You are on page 1of 61

NEXUS NOWE CZASY

Ludzkość przeżywa obecnie okres ogromnych przemian. Mając to na uwadze NEXUS stara się docierać do
trudno dostępnych informacji, które mogłyby pomóc ludziom w pokonywaniu związanych z nimi trudności.
NEXUS nie jest związany z żadnym ruchem religijnym, filozoficznym, polityczną ideologią oraz organizacją.

ROK III, NUMER 2 (10) • MARZEC-KWIECIEŃ 2000


NR INDEKSU 346 179 WYDANIE POLSKIE ISSN 1506-0284

WIEŚCI Z GLOBALNEJ WIOSKI 3 NAUKA: przegląd interesujących nowinek


Przegląd wiadomości, których prawdopodobnie nie z pogranicza nauki 30
czytaliście. W tym numerze przedstawiamy Jednolitą Teorię Materii
stworzoną przez Samuela Costina, według której mate-
Patrick S. Poole ria składa się z jednolitych cząsteczek, których pręd-
SIEĆ SZPIEGOWSKA ECHELON, cz. 1 7 kość wirowania określa stan składających się z nich
Stworzona na mocy zawartego w roku 1948 paktu substancji.
UKUSA sieć szpiegowska Echelon umożliwia śledzenie
wszelkich informacji przesyłanych na całym świecie za Laurence Gardner
pomocą elektronicznych środków przekazu, takich jak W KRÓLESTWIE WŁADCÓW PIERŚCIENIA, cz. 1 35
telefony, faksy i e-maile (poczta internetowa). Dzięki Chcąc utrzymać i wzmocnić swoją władzę Kościół
Echelonowi sygnatariusze paktu UKUSA mogą pod- prześladował potomków z linii krwi Graala oraz ich
słuchiwać inne rządy, organizacje oraz osoby prywatne zwolenników, a następnie przeinaczył związane z tym
będące przedmiotem ich zainteresowania. dziedzictwem historie i przekazy. Wiele z nich prze-
trwało do naszych czasów w formie bajek i baśni.
Dr Paul J. Ameisen
SPOSÓB NA ASTMĘ 14 Tom Brown jr
Odkryta w latach pięćdziesiątych przez rosyjskiego NOC CZERWONEGO NIEBA 42
profesora Konstantego Pawłowicza Butejkę współzależ- W latach dwudziestych XX wieku pewien indiański
ność między ilością wdychanego powietrza i zawartoś- czarownik miał wizje czterech zdarzeń będących ozna-
cią dwutlenku węgla w komórkach niezbędnego do ich ką zbliżającej się zagłady ludzkości, do której dojdzie,
prawidłowego metabolizmu pozwoliła opracować pro- jeśli ludzie nie zmienią swojego postępowania. Dwa
stą, nie wymagającą leków metodę leczenia astmy z tych znaków-zdarzeń już się spełniły.
będącej skutkiem hiperwentylacji.
Bruce Moen
Valendar F. Turner, Andrew McIntyre KONTAKTY Z OBCYMI ISTOTAMI
BLASKI I CIENIE TEORII HIV, cz. 2 20 W „ZGROMADZENIU”, cz. 2 (dokończenie) 48
Obowiązująca od wielu lat teoria mówiąca, że przy- Penetracja rzeczywistości, do której trafiamy po śmierci,
czyną AIDS jest wirus HIV od dłuższego czasu jest pod pokazuje, że poza ostatnim poziomem ludzkiej świa-
ostrzałem rosnącej grupy uczonych, którzy twierdzą, że domości istnieje rozległa strefa zwana „Zgromadze-
ów rzekomy wirus HIV to nic innego jak zbitek komór- niem”, w której można spotkać inne formy bytu przyby-
kowych odpadów. wające tam, aby obserwować Ziemski System Życia.

Alex Schiffer STREFA MROKU: dziwne opowieści


OGNIWO JOE’EGO – AKUMULATOR ENERGII z nie tego świata 55
ORGONALNEJ 25 W tym numerze przedstawiamy omówienie opublik-
Niezwykle proste ogniwo nazwane od imienia jego owanego niedawno we Francji raportu dotyczącego
konstruktora „ogniwem Joe’ego”, jest, jak się okazuje, zjawiska UFO sygnowanego przez czołowe postacie
urządzeniem kumulującym energię orgonalną, zwaną związane z Ministerstwem Obrony tego kraju.
też energią życiową, które może zrewolucjonizować
nasze systemy wytwarzania energii. LISTY DO REDAKCJI 60

POWIEDZ SWOIM PRZYJACIOŁOM O „NEXUSIE”!


