You are on page 1of 19

CNG TY TNHH THNG MI DCH V HP THNH THNH

Tr s:145/10, Phm Vn Hai, Phng 5, Qun Tn Bnh, TP.HCM


T: 08. 38464855 - 38464802 - 38464806 Fax: (848) 38464877
E-mail: info@htt.com.vn Website: www.htt.com.vn Hotline: 0908.316.209

Thu hiu trong t vn, chuyn nghip trong trin khai

TP. H Ch Minh, ngy 11 thng 01 nm 2014

Knh gi: Qu khch Hng


Ngi nhn:Khch dng cui
Tel: .. Fax: . Email: .

BO GI LINH KIN CHNH HNG


TT C BAO GM VAT 10% (cp CO, CQ cho d n)

MY IN HNH HNG
MY IN SAM SUNG LASER (bo hnh fpt 1 nm)
SAMSUNG ML 1666 .......................................................
SAMSUNG ML 1915 .......................................................
Samsung ML 2525 ...........................................................
Samsung ML2580N .........................................................
Samsung ML2851ND ......................................................
Samsung ml 3310d ...........................................................
Samsung ml 3310nd ........................................................
Samsung ml 3710nd ........................................................

: 1.580.000
: 1.780.000
: 3.270.000
: 3.950.000
: 5.100.000
: 5.680.000
: 6.230.000
: 8.430.000

MY IN SAM SUNG MU ( bo hnh fpt 1 nm)


Samsung in mu cpl 320N ..............................................
Samsung in mu cpl 325 .................................................
Samsung in mu cpl 315 .................................................
Samsung in mu cpl 310N ..............................................

: 4.970.000
: 4.370.000
: 3.950.000
: 4.100.000 network in mu

MY IN SAM SUNG A CHC NNG ( bo hnh fpt 1 nm)


SAMSUNG SCX 3021 in coppy scan ............................ : 3.280.000 thay th scx 4300
SAMSUNG SCX 4623 in fax coppy scan ...................... : 4.700.000
SAMSUNG SCX 4623FN ............................................. : 5.340.000
Samsung SF-650P in faxcoppy scan .............................. : 4.730.000
SAMSUNG SCX 4824NF . ............................................. : 7.390.000
SAMSUNG SCX CLX-3185FN IN MU ...................... : 7.410.000
MY IN CANON , HP, EPSON (bo hnh 1 nm)
MY IN CANON LBP2900 (LBM) ...............................
MY IN CANON LBP 3050 (CTY) ..............................
MY IN CANON LBP3300 (LBM) ...............................
MY IN CANON LBP3500 (LBM) ...............................
MY IN CANON LBP3050 (LBM) ..............................
MY IN CANON LBP4350D (LBM) ............................
MY IN CANON LBP4320D (LBM) ............................
MY IN CANON LBP 5050 (LBM) .............................
MY IN BROTHER 2240 D ..........................................
MY IN BROTHER 2140 ..............................................
MY IN BROTHER 7430 ..............................................

: 2.670.000
: 2.010.000
: 3.680.000
: 13.720.000
: CALL
: 7.760.000
: CALL
: 6.140.000
: 2.330.000
: 2.060.000
: 4.920.000

Cung cp:Thit b CNTT,Thit b KTS,Thit b vn phng,Thit b trnh chiu,Phn mm bn quyn v Dch v CNTT

CNG TY TNHH THNG MI DCH V HP THNH THNH


Tr s:145/10, Phm Vn Hai, Phng 5, Qun Tn Bnh, TP.HCM
T: 08. 38464855 - 38464802 - 38464806 Fax: (848) 38464877
E-mail: info@htt.com.vn Website: www.htt.com.vn Hotline: 0908.316.209

Thu hiu trong t vn, chuyn nghip trong trin khai

MY IN BROTHER MFC 4220 .................................... : 4.120.000


MY IN BROTHER MFC 2820 .................................... : 4.120.000
MY IN BROTHER MFC 7220 .................................... : 4.120.000
MY IN BROTHER MFC 7030 .................................... : 3.610.000
MAY IN, MY SCAN HP
My in phun: K109 . : 69 usd
My in phun K209 .. : 106 usd (tang 200.000)
My in phun 2000 : 49 usd
My in phun 1050 : 66.5 usd
My in phun 3608 : 95 usd
My in phun J4660 . : 117 usd (tang 100.000k )
My in phun 6500 : 192 usd
My in phun K8600 . : 342 usd
My Scan hp: 2410 .. : 80 usd
My Scan hp 3110 ....... : 124 usd
My Scan hp 4010 ....................................... : 221 usd
My Scan hp 4050 ....................................... : 277 usd
My Scan hp 5590 ....... : 457 usd
My Scan hp 3000 ....... : 454 usd
My Scan hp 8300 ....... : 4468 usd
My in HP1102W ........ : 141 usd
My in HP1005 ... ........ : 2.130.000 CTY
My in HP1102 ... ........ : 2.260.000
My in HP1566 ........ : 224 usd
My in HP1060DN ..... : 330 usd
My in HP1132 .... : 191 usd
My in HP1212NF ...... : 5.710.000d
My in HP2035 ........ : 281 usd
My in HP2035N ......... : 389 usd
My in HP2055D...... : 388 usd
My in HP2055DN........................................... : 501 usd
My in HP3015 ........ : 701 usd
My in HP3015D ......... : 814 usd
My in HP5200 ........ : 1218 usd
My in HP5200L ......................................... : 940 usd
My in HP1415NFW ........................................... : 706 usd
My in HP 1025 IN MAU ............................................... : 261 usd
My in HP 1515N ............................................ : 431 usd
My in HP 1525NW .... : 395 usd
My in HP 3525N ........ : 1068 usd
My in HP 2025DN ..... : 888 usd
MAY IN EPSON
MY IN PHUN EPSON R230X .....................................
MY IN PHUN EPSON T13 ..........................................
MY IN PHUN EPSON T60 ..........................................
MY IN EPSON T30 ......................................................
MY IN PHUN EPSON TX 121 ....................................

: 169$ chnh hng ko mc


: 1.495.000
: 189$
: 116$
: 2.143.000

Cung cp:Thit b CNTT,Thit b KTS,Thit b vn phng,Thit b trnh chiu,Phn mm bn quyn v Dch v CNTT

CNG TY TNHH THNG MI DCH V HP THNH THNH


Tr s:145/10, Phm Vn Hai, Phng 5, Qun Tn Bnh, TP.HCM
T: 08. 38464855 - 38464802 - 38464806 Fax: (848) 38464877
E-mail: info@htt.com.vn Website: www.htt.com.vn Hotline: 0908.316.209

