You are on page 1of 3

Predmet: Odgovor na medijske natpise o opozivu predsjednika i lanova uprave

drutva Zagrebaki holding d.o.o.

Svim zainteresiranim stranama, medijima, graanima Grada Zagreba

Vezano na medijske natpise o razlozima nae smjene moramo vrlo jasno istaknuti da
su oni svi redom ista la i obmana, naprosto nema nikakve istine niti u jednoj izjavi
a to tvrdimo jer imamo vrste dokaze koji pobijaju apsolutno sve to je istaknuto,
ukratko:

1. Vaei Plan poslovanja za 2015. godinu postoji i odobren je od Nadzornog


odbora u veljai 2015..
Odmah po dolasku smo primijetili mnoga mogua operativna poboljanja koja
rezultiraju viim prihodima i znaajno manjim trokovima poslovanja, te smo
sastavili prijedlog nacrta odnosno dokument Rebalans Plana poslovanja
Zagrebakog holdinga d.o.o.za 2015. godinu NACRT. Poslovni rezultat u
navedenom Rebalansu je popravljen za 30 mil. Kn sa 2 mil. Kn dobiti na 32
mil. Kn dobiti. Navedeni dokument smo kao prijedlog nacrta za raspravu i
nominirali kao toku dnevnog reda Nadzornog odbora. Naalost na prijedlog
rebalansa nije usvojen jer su Revizorski Odbor (odlukom sa sjednice) kao i
Gradski ured za gospodarstvo (dopis datiran 10.6.2015.) preporuili da se
usvajanje pomakne na srpanj radi usklaenja sa rebalansom Gradskog
prorauna. Ono to je istaknuto je i da Rebalans nema dovoljno politikog
potencijala to se moe provjeriti na tonskom zapisu sa sjednice NO.

2. Istina u vezi ove toke je dijametralno suprotna. Problem sa obraunom i


naplatom komunalne naknade nastaje u 2014. godine (prije prvog pritvaranja
Gradonaelnika) kada su planirane i pokrenute aktivnosti spornog
retroaktivnog obrauna i slanja navedenih spornih uplatnica. Gradski ured za
prostorno ureenje eksplicitno nalae da se komunalna naknada mora
obraunavati od 1.1.2014. neovisno o datumu pravomonosti rjeenja o
izvedenom stanju. Samo 14. dana nakon imenovanja odnosno odmah po

uspostavi radnog odnosa nova Uprava stopira unos podataka i zaustavlja


slanje spornih uplatnica nakon kratkog uvida u kritinost situacije.

3. Problem naknade prikupljanja mijeanog komunalnog otpada po volumenu


nije rijeen najmanje 4 godine od kad je trebao biti rijeen po zakonu, udi
nas da prethodne Uprave nisu smijenjene radi tog razloga (a bile su u poziciji
rijeiti problem mnogo due nego neto vie od dva mjeseca u naem
sluaju). Odluka o naknadi prikupljanja otpada po volumenu datira iz srpnja
2014. godine, ije provoenje nije poelo do poetka 2015. godine. Promjena
obraunske osnove u ovako kompleksnoj i zahtjevnoj djelatnosti nije
kvalitetno isplanirana niti pripremljena na adekvatan nain to je rezultiralo
velikim operativnim pritiskom na organizaciju koji nije mogue jednostavno
rijeiti. U travnju 2015. usvojen je novi terminski plan uvoenja novog
sustava naplate s krajnjim rokom u studenom 2015. godine. Ova uprava je
uspostavila sve neophodne infrastrukturne pretpostavke (obzirom da je do
naeg dolaska infrastruktura bila izuzetno manjkava) za ostvarenje zacrtanog
plana. Ugroza itave podrunice proizlazi iz znaajne prijetnje pada prihoda
ukoliko se rjeavanju problema pristupi populistiki (to smo ve uli od
Gradonaelnika u medijima) ili je to moda ve priprema privatizacije
posrnule istoe ?

