You are on page 1of 53

Kollokviumi krdsek - ltalnos Rsz I.

1. A magyar bntetjog trtneti fejldse


2. A klasszikus iskola, mint bntetjog-tudomnyi irnyzat s a Csemegi-kdex.
3. A bntetjog fogalma, feladata, trgya. Az llami bntethatalom korltai.
4. A magyar bntetjog alapelvei. A hatlyos bntetjog forrsai.
5. A bntetjogszably rendszere, szerkezete. A Btk. felptse.
6. A bntetjogszably rtelmezse (fogalma, alanyai, mdszerei, eredmnye)
7. A bntettrvny hatlya s a 1/1999. Bntet Jogegysgi Hatrozat.
8. A bncselekmny fogalma
9. A bncselekmny sly szerinti osztlyozsa
10. A tnylls fogalma s fajti. Az ltalnos trvnyi tnylls szerkezete
11. A bncselekmny trgya (jogi-, s elkvetsi trgy)
12. Az elkvetsi magatarts
13. Az eredmny fogalma, fajti. Az okozati sszefggs. Az elkvets szitucijhoz tartoz tnyllsi elemek
14. A bncselekmny alanya. A specilis alany
15. A bnssg fogalma, fajti
16. A szndkossg (dolus directus, dolus eventualis)
17. A gondatlansg (luxuria, negligentia)
18. A vegyes bnssg s a minst eredmnyrt val felelssg (Btk. 9. ) A clzat s motvum
19. A bntethetsgi akadlyok rendszere, az akadlyok eltr jogi termszete
20. A beszmtst kizr okok s a 3/1998. Bntet Jogegysgi Hatrozat
21. Az ittas vagy bdult llapotban elkvetett bncselekmnyrt val felelssg. A III. sz. BED
22. A jogos vdelem, a 4/2013. Bntet Jogegysgi Hatrozat
23. A vgszksg
24. A cselekmny trsadalomra veszlyessgt kizr, Btk-ban nem nevestett okok.
A jogszably engedlye, s az elljr parancsa.
25. A tveds fogalma s fajti
26. A bntetjogi felelssgre vons egyb akadlyai
27. Az elkvet halla. A kegyelem
28. Az elvls fogalma, az 1/2005. Bntet Jogegysgi Hatrozat
29. A tevkeny megbns

1. ttel: A magyar bntetjog trtneti fejldse


A magyar bntetjog eltrtnete a nyugat-eurpai llamokhoz hasonlan alakult. Bntetjogunk ugyanolyan
fejldsi szakaszokon ment t, mint ms npek bntetjoga. A letelepedskor a magyar trsadalom lett s joglett
kezdetleges, az shazbl hozott szoks, szoksjog hatrozta meg. Korai jogletnk elvei ratlan szoksjogbl vltak
rott, majd trvnyeink rszv. Jogletnk alakulsa folyamatban a keresztnysg felvteltl jelents volt az
egyhz, illetve a vallsi tanok szerepe. A XI. szzadban az llami mellett kialakul az egyhzi brskods
intzmnyrendszere is.
Az llamalapts utni jogunkat a szoksjogi elemek, elvek s a trvnyi jog egyttlse jellemezte. Az
llamalapts utn kirlyaink trvnyeikben jelents erfesztseket tettek a kzponti hatalom s az egyhz, valamint a
hatalom alapjt kpez kirlyi s egyhzi birtokok, javak bntetjogi eszkzkkel trtn vdelmre. A trvnyalkot
ebben a korban maga a kirly volt. A XV. szzadig az orszggyls jogalkotsi befolysa elenysz. A trvny kizrlag
az azt hoz kirly rendelkezsnek tekinthet. Amennyiben az utna kvetkez uralkod megtartotta, gy a kialakult
gyakorlat szerint trvnyben jbl megersti. A XV-XVI. szzadtl a trvnyhozs j rendje alakult ki. Haznkban ez
idtl a trvnyeket a nemzet s a korons kirly egyttesen alkottk. A trvny kezdemnyezsi, mdostsi s

hatlyon kvl helyezsi joga mind a kirlyt, mind pedig az orszggylst megillette, a vgs dnts azonban csak
egyttes elhatrozs alapjn szlethetett.
A kzllapotokhoz, az egyes bnzsi jelensgek elterjedtsghez s az ellenk val fellpshez igazodan
mr korai hazai trvnyeinkben is egyre tbb bncselekmny tnyllst s fenyegetettsgt hatroztk meg. Klnsen
nagy gonddal s alapossggal fogalmaztk meg a tulajdon elleni bncselekmnyek tnyllsait. Pl. Szent Lszl II.
Decretumban tizennyolc szakaszban hatrozta meg a lops mai rtelemben vett alap s minstett eseteinek
tnyllsi elemeit s fenyegetettsgt.
Korai feudlis bntetjogunk egyik jellemz vonsa, hogy a kezdetleges llami igazsgszolgltats mg nem
tudta hatskrbe vonni a jelents szm magnbncselekmnyek elbrlst. Tovbb lnek s bntetjogi szablyozst
nyernek az llamalapts eltt, nemzetsgi rendszerben szoks tjn kialakult egyes intzmnyek is, pl. a bossz, a
magnharc, az nbrskods. Szent Lszl III. Decretuma pl. nem tilalmazza, st megengedi a vrbossz jogalapjn
vvott magnharcot. Ezzel szemben kiemelked jelentsget tulajdontottak az uralkod szemlye, hatalma (csaldja s
kzvetlen krnyezete) elleni tmadsoknak, az egyhz elleni fellpseknek, a magntulajdoni rend megszilrdtsnak
s csak igen szk krben s felttelek esetn az let, testi psg srtsnek. A keletkezett srelmek egyezkedssel,
megvltssal (compositio), magnharccal trtn rendezse szoksjogi alapon ltalnosan elterjedt volt.
A XI-XII. szzadtl haznkban is megjelentek az elrettents elvt tkrz bizonytsi eljrsok, bntetsek,
bntetsi rendszerek s bntetsi nemek (pl. mglyahall). A XII-XIII. szzadtl ltalnoss vlik a hallbntets, a
testcsonkt s a testfenyt, megblyegz, megszgyent bntetsek alkalmazsa.
Sajtosan alakul a bntetjog fejldse a msfl szzados trk hdoltsg idejn a trk fennhatsg al
tartoz terleteken. A hazainl jval fejletlenebb muzulmn jog az egyni felelssgi elv mellett alkalmazta a kollektv
felelssg, valamint a talio, a megvlts s az elrettents elvt.
A rendisg kialakulsval az llami igazsgszolgltats XI-XII. szzadban elfogadott elvei s kiptett
intzmnyei a vegyeshzi kirlyok uralkodsa idejn vltoztak. Mg Szt. Istvn s Szt. Lszl decretumai arrl szlnak,
hogy a magasabb trsadalmi lls szemlyt slyosabban kell bntetni a kzembernl (mivel pldaads vgett
hangslyozottabban kteles mintaszer magatartst tanstani), a XIV. szzad mr kivtelezetten bnik a rendi sttuszt
brkkal. Az egyhz megkezdte kivonulst a bntetjog-szolgltatsbl, trvnyalkotsi szerepe viszont folyamatosan
nvekedett. A budai zsinat 1279-ben megtiltotta az egyhz tagjainak a forr vz s a tzes vas prbkon val rszvtelt.
E korban fokozatosan elhalvnyodtak a kz- s a magnbncselekmnyek kztti hatrok, szklt a srtett magnigazsgszolgltatsi joga.
A XV-XVI. szzadtl a korbbihoz kpest orszgunkban is szlesedik a bncselekmnyek kre, a tnyllsok
pontosabb, szakszerbb vlnak, fenyegetettsgk pedig szigorodik. A bncselekmnyeket rszben a hazai bri
gyakorlat, rszben az 1532. vi Carolina, illetve az 1656. vi Praxis Criminalis alapjn a bntetsi nemek, valamint az
riszki tlkezsben kialakult rendszer szerint csoportostjk. A XVIII-XIX. szzadban a bncselekmnyek jabb, a
srtett jogtrgyak szerinti osztlyozsa is kialakul.
Hazai jogegyestsi s kodifikcis ksrletek
A trvnyi jogon s a szoksjogon alapul bntetjog-gyakorlatot a bizonytalansg jellemzi. A kialakult
helyzet a XV. szzad vgre megrleli a jogrendezs kvetelst. A jogegysgestsi trekvsek ktirnyak voltak:
egyfell a szoksjogi normk, msfell a trvnyek gyjtemnye sszelltsra irnyultak.
A XVI-XVIII. szzadban hrom jogrendezsi ksrletre kerlt sor: a Hrmasknyv (Tripartitum), a
Ngyesknyv (Quadripartitum) s a Novum Tripartitum megalkotsra. A Hrmasknyvet Werbczy Istvn az uralkod
felkrsre egy vtizedes elkszts s gyjt munka utn 1514-re ksztette el s terjesztette Nemes Magyarorszg
szoksjognak hrmasknyve cmen az orszggyls el. A m tlnyom rszben a kz- s a magnjogi, valamint az
utbbival szorosan sszefgg perjogi szablyokat tartalmazza. A bntetjognak egysges rendszer nlkl csak
nhny ttelt rinti. A Hrmasknyv szerkezeti szempontbl a rmai jog beosztst kveti. A Hrmasknyv kirlyi
megerstst s kikldst nem nyert, de a brsgok alkalmazsba vettk. Mve teht szoksjogi ton a magyar jog
rszv vlt. 1691-ben Erdlyben a Hrmasknyv trvnyerre emelkedett. A Hrmasknyv alapmve lett a rendisget
konzervlni kvn kznemessgnek.
A Tripartitum tdolgozsra, kiegsztsre egyhzi szemlyekbl, gyakorlati szakemberekbl s
jogtudsokbl ll bizottsg 1553-ban ksztette el s terjesztette az uralkod el a Ngyesknyvet. A bizottsg a
Hrmasknyv anyagt ngy rszre osztotta fel. I. rszt kettvlasztotta, egybknt szerkezetben s kiegsztsben
kvette a Hrmasknyv felptst. Az 1719-es Novum Tripartitum a Werbczy-fle Hrmasknyv kijavtott,
tdolgozott vltozata. A javaslatot az orszggyls nem trgyalta s megerstst sem nyert.
A XVI. szzad elejn orszggylsi kvetelsek hatsra megindulnak a trvnyek sszegyjtsre irnyul
munklatok (pl. Zsmboki Jnos, 1581, Mosczy Zakaris s Telegdy Mikls, 1628, Szentivnyi Mrton, 1696: Corpus
Juris Hungarici).
A XVII. szzad vgtl, a XVIII. szzad elejtl hazai bntetjogunk fejlesztsnek kt vonulata rvnyeslt:
az egyik a Habsburg hatalomnak rszben az osztrk bntettrvnyknyvek honostsra, orszggylsnknl trtn
elfogadtatsra tett erfesztsei, a msik az orszggyls, a hazai rendek ksrletei az nll, magyar

bntettrvnyknyv megalkotsra. A hazai bntetjog-alkotsi ksrleteket az 1712-es, az 1795-s, az 1830-as s az


1843-as bntetjogi javaslatok tkrzik. A XVIII. szzad msodik felben Mria Terzia 1768. vi, csak az osztrk
tartomnyokra hatlyos bntettrvnyt, a Constitutio Criminalis Theresiana-t a magyar brsgok szoksjogi alapon a
hazai joggyakorlatban is alkalmaztk. Ugyancsak az ausztriai tartomnyok szmra kiadott, csszri-kirlyi ptenssel
letbe lptetett Sanctio Criminalis Josephina-t 1787-tl 1790-ig alkalmazzk hazai bntetjog-szolgltatsunkban a
brsgok, majd II. Jzsef leirattal visszavonta.
A hatrozott tartam szabadsgveszts bntets haznkban az 1723. vi XXII. trvnycikkelyben foglalt
rendelkezsek alapjn III. Kroly idejn terjedt el s az els idszakban inkbb a vrosi tlkezsi gyakorlatot jellemzi.
Mria Terzia bntettrvnyeiben a szabadsgveszts kerl eltrbe s a kirlyn haznkban 1771-ben Szempcen
ltrehozta az els bntets-vgrehajtsi intzetet. II. Jzsef 1787. vi bntettrvnyben, a Sanctio Criminalis
Josephina-ban a hallbntetst csak a katonkra tartja fenn, a polgri szemlyekre viszont letfogytiglani dunai
hajvontatst rendel kiszabni. II. Lipt uralkodsa idejn megszntetik a knvallatst.
Az 1795-s bntettrvny-javaslat az els, a nyugat-eurpai polgri jogfejldst is tkrz, modern, a
tartalmi s formai kvetelmnyeknek megfelel hazai bntetkdex-tervezet volt. A javaslat a bntetsi elvek kzl
kiiktatja a bosszt, a bntets cljnak a tettes s az llampolgrok visszatartst tekinti hasonl bncselekmnyek
elkvetstl, a clok kztt a bns megjavtst is megjelli. A bntetsek tekintetben a vesszzst kivve ltalban
nem ismer rendi klnbsgeket. A javaslat tartalmilag feudlis jogszablytervezet. Feudlis rendi egyenltlensget
tkrznek alapelvei, anyagi s eljrsjogi rendelkezsei egyarnt. Ennek ellenre az 1795-s magyar bntetkdexjavaslat az els olyan hazai jogszably-tervezet, ami tfogja az egsz bntetjogot, s br trvnny sohasem vlt, mgis
nagy hatst gyakorolt a magyar bntetjog fejldsre.
Az 1827. vi orszggyls hatrozata alapjn elkszlt msodik, az 1830. vi bntetjogi javaslat az elzhz
kpest tartalmilag visszaesst jelentett, elfogadsra nem kerlt sor.
Az orszggyls vlasztmnya 1843-44-re elksztette a bntet anyagi s eljrsjogi, valamint a brtngyi
kdex-tervezeteket. A magyar bntettrvny modern gondolatokat alkalmazott: a botbntetst, hallbntetst eltrlte,
Dek Ferenc kln vlemnye eskdtszk bevezetst ajnlotta. A tervezet ltalnos s klns rszre tagoldik s a
dichotomikus rendszert kvetve a bntetend cselekmnyeket bntettekre s kihgsokra osztja. Nem ismeri sem a
hallbntetst, sem a testfenyt, megblyegz s a becstelent bntetseket. Fbntetsi neme a szabadsgveszts,
bntetsknt alkalmazza ezen tl a kzhivatal elvesztst, a pnzbntetst s a bri dorglst. A brnak az tlkezsben
korltlan enyhtsi lehetsget biztost, a bntetsi tteleknek csak a maximumt szabja meg, a minimumt nem. A
klns rsz a bntetteket ngy kategriban trgyalja: a szemly, a vagyon elleni, a trsadalom s az llam rdekei
ellen irnyul bntettek rendszert vzolja. A kihgsokat a javaslat fggelke tartalmazza. A tervezet rendelkezsei
nem nemesekre s nemesekre egyarnt vonatkoztak.
A szabadsgharc buksa utn bntetjogunk fejlesztse egy idre lekerlt a napirendrl. A neo-abszolutizmus a
magyar trvnyeket hatlyon kvl helyezte s helykbe csszri ptenssel bevezette az 1852. vi osztrk
bntettrvnyknyvet. Az 1861. vi Orszgbri rtekezlet az Ideiglenes Trvnykezsi Szablyokkal visszalltotta
az 1848. eltti bntettrvnyeket s joggyakorlatot. Az igazsgszolgltatsban ez idtl lnyegben a rgi magyar
szoksjogot alkalmaztk.
1872-ben kerlt sor Csemegi Kroly felkrsvel a Btk. megalkotsra. Csemegi Kroly a javaslat els
vltozatval 1873-ban kszlt el. Tbbszri tdolgozs utn a trvnyjavaslatot az igazsggy-miniszter 1875-ben az
orszggyls el terjesztette. A javaslatot 1878. mjus 27-n az uralkod szentestette, mjus 29-n pedig kihirdettk.
Az els magyar bntettrvnyknyv az 1878. vi V. trvnycikk, amely Csemegi-kdex nven vonult be a bntetjog
trtnetbe. Az 1879. vi XL. Trvnycikk a magyar bntettrvnyknyv a kihgsokrl (Kbtk.) tartalmazta a
kihgsokra vonatkoz bntetrendelkezseket. Mindkt trvny az 1880. vi XXXVII. trvnycikk alapjn, 1880.
szeptember 1-jn lpett hatlyba. A kt trvny trichotomikus rendszert kvetve egyttesen alkotta az els magyar
kodifiklt bntetjogot.
A Csemegi-kdex alapelve az n. egyestett, kzvett bntetsi elmlet. Els bntettrvnyknyvnk a
bntetjog klasszikus alapelveinek (a nullum crimen sine lege, a nulla poena sine lege, s a nulla poena sine crimine
elveinek) felvtelvel jelentsen hozzjrult a feudlis nkny s a jogbizonytalansg felszmolshoz, a trvny eltti
egyenlsg biztostshoz, a polgri trvnyessg megteremtshez. Alapvet feladata a magntulajdonon alapul
polgri trsadalmi rend vdelme. Szerkezetileg kveti a modern rtelemben vett bntetkdex felptst: ltalnos s
klns rszre tagoldik. A kdex rendelkezse szerint bntetjogi felelssggel csak az a termszetes szemly tartozik,
aki a cselekmny elkvetsekor a tizenkettedik letvt betlttte s beszmtsi kpessgnek birtokban van. A
tizenkettedik letvt betlttt, de a tizenhatodik vt mg be nem tlttt szemly szmra bntetlensget biztost, ha a
cselekmny jogellenessgnek felismershez szksges beltssal mg nem br. Pontosan meghatrozza a
bncselekmny fogalmt, a bntetend cselekmnyek krt s szankciit. Fbntetsi nemm a szabadsgvesztst teszi.
A kdex a relatve hatrozott bntetsi rendszert kveti, klns rszben minden egyes bncselekmnyre
meghatrozza a kiszabhat bntetsi ttel legkisebb s legmagasabb mrtkt.
A XIX-XX. szzadforduln az j bntetjogi trekvsek haznkban elszr az 1908. vi XXXVI.
trvnycikkben a feltteles eltls intzmnyben, valamint a nevelst s ezzel a bnmegelzst clz fiatalkorak

bntetjogban ltttek testet. A reformgondolatok javra trtn tovbbi engedmnyeket jelzik a fiatalkorak
brsgairl szl 1913. vi VII. trvnycikk rendelkezsei s indokolsa. A kzveszlyes munkakerlsrl szl 1913.
vi XXI. trvnycikk meghatrozza a visszaess fogalmt, a visszaeskre j bntetsi nemknt a dologhzba utalst rja
el. Ezzel bntetjogunkban megjelenik a hatrozatlan tartam szabadsgveszts intzmnye, amelyet a
szabadsgveszts-bntets utn kell letlteni. A dologhzi rizet egy vtl az eltlt javulsig, de legfeljebb t vig
tarthat. A bntet-igazsgszolgltats egyes krdseinek szablyozsrl hozott 1928. vi X. trvnycikk (II. Bntet
Novella) a megrgztt bntettesekrl, a hatrozatlan eltlsekrl, a szigortott dologhzi intzmny bevezetsrl
rendelkezik. A szigortott dologhzi rizet legrvidebb tartamt a trvny hrom vben hatrozza meg, leghosszabb
tartamt nem hatrozza meg. Az 1948. vi XLVIII. trvny (III. Bntet Novella) az elmebeteg bnelkvetkre
vonatkoz gygyt intzkedsek bevezetsrl s egyes klns rszi tnyllsok mdostsrl, a veszlyeztet
jelleg bncselekmnyek pnalizlsrl rendelkezett.
A bntettrvnyknyv ltalnos rszrl szl 1950. vi II. trvny (Bt.) tformlta a bntetjog felelssgi
s bntetsi rendszert. A bncselekmny fogalom alapjv a jogellenessg helyett a trsadalomra veszlyessget tette.
Vezrgondolata az egyniests. A bncselekmnyek dichotomikus felosztst kvette, bncselekmny s kihgs
kztt tett klnbsget. A Bt. rendelkezse szerint az elkvett a szndkos s a gondatlan bncselekmnyrt
ugyanolyan sly felelssg terheli. A Bt. hatlybalpse folytn 1951. janur 1-jn a Csemegi-kdex ltalnos
rsze hatlyt vesztette. Klns rsznek szmos rendelkezse a Novellk folytn, illetve a klns rsz egy-egy
rszterlett rint jabb jogszablyok letbelpse miatt vlt hatlytalann. A hatlyos joganyagot annak rendszerezse
rdekben az Igazsggy-minisztrium elszr 1952-ben, msodszor 1958-ban gyjtemnybe foglalta. Ennek a mnek
a cme: A hatlyos anyagi bntetjogszablyok hivatalos sszelltsa volt (BH). A BH nem jogforrs, hanem csak
a hatlyos bntetjog forrsainak a foglalata volt.
Az 1878. vi V. trvnycikk ltalnos rsze 1951-ig, az 1950. vi II. trvny (Bt.) hatlybalpsig, klns
rsze pedig 1962-ig, az 1961. vi V. trvny (Btk.) letbelpsig volt rvnyben.

2. ttel: A klasszikus iskola, mint bntetjog-tudomnyi irnyzat


s a Csemegi-kdex.
A klasszikus iskola
Az egyes bntetjogi iskolk kztt markns felfogsbeli klnbsgek mutathatk ki, elssorban a felelssg
megalapozsnak krdsben. Eszerint beszlhetnk determinista, vagy indeterminista felfogsokrl. Mai
bntetjogunkra legnagyobb hatst a Franz von Liszt vezette kzvett iskola ttelei gyakoroltak.[1]
A klasszikus iskola:
A ms nven dogmatikus, vagy tett- bntetjogi iskola A klasszikus iskola a bntetjog feladatnak az rott jog
rtelmezst, magyarzatt tekintette. Fbb tantsai kztt emlthet a nullum crimen sine lege elve, a felelssget a
bnelkvet szabad akaratt alapul vve hatrozza meg (indeterminizmus), ezzel sszefggsben erklcsi felelssgt
hangoztatja. Tantsa szerint a bntetsnek a bntett slyhoz kell igazodnia (proporcionalits).
A feltrekv polgrsg nzetrendszere hvta letre a XVIII. s a XIX. szzadban elfutra Cesare Beccaria volt. ( A
bntettekrl s a bntetsekrl (Dei delitti e delle pene1764))
A klasszikus iskola a tett-bntetjogi iskola alapja.
Alapttelei, alapelvei
Filozfiai alapja az idealizmus volt, a tudat elsbbsgt hirdette a lttel szemben. Jogelmletileg a jog
rkrvnysgt hirdette.

a)
b)
c)
d)

A trvny eltti egyenlsg elve: a trsadalom minden tagjt kell kteleznie.


A nullum crimen s a nulla poena sine lege elvnek az elismerse.
A bntetjogi felelssget az elkvet szabad akaratra alapozzk: indeterminizmus.
A bntets clja a bncselekmnnyel arnyos, a bntetsnek a bntett slyhoz kell igazodnia proporcionlis
megtorls.
e) A kzponti helyet a tett, a cselekmny foglalja el: tett-bntetjog.
Hibi

a) Merev tettbntetjogi felfogs, amely az elkvetre nem volt tekintettel.


b) A bncselekmnyt kizrlag jogi jelensgnek tekint jogkzpont szemllet.
c) Fogalomelemz mdszer alkalmazsa, illetve a mdszer ncl tlhajtsa, fogalmaik val lettl idegenek voltak,
dogmkk merevednek.

d) A pszicht s a kls cselekvst egymstl elklnlve fogta fel azzal, hogy a tudatban tkrzdik a cselekmny.
e) Elzrkztak az egyb tudomnyok eredmnyeinek elismerstl.
4

Klasszikus iskola
- els kiemelked alakja Cesare Beccaria
- f mve: "A bntettekrl s bntetsekrl"
- rendkvli hatsa volt a trvnyhozsra s a tudomny fejldsre
- kvetelte, hogy csak a tv-ek llapthassk meg, mely cselekmnyek tekinthetk
bncselekmnyeknek
- a bntets clja
- akadlyozni a bnelkvett jabb bncselekmny elkvetsben
- a trsadalom tbbi tagjra visszatart hats elrse
- a bntets legyen igazsgos, s feleljen meg a bncselekmny slynak
- elvetette a hallbntetst, mert nem szksges s nem clszer
- a klasszikus iskola tbbi szerzit sszekapcsolja
- metafizikus mdszerk
- a fogalmi rendszer kiptsre vonatkoz clkitzseik azonossga
- a klasszikus iskola eredmnyei
- a bntetjog szabatos rendszerbe ntse
- a bntetjogi felelssg feltteleinek pontos tv-i rgztsre irnyul kvetels
- a klasszikus iskola hibi
- egyes kveti a fogalomalkots nclsgt hirdettk s valstottk meg
- fogalmaik let idegenek voltak
- kvetkezmny: a fogalmak dogmkk merevedtek
- elzrkztak egyb tudomnyok eredmnyeinek elismerstl
- filozfiai alapja az idealizmus (a tudat elsbbsge a lttel szemben)
- kzponti helyen a tett szerepel, ezrt tett-bntetjognak is nevezik
- a proporcionalits ttele: a bntets mrtke a bncselekmny slynak megfeleljen
Csemegi-kdex
1872-ben kerlt sor Csemegi Kroly felkrsvel a Btk. megalkotsra. Csemegi Kroly a javaslat els
vltozatval 1873-ban kszlt el. Tbbszri tdolgozs utn a trvnyjavaslatot az igazsggy-miniszter 1875-ben az
orszggyls el terjesztette. A javaslatot 1878. mjus 27-n az uralkod szentestette, mjus 29-n pedig kihirdettk.
Az els magyar bntettrvnyknyv az 1878. vi V. trvnycikk, amely Csemegi-kdex nven vonult be a bntetjog
trtnetbe. Az 1879. vi XL. Trvnycikk a magyar bntettrvnyknyv a kihgsokrl (Kbtk.) tartalmazta a
kihgsokra vonatkoz bntetrendelkezseket. Mindkt trvny az 1880. vi XXXVII. trvnycikk alapjn, 1880.
szeptember 1-jn lpett hatlyba. A kt trvny trichotomikus rendszert kvetve egyttesen alkotta az els magyar
kodifiklt bntetjogot.
A Csemegi-kdex alapelve az n. egyestett, kzvett bntetsi elmlet. Els bntettrvnyknyvnk a
bntetjog klasszikus alapelveinek (a nullum crimen sine lege, a nulla poena sine lege, s a nulla poena sine crimine
elveinek) felvtelvel jelentsen hozzjrult a feudlis nkny s a jogbizonytalansg felszmolshoz, a trvny eltti
egyenlsg biztostshoz, a polgri trvnyessg megteremtshez. Alapvet feladata a magntulajdonon alapul
polgri trsadalmi rend vdelme. Szerkezetileg kveti a modern rtelemben vett bntetkdex felptst: ltalnos s
klns rszre tagoldik. A kdex rendelkezse szerint bntetjogi felelssggel csak az a termszetes szemly tartozik,
aki a cselekmny elkvetsekor a tizenkettedik letvt betlttte s beszmtsi kpessgnek birtokban van. A
tizenkettedik letvt betlttt, de a tizenhatodik vt mg be nem tlttt szemly szmra bntetlensget biztost, ha a
cselekmny jogellenessgnek felismershez szksges beltssal mg nem br. Pontosan meghatrozza a
bncselekmny fogalmt, a bntetend cselekmnyek krt s szankciit. Fbntetsi nemm a szabadsgvesztst teszi.
A kdex a relatve hatrozott bntetsi rendszert kveti, klns rszben minden egyes bncselekmnyre
meghatrozza a kiszabhat bntetsi ttel legkisebb s legmagasabb mrtkt.
A Csemegi-kdex

az els kodifiklt magyar Btk. az 1878. vi V. trvnycikk


az n. klasszikus iskola tanai befolysoltk
a bncselekmnyeket bntettekre s vtsgekre osztotta, s ezekhez kapcsoldott a kihgsi Btk trichotom
rendszer
ltalnos s klns rszbl ll (ltalnos rsz, 9 fejezet, Klns rsz: 43 fejezet). Az ltalnos rsz fejezetei: I.
Bevezet intzkedsek, II. A jelen trvny hatlya, III. A bntetsek, IV. A ksrlet, V. A rszessg (tettessg), VI. A
szndkossg s gondatlansg, VII. A beszmtst kizr vagy enyht okok, VIII. A bnhalmazat, IX. A bnvdi
eljrs megindtst s a bntets vgrehajtst kizr okok.
A Btk. l. -a a nullum crimen sine lege s a nulla poena sine lege elvet fogalmazta meg.

Tettbntetjogi szemlletnek megfelelen a kdex kzppontjban a tevst s a mulasztst is magban foglal


"cselekmny" llt.
Bntetjogi felelssg: 12. letvt meghaladott, beszmthat fizikai szemly
Bntettek csak szndkosan voltak elkvethetek, a vtsgeknl fszably a szndkossg.
Csak a ksrletet fogalmazta meg, s sem az elkszleti, sem a befejezett cselekmny fogalmt nem hatrozta
meg.
A bntett ksrlete mindig, a vtsg csak meghatrozott esetekben volt bntetend.
Trstettes, nll tettes, rszesek: felbujt s bnsegd.
Monista szankcirendszer: csak bntetseket ismert s szablyozott.
A bntetsi rendszer kzppontjban a szabadsgveszts-bntets: a fegyhz (letfogytiglani, vagy 2-15 v), a
brtn (6 h-10 v), a foghz (1 nap-5 v) s az llamfoghz (1 nap-15 v).
Hallbntets: a kirly meggyilkolsa, gyilkossg
Pnzbntets mint fbntets
Mellkbntets: hivatalveszts, politikai jogok felfggesztse, elkobzs, klfldi kiutastsa, pnzmellkbntets,
foglalkozstl val eltilts. A kdex nem ismerte a vagyonelkobzst.

A kdex ltalnos rsznek rtkelse

A kdex tbb lnyeges krdsben nem kvette az 1843. vi anyagi jogi javaslatban megfogalmazott megoldsokat.
- A bncselekmnyek ketts felosztsa rvnyeslt.
- Nem ismerte a hallbntetst.
Nem llaptott meg bntetsi minimumokat.
Bntetsi rendszere bonyolult, a gyakorlatban nehezen alkalmazhat s szigor.
A mellkbntetsek nem kapcsoldhattak megfelelen a fbntetsekhez.
A fiatalkorakra s a visszaeskre nem llaptott meg szablyokat.
70 vig volt hatlyban s mly nyomokat hagyott a magyar bntetjogi gondolkodsra.

A Csemegi-kdex mdostsai

1908. vi XXXVI. tc., az els bntet novella (I. Bn.):


- Bevezette a feltteles felfggesztsnek intzmnyt (sursis).
- Meghatrozta a fiatalkorsg fogalmt (a 12-18 v kztt).
- Szankcirendszerben preventv szemlletet rvnyestett.
1913. vi XXI. trvnycikk: a kzveszlyes munkakerlkrl.
- A foghzbntets helyett a tettes dologhzba utalhat.
- A dologhzba utals hatrozatlan idre szlt (1/5 v)
1928. vi X. trvnycikk (II.. Bn):
- els fejezet: a bntetjogi rtkhatrok megllaptsa s a pnzbntets szablyozsa,
- msodik fejezet: a bntet igazsgszolgltats egyszerstse,
- harmadik fejezet: a megrgztt bntettesekrl s az ellenk alkalmazhat szigortott dologhzi rizetrl
- hatrozatlan tartam szankci, amelynek als hatra hrom v, fels hatra letfogytiglan
- olyan intzkeds, amely a bntetjogi bntets jegyeit is magn hordozta
- a bntettes kzveszlyessgre alapozott intzkeds, amely hatrozatlan idtartam, a brsg hatrozott
tartam szabadsgveszts bntets kiszabsa nlkl rendelte el
- az elkvet szabadon bocstsa megjavulstl fggtt
1921, vi III. tc. az llami s trsadalmi rend hatkonyabb vdelmrl
1930. vi II. tc. a katonai bntet trvnyknyvrl
1940. vi XXXVII. tc. a bntet tlethez fzd htrnyos kvetkezmnyek korltozsrl s megszntetsrl, az
els magyar rehabilitcis trvny volt.

3. ttel: A bntetjog fogalma, feladata, clja (nem a bntettrvny!!!) s trgya.


Az llami bntethatalom korltai.
A bntetjog fogalma, feladata, clja (nem a bntettrvny!) s trgya
Az emberi kzssgek mindig vdekeztek tagjaiknak olyan magatartsai ellen, amelyek az adott kzssg ltt,
tagjainak lett, testi psgt, a mindennapi lettevkenysg krbe tartoz cselekmnyek elvgzst veszlyeztettk
vagy srtettk. Az llamm szervezdtt emberi kzssgekben a vdekezs egyik fontos eszkzeknt megjelent a
magatartsi szablyok egy sajtos formja, a jogi norma, melyet az llam alkotott. A jogi norma megtartst az azt
ltrehoz llam a hatalmi appartusval, erszakszerveivel kiknyszertheti.