Thu hiu trong t vn, chuyn nghip trong trin khai

MY IN HO N TI CHNH 3lin
MY IN KIM EPSON LQ 2190 .................................... : 698$
MY IN KIM EPSON LQ 300+II ................................. : 215$
MY IN KIM EPSON LQ 300+II ................................. : 3.720.000 (cty)
MY IN KIM EPSON LX 300 ....................................... : 193$
MY IN KIM OKI
OKI ML - 1120 ................................................ : 3.130.000 ( dng 9 kim ).
OKI ML - 1190 Plus ............................................ : 3.980.000 ( dng 24 kim ).
OKI ML - 790 .............................................. : 10.795.000
OKI ML - 6300FB ........................................... : 14.200.000
OKI ML - 391:............................................. : 8.650.000
OKI ML - 791 .......................................... : 12.500.000
MY IN LASER MU OKI A4
OKI C3600n ............................................. : 5.340.000
OKI C5850n ..............................................: 8.940.000
OKI C610n ................................................... : 20.800.000
OKI C711n ................................................... : 22.600.000
MY IN LASER MU A3 !!!
OKI C830n ................................................: 44.990.000
OKI C9650n ..............................................: 80.850.000
OKI C9850hdn.............................................. : 156.400.000
MY IN XEROX CHNH HNG (bo hnh 1 nm)
MY IN A4 Xerox FUJI Phaser 3124 ........................... : 2.140.000
MY IN A4 XEROX FUJI P105 ................................ : 2.015,000
MY IN A4 XEROX m105 .......................................... : 3.035.000
MY IN XEROX FUJI Phaser 3435Dn ....................... : 7.980.000
MY IN XEROX DocumPrint C1110B ........................ : 6.780.000
My in fujixerox phaser 3200mfp/N .............................. : 6.100.000
My in fujixerox phaser 3200mfp/B .............................. : 5.320.000
MY FAX:
FAX PANA FP 206 ...................... : 1.980.000
FAX PANA FP 701 .................................. : 2030.000
FAX PANA FP 711 ...................... : 2.280.000
FAX PANA FP 372 ...................... : 2.630.000
FAX PANA FP 983 .......................................................... : 2.040.000
FAX PANA FP 987 .................................. : 2.280.000
FAX PANA FP 422 ...................... : 4.230.0000
MN HNH LCD (bo hnh 3y/ 2y)
LCD AOC 15.6" 1620SW ( WIDE) ............................... : 1.580.000
LCD AOC 17" S719 vung ............................................ : 1.980.000
LCD AOC 18.5" 941SW ( WIDE) .................................. : 1.920.000
Lcd AOC 19, f 19s wide .................................................. : 2.080.000
Lcd AOC 20, 2036S wide ................................................ : 2.630.000
Cung cp:Thit b CNTT,Thit b KTS,Thit b vn phng,Thit b trnh chiu,Phn mm bn quyn v Dch v CNTT

CNG TY TNHH THNG MI DCH V HP THNH THNH


Tr s:145/10, Phm Vn Hai, Phng 5, Qun Tn Bnh, TP.HCM
T: 08. 38464855 - 38464802 - 38464806 Fax: (848) 38464877
E-mail: info@htt.com.vn Website: www.htt.com.vn Hotline: 0908.316.209

Thu hiu trong t vn, chuyn nghip trong trin khai

Lcd AOC 19, 919SW wide .............................................. : 2.190.000


LCD SAMSUNG 17''E1720NRX (Vung) .................... : 2.225.000
LCD SAMSUNG 19''EX192X (LED )............................ : 2.440.000
LCD SAMSUNG 18.5'' B1930N (vina)........................... : 2.250.000
LCD SAMSUNG 18.5'' E1920 (vina) ............................ : 2.240.000
LCD SAMSUNG 20'' B2030 (VINA)............................. : 2.640.000
LCD SAMSUNG 19" LED S19A350N ......................... : 2.775.000 d
LCD SAMSUNG 19" LED S19A300N .......................... : 2.610.000 d
LCD SAMSUNG 20" LED S20A300B .......................... : 3.000.000 d
LCD SAMSUNG 20" LED S20A350B ........................... : 3.150.000 d
LCD LED 21.5" SAMSUNG S22A350B ........................ : 3.920.000
LCD ACER 17' V173 (VUONG) ................................... : 2.080.000
LCD ACER 18.5'' P195HQL (GNG)LED ............. : 2.085.000
LCD ACER 18.5'' g193HQV .......................................... : 1.915.000
LCD ASUS 15.6" VH162D ............................................. : 1.760.000
LCD ASUS 19'' VH192D ................................................ : 1.990.000
LCD ASUS 19'' VH192C GNG................................. : 2.110.000
LCD ASUS VH202D ........................ : 114.5 $
LCD ASUS MS202N ........................ : 148.0 $
LCD DELL 18.5" in 1920 ............................................... : 2.170.000
LCD DELL 17" ( VUNG) ............................................ : 2.380.000
LCD DELL e 190s 19" vung ......................................... : 2.840.000
PHILIP 192E2SB(FPT) .................................. : 1.965.000
LCD PHILIP 17" 170V9FB (VUNG) ......................... : 2.250.000
LCD HP 19 vung l1911 ............ : 3.326.000
LCD HP 19 wide s1932 ............. : 2.100.000
LCD HP 17 L1711 (VUNG) ...................................... : 2.620.000
LCD HP compaq 19 q185w .......................................... : 2.070.000
LCD HP 22 x22led .................................... : 3.440.000
LCD HP 20 x20led .................................... : 2.830.000
LCD LG 17" 1742S ......................................................... : 2.080.000
LCD LG 17" 177wsb ...................................................... : 1.970.000
LCD LG 18.5" 1943S (WIDE) ....................................... : 2.080.000
LCD LG 18.5" 1953S (WIDE) ....................................... : 2.270.000
LCD LG LED E1940S................................................. : 2.310.000
LCD LG W 2053TQ......................................................... : 2.490.000
LCD LG 22" m227wap (TIVI) ...................................... : 3.745.000
LCD HKC 16" wide gng ............................................ : 1.520.000
LCD HKC 15.6" 558 gng ........................................... : 1.470.000
HDD ( CNG) CHNH HNG (bo hnh 3y)
HDD 80GB SEAGATE (ATA) ....................................... : 460.000 /1y
Cung cp:Thit b CNTT,Thit b KTS,Thit b vn phng,Thit b trnh chiu,Phn mm bn quyn v Dch v CNTT

CNG TY TNHH THNG MI DCH V HP THNH THNH


Tr s:145/10, Phm Vn Hai, Phng 5, Qun Tn Bnh, TP.HCM
T: 08. 38464855 - 38464802 - 38464806 Fax: (848) 38464877
E-mail: info@htt.com.vn Website: www.htt.com.vn Hotline: 0908.316.209

Thu hiu trong t vn, chuyn nghip trong trin khai

HDD 80GB SEAGATE (SATA) .....................................


HDD 160GB SEAGATE (SATA) ...................................
HDD 250GB SEAGATE (SATA) ...................................
HDD 500GB SEAGATE (SATA)....................................
HDD 1TB (1000gb)SEAGATE (sata) .............................
HDD 1t5 (1500gb)SEAGATE (sata) ..............................
HDD 2TB(2000gb) SEAGATE 5900 PRM ...................

: 560.000 / 1y
: 590.000 / 1y
: 755.000
: 900.000
: 1.530.000
: 1.970.000
: 2.630.000

HDD 250GB SAMSUNG (SATA) ..................................


HDD 500GB SAMSUNG (SATA) ..................................
HDD 1t SAMSUNG (1000gb) (sata) ..............................
HDD 1t5 SAMSUNG (1500gb) (sata) ............................
HDD 2t SAMSUNG (2000gb) 7200PRM .......................

: 760.000
: 915.000
: 1.535.000
: 2.050.000
: 2.680.000

HDD 320GB ATA PLATIUM.........................................


HDD 160GB WESTERN SATA ....................................
HDD 320GB WESTERN sata ........................................
HDD 250GB WESTERN ................................................

: 45$ 1y
: 710.000 FPT
: 755.000 fpt
: 28$ 1y

MAINBOARD (bo hnh 3y)


ASROCK G31(FPT).................................
ASROCK G41C-VS(FPT)...........................
ECS H55H-CM ...............................
FOXCONN G41MX-EV .........................
FOXCONN g31MV ............................................

