You are on page 1of 3

Gi khu vc ang c iu tr khi nh nng trc tip.

ng gi hay ch xt da ca bn.
ng t mt Phu Thut Thu Gn Cnh
m nng hoc mt ti nc vo khu vc iu tr.

Mi ve ep bt ng ming

Hy cho bc s hoc y t ca bn nu bn c bt k ngh hoc m trong da ca bn.


Khc t chm sc
Mc qun-mc qun o xung quanh bng v xng chu ca bn
Bn c th s cm thy mt mi sau mt vi tun. Nu vy:
ng c gng lm qu nhiu. Bn c l s khng th lm tt c mi th bn s dng .
Hy th c c gic ng hn vo ban m. Phn cn li trong ngy khi bn c th.
Ch mt vi tun ngh lm, hoc lm vic t hn.
Hy hi bc s trc khi dng bt c loi thuc hoc cc bin php khc i vi mt ri lon
d dy.
Khng n 4 gi trc khi iu tr. Nu, ngay trc khi iu tr, d dy ca bn cm thy kh
chu:
Hy th mt mn n nht nho, chng hn nh bnh m nng hoc bnh quy gin v
nc to.
C gng th gin. c mt cun sch, nghe nhc, hoc lm mt tr chi ch.
Nu d dy ca bn l kh chu ngay sau khi iu tr bc x:
Ch 1-2 gi sau khi iu tr trc khi n na.
Bc s c th k toa thuc gip .
i vi mt ri lon d dy:
Lun c ch n c bit m bc s hoc chuyn vin dinh dng khuyn co cho bn.
n nhiu ba nh v n thng xuyn hn trong ngy.
n v ung t t.
Khng n cc thc n chin hoc c nhiu cht bo.
Nn ung thc ung mt gia cc ba n.
n cc thc phm lnh hoc nhit phng, thay v m hoc nng. Thc phm Cooler s
ngi t.
Chn thc phm c mi nh.

Hy th mt ch n ung r rng, cht lng - nc, tr yu, nc p to, o mt hoa,


xut xoa, v ng bng Jell-O.
n thc n nht nho, bnh m nng kh chng hn hoc Jell-O.
gip vi tiu chy:
Hy th mt ch n ung r rng, cht lng.
Khng n tri cy

Phu thut sa mi kt thc hon ton khuyt

im ti v rau qu v thc phm nhiu cht x khc, c ph, u, bp ci, bnh m


ng cc nguyn ht v ng cc, ko, hoc thc n cay.
n v ung t t.
Khng ung sa hoc n bt k cc sn phm t sa khc nu h bn tm tiu.
Khi tiu chy bt u ci thin, n mt lng nh thc n t cht x, nh go trng, chui,
to, khoai ty nghin, t bo ph mai v bnh m kh.
n thc n c nhiu cht kali (chui, khoai ty, v m) khi bn b tiu chy.
n protein v calo gi cho trng lng ca bn ln.
Ti liu tham kho
Vin Ung th Quc gia. X tr v bn: h tr cho nhng ngi b bnh ung th.
http://www.cancer.gov/cancertopics/coping/radiation-therapy-and-you. Accessed 07 thng
nm 2014.
Perry MC. Phng php tip cn i vi bnh nhn ung th. Trong: Goldman L, Schafer AI,
eds. Cecil Y Goldman
Cp nht ngy 2014/05/07
Cp nht bi: Todd Gersten, MD, Huyt hc / Oncology, chuyn gia ung th Florida v Vin
nghin cu, Wellington, FL. nh gi c cung cp bi VeriMed Healthcare Network.
Cng xem xt bi David Zieve, MD, MHA, Isla Ogilvie, Tin s, v cc nhm bin tp ADAM.
cng bng l cng ca cc c vng bng, c th c cm nhn khi chm hoc
p.
Nhng cn nhc
Khi c mt vng sng bn trong bng hoc bng, cn au s ti t hn khi mt bn tay p
i vi vng bng ca bn.
Ni s hi ca bn hoc cng thng v vic b xc ng (s) c th gy ra cc triu chng
ny, nhng c phi l khng au.
Nu bn b au khi bn Phu

Thut Gt Mt V Line xu hng th ky

mi ang cm ng v bn tht cht cc c bp bo v chng li au nhiu hn, n

c nhiu kh nng gy ra bi mt tnh trng th cht bn trong c th ca bn. Cc iu


kin c th nh hng n mt hoc c hai bn ca c th ca bn.