Egy adott idpontban, adott llamban meglv jogszablyok rendezett sszessge a jogrendszer. A jogrendszer az
llamhatalmi berendezkedsnek megfelelen vdi, szablyozza a klnbz letviszonyokat. A jogrendszer joggakra
tagozdik. A jogg az azonos nem trsadalmi viszonyokat azonos jogi mdszerrel szablyoz jogi normk sszessge.
A klnbz joggak a trsadalmi viszonyok szablyozsa sorn gy teszik lehetv jogviszonyok ltrehozst,
mdostst vagy megszntetst, hogy kzvetlenl elrjk, vagy tiltjk meghatrozott magatarts tanstst. Pl. a
polgri jog rendelkezik arrl, hogy az rvnyes szerzdsktsnek milyen felttelei vannak.
A bntetjog fogalma: A bntetjog a trsadalmi letviszonyokat kzvetlenl nem szablyozza. A bntetjog a ms
joggak ltal szablyozott trsadalmi letviszonyokat vdi, oltalmazza. Mg a tbbi jogg elssorban szablyozni
prblja az letviszonyokat, addig a bntetjog elsdleges feladata az letviszonyok vdelme, illetleg a szablyozott
jogviszonyok megsrtse esetn gondoskodik a jogsrt szemly megbntetsrl. Mindezen specilis feladatai
elltshoz a tbbi jogghoz kpest sokkal erteljesebb eszkzkkel rendelkezik, melyek nagyfok beavatkozst
tesznek lehetv a jogalanyok letbe. A bntetjog ma mr nem csak a jogrendszer rsze s egyik ga, hanem
alkotmnyosan kttt. Az Alkotmnybrsg hatrozatai a Magyarorszg bntet joghatsga al tartoz terleten
mindenki szmra ktelez ervel brnak.
A bntetjog feladata, hogy vdje a ms joggak ltal szablyozott lnyeges trsadalmi letviszonyokat s ezen
keresztl oltalmat nyjtson annak az llami berendezkedsnek, amelyre a hatalmi struktra, illetve a jogrendszer pl. A
bntetjog vdelmi jellege csak emberi magatartsokkal szemben rvnyeslhet. Vdelmi szerepe gy rvnyesl, hogy
a jogalkot a lehetsges emberi magatartsok krbl kiemeli azokat a cselekmnyeket, amelyek a trsadalomra
veszlyessg bizonyos szintjt meghaladjk, s azokat bntetni rendeli. Az Alkotmnybrsg meghatrozta a
bntetjogi jogkorltozs alkotmnyos feltteleit. A bntetjog tilalmai s elrsai, klnsen pedig a bntetsek
ugyanis mind alapjogot vagy alkotmnyosan vdett jogot s rtket rintenek.
A bntetjog fogalma: tgabb rtelemben a bntetjog magba foglalja:

az anyagi bntetjogot,
a bnteteljrs-jogot s
a bntets-vgrehajtsi jogot.
A bnteteljrs-jog szablyai meghatrozzk a bnteteljrs feltteleit, az eljrsban rszt vev
llampolgrok jogait s ktelessgeit, az eljrsra jogosult szervek mkdst, az eljrs mdjt s formit.
A bntets-vgrehajtsi jog szablyai meghatrozzk a bnteteljrs sorn jogers tletben kiszabott
jogkvetkezmny vgrehajtst.
Szkebb rtelemben bntetjogon a bntet anyagi jogot rtjk. A bntetjog azoknak a jogszablyoknak az
sszessge, amelyek meghatrozzk, hogy mely emberi magatartsok bncselekmnyek s azt, hogy a
bncselekmnyek elkvetivel szemben milyen jogkvetkezmnyeket lehet alkalmazni. A bntet jogszablyban foglalt
tilalom vagy parancs megszegsvel bncselekmny valsul meg.
Ha az elkvet a bntet jogszablyban foglalt tilalmat szegi meg, magatartsa tevs, ha nem tesz eleget a bntet
jogszablyban rt parancsnak, magatartsa mulaszts.
Az llami bntethatalom korltai
A demokratikus jogllamban a bntethatalom az llam kzhatalmi jogositvnya a bncselekmny elkvetinek
bntetjogi felelssgre vonsra. A bntethatalom egyrszt a bntet jogszablyok megalkotsban, msrszt e
szablyok alkalmazsban, vagyis a bncselekmnyt elkvet szemlyek ldzsben s felelssgre vonsban
nyilvnul meg.
Az llami bntethatalom trtnelmi fejlds eredmnyeknt jtt ltre: elbb magnbossz, majd vrbossz.
A talio az azonos mrv megtorls joga: a "szemet szemrt, fogat fogrt" elve s az ennek alapjn alkalmazott
brskods. A lex talionis ugyanolyan sly viszonzst, reakcit (poena talionis) kvetelt meg.
A compositio, a megvlts eszmje a srt szemly ltal a srtettnek, illetve a kzssgnek a bossz elengedsrt
adott elgttellel (vagyoni vltsggal) azonos. A bntets els kifejezse is az elgttel: supplicium.
Az llam ltrejttvel korn megjelenik az "llami bntetjog", amely az egyn nknyt korltozta s zrta ki. A
feudlis abszolutizmus korban az uralkod korltlan hatalma szintn a bntet hatalom tbb-kevsb nknyes
gyakorlshoz vezetett. A virgz kzpkortl kezdden azonban egyre jobban kzjogiasodik a bntetjog. Az
jkortl kezdden a bncselekmnyek elkvetivel szemben a bntets jogt az llam gyakorolja.
Az llami bntethatalom rvnyestsnek a ktelezettsgt a legalits elve szolglja, amely ktelezettsget jelent a
bnldz hatsgok, elssorban az gysz szmra a bntet igny rvnyestsre, a bntet trvnyek
alkalmazsra. A magnvdl ltal az eljrs sorn kpviselt bntet igny az llam bntet ignye marad.
Az llam bntet hatalma a demokratikus jogllamokban kt irnyban is korltozott:

az alkotmnynak, az alkotmnyban foglalt szablyoknak s elveknek alvetett


az llam ltal vllalt nemzetkzi ktelezettsgek rvn is korltozott: a magyar llam alkotmnyos ktelezettsge,
hogy biztostsa a vllalt nemzetkzi jogi ktelezettsgek s a bels jog sszhangjt 1966 - Polgri s Politikai

Jogok Nemzetkzi Egyezsgokmnya, (1976. vi 8. trvnyerej rendelet), 1950 - az Eurpai Emberi Jogi Egyezmny, (1993. vi XXXI. trvny) A polgrok az llammal szemben kzvetlenl fordulhatnak nemzetkzi
frumokhoz: az ENSZ Emberi Jogi Bizottsghoz, valamint az Emberi Jogok Eurpai Bizottsghoz s azon
keresztl az Emberi Jogok Eurpai Brsghoz.

4. ttel: A magyar bntetjog alapelvei. A hatlyos bntetjog forrsai


A magyar bntetjog alapelvei: azok az alapgondolatok, amelyeket a trvny nem foglal kln rendelkezsbe, de
nemzetkzi dokumentumokban, az Alaptrvnyben, az Alkotmnybrsg hatrozataiban kifejezsre juttatnak.
1. A trvnyessg elve:
(1878. vi V. trvny, Csemegi-kdex-ben mr rvnyesltek) - (2 db elv)
A klasszikus bntetjog a nullum crimen s a nulla poena sine lege elvt gy kezelte, mint az llamot terhel kzjogi
ktelezettsget: bntethatalma gyakorlsnak feltteleit trvnyben elre kellett rgzteni.
o Nullum crimen sine lege (nincs bncselekmny trvny nlkl): csak olyan cselekmny lehet bncselekmny,
melyet a trvny annak nyilvnt. Brmely emberi magatartst csak akkor lehet bcs-knt rtkelni, ha az azt tanstsa
eltt a tv-alkot mr bcs-v nyilvntotta, msrszt az, hogy bntetjogilag nem tilalmazott cselekmnyek elkvetse
nem vonhat maga utn bntetjogi felelssgre vonst. (kizrt az analgia alkalmazsa: trvnyhasonlsg alapjn
trtn tlkezs)

o Nulla poena sine lege (nincs bntets trvny nlkl): valamely bncselekmny elkvetje csak azzal a bntetssel
sjthat, melyet az adott bncselekmnyre a trvny elre meghatroz. Ez az elv annak garancija, hogy a brsgnak
ne legyen lehetsge a jogalkot ltal meghatrozott keretektl eltr, nknyes tlkezsre.
Az Alkotmny 57. (4). bek.: Senkit nem lehet bnsnek nyilvntani s bntetssel sjtani olyan bncselekmny
miatt, amely az elkvets idejn a magyar jog szerint nem volt bncselekmny.
A nullum crimen s a nulla poena sine lege a Btk-ban gy lt alakot:
4. (1) Bncselekmny az a szndkosan vagy - ha e trvny a gondatlan elkvetst is bntetni rendeli gondatlansgbl elkvetett cselekmny, amely veszlyes a trsadalomra, s amelyre e trvny bntets kiszabst
rendeli.
Az Alkotmnybrsg a nullum crimen s a nulla poena sine lege elvt a bntetjogi legalits alkotmnyos elve
alapjn rtelmezi.
A bnss nyilvntshoz s megbntetshez a bntetjog s az eljrs egsz felelssgre vonatkoz elrsait is
figyelembe kell venni.
A bntetjog a bntethatalom gyakorlsnak trvnyes alapja, s egyttal az egyni jogok vdelmnek
szabadsglevele is. A nullum crimen s a nulla poena sine lege alkotmnyos alapelvek, amelyeknek szmos
bntetjogi szably adja meg jogszer tartalmt.
2. A trsadalom vdelmnek elve:
A bntetjog vdelmi szerepe oly mdon rvnyesl, hogy a jogalkot a lehetsges emberi magatartsok krbl
kiemeli azokat a cselekmnyeket, amelyek a trsadalomra veszlyessg bizonyos szintjt meghaladjk, s azokat
bntetni rendeli.
A trsadalom fennmaradsnak (de facto) ltezsnek elengedhetetlen felttele a rend, az abban l egyes szemlyek
letnek, jogainak biztostsa. Mint ahogy az a npszuverenits elvbl fakad, az llamnak nem joga, hanem
ktelessge az a trsadalmi rend biztostsa. Ez egyrszt biztonsgot jelent a polgrok szmra, msrszt a polgrok
letnek, jogainak biztostsa jelenti a kzssgi rend fennmaradst. Amennyiben a bntetjog nem tudja szavatolni a
trsadalom biztonsgt, illetve annak rendjt fennll annak a relis veszlye, hogy a polgrok nknyesen jrnak el.
Mindebbl az kvetkezik, hogy a jogalkot valamely cselekmny bncselekmny nyilvntsakor relis trsadalmi
clokat kvn elrni. Vdelmet a trsadalomra veszlyes cselekmnyekkel szemben.
A Btk. 4. (2) Trsadalomra veszlyes cselekmny az a tevkenysg vagy mulaszts, amely msok szemlyt vagy
jogait, illetve Magyarorszg Alaptrvny szerinti trsadalmi, gazdasgi, llami rendjt srti vagy veszlyezteti.
A bntets a trsadalom vdelme rdekben kerl kiszabsra.
A Btk. 79. A bntets clja a trsadalom vdelme rdekben annak megelzse, hogy akr az elkvet, akr ms
bncselekmnyt kvessen el.
3. Bnfelelssg elve:
Abban jut kifejezsre, hogy csak a bnsen (szndkosan vagy gondatlanul) elidzett kvetkezmnyek miatt lehet
brkit is felelssgre vonni (a vtelen embere eltlse cltalan s rtelmetlen). A vtlen vagy a bntetjogi
felelssgre vonshoz nlklzhetetlen felttellel nem rendelkez ember eltlse cltalan s rtelmetlen lenne.

Bncselekmny hinyban bntetjogi felelssgrl nem beszlhetnk s bntetjogi felelssg hinyban nem
alkalmazhat bntets.
A bnfelelssg elvben kifejezd nullum crimen sine culpa (nincs bncselekmny bnssg nlkl) rtelmben a
cselekmnyt bnsen kell elkvetni.
4. A bntetjogi felelssg differencilsnak elve:
A Btk. mind a bncselekmnyek, mind azok elkveti s a jogkvetkezmnyei kztt differencil.
A fbb klnbsgek a kvetkezk:

a bncselekmnyek slyukat tekintve feloszthatk: bntettekre s vtsgekre


a bnssget figyelembe vve: szndkos s gondatlan elkvetsre
a bncselekmnyek elkveti lehetnek els alkalommal vagy ismtelten bcs-t elkvetk
a jogkvetkezmnyek is megklnbztethetk a szankcik faja, neme, mrtke szerint.

5. A korltlan bntetjogi beavatkozs tilalmnak elve:


A jogrend srelme esetn az llam rvnyesti bntethatalmt, mely llami bntetmonoplium alkotmnyosan
korltozott kzhatalmi jogostvny a bncselekmnyt elkvetk felelssgre vonsra.
Az alkotmnyos jogllamban az llamnak nincs s nem is lehet korltlan bntet hatalma, a kzhatalom sem korltlan.
Az Alaptrvnyben deklarlt alapvet jogok s szabadsgok miatt a kzhatalom, csak Alaptrvnyi felhatalmazssal s
az Alaptrvnybl levezethet indokkal avatkozhat be az egynjogaiba s szabadsgba. Magyarorszg elismeri az
ember srthetetlen s elidegenthetetlen alapvet jogait, ezek tiszteletben tartsa s vdelme az llam elsrend
ktelezettsge. Az Alkotmnybrsg a gyakorlata szerint alapjog s szabadsg tartalma ms trvnnyel csak ms
alapjog, vagy alkotmnyos rtk vdelmben, elkerlhetetlen esetben, a szksges mrtkben s arnyos mdon
korltozhat. A bntetjog tilalmai s elrsai, klnsen pedig a bntetsek mind alapjogot vagy alkotmnyosan
vdett jogot s rtket rintenek. A bntetjogra szmos ms alapelv s alapjog is irnyad. gy az objektv bntetjogi
felelssgre nincs kln tilt szably az Alaptrvnyben, az emberi mltsghoz val jogbl mgis az kvetkezik, hogy
alkotmnyosan csak a bns elkvett lehet megbntetni.
Az arnyossg elve
Ez a szabadsg csak annyiban korltozhat, illetve a szabadsg szfrjba val beavatkozs csak akkor s annyiban
megengedett, amennyiben az a kzrdek vdelmhez elengedhetetlen. A vlasztott beavatkozsnak alkalmasnak s
szksgesnek kell lennie, sszer arnyban kell llnia a beavatkozssal elrhet trsadalmi elnnyel.
Az arnyossgot a bntetjogban kt skon rtelmezhetjk:

egy adott cselekmny bntetendv nyilvntsa arnyban ll-e a modern demokratikus trsadalom rtkeivel
az "arnyos" bncselekmny elkvetjre nzve a szankci arnyossgt vizsglhatjuk
A jogkvetkezmny (szankci) arnyossga kt oldalrl vizsgland:

abszolt arnyossg: a szankcirendszerben rgztett jogkvetkezmnyek arnyossga, a bntetsi ttelek egymssal arnyossgban sszehasonlthatk legyenek
- nvleges arnyossg: a kiszabott jogkvetkezmnyek sszehasonlthatsga
Az arnyossg elvnek ltalnos tartalma kt dolog egybevetst jelenti:

az rtk(rdek)srelem, htrny, kr, bnssg foka, vagyis a bncselekmny slya


a szankci(k) slynak, mrtknek egybevetse (knyszer slya, egyb kvetkezmny stb.)
Fogalmilag a bncselekmny slya kt fontos elemtl fgg:

a tett ltal okozott vagy veszlyeztetett htrny, srelem, kr nagysgtl


az elkvet bnssgnek foktl
A prevenci korltjt jelenti a bnssgi elv s a tllpsi tilalom, azaz az arnyossg elve. A
A bntetjog ultima ratio jellege
A bntetjog csak kisegt jelleg, a legvgs esetben a legutols eszkz. Csak akkor szabad alkalmazni, ha a
bntetjog a kzrend megrzshez elengedhetetlen. Az ultima ratio elvet kt irnyban kell rtelmeznnk:

a bntetjogi eszkz alkalmassgt a tbbi bntetjogi eszkzhz viszonytva kell megtlni, s ha az


sszehasonlts alapjn az enyhbb eszkz alkalmas, azt kell elnyben rszesteni
bntetjogon kvli viszonylatban, amikor a bntetjog terletn kvli eszkzkkel vetjk ssze a bntetjog
eszkzrendszert

A bntetjog szubszidiaritsa
Az azonos vagy nagyobb hatkonysg s egyttal enyhbb beavatkozst, kisebb htrnyt jelent jogkvetkezmnyt
kell elnyben rszesteni.
Az rtatlansg vlelme

Az eljrs lefolytatsnak az a clja, hogy az alapos gyan alapjn a bncselekmny tnyleges elkvetst bizonytsk
be az eljr hatsgok. Senkit sem lehet bnsnek tekinteni addig, amg bntetjogi felelssgt a brsg jogers
hatrozata nem llaptotta meg.
A bizonytottsg kvetelmnye
Mindig a vdl ktelessge lltsnak valdisgt bizonytani, a bizonytsnak hzagmentesnek, vitathatatlannak kell
lennie.
A bntetjogi felelssg differenciltsga
A bncselekmnynek bntettekre s vtsgekre, a bnssgnek szndkossgra s gondatlansgra, a bnelkvetnek
els zben s ismtelten bnzkre trtn felosztsa.
A hatlyos bntetjog forrsai
Jogforrs az, ahonnan a jog szrmazik. Tartalmt tekintve ez nem ms, mint a jogalkot akarata. Formai rtelemben
pedig a jogszably megjelensi formja (helye). A magyar bntetjog forrsa csak rott jogszably lehet. A bntetjog
forrsait csoportosthatjuk aszerint, hogy:

- bntetjogon kvli, vagy


- bntetjogon belli jogforrsrl beszlnk.
A bntetjogon kvli jogforrsok sorban nemcsak a jogforrsi hierarchia cscsn ll jogszablyokat (trvnyeket),
hanem alacsonyabb szint jogforrsokat is tallunk. Bntetjogon kvli jogforrs pl. az Alaptrvny, amely a
jogrendszer egsznek alapnormja. Jogforrsi ervel br a Ptk. is, pl. amikor a Btk. a kiskorrl szl. A kiskor
fogalmt nem a Btk., hanem a Ptk. rendelkezsei hatrozzk meg. A Be. rendelkezsei hatrozzk meg a srtett
fogalmt. A keretdiszpozcival trtn szablyozs esetn a bntet jogszably ltal adott kerettel trtnik a
bncselekmnny nyilvnts. Kzvetett jogforrsi szerepe van a keretet tartalommal kitlt egyb joggba tatoz
jogszablyoknak, pl. a kzti kzlekeds szablyai (KRESZ).
A bntetjogon belli jogforrs csak trvny lehet. A trvnyerej rendeletekben kzztett bntetjogi szablyok
azonban hatlyon kvl helyezskig jogforrsnak tekintendk. A jogalkotsrl szl 1987. vi XI. trvny szerint: a
trsadalmi rendre vonatkozan trvnyben kell szablyozni klnsen a bncselekmnyeket, a bntetseket s a
bntets-vgrehajtst. Ez a jogszably ktsgtelenn teszi, hogy hatlyba lpst kveten (1988. janur 1-je utn) csak
trvny rendelkezhet valamely emberi magatarts bncselekmnny nyilvntsrl s az alkalmazhat bntetsekrl.
Hatlyos bntetjogunk bntetjogon belli alapvet jogforrsa az 2012. vi C. trvny a Bntet Trvnyknyvrl, a
Bntetkdex. A Btk. 465 -bl ll, ebbl az ltalnos rsz az 1-141. -at, a Klns rsz a 142-458. -at , a Zr sz a
459-465. foglalja magban.
A jogforrsok kapcsn tudni kell

az Alkotmnybrsgnak
a Krinak
a kt llami szerv egymshoz val viszonyt

Az Alkotmnybrsgnak tv.-i felhatalmazs alapjn lehetsge van elzetes s utlagos normakontroll eljrsra. Ha Az
Alkotmnybrsg ezekben az eljrsokban megllaptja a jogszablyok alaptrvny-ellenessgt, akkor attl fggen,
hogy a jogszably a trvnyalkots mely fzisban van dnt arrl, hogy:

a vizsglt trvnyi rendelkezs nem hirdethetk ki

a jogszablyt, vagy jogszablyi rendelkezst teljesen vagy rszben megsemmisti


Az Alkotmnybrsg nem jogalkot szerv. j jogszablyt nem keletkeztet, nem alkothat. A megsemmists nem
jogalkots, ugyanakkor nem tagadhat, hogy ezen folyamatok nyomn a jogszablyok szvege megvltozhat.

Az Alaptrvny 25. cikk (3) bekezdse megllaptja: A Kria [] biztostja a brsgok jogalkalmazsnak egysgt,
a brsgokra ktelez jogegysgi hatrozatot hoz.
A Kria nem jogalkot szerv, hanem a legfbb bri szerv. A 2011. vi CLXI. trvny szerint a Kria a brsgokra
nzve

ktelez jogegysgi hatrozatot hoz


elvi brsgi hatrozatokat s elvi brsgi dntseket tesz kzz.

10

A brsgokra ktelez erej bntet jogegysgi hatrozatok (BJE) biztostja a jogalkalmazs egysgt. A BJE-k - az
Alkotmnybrsg hatrozata alapjn az alapul fekv jogszably tartalmt bvtheti, szktheti, vagy ppen az
rtelmezssel joghzagot tlthet ki. (42/2005. (XI. 14.) ABH)
A BJE nem jogszably, de ugyanakkor joghajlt, az tlkezsi gyakorlatot ltalnos rvnnyel s ktelez jelleggel
befolysol eszkz. Mindezek ellenre a BJE NEM tekinthet jogforrsnak.
Br jogot nem alkothat.
A trvnyeket a Magyarorszg hivatalos lapjban, a Magyar Kzlnyben kell kihirdetni. Ezzel biztostott, hogy a
bntetjogi rendelkezseket brki megismerhesse. A bntet jogszablyok kihirdetse nlklzhetetlen garancilis
felttele a nullum crimen sine lege elve rvnyeslsnek.
Az Alkotmnybrsgnak tbb hatrozatbl is kvetkezik, hogy a bntetjognak meghatrozott felttelek mellett a
nemzetkzi jog is forrsa lehet. A nemzetkzi jog ltalnosan elismert szablyai nem az Alaptrvny rszei, hanem
vllalt ktelezettsgek. A Magyarorszg az Alaptrvny rendelkezsnl fogva rszt vesz a nemzetek kzssgben, ez
a rszvtel teht a bels jog rszre alkotmnyi parancs. Ebbl kvetkezik, hogy az Alaptrvnyt s a bels jogot gy
kell rtelmezni, hogy a nemzetkzi jog ltalnosan elfogadott szablyai valban rvnyesljenek.
5. ttel: A bntetjogszably rendszere, szerkezete. A Btk. Felptse
A bntetjogszablyok rendszere s szerkezete
A bntet jogszablyok tfoghatnak szlesebb terletet, de ismert olyan bntet jogszably is, amely kis szm bntet
normt tartalmaz. Annak figyelembevtelvel, hogy a bntet jogszablyok milyen szles terletet lelnek t, az albbi
csoportostst vgezhetjk el:

bntet trvnyknyv (Kdex),


jelentsebb szm bntet normt tartalmaz bntet jogszably (Novella),
egyes bntet normt (normkat) tartalmaz bntet jogszably.

A nullum crimen sine lege elvnek rvnyeslse s jogalkalmazi szempontok is indokoljk, hogy egy adott llamban,
adott idszakban rendelkezsre lljon az anyagi bntetjogi szablyokat egysges szerkezetbe, rendszerbe foglal
trvny, a Bntet Trvnyknyv (Kdex). A jelenleg hatlyban lv Bntet Trvnyknyv a 2012. vi C. trvny,
amely 2013. jlius 1-jn lpett hatlyba. A jogalkot a Kdex ltrehozsval arra trekszik, hogy a trsadalom
bntetjogi oltalmat ignyl viszonyai, funkcionlsi felttelei megfelelen tkrzdjenek a bntet trvnyknyvben.
A trsadalmi viszonyok vltozsa szksgszeren maga utn vonja a kdex rendelkezseinek a megvltozott
viszonyokhoz val igaztst, illetve j kdex megalkotst.
Mai modern rtelemben a kdex fogalom tartalmi s formai kvetelmnyeknek megfelel, a trsadalmi viszonyok
sajtos, tfog, szles krt szablyoz klnbz joggak trvnyknyveit jelenti. A kdexet tartalmi szempontbl
elssorban trgya jellemzi. A kdex sz legszlesebb rtelmben egyetlen trsadalmi viszonyt szablyoz annak
legklnbzbb megjelensi formival, elfordulsi fajtival. Formailag nem ms, mint egyfajta sajtosan
megszerkesztett trvnyknyv. Ez a sajtos szerkezet abban ll, hogy rendszerint vagy a trvnyknyv elejre, vagy
egyes fejezeteinek lre, amelyekben az adott konkrt trsadalmi viszonyformk fel vannak sorolva, kiemelik az
ltalnosat, vagyis azt, ami a trsadalmi viszonyok minden egyes fajra vagy alfajra rvnyes s maga a trvnyknyv
konkrt rendelkezse csak ezekkel az ltalnos ttelekkel egytt rvnyesthet. Bntetkdexnek csak a bntetjogi
normk teljes rendszert egysges szerkezetben tartalmaz, a bntetjogot tfogan, ltalnos s klns rszben
szablyoz bntettrvnyknyveket nevezzk.
A szakirodalom klnbsget tesz nagy s kiskdexek kztt. Nagykdexnek tekintik a trsadalmi viszonyok egyfajta
sajtossgnak a szablyozst, pl. Btk., Ptk., kiskdexnek pedig azokat a trvnyeket, amelyek egyetlen trsadalmi
viszonyra s annak klnbz oldalra sszpontostva foglaljk jogszablyba a rendelkezseket. Ilyen kiskdexek
trgyaljk pl. az llamigazgats egyes gazatait.
Hibs a formai s a tartalmi kvetelmnyektl eltr strvnyek s trvnyek (pl. Manu indiai trvnyei, a rmai XII.
tbls trvnyek) kdexknti minstse. Nem nevezhet kdexnek a trvny-gyjtemny, amely a korbban rvnyes
jognak sszefoglalst tartalmazza, az egyes kzpkori bntettrvnyek, a XV-XVI. szzadi eurpai s hazai
megrkt jelleg jogknyvek, szoksjogi s jogszablygyjtemnyek. Mai fogalmaink szerint nem kdexek, illetve
bntettrvnyknyvek azok a XVI. szzad eleje s a XVII. szzad vge kztt kiadott bntettrvnyek (pl. a
Constitutio Criminalis Carolina) sem, amelyek csak az egyes bncselekmnyek diszpozciit s szankciit tartalmazzk,
nincs ltalnos rszk. A tartalmi s formai kvetelmnyeknek val megfelels hinyban a XVII. szzad vgig, a
XVIII. szzad elejig egysges elvek, rendszer s szerkezet szerint megalkotott bntettrvnyek kontinensnkn nem
tallhatk.
A kdexalkots a XIX. szzad eleji nyugat- s kzp-eurpai polgri fejlds nagy jogalkotsi folyamatnak jellemzje
s kifejezje, amelyben megalkotsra kerltek a korszakos s modern polgri bntettrvnyknyvek is. Az els, a
klasszikus irnyzat tanait s jogelveit tkrz eurpai bntetkdexnek az 1791. vi, illetleg az annak tovbbfejlesztett
vltozatt kpez 1810. vi napleoni bntettrvnyknyv tekinthet, amelyet a XIX. szzadban s a XIX-XX. szzad
forduljn az angolszsz jogterlet kivtelvel valamennyi eurpai llam bntet-jogalkotsa kvetett.

11

Az llampolgrok jogbiztonsgnak, jogkvet magatartsuk elvrhatsgnak alapvet felttele, hogy a trvnyek


viszonylag hosszabb idre szljanak. Amikor a Kdex jelentsebb szm bntetjogi rendelkezse mdostsra,
kiegsztsre, azaz az letviszonyokhoz val igaztsra szorul, a jogalkot az j jogszablyi anyagot tbb, jelentsebb
szm bntet normt tartalmaz jogszablyban teszi kzz.
A Novella szorosan kapcsoldik a bntet trvnyknyvhz s annak egy vagy tbb rszterlett rinti. Hatlyos
Bntet Trvnyknyvnk fiatal korbl addan mg nem rendelkezik novellval.
Abban az esetben, ha valamely konkrt bntet jogszably bevezetsnek az ignye figyelemmel az alapul szolgl
trsadalmi letviszony vltozsra nem tr halasztst, a jogalkot egyes bntet normt (normkat) tartalmaz bntet
jogszablyt kibocstva szablyozza a krdses magatartst.
A Bntet Trvnyknyv szerkezete
A Bntet Trvnyknyv ltalnos s Klns Rszre tagozdik. Az ltalnos rszi rendelkezsek a bntetjogi
felelssg feltteleire, mdozataira s a bntetjogi jogkvetkezmnyekre vonatkoz ltalnos szablyokat fogalmazzk
meg. Jelents rszk valamennyi Klns Rszben lert magatartsi szablyt rinti, mg egy rszk meghatrozott
bncselekmnyekre vonatkozik. A jogalkot e rszben nemcsak fogalmakat hatroz meg (pl. a bncselekmny
fogalma), hanem olyan jogintzmnyeket is, amelyek nem konkretizlhatk csupn egy-egy magatartstpusra (pl.
bntetsek, intzkedsek). A klns rszi rendelkezsek hatrozzk meg az egyes bncselekmnyek trvnyi
tnyllsait s azt, hogy az elkvetkkel szemben a klns trvnyi tnyllsok kimertse esetn milyen
jogkvetkezmnyek alkalmazhatk.
Az ltalnos s a Klns Rsz is fejezetekre s alcmekre tagozdnak. Az ltalnos Rsz 12, a Klns Rsz 33
fejezetbl ll. Az ltalnos Rsz fejezetei:

I. fejezet: Alapvet rendelkezsek,


II. fejezet: A magyar bntet joghatsg,
III. fejezet: A bntetjogi felelssg,
IV. fejezet: A bntethetsget kizr vagy korltoz okok,
V. fejezet: A bntethetsget megszntet okok,
VI. fejezet: A bntetjogi felelssgre vons egyb akadlyai,
--------------------------------------------------------------------------------VII. fejezet: A bntetsek,
VIII. fejezet: Az intzkedsek,
IX. fejezet: A bntets kiszabsa,
X. fejezet: Az eltlshez fzd htrnyos jogkvetkezmnyek s a mentests,
XI. fejezet: A fiatalkorakra vonatkoz rendelkezsek,
XII. fejezet: A katonkra vonatkoz rendelkezsek

A fejezetekben, illetve a cmeken belli kisebb szerkezeti egysg neve szakasz (). Valjban a szakasz a Btk. legkisebb
nll szerkezeti egysge. A szakaszon, a tulajdonkppeni bntet normn bell tovbbi tagols vgezhet. gy a
szakasz llhat: bekezdsekbl, fordulatokbl, pontokbl, alpontokbl.
A Btk. szerkezete
A jogszably hrom szerkezeti eleme:

hipotzis
diszpozci
szankci
A bntet jogszably hipotzise (felttel) egybeolvad a diszpozcival.

1. Hipotzis: feltevs, felttelezs, ami az, hogy a bcs.-t elkvessk. A bntetjogszably jellegzetessge, hogy a
2.

hipotzis s a diszpozci egybe olvad.


A diszpozciban a jogalkot az egyes konkrt helyzetektl s szemlyektl elvonatkoztatva fogalmazza meg
azt a magatartst, amelynek tanstsval vagy amelytl val tartzkodssal bncselekmny valsul meg.
A szankci lnyegt tekintve nem ms, mint a diszpozciban kifejezsre jut bntet jogi tilalom, illetve
parancs (ne lopj, nyjts segtsget) megszegse esetn bekvetkez joghtrny.

3.

A diszpozci fajti:
A diszpozci fajti: megklnbztetse az alapjn trtnik, hogy a jogalkot milyen trvnyszerkesztsi megoldst
vlaszt:

1.Egyszer diszpozci: kznapi egyrtelm megfogalmazs (aki mst megl)


2.Ler diszpozci: rszletes krlrs. A hasznlt kifejezsek kznapi rtelmezse nem felttlenl esik egybe a
bntet jogi jelentsggel br jelents-taralmukkal. (jelents rsz gy fogalmazza meg)

12

3.Hivatkoz vagy utal diszpozci: alapja a clszersg, hogy a jogalkot kerlje a felesleges ismtelgetseket.
4.