: 855.000
: 975.000
: 1.690.000
: 985.000
: 865.000

GIGA G31M-ES2C .................................. : 1.135.000


GIGA G41MT-D3 ........................... : 61$
GIGA P41-ES3G .......................... : 64$
GIGA P41T-D3.. .............................. : 72$
GIGA EP41T-UD3L ............................... : 75$
GIGA MA74GM-S2 .................................... : 57$
GIGA MA74GMT-S2 ............................. : 1.270.000
GIGA M720-US3 ................................. : 78$
GIGA MA78LMT-S2 .............................. : 75$
GIGA GA880GM-UD2H ............................. : 106$
GIGA H55M- S2 .............................. : 1.885.000
GIGA H55M- D2H .................................. : 1.990.000
GIGA H55M- UD2H ........................... : 2.260.000
GIGA H55M- USB3 ................................ : 2.440.000
GIGA H57M- USB3 ......................... : 2.995.000
GIGA P55 -UD3L.. ........................... : 2.490.000
GIGA P55 -USB3L .............................. : 2.860.000
GIGA P55A-UD3P .......................... : 4.060.000
GIGA X58-USB3.. ....................... : 5.310.000
GIGA X58A-UD3R. ........................ : 5.720.000
GIGA X58A-UD5.. .............................. : 7.310
GIGA X58A-UD7. ............................... : 8.350.000
GIGA X58A-UD9 ................................ : 11.760.000
Cung cp:Thit b CNTT,Thit b KTS,Thit b vn phng,Thit b trnh chiu,Phn mm bn quyn v Dch v CNTT

CNG TY TNHH THNG MI DCH V HP THNH THNH


Tr s:145/10, Phm Vn Hai, Phng 5, Qun Tn Bnh, TP.HCM
T: 08. 38464855 - 38464802 - 38464806 Fax: (848) 38464877
E-mail: info@htt.com.vn Website: www.htt.com.vn Hotline: 0908.316.209

Thu hiu trong t vn, chuyn nghip trong trin khai

ASUS G31 AM/SE ............................... : 995.000


ASUS G41C-M LX .............................. : 1.125.000
ASUS G41T-M LX .......................... : 1.110.000
ASUS P41C. .................................. : 1.210.000
ASUS G41T-M .................................... : 1.290.000
ASUS G43T-M Pro .............................. : 1.580.000
ASUS Q-VMDO.. .................................... : 1.940.000
ASUS P7H55 M................................. : 1.890.000
ASUS P5Q57- MDO..................................... : 2.680.000
ASUS P7H55D-M EVO ............................... : 2.880.000
ASUS P7P55D-PRO........................................ : 2.895.000
ASUS P7H55 M-USB3. .................................... : 2.795.000
ASUS P7H55D-LE .......................................... : 3.095.000
ASUS P7P55 D-E ......................................... : 3.660.000
INTEL DG41BI (T) ..................................... : 1.165.000
INTEL DG43GT(B) ............................................ : 1.790.000
INTEL DG41RQ (T) ............................................ : 1.095.000
INTEL DG41RQ (B) ........ .................................. : 1.195.000
INTEL DG41KR(TRAY ) .. ...................................... : 1.150.000
INTEL DG45ID (B) ..................................................... : 2.210.000
INTEL P55 WB (B).......................................................... : 2.440.000
INTEL P55 WG (B). ............................................... : 3.350.000
INTEL DH55TC(T) .. ................................................. : 2.230.000
INTEL DH55HC(T). ....................................................... : 2.290.000
INTEL H55 PJ (T/B) .................................................. : 1.820.000
INTEL DH57DD(T/B) .................................................... : 2.550.000 / 2.590.000
SHAIRSHIP 865/478 ...................................................... : 500.000
CHP (CPU) (bo hnh 3y)
CPU INTEL D430 TRAY .............................................. : 33 $
CPU INTEL E5700 TRAY ............................................ : 1.310.000
CPU INTEL E6500 TRAY ............................................. : 72 $
CPU INTEL E7500 TRAY ............................................. : 2.310.000 D
CPU INTEL D430 BOX ................................................. : 41$
CPU INTEL E5700 BOX ............................................... : 1.365.000
CPU INTEL E6500 BOX ............................................... :1.678.000
CPU INTEL E7500 BOX ............................................... : 2.510.000
CPU INTEL Q8400 BOX .............................................. : 3.910.000
CPU INTEL E6600 BOX ................................... : 90$
CPU INTEL Q8300 BOX: ................................. : 3.230.000
CPU INTEL Q9400 BOX ............................ : 215$
CPU intel CORE I3 550 (SK1156) ................................ : 2.970.000
CPU intel CORE I3 540 (SK1156) ................................ : 2.490.000
CPU intel CORE I5 650 (SK1156) ................................. : 195 $
CPU intel CORE I5 661 (SK1156) ................................ : 227 $
CPU intel CORE I5 750 (SK1156) ................................ : 226 $
Cung cp:Thit b CNTT,Thit b KTS,Thit b vn phng,Thit b trnh chiu,Phn mm bn quyn v Dch v CNTT

CNG TY TNHH THNG MI DCH V HP THNH THNH


Tr s:145/10, Phm Vn Hai, Phng 5, Qun Tn Bnh, TP.HCM
T: 08. 38464855 - 38464802 - 38464806 Fax: (848) 38464877
E-mail: info@htt.com.vn Website: www.htt.com.vn Hotline: 0908.316.209

Thu hiu trong t vn, chuyn nghip trong trin khai

CPU intel CORE i5-760 (SK1156) ................................. : 218$


CPU intel CORE I7 860 (SK1156) ................................. : 325 $
CPU intel CORE I7 870 (SK1156) ................................. : 6.890.000
CPU intel CORE I7 920 (SK1366) ................................. : 339 $
CPU intel CORE I7 930 (SK1366) ................................. : 322 $
CPU intel CORE I7 950 (SK1366) ................................. : 331 $
INTEL Core i3-2100(3.1 Ghz)-3M (SK 1155) . : 2.810.000
INTEL Core i3-2120(3.3 Ghz)-3M (SK 1155) ... : 3.410.000
INTEL Core i5-2300(2.8 Ghz)-6M (SK 1155) .. : 4.260.000
INTEL Core i5-2400(3.1 Ghz)-6M (SK 1155) .. : 4.430.000
INTEL Core i5-2500(3.3 Ghz)-6M (SK 1155) ....... : 4.840.000
INTEL Core i7-2600(3.4 Ghz)-8M (SK 1155) .. : 6.810.000
A QUANG (bo hnh 1y)
DVD ROM HP (SATA) ..................................................
DVD SAMSUNG (SATA) ..............................................
DVDRW SAMSUNG (SATA) .......................................
USB SLIM DVDRW SAMSUNG ..................................

: 300.000
: 300.000
: 425.000
: 1.100.000 EXTERNAL

DVD ASUS (ATA / SATA) ............................................. : 347.000 / 355.000


DVDRW ASUS 22B2S (ATA) ........................................ : 29 $
DVDRW ASUS 22B2ST (SATA) ................................... : 30 $
DVDRW ASUS 24B1ST TRAY ..................................... : 25 $
DVD LG (SATA /TRAY) ................................................ : 300.000
DVDRW LG ATA .. .................................................... : 430.000
RW LG (EXTERNAL)GE 20NU .......................... : 970.000
RW LG (EXTERNAL-Slim)GP 08LU .......................... : 1.430.000
DVD RW Lite-on ......................................... : 390.000
RAM ( bo hnh 3y)
DDRAM 512 /400 KINGMAX ...............................
DDRAM 1GB/400 KINGMAX .............................
DDRII 1GB/667 KINGMAX ..........................
DDRII 2GB/667 KINGMAX .................................
DDRII 1GB/800 KINGMAX .................................
DDRII 2GB/800 KINGMAX .........................
DDRII 2GB/1066 KINGMAX ...................................
DDRII 1GB/1066 KINGMAX ...................................
DDRII 1GB/1333 KINGMAX .......................................
DDRII 2GB/1333 KINGMAX ....................
DDRII 1GB/1600 KINGMAX ...................................
DDRII 2GB/1600 KINGMAX ....................
DDRII 2GB/2000 KINGMAX ...................

: 25$
: 46$
: 23$
: 40.5$
: 365.000
: 675.000
: 34$
: 18$
: 305.000
: 520.000
: 28$
: 46$
: 67$

DDRII 1G/800 KINGSTON ........................................... : 335.000


DDRII 2G/800 KINGSTON ........................................... : 660.000
DDRII 1G/1333 KINGSTON ......................................... : 315.000
Cung cp:Thit b CNTT,Thit b KTS,Thit b vn phng,Thit b trnh chiu,Phn mm bn quyn v Dch v CNTT

CNG TY TNHH THNG MI DCH V HP THNH THNH


Tr s:145/10, Phm Vn Hai, Phng 5, Qun Tn Bnh, TP.HCM
T: 08. 38464855 - 38464802 - 38464806 Fax: (848) 38464877
E-mail: info@htt.com.vn Website: www.htt.com.vn Hotline: 0908.316.209

Thu hiu trong t vn, chuyn nghip trong trin khai

DDRII 2G/1333 KINGSTON ........................................ : 510.000


DDRII 1G/800 NCP ....................................................... : 295.000
DDRII 2G/800 DYNET .................................................. : 585.000
DDRII 2G/1333 DYNET ............................................... : 495.000
CNG LAPTOP (bo hnh 3y)
SEAGATE 320GB SATA ..............................................
SEAGATE 500GB SATA ............ ................................
SAM SUNG 160GB SATA .............................................
SAM SUNG 320GB SATA .............................................
SAM SUNG 250GB SATA ............................................
SAM SUNG 500GB SATA ............................................