MARZEC-KWIECIEŃ 2000 NEXUS • 1
WYDAWCA OD REDAKCJI
Agencja NOLPRESS s.c. I tak oto dotarliśmy do 10 numeru Nexusa. Te półtora roku, jakie upłynęło od momentu
Skrytka pocztowa 41 rozpoczęcia pracy nad pierwszym numerem, minęło tak szybko, że chwilami wydaje mi
15-959 Białystok–2 się, jakby to było wczoraj. W tym czasie miałem okazję usłyszeć wiele pochlebnych opinii
tel. (085) 6535511 na temat tego pisma i zamieszczanych w nim artykułów, co – przyznam – bardzo cieszy
e-mail: listy@nexus.media.pl i zachęca do dalszej pracy.
lub: listy@ufo.com.pl Zdarzały się też krytyczne opinie na temat niektórych artykułów. Najwięcej emocji
http://www.nexus.media.pl wzbudziły, zgodnie z moimi przewidywaniami, artykuły Laurence’a Gardnera dotykające
bardzo drażliwego dla wielu ludzi tematu, jakim jest wiara i religia. Niestety z roz-
REDAGUJE czarowaniem muszę stwierdzić, że kiedy dochodzi do dyskusji na ten temat, emocje biorą
Ryszard Z. Fiejtek górę nad racjonalnym myśleniem. W wypowiedziach ludzi, którym nie podobają się
poglądy Gardnera, ponieważ burzą one ich wewnętrzny spokój, drażni mnie wysuwana
WSPÓŁPRACA pod jego adresem kontrargumentacja, a właściwie jej brak. Osoby takie zamiast prze-
Mirosław Kościuk prowadzić rzetelną polemikę z konkretnymi tezami autora, ograniczają się jedynie do
Jerzy Florczykowski wygłoszenia stwierdzenia, że autor jest niedouczony. Jest to konstatacja, jaką stosuje się
w dyskusjach, kiedy brak jest argumentów na poparcie własnych racji i jednocześnie nie
DRUK
chce się przyznać racji adwersarzowi. Ten argument jest jakby rodem wzięty z Erystyki,
Białostockie Zakłady Graficzne
czyli sztuki prowadzenia sporów Artura Schopenhauera, który proponuje w niej jako
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 2 ostateczny sposób na „wygranie” sporu stwierdzenie w rodzaju: „Pańskie racje są tak
15-111 Białystok odrażające jak pański wygląd”.
Zam. 2911/2000 Niestety, nie mogę się zgodzić ze stwierdzeniem, że Gardner jest niedouczony,
———————————— ponieważ w rzeczywistości jest z wykształcenia historykiem znającym kilka języków.
WYDAWCA WERSJI ORYGINALNEJ Mocną stroną jego opracowań oraz prezentowanych w nich wniosków jest to, że oparte są
one na jego własnych studiach oryginalnych tekstów a nie na opracowaniach innych
Duncan M. Roads
autorów. To właśnie sięgnięcie do oryginalnych tekstów pozwoliło mu odkryć i ujawnić to,
P.O. Box 30
co inni wiedzieli od dawna i ukrywali, bądź czego nie dostrzegali. Jego teksty są adresowane
Mapleton, QLD 4560
do ludzi o otwartych umysłach, którzy poszukują prawdy i nie boją się weryfikować
Australia swojego światopoglądu. Podobnie jak on uważam, że jeżeli dogmat stoi w sprzeczności
tel. +61 75442 9280 z faktami, to należy go odrzucić. Niestety, większość ludzi woli trzymać się dogmatów
fax +61 75442 9381 i dlatego ten świat – nasza cywilizacja – wygląda tak, jak wygląda, i z roku na rok schodzi na
e-mail: editor@nexusmagazine.com psy. Ostatecznie, jeśli komuś nie odpowiadają głoszone przez Gardnera tezy, może je
http://www.nexusmagazine.com odrzucić i dalej trzymać się swoich poglądów. Życie w niewiedzy też ma swoje zalety.
Z bieżącego numeru szczególną uwagę wszystkich Czytelników pragnę zwrócić na dwa
GRAFIKA NA OKŁADCE artykuły „Sposób na astmę” i „Sieć szpiegowska Echelon”. Pierwszy z nich przedstawia
Dawid Michalczyk podstawy i zarys prostej i niekosztownej metody leczenia astmy, która jest bardzo
e-mail: dmgfx@vip.cybercity.dk dokuczliwą chorobą i stała się już prawdziwą zmorą naszej zachodniej cywilizacji. Jeśli ktoś
http://users.cybercity.dk/∼bcc5877/home.html z Waszych znajomych cierpi na nią i nie jest Czytelnikiem naszego pisma, dajcie mu ten
O artykuł do przeczytania. Będziemy bardzo radzi, jeśli choć kilku osobom pomoże on
uwolnić się od tej dolegliwości.
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZEDRUKÓW Drugi z wymienionych artykułów opisuje coś, co jest znamieniem naszych czasów
Zachęcamy wszystkich do rozpowszechniania i jednocześnie zapowiedzią złowrogiej przyszłości, w której poddana totalnej kontroli
zamieszczanych w Nexusie informacji. jednostka, zdana na łaskę stojącej ponad prawem rządzącej elity, nie będzie nic znaczyła.
Zabrania się jednak powielania publikowanych Stworzona przez sygnatariuszy paktu UKUSA i nadzorowana przez amerykańską Agencję
w nim artykułów, zarówno w formie Bezpieczeństwa Narodowego szpiegowska sieć elektronicznego podsłuchu Echelon służy
drukowanej, jak i elektronicznej (z Internetem nie tylko kontroli i podporządkowywaniu innych krajów i międzynarodowych organizacji
włącznie) bez pisemnej zgody redakcji! woli Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników, ale generalnie zachowaniu panowania
Anglosasów nad światem. Niepokoi mnie to dlatego, że oznacza to dalszy, bardzo sprytnie
O zakamuflowany, wyzysk reszty świata, w tym również Polski, głównie przez USA.
Wszystkie opinie wyrażane na łamach Prawdziwie orwellowską grozą powiała jednak dla mnie informacja zamieszona na
Nexusa są opiniami ich autorów czwartej stronie w „Wieściach z globalnej wioski” mówiąca, że wielu ludzi bardzo chętnie
i niekoniecznie odzwierciedlają punkt wszczepiłoby sobie pod skórę mikochip identyfikacyjny. To pokazuje, że nie brak ludzi
widzenia wydawcy. naiwnych i nie potrafiących przewidywać skutków swoich poczynań. Przecież stąd już
tylko krok do totalnej inwigilacji i podporządkowania sobie ludzi przez rządzących. To ich
O marzenie i cel. Mam nadzieję, że większość ludzi nie da się jednak na to nabrać. I
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności Ryszard Z. Fiejtek
za treść zamieszczanych na łamach
Nexusa reklam i ogłoszeń. Korespondencję do nas kierować prosimy na skrytkę pocztową podaną przy adresie
redakcji bądź za pośrednictwem Internetu (listy@nexus.media.pl lub listy@ufo.com.pl).

FILIE
WIELKA BRYTANIA EUROPA WŁOCHY USA
NEXUS Magazine NEXUS Magazine NEXUS NEXUS Magazine
55 Queens Road, East Grinstead P.O. Box 372 Avalon Edizioni P.O. Box 177
West Sussex, RH19 1BG 8250 AJ Dronten P.O. Box 009 Kempton, IL 60946-0177
Wielka Brytania Holandia 35020 Due Carrare (PD) USA
tel. +44 (0) 1342 322854 tel. +31 (0)321 380558 Włochy tel. +1 815 253 6464
fax +44 (0) 1342 324574 fax +31 (0)228 312081 tel./fax +39 (0)49 911 5516 fax +1 815 253 6454
e-mail: nexus@ukoffice.u-net.com e-mail: frontier@xs4all.nl e-mail: avalon@nexusitalia.com e-mail: nexususa@earthlink.net

