You are on page 1of 21

Ispitivanje javnog mnijenja o

zdravstvenom sustavu i HZZO-u

Travanj 2015.

2015 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary
information and

Istraivaki ciljevi i pristup

Sluajan, dvo-etapno
stratificirani,
reprezentativan uzorak
ispitanika starijih od 18
godina iz cijele Hrvatske
800 ispitanika

Telefonsko istraivanje
(CATI)
Datum : 10. do 20.
travnja 2015.
Trajanje upitnika: 20
minuta

Uzorak

Metoda i teren

Ocjena zdravstva u Hrvatskoj


Ocjena rada lijenika
Dopunsko zdravstveno
osiguranje
HZZO

Upitnik

Graani su i dalje najzadovoljniji obrazovanjem, a


najmanje pravosuem; zdravstvo je iza obrazovanja i
policije

Ocjena kvalitete usluga javnih slubi


<u %>

Prosj Prosj Prosj


ek
ek
ek
2012 2014 2015

3,5 3,8 3,7


3,5 3,7 3,7
3,1 3,4 3,5
3,1 3,2 3,3
2,5 2,7 2,4

Uzorak: Cijeli uzorak


Pitanje: Kako biste ocijenili kvalitetu usluga koje graani dobivaju u svakom od sljedeih sektora javnih slubi. Molimo da za svako podruje koje u
Vam proitati ocijenite
kolskom ocjenom od 1 do 5.

Jednako kao i prolih godina, rad HZZO-a i Ministarstva


zdravlja je ocijenjen kao dobar
Ocjena rada institucija

Prosj Prosj Prosj


ek
ek
ek
2012 2014 2015

3,3

3,1

3,2 3,1 3,3


3,2 3,1 3,2
3,1 2,9
3,1

3
3,2

2,6 2,6 2,8

Uzorak: Cijeli uzorak


Pitanje: Sada bi Vas zamolili da ocijenite rad svakog od Ministarstava i dravnih agencija koje u Vam navesti. Molim Vas da rad tih institucija
ocijenite ocjenama od 1 do 5,
kao u koli.

Najee izdvojene prednosti su kvalitetan lijeniki


kadar i odnos osoblja prema korisnicima
Prednosti zdravstva u Hrvatskoj
<u %>

Kvaliteta i rad
osoblja = 47%

Niska cijena i
visoka
dostupnost =
24%
Oprema =
5%

Ostalo

Uzorak: Svi ispitanici


Pitanje: A to biste izdvojili kao najvee prednosti u hrvatskom zdravstvu?

I dalje se kao najvei nedostatak u zdravstvu izdvaja


dugo ekanje
Problemi zdravstva u Hrvatskoj
<u %>

Problemi vezani uz
novac i financiranje

Ponaanje i rad
lijenika i osoblja
Nedostatak opreme,
infrastrukture i
potreptina
Kritike na
organizaciju
sustava i politiku

Uzorak: Svi ispitanici


Pitanje: Koji je, po Vaem miljenju, trenutno najvei problem u hrvatskom zdravstvu?

Graani su uglavnom zadovoljni sustavom primarne


zdravstvene zatite promjene u odnosu na 2014. nisu
znaajne

Zadovoljstvo sustavom primarne zdravstvene zatite


<u %>

13%

64%

Uzorak: Svi ispitanici


Pitanje: Koliko ste Vi osobno zadovoljni sustavom primarne zdravstvene zatite u Hrvatskoj, koja obuhvaa mreu domova zdravlja, lijenike
obiteljske medicine, ginekologe,
stomatologe te dijagnostike laboratorije?

Graani su u velikoj mjeri zadovoljni lijenikom


obiteljske medicine

Zadovoljstvo lijenikom primarne medicine


<u %>

7%

82%

Uzorak: Svi ispitanici


Pitanje: Koliko ste Vi osobno zadovoljni Vaim osobnim lijenikom obiteljske medicine? Molimo Vas da na ovom pitanju ne dajete ocjenu zdravstva
openito, nego ocijenite samo rad vlastitog lijenika ili lijenice. Jeste li s njim/njom

Graani su ujedno zadovoljni i svojim stomatologom.


Nema znaajnih promjena u odnosu na 2012. i 2014.

Zadovoljstvo stomatologom
<u %>

10%

65%

Uzorak: Svi ispitanici


Pitanje: A koliko ste Vi osobno zadovoljni Vaim osobnim zubarom, to jest stomatologom? Molimo Vas da na ovom pitanju ne dajete ocjenu zdravstva
openito, nego
ocijenite samo rad vlastitog zubara. Takoer, nemojte ocjenjivati privatnog zubara, nego samo one kod kojih idete preko
zdravstvenog osiguranja. Jeste li sa svojim zubarom ...

Razina zadovoljstva lijeenjem u bolnici takoer je


zadovoljavajua te je ostala istoj razini kao i 2014.