: 1080.000
: 1.395.000 /3y
: 835.000
: 1.025.000 /3y
: 930.000
: 1.420.000 /3y

DDRAM 1GB / 333 NEW ............................................... : 45 $/3y


DDRAM 512MB/333 NEW ............................................ : 24 $/3y
DDRII 1GB/800 KINGSMAX ............................... : 435.000
DDRII 2GB/800 KINGSMAX ........................ : 780.000
DDRII 1GB/1333 KINGSMAX ..................................... : 360.000
DDRII 2GB/1333 KING SMAX ..................... : 650.000
MC IN SAM SUNG CHNH HNG
Black Toner for CLP-315 .......................................... : 46$
Magenta Toner for CLP315 .............................. : 38$
Yellow Toner for CLP-315 ........................................ : 38$
Toner for ML-2250/2251N ......................................... : 83$
Toner for SCX-4824FN .............................................. : 70$
Cyan for CLP-350N .................................................... : 54.5
Cyan for CLP-315 ....................................................... : 39$
Toner for ML-1610 ..................................................... : 56$
Toner for ML-1710 ............................................. : 68$
Toner for ML-2010 ..................................................... : 61.5$
Toner for ML-2150 ..................................................... : 124$
Toner for SCX-4500 ........................................... : 67$
Toner for ML-2850D .................................................. : 57$
Toner for ML-3050 ..................................................... : 106$
Toner for ML-3470D .................................................. : 95$
Toner for ML-1915 .......................................... : 74$
Toner for ML-1640 .......................................... : 48$
Toner for SCX-4300 .................................................... : 62$
Toner for SCX-4216F ................................................. : 69$
Toner for SCX-4521F .................................................. : 74$
Toner for SCX-4200 .................................................... : 70$
Magenta Toner for CLP-510/510N ............................... : 86$
Black Toner for CLP-510/510N ..................................... : 84$
Yellow Toner for CLP-510/510N ............................... : 86$
Cyan Toner for CLP-510/510N .................................. : 86$
Magenta Toner For CLP-350N ................................. : 54.5$
Black Toner for CLP -350N ................................... : 64$
Cung cp:Thit b CNTT,Thit b KTS,Thit b vn phng,Thit b trnh chiu,Phn mm bn quyn v Dch v CNTT

CNG TY TNHH THNG MI DCH V HP THNH THNH


Tr s:145/10, Phm Vn Hai, Phng 5, Qun Tn Bnh, TP.HCM
T: 08. 38464855 - 38464802 - 38464806 Fax: (848) 38464877
E-mail: info@htt.com.vn Website: www.htt.com.vn Hotline: 0908.316.209

Thu hiu trong t vn, chuyn nghip trong trin khai

Yelow Toner For CLP-350N ......................................


Magenta Toner for CLP-500 .....................................
Cyan Toner for CLP-500 . .........................................
Yellow Toner for CLP-500 ........................................
Black Toner for CLP-500 ..........................................
Toner for SCX-3201/1666 ..............................................
Toner for SCX-D105L 4623F/1915/650 ........................

: 54.5$
: 100$
: 100$
: 100$
: 84$
: 56$
: 68$

USB (BH 12T):


USB 2GB KINGSTON(CMS/FPT)................................ : 132.000
USB 4GB KINGSTON(CMS/FPT) ............................... : 156.000
USB 8GB KINGSTON ................................................... : 273.000
USB 2GB TRANSCEND ................................................ : 132.000
USB 4GB TRANSCEND ................................................ : 156.000
USB 8GB TRANSCEND ................................................ : 263.000
USB 4GB ADATA ........................................................... : 145.000
USB 4GB KINGMAX ..................................................... : 155.000
USB 4GB VISIPRO ........................................................ : 145.000
KEYBOARD + MOUSE:
KEY BOARD + MOUSE HP WIRE ............................. : 135.000
KEY BOARD LOGITECH ......... ................. : 5$
MOUSE LOGITECH ............................................ : 4.5$
KB GENIUS + MOUSE ...................................... : 132.000
KB GYGABYTE ............................................................. : 97.000
KB MITSUMI FPT (USB) ......................... : 135.000
KB MITSUMI MT (PS2) ............................... : 133.000
KB MITSUMI MT (MUNTIMEDIA PS2) .................. : 192.000
MOUSE MITSUMI USB LN 6703 ............................ : 82.000
MOUSE MITSUMI PS2 NH .......................... : 97.000
KB + MOUSE MITSUMI HP ............................. : 90.000
MOUSE MITSUMI 6603 ps2 ........................................ : 37.000 (BH 06T)
MOUSE MITSUMI 6603 USB .. ................... : 28.000 (BH 06T)
MOUSE MITSUMI HP ..... ................................. : 28.000 (BH 06T)
MOUSE MITSUMI 6603 DY RT ............................ : 28.000 (BH 06T)
MOUSE GENIUS OP110 (L2) ...................................... : 34.000
EXTERNAL GN NGOI CNG USB:
box 2.5 320G SAMSUNG G2 (Black) .......................... :75$
box 2.5 320G SAMSUNG G2 (White) ......................... :75$
box 2.5 320G SAMSUNG G2 (Green).......................... :75$
box 2.5 320G SAMSUNG G2 (Blue) ............................ :75$
box 2.5 500G SAMSUNG G2 (Black) .......................... :107$
box 2.5 500G SAMSUNG G2 (White) ......................... :107$
box 2.5 500G SAMSUNG G2 (Grenn) ......................... :107$
box 2.5 tmx al 21us 250gb ............................................. : 65/3y
box 2.5 tmx a0 21us 250gb ........................................... : 66/3y
Cung cp:Thit b CNTT,Thit b KTS,Thit b vn phng,Thit b trnh chiu,Phn mm bn quyn v Dch v CNTT

CNG TY TNHH THNG MI DCH V HP THNH THNH


Tr s:145/10, Phm Vn Hai, Phng 5, Qun Tn Bnh, TP.HCM
T: 08. 38464855 - 38464802 - 38464806 Fax: (848) 38464877
E-mail: info@htt.com.vn Website: www.htt.com.vn Hotline: 0908.316.209

