You are on page 1of 2

Tarikh : 25 April 2015

Ketua Sektor Pendidikan Khas dan Pendidikan Swasta,


Jabatan Pelajaran Melaka,
Jalan Istana, Peti Surat No. 62,
75450 Melaka.
(U.P : Ketua Unit Pendidikan Khas)
Tuan,
MEMOHON KEBENARAN PELAJAR SARJANA SESI 2013/2014 MENDAPATKAN
MAKLUMAT DAN DATA TENTANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI MELAKA
Dengan segala hormat perkara di atas adalah dirujuk.
2.
Untuk makluman pihak tuan, seramai 25 orang pelajar sarjana Pendidikan Khas program
pengajian siswazah bagi Sesi Akademik 2013/2014 dari Universiti Kebangsaan Malaysia dengan
kerjasama The Southeast Asian Ministers of Education Organization of Special Education Needs
(SEAMEO SEN) dikehendaki menjalankan satu kertas projek (GGGE6673) sebagai syarat wajib bagi
pengajian ini.
3.
Oleh yang demikian, pihak universiti memohon agar tuan dapat membenarkan pelajar
berkenaan mendapatkan sebarang data atau maklumat yang diperlukan dari Unit Pendidikan Khas
Jabatan Pendidikan Melaka supaya melancarkan lagi segala proses kajian tersebut. Berikut disertakan
lampiran senarai nama pelajar sarjana yang terlibat.
4.
Segala kerjasama, sokongan dan perhatian yang diberikan amat kami hargai dan didahului
dengan ucapan terima kasih. Semoga usaha ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak
terutamanya bidang Pendidikan Khas di negeri Melaka dan Malaysia amnya. Sekian, terima kasih.
Yang benar,

Prof. Madya Dr. Mohd Hanafi Mohd Yasin


Fakulti Pendidikan, UKM

Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan
Telefon: +603-8921 6251 Faksimili: +603-8925 4372 Laman Web: http://www.ukm.my/fpendidikan

SENARAI NAMA PELAJAR SARJANA PENDIDIKAN KHAS


PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH BAGI SESI AKADEMIK 2013/2014
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA SEAMEO SEN
Bil.

Nama

No.
Matrik

Sekolah / Institusi

JPN

Adibah Binti Abu Bakar

GP02591

SK Serkam Darat, Merlimau

Melaka

Aiman Sabaryni Binti Yahya

GP02644

SK Kuala Linggi Masjid Tanah

Melaka

Anitha A/P D. Muthi

GP02598

SJK (T) Jasin

Melaka

Chan Jia Min

GP02599

SJK(C) Pay Fong 3

Melaka

Elizabeth A/P S. Soosaimanickam

GP02655

SJK (T) Jasin

Melaka

Erni Yusnita Binti Selamat

GP02658

SK Padang Sebang Alor Gajah

Melaka

Joyce Tan Pei Yong

GP02604

SMK Tun Mutahir (Integ)

Melaka

Mohd Syazwan Bin Zainal

GP02611

SK Kesang Tua Jasin Melaka

Melaka

Nazariah Binti Mohd Shah

GP02614

SK Alai

Melaka

10

Ng Pei San

GP02615

SJK(C) Pay Fong 3

Melaka

11

Norbaidura Hainie Bt Badrul Hisham

GP02621

SK Batu Berendam 2

Melaka

12

Rafidah Binti Sapiee

GP02629

SK Seri Kampung Tengah

Melaka

13

Rahifah Mohd Tejeri

GP02630

SMK Tun Haji Abdul Malek Cheng

Melaka

14

Siti Nur Elainee Bt Arifin

GP02633

SMK Simpang Bekoh

Melaka

15

Suhaily Bt Ramli

GP02634

SMK Durian Tunggal

Melaka

16

Tan Choo Lin

GP02636

SJK(C) Bukit Beruang Melaka

Melaka

17

Yusni Bt Yusoff

GP02640

SK Gangsa

Melaka

18

Zatur Rawihah Bt Ab Rahman

GP02642

SMK Dato Abdul Rahman Yakub

Melaka

19

Anadia Binti Othman

GP02597

SMK Seri Jementah

Johor

20

Hazahamima Binti Miskam

GP02603

Sk Dato Onn Jaafar

Johor

21

Noraini Bt Khamis

GP02620

SK Jubli Intan

Johor

22

Rosnizah Bt Kamaluddin

GP02631

Sk Seri Bahagia

Johor

23

Syahida Bt Nordin

GP02635

Sk Dato Onn Jaafar

Johor

24

Nur Adlina Bt Abdul Latif

GP02625

SK Matu Baru

Sarawak

25

Monishah Binti Md Shah

GP02612

SEAMEO SEN