You are on page 1of 23

FIT 2010- Podgorica

Student: Željko Pekić


M/09-09
Mentor: Prof. dr Dušan

Seminarski
Starčević

Realizacijarad
Hotspot mreže sa
Linksys WRT54GL ruterom u
SOHO okruženju
HotSpot
Hotspot je fizička lokacija koja nudi pristup
Internetu preko bežične mreže (WLAN) korišćenjem
dijeljene Internet veze na jednom ruteru.

Wireless Hotspot je prvi predložio Brett Stewart


na NetWorld+Interop konferenciji za novinare u
Moscone centru u San francisku u avgustu 1993. Nije
koristio isti termin, ali se odnosio na javno dostupan
bežičan internet.

Student: Željko Pekić


M/09-09
Mentor: Doc. dr Dušan
Starčević
HotSpot
Hotspot je najpoželjniji vid internet veze u restoranima,
kafićima, aerodromima; za sve korisnike i posjetioce istih on
pruža dostupnost web-u i svim podacima, a da pri tome daje
mogućnost unosa lične šifre, bez obzira na mnogo korisnika.

Takođe, Hotspot može biti realizovan tako što bi korisnik


uplatio korišćenje interneta preko provajdera ili preko kreditne
kartice. Administracija nad mrežom je svedena na neki minimum,
što je opet korisno zbog osoblja koji uglavnom nemaju iskustva sa
ovim stvarima.

Student: Željko Pekić


M/09-09
Mentor: Doc. dr Dušan
Starčević
HotSpot
Ne postoji mogućnost povezivanja na Hotspot uz
izbjegavanje kucanja korisničke šifre, tako da je mreža zaštićena,
i to su prednosti, a i kvaliteti ovoga fenomena.

Neki Hotspot-ovi provjeravaju korisnika uz pomoć Radius


servera i na njemu instaliranog User Managera, koji služi za
naplatu i evidenciju korisničkih naloga. Ako nije dobro zaštićen,
kod ovog tipa hotspota nije siguran prenos podataka i saobraćaj
se u mreži može vidjeti uz pomoć paket snifera.

Student: Željko Pekić


M/09-09
Mentor: Doc. dr Dušan
Starčević
Otvorite Vaš omiljeni web pretraživač i unesite IP adresu
rutera u adress baru.
Realizacija

Ruteri zbog svoje sigurnosti


zahtjevaju unos username i
passworda; za originalni linksys
firmware username i password su
admin admin.
Originalni Linksys firmware za WRT54GL izgleda ovako:
Realizacija
Sada je na redu da u WRT54GL unesemo novi DD-WRT
firmware:
Realizacija
DD-WRT Linksys firmware za WRT54GL izgleda ovako:
Realizacija
Prvo što treba da uradimo je da
promijenimo opseg adresa rutera, ja sam na
mom primjeru podesio da je adresa rutera
192.168.55.1.
Realizacija
Adresa rutera je promijenjena i treba
provjeriti da li je vaša wireless kartica
prihvatila, tj. ažurirala nove podatke.
Realizacija
Trebamo ući na adresu rutera,
192.168.55.1 i zatim u Services uključiti
Secure Shell na Enable.
Realizacija
Potrebno je uključiti flash memoriju JFFS2, Administration->
JFFS2 Support na Enable i zatim Apply.
Realizacija
Omogućili smo pristup ruteru preko Secure
Sheel-a i uključili Flash memoriju i sada pristupamo
ruteru preko WinSCP kao nekom linux sistemu.
Hostname je adresa rutera, port 22, username je
po defaltu na dd-wrt ROOT, a password ADMIN.
Štrikiramo SCP i logujemo se.
Realizacija
Izađemo skroz na početak, na
Root. Otvorimo folder JFFS i zatim u
njemu napraviti folder NOCAT.
Realizacija
U lijevom prozoru nađemo fajlove koje
trebamo iskopirati na ruter i zatim ih prevući u
folder NOCAT.
Realizacija
Sada moramo u ruteru omogućiti startovanje
Hotspot stranice, Services-> Hotspot->
NoCatSplash-> Enable-> Verbosity:7
->Document Root: /jffs/nocat
Realizacija
Završili smo podešavanja za Hotspot i
probajmo da se ulogujemo na Internet. Otvara
nam se Splash stranica u kojoj se ukucavaju Vaš
username i password.

[Testni username i password su:


Realizacija

TEST TEST]
Za kreiranje novoga korisnika potrebno je
korišćenje Generatora, ukucavši username i
password on daje neki heksadecimalni broj kojeg
trebamo da iskopiramo.
Realizacija
Potrebno je napraviti fajl zeljko.php koji će
da sadrži iskopirani kod iz generatora za
username zeljko i password pekic.
Realizacija
Da bi naš ruter prihvatio unošenje novoga
usera (zeljko), potrebno je da ruteru opet
pristupimo preko WinSPC-a i u folder AUTH
iskopirati fajl ZELJKO.PHP
Realizacija
Dozvoljen je pristup drugom
nalogu i korisnik se može ulogovati.
[username: zeljko, password: pekic]
Realizacija
Ovo je free softver implementiran u
frimewire linksys rutera i više je za neku
amatersku Hotspot mrežu. Za neki profesionalniji
rad postavljaju se direktno implementirane
hardverske komponente uz Radius server sa
strane, sa kojega bi vršili administraciju određene
Realizacija

Hotspot mreže. Ova verzija hotspota koju sam


opisao u radu je sofrverska implementacija
Hotspot-a i ona kao takva, po nekoj ličnoj procjeni,
mogla bi pokriti maksimum 50 korisnika. Ukoliko
bi dozvolili više zahtjeva, iznad limita, izgubilo bi
se na pouzdanosti i efikasnosti prenosa podataka i
brzine protokola informacija, a samim tim dobili
bismo nezadovoljne korisnike, što nam nije cilj.
I na kraju treba naglasiti koja je ciljna grupa
i smatram da rad prvenstveno posvećujem
budućim studentima, kada je konkretizacija ovog
polja u pitanju, a svim korisnicima kada
Realizacija

apstraktnije govorimo.
Stvari koje iznosim su svakako informativne
i dosta bitne za sve korisnike, pa cijenim da će
koristiti kao lična i personalna motivacija, koja su
mi bili oni.
Zbog korisnika sam želio baš ovu temu da
obradim i stvorim balans između njihovih
potreba i znanja o tom polju kako bi mogli da
djeluju i izaberu najbolje za sebe.