Thu hiu trong t vn, chuyn nghip trong trin khai

box 2.5 tmx 0t 21us 250g .............................................. : 72/3y


box 2.5 tmx al 21us 320gb ............................................. : 73/3y
box 2.5 tmx ao 21us 320gb ........................................... : 74/3y
box 2.5 tmx ot 21us 320gb ............................................ : 77/3y
box 2.5 TRANSCENT 250Gb MOBILE ..................... : 1.130.000
box 2.5 TRANSCENT320Gb MOBILE ...................... : 1.220.000
box 2.5 TRANSCENT500Gb MOBILE. ..................... : 1.580.000
box 2.5 TRANSCENT640Gb MOBILE .................. : 1.790.000
box 2.5 TRANSCENT 250Gb Classic .......................... : 1.240.000
box 2.5 TRANSCENT 320Gb Classic ...................... : 1.380.000
box 2.5 WESTERNELEMENT 250Gb ................... : 980.000
box 2.5 WESTERN ELEMENT 320Gb .......... : 1.270.000
box 2.5 WESTERN ELEMENT 500Gb ........... : 1.595.000
box 2.5 WESTENR ELEMENT 1TB........... : 2.090.000
box 2.5 WESTERN ELEMENT 1.5TB .............. : 2.570.000
box 2.5"seagate 320G RAPTOP .................................... : 79 / 2y
box 2.5" Seagate 500G RAPTOP ................................... : 87 / 2y
box 3.5"Seagate 1000G Free Agent ............................... : 133 / 5y
box 3.5"Seagate 1T5 Free Agent 2 ................................ : 176 / 5y
box 2.5" Seagate 320G Free Agent 2GO.................... : 81 / 5y
box 2.5" Seagate 500G Free Agent 2GO ....................... : 95 / 5y
VGA CARD MN HNH : (BO HNH 3Y)
VGA ECS 512MB 8400GS ............................................. : 805.000
GIGA - NX84STC 512HP ...................... : 38$
GIGA - NX84S 512HP.............................. : 39$
GIGA - N210OC-512I...... : 53$
GIGA - N210TC-1GI. ..................... : 66$
GIGA - N210D2-1GI............ : 74$
GIGA - N220D2-1GI. ...... : 78$
GIGA - N220TC-1GI. .. : 76$
GIGA - N220OC-1GI. ..... : 89 $
GIGA - N240D3-1GI. ......... : 110$
GIGA - N240D5-512I...................... : 94$
GIGA - N240OC-1GI.......... : 122$
GIGA - N250OC-1GI.......... : 167$
GIGA - N430 OC-1GL.................... : 108$
GIGA - N450-1GI. .................. : 157$
GIGA - N450 OC-1GI. .... : 172$
GIGA - N450 OC2-1GI...... . : 182$
GIGA - N460 OC-1GI ......................... : 271$
GIGA - R435OC-512I ............................. : 41$
GIGA - R455D3-512I .......... : 51$
GIGA - R455HM-512I ................ : 39$
GIGA - R455OC-1GI .................. : 68$
GIGA - R545OC-512I ..................... : 55$
Cung cp:Thit b CNTT,Thit b KTS,Thit b vn phng,Thit b trnh chiu,Phn mm bn quyn v Dch v CNTT

CNG TY TNHH THNG MI DCH V HP THNH THNH


Tr s:145/10, Phm Vn Hai, Phng 5, Qun Tn Bnh, TP.HCM
T: 08. 38464855 - 38464802 - 38464806 Fax: (848) 38464877
E-mail: info@htt.com.vn Website: www.htt.com.vn Hotline: 0908.316.209

Thu hiu trong t vn, chuyn nghip trong trin khai

GIGA - R545SC-1GI ................... : 72.5$


ASUS 8400GS-512MB ...................... : 840.000
ASUS - EN210/512MD2 .................. : 870.000
ASUS - ENGT240/DI/512MD3 ............ .. : 1.860.000
ASUS - EN9500GT/DI/1G ....... : 1.590.000
ASUS - ENGTS250/DI/512MD3 ............... . : 141$
ASUS - ENGT220/DI/1GD2......... : 834$
ASUS - ENGT240/DI/1GD3................ : 119$
ASUS - ENGTS250/DI/1GD3.. : 161$
ASUS - 512Mb (EAH4650/DI/512MD2) ................ .. : 122$
ASUS - 512Mb (EAH4670/DI/512MD3......................... : 94$
ASUS - 1Gb (EAH4650/DI/1GD2) ......................... : 78$
ADSL - WIRELESS ROUTER : (BO HNH 1Y)
THIT B MNG GoodM (Sn phm bo hnh 3 nm chnh hng full VAT, 6 thng u 1 i 1)
Adsl GoodM!GSL-200 ................................................... : 288.000
Adsl GoodM!GSL-400" .................................................. : 385.000
Swicth 5P GoodM!GES-1005" ....................................... : 135.000
Swicth 8P GoodM!GES-1008" ..................................... : 180.000
Swicth 16P GoodM!GES-1016" ..................................... : 585.000
Swicth 24P GoodM!GES-1024" .................................... : 905.000
Adsl/ wireless GoodM!GWL-254" ................................. : 650.000
Adsl/ wireless GoodM!GRP-H001N .............................. : 2.350.000
Adsl/ wireless GoodM! GRT-915" ................................. : 1,330.000
Adsl/ wireless GoodM!GRT-203N" .............................. : 770.000
Adsl/ wireless GoodM!GRT-105N"................................ : 440.000
Card wireless GoodM!GWL-518G" ............................. : 247.000
SWITCH D-Link 8P................. : 245.000
SWITCH D-Link 8P Giga .......................... : 1.270.000
SWITCH D-Link 16P...... : 645.000
SWITCH D-Link 16P Giga ,............... : 2.560.000
SWITCH D-Link 24P.................. : 935.000
SWITCH D-Link 24P Giga ................ : 3.860.000
WIRELESS D-Link DIR 600. ............................ : 665.000
WIRELESS D-Link DIR 615.................. : 820.000
WIRELESS D-Link DIR 655 ...... ... : 1.820.000
WIRELESS D-Link DSL 2640T ...... ................ : 910.000
MODEM D-Link ADSL 1P-526B ...... .... ..... : 340.000
MODEM D-Link ADSL 4P-2542B .... ... : 425.000
DLINK WL PCI DWA 525 .. . : 390.000
DLINK WL USB DWA 125................ : 410.000
DLINK LAN 100/1000................. : 6$ /15.7$
SWITCH CNET 5 P ................... : 155.000
SWITCH CNET 8 P ................... : 190.000
SWITCH CNET 16 P .............. : 520.000
SWITCH CNET 24 P.................. : 910.000
CNET WL USB WU906( CHUAN N) ............... : 13$
Cung cp:Thit b CNTT,Thit b KTS,Thit b vn phng,Thit b trnh chiu,Phn mm bn quyn v Dch v CNTT

CNG TY TNHH THNG MI DCH V HP THNH THNH


Tr s:145/10, Phm Vn Hai, Phng 5, Qun Tn Bnh, TP.HCM
T: 08. 38464855 - 38464802 - 38464806 Fax: (848) 38464877
E-mail: info@htt.com.vn Website: www.htt.com.vn Hotline: 0908.316.209

Thu hiu trong t vn, chuyn nghip trong trin khai

CNET WL - G-Router CWR 854 .................. : 20$


CNET CAR - 604U ...................... : 775.000
SWITCH TPLINK 8 PORT ........................... : 250.000
USB WIFI UDIMAX ............................... : 240.000
USB WIFI TPLINK .................................................... : 340.000
CARD PCI TPLINK ................................................... : 340.000
SWITCH TENDA 5 PORT ........................................ : 115.000
SWITCH TENDA 8 PORT ............................ : 155.000
TENDA USB WIRELESS W541U ................................
TENDA PCI WIRELESS W322P .................................
TENDA WIRELESS W311R ........................................
TENDA WIRELESS W302R ........................................

: 125.000
: 330.000
: 335.000
: 670.000

USB LAN 3G CIMCOM ................................................. : 630.000


LINHK SYS WRT54GH ................................................ : 660.000
LINHK SYS WRT54GL............................. : 1.180.000
LINHK SYS WRT120N ..................................... : 980.000
LINHK SYS WRT160N .............................. : 1.820.000
LINHK SYS WRT160NL ............................... : 2.060.000
LINHK SYS WRT320N ..................... : 2.230.000
LINHK SYS WAG120N ..................... : 1.350.000
LINHK SYS WAG160N ........................ : 2.490.000
LINHK SYS WAP54G ........................... : 1.210.000
LINHK SYS AG241......................... : 1.190.000
LINHK SYS AG300.......................... : 1.140.000
LINHK SYS SWITCH SD208T ................................. : 1.070.000
LINHK SYS SWITCH SD216T ................................. : 1.695.000
LINHK SYS SWITCH SR224T ................................. : 2.450.000
LINHK SYS SWITCH SD216T ............................. : 1.660.000
LINHK SYS SWITCH SR224T.............................. : 2.410.000
DRAYTEK 4P V2700 .............................. : 1.510.000
DRAYTEK 4P V2700G WL................................ : 1.905.000
DRAYTEK 4P V2700V(VOIP)........................... : 2.135.000
DRAYTEK 4P V2820 -CAP QUANG ....................... : 3.465.000
DRAYTEK 4PV2820N-WL-CAP QUANG .................. : 4.230.000
DRAYTEK V2910 CN VN TI ....................... : 2.735.000
DRAYTEK V2910G ........................ : 3.360.000
DRAYTEK V2910V ................ : 3.360.000
BO HNH 15 THNG:
CASE PS / PROTON ...................................................... : 155.000
Ngun sp 500W ............................................................... : 178.000
Ngun SP 600W ............................................................... : 195.000
**POWER COOLER MASTER**
350W Cooler Master EXTREME ......................... : 29$
400W Cooler Master ELITE.......................................... : 29$
Cung cp:Thit b CNTT,Thit b KTS,Thit b vn phng,Thit b trnh chiu,Phn mm bn quyn v Dch v CNTT