A bntet trvnyben egyszer mr megfogalmazott fogalomra, bcs-re pusztn csak utaljon, hivatkozzon a
jogalkot.
Keret vagy blanketta diszpozci: az letviszonyok vltozsa miatt ne kelljen ezekkel prhuzamosan
minduntalan a bntet jogszablyokat mdostani. A bntet jog csupn keretet biztost s ezt a keretet az
adott letviszonyt szablyoz jogg jogszablyai tltik meg tartalommal. (devizagazdlkods, tkpzs)

A diszpozcik egymshoz val viszonya:


E csoportosts alapjt az adott magatarts joghtrnnyal fenyegetettsgnek mrtke kpezi.

alapeseti tnylls (ez a leggyakoribb, tipikus)


minstett eseti tnylls (veszlyessget fokoz, slyosabb bntetsi ttel)
privilegizlt (kedvezmnyezett) tnylls (enyhbb bntetsi ttelt felttelez)

6. ttel: A bntetjogszably rtelmezse (fogalma, alanyai, mdszerei, eredmnye)

elsdleges clja a jogszably immanens jelentsnek (ratio legis) feltrsa


a trvnyhozi akarat pontos tartalmnak megllaptsa
meg kell tallni a hatlyos jogszablyt
a kifejezsek tartalmt pontostani kell
az rtelmezsnl a trvnyessg kvetelmnye srthetetlen
az rtelmezs soha nem vlhat jogalkotss

A bntet jogszably rtelmezse


Az rtelmezs nem ms, mint a jogalkot valdi akaratnak megismersre irnyul tevkenysg. A
bntetjogszablyok cmzettjeitl csak akkor vrhat el a jogszablyokban meghatrozott magatartsi szablyok
megtartsa, ha ezek megismerhetek (kihirdettk ket) s a bennk foglaltak megrthetek. A jogalkot fontos feladata,
hogy a jogszablyok megfogalmazsa sorn kialaktsa azokat a megfelel arnyokat, amelyekkel az egyszersg,
kzrthetsg kvetelmnye s a jogi szakkifejezsek hasznlata kztt feszl ellentmonds feloldhat.
A jogalkoti s mindennapi jogalkalmazi tevkenysg sorn nlklzhetetlen a jogrtelmezs, mert e tevkenysg
vgzsvel vezet az t a jogszablyba foglalt, abban rejl jogalkoti akarat valdi tartalmnak feltrshoz. Az
rtelmezs kapcsn meg kell vizsglni:

kik, illetve mely szervek vgzik a bntetjogszably rtelmezst (az rtelmezs alanyai),
az rtelmezs alanyai milyen mdszerrel vgezhetik az rtelmezst (az rtelmezs mdszerei),
az rtelmezs alanyai az rtelmezs sorn milyen megllaptsra juthatnak (az rtelmezs eredmnyei).
A bntet jogszably rtelmezsnek alanyai:

a jogalkot (az Orszggyls),


a jogalkalmaz (a nyomozhatsgok, brsg) s
a jogtudomny mveli, kpviseli (tudomnyos tevkenysgkkel sszefggsben).
Jogalkoti rtelmezs esetn a jogszablyban lert valamely fogalmat vagy a hasznlt kifejezst maga a jogalkot
magyarzza, rtelmezi, hatrozza meg. A jogalkoti rtelmezs mindenkire ktelez erej, azaz hiteles. Nem tekinthet
hiteles rtelmezsnek a bntet trvnyek miniszteri indokolsa.
A jogalkalmazi rtelmezst a bntet jogszablyok vonatkozsban tbb szervtpus vgzi: az gyszsg, illetve a tbbi
nyomoz hatsg s a brsg is. Kiemelked kzlk a Magyar Kztrsasg Legfelsbb Brsgnak rtelmez
tevkenysge, melyet az egysges joggyakorlat kialaktsnak rdekben vgez. A Legfelsbb Brsg irnyelvei, elvi
dntsei s jogegysgi hatrozatai kzvetlenl a brsgokra nzve ktelez erejek. A bennk foglalt rtelmezsek a
brsgok hatrozatain keresztl rvnyeslnek. Jogrtelmez tevkenysge nem vlhat jogalkoti tevkenysgg, a
tteles jogszablyoktl eltr vagy azokat mdost magatartsi szablyokat nem llapthat meg. Egysges a jogelmlet
llspontja abban a krdsben, hogy a Legfelsbb Brsg aktusai nem tekinthetek jogforrsnak. Irnyelvei s elvi
dntsei csak s kizrlag a mr meglv joganyag rtelmezsre, magyarzsra szortkozhatnak. Emberi magatartst
bncselekmnny illetve bntetendv nem nyilvnthatnak.
A legfelsbb Brsg kvetkez bntetjogi trgy irnyelvei s elvi dntsei brnak bntetjogi jelentsggel:

LB 15. szm Irnyelve az let s a testi psg bntetjogi vdelmrl,


LB 20. szm Irnyelve egyes bntetjogi trgy irnyelvek fellvizsglatrl,
LB III. szm Bntet Elvi Dntse az ittas vagy bdult llapotban elkvetett bncselekmnyekrt val
felelssgrl,
LB IV. szm Bntet Elvi Dntse a bnszvetsgrl.

A Legfelsbb Brsg Bntet Kollgiumnak, illetve a Bntet Kollgium Tancselnki rtekezletnek llsfoglalsai
a brsgokra sem brnak ktelez ervel. A kollgiumi llsfoglalsokban adott irnymutats tjkoztat jelleg. A

13

Legfelsbb Brsgnak 173 bntet kollgiumi llsfoglalsa ismert, melybl tbb hatlyon kvl helyezsre kerlt,
illetve mdostott s kiegsztett tartalommal van fenntartva. Ugyanakkor a Legfelsbb Brsg Bntet Kollgiuma
vlemnye alapjn viszonylag nagyszm bntet kollgiumi llsfoglalst a tovbbiakban is irnyadnak tekint.
Nem tekinthetjk hiteles rtelmezsnek, gy nem is brnak ktelez ervel a jogtudomny mvelinek, kpviselinek
esetleg ms szakembereknek a klnbz szakfolyiratokban, tanulmnyokban, tanknyvekben, eladsokon kzztett
fejtegetsei. A tudomnyos rtelmezsnek jelents hatsa van a trvnyhozsra, s gyakorlati jelentsge sem
tagadhat.
A bntet jogszably rtelmezsnek mdszerei

nyelvtani,
logikai,
rendszertani,
trtneti,
alkotmnyos rtelmezs.
Nyelvtani rtelmezs esetn a nyelvtani, a szfejtstani, vagy a jelentstani szablyok segtsgvel trjuk fel a
jogszably szvegnek jelentstartalmt. Pl. ha kt felttelt az s ktsz kapcsol ssze, gy a felttelek
egymstl nem vlaszthatk el. Ellenttben a vagy ktszval elvlasztott felttelek egymstl fggetlenl
bekvetkezve is jogi jelentsggel brnak.
A logikai rtelmezs esetn a forml logika szablya szerint trjuk fel a trvnyalkot valdi akaratt.
Rendszerez (rendszertani) rtelmezs esetn a jogszablynak az emltett rendszeren belli elhelyezkedst, ms
jogszablyokhoz val viszonyt vizsglva vonhatunk le kvetkeztetst a jogalkot valdi akaratra. A Btk. Klns
Rsznek felptse sorn dnt szempont, hogy az adott magatartstpus trsadalomra veszlyessgnek a
jogalkot milyen slyt tulajdont. gy elbbre sorolja azokat a bncselekmnyeket, amelyek trsadalomra
veszlyessgt magasabb foknak tli.
Ha a jogszably keletkezsi krlmnyeit, fejldsnek sajtossgait figyelembe vve trjuk fel a jogszably valdi
tartalmt, gy trtneti rtelmezst vgznk.
Az Alkotmnybrsg hatrozatai alkotmnyos rtelmezst jelentenek s ezen tlmenen meghatrozzk a
bntetjogi norma rtelmezsnek alkotmnyos tartomnyt.

A bntetjogszably rtelmezsnek eredmnye lehet:

megllapt (helybenhagy),
kiterjeszt, vagy
megszort.

Megllapt (helybenhagy) az rtelmezs akkor, ha a jogalkalmazs mindennapi gyakorlatban a jogszably


valdi tartalma a trvnyszveg egyrtelm volta miatt minden klnsebb kritika, brlat nlkl feltrhat.
Az analgia a jogirodalomban, mint a joghzag kitltsnek egyik lehetsges mdja ismert. Az analginak kt
fajtja van: a trvnyanalgia s a joganalgia. A bntetjog tiltja az analgia mindkt fajtjnak alkalmazst.

A trvnyanalgia alkalmazsra csak ms joggban kerlhet sor, ha kt egymstl kln ll trtns, letbeli
esemny fontos, lnyegi elemei egybeesnek, azonban mg az egyik trtnst jogszably rendezi, a msik
letbeli esemnyre a jog nem biztost megoldsi lehetsget. A mi jogrendszernkben trvnyanalgia
segtsgl hvsra pl. a polgri jog, a csaldi jog, a munkajog szablyainak alkalmazsakor kerlhet sor.

A joganalgia alkalmazsa azt jelenti, hogy az eldntsre vr konkrt esethez mg csak hasonl jogszably
sem lelhet fel. Ekkor a jogrendszer ltalnos elvei alapjn keresnek megoldst a krdses letbeli trtns
eldntsre. Az alkotmnyos jogllamisg lnyegbl fakadan jogrendszernkben a joganalgia alkalmazsa
tilos. Mindebbl kvetkezik, hogy a sz valdi rtelmben vett kiterjeszt vagy megszort rtelmezs nem
jelentene egyebet, mint az analgia alkalmazst. Ez bntetjogi szempontbl a nullum crimen sine lege
elvnek feladshoz vezetne. A valdi kiterjeszt s megszort rtelmezs, mint a jogalkot akarattl val
eltrs a bntetjogban tilalmazott.

Kiterjeszt az rtelmezs eredmnye, ha a jogszablyt olyan esetekre alkalmazzuk, amelyre a jogszably szvege
ltszlag nem vonatkozik.

Megszort az rtelmezs eredmnye, ha a jogszably alkalmazsi krbl kirekesztnk olyan eseteket, amelyekre
a jogszably szvege ltszlag vonatkozik.

14

7. ttel: A bntettrvny hatlya s


a 1/1999. Bntet Jogegysgi Hatrozat
A bntettrvny hatlya
A bntet jogszably hatlya azt fejezi ki, hogy a jogszably kikre, milyen terleten s milyen idbeli hatrok kztt
alkalmazhat. Valamely bncselekmnyekre vagy valamely szemlyekre csak megahatrozott terleten s idben
rvnyeslhet illetve alkalmazhat a bntet jogszably. Az rvnyesls ill. az alkalmazhatsg feltteleit fogalmazzk
meg a bntet jogszably hatlyrl szl rendelkezsek.
A bntetjog-tudomny fejldse sorn ngy fbb elv alakult ki:

a terleti (territorilis) elv: egy adott llam bntet joghatsga (tekintet nlkl az elkvet sttuszra, azaz
magyar, klfldi, vagy hontalan) azon a terleten rvnyesl, melyen az llami fhatalmat gyakorolja.
a honossgi (perszonlis) elv: egy adott llam csak a sajt llampolgrait vonja bntetjogi felelssgre, tekintet
nlkl hogy bel- vagy klfldn kvettek el bncselekmnyt.
az llami nvdelmi (relprincipium) elve: egy adott llam tekintet nlkl az elkvet sttuszra s az elkvets
helyre, azokat a cselekmnyeket rendeli bntetni, melyek az ltala (sajt bntetjogi rendszer ltal) vdett jogi
trgyak ellen irnyulnak.
a felttlen bntethatalmi (univerzalits) elve: egy adott llam a brki ltal s brhol elkvetett, brmely jogi
trgyat tmad bcs. elkvetjt bntetni rendeli.

Az rvnyesls fogalmtl klnbzik a jogszably rvnyessgnek fogalma. Az rvnyessg nem szorosan vett
bntetjogi krds. Ha a jogszably az rvnyessgi kellkek figyelembevtelvel szablyszeren jtt lre, akkor
rvnyes. Az rvnyes jogszably maga, vagy ms jogszablyok rendelkeznek a hatlyba lpsrl.
Annak megfelelen, hogy a magyar bntet trvnyek mikor (mely idpontban) elkvetett bncselekmnyekre, hol
(mely terleten elkvetett bncselekmnyekre) s kire (milyen llampolgrsg szemly ltal elkvetett
bncselekmnyekre) alkalmazhatak, klnbsget tehetnk a bntet jogszably:

idbeli,
terleti s
szemlyi hatlya kztt.

Az idbeli hatly
A Btk. 2. (1) A bncselekmnyt - a (2)-(3) bekezdsben foglalt kivtelekkel - az elkvetse idejn hatlyban lv
bntet trvny szerint kell elbrlni.
(2) Ha a cselekmny elbrlsakor hatlyban lv j bntet trvny szerint a cselekmny mr nem bncselekmny,
vagy enyhbben brland el, akkor az j bntet trvnyt kell alkalmazni.
(3) Az j bntet trvnyt visszahat hatllyal kell alkalmazni a nemzetkzi jog ltalnosan elismert szablyai alapjn
bntetend cselekmny elbrlsakor, ha az az elkvets idejn a magyar bntet trvny szerint nem volt bntetend.
Garancilis szempont, (a nullum crimen sine lege, s a nulla poena sine lege elve szerint) brki csak olyan
bncselekmny miatt legyen felelssgre vonhat, amelyet az elkvets idejn a trvny mr lert, illetve amelyet mr
bntetni rendelt.
sszersgi szempont: teljesen sszertlen lenne valakit olyan magatarts elkvetse miatt felelssgre vonni, amelyrl
a magatarts tanstsakor nem is tudhatja, hogy bncselekmnyt kvet el, mivel a trvny mg nem nyilvntotta
bncselekmnynek. Ezzel az emberek cselekvsi szabadsga, tevkenysgi kre jelents mrtkben szklni.
Vannak olyan bncselekmnyek, amelyek idben jl behatrolhatan, viszonylag rvid id alatt, egy mozdulattal
valsulnak meg. Ilyen esetekben egyrtelmen megllapthat, hogy melyik az az idpont, amelyet az elkvets
idejnek kell tekinteni.
Pl. a strandon rizetlenl hagyott hordozhat rdit az elkvet felkapja s tvozik.
Jelents szm olyan bncselekmny tallhat a Btk.-ban, amelynl felvetdik a krds, hogy milyen idpontot kell
figyelembe venni az elkvets idejnek meghatrozsakor. E kategriba a tbb mozzanat immaterilis
bncselekmnyek, az n. llapot bncselekmnyek s az eredmny bncselekmnyek tartoznak.
A bncselekmnyek egy rsznl tbb mozzanat megvalsulsa jelenti az elkvetst.
Pl. az elkvet az utcn stl szemlytl erszak alkalmazsval elveszi annak kzitskjt.

Az n. llapot bncselekmnyek esetben a magatarts tanstsakor (az elkvets idejn) ltrejn egy jogellenes
llapot, mely tulajdonkppen idbeli folyamatknt tart mindaddig, amg a jogellenes llapot meg nem sznik. Pl.
visszals lfegyverrel vagy lszerrel.
Eredmny bncselekmny elkvetsekor a bncselekmny akkor vlik befejezett, amikor a trvnyi tnyllsban
megfogalmazott eredmny az elkvetsi magatartssal okozati sszefggsben ltrejn. Pl. az elkvet az italbolt

15

eltt arcul ti haragost, aki elesik s slyos koponyasrlst szenved, majd a srls kvetkeztben, de csak hat
hnappal ksbb veszti lett.
A jogirodalomban uralkod felfogs az idbeli hatllyal kapcsolatban az n. magatarts elmletet vallja. Ezen elmlet
szerint elkvetsi id az az idpont, amikor az elkvetsi magatarts utols mozzanatt kifejtik. Ez a felfogs felel meg
a garancilis s sszersgi szempontoknak.
Az idbeli hatly szablya alli kivtelek a bntet jogszably visszahat erejrl rendelkeznek. A trvnyalkot
figyelembe vette a visszahat er szablyozsakor azt a tnyt, hogy a jogbiztonsg nagyban fgg e krds megoldsi
mdjtl. A visszahat er rvnyeslsnek ltalnos felttele, hogy a cselekmny elbrlsakor mr j bntet trvny
legyen hatlyban. A visszahat er rvnyeslsnek kt klns felttele pedig az, hogy:

az j trvny szerint a cselekmny mr nem bncselekmny, vagy


a cselekmny enyhbben brland el.
Mindkt klns felttel kzs vonsa, hogy kizrlag in melius irnyban, vagyis az elkvet javra rvnyesthetk. A
bncselekmny kvetkezmnyeit slyosabban elbrl, vagy j bncselekmnyt megllapt, j bntet trvnynek
nincs visszahat ereje.
Bntetjogunk nem ismeri el az n. legenyhbb bntet trvny alkalmazsnak lehetsgt. Csak az elkvets idejn,
illetve a cselekmny elbrlsakor hatlyban lv bntet trvnyeket lehet egymssal sszevetni abban a tekintetben,
hogy kzlk melyiket kell a bntetendsg szempontjbl enyhbb trvnynek tekinteni. gy az elkvetst kveten
hatlyba lp, de az elbrlskor mr hatlyt vesztett bntet jogszably akkor sem alkalmazhat, ha annak
rendelkezsei tennk lehetv a legkedvezbb elbrlst.
A visszahat erre vonatkoz trvnyi felttelekbl egyrtelmen kitnik a jogalkotnak azon akarata, hogy csak a
bntet jogszably in melius irnyban trtn vltozsnak tulajdont jelentsget. Keretdiszpozcik esetben
felvetdik a krds, hogy a bntetjogi keretet tartalommal kitlt ms joggbeli szably in melius irnyban trtn
vltozsa alapot teremt-e a bntet jogszably visszahat erejnek rvnyestsre. Abban az esetben, ha a ms
jogterlethez tartoz jogszably a bntet jogszably (a tnylls) rsznek tekintend, akkor alkalmazni kell r a
visszahat erre vonatkoz rendelkezseket.
Az egysges tlkezsi gyakorlat miatt a LB. nem nyilvnos lsn megllaptotta, s ltrehozta az 1/1999. BJH-t:
Ha a BTK. Klns Rsznek valamely rendelkezse n. keretdiszpozci, s az annak kerett kitlt jogszablyi
rendelkezsekben a bcs. elkvetse utn olyan mrv vltozs kvetkezik be, amely a ktelezettsg megszntetsvel
vagy a tilalom feloldsval az addigi bntetjogi vdelmet megsznteti, e vltozs a meghatrozott idre szl
jogszablyok kivtelvel a BTK. 2. -nak mondatra figyelemmel az elbrlskor hatlyban lv bntetjogi
szablyozs visszahat hatly alkalmazst alapozza meg.
Amennyiben a ms jogterletre tartoz, keretet kitlt jogszably nem tekintend bntet jogszablynak, akkor a
visszahat erre vonatkoz rendelkezsek nem alkalmazhatk.
A terleti hatly
Az llam a sajt terletn elkvetett bncselekmnyekre a sajt bntetjogi rendelkezseit alkalmazza.
A Btk. 3. (1) A magyar bntet trvnyt kell alkalmazni
a) a belfldn elkvetett bncselekmnyre,
b) a Magyarorszg terletn kvl tartzkod magyar felsgjel szltestmnyen vagy magyar felsgjel lgi
jrmvn elkvetett bncselekmnyre,
c) a magyar llampolgr ltal klfldn elkvetett olyan cselekmnyre, amely a magyar trvny szerint bncselekmny.
(2) A magyar bntet trvnyt kell alkalmazni
a) a nem magyar llampolgr ltal klfldn elkvetett cselekmnyre is, ha az
aa) a magyar trvny szerint bncselekmny, s az elkvets helynek trvnye szerint is bntetend,
ab) llam elleni bncselekmny, - kivve a szvetsges fegyveres er ellen elkvetett kmkedst s a kmkedst az
Eurpai Uni intzmnyei ellen - tekintet nlkl arra, hogy az az elkvets helynek trvnye szerint bntetend-e,
ac) a XIII. vagy a XIV. Fejezetben meghatrozott bncselekmny, vagy egyb olyan bncselekmny, amelynek
ldzst trvnyben kihirdetett nemzetkzi szerzds rja el,
b) a magyar llampolgr, a magyar jog alapjn ltrejtt jogi szemly s jogi szemlyisggel nem rendelkez egyb
jogalany srelmre nem magyar llampolgr ltal klfldn elkvetett olyan cselekmnyre is, amely a magyar trvny
szerint bntetend.
(3) A (2) bekezdsben meghatrozott esetekben a bnteteljrs megindtst a legfbb gysz rendeli el.

16

Nem terjed ki a magyar llam bntet joghatsga sem a belfldn, sem a Magyarorszg hatrain kvl, de magyar
hajn vagy magyar lgi jrmvn megvalstott bncselekmnyre, ha azt diplomciai vagy nemzetkzi jogon alapul
egyb mentessget lvez szemly kveti el.
A KORBBI Btk. 5. -a mg tartalmazott rendelkezst a diplomciai s nemzetkzi jogon alapul mentessgrl.
A korbbi 5. : A diplomciai s a nemzetkzi jogon alapul egyb mentessget lvez szemlyek bntetjogi
felelssgre vonsra nemzetkzi szerzds, ennek hinyban a nemzetkzi gyakorlat irnyad. A nemzetkzi
gyakorlat krdsben az igazsggyrt felels miniszter nyilatkozatt kell alapul venni.
A jelenleg hatlyos Btk. nem tartja fontosnak, hogy a szban forg szemlyek bntetjogi felelssgre vonsrl
szl korbbi rendelkezst fenntartsa, hanem e- tekintetben hallgat. Vonatkozsukban a bnteteljrs megindtsnak
felttele a mentessg felfggesztse. (Be. 553. )
Minthogy a mentessget lvez szemlyek nem llnak a fogad llam joghatsga alatt, velk szemben a fogad llam
bntet jogszablyait kiknyszerteni nem lehet. A mentessgrl lemondani csak a kld llamnak van joga. Azonban a
mentessget lvez szemlyek is kvethetnek el bncselekmnyt. A mentessg bntetjogi vonatkozsban nem jelenti
azt, hogy az ezt lvez szemlyt nem ktelezik a fogad llam jogszablyai, csupn azt, hogy ellene bnteteljrst
kezdemnyezni, illetve lefolytatni nem lehet. Vele szemben szemlyes szabadsgot korltoz knyszerintzkeds
alkalmazsra is csak igen kivteles esetben nylik lehetsg.
A nemzetkzi jog illetve a kialakult nemzetkzi gyakorlat szerint mentessg illeti meg:
1. Diplomciai szemlyzetet (a kpviselet vezetjt, beosztott diplomatkat, velk kzs hztartsban l
csaldtagjaikat)
2. Idegen llam- s kormnyfket s ksretket
3. Specilis diplomciai misszik vezetit, beosztott diplomatit, csaldtagjaikat
4. Nemzetkzi szervezetek meghatrozott tpus tisztviselit
5. ENSZ s ms nemzetkzi szervezetek mell kldtt lland kpviseletek vezetit, beosztott diplomatit,
csaldtagjait
6. Nemzetkzi szervezetek kzgylsre, vagy ms szervei lsre, valamint nemzetkzi konferencikra
kldtt delegcik diplomciai funkcikkal megbzott tagjait
7. Nemzetkzi brsgok tagjait
8. Diplomciai futrokat.
A szemlyi hatly
Minden magyar llampolgrtl elvrhat, hogy a magyar trvnyeket akkor is megtartsa, ha nem a Magyar Kztrsasg
terletn tartzkodik.
A Btk. 3. (1) A magyar bntet trvnyt kell alkalmazni [] c) a magyar llampolgr ltal klfldn elkvetett
olyan cselekmnyre, amely a magyar trvny szerint bncselekmny.
A trvny e rendelkezsbl kvetkezen a szemlyi hatly elksri a magyar llampolgrt klfldre is. A terleti s a
szemlyi hatlyra vonatkoz rendelkezseket egybevetve megllapthat, hogy amennyiben magyar llampolgr
belfldn kveti el a bncselekmnyt, gy azok tfedik egymst. Ha azonban belfldn klfldi llampolgr kvet el
bncselekmnyt, gy a terleti hatly, ha magyar llampolgr klfldn kvet el bncselekmnyt, gy a szemlyi hatly
folytn rvnyeslhet a bntetjogi vdelem.
A Btk. 3. (2) A magyar bntet trvnyt kell alkalmazni
a) a nem magyar llampolgr ltal klfldn elkvetett cselekmnyre is, ha az
aa) a magyar trvny szerint bncselekmny, s az elkvets helynek trvnye szerint is bntetend,
ab)2 llam elleni bncselekmny, - kivve a szvetsges fegyveres er ellen elkvetett kmkedst s a kmkedst az
Eurpai Uni intzmnyei ellen - tekintet nlkl arra, hogy az az elkvets helynek trvnye szerint bntetend-e,
ac) a XIII. vagy a XIV. Fejezetben meghatrozott bncselekmny, vagy egyb olyan bncselekmny, amelynek
ldzst trvnyben kihirdetett nemzetkzi szerzds rja el,
Ha a nem magyar llampolgr klfldn elkvetett cselekmnye a magyar trvny szerint bncselekmny, de az
elkvets helynek trvnye szerint csak szablysrtsknt bntetend, gy a Btk. 3. (2) bekezds a) pont aa)
alpontjnak alkalmazsa Blask Bla llspontja szerint trgytalan.

17

Olyan bncselekmnyek vonatkozsban, amelyek ldzst nemzetkzi szerzdsek rjk el, a jogalkot nem tartja
mellzhetnek a magyar trvnyek alkalmazst. Tekintet nlkl arra, hogy ki az elkvet, hol kvettk el a
bncselekmnyt, s hogy az elkvets helynek trvnye szerint bntetend-e a magatarts. E rendelkezsek ltenek
testet:
A Btk. a korbbi szablyozshoz kpest nvumknt lptette hatlyba a terleti s szemlyi hatlyra vonatkoz
rendelkezsek kztt a 3. (2) bekezds b) pontjban rtakat.
Eszerint: [A magyar bntet trvnyt kell alkalmazni]
b) a magyar llampolgr, a magyar jog alapjn ltrejtt jogi szemly s jogi szemlyisggel nem rendelkez egyb
jogalany srelmre nem magyar llampolgr ltal klfldn elkvetett olyan cselekmnyre is, amely a magyar
trvny szerint bntetend.
A Btk. megteremti a felelssgre vons lehetsgt a magyar llampolgr, illetve a magyar jog alapjn ltrejtt jogi
szemly s jogi szemlyisggel nem rendelkez egyb jogalany srelmre klfldn elkvetett a magyar trvny
szerint bntetend cselekmnyre.
A szban forg trvnyhely alapjn csak akkor van helye a nem magyar llampolgrsg elkvet bntetjogi
felelssgre vonsnak, ha a klfldn elkvetett cselekmnye a magyar trvny szerint bntetend.
(3) Az (1)-(2) bekezds eseteiben a bnteteljrs megindtst a legfbb gysz rendeli el.
8. ttel: A bncselekmny fogalma
A bncselekmny fogalma 1.
A bncselekmny fogalma a bntetjog egyik kzponti eleme. A fogalom kialakulsa a XIX. szzadra tehet. Ekkor
jelentek meg sorra a polgri fejlds adott szintjt elrt llamok modern szemllet polgri bntet kdexei. A XIX.
szzad els s msodik harmadban a nullum crimen sine lege elvt rvnyest kdexek bncselekmny-fogalma
deklaratv jelleget lttt. A nullum crimen sine lege elve pusztn azt jelentette, hogy bncselekmny az, amit a trvny
annak nyilvnt, teht tnyllsszer. Pldul az 1878. vi V. trvny, a Csemegi-kdex els szakasza szerint: Bntettet
vagy vtsget csak azon cselekmny kpez, amelyet a trvny annak nyilvnt.
A XIX. szzad utols harmadban a bntetjog tudomny fejldse eredmnyekppen megjelennek a bncselekmnyfogalomban a tartalmi elemek is: fokozatosan levlik a tnyllsszersgrl a jogellenessg (a tnyllsszer
cselekmny mg nem biztos, hogy jogellenes is, pl. jogos vdelem, vgszksg), megtrtnik a szubjektv s objektv
bncselekmny fogalmi elemek elklnlse, kialakul a bnssg (szndkossg s gondatlansg) kategrija is.
A XIX. szzad vgre bncselekmnyen lnyegben azt a cselekmnyt rtettk, amely tnyllsszer, jogellenes s
bns. Hatlyos Bntet Trvnyknyvnk a bncselekmnyt a kvetkezkppen hatrozza meg:
BTK 4. (1) Bncselekmny az a szndkosan vagy ha e trvny a gondatlan elkvetst is bntetni rendeli
gondatlansgbl elkvetett cselekmny, amely veszlyes a trsadalomra s amelyre e trvny bntets kiszabst
rendeli.
Teht a bncselekmny az az emberi cselekmny, amely:

trsadalomra veszlyes
bntetend
bns (szndkosan vagy gondatlansgbl elkvetett)

A trsadalomra veszlyessg
A cselekmny trsadalomra veszlyessge haznkban az 1950. vi II. tv. (Bt.) hatlyba lpsvel vlt a bncselekmny
fogalmi ismrvv.
A Btk. 4. (2) Trsadalomra veszlyes cselekmny az tevkenysg vagy mulaszts, amely msok szemlyt vagy
jogait, illetve Magyarorszg Alaptrvny szerinti trsadalmi, gazdasgi, llami rendjt srti vagy veszlyezteti.
A cselekmnyek lehetsges krbl mindazokat, amelyek a trsadalom ltfeltteleinek biztostshoz szksgesek, az
adott kzssg kvnatosnak tartja, elnyben rszesti. Lteznek azonban olyan magatartsformk is, amelyek a
kzssg rdekeivel ellenttes irnyban hatnak, s tanstsuk az adott trsadalom rdekeit, rtkeit, vagy mkdsnek
feltteleit veszlyeztetik. Nemcsak az emberi magatarts lehet a trsadalomra veszlyes, hanem pl. a termszeti
katasztrfk, illetve ms llnyek cselekmnyei is.
A bntetjog rtkrendszerben csak az emberi magatarts trsadalomra veszlyessgnek rtkelsre kerl sor.
A trsadalomra veszlyessg rtkelse jelentsggel br a jogalkots s a jogalkalmazs terletn is.
A jogalkot szmra a cselekmnytpusok absztrakt trsadalomra veszlyessgnek felismerse irnymutatknt szolgl
a bntetendv nyilvntshoz. Adott magatartstpus akkor is veszlyes lehet a trsadalomra, ha azt a jogalkot nem
ismeri fel. A trsadalomra veszlyessg nem fgg a jogalkot akarattl, objektv kategria. A cselekmny trsadalomra
veszlyessgnek mrtke igen eltr lehet.

18

Az adott trsadalomban az adott idszakban meglv rtkrendek alapjn dnt a trvnyhoz, hogy az egyes
magatartstpusok tekintetben milyen szinten vonja meg azt az objektv mrtket, amelynek meghaladsa esetn a
trsadalomra veszlyes magatarts elleni vdekezshez bntetjogi eszkzket kell ignybe venni.
Dnthet gy, hogy a magatartstpus trsadalomra veszlyessge nem r el olyan szintet, hogy szksges a jog
eszkzeivel beavatkozni, vagy elegend a szablysrtsi, fegyelmi felelssgre vons is.
Amennyiben pedig a trsadalom rdekei gy kvnjk, eltrbe kerlnek a bntetjog adta lehetsgek, s sor kerlhet
a cselekmnytpus bntetendv nyilvntsra.
A trvnyhoznak fel kell ismernie s helyesen kell felismernie, hogy melyek azok a magatartstpusok, amelyek
absztrakt trsadalomra veszlyessge indokoltt teszi pnalizlsukat. E felismershez kpest bncselekmnny kell
nyilvntani az adott magatartstpust, s meg kell hatrozni slyt, helyt a tbbi bncselekmny kztt. Elfordulhat,
hogy a trvnyalkot tlrtkeli vagy albecsli egy-egy magatartstpus trsadalomra veszlyessgt. Ha a
bntetendsg szksgessgt ksbb ismeri fel a jogalkot gy korrekcira csak bntetendv nyilvntssal van
lehetsg.
Brmilyen rugalmas egy llam trvnyhozsa, akkor is csak ideltoldssal tudja kvetni azokat a vltozsokat,
amelyek a bntetst rdemlsgre is kihatnak.
A jogalkalmazsban mindig konkrt cselekmnyek (nem cselekmnytpusok) konkrt (nem absztrakt) trsadalomra
veszlyessgnek elbrlsra kerl sor. Az esetek nagy tbbsgben a jogalkot ltal az adott cselekmnytpusoknak
tulajdontott absztrakt trsadalomra veszlyessg s a jogalkalmaz ltal felismert konkrt trsadalomra veszlyessg
rtkelse azonos eredmnyre vezet.
Nem maradhatnak megolds nlkl az olyan esetek sem, amikor a cselekmny konkrt trsadalomra veszlyessge nem
ri el a bntetst rdemlsg fokt, vagy a konkrt esetben hinyzik a cselekmny trsadalomra veszlyessge. Ha a
konkrt esetben a jogalkalmaz arra a kveteztetsre jut, hogy hinyzik a cselekmny konkrt trsadalomra
veszlyessge, gy a bncselekmny-fogalom egyik elemnek hinya miatt nem kerlhet sor a bncselekmny
elkvetsnek megllaptsra.

9. ttel: A bncselekmny sly szerinti osztlyozsa


A bntett s a vtsg
A bncselekmnyek kztt slyuk szerint differencilva a Btk. a bntetteket s a vtsgeket klnbzteti meg.
A Btk. 5. A bncselekmny bntett vagy vtsg. Bntett az a szndkosan elkvetett bncselekmny, amelyre e
trvny ktvi szabadsgvesztsnl slyosabb bntets kiszabst rendeli, minden ms bncselekmny vtsg.
Hatlyos kdexnkben az elhatrols a bncselekmny bntetsi ttellel fenyegetettsgn, illetve a bnssg formjn
alapul. A Btk. Klns Rsze az alakzatokkal nem rendelkez bncselekmnyek esetn, illetve az alapeseti
tnyllsokban minden esetben utal a bntetti vagy vtsgi formra. A minstett, illetve privilegizlt alakzatok esetn a
bntett vagy vtsg kifejezs jellsben nem mindig kvetkezetes trvnyalkot.
Vtsgek:

az elzrssal bntetend bncselekmnyek, pl. levltitok megsrtse [Btk. 224. (1) bekezds]
a gondatlan bnssggel megvalsul bncselekmnyek, tekintet nlkl a bntetsi ttelre pl. kzti baleset
okozsa [Btk. 235. ]

azok a szndkos bnssggel megvalsul bncselekmnyek, amelyek legfeljebb ktvi szabadsgvesztssel vagy
enyhbb bntetssel bntetendek, pl. orvhalszat [Btk. 246. ]
Bntettek:

azok a szndkos bnssggel megvalsul bncselekmnyek, amelyek ktvi szabadsgvesztsnl slyosabb


bntetssel bntetendek, pl. tiltott llatviadal szervezse [Btk. 247. ]
Az elhatrolsnl az adott bncselekmny bntetsi ttelnek fels hatra, nem pedig a kiszabott bntets az irnyad.
10. ttel: A tnylls fogalma s fajti.
Az ltalnos trvnyi tnylls szerkezete
A tnylls fogalma
A klasszikus bntetjog egyik alappillre, a nullum crimen sine lege elvnek rvnyeslse szksgess tette azoknak
az ismrveknek a trvnyi megfogalmazst, amelyek meglte nlkl nem valsulhat meg bncselekmny. Ezeket
az ismrveket trvnyi tnyllsnak nevezik.
A tnyllsok fajti
A tnyllsnak hrom fajtjt klnbztetjk meg:

a trtneti vagy ms nven konkrt tnyllst,


a klns trvnyi tnyllst,
az ltalnos trvnyi tnyllst.