2 • NEXUS MARZEC-KWIECIEŃ 2000


NOWA, POLITYCZNIE POPRAWNA Chronicznym brakiem wody jest
BIBLIA dotkniętych 40 procent mieszkańców
e wrześniu (1995) został wyda- naszego globu w 80 krajach i wraz ze
W ny generalnie odnowiony No-
wy Testament. W tej nowej angiels-
wzrostem liczby mieszkańców ta sytu-
acja znacznie się pogorszy.
kojęzycznej wersji usunięto odnośni- Głównym powodem ograniczenia
ki do Boga Ojca, a Syna Człowiecze- produkcji żywności w krajach rozwi-
go zamieniono na „człowieka”, poza jających się jest brak ziemi uprawnej,
tym usunięto wszystko, co by wskazy- a wkrótce będzie nim także niedobór
wało, że to Żydzi zabili Chrystusa. wody.
Ta nowa politycznie poprawna we- Ogólne zapotrzebowanie na wodę
rsja wydana przez wydawnictwo Ox- rośnie w tempie 2,3 procenta rocznie
ford University Press głosi, że dzieci i co 21 lat podwaja się.
nie powinny „słuchać” rodziców, lecz Już dziś ponad 1 miliard ludzi nie
„brać pod uwagę”, co oni mówią, ma dostępu do czystej wody pitnej
żony nie są już „poddanymi” swoich i niemal tyle samo cierpi z powodu
mężów, lecz im „wierne”, „ciemność” nieodpowiednich warunków sanitar-
nie jest już wiązana ze złem z powodu nych.
rasistowskiego wydźwięku, zaś Mod- (Źródło: The Sydney Morning Herald;
litwa Pańska zaczyna się obecnie sło- The Australian, 8 sierpień 1995)
wami: „Ojcze nasz, matko nasza, któ-
ra jesteś w Niebie…”. OBCE ISTOTY (A NIE WIELKI PROCES SĄDOWY WYTOCZONY FDA
Wzmianki do „prawej ręki Boga” zostały WYBUCH) STWORZYŁY NASZ merykańska organizacja Life Exten-
również usunięte, eliminując w ten sposób
możliwość zakłopotania u leworęcznych
WSZECHŚWIAT
dziwnym artykule opublikowanym
A sion Foundation (Fundacja Przedłu-
żania Życia) zatrudniła adwokata z Illinois
ludzi. Brzmi to obecnie „Potężna ręka Boga”.
Usunięcie z Nowego Testamentu i Psal-
W we wrześniowym numerze (1995)
Quarterly Journal of the Royal Astronomi-
w celu wytoczenia w imieniu rosnącej licz-
by ludzi sprawy przeciwko chicagowskie-
mów wszelkich wzmianek, że Żydzi zabili cal Society całkiem poważnie rozważana mu oddziałowi FDA (Food and Drug Ad-
Jezusa, sprawia, że ten przekład Biblii jest jest możliwość, że nasz wszechświat mógł ministration – Urząd ds. Żywności i Le-
pierwszym, który przeciwstawia się anty- zostać stworzony przez bardzo inteligent- ków). Ludzie ci zażywali „nie zatwierdzo-
semityzmowi. ne istoty z innego wszechświata. ne” leki (witaminy, zioła i dodatki minera-
W tłumaczeniu postarano się również Oto stosowny fragment tego artykułu: lne) zapisywane im do indywidualnego
o usunięcie licznych zdań, w których Bóg „…Współczesna kosmologia osiągnęła zażywania, które zostały nielegalnie wyco-
nazywany jest Panem, ponieważ panowie etap, w którym możliwość tej formy krea- fane przez FDA.
jako grupa rządząca zaliczają się już do cji jest bardzo prawdopodobna. Być może Podstawą zaskarżenia jest to, że FDA
przeszłości. wysoce inteligentne istoty z naszego oficjalnie zezwala na indywidualny import
Nie stosuje się również słowa „niewol- wszechświata, nasi potomkowie, również niewielkich ilości „nie zatwierdzonych” le-
nicy”, które zamieniono na „ludzie, którzy będą w bardzo odległej przyszłości tworzyć ków i substancji odżywczych do osobistego
zostali zniewoleni”, zaś słowo „ślepcy” nowe wszechświaty. Najwidoczniej tworze- użytku bez groźby represji.
przekształcono na „ludzie, którzy są ślepi”. nie wszechświatów jest naturalną konsek- Akcja przeciwko chicagowskiemu od-
Na szczęście redaktorzy tego nowego wy- wencją życia osiągającego bardzo wysoki działowi FDA stanowi część znacznie szer-
dania powstrzymali się od przemianowania poziom rozwoju inteligencji”. szego protestu przeciwko ekscesom FDA,
ludzi ułomnych na „sprawnych inaczej”. Dlaczego nasz wszechświat jest taki, jaki zwłaszcza w odniesieniu do medycyny al-
(Źródło: ‹kalivas@aol.com; Weekly Tele- jest? Otóż dlatego, że został stworzony ternatywnej, wobec której FDA stosuje
graph, 6-12 wrzesień 1995) przez inteligentne istoty w zasadzie podo- metody typowe dla Gestapo.
bne do nas. Wszechświat, który zamiesz- W styczniu tego roku (1995) Washing-
EUROPA PŁACI ZA TO, ŻEBY ŻYWNOŚĆ kiwały, był kompatybilny, zharmonizowa- ton Legal Foundation wykupiła w The New
MOGŁA GNIĆ ny z ich formą życia i dlatego nasz jest do York Timesie całą stronę, na której zamieś-
rawie trzy miliony ton owoców i ja- niego podobny. Nasz wszechświat odzie- ciła hasło „To FDA jest problemem, jeśli
P rzyn, w tym prawie milion ton jabłek,
zniszczono w roku 1993, przy czym koszt
dziczył cechy charakterystyczne dla
wszechświata-rodzica, z wyjątkiem pew-
chodzi o ochronę zdrowia w Ameryce”.
(Źródło: Alternative Medicine Digest, vol. 7,
ich zniszczenia wyniósł 439 milionów bry- nych, przypadkowych bądź zaplanowa- nr 7, lipiec 1995)
tyjskich funtów. Wszystko to działo się nych, różnic genetycznych przejawiających
pod auspicjami Wspólnej Polityki Rolnej się w wartościach podstawowych stałych. NIE WIERZCIE W PROZAC
Unii Europejskiej. Artykuł zatytułowany „Naturalna selek- eśli namówiono was do spróbowania
Ponad 720 000 ton brzoskwiń, ponad
pół miliona ton pomarańcz i 165 000 ton
cja wszechświatów zawierających inteligen-
tne życie” sugeruje, że „stworzenie wszech-
J bardzo popularnego leku antydepre-
syjnego o nazwie Prozac, dobrze się za-
nektarynek wycofali z rynku farmerzy, świata nie jest tajemniczym nadnaturalnym stanówcie, zanim weźmiecie go do ust.
którym Bruksela zapłaciła za zniszczenie wydarzeniem poza możliwością ludzkiego Należy wiedzieć, że dopuszczenie leku do
ich własnej produkcji. rozumienia, lecz zupełnie naturalnym wy- stosowania przez FDA wcale nie oznacza,
Sami tylko brytyjscy podatnicy zapłacili darzeniem spowodowanym przez istoty że jest on bezpieczny. W rzeczywistości
57 milionów funtów za zniszczenie owo- nadrzędne (anioły) w zasadzie podobne do stale rosnąca liczba dowodów świadczy, że
ców i warzyw nieomal wszystkich rodzajów nas, a więc całkowicie pojmowalne”. nie jest on bezpieczny. W ciągu ostatnich
hodowanych w Europie. (Źródło: komunikat prasowy Królewskiego 24 lat FDA otrzymał więcej raportów
Całość zniszczonych płodów była dopu- Towarzystwa Astronomicznego, 14 sierpień o niekorzystnych reakcjach na Prozac niż
szczona do konsumpcji przez ludzi. 1995) na jakikolwiek inny produkt.
Oto procedura, w wyniku której euro- FDA nie chce się przyznać, że od wrześ-
pejscy podatnicy płacą za sztuczne utrzy- CZYŻBY CZYSTA WODA MIAŁA ZOSTAĆ nia 1993 roku otrzymał 28 623 raporty na
mywanie wysokich cen owoców i warzyw. „ZŁOTEM” PRZYSZŁOŚCI? temat niekorzystnych reakcji na Prozac.
Owoce niszczy się przez zakopywanie edług danych Banku Światowego To dziesięciokrotnie więcej niż w przypad-
ich w ziemi w celu zgnicia.
(Źródło: The Daily Telegraph, Wielka Bryta-
W woda będzie najbardziej poszukiwa-
nym naturalnym surowcem i najprawdo-
ku Halicionu, innego leku psychiatrycz-
nego, który został zakazany w Wielkiej
nia, 7 sierpień 1995) podobniej przyczyną wojen w XXI wieku. Brytanii, ale nie w USA.