CNG TY TNHH THNG MI DCH V HP THNH THNH


Tr s:145/10, Phm Vn Hai, Phng 5, Qun Tn Bnh, TP.HCM
T: 08. 38464855 - 38464802 - 38464806 Fax: (848) 38464877
E-mail: info@htt.com.vn Website: www.htt.com.vn Hotline: 0908.316.209

Thu hiu trong t vn, chuyn nghip trong trin khai

460W Cooler Master EXTREME ..................... : 33$


500W Cooler Master EXTREME ......................... : 56$
550W Cooler Master EXTREME ..................... : 69$
600W Cooler Master EXTREME . ....................... : 76$
650W Cooler Master EXTREME ...................... : 84$
ACBEL 350W - E2 (FAN 8) ........................... : 20$
ACBEL 350W - CE2 (FAN 12) .................................. : 20$
ACBEL 400W - CE2 ............................................... : 26$
ACBEL 400W - E2 .......................... : 27$
ACBEL 430W - I (FAN 12-24PIN) ........................ : 33$
ACBEL 450W - CE2(FAN 12-24PIN)........................ : 32$
ACBEL 470W- E2(FAN 8 -24PIN)................ : 32$
ACBEL 470W- I (FAN 12-24PIN) ......... : 44$
ACBEL 510W- E2 (FAN 8-24PIN) ............ : 36$
ACBEL 510W- I (FAN 12-24PIN).......... : 50$
ACBEL 560W- I (FAN 12-24PIN) .............. : 67$
ACBEL 660W- I (FAN 12-24PIN) ..... : 75$
SPEAKER LOA:
Loa camac 2.0 nghe cc hay .......................................... : 105.000
Microlap M109 (2.1) : 18.5$
Creative A200 . : 25$
Sound MAX-A140/150 : 165.000
Sound MAX-A880/890 : 365.000
Sound MAX-A820/910/850 : 365.000
Sound MAX-A2100/2300 : 665.000
Sound MAX-A2700 ........................................................ : 695.000
Sound MAX-A830 : 415.000
Sound MAX-A840 : 360.000
Sound MAX-A870 .. : 425.000
Sound MAX-A4000 . : 670.000
Sound MAX-A5000 . : 735.000
Sound MAX-A8800 . : 774.000
Sound MAX-B10 . : 775.000
Sound MAX-B30 . : 1.210.000
Sound MAX-B50 . : 1.320.000
UPS SUNPAK
Digital Smart/ Line Interactive (Standard backup time)
650VA SUNPAC SP650LX............................................. : 38$
1000VA SUNPAC PRO2100 .......................................... : 85$
1400VA SUNPAC 1400VA ............................................ : 159$
2000VA SUNPAC 2000VA ............................................ : 189$
Digital Smart/ Line Interactive (Long Backup Time). Backup upto 10 hours or more based on battery
capacity
700VA SUNPAC 700EHR, 12VDC ............................... : 106$
1200VA SUNPAC 1200EHR, 24VDC ........................... : 146$
1600VA SUNPAC 1600EHR, 36VDC ........................... : 201$
Cung cp:Thit b CNTT,Thit b KTS,Thit b vn phng,Thit b trnh chiu,Phn mm bn quyn v Dch v CNTT

CNG TY TNHH THNG MI DCH V HP THNH THNH


Tr s:145/10, Phm Vn Hai, Phng 5, Qun Tn Bnh, TP.HCM
T: 08. 38464855 - 38464802 - 38464806 Fax: (848) 38464877
E-mail: info@htt.com.vn Website: www.htt.com.vn Hotline: 0908.316.209

Thu hiu trong t vn, chuyn nghip trong trin khai

2000VA SUNPAC 2000EHR, 48VDC ........................... : 266$


ONLINE: Standard backup time without ISOLATED Transformers (1phase in/ 1phase out)
1KVA SUNPAC KR-1000B ........................................... :248$.
2KVA SUNPAC KR-2000B ........................................... : 541$
3KVA SUNPAC KR-3000B ........................................... : 670$
1KVA SUNPAC KR-1000L ........................................... : 226$
3KVA SUNPAC KR-3000L ........................................... : 592$
UPS (B LU IN):
UPS BO HNH 36 THNG
UPS APC 500VA, ER ..................... .............................. : 655.000
UPS SANTAK 500TG 500VA, AutoVolt ....................... : 835.000
UPS SANTAK 1000TG 1000VA, AutoVolt ................... : 2.045.000
santak castle true on-line 1kva -model c1k ................... : 288$
santak castle true on-line 2kva -model c2k ................... : 605$
santak castle true on-line 3kva -model c3k ................... : 875$
santak redundancy true on-line model c1ke ................. : 295$
santak redundancy true on-line model c2ke ................. : 577$
santak redundancy true on-line c6k_n+x ...................... : 1845$
santak line-interactive (offline) blazer 1400 ................. : 154$
santak line-interactive (offline) blazer 2000 ................. : 177 $
santak line-interactive (offline) blazer 600 e ................ : 63$
santak line-interactive (offline) blazer 800 e ................ : 79$
santak line-interactive (offline) blazer 1000 e ............... : 124 $
santak line-interactive (offline) blazer 1400 eh ............. : 163$
santak line-interactive (offline) blazer 2000 eh ............ : 177$
PHN MM DIT VIRUS :
BKAV PRO 2009 BQ 01N .................... : 280.000
ESCAN INTERNET ............................... : 290.000
NORTON ANTIVIRUS 2010(1pc) -01N.................... : 145.000
NORTON INTER SECURITY 2010(1pc)- 01N : 145.000
Kaspersky Anti-Virus (1pc)/(3pcs) 01N..................... : 125.000 /230.000
Kaspersky InterSecurity 2011(1pc)/(3pcs) ................... : 290.000 /535.000
WEBCAM :
HEADPHONE SOMIC 340............
HEADPHONE SOMIC 350................. ..
HEADPHONE SOMIC 440 ...............
HEADPHONE SOMIC 750 ...................
HEADPHONE SOMIC 808 ...................
HEADPHONE SOMIC 991........

