You are on page 1of 8

PERSOANE FIZICE

Un produs nou de la Banca de Economii S.A. - „Creditul ipotecar”.

Produsul respectiv îti ofera posibilitatea sa-ti procuri locuinta proprie atât pe piata
primara cât si pe piata secundara. Acordarea creditelor ipotecare se efectueaza în
urmatoarele scopuri:

· Procurarea Bunurilor imobile (spatii locative) ce se afla în proces de constructie,


de la Partenerii Bancii.

· Procurarea Bunurilor imobile existente si/sau finalizate.

Durata finantarii pâna la 7 ani

Dobânda 17% pe an în lei

Valoarea finantarii de catre banca pâna la 70% din costul imobilului. Rata dobânzii
este flotanta.

Garantii: Bunurile imobile procurate din contul creditului

Comision pentru acordarea creditului : Min. 1 % din valoarea creditului; la


începutul fiecarui an urmator – min. 0,5% din soldul creditului.

Mod de rambursare se va efectua lunar în rate egale

Avantajele obtinerii creditului ipotecar de la Banca de Economii S.A.:

· Rapid: rapiditatea examinarii cererii (5-7 zile din momentul prezentarii setului
de documente);

· Flexibil: posibilitatea achitarii în timp de pâna la 7 ani;

· Accesibil: acceptarea mai multor tipuri de venit – salarii, chirii, încasarile din
strainatate;

· Personalizat: atitudine individuala fata de fiecare client;


· Suma obligatiei lunare de plata este fixa, si nu depinde de fluctuatia cursului
valutei straine;

·Platile lunare egale permit planificarea exacta a veniturilor si cheltuielilor Dvs.


asteptate pe întreaga perioada de credit.

Criterii minime de eligibilitate:

· Sa fie rezident al Republicii Moldova;

· Sa atinga vârsta minima de 21 de ani, iar termenul final de achitare nu poate


depasi vârsta de pensionare, stabilita de legislatia RM în vigoare;

· Sa dispuna de surse de venit stabile.

Setul de documente necesare:

· Cerere de credit;

· Buletinul de identitate;

· Documentele care certifica venitul lunar al solicitantului:

· Adeverinta de salariu eliberata de angajator sau adeverinta privind veniturile si


cheltuielile (în cazul persoanelor ce desfasoara o activitate libera în mod
individual);

· Carnetul de munca / contractul de munca / autorizatia pentru desfasurarea


activitatii;

· Declaratia de venit (dupa caz);

· Alte documente suplimentare care atesta bonitatea Beneficiarului;

· Aceleasi acte sunt necesare pentru sot(ie), în cazul în care solicitantul n-are
sursele de rambursare suficiente;

· Contractul si polita de asigurare de viata si pierderii capacitatii de munca


încheiat cu Asiguratorul – compania de asigurare „Moldasig” SRL;
Credite de consum

Credite de consum pentru persoane fizice

Conditiile de acordare a creditelor

Criterii minime de eligibilitate – persoane fizice, rezidenti ai R. Moldova, cu vârsta


cuprinsa între 21 si 55 de ani, care dispun de surse de venit stabile si bunuri
imobile de valoare suficienta pentru acoperirea obligatiunii de credit (proprietate
proprie sau proprietate persoana terta).

Avantaje:

Accesibil –se accepta veniturile salariale, veniturile din chirie, transferurile din
strainatate, alte tipuri de venituri;

Comod –pachet minim de documente solicitate;

Rapid–analiza solicitarii si luarea deciziei în termen de 2-3 zile din momentul


prezentarii documentelor.

Suma unui credit – de la 10 mii lei pâna la 50 mii lei (inclusiv)– termen pâna la 24
de luni;
– de la 50 mii lei pâna la 200 mii lei – termen pâna la 48 luni.

Comision – 2% din suma creditului (se achita la momentul eliberarii creditului).

Garantii – bunuri imobile acceptate de catre banca (proprietate proprie /persoana


terta).

Rambursarea creditului – lunar, în rate egale (pe baza de anuitate).

Rata dobânzii – 25% anual din suma creditului. Rata dobanzii este flotanta.

Documente necesare:

Cerere de solicitare a creditului;

Buletinul de identitate;

Documente care certifica venitul lunar al solicitantului;

Alte documente suplimentare care atesta bonitatea solicitantului;

Certificat privind componenta familiei;

Aceleasi acte sunt necesare pentru sot/sotie, în cazul în care solicitantul nu are
sursele de rambursare suficiente;

Chitantele de plata a serviciilor comunale pentru ultima data recenta (dupa caz);

Copia documentelor care atesta dreptul de proprietate asupra bunurilor propuse în


gaj;
Certificat privind lipsa datoriilor pentru imobilul propus în gaj;

Pentru informatii suplimentare apelati la nr. de tel. 218-064

Un produs nou de la Banca de Economii S.A.


- „Un autoturism pentru tine”.

Produsul respectiv îti ofera posibilitatea sa-ti procuri automobilul preferat

fara a achita imediat costul lui.

Durata finantarii

pana la 3 ani

Dobanda

21% pe an in lei. Rata dobânzii este flotantă.

Valoarea finantarii de catre banca

pana la 85% din costul autoturismului

(suma finantarii va depinde de veniturile solicitantului)


Comision pentru finantare

1% din suma finantarii

Rambursarea ratei leasing-ului

se va efectua lunar

in rate egale

Avantajele procurarii automobilului în leasing de la Banca de Economii S.A.:

· Rapid: timp de 24 ore;

· Flexibil: posibilitatea achitarii în timp de pâna la 3 ani;

· Accesibil: acceptarea mai multor tipuri de venit – salarii, chirii, încasarile din
strainatate;

· Nu este necesara gajarea bunurilor;


· Personalizat: atitudine individuala fata de fiecare client;

· Suma obligatiei lunare de plata este fixa, si nu depinde de fluctuatia cursului


valutei straine;

· Platile lunare egale permit planificarea exacta a veniturilor si cheltuielilor


Dvs. asteptate pe întreaga perioada de leasing.

Criterii minime de eligibilitate:

· Sa fie rezident al Republicii Moldova;

· Sa atinga vârsta minima de 21 de ani, iar termenul final de achitare nu poate


depasi vârsta de pensionare, stabilita de legislatia RM în vigoare;

· Sa dispuna de surse de venit stabile.

Setul de documente necesare este minim:

· Cerere de finantare (se completeaza pe loc);

· Buletinul de identitate;
· Documentele care certifica venitul lunar al solicitantului:

ü Adeverinta de salariu eliberata de angajator sau adeverinta privind veniturile si


cheltuielile (în cazul persoanelor ce desfasoara o activitate libera în mod
individual);

ü Carnetul de munca / contractul de munca / autorizatia pentru desfasurarea


activitatii;

ü Declaratia de venit (dupa caz);

ü Extras din cont bancar (curent, de card, alte);

· Documentele care certifica dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile a


solicitantului sau a rudelor solicitantului de gradul I;

· Facturile serviciilor comunale pentru ultima data recenta.