19

A trtneti tnylls nem ms, mint a valsgban megnyilvnul valamely emberi magatarts bntetjogi szempontbl
jelentsggel br krlmnyeinek az sszessge.
A klns trvnyi tnyllsokat a trvnyalkot a Kdex Klns Rszben fogalmazza meg. A klns trvnyi
tnylls egy adott bncselekmny trvnyi ismrveinek az sszessge. gy jn ltre, hogy a trvnyalkot a
trtneti tnyllsokbl absztrakci tjn nyert tnyllsi elemekbl ltrehozza az adott bncselekmny
(magatartstpus) klns trvnyi tnyllst. A bncselekmny-fogalom s a klns trvnyi tnylls
egymssal nem azonosthat kategrik. A bncselekmny megvalsulsnak egyik felttele, hogy az adott
magatarts tnyllsszer legyen. Tovbbi eleme a bncselekmny-fogalomnak a trsadalomra veszlyessg is,
melyet a trvnyhoz csupn felismerhet, nem alkothat meg.
Az ltalnos trvnyi tnylls, a tnyllsi elemek csoportostsa
Az ltalnos trvnyi tnylls a jogszi gondolkods termke, nem leglis kategria. Az ltalnos trvnyi tnylls
valamennyi bncselekmny trvnyi tnyllsnak kzs elemeit tartalmazza.
A tnyllsi elemeket formai s tartalmi szempontok szerint csoportosthatjuk.
Formailag:
Azokat a tnyllsi elemeket, amelyek kivtel nlkl hozztartoznak valamennyi bncselekmnyhez, szksges
tnyllsi elemeknek nevezzk. Pl. az eredmny csak az eredmny bncselekmnyekre jellemz tnyllsi elem.
Brmelyik nem szksges elem annl a bncselekmnynl, amelynek trvnyi tnyllsban fellelhet, az adott
bncselekmny befejezett vlsa szempontjbl szksges elemm vlik. Pl. a lops tnyllsban az idegen dolog,
mint elkvetsi trgy meglte szksges, hiszen az elvtelnek az elkvetsi trgyra kell irnyulnia.
Tartalmi szempontbl ler vagy normatv tnyllsi elemeket klnbztetnk meg.
A ler tnyllsi elem csak felismerst ignyel, rtelmezsre nincs szksg, mivel olyan tnykrdsrl van sz,
melynek eldntse egyszer tnymegllaptst ignyel.
Pl. az letkor krdse, vagy a szablysrtsi rtkhatr krdse.
A normatv tnyllsi elem jogalkalmazi (bri) rtelmezst, rtkelst ignyel, nem elegend az egyszer
tnymegllapts.
Pl. az aljas indok erklcsi kategria. Adott esetben a br a trsadalmi mrct alapul vve rtkel s dnti el, hogy a
bossz, fltkenysg alkalmas-e az aljas indok megllaptsra.
Normatv tnyllsi elemek: a jelents rdeksrelem, slyos htrny, slyos ktelessgszegs, slyos veszly, kzvetlen
veszly, becslet csorbtsra alkalmassg, stb.
Az ltalnos trvnyi tnylls szerkezete
ltalnos trvnyi tnylls: olyan elmleti rendszer, amely magba foglalja az egyes trvnyi tnyllsokbl
absztrakci tjn elvont kzs elemeket, kiegsztve az ltalnos rsz bntethetsgi feltteleivel. Az ltalnos trvnyi
tnylls valamennyi bcs. trvnyi tnyllsainak kzs elemeit tartalmazza.
A tnyllsi elemeket tartalmi s formai szempontok szerint csoportosthatjuk.
Azokat a tnyllsi elemeket, amelyek kivtel nlkl hozztartoznak valamennyi bcs-hez, szksges tnyllsi
elemeknek nevezzk.
A szksges elemek kztt objektv elem a bncselekmny trgyt kpez jogi trgy, mely lehet ltalnos, klns s
kzvetlen, valamint trgyi oldalrl az elkvetsi magatarts, mely lehet tevs vagy mulaszts. A szksges elemek
kztt szubjektv elem a bncselekmny alanya. Az ltalnos alanny vls felttele az elkvetskor betlttt 14. letv,
legalbb korltozott beszmtsi kpessg. A bncselekmny alanya csak termszetes szemly lehet, mivel jogi szemly
ellen nem alkalmazhat intzkeds (azt a 2001. vi CIV. Tv. szablyozza). Alanyi oldalrl a bnssg lehet
szndkossg s gondatlansg.
A nem szksges elemek kz tartozik, mint objektv elem az elkvetsi trgy (valsgos a klvilgban is rzkelhet
trgy), amely lehet valamely dolog (amin a bcs. megvalsul) vagy szemly (passzv alany, akin a bcs. megvalsul),
valamint trgyi oldalrl az eredmny okozati sszefggse, illetve az elkvets szitucijhoz tartoz ismrvek, mint a
hely, id, md s az eszkz. A szubjektv elemek kz tartozik a specilis tettes (pl. hivatalos szemly, katona), mint a
bncselekmny alanya. Alanyi oldalrl ide tartozik a clzat s a motvum. Ha egy klns trvnyi tnyllsban nem
szksges elem szerepel, akkor az adott tnylls befejezettsghez az emltett tnyllsi elem (ismrv) meglte
szksges.Pl. a lops tnyllsban az idegen dolog, mint elkvetsi trgy meglte szksges, hiszen az elvtelnek az
elkvetsi trgyra kell irnyulnia.
Tartalmi szempontbl megklnbzhetek:
- Ler tnyllsi elemek: csak felismerst ignyelnek. Olyan tnykrdsrl van sz, melynek eldntse egyszer
tnymegllaptst ignyel. (pl. letkor krdse)
- Normatv tnyllsi elem: jogalkalmazi rtelmezst, rtkelst ignyel, nem elegend az egyszer tnymegllapts
Pl.: jelents rdeksrelem, slyos veszly, kzvetlen veszly.

20

11. ttel: A bncselekmny trgya (jogi-, s elkvetsi trgy)


A bncselekmny trgya (Az ltalnos trvnyi tnylls trgya)
A bncselekmny trgyrl ktfle rtelemben beszlhetnk. Egyrszt jogi trgyrl, mint szksges elemrl, msrszt
elkvetsi trgyrl, mint nem szksges elemrl.
A jogi trgy fogalma, fajti
A jogi trgy az ltalnos trvnyi tnylls szksges eleme. Nem valsgos, fizikai rtelemben vett trgyat jelent.
Olyan jogi msz, amely elvont fogalmat takar.
A trsadalomra veszlyessg nem eleme az ltalnos trvnyi tnyllsnak. A bncselekmny trsadalomra
veszlyessge s a jogi trgy kztt szoros sszefggs van.
A jogi trgy fogalma: az a trsadalmi viszonyokban kifejezsre jut rdek vagy rtk, amelyet a bncselekmny srt
vagy veszlyeztet.
A jogi trgy fajti:

Kzvetlen jogi trgy: az adott bncselekmny ltal legkonkrtabban (kzvetlenl) tmadott trsadalmi viszony
(rtk, rdek).
Pl. az emberls bncselekmnynek kzvetlen jogi trgya az emberi let.

Klns (csoport) jogi trgy: az egymssal rokon, kzvetlen jogi trgyak gyjtfogalma.
Pl. a Btk. XXVI. fejezetben (A vagyon elleni bncselekmnyek) olyan delictumokat tallunk, amelyeknek
kzvetlen jogi trgyai egymssal rokonsgot, tbb zben tfedst mutatnak. E bncselekmnyek klns (csoport)
trgya (mint erre a XXVI. fejezet elnevezse is utal): a vagyoni viszonyok srthetetlensghez fzd trsadalmi
rdek.
- ltalnos jogi trgy: a bntetjogilag vdett, oltalmazott trsadalmi viszonyok (rdekek, rtkek) sszessge.
Tulajdonkppen az adott llam jogrendje.
A klns jogi trgyat a kzvetlen jogi trgyon keresztl, az ltalnos jogi trgyat a klns jogi trgyon keresztl
srtik, illetve veszlyeztetik az egyes bncselekmnyek. A Btk. Klns Rszn vagy a fejezeten bell egy cmbe
kerlnek azok a bncselekmnyek, amelyek klns jogi trgya azonos.
Az elkvetsi trgy
Az elkvetsi trgy az ltalnos trvnyi tnylls nem szksges eleme, nem minden bncselekmny trvnyi
tnyllsban szerepel. Az elkvetsi trgy olyan fizikai rtelemben vett dolog, amire vagy akire nzve a
bncselekmny elkvetje az elkvetsi magatartst megvalstja. Elkvetsi trgy lehet teht az a dolog, amelyre a
bncselekmny elkvetse irnyul. Pl. a kzokirat-hamists bncselekmnynek elkvetsi trgya a kzokirat.
(kbtszer, idegen ing dolog, vagy a passzv alany).

21

El kell klnteni a srtett s a passzv alany fogalmt. A srtett bntet-eljrsjogi fogalom. A passzv alany anyagi jogi
fogalom, arra vonatkozik, akinek a konkrt fizikai mivoltt rinten mintegy a testn valsul meg a bcs. A passzv
alany egyttal mindig srtett, de ez fordtva nem mindig igaz., csak akkor, ha rajta valsul meg a bcs. Pl. az emberls
srtettje s egyben passzv alanya a meglt szemly. De a csals srtettje a tvedsbe ejtett szemly, aki azonban nem
passzv alany.
A srtett bnteteljrs-jogi fogalom. Fogalmilag kizrt a srtett pl. a fogolyzendls (Btk. 284. ) bncselekmnynl.
A passzv alany anyagi jogi fogalom. Mindazok a bncselekmnyek, amelyeknl passzv alanyrl beszlhetnk,
ugyanabban a bncselekmnyi krben helyezkednek el, ahol a srtett fogalmilag nem kizrt. Passzv alanyrl azonban e
bncselekmnyi krn bell is csak akkor szlhatunk, ha valamely szemlynek konkrt fizikai mivoltt rinten valsul
meg a bncselekmny. Ebbl kvetkezen a passzv alany egyttal mindig srtett. A srtett azonban nem minden
esetben vlik passzv alanny, csak akkor, ha rajta valsul meg a bncselekmny.
Pl. a rgalmazs srtettje az, aki ellen a rgalmaz tnyllts irnyul, azonban nem passzv alany.
ltalban brki vlhat passzv alanny. Bizonyos tnyllsokban a jogalkot szkti a lehetsges passzv alanyi krt.
gy pl. a hivatalos szemly elleni erszak passzv alanya csak hivatalos szemly lehet.
Az ltalnos trvnyi tnylls trgyi oldala
A trgyi oldalon a klvilgban lejtszd, gy msok ltal is rzkelhet, szlelhet tnyllsi elemek helyezkednek el.
Alapveten a trgyi oldalon lv ismrvekbl ismerhet fel a bncselekmny megvalsulsa.
12. ttel: Az elkvetsi magatarts
Az elkvetsi magatarts. A tevs s a mulaszts
A bncselekmny emberi magatarts kvetkeztben valsul meg. E magatarts megnyilvnulhat akr tevsben, akr
mulasztsban. Az elkvetsi magatarts az ltalnos trvnyi tnylls trgyi oldalnak szksges eleme.
A Kdex Klns Rszben meghatrozott trvnyi tnyllsok dnt tbbsgnl az elkvetsi magatarts tanstsa
nem ltalban, hanem csak bizonyos felttelek meglte esetn valst meg bncselekmnyt. Pl. a rongls tnyllsban
megfogalmazott elkvetsi magatartsok (megsemmists, megrongls) tanstsa nmagban mg nem valst meg
bncselekmnyt. Sajt vagyontrgyait ltalban brki megsemmistheti, megronglhatja. A rongls
bncselekmnynek a befejezettsghez az is szksges, hogy az idegen vagyontrgyakra irnyuljon s kr is
keletkezzen.
A magatarts nem egyb, mint olyan komplex folyamat, amely az ember bels (tudati, rzelmi) vilgnak adekvt
mdon irnytottan, a klvilgban rzkelhet fizikai mozgsban jelenik meg. A cselekmny, magatarts kznapi
rtelemben szubjektv s objektv alkotelemek tvzetbl ll.
A bntetjog-tudomny az letben szubjektv s objektv mdon jelentkez magatartst mestersgesen kettvlasztja. A
magatartst irnyt bels (tudati, rzelmi) sszetevket az ltalnos trvnyi tnylls alanyi oldalra helyezve, mint
szubjektv elemeket bnssgknt, clzatknt illetve motvumknt vizsglja.
Reduklt cselekmnyfogalom: a magatartsnak a klvilgban megjelen, ms szmra is rzkelhet, objektv
sszetevje, a szubjektv, alanyi elemek nlkl.
A bntetjog az elkvetsi magatartssal szemben kt konjunktv felttelt tmaszt:

a cselekmny objektv hatkpessge, s


a cselekmny szubjektv akaratlagossga.

Objektve hatkpes az a cselekmny, amely a trsadalomban (bntetjogi relevancival br) tnyleges kvetkezmnyt
idz el, pl. ms dolgnak eltulajdontsi clzat elvtele, vagy ilyen kvetkezmny elidzsre alkalmas, pl.
valakinek a reggeli tejba lsi szndkkal mrget ntenek, de a tea, mieltt brki is meginn, kiborul a sznyegre.
Amennyiben eredmny bncselekmny reked meg a ksrleti szakban, gy a bntetendsg alapja a cselekmny
kvetkezmnyek elidzsre val objektv alkalmassga. A cselekmny objektv hatkpessgnek a hinya az
elkvet rosszhiszemsge esetn sem eredmnyezi az adott trvnyi tnylls kimertst.
A cselekmny szubjektv akaratlagossga nem jelent mst, mint pusztn a mozdulat, a mozgs akarst. Nem tekinthet
az emberi tudat ltal vezrelt szubjektv akaratlagos mozgsnak a fiziolgiai mdon kivlthat reflex mozgs, az
ntudatlan llapotban vgzett mozgs. Az elmlet s a bri gyakorlat a tudat ltal ellenrztt automatikus mozgsokat,
az n. automatizmusokat szubjektv akaratlagos mozgsnak tekinti. E krbe az ember ltal megtanult, majd ksbb
mechanikusan (automatikusan) ismtld, tudat ltal felgyelt mozgsok tartoznak. Az automatizmusok klnsen az
egyes foglalkozsi gak krben, illetve a jrmvezets sorn jutnak bntetjogi jelentsghez.
Az elkvetsi magatarts objektv hatsirnya
Elkvetsi magatartsnak azt az emberi magatartst tekintjk, amelynek objektv hatsirnyban kvetkezik be a
jogtrgy srelme, veszlyeztetse, illetve amelynek objektv hatsirnyban jelentkezik a trvnyi tnyllsban
megfogalmazott eredmny.

22

Tevs esetn az elkvet a sajt aktivitsval, cselekvsgvel juttatja a bncselekmny befejezettsgnek irnyba hat
ok-okozati folyamatot. E folyamat alaktsban az elkvet tevlegesen kzremkdik. A kauzlis lnc a tbb
mozzanat bncselekmnyek vonatkozsban vilgosan kibontakozik, pl. a rablsnl az elvtelt idben tbbnyire jl
elhatrolhatan megelzi az erszak vagy az let, testi psg elleni kzvetlen fenyegets alkalmazsa.
Egy mozzanat bncselekmnyeknl e folyamat nem egyb, mint a bntetjogilag rtkelt magatarts egy mozdulattal
trtn tanstsa. Pl. egy megfelelen irnyzott ksszrssal trtn emberls.
A mulaszts jogszablybl ered, bntetjogi fogalom, amely nem rtelmezhet gy, mint azt egyszer ttlensg,
passzivits.
A mulaszts nemcsak egyszer nem tevs, hanem ktelessgellenes nem tevs. A mulaszt olyat nem tesz meg, amit
jogi ktelessgnl fogva meg kellene tennie. A cselekvsi ktelessg eredhet bntet jogszablybl, pl. segtsgnyjts
elmulasztsa, vagy eredhet ms jogg jogszablyi rendelkezseibl. A tisztn erklcsi-morlis kzmbssg, ttlensg
erklcsileg eltlhet, de bntetjogi rtelemben vett mulasztsknt nem rtkelhet. A mulaszts akkor llapthat meg,
ha a tevsre vonatkoz jogi ktelezettsg nem teljestse mellett fennll a tevsi, cselekvsi lehetsg is. Teht a
bntetjogi rtelemben vett mulaszts: lehetsges cselekvs (ontolgiai felttel) ktelessgellenes nem tevse (normatv
felttel). Brmely fogalmi sszetev hinya esetn mulasztsrl nem beszlhetnk.
Tevs esetn az elkvet aktvan rszt vesz a bncselekmnyhez vezet okozati folyamat alaktsban. Mulaszts esetn
ppen hogy a nem tevs miatt hinyzik az emltett okfolyamat aktv alaktsa. A mulaszts azltal nyer bntetjogi
jelentsget, hogy az elkvet a tle fggetlenl zajl ok-okozati folyamatba nem avatkozik be. Ttlenl, passzv
mdon szemlli, hogy a megindult ok-okozati folyamat befejezett bncselekmnny fejldjn, holott fennll a
kzbeavatkozs, cselekvs jogi ktelessge s a tevs lehetsge is.
A trvnyi tnyllsok csoportostsa az elkvetsi magatartsok szerint

A bncselekmnyek egy rsznl azt tapasztaljuk, hogy tevssel kvethetk el. E tnyllsokat kizrlag tevssel
elkvethet bncselekmnyeknek nevezzk, pl. lops.
Vannak olyan bncselekmnyek, amelyek kizrlag mulasztssal kvethetk el. E tnyllsokat kizrlag
mulasztssal elkvethet bncselekmnyeknek nevezzk, pl. a segtsgnyjts elmulasztsa.
Vannak olyan bncselekmnyek, amelyek akr tevssel, akr mulasztssal egyarnt elkvethetk. E
bncselekmnyeket hrom csoportba oszthatjuk:
Egy rsznl a trvnyalkot azt a megoldst vlasztja, hogy a tnyllsban kifejezetten utal gy a tevses, mint a
mulasztsos elkvetsi magatartsra, pl. a magnlaksrts tnyllsban szerepel a bemegy s a bent marad
kifejezs.
Vannak olyan tevssel s mulasztssal egyarnt elkvethet bncselekmnyek, amelyeknl a tevses s a
mulasztsos vltozatot kifejezetten nem rja le a trvnyalkot, ehelyett az elkvetsi magatartst olyan szval
jelli, amely logikailag magban foglalja a tevst s a mulasztst is. Azok a bncselekmnyek sorolhatk e krbe,
amelyek elkvetsi magatartsa valamely ktelessg, illetve szably megszegsben ll, pl. foglalkozs krben
elkvetett veszlyeztets, kzti baleset okozsa.
A bncselekmnyek egy rsze azon oknl fogva kvethet el akr tevssel, akr mulasztssal, hogy a
trvnyalkot nem is jelli meg az elkvetsi magatartst. Az e csoportba tartoz tnyllsokat a szakirodalom
nyitott trvnyi tnylls bncselekmnyeknek nevezi. A trvnyalkot az elkvetsi magatartst nem fogalmazza
meg, de valamennyi ilyen tnyllsban tallunk eredmnyt, ezrt szoks szksgkppeni eredmny
bncselekmnynek is nevezni ket. Pl. a szemlyi szabadsg megsrtse, emberls, testi srts.
Abban az esetben, ha a nyitott trvnyi tnylls bncselekmnyt nem tevssel, hanem mulasztssal kvetik el,
akkor az n. vegyes mulasztsos bncselekmny valsul meg. Akrcsak a kizrlag mulasztssal elkvethet
bncselekmnyek esetben, gy ebben az esetben is alapvet felttel a mulaszts megllaptsa szempontjbl a
cselekvsi lehetsg mellett a cselekvsi ktelessg. A kizrlag mulasztssal elkvethet bncselekmnyek
esetben a cselekvsi ktelessg magbl a bntet jogszablybl ered. A vegyes mulasztsos bncselekmnyeknl
a ktelessg jogi kritriumait nem a bntetjog, hanem ms jogszablyai tartalmazzk. A cselekvsi ktelessg
fakadhat polgri jogi szerzdsbl, csaldjogi kapcsolat tnybl, munkajogi rendelkezsbl, foglalkozsi,
hivatsbeli szablybl. A vegyes mulasztsos bncselekmny nem llapthat meg, ha az eredmny eleve
elhrthatatlan, vagy az eredmny elhrtsra alkalmas cselekmny kifejtse az adott helyzetben lehetetlen.
13. ttel: Az eredmny fogalma, fajti. Az okozati sszefggs.
Az elkvets szitucijhoz tartoz tnyllsi elemek

Az eredmny s okozati sszefggs


Az eredmny s az okozati sszefggs az ltalnos trvnyi tnylls trgyi oldalnak nem szksges ismrvei.

23

Az eredmny fogalma, fajti


A trvnyi tnyllsok egy rszben a trvnyalkot eredmnyt is megfogalmaz. E bncselekmnyeket eredmny
(materilis) bncselekmnyeknek nevezzk, szemben azokkal a tnyllsokkal, amelyek nem tartalmaznak eredmnyt.
Ez utbbi bncselekmnyeket alaki (immaterilis) bncselekmnyeknek nevezzk. Az eredmny az ltalnos trvnyi
tnylls trgyi oldalnak nem szksges ismrve.
Az eredmny:

a bncselekmny elkvetsi magatartsval okozati sszefggsben


a klvilgban bekvetkez olyan vltozs, amelyet
a trvnyi tnylls ler.

Eredmnyrl csak e hrom fogalmi sszetev egyttes meglte esetn szlhatunk. A klvilgi vltozs csak akkor vlik
eredmnny, ha azt a trvnyi tnylls lerja. Az eredmny dogmatikai jelentsge az, hogy a materilis
bncselekmny csak az eredmny bekvetkezsvel vlik befejezett, gy ez okbl az eredmny bizonytsra is szorul.
Az eredmny kt fajtja:
Srt eredmnyt s veszlyt, mint eredmnyt megfogalmaz materilis bncselekmnyeket klnbztetnk meg.
A srt eredmny a klvilgban bekvetkez, jl felismerhet tnyleges srelmet jell, amelynek mrtke tbbnyire
pontosan meghatrozhat.
A srt eredmnyek tpusai:

A biolgiai tpus srt eredmnyek tnynek, mrtknek, nagysgnak a megllaptsa szakrti feladat. Pl.
maradand fogyatkossg megllaptsa.
A vagyoni-gazdasgi tpus srt eredmnyek. Regisztrlsa pnzgyi, krbecsl, szmszaki ton trtnik,
megfelel szakrtk bevonsval, pl. a vagyoni htrny, kr.
Trsadalmi tpus srt eredmnyek. rtkelsben fontos szerepet jtszik a bri lettapasztalatnak a felhasznlsa
s a jogrtelmez tevkenysg. Pl. a jelents rdeksrelem, slyos htrny, a kzrend slyos megzavarsa.

A veszlyt, mint eredmnyt megfogalmaz tnyllsokban a jogi trgy veszlybe jutsa az eredmny. A veszly
fogalmilag a srelem bekvetkezsnek az objektv lehetsge.
A veszly tpusa szerint lehet:

Kzvetlen veszly, mint eredmny, amely a srelem bekvetkezsnek nyombani lehetsgt jelenti, helyzetre s
szemlyre konkretizlt, pl. kzti veszlyeztets (Btk. 234. ).
Veszly, mint eredmny. Az idben s trben pontosan nem rhet veszlyhelyzet tartozik e krbe. A veszly tvoli,
elvont (absztrakt), pl. vasti, kzti, vagy lgi kzlekeds veszlyeztetse (Btk. 233.).

A Kdexben tallunk olyan bncselekmnyt is, amelynek alapeseti tnyllsban vagylagosan veszly is s srelem is
szerepel eredmnyknt, pl. foglalkozs krben elkvetett veszlyeztets (Btk. 165.).
Az elkvetsi magatartsok az eredmny tkrben
a.) A kizrlag tevssel elkvethet bncselekmny:

Tartalmazhat eredmnyt. Ekkor gy hvjuk, hogy csak tevssel elkvethet materilis delictum, pl. zsarols (Btk
367. (1) bekezds).
- Lehet immaterilis, e bncselekmnyfajta neve: tiszta tevkenysgi bncselekmny, pl. lops (Btk. 370.(1)
bekezds).
b.) A kizrlag mulasztssal elkvethet bncselekmny:

Tartalmazhat eredmnyt, ekkor gy hvjuk, hogy csak mulasztssal elkvethet materilis delictum, pl.
segtsgnyjts elmulasztsa (Btk. 166. (2). bekezds)
Lehet immaterilis, e bncselekmny neve: tiszta mulasztsos bncselekmny, pl. segtsgnyjts elmulasztsa
(Btk. 166. (1). bekezds)

Az okozati sszefggs
Az okozati sszefggs az ltalnos trvnyi tnylls trgyi oldalnak nem szksges ismrve.
A termszet s a trsadalom jelensgei klcsnhatsban llnak egymssal. Egy-egy jelensg ltrejtthez szksg vagy
egy msik jelensg jelentkezsre, amely az elbbi jelensget kivltja. A msikat ltrehoz, kivlt jelensget ok-nak,
a ltrehozott, kivltott jelensgetokozat-nak nevezzk. Az ok s az okozat kztt fennll kapcsolat az okozati
sszefggs.
Az okozati sszefggst a bntetjogban az eredmny bncselekmnyek vonatkozsban vizsgljuk, mghozz abban a
tekintetben, hogy a trvnyi tnyllsban megfogalmazott eredmny az elkvetsi magatarts tanstsa kvetkeztben
jtt-e ltre. Az okozati sszefggs objektv kapcsolat az elkvet cselekmnye s a tnyllsszer eredmny kztt. Az
ok-okozati halmazbl jogszempont elszigetelst vgezve kell kiemelni a felelssg megllaptsa szempontjbl

24

jelents oksgi tnyezket. Az okozati sszefggsnek a meglte nmagban mg nem jelenti azt, hogy a bntetjogi
felelssgre vons lehetsge fennll. Az okozati sszefggs hinya a bntetjogi felelssg vizsglatnak els
lpcsjben kizrja a felelssgre vons lehetsgt. Mivel bntetjogi rtelemben ok csak emberi magatarts lehet, gy
hinyzik az okozati sszefggs, ha az emberi magatartst gondolatilag elhagyva az esemnysorbl megllapthat,
hogy az eredmny ugyangy bekvetkezett volna. Ez azt jelenti, hogy objektv elkerlhetetlensg esetn tagadjuk a
cselekmny okozatos jellegt.
Az elkvets szitucijhoz tartoz tnyllsi elemek
Az elkvets helye, ideje, mdja s eszkze az ltalnos trvnyi tnylls trgyi oldalnak nem szksges elemei.
Az elkvets helye s ideje nem kerlt megfogalmazsra tnyllsi elemknt valamennyi klns trvnyi tnyllsban.
Minden bncselekmnyt valamilyen helyen illetve idben kvetnek el. E tny a bncselekmnyek nagyobb rsznl
kzmbs, azonban nhny bncselekmny trvnyi tnyllsban a bncselekmny elkvetsnek helye illetve ideje
tnyllsi elemknt szerepel.
Az elkvets helye s ideje egyarnt lehetnek:

az alaptnylls elemei, pl. hbors fosztogats (Btk.154. ) hadmveleti vagy megszllt terleten
valamely bncselekmny minst krlmnyei,
pl. a lopst (Btk. 370. (2) bekezds b) pont bb) alpont szerint) slyosabban minsti a kzveszly sznhelyn
trtn elkvets.
Az elkvets mdja s eszkze gyszintn nem tnyllsi eleme valamennyi klns trvnyi tnyllsnak. A legtbb
bncselekmny esetben az elkvets mdja kzmbs. Egyes bncselekmnyek esetben azonban a trvnyalkot
tnyllsi elemm teszi az elkvets mdjt.

Ez trtnhet alapeseti tnyllsi elemknt val megfogalmazssal, pl. rabls (Btk. 365. (1) bekezds a) pont let
vagy testi psg elleni fenyegetst alkalmazva trtn elkvetse),

vagy valamely bncselekmny minst krlmnyeknt, pl. emberls (Btk. 160.(2) bekezds d) pont klns
kegyetlensggel trtn elkvets

Az elkvets eszkze csak olyan trgy lehet, amely az elkvet testtl fggetlenl ltezik. A trvnyalkot csak akkor
tulajdont jelentsget ennek, ha megtlse szerint az eszkz ignybevtele a cselekmny elkvetsnek trsadalomra
veszlyessgt fokoz krlmny,
pl. rabls esetben a fegyveresen trtn elkvets. (Btk. 321. (3) bek.)
14. ttel: A bncselekmny alanya.
A specilis alany
A bncselekmny alanya
A bncselekmny alanya az ltalnos trvnyi tnylls szksges szubjektv eleme. A bncselekmny elkveti a
tettesek s a rszesek. A Btk. ltal megfogalmazott elkveti krbe tartoz szemlyek (tettesek s rszesek) az ltalnos
trvnyi tnylls rendszerben az alany kifejezssel vannak jellve. Vagyis az alany kifejezs nem azonosthat csupn
a tettesekkel, hanem felleli a rszeseket is. Ezen okbl az ltalnos alanny vls feltteleivel a bncselekmny
rszeseinek is rendelkeznik kell.
Az ltalnos alanny vls felttelei
Bncselekmny alanya (tettese s rszese) csak

a bntetend cselekmny elkvetsekor a 14. letvt betlttt, legalbb korltozott beszmtsi kpessggel
rendelkez,
kivtelesen: a bntetend cselekmny elkvetsekor a 12. letvt betlttt, cselekmnye kvetkezmnyeinek
felismershez szksges beltssal rendelkez
termszetes szemly (l ember) lehet.

A jogalkot megdnthetetlen (az ellenkez bizonytst nem tr) trvnyi vdelme szlt amellett, hogy rtkelse
szerint a gyermekek a 14. ves letvket betltve szerzik meg a trsadalmi egyttlshez szksges ismereteiket
egyttal bntetjogi felelssgre vonsuk lehetsgt megteremt ismereteiket.
12.-14. letv kztti beszmtsi kpessg megdnthet vlelem (praesumptio iuris), s e vlelem megdntse az
gysz feladata. Elssorban t terheli a bizonytsi ktelezettsg, csak akkor emel vdat, ha ezt a vlelmet sikeresen
megdnti.
A beszmtsi kpessg emberi, valsgos szemlyhez kttt kpessg. A bncselekmny elkvetje csak l ember
(termszetes szemly) lehet.
Mivel a Bk.-ban meghatrozott letkort be nem tlttt szemly dogmatikai telemben bncselekmny elkvetje nem
lehet adott esetben magatartsa diszpozciszer a teleplsi nkormnyzat jegyzje vdelembe veheti. (1997. vi
XXXI. tv. VIII. fejezet)

25

A Btk. 105. szerint Fiatalkor az, aki a bncselekmny elkvetsekor tizenkettedik letvt betlttte, de a
tizennyolcadikat nem. A fiatalkorak mr lehetnek bncselekmny alanyai. s adott esetben magatartsukrt
bntetjogi felelssggel tartoznak.
Akik a bncselekmny elkvetsekor 18. letvket mr betltttk: felntt korak bntetjogi felelssgk teljes. A
Btk.-ban nincs olyan fels korhatr, amelynl eleve kizrt lenne a bncselekmnyt elkvet szemly bntethetsge.
A beszmtsi kpessg kt konjunktv eleme:

a felismersi s
az akarati kpessg.

Beszmtsi kpessggel rendelkezik az, aki kpes arra, hogy a felismershez viszonytva akaratnak megfelel
magatartst tanstson. Az elkvet tbb ms felttel meglte esetn is csak akkor bntethet, ha legalbb korltozott
beszmtsi kpessggel rendelkezett az elkvetsi magatarts tanstsakor. A Kdex csak azokat az okokat rja le,
amelyek a beszmtsi kpessget kizrjk vagy korltozzk.
A specilis tettessg (alany)
A Btk. Klns Rsze a tettesre utalva tbbnyire az aki kifejezst hasznlja, amellyel egyben azt is jelzi, hogy az
ilyen bncselekmny tettese brki lehet, aki megfelel az ltalnos alanny vls feltteleinek.
Vannak olyan bncselekmnyek is, amelyek tettese csak olyan szemly lehet, aki az ltalnos alanny vls felttelein
tl tovbbi kvetelmnyeknek, egyb ismrveknek is megfelel. Az ilyen szemlyt specilis alanynak nevezzk. A tettes
megjellsre a trvnyalkot a tettes konkrt megnevezsvel utal arra a tbbletjellemzre, ami az adott
bncselekmny esetn a tettess vls felttele. pl. hivatali visszals Btk. 305. -ban a kvetkezkppen jelli a
jogalkot: Az a hivatalos szemly, aki )
Tallkozunk a Kdexben olyan bncselekmnyekkel, amelyeknl a trvnyalkot az aki kifejezst hasznlja. pl. A
Btk. XLV. Fejezetben rt katonai bncselekmnyek tettese s trs-tettese csak katona lehet. A trvnyalkot ezeknl a
bncselekmnyeknl nem a katona, hanem az aki szval jelli a tetteseket.
A specilis alanyisgot megllapt tbblet ismrvek pl. a kvetkezk lehetnek:

llampolgrsg (pl. hazaruls Btk. 258. ),


llami szolglat, hivatalos megbzats (pl. htlensg (Btk. 259. )
foglalkozs (pl. foglalkozs krben elkvetett veszlyeztets Btk. 165. ),
lls (pl. knyszervallats Btk. 303. ),
llapot (pl. fogolyzendls Btk. 284. ).