: 4$
: 4$
: 3$
: 3.5$
: 35$
: 3$

WEB COLOVIS 2005/1010 ........................ : 4.5$


WEB COLOVIS 2005/ND1 (T NHN) .................. : 6.5$
WEB COLOVIS 1009 ..................... : 8$
WEB KINGMASTER V7 ....................... : 7$
Cung cp:Thit b CNTT,Thit b KTS,Thit b vn phng,Thit b trnh chiu,Phn mm bn quyn v Dch v CNTT

CNG TY TNHH THNG MI DCH V HP THNH THNH


Tr s:145/10, Phm Vn Hai, Phng 5, Qun Tn Bnh, TP.HCM
T: 08. 38464855 - 38464802 - 38464806 Fax: (848) 38464877
E-mail: info@htt.com.vn Website: www.htt.com.vn Hotline: 0908.316.209

Thu hiu trong t vn, chuyn nghip trong trin khai

LAPTOP CHNH HNG


LAPTOP CHNH HNG ACER : FULL VAT - TNG TI
ACER 4733-451G32Mn(T4500/320GB/1GB/14) 8.200.000
ACER 4745-372G32Mn(041)(i3-370/320GB/2GB/14) . 11.800.000
ACER 4745-372G32Mn(058)(i3-370/320GB/2GB/VGA RI 512M/14 . 12.900.000
ACER 5742G-432G50Mn (i5-430/500GB/2GB/VGA RI 512M/15.6 .. 14.150.000
ACER 3935-742G25Mn(P7450/250GB/2GB/13.3 . 14.400.000
LAPTOP COM PAQ , HP CHNH HNG : FULL VAT - TNG TI
Compaq CQ40-260TU(P6000/2GB/250GB/14") 10.300.000
Compaq CQ42-263TU-I3(380M)/2G/320GB . 11.550.000
Compaq CQ510U-WJ596PA(T5870/320GB/2GB/14.1) .. 9.450.000
Compaq CQ42-103TU-(WP681PA)(T4500/320GB/2GB/800/14 .. 9.700.000
Compaq CQ42-167TU(i3-330/250GB/2GB DDR3/14 . 11.600.000
HP Pavilion DV6-3023TX(i5-430M/2GB/320GB/VGA ROI 512M/14.1 ... 19.950.000
HP Pavilion DM1-1005TU(SU2300 1.2GHz/1GB/250GB/11.6 . 9.950.000
HP Pavilion DM1-1006TU(SU4100 1.3GHz/3GB/320GB/11.6 11.950.000
HP Pavilion G42-361TU(i3-370M/320GB/2GB DDR3/14 13.970.000
HP Pavilion G42-360TU(i5-460M/500GB/2GB DDR3/14 15.280.000
HP Pavilion G42-361TX(i5-460M/500GB/2GB DDR3/vga roi 1Gb/14 .. 16.800.000
HP Pavilion G42-375TX(i5-560M/2GB/500GB/VGA ROI 1G/14.1 18.950.000
HP Pavilion DV3-4019TX(i3-350/2GB/320GB/VGA ROI 512M/13.3 15.900.000
HP Pavilion DV4-2104TU(i3-330/2GB/320GB/14.1 . 15.800.000
HP Pavilion DV4-2105TU(i3-350M/2GB/320GB/14.1 . 17.600.000
HP Pavilion DV4-2114TX(i5-430M/2GB/500GB/VGA ROI 512M/14.1 20.400.000
HP Pavilion DM3-1124TX(SU4100 1.3GHz/2GB/320GB/13.3 15.800.000
HP Pavilion DM4-1001TX(i5-430/2GB/500GB/VGA ROI 512M/14.1 .. 21.950.000
HP Pavilion DM4-1101TX(i5-460/2GB/320GB/VGA ROI 1G/14.1" 22.300.000
HP Pavilion DM4-1102TX(i5-560/2GB/500GB/VGA ROI 1G/14.1 23.950.000
LAPTOP CHNH HNG LENOVO : FULL VAT - TNG TI
LENOVO B460- 59-051007/I3-350/320GB/2GB/14.1" . 11.400.000
LENOVO Z460-59-038689/I3-350/500GB/2GB/14.1" .. 12.200.000
LENOVO G460-59-048919/I3-380/500GB/2GB/14.1" .. 12.400.000
LAPTOP CHNH HNG ASUS : FULL VAT - TNG TI
ASUS - A42F-VX247 P6100: ( 2gb , 250gb, 14 led ) . 10.300.000
ASUS PRO8BI T6570 ( 1gb , 320gb, Vga ri 1gb, 14 led) .. 10.900.000
ASUS A42JE- VX123 P6100 ( 2gb , 320 gb,VGA ri 512 14 ) . 11.400.000
ASUS K42JE- VX122 P6100 (2gb , 320 gb, Vga ri 512,14 ) .. 11.300.000
ASUS A42JE-VX003 i3-370M( 2gb, 320gb, Vga ri 512 mb,14 led ) . 12.600.000
LAPTOP CHNH HNG DELL : FULL VAT - TNG TI
DELL INSPIRON N4020: T4500/2G/320G/14" 9.800.000
DELL 1014n,T6670/2GB,320GB,14" . 10.850.000
DELL 1088n,T6570/2GB,320GB/VGA ROI 512M/14" . 11.300.000
DELL Vostro 3400(H9YKD2) i3-370/2GB/320GB/14 . 14.750.000
DELL INSPIRON 13R: Core i5-430/3G/320G/ Vga 1GB/ DVDRW EXT/13.3" 15.800.000
DELL INSPIRON 14R N4010,I3-380/2GB,320GB, 14" .. 13.600.000
Cung cp:Thit b CNTT,Thit b KTS,Thit b vn phng,Thit b trnh chiu,Phn mm bn quyn v Dch v CNTT

CNG TY TNHH THNG MI DCH V HP THNH THNH


Tr s:145/10, Phm Vn Hai, Phng 5, Qun Tn Bnh, TP.HCM
T: 08. 38464855 - 38464802 - 38464806 Fax: (848) 38464877
E-mail: info@htt.com.vn Website: www.htt.com.vn Hotline: 0908.316.209

Thu hiu trong t vn, chuyn nghip trong trin khai

DELL INSPIRON 14R N4030,i3-370/2GB,320GB, 14" .. 12.900.000.


DELL INSPIRON 14R:Core i5-460/2G/500G/14 . 16.150.000
DELL INSPIRON 14R:Core i5-460/2G/500G/14/VGA 1GB . 17.100.000
DELL STUDIO 1558 6WGX53 i7-740/4GB/500GB/VGA ROI 1GB/15.6 28.500.000
LAPTOP CHNH HNG TOSHIBA : FULL VAT - TNG TI
TOSHIBA L645-1059U I3-370/2GB/500G/ 14" .. 12.950.000
TOSHIBA L645-1087X I3-370/2GB/320G/VGA RI 512M/14" . 12.750.000
TOSHIBA L645-1121X I3-370/2GB/500G/VGA RI 512M/14" . 14.700.000
TOSHIBA L645-1092X I5-460/2GB/500G/VGA RI 512M/14" . 16.200.000
TOSHIBA C640-1001U P6000/1GB/250G/ 14" 8.900.000
TOSHIBA C640-1061U P6100/2GB/320G/ 14" .. 10.300.000
TOSHIBA L640-1067U I3-370/2GB/320G/ 14" .. 12.300.000
TOSHIBA L645-1058U I3-370/2GB/500G/ 14" .. 12.750.000
LAPTOP SONY : FULL VAT - TNG TI
SONY VPC EA32EG/ i3-370/2GB/320GB/14 17.900.000
SONY VPC EA35FG/ i3-370/4GB/320GB/VGA ROI 512M/14 .. 17.950.000
SONY VPC- EA36FG/ i5-560/4GB/500GB/VGA ROI 1GB/14 .. 24.700.000
SONY VPC-M126AG/ATOM N470/2G/320G/10.1 ... 9.990.000
SONY VPC - S117GG/i5-520M/4GB/500GB/13.3 .. 26.660.000
SONY VPC- EB32EG/ i5-560/4GB/500GB/VGA ROI 512Mb/16.4 29.900.000
LAPTOP CHNH HNG SAM SUNG : FULL VAT - TNG TI
SAMSUNG N148-ATOM N450/1GB/160G . 6.300.000
SAMSUNG NP-RV408-A01VN/T4500/2GB/250GB/14 . 9.150.000
SAMSUNG R428(DA01VN) I3-330/2G/320G/14 . 9.900.000
SAMSUNG R439(DT01VN)I3-350/2G/320G/14/VGA RI 512M" 12.100.000
SAMSUNG R439 (DA0AVN) P6200/2G/320G/14" . 9.100.000
MY B CHNH HNG
DELL VOSTRO 230MT-E7500: Core2Duo E7500 , 2GB ,320GB , DVDRW ,FreeDOS / 300W ,
Keyboard & Mouse, Made in Malaysia
GIA: 8.680.000
Optiplex 360DT: Dual-Core E5300, 2GB ,160GB ,DVDROM XP Pro/ Vista Bussiness ,Keyboard &
Mouse, Made in Malaysia
GIA: 8.970.000
Optiplex 380MT: Core2Duo E7500 ,1GB , 250GB ,Gigabit / Win 7 Pro / 255W , Keyboard & Mouse,
Made in Malaysia
GIA: 10.592.000
Compaq 500B: Dual-Core E5400 , 1GB , 320GB SATA, DVD-ROM , FreeDos , USB Keyboard ,
Mouse, Made in Singapore
GIA: 5.780.000
HP Pro 2000MT: Dual-Core 2.7Ghz/1GB/320GB/DVD/DOS, Keyboard, mouse ,Made in Singapore
GIA: 6.456.000
HP Pro 2000MT: Dual-Core E6500 2.93Ghz/1GB/320GB/DVD/DOS, USB Keyboard , Mouse , Made
in Singapore
GIA: 6.750.000
Pro 3130 MT: Core i3 540/1GB/320GB/DVD/DOS, USB Keyboard , Mouse, Made in Singapore
Cung cp:Thit b CNTT,Thit b KTS,Thit b vn phng,Thit b trnh chiu,Phn mm bn quyn v Dch v CNTT