MARZEC-KWIECIEŃ 2000 NEXUS • 3


. . .WIEŚCI Z GLgBALNEJ WIOSKI. . .
Wśród niekorzystnych rekcji na Prozac „UNABOMBER” BYŁ OCHOTNIKIEM trzeba będzie go usuwać, ponieważ jest
są: konwulsje, halucynacje, wzmożona W PROWADZONYCH PRZEZ CIA stale ładowany przy pomocy odpowiedniej
agresja, delirium, wzmożona wrogość i psy- EKSPERYMENTACH W ZAKRESIE myszy”. Komputerowa mysz „oddziałuje
chozy. Jeśli dodamy do tego 1 885 prób KONTROLI UMYSŁU bezpośrednio na elektroniczny implant
samobójstwa oraz 1 734 zejść śmiertelnych, kazuje się, że Theodore Kaczynski, znajdujący się w dłoni i w ten sposób
w tym 1 089 w wyniku samobójstwa, otrzy-
mamy pełny obraz skuteczności Prozacu.
O znany również jako „Unabomber”,
był ochotnikiem w eksperymentach w za-
tworzy niezawodny elektroniczny system
identyfikacyjny (ID) umożliwiający prowa-
(Źródło: Perceptions, jesień 1994) kresie kontroli umysłu sponsorowanych dzenie transakcji przy pomocy poczty ele-
przez CIA i prowadzonych na Harwardzie ktronicznej oraz w sklepach… Raz uru-
WITAMINA „A” MOŻE POMÓC pod koniec lat pięćdziesiątych i na począt- chomiony umożliwia posiadającej go oso-
DZIECIOM Z AUTYZMEM ku sześćdziesiątych. bie dokonywanie wszelkich zakupów bez
SPOWODOWANYM PRZEZ Michael Mello, autor wydanej niedaw- potrzeby posiadania gotówki lub karty
SZCZEPIONKI no książki The United States of America vs kredytowej!”
utystyczne dzieci „budzą się” w rezul- Theodore John Kaczynski (Stany Zjedno- „Global Monetary jest bardzo aktywne
A tacie pionierskiego podejścia opraco-
wanego przez dr Mary N. Megson, pediat-
czone kontra Theodore John Kaczynski),
podaje, że w czasie pobytu na Harwardzie,
na całym świecie i gorliwie wspiera ONZ”.
Będąc zagorzałym fanem ONZ Global
rę rozwojowego z USA. w latach 1958-1962, Kaczynski zgodził się Monetary oferuje nawet komputerowe po-
Megson sprawdza wpływ naturalnej wi- na udział „eksperymentach psychologicz- łączenie ze stroną internetową tej organi-
taminy A na dzieci z autyzmem. Jak dotąd nych”. Osobę kierującą tymi badaniami zacji oraz galerią zdjęć i informacji na
rezultaty jej prób są obiecujące. Mello określa jedynie jako podpułkowni- temat jej ostatnich globalnych interwencji.
— Wiele z tych dzieciaków budzi się ka z okresu II wojny światowej pracujące- Oczywiście to wszystko nie jest prawdą.
— stwierdziła. go dla poprzednika CIA – OSS (Office of Wspomniana strona internetowa jest częś-
Większość autystycznych dzieci rozwija Strategic Services – Biuro Służb Strategi- cią intrygującego projektu realizowanego
się normalnie do wieku około 15-18 mie- cznych). przez Billa Crossa. Pragnie on zoriento-
sięcy. Człowiekiem, który eksperymentował wać się, jak ludzie zareagują, kiedy tego
— Potem nagle zamykają się — twierdzi na młodym Kaczynskim, był dr Henry rodzaju technologia stanie się dostępna
Megson, była dyrektor oddziału pediatrii Murray, który zmarł w roku 1988. Murray w XXI wieku.
rozwojowej w Children’s Hospital (Szpital został zatrudniony przez OSS na początku Według niego ludzie tłumnie zgłaszają
Dziecięcy) w Richmond w stanie Wirginia. wojny, gdzie wykorzystywał swoją teorię się po jego – na razie wyimaginowane
Co jest przyczyną ich zamykania się? osobowości do selekcji agentów i praw- – implanty. Cross jest bardzo zaniepokojo-
Megson uważa, że u niektórych dzieci dopodobnie przesłuchań. ny tym, że tak wielu ludzi pragnie otrzy-
może to być skutek osłabienia receptorów Będąc przewodniczącym Wydziału Sto- mać „Mark of the Beast” („Znak Bestii”
mózgu odpowiedzialnych za wzrok, język sunków Społecznych na Harwardzie, Mur- – termin zaczerpnięty z Biblii odnoszący
i percepcję. Ich prawidłowe funkcjono- ray był zagorzałym przeciwnikiem dalsze- się do indywidualnego kodu kreskowego).
wanie może zależeć od naturalnych form go prowadzenia przez CIA eksperymen- (Źródło: Komentarza Jima Keitha zamiesz-
witaminy A, które można znaleźć w rybach tów w dziedzinie kontroli umysłu, podob- czony na stronie internetowej ‹www.nitro-
zimnowodnych, takich jak na przykład nych do tych, jakie były prowadzone przez news.co/keith.html›)
łosoś. nazistowskich lekarzy w obozach koncent-
Megson uważa, że w przypadku tych racyjnych. Całość badań podlegała nieży- NAUKOWCY TESTUJĄCY GENETYCZNIE
znajdujących się w stanie podwyższonego jącemu już Sidneyowi Gottliebowi, szefo- MODYFIKOWANĄ ŻYWNOŚĆ SĄ
ryzyka dzieci, niektóre szczepionki działa- wi Wydziału Służb Technicznych CIA. OPŁACANI PRZEZ PRODUKUJĄCE
ją jako „wyłącznik” już i tak słabych recep- (Źródło: Los Angeles Times, 9 lipiec 1999) JĄ WIODĄCE FIRMY
torów. W rezultacie dzieci te przestają wóch naukowców odpowiedzialnych
mówić i pogrążają się w swoim własnym
świecie.
CZY LUDZIE CHCĄ IMPLANTÓW?
o, co było początkowo humorystycz-
D za niezależną weryfikację bezpie-
czeństwa żywności genetycznie modyfiko-
Zdaniem Megson naturalna witamina
„A” może wywołać odwrotne działanie
T nym testem psychologicznym w Inter-
necie, przerodziło się w szokujące spo-
wanej będącej dziełem kontrowersyjnego
programu rządu Wielkiej Brytanii jest
– jako „włącznik” tych receptorów. Jej jrzenie w przyszłość. opłacanych również przez czołowe firmy
pacjenci otrzymują bezpieczne dawki, któ- Umieszczona pod adresem ‹www.id- produkujące tego rodzaju żywność.
re są ściśle kontrolowane. Megson ostrze- chip.com› i zatytułowana „Budowa bez- Dr Bob May i dr Alan Dewar z In-
ga, że zbyt duże dawki mogą być toksyczne. konfliktowego świata” strona internetowa stytutu Badań Płodów Rolnych (Institute
Dr Bernard Rimland z Instytutu Badań jest prowadzona przez Global Monetary of Arable Crops Research), instytucji sub-
Autyzmu (Autism Research Institute) LLP, która przyznaje się do posiadania sydiowanej przez rząd, zostali oddelego-
oraz Portia Iverson z Lecz Autyzm Teraz 5 miliardów dolarów w aktywach, biur wani w czerwcu do pomocy w pracach
(Cure Autism Now; w skrócie CAN) do- w Seattle, Zurichu, Nairobi, Montevideo zespołu „światowej klasy naukowców”,
noszą, że rodzice autystycznych dzieci czę- i Singapurze oraz głównej siedziby w Ben- którego zadaniem było sprawdzanie po-
sto zauważają pojawienie się u nich sym- tonville w Arizonie. tencjalnie niekorzystnego wpływu do-
ptomów tej choroby po podaniu im szcze- Global Monetary oferuje przez Internet świadczeń prowadzonych na farmach.
pionek. wykwalifikowanym osobom 250 dolarów Nieco wcześniej zostali oni wynajęci
Amerykański Państwowy Ośrodek Info- za zgodę na wszczepienie pod skórę na przez mieszczącą się w Norfolk spółkę
rmacyjny Szczepień (National Vaccine In- dłoni elektronicznego implantu! AgrEvo produkującą żywność genetycznie
formation Center; w skrócie NVIC) coraz Podana w stronie internetowej Global modyfikowaną do zbadania korzyści, jakie
częściej donosi o rosnącej liczbie niekorzy- Monetary informacja mówi, że „implant jej uprawy przynoszą środowisku. Dr May
stnych reakcji na szczepionki, między in- typu IDchipTM jest bardzo małym urządze- i dr Dewar sprawdzają płody AgrEvo tak-
nymi takich jak dysfunkcje systemu im- niem elektronicznym, które jest bezboleś- że z ramienia Ministerstwa Ochrony Śro-
munologicznego i zachowania autystyczne. nie wszczepiane w głąb tkanki prawej dło- dowiska.
(Źródło: Vaccine Information & Awareness, ni. Nie pozostawia blizny i jest zupełnie W ubiegłym roku rząd Wielkiej Brytanii
adres e-mail: ‹via@access1.net›, strona in- niewidoczny. Poza tym nie odczuwa się go, głośno podkreślał, że składy wszelkich ko-
ternetowa: ‹www.access1.net/via›, 5 sierpień ponieważ jest wykonany głównie z mięk- misji do spraw genetycznie modyfikowanej
1999) kiego, elastycznego plastyku. Nigdy nie żywności muszą być całkowicie niezależne,