A motvum s a clzat: az ltalnos trvnyi tnylls alanyi oldalnak nem szksges elemei. Bntetjogi
jelentsghez a szndkos bncselekmnyek egy rsznek krben jutnak.
A motvum: A trvnyalkot egyes bncselekmnyeknl tnyllsi elemm teszi a motvumot, vagyis azt a bels
hajtert, vgyat, szksgletet, ami az elkvett cselekvsre kszteti. rtkelhet akr alapeseti tnyllsban, akr
minst krlmnyknt.
A clzat: Minden emberi cselekedet valamilyen cl megvalstsra irnyul. A szndkos bncselekmnyek jelents
rsznl kzmbs, hogy az elkvett milyen cl irnytotta. Egyes tnyllsokban a trvnyalkot clzatknt rtkeli
azt az elkvet ltal kedveznek tartott kvetkezmnyt, aminek elrse rdekben vgrehajtja a bncselekmnyt.
A clzat tbb mint a szndk, egyben sszefgg a motvummal, mert a cl kpzete elhatrozst kivlt (motivl)
hats. A motvum a szndk innens, a clzat a szndk tls oldaln helyezkedik el, tlmutat a szndkon.
Amennyiben a clzat rtkelse mr az alaptnyllsban megtrtnik, gy a bncselekmny csak akkor valsulhat meg,
ha az elkvet a tnyllsban megfogalmazott cl elrse rdekben cselekszik. E bncselekmnyeket clzatos
bncselekmnyeknek nevezzk.
Amennyiben a clzat valamely bncselekmny minst krlmnyei kztt szerepel, akkor a bncselekmny
megvalsulsa kivve a minst eset ltrejttt nem fgg az elkvet cljtl. Abban az esetben, ha a trvnyalkot
a motvumot s a clzatot nem teszi az adott bncselekmny tnyllsi elemv, de az elkvets sorn a bnssget
rint krlmnyknt jelentkeznek, a brsg e tnyt a bntets kiszabsa sorn rtkelheti.
A bncselekmny alanyi oldala
Az ltalnos trvnyi tnylls alanyi oldaln kerlnek rtkelsre azok a mozzanatok, amelyek az alany gondolati
vilgban, tudatban jelennek meg, gy a klvilg szmra nmagukban nem rzkelhetek. Az alanyi oldalon
elhelyezked tnyllsi elemek a bnssg (szndkossg, gondatlansg), illetve a motvum s a clzat.

26

15. ttel: A bnssg fogalma, fajti


A bnssg az ltalnos trvnyi tnylls alanyi oldalnak szksges eleme. Pszicholgiai rtelemben a beszmtsi
kpessggel rendelkez ember akaratnak meghatrozott minsgt jelenti.
A bnssget a trvnyalkot nem definilja, de a szndkossgot s a gondatlansgot lerva meghatrozza a bnssg
fajtit.
Az elmletben legltalnosabban elfogadott bnssg fogalma: A bnssg az elkvet tudata s trsadalomra
veszlyes cselekmnye kztt, szndkossg vagy gondatlansg formjban megnyilvnul, aktulis pszichikai viszony.
Aki bnsen cselekszik, bntethetsgi akadly hjn felelss tehet a magatartsval elidzett kvetkezmnyekrt,
mert az elkvetskor felismerte vagy felismerhette volna magatartsnak jellegt, kvetkezmnyt.
A felismers vagy ennek hinya az elkvet tudati llapotnak, a tudattartalomnak a jellemzi. A tudattartalom a
magatarts jellegre s kvetkezmnyeire val rgondolsban fejezdik ki vagy ppensggel e rgondols felrhat
hinya alapozza meg az elkvet bnssgt. A bnssg azrt aktulis pszichikus viszony, mert az elkvetsi
magatarts (tevs s/vagy mulaszts) kifejtsekor kell fennllnia.
16. ttel: A szndkossg (dolus directus, dolus eventualis)
A bnssg trvnyalkot ltal veszlyesebbnek rtkelt fajtja a szndkossg. A Btk. 7. . szerint Szndkosan
kveti el a bncselekmnyt, aki cselekmnynek kvetkezmnyeit kvnja, vagy e kvetkezmnyekbe belenyugszik.
A Btk.-ban meghatrozott szndkos elkvets alapveten klnbzik a llektani rtelemben vett szndktl.
A llektani szndk:

nem hordozza a trsadalom rosszall rtktlett,


magban foglalja a clt is, s
a beszmtsi kpessggel nem rendelkez szemly cselekmnyt is jellemezheti.

A bntetjogi rtelemben vett szndkos elkvets (szndkossg):

magban hordozza a trsadalom rosszall rtktlett,


nem kveteli meg a clzatossgot s
legalbb korltozott beszmtsi kpessget kvn meg.

A szndkossgot rzelmi (akarati) s rtelmi (tudati) oldalra felbontva vizsgljuk:


A szndkossg kt formja az egyenes szndkossg (dolus directus) s az eshetleges szndkossg (dolus
eventualis). A klnbsgttel alapja az rzelmi sszetevkben rejlik.

a szndkossg kt formja

eshetleges szndkossg
(dolus evantualis)

egyenes szndkossg
(dolus directus)
548. gy kveti el a bcs.-t, aki
magatartsnak
kvetkezmnyeit kvnja.

slyosabb

a klnbsgttel alapja az rzelmi sszetevkben


rejlik

formailag

549. gy kveti el a bcs.-t, aki


tudja, hogy magatartsa
kvetkeztben trsadalomra
veszlyes kvetkezmnyek is
bellhatnak ezeket nem
kvnja-, de bekvetkeztkbe
belenyugszik, velk szemben
kzmbs.
enyhbb

A szndkossg rzelmi (akarati) oldal:


A bntetjogi szempontbl jelentsggel br lelki jelensgek az rtelem, az rzelem s az akarat. A trvnyalkot az
rzelmi mozzanat (kvns, belenyugvs) kiemelsvel azt a llektani elemet ragadja meg, amelynl fogva a
szndkossg kt formja elklnthet. Magtl rtetdik, hogy valamilyen magatarts kvetkezmnyeit csak gy
kvnhatjuk, illetve abba csak gy nyugodhatunk bele, ha a kvetkezmnyeket elre ltjuk (tudati sszetev).
A szndkossg formailag slyosabb alakzatval, egyenes szndkossggal kveti el a bncselekmnyt, aki
magatartsnak kvetkezmnyeit kvnja.

27

A szndkossg formailag enyhbb alakzatval, eshetleges szndkossggal kveti el a bncselekmnyt, aki tudja,
hogy magatartsa kvetkeztben trsadalomra veszlyes kvetkezmnyek is bellhatnak, - e kvetkezmnyeket nem
kvnja -, de bekvetkezskbe belenyugszik, velk szemben kzmbs.
A szndkossg kt alakzata kztt a minsts szempontjbl nincs klnbsg, a bntets kiszabsa sorn kerl
rtkelsre. Azok a bncselekmnyek, amelyek tnyllsa clzatot is tartalmaz, csak egyenes szndkossggal
kvethetk el. (pl. lops - Btk: 370. )
szndkossg

rzelmi
(akarati) oldal
rtelmi
(tudati) oldal

egyenes szndkossg
(dolus directus)

eshetleges szndkossg
(dolus evantualis)

kvetkezmnyeket KVNJA

kvetkezmnyekbe BELENYUGSZIK

a kvetkezmnyeket mindkt esetben ELRE LTJA az elkvet, elfogadja

A szndkossg rtelmi (tudati) sszetevje:


A magatarts tnyleges (konkrt) kvetkezmnyeinek az elreltsa, amely a szndkossg mindkt formjt azonosan
jellemzi.
A magatarts konkrt kvetkezmnyeinek elreltsa mellett trtn cselekvs e kvetkezmnyek rtelmi (tudati)
elfogadst jelenti. A szndkossg rtelmi oldaln meg kell klnbztetnnk a tnyek tudatt (tnyszndkot) illetve a
cselekmny trsadalomra veszlyessgnek tudatt (jogellenessgi szndkot).
A tnyek tudata akkor adott, ha az elkvet rgondol vagyis tudattartalma kiterjed az ltala kimertett klns
trvnyi tnylls objektv tnyllsi elemeire. Pl. a bncselekmny elkvetsi trgyra, az elkvetsi magatarts
jellegre, az eredmnyre, az okozati sszefggs lnyeges elemeire.
A szubjektv tnyllsi elemek sorbl a specilis tettes (alany) ltal elkvethet bncselekmnyeknl az elkvet
tudatnak t kell fognia sajt specilis tettesi (alanyi) mivoltt.
A cselekmny trsadalomra veszlyessgnek elkvetskori tudata azt jelenti, hogy az elkvet tisztban van
cselekmnynek a trsadalmi elvrsokkal ellenkez jellegvel.
A szndkossg 2 rtelmi (tudati) sszetevje:
tnyek tudata
(tnyszndk)
adott, ha az elkvet RGONDOL vagyis
tudattartalma kiterjed az ltala kimertett klns
trvnyi tnylls objektv tnylls elemeire

cselekmny trsadalomra veszlyessgnek tudata


(jogellenessgi szndk)
ekkor az elkvet tisztban van, rgondol
cselekmnynek a trsadalmi elvrsokkal ellenkez
jellegvel

Az egyenes s az eshetleges szndk is fakadhat az elkvet pillanatnyi indulatbl, de eredhet hosszabb ideig tart
megfontolsbl is. A szndk intenzitsa (erssge) a szndkossg fogalmt nem rinti, ezrt a bntets kiszabsa
sorn kaphat szerepet. Kivteles esetben azonban a szndk intenzitsnak a minstsben szerepe lehet. pl. az
emberls enyhbben minsl esete a Btk. 161. az ers felindulsban elkvetett emberls.
Az tlkezsi gyakorlat a trvnyi tnyllsban foglalt eredmny fajtja szerint klnbsget tesz egyrszt a jogtrgyat
srt, msrszt a jogtrgyat veszlyeztet bncselekmnyek kztt. A srt szndknak t kell fognia a tnyleges
srelmet (pl. hall, betegsg, srls), mg a szndkos veszlyeztet bncselekmny esetn a szndk csak a
veszlyhelyzetet foghatja t, a srelemre nem terjedhet ki. Ez a krlhatrolt terjedelm szndk az n. limitlt
veszlyeztetsi szndk, amikor teht az elkvet szndka csak a veszly (mint eredmny) elidzsre terjedhet ki, de
a veszlyhelyzeten tli (srt) eredmnyt nem foghatja t. A szndkos veszlyeztetsi bncselekmnyek esetben az
elkvetnek a veszlyhelyzet elidzsn tlmen, a minstett esetek krbe tartoz eredmnyre kizrlag a
gondatlansga terjedhet ki. Amennyiben az elkvetnek a veszlyhelyzet elidzsn tlmen kros eredmnyre is
kiterjed a szndka, akkor magatartst a tnylegesen ltrejtt eredmny szerint kell minsteni.
A szndkossg eshetleges volta enyht krlmny, kivve, ha az elkvet olyan bncselekmnyt valstott meg,
amelyet az eredmny tekintetben gondatlanul is el lehet kvetni. A cselekmny vgrehajtsban megnyilvnul kitart
szndkossg, az elre megfontolt szndkossg slyosbt krlmny. Minden olyan esetben, amikor az eredmny
minst krlmny, s azt szndkosan s gondatlansgbl is el lehet idzni, enyht krlmny, ha az eredmny
tekintetben csak gondatlansg llapthat meg. (BKv. 56.)
17. ttel: A gondatlansg (luxuria, negligentia)
A gondatlansg a bnssg trvnyalkot ltal enyhbbnek tlt fajtja.

28

Btk. 8. szerint: Gondatlansgbl kveti el a bncselekmnyt, aki elre ltja cselekmnynek lehetsges
kvetkezmnyeit, de knnyelmen bzik azok elmaradsban, vagy cselekmnye lehetsges kvetkezmnyeit azrt nem
ltja elre, mert a tle elvrhat figyelmet vagy krltekintst elmulasztja.
Bncselekmnynek rendszerint csak a szndkos bnssg elkvetsek minslnek, gy ha a jogalkot a
gondatlansgnak is jelentsget tulajdont, a gondatlansgbl trtn elkvetst kifejezetten bntetni rendeli.
A gondatlansgnak kt alakzatt klnbztetjk meg. A Btk. 8. els fordulata a tudatos gondatlansgot (luxuria), a
msodik fordulata a hanyag gondatlansgot (negligentia) szablyozza. A gondatlansg kt alakzata kztt hasonlan a
szndkossghoz a minsts szempontjbl nincs klnbsg.
A tudatos gondatlansg rtelmi (tudati) oldala:
A magatarts kvetkezmnyeinek elreltsa jellemzi.
Aki szndkosan cselekszik, magatartsnak konkrt kvetkezmnyeit ltja elre, mg a luxurizus cselekvs tudati
oldala a magatarts lehetsges kvetkezmnyeinek az elre ltsval rhat le. Tudatos gondatlansg esetn az elkvet
magatartsnak lehetsges kvetkezmnyeit rtelmileg sem fogadja el, hanem azok valszn elmaradsnak a
tudatban cselekszik.
A tudatos gondatlansg rzelmi (akarati) oldala:
Az elkvet knnyelmen bzik magatartsa lehetsges kvetkezmnyeinek elmaradsban, teht e kvetkezmnyeket
rzelmileg elutastja. Egy kpzeletbeli skln a knnyelm bizalom az alapos s alaptalan bizalom kztt helyezkedik
el. Knnyelmen az bzik, aki nem csupn a szerencsjre alapozza azt a remnyt, hogy a kvetkezmnyek
elmaradnak, hanem valamilyen konkrt krlmnyben (tapasztalatban, kpessgeiben, gyessgben) bzik, s emiatt
nem veszi komolyan a bekvetkezs lehetsgt.
Azt, hogy a bizakods alapos, alaptalan vagy knnyelm volt-e a brsg mrlegeli.
Az elkvet rgondol magatartsa kvetkezmnyeire szndkossg, illetve e kvetkezmnyek lehetsgre luxuria
esetn.
A hanyag gondatlansg esetn az elkvetskor hinyzik a bncselekmnyhez fzd aktulis pszichikus viszony. Aki
nem ltja elre magatartsa lehetsges kvetkezmnyeit, ezekhez nem is tud rzelmileg viszonyulni. Ami nem jut
esznkbe, azt nem kvnhatjuk, nem nyugodhatunk bele, elmaradsban knnyelmen nem bizakodhatunk. Hanyag
gondatlansg esetn hinyzik az rzelmi s az rtelmi oldal is.
Hanyag gondatlansg esetn az elkvet bnssge abban ll, hogy a tle elvrhat figyelem vagy krltekints
tanstst elmulasztja magatartsa sorn (hinyzik az elrelts). Az elrelts hinya azonban csak rszben alapozza
meg a hanyag gondatlansgot. Csak akkor lehet sz negligentirl, ha az elkvet szmra adott volt az elrelts
lehetsge. A negligentia hasonlan a luxuria krben trgyalt knnyelm bizodalomhoz bri rtkels al es
rtkkategria.
A tle elvrhatsgnak objektv s szubjektv felttele:

az objektv gondossgi ktelessg s


az objektv gondossgi ktelessg tanstsra val kpessg.

A gondossgi ktelessg annyiban objektv jelleg, amennyiben azonos helyzetben mindenkit azonos mdon terhel. Az
objektv gondossgi ktelessget srt magatarts esetn ha a tanstsra val kpessg egybknt adott az
elkvet felelssg megllapthat. Amennyiben az adott trsadalmi feladat elltsra rott szablyok (foglalkozsi,
kzlekedsi stb.) vagy ratlan szablyok vonatkoznak, gy az objektv gondossgi ktelessg ezekhez a szablyokhoz
(n. kln normkhoz) igazodik.
Ahol a trsadalmi feladatok elltsa szablyokhoz nem kttt magatartsokban nyilvnul meg, ott az objektv
gondossgi ktelessg vizsglata a mindennapi lettapasztalatok figyelembevtelvel trtnik. Az objektv gondossgi
ktelessg tartalma olyan trsadalmi elvrs, amely fggetlen a cselekv jhiszemsgtl. Az elkvet bnssge az
objektv gondossgi ktelessget nem srt magatartsa esetn nem llapthat meg.
A hanyag gondatlansg adott elkvetre konkretizld szubjektv ismrve a gondossgi ktelessg tanstsra val
kpessg. A figyelem s krltekints kpessge egynenknt vltoz. A jog mindenkitl azt a krltekintst s
figyelmet vrja el, amelynek tanstsra adottsgainl s kpzettsgnl fogva kpes, ami tle elvrhat.
18. ttel: A vegyes bnssg s a minst eredmnyrt val felelssg
(Btk. 9. ) A clzat s motvum
A bncselekmnyeket slyosabban minst krlmnyek kztt leggyakrabban az objektv, illetve a szubjektv
tnyllsi elemek valamelyikt talljuk.
Az objektv tnyllsi elemek krbl minst krlmnyknt kerlhet megfogalmazsra az elkvets eszkze, az
elkvets ideje, mdja, helye, vagy az elkvetsi trgy meghatrozott tulajdonsga.
Pl. a rabls (Btk. 365.) slyosabban bntetend vagyis minstett esete kerl megllaptsra, ha a rablst
fegyveresen kvettk el.

29

A szubjektv tnyllsi elemek sorbl minstett esetknt nyerhet rtkelst a motvum, a clzat, illetve az elkvet
meghatrozott tulajdonsga.
pl. a jogellenes fogvatartst (Btk. 304.) slyosabban minsti az aljas indokbl, vagy clbl trtn elkvets.
A minst krlmnyekre nzve csak akkor llapthat meg az elkvet felelssge, ha a bnssge e krlmnyeket
az alapesetre kiterjed szndkossg mellett legalbb eshetleges szndk formjban tfogja.
A bncselekmnyek minst krlmnye nagyon gyakran az eredmny. Az imnt emltett szably all a Btk. 9. -a a
kvetkezkppen teremt kivtelt arra az esetre, ha a bncselekmny minst krlmnye az eredmny: Az
eredmnyhez, mint a bncselekmny minst krlmnyhez fztt slyosabb jogkvetkezmnyek akkor alkalmazhatk,
ha az elkvett az eredmny tekintetben legalbb gondatlansg terheli.
Az eredmny alapjn slyosabban minsl szndkos bncselekmny megllaptsnak nem felttele, hogy a szndk
az alapeseti tnyllsi elemeken tl a minst krlmnyre is kiterjedjen. A szndkos bncselekmny minstett esete
akkor is megllapthat, ha a minst eredmny tekintetben az elkvett csupn gondatlansg terheli. Ilyen esetben a
bncselekmny vegyes bnssggel valsul meg.
A minstett esetben eredmnyt tartalmaz bncselekmnyek tbbsgnl az alapeseti szndkossg mellett a minst
eredmnyre is kiterjedhet a szndkossg annak a kvetkezmnye nlkl, hogy ms bncselekmnyt kellene
megllaptani. Ezek a bncselekmnyek akr teljes egszben (alap- s minstett esetre is kiterjed) szndkos
bnssggel is, s (alapeseti szndkossg mellett a minst eredmnyre kiterjed gondatlansggal) vegyes
bnssggel is megvalsulhatnak.
Az eredmny alapjn slyosabban minsl bncselekmnyek kisebb hnyadnl az alapeseti szndkossg mellett a
minst eredmnyre a szndkossg nem terjedhet ki. Az ilyen bncselekmnyek kizrlag vegyes bnssggel
valsulhatnak meg, s szndkon tli eredmny (praeterintentionalis) bncselekmnyeknek nevezzk ket.
Pl. a testi srts (Btk. 164.) egyik minstett esete a hallt okoz testi srts. E bncselekmny a testi srtsre kiterjed
szndkossg mellett a hallos eredmny tekintetben csak a gondatlan bnssget tri meg, ezrt csak vegyes
bnssggel valsulhat meg. Ha ugyanis az elkvetsi magatarts tanstst s a hallos eredmnyt a gondatlansg
fogja t, gy gondatlansgbl elkvetett emberls, ha pedig az elkvetsi magatartst s a hallos eredmnyt a
szndkossg fogja t, akkor szndkos emberls valsul meg.
A vegyes bnssg tgabban is rtelmezhet. Ugyanis ktsgkvl vegyes bnssg jn ltre akkor, ha az alapeseti
tnyllsnak egyes objektv tnyllsi elemeire az elkvet szndkossga, mg msokra a gondatlansga terjed ki. Az
ilyen bncselekmny gondatlan bnssggel elkvetettnek minsl. Ezrt, ha a trvnyalkot a konkrt esetben nem
bnteti az adott cselekmny gondatlan bnssg vltozatt, az elkvet nem vonhat bntetjogi felelssgre.
Pl. nem felel a Btk. 234. -a szerinti kzti veszlyeztets bntette miatt az, akinek szndkossga a kzti kzlekedsi
szablyok megszegst tfogja, de ezzel okozati sszefggsben kialakult kzvetlen veszly tekintetben gondatlan a
bnssge.
A gondatlan bnssggel elkvethet bncselekmnyek krben van olyan is, amely kizrlag az elbbiek szerinti
tgabb rtelemben felfogott vegyes bnssggel jhet ltre.
Pl. a Btk. 268. . (5) bekezdsben rt gondatlansgbl elkvetett hamis vd vtsge.
Ismernk olyan gondatlan bnssg bncselekmnyeket is, amelyek megvalsulhatnak gy, hogy valamennyi objektv
tnyllsi elem tekintetben az elkvet gondatlansga ll fenn, de nem kizrt, hogy vegyes bnssggel jnnek ltre.
A motvum s a clzat
A motvum s a clzat az ltalnos trvnyi tnylls alanyi oldalnak nem szksges elemei. Bntetjogi jelentsghez
a szndkos bncselekmnyek egy rsznek krben jutnak.
A motvum az a bels hajter, vgy, ami az elkvett cselekvsre kszteti. A motvum trvnyalkot ltali rtkelse
megtrtnhet akr az alapeseti tnyllsban, akr minst krlmnyknt.
Minden emberi cselekedet valamilyen cl megvalstsra irnyul. A szndkos bncselekmnyek jelents rsznl
kzmbs, hogy az elkvett milyen cl irnytotta.
A clzat tlmutat a szndkon, tbb mint a szndk, egyben sszefgg a motvummal, mert a cl kpzete kivlt
(motivl) hats. A motvum a szndk innens, a clzat a szndk tls oldaln helyezkedik el, tlmutat a szndkon.
Amennyiben a clzat rtkelse mr az alaptnyllsban megtrtnik, gy a bncselekmny csak akkor valsulhat meg,
ha az elkvet a tnyllsban megfogalmazott cl elrse rdekben cselekszik. E bncselekmnyeket clzatos
bncselekmnyeknek nevezzk.
Amennyiben a clzat valamely bncselekmny minst krlmnyei kztt szerepel, akkor a bncselekmny
megvalsulsa nem fgg az elkvet cljtl. Abban az esetben, ha a trvnyalkot a motvumot s a clzatot nem teszi
az adott bncselekmny tnyllsi elemv, de az elkvets sorn a bnssget rint krlmnyknt jelentkeznek, a
brsg e tnyt a bntets kiszabsa sorn rtkelheti.
19. ttel: A bntethetsgi akadlyok rendszere,
az akadlyok eltr jogi termszete
A bncselekmny megvalsulsnak konjunktv felttelei:

a trsadalomra veszlyessg,

30

a bnssg s
a bntetendsg

E hrom felttel a bncselekmny megvalsulsnak pozitv kritriumai. Mindhrom felttel meglte esetn sem
valsul meg azonban bncselekmny, ha bntethetsgi akadly forog fenn. Ha pedig a bncselekmny, csak akkor
valsulhat meg, ha nincs bntethetsgi akadly, akkor ez a krlmny a bncselekmny megvalsulsa szempontjbl
negatv kritriumknt rtkelhet.
A Btk. IV. V. VI. fejezetei soroljk fel a bntethetsgi akadlyokat, valamint a kapcsold jogszablyi
rendelkezseket. A bntethetsgi akadlyok jogi termszetnek klnbzsgre tekintettel a trvny kt csoportot
kpez, ennek megfelelen szl a bntethetsget kizr s a bntethetsget megszntet okokrl.
A bntethetsget kizr okok kz azok a krlmnyek tartoznak, amelyek jelentkezse esetn az elkvet
cselekmnye csak ltszlag merti ki valamely bncselekmny trvnyi tnyllst. Ilyenkor ugyanis mr a cselekmny
megvalstsnak pillanatban hinyzik a bncselekmny fogalmi ismrveinek valamelyike, ezrt nem is jn ltre
bncselekmny.
A bntethetsget megszntet okok kztt azokat a krlmnyeket sorolja fel a trvnyalkot, melyek jelentkezsekor
az elkvet br cselekmnye bncselekmnynek minsl azrt nem bntethet, mivel az eredetileg ltezett
bntethetsget utlag ppen ezek az okok szntetik meg.
A bntetjogi felelssgre vons egyb akadlyai olyan alapveten eljrsjogi termszet krlmnyknt
jellemezhetek, melyeknek nem a megltk, hanem a hinyuk kpez bntethetsgi akadlyt. Ezeknl a bnteteljrs
megindtst, illetve lefolytatst akadlyoz okoknl a bncselekmny megvalsult, utlag sem sznt meg annak a
bntethetsge, csak egy meghatrozott krlmny jogilag akadlyozza a felelssgre vonst. A Btk. Klns rsze
ltal meghatrozott esetekben a bnteteljrs megindtsnak s lefolytatsnak ugyanis tovbbi felttele, hogy a Btk.
ltal feljogostott (szemly vagy szerv) hatridn bell kifejezsre jutassa az elkvet megbntetsre vonatkoz
akaratt. Ha az akadlyt meghatrozott ideig elhrtjk, az elkvet bntethet. Amennyiben a joghatlyos nyilatkozat
hinyzik vagy elksett, nem indthat s nem folytathat le bnteteljrs, noha a bncselekmny mr az elkvets
pillanatban ltrejtt.
Kizr ok jelentkezsekor egyltaln nem beszlhetnk bncselekmnyrl, megszntet ok elfordulsakor a
bncselekmny ltrejn ugyan, de az elkvet megbntetsre nem kerlhet sor az elkvets utn felmerlt krlmny
miatt.
Azokat a krlmnyeket, amelyeknek a hinya kpez bntethetsgi akadlyt, msodlagos akadlyoknak nevezzk. Ide
tartoznak: a magnindtvny hinya, a kvnat hinya s a kizrlagos feljelentsi jog gyakorlsnak hinya. Ezeknl az
okoknl a bncselekmny megvalsult, utlag sem sznt meg a bntethetsg, csak egy meghatrozott krlmny
jogilag akadlyozza a felelssgre vonst.
A Btk. a bntethetsgi akadlyoknak azonos joghatst tulajdont, jelentkezsk kizrja vagy korltozza az elkvet
felelssgre vonsnak lehetsgt.
A bntethetsgi akadlyok kztt tekintettel eltr jogi termszetkre bnteteljrs-jogi s erklcsi szempontbl
indokolt klnbsget tenni. A bntethetsget kizr ok jelentkezse esetn a brsg a bnteteljrst felment tlettel
sznteti meg, amelyhez a trsadalom rosszall rtktlete nem kapcsoldik. A bntethetsget megszntet okok s a
bntetjogi felelssgre vons egyb akadlyai a bnteteljrs megszntetst vonjk maguk utn, de nem felment
tletnek, hanem megszntet vgzsnek szolglnak alapul. A felment tlet s a trgyalson hozott megszntet
vgzs eljrsi joghatsa azonos, a klnbsg inkbb erklcsi jeleg. A felment tlet kifejezi, hogy kizr ok (pl.
jogos vdelem) fennllsa esetn nem is jn ltre bncselekmny, ennek okbl magatartsnak nincs
jogkvetkezmnye. A megszntet vgzs (pl. elvls okbl) erklcsileg nem mossa tisztra az elkvett s
magatartsnak pusztn bntetjogi kvetkezmnye nincs.
20. ttel: A beszmtst kizr okok s
a 3/1998. Bntet Jogegysgi Hatrozat
A trvnyhoz nem hatrozta meg az sszes kizr okot. Kimaradt belle pl. a srtett beleegyezsnek az emltse. A
bntethetsget kizr okok felsorolsa a Btk.-ban nem taxatv jelleg, ezrt a bri gyakorlat egyb bntethetsget
kizr okokat is ismer s elfogad.
A Btk. 15. szerinti bntethetsget kizr okok:

a gyermekkor,
a kros elmellapot,
a knyszer s a fenyegets,
a tveds,
a jogos vdelem,
a vgszksg,
a jogszably engedlye,

31

a trvnyben meghatrozott egyb ok.

A bntethetsget kizr okok Btk.-beli rendszere:

a beszmtst kizr okok,


a cselekmny trsadalomra veszlyessgt kizr okok,
a bnssget kizr okok,
a bntethetsget kizr msodlagos akadlyok,
a bntet jogszablyban meghatrozott egyb kizr okok.

Az alanny vlst (beszmtst) kizr okok


Az alanny vlst (beszmtst) kizrjk:

a gyermekkor

Az alanny vlst (beszmtst) kizrjk vagy korltozzk: a beszmtsi kpessget kizr vagy korltoz okok,
amelyek:

a kros elmellapot
a knyszer s
a fenyegets

Az nhibbl ered ittas vagy bdult llapotban elkvetett bncselekmnyrt val felelssg szablyval (Btk. 25. ) a
trvnyalkot kizrja annak lehetsgt, hogy az ilyen llapotban bncselekmnyt elkvet javra a kros elmellapot
szablyai alkalmazhatak legyenek.
A gyermekkor, a kros elmellapot, a knyszer, illetve a fenyegets esetn a bncselekmnynek nincs alanya. Alany
hinyban a bncselekmny nem jn ltre, ezrt a tnyllst kimert szemly nem bntethet. A beszmtsi kpessg
az ember kt sszetevbl ll kpessgt jell gyjtfogalom. Ezek az sszetevk a felismersi kpessg s az akarati
kpessg.
Beszmtsi kpessggel az rendelkezik, akinek felismersi s akarati kpessge egyarnt megvan. Brmelyik sszetev
hiny kizrja a beszmtsi kpessg megltt.

A felismersi kpessg adott, ha valaki elre ltja cselekmnye trsadalomra veszlyes kvetkezmnyeit, vagy ezek
lehetsgt.