4. Kao to je napomenuto ranije nije jasno zato je Gradska skuptina donijela


odluku o novom obraunu naknade u srpnju 2014. godine kad je zakonska
obaveza za navedeno nastupila u 2011. godini itave tri i pol godine ranije. U
primjedbi se istie da su graani dodatno zakinuti u razdoblju od 1.1.2015.
do danas u koritenju svojih prava koja im pripadaju . Iz tog navoda
ispada da smo morali putovati natrag u vremenu kako bi uspjeli rijeiti
probleme prije naeg dolaska (formalno 6.3.2015.). To jo nismo uspjeli
organizirati ali radimo na tome. Odluke u samom Holdingu su kasnile vie
mjeseci za odlukama Grada, a rok za izvrenje ovako kompleksnih promjena
je jedna itava godina tako da su rokovi i oekivanja od Grada postavljena
pred istou apsolutno neostvariva u samom poetku (osigurano je kanjenje
i prije poetka promjena).

5. Uprava Zagrebakog holdinga je uloila znaajan napor da osigura graanima


Grada Zagreba zakonitu javnu uslugu to podrazumijeva osiguranje zakonitog
rada podrunica istoa i ZGOS. Moramo napomenuti da to nije bilo
jednostavno radi sukoba koji postoje na relaciji nadlenog Gradskog ureda i
ZGOS-a, pa se desila nevjerojatna situacija gdje Gradski ured kao
prvostupanjsko tijelo u postupku ishoenja dozvole nije postupilo sukladno
Rjeenju nadlenog Ministarstva kao drugostupanjskog tijela niti je uzelo u

obzir sve dostavljene zakonite injenice koje idu u prilog zahtjevu i osiguranju
javne usluge. Obzirom na iznesene injenice odgovornost jasno je da Uprava
nije odgovorna za nastalu situaciju kako se to pokuava implicirati.

6. Mi smo odluku donijeli ali zatim je i opozvali kako ne bi ostavili moebitne


komplikacije naim nasljednicima. Naa odluka temeljena je na naelu
profesionalnosti i nastala je nakon to nam je Gradonaelnik preko medija
poruio da e nas smijeniti. Dakle naelo profesionalnosti implicira da uprava
ne donosi odluke koje nee moi implementirati i njenim uincima upravljati,
osobito ako takva odluka moe rezultirati nezadovoljstvom zaposlenika ili
potencijalnim sudskim procesima to je svakako tono za odluku o smanjenju
plaa. Osim toga imputira se da je stavljanje izvan snage odluke suprotno
naputku gradonaelnika iz lipnja 2014. godine, izraavamo uenje i
nevjericu da godinu dana nitko nije reagirao po tom pitanju . Ova Uprava je u
manje od tri mjeseca sukladni istom naputku gradonaelnika dovela do kraja
izmjene pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Direkciji
ZGH. Jo jednom ponavljamo da se ova odluka moe provesti u roku od osam
dana (ako Uprava koja dolazi tako odlui , znai sve im je spremno).

7. Nismo u poziciji komentirati aktivnosti procese i odluke koje su prethodile


naem odabiru i imenovanju a osobito one koje su dovele do naeg
imenovanja iz jednostavnog razloga to nismo bili prisutni niti na jednom od
tih sastanaka ili mjesta na kojima su se donosile predmetne odluke. Istina je
da su naa primanja nia od primanja prethodnih uprava , koje su koristile sve
koristi i beneficije koje proizlaze iz temeljnog kolektivnog ugovora i ugovora o
radu. Tu su razne fiksne materijalne koristi (boinica, regres, jubilarne
nagrade, sta itd. ). Te materijalne koristi su izvjesne i garantirane za razliku
od bonusa koji vi spominjete kao da je garantiran fiksni dio plae. Sam
koncept bonusa je u potpunoj suprotnosti sa vaim objanjenjem i
konstatacijom da nam je osigurana isplata bonusa , koji ovisi o indikatorima
koji moraju biti usuglaeni sa Nadzornim odborom dakle sasvim su u njihovoj
ingerenciji. Sukladno navedenom va izraun u potpunosti ne stoji.