CNG TY TNHH THNG MI DCH V HP THNH THNH


Tr s:145/10, Phm Vn Hai, Phng 5, Qun Tn Bnh, TP.HCM
T: 08. 38464855 - 38464802 - 38464806 Fax: (848) 38464877
E-mail: info@htt.com.vn Website: www.htt.com.vn Hotline: 0908.316.209

Thu hiu trong t vn, chuyn nghip trong trin khai

GIA: 8.572.000
HP DX7510MT: Core2Duo 2.93Ghz/2GB/320GB/DVDRW/Win7pro
GIA: 10.532.000
HP DC7900SFF: Core2Duo 2.93Ghz/1GB/250GB/DVD/XP Pro
GIA: 10.900.000
HP Compaq 8100 Elite: Core i3 540 , 1GB, 320GB , DVDROM , Win 7 Pro , Keyboard, Mouse,
Made in:Singapore
GIA: 13.400.000
HP Compaq 8100 Elite: Intel Core i5 650 ,2GB , 320GB ,DVDROM ,Win 7 Pro , Keyboard,
MouseMade in:Singapore
GIA: 15.520000
FANZIN THEO CPU 775 ................................................ 90.000
CP CC LOI
CABLE IDE (ATA) .......................................................
CABLE USB NI DI 60CM .......................................
CABLE USB MY IN ..........................................
SPLITER CC LC ADSL ......................................
CABLE RJ 45 U C 1.5M ...............................
CABLE NGUN 3 CHU DI 3M ............................
CABLE RJ11 IN THOI 2 U C 3M................

2.500 /1 si,
6.000 / 1 si,
8.000 /1 si,
7.000 / 1 ci 1
3.000 /1 si,
8.500/ 1 si
1.500 /1 si

ADAPTER (oem-original)
ADAPTER IBM-LENOVO
ADAPTER 16V-4.5A ......................................................... 8$
ADAPTER 20V-4.5A ......................................................... 10$
ADAPTER 20V-4.5A(zin) ................................................. 17$
ADAPTER 16V-4.5A(zin).................................................. 13$
ADAPTER SONY
19.5V-4.1A(zin).................................................................... 14$
19.5V-3.9A(zin).................................................................... 15$
19.5-4.7(ZIN)........................................................................ 17$
19.5V-6.2A(ZIN)................................................................. 22$
12v-3a zin............................................................................. 13$
19.5V-4.1A........................................................................... 8$
16V-4A ................................................................................ 7$
ADAPTER DELL
20V-3.5A.............................................................................. 9$
20V-4.5A zin ....................................................................... 13$
19.5V-4.62A ........................................................................ 10$
19.5V-7.7A(zin-slim) NEW-zin ......................................... 35$
19.5V-6.42A(zin-slim) NEW-zin ....................................... 25$
19.5V-6.7A(zin) .................................................................. 20$
19.5V-7.7A(zin) .................................................................. 24$
19.5V-4.62A(zin) ................................................................ 17$
19.5V-3.34A(zin) ................................................................ 15$
ADAPTER HP-COMPAQ
18.5V-3.5A .......................................................................... 8$
Cung cp:Thit b CNTT,Thit b KTS,Thit b vn phng,Thit b trnh chiu,Phn mm bn quyn v Dch v CNTT

CNG TY TNHH THNG MI DCH V HP THNH THNH


Tr s:145/10, Phm Vn Hai, Phng 5, Qun Tn Bnh, TP.HCM
T: 08. 38464855 - 38464802 - 38464806 Fax: (848) 38464877
E-mail: info@htt.com.vn Website: www.htt.com.vn Hotline: 0908.316.209

Thu hiu trong t vn, chuyn nghip trong trin khai

18.5V-3.5A(dau kim).......................................................... 9$
19-4.74A .............................................................................. 9$
19v-6.5a(dau kim) ZIN ...................................................... 24$
19V-4.74A(zin, dau nhon dv2000,6000) ........................... 15$
19V-4.74A(3mm)(zin) dau kim ......................................... 17$
19V-4.74A(3mm)(zin) ........................................................ 14$
18.5V-6.5A(zin) dau USB .................................................. 26$
18.5V-3.5A(zin) .................................................................. 14$
18.5V-3.5A(kim-zin) .......................................................... 15$
ADAPTER TOSHIBA.
15V-5A ................................................................................ 8$
19V-3.42A ........................................................................... 8$
15V-5A(zin) ........................................................................ 13$
19V-3.95A(zin) ................................................................... 15$
19V-3.42A(zin) ................................................................... 13$
19V-4.74A(zin) ................................................................... 15$
ADAPTER ACER
19V-4.74A ........................................................................... 8$
19V-3.42A ........................................................................... 8$
19V-1.58A( mini 8.9"...) .................................................... 14$
19v-4.74a(zin) ..................................................................... 15$
19v-3.42a(zin) ..................................................................... 14$
ADAPTER ASUS.
19V-3.42A ........................................................................... 8$
19V-3.42A(zin) ................................................................... 14$
12v-3a zin ........................................................ 15$
GATEWAY
19V-4.7A.............................................................................. 16$
19V-4.2A ............................................................................. 16$
19V-3.16A ........................ 13$
19V-3.68A ........................................................... 15$
19V-7.9A.............................. 25$
FUJISU
19V-3.16A ZIN........................................................ 14$
19V-4.22A.................................................................... 16$
16V-3.36........................................................... 14$
20V-5A................................................................. 21$
20V-7A............................................................. 22$
ADAPTER APPLE
45W(ARI) zin ......................................................... 45$
60W zin ....................................................... 9$
85w pro zin ................................................. 49$
G4 zin....................................................... 25$
ADAPTER LCD
12V-4A (15"-17"-19") ............................................... 10$
ADAPTER Nec
19V-3.9A.................................................. 14$
19V-3.16A.................................................... 13$
ADAPTER SAMSUNG
Cung cp:Thit b CNTT,Thit b KTS,Thit b vn phng,Thit b trnh chiu,Phn mm bn quyn v Dch v CNTT

CNG TY TNHH THNG MI DCH V HP THNH THNH


Tr s:145/10, Phm Vn Hai, Phng 5, Qun Tn Bnh, TP.HCM
T: 08. 38464855 - 38464802 - 38464806 Fax: (848) 38464877
E-mail: info@htt.com.vn Website: www.htt.com.vn Hotline: 0908.316.209

Thu hiu trong t vn, chuyn nghip trong trin khai

19V-4.7A ............................................. 10$


19V-4.7A(zin) ......................................... 16$
Thng my + ngun 500w fan 8cm sp . 17$
Thng my + ngun 600w fan 12cm sp 19$

Hnh thc thanh tan: tin mt


bao gm ho n VAT 10%
Hng chnh hng, gi chnh hng.
Trn trng knh cho!

TRN NGUYN HN

Cung cp:Thit b CNTT,Thit b KTS,Thit b vn phng,Thit b trnh chiu,Phn mm bn quyn v Dch v CNTT