Az akarati kpessge annak adott, aki egyttal kpes e felismersnek megfelel akarat kialaktsra s tanstsra.
A trvny beszmtsi kpessget kizr bels (a kros elmellapot) s kls (a knyszer s a fenyegets)
krlmnyeket fogalmaz meg.
A gyermekkor
Btk. 16. Nem bntethet, aki a bntetend cselekmny elkvetsekor a tizennegyedik letvt nem tlttte be,
kivve
- az emberls [160. (1)-(2) bekezds],
- az ers felindulsban elkvetett emberls (161. ),
- a testi srts [164. (8) bekezds],
- a rabls [365. (1)-(4) bekezds] s
- a kifoszts [366. (2)-(3) bekezds]
elkvetjt, ha a bncselekmny elkvetsekor a tizenkettedik letvt betlttte, s az elkvetskor rendelkezett a
bncselekmny kvetkezmnyeinek felismershez szksges beltssal.
A gyermek, mivel nem rendelkezik az alanny vlshoz szksges letkori felttellel, nem lehet bncselekmny alanya.
Abban az esetben sem, ha materilis bncselekmny esetn az elkvetsi magatarts teljes kifejtse a 14. kivtelesen a
12. letv betltse eltt megtrtnik, de a tnyllsszer eredmny ezen letkor betltse utn kvetkezik be. Az
elkvet 14. kivtelesen 12. - szletsnapjt kvet napon tlti be a 14., illetve a 12. letvt.
A Btk. gyerekkora vonatkoz rendelkezse szerint szablyknt tovbbra is fennll az a (mr nem megdnthetetlen)
trvnyi vlelem, hogy a 14. letvet a cselekmny elkvetsekor be nem tlttt gyermekkor nem rendelkezik a
bntetjogi felelssge vonshoz szksges beszmtsi kpessggel.
A jogalkot a szban forgrendelkezsben ugyanis - kivtelesen megteremti a lehetsgt annak, hogy a bntetend
cselekmny elkvetsekor 12. letvt betlttt gyermekkorval szemben is megtrtnhessen a bntetjogi felelssgre
vons. Ennek kogens s konjunktv feltteleit hatrozza meg a Btk. Ezek:
- objektv felttel: kizrlag a Btk. 16.-ban felsorolt bncselekmnyek elkvetsekor kerlhet sor felelssgre
vonsra s csak akkor

32

szubjektv felttel: ha a 12. letvt betlttt gyermekkor az elkvetskor rendelkezett a bncselekmny


kvetkezmnyeinek felismershez szksges beltssal

Ha a bntetend cselekmny elkvetsekor 14. letvt be nem tlttt gyermekkor valstja meg valamely
bncselekmny trvnyi tnyllst, bnteteljrs nem indulhat, kivve akkor, ha a Btk. 16.-ban rt felttelek
fennllnak.
A Btk. 105. szerint Fiatalkor az, aki a bncselekmny elkvetsekor tizenkettedik letvt betlttte, de a
tizennyolcadikat nem. A fiatalkorak mr lehetnek bncselekmny alanyai. s adott esetben magatartsukrt
bntetjogi felelssggel tartoznak.
Akik a bncselekmny elkvetsekor 18. letvket mr betltttk: felntt korak bntetjogi felelssgk teljes. A
Btk.-ban nincs olyan fels korhatr, amelynl eleve kizrt lenne a bncselekmnyt elkvet szemly bntethetsge.
Kros elmellapot
Btk. 17. (1) Nem bntethet, aki a cselekmnyt az elmemkds olyan kros llapotban kveti el, amely kptelenn
teszi a cselekmny kvetkezmnyeinek felismersre vagy arra, hogy e felismersnek megfelelen cselekedjk.
(2) A bntets korltlanul enyhthet, ha az elmemkds kros llapota az elkvett korltozza a bncselekmny
kvetkezmnyeinek a felismersben, vagy abban, hogy e felismersnek megfelelen cselekedjen
Amennyiben hinyzik a beszmtsi kpessg, nem valsul meg a bncselekmny, mert hinyzik a bntetjogi
felelssget hordoz alanya a bncselekmnynek.
A Btk. 17. (1) bekezdse a beszmtsi kpessg biolgiai (organikus, patolgis) okokra visszavezethet hinyrl
rendelkezik. Ezeket az okokat a Btk. a kros elmellapot gyjtfogalmban foglalja ssze. A korbbi Btk. az
elmemkds kros (patolgis) llapotai kzl az albbiakat emelte ki.
I.
az elmebetegsg
II.
a gyengeelmjsg
III.
a tudatzavar
IV.
a szellemi lepls
V.
szemlyisgzavar
A felsorolt okok nem mertik ki a kros elmellapot krbe tartoz valamennyi biolgiai okot. A Btk. pl. nem emlti az
ideggyengesget, az relmeszesedst, vagy a kros izgalmi llapotot.
I. Az elmebetegsg leggyakoribb fajti:
- a hasadsos elmezavar,
- a bnulsos elmezavar,
- az regkori elmebetegsgek,
- az epilepszia,
- a mnis-depresszis elmezavar,
- a paranoia.
II. A gyengeelmjsg fajti:
- a debilits,
- az imbecillits,
- az idiotizmus.
III. A tudatzavar olyan ml, tmeneti llapot, amelyben az embernek sajt szemlyrl, illetve a klvilg jelensgeirl
homlyos kpzete van vagy esetleg nincs is kpzete. Leggyakoribb elidz oka fiziolgiai behats, pszicholgiai
inger, pl. szls alatti vagy kzvetlenl utni llapot, mrgezs.
IV. A szellemi lepls a mr kifejldtt rtelmi teljestkpessg hanyatlsa. Elidzheti pl. regkori relmeszeseds
vagy a nagyagy elsdleges s fokozatos pusztulsa.
V. A szemlyisgzavar legjelentsebb formja a pszichoptia. A lelki szerkezet diszharmnija, az ebbl ered kros
reakcikszsg s a cskkent alkalmazkodsi kszsg jellemzi. Az elkvetk nagy rsze pszichopata. A
pszichopatk nagy rsznl a szemlyisgzavar nem zrja ki s nem is korltozza a beszmtsi kpessget, s gy ez
mg enyht krlmnyknt sem rtkelhet. Amennyiben azonban a pszichoptia slyos patholgis vonsokat
mutat, azt enyht krlmnyknt kell rtkelni.
A LB. 3/1998. BJH. szerint:
A Btk. kros elmellapotra vonatkoz rendelkezse nem nmagban a szakrt ltal vlemnyezett elmebetegsgnek
stb. tulajdont jelentsget, hanem az elmemkds olyan kros llapotnak, amely kptelenn teszi az elkvett a
cselekmny kvetkezmnyeinek a felmrsre. Az olyan sz hasznlata a biolgiai okok s a pszicholgiai ismrvek

33

kztti konkrt sszefggsre utal, teht arra ktelezi a jogalkalmazt, hogy ne minden ilyen jelleg elvltozsnak
tulajdontson jelentsget, hanem csak annak, amely az elkvet beszmtsi kpessgre kihatssal van.
Mivel a nyomoz hatsgok tagjainak s a brknak sincs megfelel szakkpzettsgk, szakismeretk a kros
elmellapot megtlshez, ehhez orvos szakrt segtsgt veszik ignybe.
Be. 99. (2) Szakrt alkalmazsa ktelez, ha
a) a bizonytand tny, illetleg az eldntend krds szemly kros elmellapota,
illetleg kbtszer-fggsge,
b) a bizonytand tny, illetleg az eldntend krds knyszergygykezels szksgessge,
c) a szemlyazonostst biolgiai vizsglattal vgzik,
d) elhalt szemly kihantolsra kerl sor.
A terhelt elmellapotnak vizsglatnl kt orvos szakrtt kell ignybe venni. (Be. 101. (2))
Amennyiben a brsg az elmeorvos-szakrti vlemnyeket agglyosnak tallja, kteles beszerezni az Egszsggyi
Tudomnyos Tancs (ETT) Igazsggyi Bizottsgnak fellvlemnyt. A brsg dntsnek meghozatalnl
tekintettel arra, hogy a bizonytkokat szabadon rtkeli az ETT vlemnytl eltrhet. Eltr llspontjt azonban
indokolni kteles.
A brsg arra a kvetkeztetsre juthat, hogy a kros elmellapot az elkvetskor a beszmtsi kpessget:

kizrta,
korltozta,
nem zrta ki s nem is korltozta.

Ha a kros elmellapot az elkvetskor a beszmtsi kpessget kizrta, az alany, illetve a bnssg hinya miatt nem
jn ltre bncselekmny, a bntetend cselekmny elkvetje nem bntethet (Btk. 14.(1) bekezds). Bizonyos
bncselekmnyek tnyllsnak kimertse esetn azonban ilyenkor is ktelez a bnteteljrs lefolytatsa. A brsg
ilyenkor az tletben bntethetsget kizr okokra val utalssal az elkvett felmenti, de a trsadalom vdelme
rdekben knyszergygykezelst rendeli el.
Amennyiben a brsg megllaptsa szerint a kros elmellapot a bncselekmny elkvetsekor a beszmtsi
kpessget csak korltozta, a bntetst korltlanul enyhteni lehet. Ezt a lehetsget a brsg mrlegeli.
Abban az esetben, ha a kros elmellapot a beszmtsi kpessget nem rinti, az ltalnos bntetjogi szablyok
rvnyeslnek.
A kros elmellapot cselekmny elkvetse utn trtn bekvetkezse esetn az eljrs folytatst a terhelt
felgygyulsig, illetve az elvls bekvetkezsig fel kell fggeszteni. Ha az elvls bellta eltt az elkvet nem
gygyul fel, a bntethetsg az elvls miatt megsznik. Ha az elkvet az elvls bellta eltt felgygyul, a
bnteteljrst folytatni kell.
A knyszer s a fenyegets
Btk. 19. (1) s (2) bekezdsei szerint
(1) Nem bntethet, aki a bntetend cselekmnyt olyan knyszer vagy fenyegets hatsa alatt kveti el, amely miatt
kptelen az akaratnak megfelel magatartsra.
(2) A bntets korltlanul enyhthet, ha a knyszer vagy a fenyegets a bncselekmny elkvetjt korltozza az
akaratnak megfelel magatartsban.
A kt ok egyttes szablyozst az indokolja, hogy mindkt krlmny az elkvet akarati kpessgt kvlrl
befolysolja.
A kros elmellapotot ltrehoz biolgiai okok az egynben rejlenek, s mind a felismersi, mind az akarati kpessgre
kihathatnak. Feltrsuk s rtkelsk elmeorvos-szakrti kzremkdst ignyel. A knyszer s a fenyegets ellenben
az akarati kpessget kvlrl nygzi le, avagy korltozza anlkl, hogy rinten a felismersi kpessget.
A knyszer s a fenyegets hatsnak megllaptsa a bri mrlegels krbe tartoz feladat.

Knyszeren az emberi testre gyakorolt ellensges clzat, erszakos fizikai rhatst rtjk, amely kifejezdhet pl.
bntalmazsban, lektzsben, fjdalomokozsban, megragadsban.
A fenyegets slyos htrny kiltsba helyezse, amely alkalmas arra, hogy a megfenyegetettben komoly flelmet
keltsen.

A knyszer az emberi testre gyakorolt erszakos rhats. Ez lehet

akaratot megbnt (vis absoluta) s lehet


a srtett ellenllst felttelez, akaratot hajlt (vis compulsiva) is.

Egyes bncselekmnyek megvalsulshoz a knyszer mindkt vltozata tnyllsszer lehet. Msok esetben vis
absoluta szksges, mg tovbbiaknl elegend a vis compulsiva is.
A fenyegets a pszichikumra hat. Fenyegetsen olyan objektve slyos htrny kiltsba helyezst kell rteni, amely
szubjektve alkalmas arra, hogy a megfenyegetettben komoly flelmet keltsen. Nem szksges azonban a fenyegetssel

34

rmletet vagy rendkvli idegllapotot okozni, elegend, ha a megfenyegetett komolyan veszi a kiltsba helyezett
slyos htrny bekvetkezsnek a lehetsgt, s ezt akr bncselekmny elkvetsvel is igyekszik elkerlni.
A kiltsba helyezett htrnynak slyosnak kell lennie. Ez relatv fogalom.
A knyszer vagy a fenyegets

kizrja vagy
korltozza az elkvet akarati kpessgt, esetleg

nem rinti az elkvet akarati kpessgt.


Amennyiben a Btk. 19. (1) bekezdse szerint a knyszer vagy a fenyegets jellege s mrtke az akarati kpessget s
ezltal a beszmtsi kpessget kizrja, a tnylls megvalstja nem tekinthet a bncselekmny alanynak. Alany
hinyban nem jn ltre bncselekmny, a tnyllst megvalst szemly ezrt nem bntethet. A knyszer vagy a
fenyegets alkalmazja kzvetett tettesknt (Btk. 13. (2) bekezds) felel.
Amennyiben a Btk. 19. (2) bekezdse szerint a knyszer vagy a fenyegets a tnylls kimertsekor az akarati
kpessget s ezltal a beszmtsi kpessget csupn korltozza, az elkvets pillanatban ltrejn a bncselekmny.
Ilyenkor a knyszer vagy a fenyegets alatt ll tettes bntetst korltlanul enyhteni lehet, mg a knyszer, illetve a
fenyegets alkalmazja rszesknt (felbujtknt vagy bnsegdknt) felel.
Ha a knyszer, illetve a fenyegets nem zrja ki s nem is korltozza az elkvet akarati kpessgt, az ltalnos
bntetjogi szablyok rvnyeslnek.
21. ttel: Az ittas vagy bdult llapotban elkvetett bncselekmnyrt val
felelssg s a III. sz. BED
Btk. 18. A 17. nem alkalmazhat arra, aki a bncselekmnyt nhibjbl ered ittas vagy bdult llapotban kveti
el.
Magyarorszgon az sszes bncselekmny kb. 30-35%-a kzvetlen vagy kzvetett kapcsolatba hozhat a mrtktelen
alkoholfogyasztssal. A jelenlegi trvnyi szablyozst az alkoholizmus elleni kzdelemben rejl fokozott trsadalmi
rdek indokolja.
Az ittas s a bdult llapot lettanilag - tudatzavar, azonban bntetjogi megtlsk a hasonl tudatzavaros
llapotoktl eltr. Az nhibbl ered ittas vagy bdult llapotban elkvetett bncselekmnyek esetn nem
alkalmazhatk a beszmtsi kpessg hinyra, illetve korltozott voltra vonatkoz trvnyi rendelkezsek. Ennek
oka az, hogy a lerszeged, illetve a bdult llapotba kerl szemly tudatzavara nhibra vezethet vissza.
nhibbl az ittasodik le vagy kerl bdult llapotba, aki tudja, hogy alkoholt, illetve kbtszert (kbt hats
anyagot) fogyaszt, s ismeri ezeknek a szereknek az emberi szervezetre gyakorolt hatst.
Hinyzik az nhiba:

ha valaki nem tudja, hogy szeszes italt iszik, illetve kbtszert fogyaszt,
ha valaki az ltala elfogyasztott szeszesital alkoholtartalma tekintetben jelents tvedsben van (pl. nem tudja,
hogy srbe vodkt ntttek),
- ha valakit szeszesital fogyasztsra knyszertenek, s ennek kvetkeztben ittasodik le.
Az nhiba megllaptsa nem orvosi, hanem jogi szakkrds. A Btk. 18. -a s a Legfelsbb Brsg III. szm Bntet
Elvi Dntse ad irnymutatst az ittas llapotban elkvetett bncselekmnyek jogi megtlsre.
Az ittassg fajti s az ilyen llapotban elkvetett cselekmnyek minstse:
I. szokvnyos (eseti tpusos) rszegsg,
II. kros (patholgis) ittassg,
III. cskevnyes kros rszegsg (abortv patholgis),
IV. idlt alkoholizmus.
I. A szokvnyos (eseti tpusos) rszegsg jellemzje, hogy az elfogyasztott szeszes ital mennyisgtl,
alkoholtartalmtl, valamint az egyn alkoholtr kpessgtl fggen, idben tagoltan s folyamatosan alakul ki.
Az nhibbl ered ittas llapotban bncselekmnyt elkvet szemly beszmtsi kpessge kizrt vagy
korltozott. A beszmtsi kpessg hinyban nincs bnssg (nincs szndkossg vagy gondatlansg). A
beszmtsi kpessg, illetve a bnssg hinya ellenre az ilyen llapotban bncselekmnyt elkvet szemlyt
olyannak kell tekinteni, mintha beszmtsi kpessge s bnssge is lenne.
A jogalkalmaznak azt kell vizsglnia, hogy a terheltnek tudatzavart elidz leittasodsa nhibbl eredt-e. Abban
a ritka esetben, ha valaki teljesen nhibjn kvl ittasodott le, a Btk. 17. alkalmazsnak van helye.
A III. szm BED szerint A brsgnak a minsts krben azt kell vizsglnia, hogy a bncselekmny elkvetsi
krlmnyeinek elemzse alapjn miknt lenne az minstend az alanyi oldal teljessge esetn. Ezt pedig csak a
cselekmny trgyi oldalnak behat vizsglata alapjn lehet elbrlni.
Szndkos bncselekmnyt kell megllaptani, ha a kls szemll eltt a cselekmny klvilgban megjelen kpe
s az ezzel kapcsolatos trgyi krlmnyek (pl. az elkvets eszkze) gy jelennek meg, ahogy azok egy szndkos
bnssg bncselekmnynl szoktak. Az ittas elkvett gondatlansgbl elkvetett bncselekmnyrt kell

35

felelssgre vonni, ha a cselekmny kls megjelensi alakja s a trgyi oldal egyb elemei arra utalnak, mintha
nem ittas elkvet cselekedett volna.
Ellenben nem valsul meg bncselekmny, ha a cselekmny a klvilgban gy jelenik meg, mintha gondatlansgbl
kvettk volna el, de a konkrt cselekmnynek a trvnyben nincs gondatlan alakzata.
II. A kros (patholgis) ittassg klnbz formi az elmemkds olyan ideiglenes jelleg tudatborulssal jr
zavarai, amelyek minsgileg klnbznek a kznsges ittassgtl, s a heveny elmebetegsggel egyenl
llapotnak tekintendk. A kros rszegsg esetn teht az elkvet a kros elmellapotra vonatkoz rendelkezs
rtelmben nem bntethet. A kznsges ittassggal szemben a kros rszegsg akkor llapthat meg, ha az
elkvet alkoholtr kpessge cskkent. Rendszerint viszonylag kis mennyisg alkoholfogyaszts elzi meg a
rszegsget. Szerepet jtszhatnak korbbi koponyasrlsek, kzponti idegrendszer betegsgei, kimerls,
mrgezs.
III. A cskevnyes kros rszegsg (abortiv patholgis rszegsg) olyan tmeneti alakzat, amelynl nem fejldnek ki
teljesen a kros rszegsg jellegzetessgei, kevesebb tnetet, illetve kevsb kialakult tneteket mutat. A tudatzavar
tbbnyire rohamosan s nagyobb mrtkben ll be, anlkl, hogy a tjkozdsi kpessg teljesen eltnne. A
cskevnyes kros rszegsgben elkvetett bncselekmnyt a tnylegesen kimertett trvnyi tnylls szerint kell
minsteni, de a bntetst Btk. 17. -a (2) bekezdsnek alkalmazsval korltlanul lehet enyhteni. Az elkvet
beszmtsi kpessgt ugyanis az, hogy cselekmnyt cskevnyes kros rszegsgben kvette el, csupn
korltozza. A korltlan enyhts csak lehetsg, nem pedig ktelezettsg. Azt a krdst, hogy az elkvet az
elkvetskor kros vagy cskevnyes kros rszegsgben szenvedett-e, a jogalkalmaz az elmeorvos-szakrti
vlemny alapjn dnti el.
IV. Az idlt alkoholizmusban szenved alkoholistknak az Egszsggyi Vilgszervezet meghatrozsa szerint azok a
mrtktelen ivk tekinthetk, akiknek lebrhatatlan alkoholvgya a szocilis s gazdasgi krok mellett testi s lelki
egszsgk krosodst okozza. Az idlt alkoholizmus nem tekintend az elmemkds olyan zavarnak, amely a
Btk. 18. -nak rvnyeslst kizrn. Az idlt alkoholista beszmtsi kpessge a bncselekmny elkvetsekor
nem felttlenl kizrt vagy korltozott. Az ilyen elkvet nem elmebeteg, de ltalban szemlyisgzavarban
szenved. Amennyiben az idlt alkoholizmus slyos fok szemlyisgzavart vagy szellemi leplst okoz, akkor a
kros elmellapotra vonatkoz szablyok alkalmazandk.
A bdult llapotban elkvetett bncselekmnyek jogi megtlsre a III. szm BED s a Bkv. 57. adnak
irnymutatst.
A kbtszer nvnyi eredet vagy szintetikusan ellltott anyagok gyjtneve, amelyeknek az a kzs
tulajdonsguk, hogy a szervezetben kellemes rzst, eufrit, fllomszer bdult llapotot s rzki csaldsokat
vltanak ki. Ismtelt fogyasztsuk hatsra pszichikai s fizikai fggsg alakulhat ki. A gygyszervegyszet
fejldse ltrehozott olyan anyagokat, amelyek hasonl bdulatot idznek el, mint a kbtszerek. Ezek az n.
pszichotrop anyagok s szerek. A Btk. rtelmez rendelkezse szerint a pszichotrop anyag is kbtszer. A
kbtszerek s a kbt hats anyagok nhibbl trtn fogyasztsbl ered bdult llapotok olyan, a
szokvnyos (eseti tpusos) rszegsghez hasonl s azzal azonos elbrls al es llapotok, amelyek nem zrjk ki,
illetve nem korltozzk az elkvet bntetjogi felelssgt.
A kbtszer-fggsg nem tekinthet kros elmellapotnak. Ha a kbtszer-fggsgben lv szemly ezzel
sszefggsben bncselekmnyt, pl. gygyszerlopst kvet el, ezrt teljes bntetjogi felelssggel tartozik.
Amennyiben a kbtszer-fggsg betegsgszint szemlyisgzavart, elmebetegsget, illetve szellemi leplst
okoz, a kros elmellapot mr kizrhatja vagy korltozhatja az elkvet beszmtsi kpessgt.
Azok a megvonsos tnetek, amelyek a kbtszerhez val hozzjuts hinyban jelentkeznek, elrhetik az
elmebetegsg szintjt. Ilyen esetben sor kerlhet a Btk. 17. -ban foglalt rendelkezsek alkalmazsra azon
bncselekmnyre nzve, amelyet ilyen llapottal sszefggsben kvetnek el.
22. ttel: A jogos vdelem, a 4/2013. Bntet Jogegysgi Hatrozat
A cselekmny trsadalomra veszlyessgt (jogellenessgt) kizr okok
Azokat a krlmnyeket, amelyek megvalsulsa esetn a cselekmny egyltaln nem br ltszlag beleillik a
valamely klns trvnyi tnyllsba - trsadalomra veszlyessget kizr okoknak nevezzk. A trsadalomra
veszlyessget kizr ok fennllsa esetn a magatarts nem bncselekmny, ennek okbl a magatarts tanstja sem
bntethet. A trsadalomra veszlyessget kizr okok kzl egyeseket a Btk., illetve ms jogszablyok fogalmaznak
meg, mg msokat a joggyakorlat hatroz meg.
A Btk.-ban szerepl (nevestett) trsadalomra veszlyessget kizr okok:

a jogos vdelem (Btk. 21.-22. )


a vgszksg (Btk. 23. )
bntethetsget kizr okok (Btk. 130. (1)-(2) bekezdsek) (ezutn: az elljr parancsa)

36

A jogos vdelem
Az Alaptrvny V. cikke a jogos vdelem formlis- s egyben tartalmi alapjt megteremtve kimondja, hogy
Mindenkinek joga van trvnyben meghatrozottak szerint a szemlye, illetve a tulajdona ellen intzett vagy az ezeket
kzvetlenl fenyeget jogtalan tmads elhrtshoz. A jogos vdelem abbl merti megengedettsgt, hogy a jogosan
vdekez jogtalan emberi tmadst hrt el, azaz a jog szemben ll a jogtalannal. A jogos vdelmi helyzetben
megvalsul cselekmnnyel okozott jogtrgy-srts esetn a tnyllsszersg csupn ltszlagos, mivel hinyzik a
bncselekmny lnyegi eleme, a trsadalomra veszlyessg.
A jogtalan tmads elhrtsnak kockzatt a jogtalan tmadnak kell viselnie. A Btk. kifejezetten megengedi a sajt
vagy ms szemlye vagy javai ellen irnyul esetleges jvbeli tmads megelzst szolgl vdelmi cselekmnyeket.
A Btk. 21. Nem bntetend annak a cselekmnye, aki a sajt, illetve a msok szemlye vagy javai elleni jogtalan
tmads megelzse cljbl teleptett, az let kioltsra nem alkalmas vdelmi eszkzzel a jogtalan tmadnak
srelmet okoz, feltve, hogy a vdekez mindent megtett, ami az adott helyzetben elvrhat annak rdekben, hogy az
ltala teleptett vdelmi eszkz ne okozzon srelmet.
A megelz jogos vdelem akkor zrja ki a cselekmny bntetendsgt, ha olyan jogtalan tmads megelzsre
irnyul, amely a jvben a vdekez vagy ms szemlye vagy javai ellen kvetkezhet be.
A megelz jogos vdelem krben teht csak (a sajt, illetve msok) szemlye s/vagy javaik elleni jogtalan tmads
megelzshez szksges vdelmi eszkz telepthet (pl. farkasverem, medvecsapda, idomtott hzrz kutya). A jogos
vdelem kriminlpolitikai cljainak rvnyre juttatst elsegtend j, elrehozott megelz jogos vdelem lnyege,
hogy a jvben esetleg bekvetkez bnelkvets kockzatt a majdani jogtalan tmad viseli. DE. Blask r osztja
azt a vlekedst (Btk. indoklsa), hogy a jvbeni bnelkvets kockzatt nem kizrlag a jogtalan tmad viseli.
Egyrszt a vdekez legfeljebb csak felttelezheti, de biztos soha nem lehet benne, hogy ki lesz majd a jogtalan tmad.
Msrszt az elzre s a szigor garancilis szablyokra is tekintettel az vlelmezhet, hogy a (jogosan) vdekez is
visel kockzatot. Nem is akrmilyen slyt. A Btk. meghatrozza azokat a kritriumokat, amelyekkel a megelz
vdelmi helyzet telepthet. Csak olyat, ami:
a, az let kioltsra nem alkalmas
Objektv kimentst nem tr kritrium. risi rizikfaktort jelent a megelz vdelmi eszkz teleptje szmra,
hogy az let kioltsnak vagy megmaradsnak nincs kzs nevezje. Sok olyan vdelmi eszkz van, amely nem
okoz srlst (ers ajt, hevederzr, rcs stb., de a jelen trvnyhely megengedi a csak srlst okoz megelz
vdelmi eszkz teleptst. Mrpedig ms okozhatja pl. hallt a 6 ves paradicsomot lop gyereknek is, stb, ha pl.
villamos rammal vdekeznek.
b, a jogtalan tmadnak okoz srelmet
Objektv kimentst nem tr kritrium. valsznsg szmtssal bizonythat, hogy a nagy szmok trvnye alapjn
a vdelmi eszkz inkbb okoz srelmet vtlen, mit jogtalan tmad szemlynek.
c, a vdekez mindent megtett, ami az adott helyzetben elvrhat annak rdekben, hogy az ltala teleptett vdelmi
eszkz ne okozzon srelmet
Bri mrlegels al es kategria. Az elvrhatsg szintje egynenknt vltoz, nagy szrdst mutathat.
Elfordulhat, hogy ppen e szint alacsony kszbrtke miatt meneklhet a felelssgre vons ell az elkvet.
Amint a 4/2013 BJE hatrozat megllaptja, kialakult tlkezsi gyakorlatrl a megelz jogos vdelem mg nem
szlhatunk. A korbbi tlkezsi tapasztalatokbl azonban a kvetkezk rgzthetek:
1. Amennyiben a vdelmi eszkz teleptjnek jelenltben a jogtalan tmadst szlel teleptett vdelmi eszkz
mkdsbe lp, a telept elhrt cselekmnyt a jogos vdelemre vonatkoz rendelkezsek (Btk. 22. ) szerint kell
megtlni.
2. A megelz jogos vdelmi helyzet tllpst ki lehet zrni, mert, ha a teleptett vdelmi eszkz emberi letet olt
ki, a vdekez emberls miatt vonhat felelssgre.
A Btk. 22. (1) Nem bntetend az a cselekmny, amely a sajt, illetve ms vagy msok szemlye, javai vagy a
kzrdek ellen intzett, illetve ezeket kzvetlenl fenyeget jogtalan tmads elhrtshoz szksges.
A jogos vdelem rtelmezse kapcsn a kvetkez krdseket vizsgljuk meg:

I.
II.
III.

mi a jogtalan tmads
mikor jogos a jogtalan tmads elhrtshoz szksges (vdekez) cselekmny
a tllps rtkelsnek felttelei

I. A jogtalan tmadst rtelmezve megllapthatjuk, hogy a jogos vdelem intzmnye kizrlag olyan tmadsok
elhrtst szolglja, amelyek embertl erednek. A tmads csak aktv emberi magatartssal valsthat meg.
Vgszksgknt rtkelend az llat tmadsa s a termszeti erk hatsra vagy az emberi mulaszts ltal kialakult
veszlyhelyzet.

37

Az tlkezsi gyakorlatbl ismert, hogy a tmad ltal tanstott passzv magatarts is minslhet jogtalan tmadsnak.
Ilyen helyzet llhat el, ha a tmad az aktv magatartsval (tmadssal) elidzett jogellenes llapot fenntartsa
rdekben tanstja a passzv magatartst. Lsd.: BH1977.512
A jogos vdelmi helyzetet az a tmads keletkezteti, amely bntetjogi rtelemben vve jogtalan. gy csak az a tmads
rtkelhet jogtalannak ebben a krben, amely kimerti valamely bncselekmny (pl. testi srts) trvnyi tnyllst.
A jogtalansg, mint objektv kategria, nem felttelezi sem a tmad bnssgt, sem a beszmtsi kpessgt. Ezrt
a gyermek s a kros elmellapot szemly magatartsa is minslhet jogtalan tmadsnak, ezzel megalapozva a
jogos vdelmi helyzetet. A Btk. nevesti azokat az letviszonyokat, amelyek elleni tmads jogos vdelmi helyzetet
keletkeztet. Ezek:

a sajt, illetleg
a msok szemlye, javai vagy
a kzrdek.
A tmads irnyulhat szemlyek lete, testi psge, egszsge, szemlyi szabadsga, nemi szabadsga (szexulis
nrendelkezs) stb. s javak ellen. A tmadsnak a fenti jogtrgyak ellen kell intzettnek lennie, vagy ezeket kell
kzvetlenl fenyegetnie.

Az emberi mltsgot tmad verblis immaterilis delictumok elkvetse a srtettre nzve jogos vdelmi
helyzetet nem keletkeztet. (becsletsrts)
A jogos vdelemnek abszolt vagyoni jogok (tulajdon, birtok), illetleg az e jogok trgyul szolgl dolgok,
vagyontrgyak megvdse cljbl is helye van.
A trvnyalkot szerint a kzrdek elleni tmads is jogos vdelmi helyzetet hoz ltre. A kzrdek fogalmba soroljuk
pl. a kzrend s a kzbiztonsg vdelmt, az llamigazgats s az igazsgszolgltats zavartalan mkdst, a kz
vagyoni jelleg rdekeit. Mivel a vdelem jogt a Btk. nem csak a vdekez szemlye vagy javai ellen intzett vagy
ezeket kzvetlenl fenyeget tmads esetre biztostja, hanem msok szemlye vagy javai ellen intzett, vagy ezeket
kzvetlenl fenyeget tmads esetre is mondhatjuk azt, hogy a jogos vdelem nem csupn jogos nvdelem. (Honi
jogirodalmunkban fellelhet megfontolsok szerint a jogalkotnak lpseket kel tennie a kzssgi mltsg,
nknyuralmi jelkpek politikai vlemnynyilvntsra trtn felhasznlsra, gyalzkods, stb. megnyilvnulsi
formi ellen. A joggyakorlatra vr annak a kimunklsa, hogy ezek mennyiben tekinthetek kzrdek elleni
tmadsnak.)
A Btk. adott letbeli szituci jogos vdelmi helyzetknt trtn rtkelshez kt generlis ismrvknt a
jogtalansggal jellemzett kvetelmnyt tmaszt. Ezek a kvetkezk:

olyan magatarts, mely a klvilgban aktv cselekvsgben jelenik meg s a trvnyben tmads kifejezssel
nevestett. Specilis ismrve az, hogy intzett.

olyan helyzet kialakulsa, melyben fennll a tmadssal fenyegetettsg kzvetlensge. Specilis jellemzje,
hogy e helyzetet olyan magatarts tevs vagy nem tevs idzi el, amely magatartsok s a tmadssal
kzvetlenl fenyeget helyzet kialakulsa kztt okozati sszefggs ll fenn.
Intzett a tmads akkor, ha az mr tart, teht megkezddtt, folyamatban van.
A jogtalan tmadssal kzvetlenl fenyeget magatarts, ami mg nem tmads (!!!) azt jelenti, hogy a tmads
megkezdsnek nincs akadlya, azaz a tmads nyombani bekvetkezstl kell tartani. Ezrt a magatarts nem tevs is
lehet. A trvny nem kvnja meg, hogy a megtmadott kivrja a tmadst, (pl. az els tst), felttel azonban, hogy a
fenyegets kzvetlen legyen.
FIGYELEM: A tmads jellemzje a jogtalansg, valamint az, hogy intzett. A tmads NEM lehet: kzvetlenl
fenyeget.
A 4/2013 BJE hatrozat leszgezi: Ha van jogtalan tmads, akkor, annak az elhrtsa szksges. Az elhrt
cselekmny is tevkenysg, aktv szembeszegls a tmadssal. A szksgessg azt jelenti, hogy a vdekeznek a
jogtalan tmads elhrtshoz enyhbb md nem llt a rendelkezsre, mint amilyet alkalmazott. Ha volt ms
enyhbb md az elhrtsra, de annak megvlasztsban a tmads okozta ijedtsg vagy menthet felinduls a
vdekezt meggtolta, akkor a cselekmny bntetend, de a vdekez nem bntethet a tllps miatt. A vdekez
cselekmny jogszersgnek kritriuma a szksgessg. A 22. (3) bekezdse szerint az elhrts szksgessgnek a
mrtke azonban tllphet.
Aki tvesen felttelezi azt, hogy meg akarjk tmadni vlt jogos vdelmi helyzetben van. Ebben az esetben nem a jogos
vdelem, hanem a trsadalomra veszlyessgben val tveds szablyait (Btk. 20. (2) s (3) bekezdsek) kell
alkalmazni. A jogos vdelem s a vlt (putatv) jogos vdelem abban megegyezik, hogy a cselekv egyarnt jogos cl
elrsre trekszik, m amg az elbbi esetben az ennek alapjul szolgl felttelek (a jogtalan tmads, illetve annak
kzvetlen veszlye) objektve fennllnak, az utbbi esetben ellenben nem: az elkvet a kialakult helyzet flrertsbl
ereden csupn gy vli, hogy jogszeren cselekszik.
Abban az esetben, ha mind a tmad, mind a megtmadott a jogtalansg talajn ll - pl. klcsns verekeds esetn gy egyik fl sem hivatkozhat arra, hogy jogos vdelmi helyzetben cselekedett. Ellenben klcsns tettlegessg esetn

38

is megllapthat a jogos vdelem annak a javra, aki harmadik szemly beavatkozsa s tmadsa kvetkeztben
kiszolgltatott helyzetbe kerl.
Kiprovoklt tmads nem keletkeztet jogos vdelmi helyzetet. A tmad sincs megfosztva azonban attl a jogtl, hogy
vdje magt.
sszegezve a 4/2013. BJE hatrozat 22. (1) bekezdst rint megllaptsra, miszerint a jogos vdelem korltai:

verblis cselekmnyekkel szemben nem vehet ignybe


megtorlsknt nem alkalmazhat
klcsns kihvs elfogadsa mindkt fl szmra a jogtalansg llapott hozza ltre, tmads kiprovoklsa
megfosztja a vdekezt az elhrts jogszersgtl, javak elleni, kzvetlen erszakkal nem jr cselekmny
elhrtsa a tmad letnek kioltst ltalban nem eredmnyezheti. A 22. (3) bekezdse szerint tllps
azonban nem zrhat ki.