4 • NEXUS MARZEC-KWIECIEŃ 2000


. . .WIEŚCI Z GLgBALNEJ WIOSKI. . .
po tym, jak okazało się, że wielu doradców wności eliminując z niego ludzi związa- Zmiana orbity, znana jako „ekscentry-
takich komisji jest bezpośrednio związa- nych z przemysłem biotechnologicznym. czność”, przebiega w dwóch cyklach: je-
nych z przemysłem wykorzystującym bio- Ma dobre notowania wśród obrońców śro- den z nich powtarza się co 100 000 lat,
technologię. dowiska. a drugi co 413 000 lat. Podczas gdy wyno-
— Jak naukowcy mogą pracować na (Źródło: artykuł Andrew Gilligana, Roba szący 100 000 lat cykl znajduje potwier-
rzecz spółek biotechnologicznych i jedno- Evansa i Grega Neale’a, The Telegraph, Lon- dzenie w badaniach starożytnego klimatu
cześnie prowadzić niezależne badania? dyn; ‹www.telegraph.co.uk›, 11 lipiec 1999) za pomocą próbek pobieranych z wnętrza
— zapytuje Adrian Bebb z Friends of lodowców, starych osadów etc., wciąż brak
Earth (Przyjaciele Ziemi). — Te prowa- AGENCJA DO SPRAW ŻYWNOŚCI dowodów na istnienie cyklu powtarzające-
dzone w skali farm doświadczenia są w tej ONZ POPIERA EUROPEJSKIE go się co 413 000.
sytuacji farsą. MORATORIUM NA GENETYCZNIE W swoim artykule zamieszczonym
(Źródło: artykuł Johna Vidala i Jamesa Meik- MODYFIKOWANE MLEKO MONSANTO w Science Rial twierdzi, że znalazł braku-
le’a, The Guardian, ‹www.newsunlimited.co. eprezentująca 101 krajów Komisja jący dowód, dzięki któremu należy przy-
uk/gmdebate›, 4 sierpień 1999) R Codex Alimentarius (Kodeksu Żyw-
nościowego) agencji ONZ do spraw bez-
wrócić cześć Milankowiczowi. Twierdzi
on, że ten wzór wygląda podobnie do
CIA PRZYZNAJE SIĘ DO SZPIEGOWANIA pieczeństwa żywności i leków jednogłośnie (modulowanych częstotliwościowo) fal ra-
BRYTYJSKIEGO MINISTRA, poparła europejskie moratorium z roku diowych. Nie zna on fizycznego mechaniz-
PRZECIWNIKA GENETYCZNIE 1993 dotyczące zakazu sprzedaży mleka mu jego powstawania, niemniej pomaga
MODYFIKOWANEJ ŻYWNOŚCI zawierającego hormony (rBGH) produk- on jego zdaniem w wyjaśnieniu, dlaczego
genci CIA potajemnie śledzili brytyjs- cji firmy Monsanto. Ten niespodziewany epoki lodowcowe powtarzają się w niere-
A kiego ministra ochrony środowiska,
Michaela Meachera.
wyrok, na który amerykańska prasa zarea-
gowała milczeniem, jest potężnym ciosem
gularnych odstępach czasu.
Inni naukowcy sugerują, że przyczyną
Wczoraj wieczorem [10 lipca 1999] Me- wymierzonym w amerykańską politykę powstawania epok lodowcowych mogą być
acher oświadczył, że był zaskoczony, kiedy globalnego handlu, która pozostaje pod zmiany płaszczyzny orbity ziemskiej lub
rząd Stanów Zjednoczonych przyznał, że wpływem potężnych, ponadnarodowych periodyczne zanurzanie się Ziemi w pierś-
CIA założyło mu teczkę. Podobno zawiera koncernów, takich jak Monsanto. cieniu pyłowym, który krąży wokół Słońca.
ona szczegóły odnoszące się do jego Orzeczenie Komisji Codex Alimenta- (Źródło: Fox News, ‹http://foxnews.com›, 24
uprzedzeń w sprawie genetycznie modyfi- rius zmusiło Stany Zjednoczone do od- lipiec 1999)
kowanej żywności, którą Waszyngton pro- stąpienia od zamiaru zaskarżenia europej-
muje w Europie. skiego moratorium w Światowej Organiza- WIATR SŁONECZNY A NIE LUDZIE
CIA odmówiło ujawnienia szczegółów cji Handlu (World Trade Organization), POWODUJE POWSTAWANIE DZIUR
zawartych w tej teczce, które jeden z wy- co miało nastąpić pod koniec bieżącego OZONOWYCH
działów określił jako „szczegóły biografi- roku, i co nie mniej ważne orzeczenie to nia 20 czerwca agencja prasowa Xin-
czne”. Przeprowadzony w tej sprawie
przez Telegraph wywiad ujawnił, że żaden
stanowi pierwsze znaczące zwycięstwo nad
zwolennikami genetycznie modyfikowanej
D hua podała, powołując się na wyniki
badań chińskich naukowców, że „dziura
z pozostałych brytyjskich ministrów nie ma żywności odniesione na gruncie nauko- w warstwie ozonowej nad biegunem połu-
swojej teczki w CIA. wym, nie licząc względów ideologicznych dniowym jest spowodowana przez Słońce,
Grupy związane z ochroną środowiska i etycznych. a nie ludzi”.
podniosły alarm. Charles Secrett, dyrektor (Źródło: The Campaign for Food Safety, Yang Xuexiang, profesor nauk geologi-
Friends of Earth, stwierdził: ‹www.purefood.org/rbghlink.html›, 18 sier- cznych na Politechnice Changchun, uwa-
— Nasuwa się podejrzenie, że CIA pra- pień 1999) ża, że przyczyną tych uszkodzeń jest wiatr
cując w białych rękawiczkach działa na słoneczny (strumień wysokoenergetycz-
rzecz Monsanto [amerykańska spółka bio- ZMIANY ORBITY ZIEMI MOGĄ BYĆ nych cząstek) a nie freon.
technologiczna] starając się wszelkimi spo- PRZYCZYNĄ POWSTAWANIA EPOK Yang, który prowadzi badania dotyczące
sobami wcisnąć nam do gardeł ich techno- LODOWCOWYCH ewolucji Ziemi i zmian globalnego klimatu,
logię, bez względu na to, co twierdzą poli- mienność ziemskiej orbity wokół opublikował wyniki swoich badań w artyku-
tycy z Partii Demokratycznej. Teczka ta
stałaby się dynamitem, gdyby okazało się,
Z Słońca może być wyjaśnieniem niere-
gularnego powstawania epok lodowco-
le zamieszczonym w majowym numerze
(1999) chińskiej edycji Scientific American.
że zawiera informacje na temat nastawie- wych co mniej więcej 100 000 lat. Według niego wiatr słoneczny zmniej-
nia Michaela Meachera do genetycznie — Ziemia okrąża Słońce w ciągu roku szył grubość atmosfery nad południowym
modyfikowanej żywności. Jaki CIA ma po orbicie, która jest mniej lub bardziej biegunem Ziemi. Erupcje wulkanów, któ-
interes w zaprzątaniu sobie głowy poglą- eliptyczna — twierdzi Jose Rial, profesor re miały miejsce na południowej półkuli
dami polityków na temat genetycznie mo- geofizyki na Uniwersytecie Północnej Ka- wyzwoliły duże ilości szkodliwych gazów,
dyfikowanej żywności? roliny w Chapel Hill. — Te zmiany za- które doprowadziły do dalszego zmniej-
Przy nacisku Stanów Zjednoczonych na chodzą w okresie dziesiątków tysięcy lat szenia tamtejszej warstwy ozonowej.
bardziej swobodny dostęp genetycznie i są głównym czynnikiem powstawania Trzecim czynnikiem powodującym
modyfikowanych produktów do brytyjs- epok lodowcowych, bowiem Ziemię zmniejszenie warstwy ozonowej są stru-
kiego rynku żywności – mimo sprzeciwu oświetlają w tym czasie zmienne ilości mienie wysokoenergetycznych cząsteczek,
brytyjskich konsumentów – genetycznie światła słonecznego. które wchodząc w ziemską atmosferę zu-
modyfikowana żywność staje się źródłem Przejście z bardziej kołowej na bardziej żywają ozon, zarówno nad południowym,
potencjalnego konfliktu między tymi kra- eliptyczną orbitę i z powrotem na bardziej jak i północnym biegunem.
jami. kołową jest jedną z wielu znanych długo- Yang argumentuje, że to północna pół-
Meacher jest najostrożniejszym ze wszy- terminowych zmian ziemskiej orbity i nosi kula jest miejscem, w którym koncentruje
stkich członków rządu w kwestii upraw nazwę zmian Milankowicza. Nazwa ta po- się używanie freonu. Gdyby teoria freono-
genetycznie modyfikowanych roślin sprze- chodzi od nazwiska serbskiego astronoma- wa była prawdziwa, wówczas dziura ozo-
ciwiającym się ich komercyjnej hodowli, matematyka, Milutina Milankowicza, któ- nowa powinna była pojawić się nad biegu-
dopóki nie zostanie ustalone, że nie stano- rego teorie dotyczące przyczyn i czasu nem północnym, a nie południowym.
wią one zagrożenia dla środowiska. Powo- powstawania epok lodowcowych były ak- (Źródło: Agencja France Press, agencja pra-
łał komitet doradców ministerialnych ceptowane od lat dwudziestych aż do lat sowa Xinhua, ‹www.insidechina.com›, 21
w sprawie genetycznie modyfikowanej ży- siedemdziesiątych. czerwiec 1999)

