You are on page 1of 3

Hydronephrosis (cha y cht lng thn) c th gy ra mt khi xp-cm gic mn mng

mt hoc c hai bn hoc Xa


vc sn).

gn mu ni trn da

hng v pha sau (khu

Ung th thn i khi c th gy ra mt khi vng bng.


Ung th gan c th gy ra mt cng ty, khi u ln gc phn t pha trn bn phi.
Gan to (gan) c th gy ra mt cng ty, on th khng thng xuyn di lng xng
sn bn phi, hoc pha bn tri trong khu vc d dy.
Neuroblastoma , mt khi u ung th, thng c tm thy vng bng di, m ch yu
xy ra tr em v tr s sinh.
U nang bung trng c th gy ra mt mn, trn, khi lng cao su pha trn xng chu
vng bng di.
p xe ty c th gy ra mt khi vng bng trn trong khu vc vng thng v.
Pseudocyst ty c th gy ra mt khi u ln bng trn trong vng thng v.
Ung th biu m t bo thn c th gy ra mt mn, sn chc, nhng khng phi u thu
khi lng gn thn (thng ch nh hng mt qu thn).
M rng l lch (lch to) i khi c th c cm nhn cc gc phn t bn tri pha trn.
Ung th d dy c th gy ra mt khi vng bng tri pha trn trong khu vc d dy
(thng v) nu ung th l ln.
T cung leiomyoma (u x) c th gy ra mt vng, khi sn trn xng chu vng bng
di (i khi c th c cm nhn nu u x ln).
Xon c th gy ra mt lot bt c ni no trong bng.
Ureteropelvic tc nghn ng giao nhau c th gy ra mt khi vng bng di.
Chm sc ti gia
Tt c chng bng nn c kim tra cng sm cng tt bi cc nh cung cp chm sc
sc khe.
Thay i v tr c th ca bn c th gip gim au do mt khi u bng.
Khi n h vi Chuyn vin y t
Tm kim s tr gip y t ngay lp tc nu bn c mt khi u dao ng trong bng ca bn
cng vi nng au bng . y c th l mt du hiu ca mt chng phnh ng mch ch
v, l mt tnh trng khn cp.
Lin lc bc s ca bn nu bn nhn thy bt k loi khi bng.
Nhng g ti vn phng Visit ca bn

Trong tnh hung khng khn cp, bc s To


v t cu hi v cc triu chng v bnh s.

cm ch s thc hin mt k thi vt l

Trong mt tnh hung khn cp, bn s c n nh u tin. Sau , cc bc s s khm


bng v t cu hi v cc triu chng ca bn v lch s y t, chng hn nh ca bn:
Trng hp l khi lng nm u?
Khi no bn nhn thy khi lng?
Liu n n v i?
C khi lng thay i kch thc hoc v tr no? N tr thnh nhiu hn hoc t au
n?
Nhng triu chng khc bn c?
Mt khm vng chu hoc trc trng c th cn thit trong mt s trng hp. Cc xt
nghim c th c thc hin tm ra nguyn nhn ca mt lot bng bao gm:
McQuaid K. Phng php tip cn i vi bnh nhn c bnh ng tiu ha. Trong:
Goldman L, Schafer AI, eds. Cecil Y hc
Squires RA, Postier RG. au bng cp. Trong: Townsend CM Jr, Beauchamp RD, BM
Evers, Mattox KL, eds. Sabiston sch gio khoa v phu thut
Cp nht bi: Linda J. Vorvick, MD, Gim c Y t v Gim c Chng trnh ging dy
gio khoa, MEDEX Ty Bc B phn ca Physician Assistant nghin cu, Cc Y t Gia
nh, UW Y, Trng Y, i hc Washington. Cng xem xt bi ADAM Health Solutions, Ebix,
Inc., Ban Bin tp: David Zieve, MD, MHA, David R. Eltz, Stephanie Slon, v Nissi Wang
Mt bng MRI (chp cng hng t tnh scan) l mt bi kim tra hnh nh c s dng nam
chm cc mnh v sng radio to ra hnh nh ca cc bn trong vng bng. N khng
s dng bc x (tia X).
Hnh nh MRI duy nht c gi l slice. Cc hnh nh c th c lu tr trn mt my
tnh hoc in trn phim. Mt k thi sn xut hng chc hoc i khi hng trm hnh nh.
Lm th no thc hin xt nghim
Bn c th c yu cu mc o chong bnh hoc qun o m khng c dy ko kim loi
hoc snaps (nh qun th thao v o T-shirt). Mt s loi kim loi c th gy ra hnh nh b
m.
Mt s cc k thi i hi mt loi thuc Cha ci h li nhum c bit (
tng phn). Hu ht thi gian, cc cht nhum mu c a ra trc khi cc th nghim
thng qua mt tnh mch (IV) trong tay hoc cng tay ca bn. Cc thuc nhum gip cc
bc s X quang thy khu vc nht nh r rng hn.
Trong MRI, ngi vn hnh my s theo di t mt cn phng khc. Cc th nghim ko
di khong 30-60 pht, nhng c th ko di hn.