II. Mikor jogos a jogtalan tmads elhrtshoz szksges (vdekez) cselekmny?


A vdekez (jogtalan tmadst elhrt) magatarts akkor jogos, ha az szksges. A jogtalan tmads tny eleve kizrja
az elhrts szksgessgnek vitathatsgt. A szksgessg tartalmilag azt jelenti, hogy a vdekeznek a jogtalan
tmads elhrtshoz az ppen alkalmazottnl enyhbb vdekezsi md nem llt rendelkezsre. Tllpsrt akkor
felel a vdekez, ha a jogtalan tmads belle ijedtsge vagy indulatot nem vltott ki, s az enyhbb, de a clnak
megfelel elhrtsi mdot elkerlve, a slyosabb eredmnyt elidzt vlasztotta. A jogos vdelmet a megtorls
eszkzeknt nem lehet alkalmazni.
A Btk. nem hasznlja az arnyossg kifejezst, azonban amint erre a Btk. indoklsa is utal: Az elhrt cselekmny
vonatkozsban a magyar bntetjog 2 kvetelmny vizsglatt teszi lehetv, ez a szksgessg s az arnyossg
kvetelmnye.
Az arnyossg, mint a jogos vdelmi helyzet egyik felttele kimaradt a trvny szvegbl. van olyan felfogs,
miszerint a magyar bntetjog nem teszi ktelezv az arnyossg kvetelmnynek vizsglatt. Ez a felfogs lt testet
a 4/2013. szn BJE hatrozatban. A meg nem jelentet fogalom a szksgessg kritriumbl vezethet le, s csak azon
bell br jelentsggel. Ismert olyan nzet, ami szerint a szksgessg nyilvnvalan tartalmazza az arnyossgot is,
azonban ez szabad mrlegels krdse.
A szksgessg azt jelenti, hogy a tmads csak formailag bncselekmnyt megvalst (diszpozciszer)
cselekmnnyel hrthat el. A tmads legyzshez hasznlt cselekmny szksgessgt a tmads minsge mrve s
az adott helyzet mrlegelse alapjn kell elbrlni. A jogos vdelem szksgessgnek megtlst nem lehet kizrlag a
tmad s a vdekez szemlynl lev eszkzk veszlyessgnek mechanikus vizsglatra korltozni, hanem a
konkrt veszlyhelyzet felmrse, az egymssal szemben ll szemlyek adottsgai, a tmadk, illetleg vdekezk
szmarnya, fizikai erflnye s abbl fakad tmadsi s vdekezsi lehetsgek alapjn kell a helyzetet rtkelni.
Az elhrt cselekmny szksgessgnek megtlsvel kapcsolatban szlni kell a meneklsi knyszer (kitrsi
ktelezettsg) krdsrl.
A Btk. 22. (4) szakasz szerint A megtmadott NEM kteles kitrni a jogtalan tmads ell.
Idzet a 4/2013. szm BJE hatrozatbl: A jogtalan tmads vagy azzal jr fenyegets rtkelse a jogalkalmazn
(gysz, br) mlik s ennek eredmnyekppen juthat arra megllaptsra, hogy az intzett vagy fenyeget magatarts
akr a tmad szemlynek vtkptelensgre. akr a magatarts slytalansgra figyelemmel nem indokolta az
elhrt cselekmnyt, mert az nem volt szksges, teht a szksgessg hinyzott.
A csoportos lincsels jelleg tmadsnl a mennyisgi klnbsg, amellyel a tmad er a vdelmit meghaladja,
feleslegess tesz brmifle mrlegelst a vdekez rszrl.
III. a tllps rtkelsnek felttelei.
E krben az elhrts szksges mrtkrl kell szlni. Ez a helyzet akkor kvetkezik be, ha kirv arnytalansg van a
tmads s a vdelem intenzitsa, valamint a tmadssal clba vett s az elhrtssal okozott srelem kztt. A
jogtalanul megtmadott szemlynek vdekezse sorn a tmads elhrtsra add eszkzk kzl a legenyhbb
elhrtsi mdot kell vlasztania.
A jogos vdelem krben nincs patikamrlegen kimrt arnyossgi szably, hogy a tmadnak nem lehet bntetlenl
slyosabb srelmet okozni, mint amilyennel a tmads objektve fenyegetett.
(3) Nem bntethet, aki az elhrts szksges mrtkt ijedtsgbl vagy menthet felindulsbl lpi tl.
Az ijedtsg vagy menthet felinduls mrtknek s a vdlottra gyakorolt hatsnak megllaptsa a jogos vdelem
krben nem orvosi, hanem jogi szakkrds.
A jogos vdelmi helyzet addig tart, ameddig a jogtalan tmads fennll.
Idbeli tllps trtnik akkor is, ha a vdelmi cselekmnyt
tl korn fejtik ki, vagy

39

az elhrt cselekmny a tmads elhrtshoz szksges idn tl is egyhuzamban tart.


A jogos vdelem idbeli tllpsnek esete akkor kerlhet megllaptsra, ha

ha mg nincs olyan magatarts amellyel okozati sszefggsben alakult volna ki a (jogtalan tmadssal)
kzvetlenl fenyeget helyzet

ha korbban tnylegesen fennllott a jogos vdelmi helyzet, de a jogtalan tmads vagy azzal kzvetlenl
fenyeget helyzet megsznt s ezt kveten az elkvet a korbbi jogellenes tmads hatsa folytn tovbb
cselekszik
Amennyiben a megtmadott a jogos vdelmi helyzet megsznst nem ismeri fel, vlt jogos vdelmi helyzetben
cselekszik, ezrt ebben az esetben a tvedsre vonatkoz szablyokat (Btk. 20. (2) s (3) bekezds) kell alkalmazni.
Amennyiben a tmad vgleg felhagyott a tmadssal, az t pl. bosszbl ldz, vagy a mr harckptelen tmadt
bntalmaz, korbbi srtett magatartsa nll jogtalan tmadsknt rtkelend.
A jogos vdelem krbe tartoz krds a Btk. nvumnak szmt 22. (2) bekezdsben irt rendelkezse, mely
szerint
(2) A jogtalan tmadst gy kell tekinteni, mintha az a vdekez letnek kioltsra is irnyult volna, ha
a) azt szemly ellen
aa) jjel,
ab) fegyveresen,
ac) felfegyverkezve vagy
ad) csoportosan
kvetik el,
b) az a laksba
ba) jjel,
bb) fegyveresen,
bc) felfegyverkezve vagy
bd) csoportosan
trtn jogtalan behatols, vagy
c) az a lakshoz tartoz bekertett helyre fegyveresen trtn jogtalan behatols.
A jogalkot a slyos, erszakos bncselekmnyek elleni hatkonyabb fellps rekben a jogos vdelmi helyzetet
kiszlesti. Az erre irnyul jogalkoti trekvst altmasztja, hogy termszetesen a jogos vdelem 22. (1)
bekezdsei tovbbra is lehetsget biztostanak arra, hogy a vdekez az lete elleni jogtalan tmads sorn kioltsa a
tmad lett. A trvnyi felttelek meglte esetn szksgtelen a mrlegels, a brsgnak nem kell vizsglnia a
szksges mrtk krdst, mert a vdekez (egybknt csak aktivitsban megnyilvnul) cselekmnye trsadalomra
veszlyessg hjn mr a kifejtskor sem bncselekmny, gy nem bntetend.
23. ttel: A vgszksg
A vgszksg
Btk. 23. (1) Nem bntetend annak a cselekmnye, aki sajt, illetve ms szemlyt vagy javait kzvetlen s msknt
el nem hrthat veszlybl menti, vagy a kzrdek vdelme rdekben gy jr el, feltve, hogy a cselekmny nem
okoz nagyobb srelmet, mint amelynek elhrtsra trekedett.
(2) Nem bntethet, aki azrt okoz nagyobb srelmet, mint amelynek elhrtsra trekedett, mert ijedtsgbl vagy
menthet felindulsbl nem ismeri fel a srelem nagysgt.
(3) Nem llapthat meg vgszksg annak javra, akinek a veszly elidzse felrhat, vagy akinek a veszly
vllalsa foglalkozsnl fogva ktelessge.
A vgszksg - hasonlan a jogos vdelemhez - a cselekmny trsadalomra veszlyessgt zrja ki. A vgszksgi
helyzetbl ment annak ellenre marad bntetlenl, hogy az msnak egyb krlmnyek kztt bncselekmnyknt
rtkelhet srelmet okoz.
A vgszksg s a jogos vdelem kztt az egyik eltrs az, hogy a vgszksgi helyzetet nem jogtalan, aktv ember
magatarts idzi el, hanem olyan veszlyhelyzet, amelynek elkvetse nem rhat az elhrt terhre. A
vgszksgben cselekv csak a ms ltal elidzett veszlybl (pl: tzvszbl) menekl, mg a jogos vdelemnl az
elhrt kzvetlenl a jogtalan tmadval ll szembe.
A vgszksget keletkeztet veszly forrsa lehet

termszeti esemny,
llat tmadsa,
vtlen emberi magatarts,
jogtalan emberi tmads, ha a tmad nincs mr a helysznen, illetve

40

jogellenes mulaszts.

A veszly csak tnyleges lehet. A tvesen felttelezett veszlyben cselekv magatartst a cselekmny trsadalomra
veszlyessgben val tveds szablyai (Btk. 20. (2) s (3) bekezds) szerint kell rtkelni.
A veszlyhelyzetnek kzvetlennek kell lennie. A kzvetlensg azt jelenti, hogy az ebbl fakad srelem
bekvetkezsre rvid idn bell, vagy nyomban szmtani kell. A veszlyhelyzet msik ismrve az, hogy msknt el
nem hrthat, azaz csak a Btk. valamely klns trvnyi tnyllsnak a megvalstsval lehet megszntetni. A
veszly elidzsben az elhrt szemlynek vtlennek kell lennie.
A veszlybl ments szksgessge s arnyossga kapcsn megllapthat, hogy a menthet letviszonyok
megegyeznek a jogos vdelemnl rtakkal.
gy:

a sajt, illetleg
a msok szemlye, javai vagy
a kzrdek.
Vgszksgben, csakgy mint a jogos vdelemnl, a bntetlensg felttele az, hogy a veszlyt elhrt cselekmny
szksges s arnyos legyen. A msknt el nem hrthatsg azt jelenti, hogy ha a veszly tnyllsszer cselekmny
megvalstsa nlkl is elhrthat, ezt kell vlasztani. Ennek hinyban pedig az esetleges tbbfle elhrtsi md
kzl, a legkisebb srelmet okozt kell alkalmazni. A vdekez cselekmnye ugyanakkora srelmet is okozhat, illetleg
nagyobb srelmet, mint amelynek elhrtsra hivatott volt. A vgszksgben elkvetett cselekmny csak akkor
veszlyes a trsadalomra, ha nagyobb srelmet okoz, mint amelynek elhrtsra trekedett az elkvet.
A megengedett mrtk tllpsvel kapcsolatban a Btk. 23. (2) bekezdse a korbbi Btk.-ban szerepl korltlan
enyhts mellzsvel mltnyosabb megtlst tesz lehetv a veszlyhelyzetbl mentsi cselekmnyt vgz szemly
szmra.
A Btk. 23. (3) bekezdse kizrja a vgszksgre hivatkozs lehetsgt annak a javra:
akinek a veszly elidzse felrhat, vagy
akinek a veszly vllalsa foglalkozsnl fogva ktelessge
Ez a trvnyi rendelkezs nem zrja ki azt, hogy ms bntethetsget kizr ok, pl. jogos vdelem alapjn bntetlen
maradjon az ilyen szemly.
A vlt vgszksgi helyzet hasonlan a vlt jogos vdelmi helyzetnl kifejtettekhez a trsadalomra veszlyessgben
val tveds szablyai szerint (Btk. 20. (29 s (3) bekezdsek) brland el.

24. ttel: A cselekmny trsadalomra veszlyessgt kizr, Btk-ban nem nevestett


okok,
a jogszably engedlye, s az
az elljr parancsa
Az elljr parancsa
Btk. 130. -a (A bntethetsget kizr okok) szerint (1) Nem bntethet a katona a parancsra vgrehajtott
cselekmnyrt, kivve, ha tudta, hogy a parancs vgrehajtsval bncselekmnyt kvet el.
(2) A parancsra elkvetett bncselekmnyrt a parancsot ad tettesknt felel, ha a katona tudta, hogy a parancs
vgrehajtsval bncselekmnyt kvet el, egybknt a parancsot ad kzvetett tettesknt felel.
A katonai letviszonyokban az engedelmessghez, a szolglati fegyelemhez, a parancs teljestshez kiemelkeden
fontos trsadalmi rdek fzdik. A katonai szolglati rend a szigor al- s flrendeltsgen alapszik. Az elljr
parancst az alrendeltek ktelesek teljesteni.
Tilos az olyan parancs kiadsa, ha az

a trvnyben foglalt kivtellel a katona lett, egszsgt vagy testi psgt kzvetlenl vagy slyosan
veszlyeztetn,
- bncselekmny elkvetsre irnyul,
- a katona magncl ignybevtelt valstan meg.
Bntetjogi felelssggel tartozik a katona a jogszer parancs nem teljestse esetn (Btk. 444. Parancs irnti
engedetlensg). A parancs alatt mindig a szolglati parancsot kell rteni, amely szemly vagy szemlyek egyrtelmen
meghatrozott kre rszre adhat ki. A parancsot adnak biztostania kell a parancs vgrehajthatsgt.
A katona bzik az elljrja parancsnak jogszersgben, s emiatt az alrendelt nem mindig ismeri fel, hogy
cselekmnye trsadalomra veszlyes. Bizonyos tnyek ismerete, melyeket csak az elljrja tudhat, szintn befolysolja
a helyzet felismerst. A parancs teljestse ltalban az, ami trsadalmilag hasznos, s ez kizrja a parancs
teljestsnek trsadalomra veszlyessgt.

41

Amennyiben a katona bncselekmny elkvetsre kap parancsot, felelssge azon mlik, tudta-e vagy nem, hogy a
parancs vgrehajtsval bncselekmnyt kvet el. A katona nem bntethet a parancsra vgrehajtott cselekmnyrt,
kivve, ha tudta, hogy a parancs vgrehajtsval bncselekmnyt kvet el.
A katona brmilyen tvedse bntetlensget biztost szmra. Abban az esetben, ha az alrendelt nem tudja, hogy a
parancs vgrehajtsval bncselekmnyt kvet el, lnyegben az elljr mssal (az alrendeltjvel) hajtatja vgre a
bncselekmnyt. Ilyenkor a Btk. 130. (2) bekezdse szerint a parancsot kiad kzvetett tettesknt felel a parancsra
elkvetett bncselekmnyrt.
Abban az esetben, ha a katona kifejezetten tudta, hogy az elljr parancsnak vgrehajtsval bncselekmnyt kvet
el, a katont s a parancsot ad elljrt is nll tettesknt kell felelssgre vonni.
Abban az esetben, ha az elljr csak gondatlansga miatt nem ismeri fel, hogy parancsnak vgrehajtsa alrendeltjtl
bncselekmny megvalstst kveteli meg, a bncselekmny gondatlan megvalstsrt felel, amennyiben a Btk. az
alrendelt ltal megvalstott bncselekmny gondatlansgbl trtnt elkvetst is bntetni rendeli.
A cselekmny trsadalomra veszlyessgt kizr BTK-ban nem nevestett okok
Ha valaki a jogszablyban lert ktelessgt teljesti, vagy jogait helyesen gyakorolja, magatartsa akkor sem
bntetend, ha kzben valamilyen srelmet okoz.
A Btk.-ban nem szablyozott bntethetsget kizr egyb okok:

I.
II.
III.
IV.
V.

a hatsgi vagy szolglati ktelessg teljestse s jog gyakorlsa


az orvosi ktelessg teljestse,
a hzi fegyelmi jog (fenyt jog) gyakorlsa,
a srtett beleegyezse.
a megengedett (indokolt) kockzatvllals

I. A hatsgi vagy szolglati ktelessg teljestse s jog gyakorlsa sorn egyes hivatsok gyakorli olyan cselekmny
vgrehajtsra is jogosultak, illetve ktelezettek, amelyek msok lett, testi psgt vagy vagyont srtik, illetve
veszlyeztetik. Az ilyen cselekmnyek trsadalomra veszlyessgt magnak a tevkenysgnek a trsadalmi
hasznossga zrja ki. Szolglati feladataik elltsa kzben nemcsak a bnldz, hanem pl. a hatrrizeti, vm- s
pnzgyri s a bntets-vgrehajtsi szervek tagjainak is sok esetben olyan knyszerintzkedseket kell
foganatostaniuk, melyek alkalmazsa az erre val jogosultsg hinyban bncselekmnyeknek minslnnek.
Ebben a krben is a jogszablyi engedlyt az Alaptrvnyre tekintettel a alapveten a Be. tartalmazza. Emellett a
jogllamisg kvetelmnyeinek eleget tve - kln trvnyek szablyozzk az itt trgyalt jogok s ktelezettsgek
vonatkozsban rintett szervek tagjaira vonatkoz specilis rendelkezseket, pl. Rtv. A jrvnygyi hatsg tagjai a
jrvnygyi tevkenysg keretben rendelkeznek olyan jogosultsgokkal, melyek gyakorlsa sorn diszpozciszer
cselekmnyek sora valsulhat meg.
II. Az orvosi ktelessg teljestse krben a jogszablyok (e. tv. ) feljogostjk az orvost olyan intzkedsek
megttelre, amelyek egyes szemlyek jogait korltozzk, illetve a testi psgket srtik (pl krhzba szllttats).
Ugyanakkor az orvosi hivatsnak vannak ratlan (etikai) szablyai is. Hivatsa teljestse sorn az orvosnak az
egszsggyi trvny elrsainak megfelel magatartsa, diszpozciszersge esetn is nlklzi a trsadalomra
veszlyessget, mely tevkenysge bncselekmnny nyilvntshoz szksges lenne. Amennyiben az orvos a
foglalkozsi szablyait megszegi, s ezzel a beteg lett, testi psgt vagy egszsgt kzvetlen veszlynek teszi ki,
vagy testi srtst okoz, foglalkozs krben elkvetett veszlyeztets (Btk. 165. (1)-(3) bekezdsei miatt vonhat
felelssgre.
III. A hzi fegyelmi jog (fenyt jog) gyakorlsa a kiskorakkal sszefggsben jut jelentsghez. A gyermek nevelse
sorn a szl korltozhatja a gyermeke szemlyi szabadsgt (pl. bntetsbl bezrja) s fenyt joga kapcsn
nevelsi cllal bntalmazhatja gyermekt, feltve, hogy nem lpi tl a tettleges becsletsrts, illetve a knny testi
srts kereteit. A fenyt jog csak kiskorval szemben gyakorolhat. A szlt megillet hz fegyelmi jog gyakorlsa
nem terjed ki pl. a kiskor elhelyezsnek jogellenes megvltoztatsra, a kiskor veszlyeztetsre, a csaldi lls
megvltoztatsra, a slyos testi srtsre. A hzi fegyelmi jog (kivve a testi fenytst) megilleti a pedaggust is. A
nevel csak szbeli vagy rsbeli fenytst alkalmazhat, illetve a tanul szemlyi szabadsgt nevelsi clzattal
bntetsbl rvid idre korltozhatja (pl. az rk utn az osztlyteremben trtn visszatartssal)
IV. a srtett beleegyezse
Bizonyos cselekmnyek nem tekinthetk trsadalomra veszlyesnek, ha a srtett fl a cselekmny elkvetsbe
beleegyezik.
A srtett beleegyezse mint jognyilatkozat - akkor zrja ki a cselekmny trsadalomra veszlyessgt, ha:

azt maga a cselekvkpes, valamint bizonyos krben a korltozottan cselekvkpes szemly adja a cselekmny
eltt vagy alatt,
a srtettet megilleti a rendelkezsi jog,

42

a srtett akaratnyilvntsa nkntes, komoly s flrerthetetlen,


beleegyezse nem irnyul trsadalmilag kros clra, iletve
beleegyezse nem valamely delictum bntethetsgi felttele. (pl. szexulis visszals (Btk. 198. ))

A srtett vagyoni jogairl lemondhat, szemlyisgi jogairl (pl. becslet, let, testi psg) azonban joghatlyosan
nem. Abban a krben azonban, amelyben az ilyen jelleg jogait srt bncselekmny magnindtvnyra ldzend
(pl. a Btk. 227. -a szerinti becsletsrts), a srtett az indtvny elterjesztsnek mellzsvel megakadlyozhatja
a bnteteljrs megindtst, illetve lefolytatst.
letrl nem mondhat le senki. A gygythatatlan, illetve haldokl beteg kifejezett kvnsgra trtn meglst
(euthanzia) a szndkos emberls keretei kztt kell elbrlni. Az ngyilkossg elkvetshez trtn
segtsgnyjts is bncselekmny (Btk. 162.).
A srtett az lete s a testi psge veszlyeztetsbe akkor egyezhet bele, ha ez trsadalmilag rtkes cl (rhajzs,
szervtltets, gygyszerksrlet) rdekben trtnik. A sportols olyan trsadalmilag hasznos tevkenysg, amellyel
esetenknt egytt jr a testi psg, illetve egszsg srelme. Klnsen a kzdsportok gyakorlsa sorn kvetkezik
be komolyabb srls. Ha a srls, vagy a hall az adott sport jtkszablyok betartsa mellett keletkezik, a
bntetjogi felelssg kizrt. Szndkos testi srts, vagy hall okozsa esetn a srtett beleegyezse mr nem zrja
ki a cselekmny trsadalomra veszlyessgt, hiszen a sportols, mint rgy nem hasznlhat fel bncselekmny
elkvetsre.
V. Bntetjogilag megengedett (indokolt) a kockzatvllals, ha a trsadalmilag hasznos clt optimlis krlmnyek
kztt kvnja az elkvet elrni. A trsadalmilag hasznos cl elrsnek relis eslye esetn vllalt veszllyel egytt
jr rizikhelyzet nem kvnatos (trsadalom szempontjbl kros) irnyba is fordulhat. Ilyen esetekben ppen a
vllat veszly (kockzat) s a vrhat trsadalmi elny kztti elfogadhat (indokolt, megengedett) arnytl fggen
tlhet meg gy a veszly, hogy az mg vllalhat volt. A jogirodalom ezt a meghatrozst kiegszti mg a
trsadalmi szksgszersg, valamint a biztonsg kritriumval. A kutats, a ksrletezs rendszerint riziktnyezket tartalmaz, s a bizonytalansg alkalmanknt krt (srelmet) is okoz.
Nem a bntetjognak, hanem ms jogg kln norminak kell llst foglalniuk a megengedett rizikvllalsnak
tekinthet eseteinek kreire s mrtkre vonatkozan.
25. ttel: A tveds fogalma s fajti
A bnssget kizr okok
A tveds
Bnssget kizr ok a tveds. A bnssg megllapthatsga szempontjbl a tvedsnek kiemelked jelentsge
van. Tvedskor a klvilg trtnsei inadekvt mdon tkrzdnek a tved tudatban. A tvedsben lv kpzetei
nem felelnek meg a valsgnak, de a kpzeteit valsghnek tartja. Tveds az is, ha valakinek egyltaln nincs
kpzete valamirl. A tveds az elkvet helytelen elkpzelse a cselekmny valsgos jellegrl s annak
kvetkezmnyeirl. A bntetjog ismeri az n. jogilag kzmbs tvedsfajtkat is. Ezek kz a trgyban, a
szemlyben, az indokban, a bntethetsg tisztn jogszempont feltteleiben, nha az okozatossgban val tveds s
az n. vlt (putatv) bncselekmny tartozik. A Btk. A tveds kt fajtjnak tulajdont jelentsget.
Ezek:

a tnybeli tveds,
a cselekmny trsadalomra veszlyessgben val tveds.

A tnybeli tveds
Btk. 20. (1) s (3) szerint (1) Nem bntethet az elkvet olyan tny miatt, amelyrl az elkvetskor nem tudott
(). (3) Nem zrja ki a bntethetsget a tveds, ha azt gondatlansg okozza s e trvny a gondatlan elkvetst is
bnteti.
A szndkos bnssg megllaptsnak egyik felttele, hogy az elkvet tudata tfogja az objektv tnyllsi (trgyi,
trgyi oldali) ismrveket. Az elkvetnek az letbeli valsggal, a megfogalmazott letviszonyokkal kell tisztban
lennie.
Tnybeli tvedsrl akkor beszlnk, ha az elkvet (teht a rszes is) a megvalstott klns trvnyi tnylls
elkvetsi trgyt vagy trgyi oldalt jellemz valamely lnyeges krlmnyben tved az elkvetskor.
Tnybeli tveds esetn a cselekmnyt gy kell minsteni, hogy figyelmen kvl hagyjuk azt a tnyllsi elemet, amely
al vonhat tnyrl az elkvet az elkvetskor nem tudott. A bncselekmny minstsre csak annak a tvedsnek
van befolysa, amely olyan tnyre vonatkozik, amelynek a bncselekmny megvalstsban szerepe van. A tnybeli
tveds akr alapeseti, akr minstett eseti tnyllsi elemet rinthet.
Az olyan tny figyelmen kvl hagysa, amelyben az elkvet tvedett, az albbi kvetkezmnyekkel jrhat:
Lehetsges, hogy a cselekmny nem bncselekmny.

43

Lehetsges, hogy bncselekmny valsul meg, de azt nem a kimertett tnylls szerint, hanem ms, enyhbben
bntetend tnylls alapjn kell minsteni.
A tnybeli tveds kizrhatja a szndkos bnssget vagy korltozhatja a szndk terjedelmt, s ennek
megfelelen csak a minstsre gyakorol befolyst.
Elfordulhat, hogy a tnybeli tveds a szndkos bnssg megllaptst kizrja, de bizonythat, hogy a tnybeli
tvedst az elkvet gondatlansga okozta. Amennyiben a trvnyi tnylls gondatlan megvalstst a Btk. nem
minsti bncselekmnynek, ez a tveds kizrja az elkvet bntethetsgt.

A cselekmny trsadalomra veszlyessgben val tveds


Btk. 20. (2) s (3) bekezdsei szerint. (2) Nem bntethet, aki a bntetend cselekmnyt abban a tves feltevsben
kveti el, hogy az a trsadalomra nem veszlyes, s erre a feltevsre alapos oka van.
(3) Nem zrja ki a bntethetsget a tveds, ha azt gondatlansg okozza, s e trvny a gondatlan elkvetst is
bntetni rendeli.
A cselekmny trsadalomra veszlyessgnek tudata a szndkos bnssg megllaptsnak felttele. A tnyek tudata
ltalban a cselekmny trsadalomra veszlyessgnek tudatt is kzvetti. Aki a cselekmnyt abban a tves feltevsben
kveti el, hogy az a trsadalomra nem veszlyes, szndkos bncselekmny elkvetse miatt nem bntethet.
A joggyakorlat a cselekmny trsadalomra veszlyessgnek tudatra kzvett elemek tjn kvetkeztet. Adott a
cselekmny trsadalomra veszlyessgnek tudata, ha az elkvet ismeri magatartsa jogellenessgt vagy erklcsi
eltlendsgt, illetve veszlyes jellegt.
A trsadalomra veszlyessgben val tveds csak akkor zrja ki a bntethetsget, ha az elkvetnek erre a feltevsre
alapos oka volt. Nemcsak az tved alapos okbl, akinek egyltaln nem ll mdjban eloszlatni tvedst, hanem az
is, aki ezt az adott helyzetben a tle elvrhat krltekints ellenre sem tudja megtenni.
Alapos ok fennllsa esetn az albbiak szerint alakulhat az elkvet felelssge:

ha a tves feltevs kialakulsban az elkvetnek mg a gondatlan bnssge sem llapthat meg, akkor nem
bntethet,
ha a tves feltevst gondatlansga okozta, akkor az elkvet felelssgt gondatlan bncselekmny miatt meg kell
llaptani, feltve, hogy a bncselekmny gondatlansgbl elkvetett alakzata is bntetend,
ha az elkvet tvedst gondatlansg okozta s a cselekmny gondatlan alakzatt a trvny nem rendeli bntetni,
az elkvet nem bntethet.

A trsadalomra veszlyessgben val tveds klnsen a kvetkez esetekben kerlhet megllaptsra:

ha az elkvet valamely trsadalomra veszlyessget kizr ok fennllst tvesen felttelezi, (pl. vlt jogos
vdelem)
az elkvet valamely keretdiszpozci tartalmt szolgl igazgatsi normban tved,
az elkvet tves hatsgi tjkoztatst kap. Ebben az esetben az elkvet olyan, szmra hiteles informcihoz
jut, amelyben a hatsg tekintlynl fogva megbzik.

A jogilag kzmbs (irrelevns) tvedsek:


I.
trgyban,
II.
szemlyben,
III.
okozatossgban,
IV.
indokban,
V.
jogban val tveds.
A Btk. csak a tnybeli s a cselekmny trsadalomra veszlyessgben val tvedsnek tulajdont jelentsget, az egyb
krlmnyekben val tveds az elkvet bntetjogi felelssgre nem hat ki.
I.
Trgyban val tveds esetn az elkvet tvedsbl ms trgyon vagy trgy ellen kveti el a bncselekmnyt,
mint amelyre szndka eredetileg irnyult.
II.
Szemlyben val tveds (error in persona) esetn az elkvet sszetveszti a srtettet az ltala eredetileg
megtmadni szndkozott szemllyel, ennek kvetkeztben a tettes tvedsbl ms szemlyen kveti el a
bncselekmnyt, mint akire a szndka irnyult. A szemlyben val tvedsnek a minstsre s a bnssg
megllaptsra nincs hatsa. A szemlyben val tvedstl el kell hatrolni a cltvesztst.
Cltveszts (aberratio ictus), elvts esetn az elkvet tmadsa a clba vett szemly ellen irnyul, de
gondatlansga folytn az elkvetsi magatarts az eredetileg megtmadni nem szndkozott szemlyt ri.
Elvts esetn a clba vett szemllyel a szndkos bncselekmny ksrlett, mg a tnyleges srtettel
kapcsolatban a cltvesztssel okozott srelem szerint minstend gondatlan bncselekmnyt kell
megllaptani.
III.
Kzmbs az okozatossgban val tveds, ha az elidzni kvnt eredmnyt nem azzal a magatartssal hozza
ltre az elkvet, amellyel azt eredetileg szndkozta.

44

IV.

Indokbeli tveds akkor ll fenn, ha az elkvet olyan indok alapjn dnt arrl, hogy bncselekmnyt kvet el,
melyrl utlag kiderl, hogy nem felel meg a valsgnak. Ha a motvum a bncselekmny megvalsulsnak
nem tnyllsi eleme, a r vonatkoz tveds lnyegtelen.

V.

A jogi tvedsnek a bntetjogi felelssgre nincs kihatsa. Akkor fordul el, ha az elkvet nem
cselekmnynek tilalmazott voltban, hanem jogi rtkelsben, minstsben vagy a bntetsi ttelben
tved.
26. ttel: A bntetjogi felelssgre vons egyb akadlyai

A bntethetsgi akadlyok csoportostsnl mr emltsre kerlt, hogy egyes krlmnyeknek nem a meglte, hanem
a hinya az, ami kizrja az elkvet bntethetsgt. Ezekrl a Btk. VI. Fejezete A bntetjogi felelssgre vons egyb
akadlyai krben a kvetkezket rendeli:
30. A bntetjogi felelssgre vonst akadlyozza
a) a magnindtvny,
b) a feljelents hinya
Tekintettel arra, hogy ezekben az esetekben nem a bncselekmny ltrejtte kizrt, hanem az elkvet
bntethetsgnek az a tovbbi felttele, hogy az erre jogosult az elkvet bntetjogi felelssgre vonst
kezdemnyezze, a bntethetsget kizr okoknak ezt a csoportjt a bntetjogi felelssgre vons msodlagos
akadlyainak nevezzk.
A bntetjogi felelssgre vons msodlagos akadlyai kz soroljuk jogi termszett alapul vve a kvnat hinyt
is.
Ezeknek az akadlyoknak a hinya tjt llja a bntetjogi felelssgre vonsnak. A bntet igny rvnyeslst a
jogosult az akaratnyilatkozat megttelnek elmulasztsval vagy megtagadsval, illetve az elterjesztsi hatrid
elmulasztsval vgrvnyesen magakadlyozhatja.
A magnindtvny hinya
Be. 6. (1) A brsgnak, az gysznek s a nyomoz hatsgnak ktelessge, hogy az e trvnyben megllaptott
felttelek esetn a bnteteljrst megindtsa, illetleg az eljrst lefolytassa.
A hivatalbl val eljrs (officialits) alapelvbl kvetkezik, hogy a bncselekmnyek ldzse, feldertse, valamint
az elkvetk felelssgre vonsa a bntetgyekben eljr hatsgok joga s ktelessge. Azonban lteznek olyan
bncselekmnyek, amelyek nem hivatalbl, hanem csak az arra feljogostott szemly vagy szerv kifejezett indtvnyra
ldzendk.

A legtbb magnindtvnyra ldzend bncselekmny esetn a kvlll szemly nem tudja eldnteni, hogy
megvalsult-e bncselekmny, mivel e vonatkozsban a srtett rtktlete a dnt.

A trsadalomra kisebb fokban veszlyes bncselekmnyek esetn akkor clszer az igazsgszolgltats gpezett
mozgsba hozni, ha a srtett ezt kvnja. (pl. becsletsrts)

Indokolhatja a magnindtvnytl fgg eljrst az elkvet s a srtett kztti hozztartozi viszony is.

A jelentsebb trsadalomra veszlyessget hordoz bncselekmnyeknl a srtett kmlete indokolja a


magnindtvnyra ldzst.
A magnindtvnyra ldzend bncselekmnyek a Btk. 31. (1) Az e trvnyben meghatrozott esetekben a
bncselekmny csak magnindtvnyra bntethet.
E krbe az albbi bcs-k tartoznak:
- knny testi srts (Btk. 164. (2) bek.)
- szexulis knyszerts (Btk. 196. (1) bek.)
- szexulis erszak (Btk. 197. (1) bek.)
- szemremsrts (Btk. 205. (3) bek.)
- egszsggyi nrendelkezsi jog megsrtse (Btk. 218.)
- magnlaksrts, zaklats, magntitok megsrtse, levltitok megsrtse, kiszolgltatott szemly megalzsa,
rgalmazs, becsletsrts, kegyeletsrts (Btk. 221. -228. )
A magnindtvnytl meg kell klnbztetni a magnvdat.
A Be. 173. (1) A magnindtvny elterjesztjnek brmely olyan nyilatkozatt, amely szerint az elkvet
bntetjogi felelssgre vonst kvnja, magnindtvnynak kell tekinteni.