MARZEC-KWIECIEŃ 2000 NEXUS • 5


. . .WIEŚCI Z GLgBALNEJ WIOSKI. . .
RYNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WPŁYW PESTYCYDÓW PROWADZI DO NADPOBUDLIWOŚCI
FIRM BIOTECHNOLOGICZNYCH MA
ZA SPRAWĄ KONSUMENTÓW
TENDENCJĘ SPADKOWĄ
ajwiększy europejski bank doradza
O d 25 lat miliony ludzi z miast i miasteczek pije z kranu wodę skażoną niewielkimi stężeniami
insektocydów, środków chwastobójczych i sztucznych nawozów. Co więcej, kąpią się oni
w niej i polewają nią pod prysznicem, wdychając w ten sposób oraz absorbując przez skórę niewielkie
N czołowym inwestorom sprzedaż ich
udziałów w przedsiębiorstwach zajmują-
ilości chemikaliów stosowanych w rolnictwie. Najgorzej jest oczywiście w rejonach rolniczych.
Najczęstszymi związkami skażającymi wodę są insektocydy z grupy karbaminianów (aldicarb
i inne), herbicydy z grupy tyrazynowców (atrazyna i inne) oraz azot azotanowy. Zatrudnieni przez
cych się rozwojem genetycznie modyfiko- rządy naukowcy od lat sprawdzają szkodliwość tych związków podając je w niskich dawkach
wanych organizmów (GMO), ponieważ zwierzętom laboratoryjnym, głównie w poszukiwaniu oznak raka, i twierdzą, że ich typowe stężenia
konsumenci nie chcą kupować tego rodza- występujące w wodach gruntowych mieszczą się w ramach „dopuszczalnego ryzyka”.
ju produktów. Kierowana przez Warrena P. Portera grupa biologów i medyków z Uniwersytetu Wisconsin
W raporcie przesłanym do tysięcy du- w Madison zakończyła właśnie trwające pięć lat badania polegające na podawaniu wodnych
żych instytucjonalnych inwestorów (w tym roztworów tych związków o niskim stężeniu samcom myszy i uważnej obserwacji ich zachowania.
Okazało się, że mieszaniny tych związków o stężeniach podobnych do występujących w wodzie
brytyjskich funduszy emerytalnych) Deut-
gruntowej rolniczych regionów Stanów Zjednoczonych wywołują mierzalny, szkodliwy wpływ na ich
sche Bank podaje, że „rosnące ujemne układ nerwowy, immunologiczny i endokrynologiczny (hormonalny) (Toxicology and Industrial
odczucie społeczne” stwarza problemy dla Health, vol. 15, nr 1 i 2, 1999). Co więcej, twierdzą oni, że wyniki ich badań mają bezpośrednie
czołowych spółek, takich jak Monsanto implikacje w stosunku do ludzi.
i Novartis. Dr Porter i jego koledzy podkreślają, że systemy: nerwowy, immunologiczny i endokrynologiczny,
„Stwierdziliśmy, że Monsanto wydało są ze sobą ściśle związane i nieustannie komunikują się ze sobą. Jeśli któryś z nich ulegnie
1,5 miliona dolarów na przekonanie brytyj- uszkodzeniu lub degradacji, może się to odbić niekorzystnie na dwóch pozostałych. W związku z tym
skich konsumentów do swoich produktów, naukowcy z Wisconsin tak zaprojektowali swoje doświadczenia, aby sprawdzić wpływ rolniczych
nie odnosząc zamierzonego skutku. Mon- chemikaliów na każdy z tych trzech systemów jednocześnie.
santo nie bardzo odpowiada księciu Karo- Aby ocenić funkcje systemu immunologicznego dokonano pomiarów zdolności wytwarzania przez
lowi, przeciwnikowi GMO, co nie jest bez mysz antyciał w odpowiedzi na obecność obcych protein. Aby ocenić funkcjonowanie systemu
endokrynologicznego mierzono poziom hormonów tarczycy w krwi, zaś w celu oceny wydolności
znaczenia dla opinii Brytyjczyków”. – Czy-
systemu nerwowego mierzono agresywne zachowanie w obecności innej myszy wprowadzanej do
tamy w raporcie. – „Wygląda więc na to, że klatki. Badano również wpływ tych związków na wzrost myszy mierząc całkowitą wagę ich ciał
przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i śledziony.
żywności, detaliczni kupcy, firmy przetwór- Eksperymenty te były wielokrotnie powtarzane w celu upewnienia się, że wyniki są powtarzalne.
cze i rządy nadają sygnał mówiący: «nie Okazało się, że wpływ na system endokrynologiczny (poziom hormonów tarczycy), system im-
jesteśmy gotowi na przyjęcie GMO (gene- munologiczny i spadek wagi ciała mają mieszanki aldicarbu i azotanu, atrazyny i azotanu oraz
tycznie modyfikowanych organizmów)»”. aldicarbu, atrazyny i azotanu razem wziętych. Okazało się również, że atrazyna i azotan oraz aldicarb,
Ponieważ raport został przesłany do in- atrazyna i azotan razem wzięte wywołują wzrost agresji.
westorów, ceny akcji odnośnych przedsię- Zespół badawczy z Wisconsin podaje: „Szczególnie ważną obserwacją wynikającą z zespołowych
biorstw spadły mimo generalnie rosnącego prac Boyda i innych, Portera i innych oraz naszych bieżących badań jest to, że zmiana stężenia
trendu na rynku papierów wartościowych. hormonów tarczycy w krwi była konsekwentną reakcją na mieszanki i nie zawsze występowała