Zadovoljstvo lijeenjem u bolnici


<u %>

6%

66%

Uzorak: Svi ispitanici


Pitanje: A kakvo je vae zadovoljstvo sa lijenicima koji su Vas lijeili u bolnicama ili klinikama. Molimo Vas da pri tome ne ocjenjujete lijenike u
privatnim bolnicama ili
klinikama, ukoliko ste s njima imali iskustvo. Ocijenite samo lijenike s kojima ste imali iskustva u javnim ili dravnim
klinikama i bolnicama.

Usluge privatnih lijenika ili klinika je u proteklih godinu


dana koristilo gotovo jednako graana kao i 2014.

Koritenje usluga u privatnim lijenikim ordinacijama


<u %>

Uzorak: Cijeli uzorak


Pitanje: Jeste li u posljednje tri godine Vi osobno obavili neke pretrage ili preglede u privatnim lijenikim ordinacijama ili klinikama?

11

Razina zadovoljstva privatnim lijenicima je jako visoka


Zadovoljstvo privatnim ordinacijama
<u %>

2%

90%

Uzorak: Samo ispitanici koji su koristili privatne ordinacije


Pitanje: Koliko ste zadovoljni Vaim ukupnim dosadanjim iskustvom s privatnim zdravstvenim ustanovama i lijenicima s kojima ste imali iskustvo?

Mali broj graana navodi kako je netko od njih traio


mito

Traenje mita
<u %>

Uzorak: Cijeli uzorak


Pitanje: Jeste li u protekle tri godine lijeniku ili medicinskom osoblju dali neki poklon u znak zahvalnosti?

U koritenju dopunskog osiguranja nema razlike izmeu


uzorka 2014. i 2015. godine.

Koritenje dopunskog zdravstvenog osiguranja


<u %>

2015:

Uzorak: Cijeli uzorak


Pitanje: Imate li dopunsko zdravstveno osiguranje?

14

Samo manji postotak graana ima ugovoreno dopunsko


izvan HZZO-a
ije dopunsko osiguranje koriste

Uzorak: Samo ispitanici koji imaju osiguranje


Pitanje: Imate li ugovoreno dopunsko zdravstveno osiguranje kod Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ili kod neke privatne osiguravajue
kue? AKO IMA KOD NEKE PRIVATNE OSIGURAVAJUE KUE PITAJ: Kod koje osiguravajue kue imate ugovoreno dopunsko zdravstveno osiguranje?

15

Graani koji koriste dopunsko su ujedno i zadovoljni


njime nema razlike izmeu korisnika dopunskog od
HZZO i ostalih
Zadovoljstvo
dopunskim osiguranjem
<u %>

83%

14%

Uzorak: Samo ispitanici koji imaju dopunsko osiguranje


Pitanje: Jeste li openito zadovoljni Vaim dopunskim zdravstvenim osiguranjem?

Kao razlog nemanja dopunskog najee se navodi


nekoritenje lijenika, a potom cijena
Razlozi nekoritenja dopunskog osiguranja
<u %>

Uzorak: Svi ispitanici koji ne koriste dopunsko , N=135


Pitanje: Koji su razlozi zbog kojih nemate dopunsko zdravstveno osiguranje?

17

Ljubaznost slubenika je i dalje zadovoljavajua, iako je


udio zadovoljnih neto nii, ali nije porastao udio
nezadovoljnih
Zadovoljstvo
ljubaznou slubenika HZZO-a
<u %>

14%

63%

Uzorak: Samo ispitanici koji su bili u kontaktu s HZZO-om


Pitanje: Koliko ste zadovoljni ljubaznou slubenika u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje?

Strunost i jasnoa uputa slubenika je zadovoljavajua


iako je nia nego prethodne godine, a udio
nezadovoljnih
je naslubenika
istoj razini
Zadovoljstvo
s uputama
HZZO-a
<u %>

16%

59%

Uzorak: Samo ispitanici koji su bili u kontaktu s HZZO-om


Pitanje: Koliko ste zadovoljni strunou i jasnoom uputa koje ste dobili od slubenika u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje?

Rad ravnateljice je ocijenjen sa 3,4 to je neto vea


ocjena nego 2014.

Ocjena rada ravnateljice HZZO-a


<u %>

Prosjek 2012. = 3,2


Prosjek 2014. = 3,2
Prosjek 2015. = 3,4

Uzorak: Samo ispitanici koji su uli za Tatjanu Prenu Trupec


Pitanje: Kojom ocjenom od 1 do 5, kao u koli, biste ocijenili rad trenutne ravnateljice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Tatjane Prene
Trupec?

Zdravstvo i HZZO su pericpirani kao dobri


Ocjena kvalitete zdravstva i rada HZZO-a
<u %>
Prosje Prosje Prosje
k 2012 k 2014 k 2015

3,1 3,2 3,3

3,2 3,1 3,2

Uzorak: Cijeli uzorak


Pitanje: Kako biste ocijenili kvalitetu usluga koje graani dobivaju u svakom od sljedeih sektora javnih slubi/dravnih agencija. Molimo da za svako
podruje koje u Vam proitati ocijenite
kolskom ocjenom od 1 do 5.

21