45

A magnindtvny vegyes jelleg, rszben a bntetjogba, rszben a bnteteljrsi jogba tartozik, mg a magnvd
tisztn eljrsjogi intzmny.
A vd ltalnos formja a kzvd. Minden hivatalbl ldzend bncselekmny egyben kzvdas is, ilyen esetben a
vdemels s a vdkpviselet az gysz feladata.
A magnvd esetben a vd kpviselett nem az gysz, hanem a srtett vagy a magnindtvny elterjesztsre
jogosult ms szemly - a magnvdl ltja el.
A magnindtvnyra ldzend bncselekmnyeknek kt csoportjt klnbztetjk meg aszerint, hogy a bntetperben
ki kpviseli a vdat. Az els csoportba azok a bncselekmnyek tartoznak, amelyek magnindtvnyra s egyszersmind
magnvdra ldzendk.
A msik csoportba soroljuk azokat a magnindtvnyra ldzend bncselekmnyeket, amelyeknl a vdat az gysz
kpviseli.
A Be. 173. (1) Magnindtvnyra ldzend bncselekmny miatt csak a jogosult feljelentse alapjn indthat
bnteteljrs ...
A Btk. 31.
(2) A magnindtvny elterjesztsre a srtett jogosult.
(3) Ha a srtett korltozottan cselekvkpes, a magnindtvnyt trvnyes kpviselje is, ha pedig cselekvkptelen,
kizrlag a trvnyes kpviselje terjesztheti el. Ezekben az esetekben a magnindtvny elterjesztsre a
gymhatsg is jogosult.
(4) Ha a magnindtvny elterjesztsre jogosult srtett meghal, a hozztartozja jogosult a magnindtvny
elterjesztsre.
Az elterjesztsi jog eszerint lehet:
I.
kizrlagos,
II.
prhuzamos s
III.
szrmazkos.

I.

Kizrlagos az indtvnytteli jog, ha a srtett nagykor, cselekvkpes, mert ilyenkor nmaga jogosult az
elterjesztsre. Ez azonban nem zrja ki azt, hogy a jogosult srtett meghatalmazzon mst az indtvny
elterjesztsre.

II.

Prhuzamos az indtvnytteli jog, ha a srtett korltozottan cselekvkpes vagy cselekvkptelen.


Prhuzamos indtvnytteli jog esetn az egyik jogosult magnindtvnya elegend a bnteteljrs
lefolytatshoz. Ha a srtett korltozottan cselekvkpes, a magnindtvnyt a srtett, a trvnyes kpviselje
s a gymhatsg is elterjesztheti.
Ha a srtett cselekvkptelen, a magnindtvnyt a trvnyes kpviselje s a gymhatsg terjesztheti el. A
kiskor trvnyes kpviselje a szl, a szlk halla esetn a gym, illetleg intzeti nevels esetn az
intzeti gym. A cselekvkpessget kizr vagy korltoz gondnoksg al helyezett felntt trvnyes
kpviselje a gondnok.
Kegyeletsrts esetn a magnindtvnyt az elhalt srtett hozztartozja s az rkse is elterjesztheti.

III.

Szrmazkos az indtvnytteli jogosultsga a hozztartoznak, ha a cselekvkpes srtett anlkl hal meg,


hogy magnindtvnyt elterjesztette volna. A hozztartozja - a mg nyitva ll hatrid alatt - jogosult erre.
Amennyiben az elhaltnak tbb hozztartozja van, ezek mindegyikt megilleti az indtvnytteli jog, s
ilyenkor a szrmazkos jogosultsg egyben prhuzamos is.

A magnindtvny tartalmi sszetevi:


a jogosultsg,
az akaratnyilatkozat,
a hatrid
A magnindtvnyt attl a naptl szmtott harminc napon bell kell elterjeszteni, amelyen a magnindtvnyra
jogosult a bncselekmny elkvetjnek kiltrl tudomst szerzett. Szban s rsban is el lehet terjeszteni. Az
elterjesztsben a bncselekmnyt s az elkvett is meg kell jellni.
A viszonvd (viszonmagnindtvny) esetn a 30 napos hatrid all a Be. kivtelt tesz. A klcsnsen elkvetett
knny testi srts, rgalmazs, becsletsrts esetn az egyik fl srelmre elkvetett bncselekmny miatt megindult
eljrsban a msik fl abban az esetben is jogosult a magnindtvny elterjesztsre, ha ennek a hatrideje lejrt,
feltve, hogy a bntethetsg mg nem vlt el. (Be. 497. (3) bekezds)
A magnindtvny oszthatatlan s visszavonhatatlan.
Btk. 31.
(5) Brmelyik elkvetvel szemben elterjesztett magnindtvny valamennyi elkvetre hatlyos.
(6) A magnindtvny nem vonhat vissza.

46

A magnindtvny oszthatatlansga az jelenti, hogy nem csupn azzal az elkvetvel szemben folytatand le a
bnteteljrs, akit a jogosult a magnindtvnyban megnevezett, hanem valamennyi elkvetvel szemben. Brmelyik
elkvetvel szemben elterjesztett magnindtvny valamennyi elkvetre hatlyos. A magnindtvny visszavonsa
lehetv tenn, hogy az elkvet s a srtett kztt alkudozs kezddjn.
A magnvdas bncselekmnyek krben a magnvdl a vdat indokols nlkl az gydnt hatrozat meghozatalig
elejtheti, gy annak visszavonhatatlansga mgis csorbt szenvedhet.
A kvnat hinya
A rgi Btk. 183. (3) A diplomciai s a nemzetkzi jogon alapul egyb szemlyes mentessget lvez szemly
srelmre elkvetett rgalmazs vagy becsletsrts a srtett diplomciai ton kijelentett kvnatra bntethet.
Abban a krben, amelyben a rgalmazs, illetve a becsletsrts kvnatra ldzend, a kvnat hinya bntethetsgi
akadly.
Errl a knyv emltst tesz, de az j Btk-ban nem talltam ilyen ide vonatkoz rszt!!!
A feljelents hinya
A Btk. 32. -a szerint Az e trvnyben meghatrozott esetekben a bncselekmny elkvetje csak az arra jogosult ltal
tett feljelentsre bntethet.
Meghatrozott bncselekmnyek esetn a Btk. a bnldzst kln megjellt hatsg vagy szemly kizrlagos
feljelentsi jognak gyakorlstl teszi fggv. Ebben a krben a feljelentsi jog gyakorlsnak a hinya a
bntethetsgi akadly. Ilyenkor a nyomozs elrendelhet, de ez csak halaszthatatlan nyomozsi cselekmnyekre (Be.
177. ) terjedhet ki.
A bntettrvnyben meghatrozott egyb bntethetsget kizr vagy korltoz okok
A Btk. 15. h) pontja szerint az elkvet bntethetsgt, illetve a cselekmny bntetendsgt kizrja vagy korltozza
a trvnyben meghatrozott egyb ok is. Ezeket a kizr okokat a Btk. Klns Rsze tartalmazza. Indokuk
rendszerint az, hogy az elkvettl nem vrhat el a jogszer magatarts, ha a hozztartozjt bntetjogi felelssgre
vonsnak tenn ki.
Pl. hamis tanzs miatt nem bntethet a bntet gy terheltje.
Nem a bntettrvnyben meghatrozott bntetjogi felelsgre vonst megakadlyoz okok:
Ezek az akadlyok nem a Btk.-ban kerltek megfogalmazsa. Kzttk van olyan, mely jellegt tekintve rszben
hasonlsgot mutat a feljelents hinyval, mert a jogosulttl szrmaz hatrozat (pl. mentelmi jog felfggesztsre
irnyul indtvny) szksges a bnteteljrs megindtshoz. Induljunk ki az Alaptrvny XV. cikk (1) bekezdse
szerint. A trvny eltt mindenki egyenl, a Be. 551. (1) bekezdse szerint: A kln trvnyben meghatrozott
kzjogi tisztsget betlt szemlyek ellen e tisztsgk fennllsa alatt csak a mentelmi jog felfggesztse utn indthat
bnteteljrs.

El kell klnteni egymstl a mentelmi jog kt gt:


1. a felelssgmentessg (anyagi jogi akadly) teljes mrtben kizrja a mentesggel rendelkez szemly
bntetjogi felelssgrevonhatsgt.
2. a srthetetlensg (eljrsjogi akadly), amely nem abszolt, csak idleges

I. A jogllam mentelmi jog biztostsval teremt kivtelt az Alaptrvny idzett rendelkezse all az orszggylsi
kpviselk vonatkozsban. Az fggetlensgket mentelmi joguk garantlja, mely azonban nem abszolt jog, mert
felfggeszthet.
II. Az orszggylsi kpviselket megillet mentelmi jog
a) megilleti a brkat s az gyszeket
b) megilleti az llami Szmvevszk elnkt
c) megilleti az alapvet jogok biztost s a helyettest is
III. mentessg illeti meg az Alkotmnybrsg tagjait
IV. A be. 553. -a hatrozza meg a nemzetkzi jogon alapul mentessget lvez szemlyek szablyait

47

27. ttel: Az elkvet halla.


A kegyelem
A bntethetsget megszntet okok a bntetjogi felelssgre vons akadlyainak msodik nagy csoportjt alkotjk. A
cselekmny az elkvetskor bncselekmnynek minsl, de ksbb - az elkvetstl az elbrlsig terjed idben olyan, a trvnyben meghatrozott krlmny ll be, amely miatt az elkvet bntethetsge utlag megsznik.
A Btk. 25. -a szerint 25. A bntethetsget megsznteti
a) az elkvet halla,
b) az elvls,
c) a kegyelem,
d) a tevkeny megbns,
e) a trvnyben meghatrozott egyb ok
Az elkvet halla
Az elkvet halla fizikailag teszi lehetetlenn a megbntetst. Az elkvet halla akkor bntethetsget megszntet
ok, ha a hall az elkvets s a jogers eltls kztti idben ll be.
A mr meghalt elkvetvel szemben nem lehet bnteteljrst indtani, illetve a mr folyamatban lv bnteteljrst
meg kell szntetni. A bntethetsget megszntet hall nem zrja ki azonban az elkobzs, illetve a vagyonelkobzs
alkalmazst. Az elkobzsra irnyul trgyi eljrst az elkvet halla esetn is le lehet folytatni.
A kegyelem
Az llam bntetjogi ignyrl rszben vagy egszben val lemondsnak mdja a kegyelem. A kegyelmezsi jogot
az llam nevben az arra jogosult szerv, illetve szemly, meghatrozott eljrsi rend keretben gyakorolhatja. A
kegyelem az elkvett teljesen vagy rszlegesen mentestheti az eljrs, a megbntets, illetve a bntets vgrehajtsa
all. A kegyelem megszntetheti a bntethetsget, de nem akadlya az elkobzs intzkeds kimondsnak.
A kzkegyelmet az Orszggyls, az egyni kegyelmezsi jogot a Kztrsasgi Elnk gyakorolja.
A kegyelem hrom fajtja (a bnteteljrs szakaszai szerint):

Az n. pertrls, vagy eljrsi kegyelem (abolci) olyan bntethetsget megszntet ok, amellyel az elkvetnek
a bncselekmny elkvetse s annak jogers elbrlsa kztti idben (mg a jogers tlet eltt) kegyelmeznek
meg. A kegyelem ez esetben az eljrs megszntetst s gy teljes bntetlensget eredmnyez.

A vgrehajtsi kegyelem megsznteti a jogersen kiszabott bntetsnek vagy a mg htralv rsznek


vgrehajthatsgt. Ez nem jelenti azt, hogy a bntetett ellethez fzd htrnyok all is felttlenl mentesl az
eltlt.

A kegyelmi mentests az eltltet a bntetett ellethez fzd htrnyok all mentesti.

A Btk. 25. c) pontja szerinti bntethetsget megszntet kegyelem: az eljrsi kegyelem. Ez megsznteti a
bntethetsget, de nem akadlya az elkobzs intzkeds) kimondsnak
A kegyelmi aktus a szemlyi hatlynak terjedelmt tekintve lehet egyni s kzkegyelem.
Egyni kegyelem esetn a konkrt elkvet vagy eltlt individulis krlmnyeit, pl. slyos betegsg, mltnyolja a
Kztrsasgi Elnk s maga llaptja meg az rintett szemly kegyelemre rdemessgt.
Kzkegyelem esetn - az elkvettl fggetlenl - az Orszggyls trvnyben kimondja, hogy egyes bncselekmnyfajtk miatt bnteteljrs nem indthat, illetve nem folytathat.
Kzkegyelem formjban mindhrom kegyelemfajta alkalmazhat.
28. ttel: Az elvls fogalma, az 1/2005. Bntet Jogegysgi Hatrozat
A bntethetsg elvlse
Az elvls az id mlshoz fztt olyan kedvezmny, amely elenyszti az llam bntetjogi ignyt. Ha a
bncselekmny elkvetse s az eljrs megindtsa kztt hosszabb id telik el, az elvls az elkvet
bntethetsgt megsznteti. (Btk. 26-28. )
A bntethetsget megszntet elvls indokai:

a bncselekmny ta eltelt hosszabb idtartam utn, ha az elkvet nem kerlt a hatsgok kezre, bntetsvgrehajtsi nevelsrl aligha lehet beszlni, ezzel sszefggsben nem felttelezhet az, hogy a bntets elri
cljt,
az elkvett lete vgig egy esetleg megindul bnteteljrs miatti bizonytalansgban s fesztltsgben tartani
mltnytalan s mr nem biztos, hogy igazsgos lenne,
A trsadalom adott bcs-vel nem rintett tagjai is napirendre trhettek mr a bcs. elkvetse felett,

48

a bncselekmnnyel rintett szemlyek srelme, llektani rtelemben vett fjdalma is elhalvnyulhat az id


mlsval,
- ha az elkvetett bncselekmny miatt brmikori eljrsi knyszer terheln a hatsgokat, llandan gondoskodni
kellene a bizonytkok megrzsrl, melynek sikere hossz id eltelte utn ktsgess vlhat,
- a sok vvel ezeltt elkvetett bncselekmny alapos gyanjval szemben szinte lehetetlen vdekezni.
Az id mlsval rendszerint cskken az elkvet s a cselekmny trsadalomra veszlyessge. Vannak azonban olyan
bncselekmnyek, amelyek slyuknl fogva olyan mly nyomokat hagytak az emberisgben, hogy azok az id
mlsval sem trlhetk ki az emlkezetbl. Ide tartoznak az emberiessg elleni s a hbors bncselekmnyek. Ezek
bntethetsgnek elvlse kizrt.
A Btk. 26. (3) bekezdse szerint: Nem vl el a XIII. s XIV. fejezetben meghatrozott () bncselekmnyek
bntethetsge
Emellett a Btk. generlisan rendelkezik az letfogytig tart szabadsgvesztssel is bntethet bncselekmnyek
bntethetsgnek kizrsrl.
A Btk. 26. (3) bekezdse szerint: Nem vl el () az letfogytig tart szabadsgvesztssel is bntethet
bncselekmnyek bntethetsge
A nem a Btk. XIII. s XIV. Fejezetben rt letfogytig tart szabadsgvesztse is bntethet bncselekmnyek az albb
felsoroltak:

Emberls (Btk. 160. (2) bekezds a)-k) pont)

Az ers felindulsban elkvetett emberls,

Kbtszer-kereskedelem (Btk. 176. (3) bekezds; 177. (2) bekezds)


Kbtszer birtoklsa (Btk. 179. (3) bekezds c) pont)
Emberrabls (Btk. 190. (3)-(4) bekezds)
Emberkereskedelem (Btk. 192. (6) bekezds)
Az alkotmnyos rend erszakos megvltoztatsa (Btk. 254. (1) bekezds)
Rombols (Btk. 257. (2) bekezds)
Hazaruls (Btk. 258. (2) bekezds)
Az ellensg tmogatsa (Btk. 260. (1) bekezds)
Fogolyzendls (Btk. 284. (4) bekezds)
Terrorcselekmny (Btk. 314. (1) bekezds c) pont)
Jrm hatalomba kertse (Btk. 320. (2) bekezds)
Kzveszly okozsa (Btk. 322. (3) bekezds)
Nemzetkzi szerzds ltal tiltott fegyverrel visszals (Btk. 326. (5) bekezds)
Zendls (Btk. 442. (4) bekezds)

Elljr vagy szolglati kzeg elleni erszak (Btk. 45. (5) bekezds)
jdonsg, hogy a Btk. a srtett letkornak is jelentsget tulajdont. A Btk. 26. (2) bekezdse szerint
a hromvi szabadsgvesztsnl slyosabban bntetend szndkos slyos testi srts,
az emberrabls,
az emberkereskedelem,
a szemlyi szabadsg megsrtse,
illetve a nemi let szabadsga s

a nemi erklcs elleni bncselekmnyek esetben


ha a bncselekmny elkvetsekor a srtett a tizennyolcadik letvt mg nem tlttte be, s a bncselekmny
bntethetsge huszonharmadik letvnek betltse eltt elvlne - az elvlsi id meghosszabbodik e szemly
huszonharmadik letvnek betltsig, vagy addig az idpontig, amikor a huszonharmadik letvt betlttte volna.
A jogalkoti szndk szerint nem vlhet az ltalnos szablyok szerint a kiskor srtett srelmre elkvetett
bncselekmny. Ezrt ha a bncselekmny a srtett 23 ves kora eltt elvlne, akkor az elvlsi id meghosszabbodik
a srtett 23 letvnek betltsig.
Az elvls idre vonatkoz szably a Btk. 26. (1) bekezdse szerint:
A bntethetsg - a (2)-(3) bekezdsben meghatrozottak kivtelvel, illetve az egyes bncselekmnyek elvlsnek
kizrsrl szl trvny eltr rendelkezse hinyban - elvl a bntetsi ttel fels hatrnak megfelel id, de
legalbb t v elteltvel.
A trvnyalkot az elvlsi idt

49

a bncselekmny trsadalomra veszlyessgt alapul vve,


a bntetsi ttel fels hatrnak megfelel idben jelli meg

Az elkvet minden bncselekmnye egymstl fggetlenl vl el, akkor is, ha a bncselekmnyei kztt szoros az
sszefggs.
Bnhalmazat (Btk. 6. (1) bekezds) esetn az egyes bncselekmnyek kln vlnek el. Ezzel szemben a
folytatlagosan elkvetett bncselekmny egyes rszcselekmnyeinek nll elvlse kizrt. A folytatlagosan
elkvetett bncselekmny trvnyi egysg, amelynl az egyes rszcselekmnyek egyttesen alkotnak egy
bncselekmnyt. Ebben az esetben az elvls idejnek kezd napja az utols rszcselekmny elkvetsnek napjval
azonos.
A Btk. 27. Az elvls kezd napja
a) befejezett bncselekmny esetn az a nap, amikor a trvnyi tnylls megvalsul,
b) ksrlet s elkszlet esetn az a nap, amikor az ezeket megvalst cselekmny vget r,
c) olyan bncselekmny esetn, amely kizrlag ktelessg teljestsnek elmulasztsval valsul meg, az a nap,
amikor az elkvet mg az e trvnyben megllaptott kvetkezmny nlkl eleget tehetne ktelessgnek,
d) olyan bncselekmny esetn, amely jogellenes llapot fenntartsban ll, az a nap, amikor ez az llapot megsznik.
A Btk. 28. -a meghatrozza az elvls flbeszaktsra s nyugvsra vonatkoz szablyokat
I. Az elvls flbeszaktsa.
A Btk. 28. (1) bekezdse szerint Az elvlst flbeszaktja a brsgnak, az gysznek, a nyomoz hatsgnak,
illetve nemzetkzi vonatkozs gyekben az igazsggyrt felels miniszternek vagy a klfldi hatsgnak az
elkvet ellen a bncselekmny miatt foganatostott bnteteljrsi cselekmnye. A flbeszakts napjn az elvls
hatrideje ismt elkezddik.
Az 1/2005. BJE. kimondja:
A nemzetkzi krzst elrendel elfogatparancs, illetleg a kiadatsi krelem az elvlst flbeszaktja.
A) Flbeszaktja az elvlst a belfldi krzst elrendel elfogatparancs kibocstsa utn kiadott nemzetkzi s
eurpai krzst elrendel elfogatparancs.
Nem szaktja flbe az elvlst, ha az Sztk. tv. 9. b) pontja szerint kiadott nemzetkzi krzst elrendel
elfogatparancs az Eurpai Uni olyan tagllamban vezetet eredmnyre, amelyben tadsnak van helye
Flbeszaktja az elvlst, ha a bntetgyben eljr hatsg belfldi krzst elfogatparanccsal nem
kezdemnyezett, hanem elfogatparanccsal nemzetkzi krzst rendelt el, vagy eurpai elfogatparancsot bocstott
ki, azonban jabb tny ismeretben szksges vlt belfldi krzst elrendel elfogatparancs kiadsa.
Flbeszaktja az elvlst az 1996 vi XXXVIII. tv. (a nemzetkzi bngyi jogseglyrl) szerint folytatott kiadatsi
eljrsban a 32. . alapjn kiadott elfogatparancsnak a brsg szrl trtn kiadsa.
B) Az igazsggy miniszter elterjesztett kiadatsi krelme alapjn a klfldi hatsgok ltal foganatostott eljrsi
cselekmnyek az elvls szempontjbl egy tekintet al esnek a magyar hatsgok ltal foganatostott eljrsi
cselekmnyekkel.
C) Flbeszaktja az elvlst az elterjeszts idpontjban az igazsggy miniszter klfldi llamnl elterjesztett
kiadatsi krelme.
Az elvls flbeszakadsnak joghatsa abban ll, hogy a flbeszakadsig eltelt id figyelmen kvl marad s a
flbeszakads napjval az elvls hatrideje jbl elkezddik. Az elvlst csak olyan bnteteljrsi (hatsgi)
cselekmny flbeszaktja, amely

kizrlag az elkvet ellenirnyul s

Nem szaktja flbe az elvlst az jabb bncselekmny elkvetse, illetve a ms bncselekmny miatti
bnteteljrs

Nem szaktja flbe az elvlst a vdemels elhalasztsa, az elhalaszts tartama az elvls hatridejbe nem
szmt bele

Nem szaktja flbe az elvlst a terhelt terhre benyjtott gyszi fellvizsglati indtvnyt.

kizrlag az elkvet kzre kertsre, illetve az eljrs elbbre vitelre irnyul.


Az elvls tbbszr is flbeszakadhat a terhelt elleni rdemi bnteteljrsi cselekmnyek vgzsvel. (pl.
hzkutatssal, vdemelssel.)

50

II. Az elvls nyugvsa: A Btk. 28. (2) bekezdse szerint


Ha a bnteteljrst felfggesztik, a felfggeszts tartama az elvls hatridejbe nem szmt be. Ez a rendelkezs
nem alkalmazhat, ha a bnteteljrst azrt fggesztik fel, mert az elkvet kilte a nyomozsban nem volt
megllapthat, ismeretlen helyen tartzkodik, vagy kros elmellapot lett.
Az elvls nyugvsnak joghatsa az, hogy a nyugvs idtartama az elvls idtartamba nem szmt be, azonban a
nyugvs eltti elvlsi idtartam az elvls nyugvsa utni idtartamhoz hozzaddik. Az elvls nyugszik, ha a
bnteteljrst brmely okbl felfggesztik. A felfggeszts az eljrs ideiglenes lezrst jelenti.
Az elvlsi id azonban vltozatlanul folyik, ha az eljrs felfggesztsre azrt kerl sor, mert

az elkvet kilte a nyomozsban nem volt megllapthat, vagy


a felfggesztsre az elkvet ismeretlen helyen tartzkodsa miatt kerl sor
a bncselekmny elkvetst kvet idszakban az elkvet kros elmellapot lett

Ilyenkor a felfggeszts tartama az elvls hatridejbe beszmt. Akkor, ha az elvlsi idn bell az elkvet kiltt
a nyomozsban nem lehetett megllaptani, az ismeretlen helyen tartzkod elkvet nem kerlt kzre, illetleg az
utlag kros elmellapotv vlt elkvet nem gygyult fel, bntethetsge elvls okbl megsznik.
A Btk. 28. -nak (3) bekezdse szerint
Az elvls hatridejbe nem szmt be az a tartam, amely alatt kzjogi tisztsg betltsn alapul mentessg folytn
a bnteteljrs azrt nem volt megindthat vagy folytathat, mert a trvnyben biztostott mentelmi jogot a dntsre
jogosult nem fggesztette fel. Ez a rendelkezs nem alkalmazhat olyan magnindtvnyra bntetend
bncselekmny esetn, amely miatt a vdat a magnvdl kpviseli.
A Btk. 28. -nak (4) bekezdse szerint
A vdemels elhalasztsnak tartama, prbra bocsts esetn a prbaid tartama s a jvtteli munka tartama az
elvls hatridejbe nem szmt be.
Az elvlsre vonatkoz rendelkezseket a Btk. Klns Rsze is tartalmaz.
I. A Btk. 270. -nak (1) bekezdse szerint
Ha a hamis vd folytn eljrs indult, ennek az alapgynek a befejezsig hamis vd miatt bnteteljrs csak az
alapgyben eljr hatsg feljelentse alapjn indthat. Az ilyen feljelents esett kivve a hamis vd
bntethetsgnek elvlse az alapgy befejezsnek napjn kezddik.
II. A Btk. 274. szerint
Hamis tanzs miatt mindaddig, amg az az alapgy, amelyben a hamis tanzst elkvettk, nem fejezdik be,
bnteteljrs csak az alapgyben eljr hatsg feljelentse alapjn indthat. Az ilyen feljelents esett kivve a
hamis tanzs bntethetsgnek elvlse az alapgy befejezsnek napjn kezddik.
Az Alkotmnybrsg dntse szerint: az elvls tnykrds, de jogi tnyek hatrozzk meg. Csak a brsg
llapthatja meg jogersen az gyre s mindenkire irnyadan, hogy egy adott bncselekmny bntethetsge elvlt-e.
Ennek megllaptsa sorn az elvlsi idre s folysnak szmtsra az elkvetskor hatlyos trvny irnyad.
Kivtel ez all, ha az elbrlskor az elkvetre nzve kedvezbb szably van.
29. ttel: Tevkeny megbns
A Btk. 29. (1) szerint Nem bntethet, aki az let, testi psg s az egszsg elleni, az emberi szabadsg elleni, az
emberi mltsg s egyes alapvet jogok elleni, a kzlekedsi, a vagyon elleni, illetve a szellemi tulajdonjog elleni
vtsg vagy hromvi szabadsgvesztsnl nem slyosabban bntetend bntett elkvetst a vdemelsig beismerte,
s kzvetti eljrs keretben - vagy azt megelzen, de a kzvetti eljrs keretben szletett megllapodsban
jvhagyva - a srtett ltal elfogadott mdon s mrtkben a bncselekmnnyel okozott srelmet jvtette. E
rendelkezs akkor is irnyad, ha a bnhalmazatban lv bncselekmnyek kzl az let, testi psg s az egszsg
elleni, az emberi szabadsg elleni, az emberi mltsg s egyes alapvet jogok elleni, a kzlekedsi, a vagyon elleni
vagy a szellemi tulajdonjog elleni bncselekmny a meghatroz.
(2) A bntets korltlanul enyhthet, ha az elkvet az (1) bekezdsben meghatrozott bncselekmnyek esetben az
tvi szabadsgvesztsnl nem slyosabban bntetend bntett elkvetst a vdemelsig beismerte, s kzvetti
eljrs keretben - vagy azt megelzen, de a kzvetti eljrs keretben szletett megllapodsban jvhagyva - a
srtett ltal elfogadott mdon s mrtkben a bncselekmnnyel okozott srelmet jvtette. E rendelkezs akkor is
irnyad, ha a bnhalmazatban lv bncselekmnyek kzl az let, testi psg s az egszsg elleni, az emberi
szabadsg elleni, az emberi mltsg s egyes alapvet jogok elleni, a kzlekedsi, a vagyon elleni vagy a szellemi
tulajdonjog elleni bncselekmny a meghatroz.
(3) Az (1)-(2) bekezds alkalmazsnak nincs helye, ha az elkvet
a) tbbszrs vagy klns visszaes,
b) a bncselekmnyt bnszervezetben kvette el,

51

c) bncselekmnye hallt okozott,


d) a szndkos bncselekmnyt a szabadsgveszts felfggesztsnek prbaideje alatt vagy a szndkos bncselekmny
elkvetse miatt vgrehajtand szabadsgvesztsre tlse utn, a szabadsgveszts vgrehajtsnak befejezse eltt,
illetve prbra bocsts vagy vdemels elhalasztsnak tartama alatt kvette el, vagy
e) korbban szndkos bncselekmnye miatt kzvetti eljrsban vett rszt, s ennek eredmnyeknt vele szemben az
(1) vagy (2) bekezdst alkalmaztk, feltve, hogy az gydnt hatrozat jogerre emelkedstl az jabb szndkos
bncselekmny elkvetsig kt v mg nem telt el.
A tevkeny megbns nem ms, mint annak lehetv ttele, hogy kzvetti eljrs (medici) eredmnyeknt ltrejtt
megllapods alapjn, az elkvet a srtett ltal elfogadott mdon s mrtkben a bncselekmnnyel okozott srelmet
jvtegye. Cljt tekintve teht a kzvetti eljrs annak elsegtsre irnyul, hogy a bncselekmny
kvetkezmnyeinek jvttelt s a gyanstott jvbeni jogkvet magatartst elsegtse.
A kzvetti eljrs rendeltetse az, hogy a srtettet kedvezbb helyzetbe hozza a bnteteljrsban.
A jogalkot a tevkeny megbns beiktatsval megteremtette bntet (anyagi) jogi alapjt annak, hogy az eredmnyes
kzvetti eljrst kveten a bnteteljrs megszntethet legyen, illetve brsg a vdlott bntetst korltlanul
enyhtse.
A tevkeny megbns konjunktv felttelei:
I. Csak
az let, testi psg s az egszsg (Btk. XV. Fejezet) elleni
az emberi szabadsg (Btk. XVIII. fejezet) elleni
az emberi mltsg s egyes alapvet jogok (Btk. XXI. fejezet) elleni
a kzlekedsi (Btk. XXII. Fejezet)
a vagyon elleni (Btk. XXXVI. fejezet), illetve
a szellemi tulajdonjog (Btk. XXXVII. Fejezet) elleni bncselekmnyek elkvetse esetn jhet szba
II. Az elkvetnek a bncselekmny elkvetst a vdemelsig kell beismernie. A beismersnek a bnssgre is ki kell
terjednie. gyszi szakban gysz s brsgi szakban br is megszntetheti az eljrst.
A Btk. 29. (2) bekezdse szerint az eljrst folytatni kell a brsgi szakig, mert a bntets enyhtsrl csak a
brsg dnthet
III. A srtettnek s az elkvetnek egyarnt s nkntesen kell krnie a kzvetti eljrs lehetsgt.
IV. Az elkvet a bncselekmnyvel okozott srelmet a srtett ltal elfogadott mdon s mrtkben tegye jv.
(megegyezs-jvttel (nem csak pnzbeli))
Nem akadly a kzvetti eljrsnak, ha a bnhalmazatban lv bncselekmnyek kzl az (1)-(2) bekezdsben
meghatrozott bncselekmnyek a meghatrozak.
Ha nincs srtett a bnteteljrsban, akkor ms hatsgok vagy az gysz is kerlhet alkupozciba. (Pl.
krnyezetvdelmi, fogyasztvdelmi delictumok.)
NINCS helye tevkeny megbnsnak a Btk. 29. (3) bekezdse szerint, ha az elkvet
a) tbbszrs vagy klns visszaes,
b) a bncselekmnyt bnszervezetben kvette el,
c) bncselekmnye hallt okozott,
d) a szndkos bncselekmnyt a szabadsgveszts felfggesztsnek prbaideje alatt vagy a szndkos bncselekmny
elkvetse miatt vgrehajtand szabadsgvesztsre tlse utn, a szabadsgveszts vgrehajtsnak befejezse
eltt, illetve prbra bocsts vagy vdemels elhalasztsnak tartama alatt kvette el, vagy
e) korbban szndkos bncselekmnye miatt kzvetti eljrsban vett rszt, s ennek eredmnyeknt vele szemben az
(1) vagy (2) bekezdst alkalmaztk, feltve, hogy az gydnt hatrozat jogerre emelkedstl az jabb
szndkos bncselekmny elkvetsig kt v mg nem telt el.
A bntet jogszablyban meghatrozott egyb megszntet ok
A Btk. ltalnos Rszben a kvetkez bntethetsget megszntet egyb okok tallhatk:

ksrletnl az nkntes ellls, illetve az nkntes eredmny-elhrts,


az elkszlettl trtn nkntes visszalps esetei,
a prbra bocsts esetn, ha a prbaid sikeresen telik el,
nem bntethet katonai vtsg miatt az elkvet, ha a tettes szolglati viszonynak megsznse ta egy v eltelt.

A Btk. Klns Rszben tbbek kztt a kvetkez bntethetsget megszntet egyb okok tallhatk:

A tarts elmulasztsnl a vagyoni ktelezettsgnek az els fok tlet meghozatalig eleget tesz

52

Az alkotmnyos rend erszakos megvltoztatsa, illetve a alkotmnyos rend elleni szervezkeds miatt nem
bntethet, akinek az nkntes elllsa kvetkeztben a bcs. illetve a szervezkeds folytatsa elmarad, vagy annak
folytatst nknt megakadlyozza.
a lzads rsztvevjnek (szervezjnek s vezetjnek nem) a bntethetsge megsznik, ha a tmegzavargst
nknt vagy a hatsg felhvsra az erszakos cselekmnyek megkezdse eltt elhagyja,
Kmkeds miatt, nem bntethet a hrszerz tevkenysgre ajnlkoz vagy vllalkoz, ha mieltt egyb hrszerz
tevkenysget folytatott volna ki, a hatsgoknak bejelenti s a klfldi kapcsolatt teljesen feltrja
a hivatalos szemly elleni erszakra irnyul csoport rsztvevjnek (szervezjnek s vezetjnek nem), ha a
csoportot nknt vagy a hatsg felhvsra elhagyja,

53