w przypadku pojedynczego związku chemicznego”.
Skończył się więc szał wykupywania akcji
W czasie pięcioletnich badań poziom hormonu tarczycy podnosił się lub spadał w zależności od
spółek zajmujących się produkcją nasion. mieszanki rolniczych chemikaliów dodawanych do wody pitnej.
Według raportu obawy europejskich Dr Porter i jego koledzy prezentują dowody pochodzące z innych doświadczeń świadczące o tym,
konsumentów są uzasadnione. że liczne chemikalia rolnicze mogą wpływać na poziom hormonu tarczycy, zarówno u przedstawicieli
„Europejscy konsumenci przeżyli ostat- dzikiej fauny, jak i człowieka. Podkreślają, że podobne skutki mogą powodować PCB-y (niezwykle
nio kryzys «szalonych krów», francuski trwałe związki organiczne wytwarzane poprzez reakcję chloru z dwufenylem) i dioksyny. Właściwy
kryzys krwi zarażonej wirusem HIV, ho- poziom hormonu tarczycy jest zasadniczym czynnikiem warunkującym prawidłowy rozwój mózgu
lenderski kryzys pomoru świń, belgijski człowieka w okresie płodowym. Niektóre, aczkolwiek nie wszystkie, badania dowodzą, że brak
kryzys dioksynowy etc. Dawanie w tej sy- umiejętności skupienia uwagi i/lub zaburzenia związane z nadmiernym pobudzeniem u dzieci są
tuacji posłuchu Amerykanom twierdzą- związane ze zmianami poziomu hormonu tarczycy w krwi. Dzieci z MCS (Multiple Chemical
cym, że obawy dotyczące GMO są nieuza- Sensivity – wielorakie uczulenie na chemikalia) mają nienormalny poziom hormonu tarczycy. Co
więcej, przypadki agresywnego zachowania i nadmiernej drażliwości są również związane z pozio-
sadnione, nie wydaje się być właściwym
mem hormonu tarczycy.
posunięciem”.
Najnowsze badania cztero- i pięcioletnich dzieci w Meksyku wyraźnie pokazują spadek zdolności
Raport ten stanowi poważny problem umysłowych i znaczny przyrost zachowań o charakterze agresywnym wśród dzieci wystawionych na
dla Brytyjskiej Partii Pracy, której fundusz wpływ pestycydów (Environmental Health Perspectives, 106, czerwiec 1998, str. 347-353). Elizabeth A.
emerytalny zainwestował duże sumy w dwa Guillette i inni przeprowadzili badania grupy dzieci Indian Yaqui zamieszkałych w dolinie Yaqui
czołowe przedsiębiorstwa zajmujące się w północnej Sonorze w Meksyku. Jedna z badanych grup dzieci zamieszkuje niziny, na których
produkcją genetycznie modyfikowanej ży- dominują uprawy wymagające oprysków pestycydami (45 lub więcej oprysków rocznie), druga
wności: AstraZeneca i Novartis. Mówi się, natomiast mieszka na pobliskiej wyżynie, gdzie ich rodzice zarabiają na życie prowadząc gospodarst-
że obie te firmy po latach inwestowania wa o charakterze hodowlanym nie używając pestycydów. Dzieci wystawione na oddziaływanie
i osiągnięciu znikomych zysków rozważają pestycydów mają znacznie mniejszą odporność fizyczną, co potwierdziły testy polegające na
możliwość sprzedaży swoich oddziałów. sprawdzeniu ich zdolności do podskakiwania, mają uwstecznioną koordynację ręka-oko, nie potrafiły
Opublikowanie tego raportu zbiegło się narysować linii prostej ani kreskowej sylwetki człowieka, które dzieci z wyżyny rysowały z łatwością.
Co warte uwagi, w badaniach Guillette znajdujemy następujący opis zachowań dzieci wy-
w czasie ze wzrostem niepokoju czynni- stawionych na działanie pestycydów: „Zaobserwowano, że dzieci z dolin biły swoje rodzeństwo, kiedy
ków oficjalnych, w związku z zarzutami przechodziło obok, i bardzo łatwo wpadały w gniew przy najmniejszej uwadze ze strony rodziców.
kierowanymi pod adresem genetycznie Tego rodzaju agresywnych zachowań nie zaobserwowano u podnóża gór” (u dzieci z wyżyny wolnej
modyfikowanej żywności. Rządowe bada- od pestycydów).
nia wykazały, że zbiory genetycznie mody- Od pewnego czasu Amerykanie zastanawiają się nad przyczynami agresywności swojego społe-
fikowanej kukurydzy, soi i bawełny wcale czeństwa, jednak nikt nie zainteresował się szerzej tym, czy na umysłowe zdolności naszych dzieci, ich
nie są większe od normalnych i nie powo- psychiczną równowagę i umiejętność współżycia w grupie nie wpływają pestycydy, nawozy sztuczne
dują zmniejszenia zużycia pestycydów. i toksyczne metale. Z prac Warrena Portera, Elizabeth Guillette i innych, jasno wynika, że jest to
(Źródło: artykuł Paula Browna i Johna Vidala, bardzo istotne pytanie. I
The Guardian, Londyn, strona interneto- (Źródło: artykuł Petera Montague w Rachel’s Environment & Health Weekly, nr 648, 20 kwiecień
wa ‹www.newsunlimited.co.uk›, 25 sierpień 1999, Environmental Research Foundation, USA, tel.: (410) 263 1584, fax: (410) 263 8944, e-mail:
1999) ‹erf@rachel.org›, strona internetowa: ‹www.monitor.net.rachel/›.

6 • NEXUS MARZEC-KWIECIEŃ 2000


N ajwiększym przedsięwzięciem inwigilacyjnym, jakie kiedykolwiek podjęto,
jest stworzony przez amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego
(National Security Agency; w skrócie NSA) globalny system szpiegowski noszący
Amerykańska nazwę Echelon. Jego zadaniem jest przechwytywanie i analiza rozmów telefonicz-
nych, faksów oraz wiadomości przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej lub
Agencja teleksów na całym świecie. Echelon pozostaje pod kontrolą NSA we współpracy
z brytyjską Kwaterą Główną Łączności Rządowej (Government Communication
Bezpieczeństwa Headquarters; w skrócie GCHQ), kanadyjską Jednostką Bezpieczeństwa Łączności
(Communications Security Establishment; w skrócie CSE), australijskim Dyrek-
Narodowego toriatem Sygnałów Obrony (Defence Signals Directorate; w skrócie DSD) i nowo-
zelandzkim Generalnym Biurem Bezpieczeństwa Łączności (General Communica-
prowadzi razem tions Security Bureau; w skrócie GCSB). Wszystkie te organizacje połączone są
tajnym paktem o nazwie UKUSA Security Agreement zawartym w roku 1948,
z odpowiednimi którego zasady i warunki wciąż pozostają tajemnicą.
System Echelon jest stosunkowo prosty i składa się z rozmieszczonych na całym
agencjami świecie stacji przechwytujących wszelkie satelitarne, mikrofalowe, komórkowe
i światłowodowe sygnały, które poddawane są następnie procesowi przetwarzania
sygnatariuszy paktu przez potężne komputery NSA o niezwykłym wprost potencjale, z możliwością
identyfikacji głosu oraz optycznym rozpoznawaniem pisma włącznie, które wyszu-
UKUSA stałą kują z pomocą czegoś, co nosi nazwę Słownika Echelonu, odpowiednie kodowe
słowa lub frazy służące do wyławiania i rejestracji zawierających je przekazów w celu
inwigilację ich dalszej analizy. Pracujący w „stacjach nasłuchowych” analitycy wywiadu posiada-
ją specjalne listy kluczowych słów (haseł) służących do rozpoznawania i analizy
elektronicznych wszelkich wytypowanych przez system rozmów i korespondencji, które przekazywa-
ne są następnie agencji wywiadowczej, które zamówiła ich przechwycenie.
środków przekazu Poza podsłuchiwaniem terrorystów i awanturniczych krajów Echelon jest uży-
wany również do celów wykraczających poza jego pierwotne przeznaczenie – in-
w celu wigilacji obywateli Stanów Zjednoczonych okazujących „niepopularne” sympatie
polityczne, a nawet wbrew postanowieniom Pierwszej, Czwartej i Piątej Poprawki
szpiegowania do Konstytucji USA bez wyraźnej przyczyny, co zazwyczaj tłumaczy się w zawiły
sposób jakimiś uzasadnionymi powodami i uprzywilejowaną pozycją agencji wywia-
innych rządów oraz dowczych oraz rządu Stanów Zjednoczonych. Strażnicy i nadzorcy naszych wolno-
ści lub aktualnie wybrani przedstawiciele polityczni nie przykładają zbytniej wagi do
organizacji i osób tej działalności, nie mówiąc już o mających pod ich nosem nadużyciach.
Główne cele Echelonu to:
prywatnych. • Szpiegostwo polityczne: Od czasu zakończenia II wojny światowej agencje
wywiadowcze w USA wprowadziły swoisty system deptania praw Amerykanów.
Nawet po dochodzeniu prowadzonym w sprawie wewnętrznego szpiegostwa i in-
wigilacji, które wdrożono po zakończonej fiaskiem Aferze Watergate, NSA nadal
inwigiluje polityczną działalność „niepopularnych” grup politycznych oraz wybiera-
Część 1 nych przedstawicieli społeczeństwa.
Pewna demaskatorka oświadczyła w roku 1988 w wywiadzie dla clevelandzkiego
Plain Dealera, że służąc w latach osiemdziesiątych w jednostce w Menwith Hill była
świadkiem przechwytywania rozmów senatora z Północnej Karoliny, Stroma Thur-
Patrick S. Poole monda. Były kongresman ze stanu Maryland, Michael Barnes napisał w opub-
likowanym w roku 1995 przez wychodzący w Baltimore dziennik Sun artykule, że
 1998/1999 w czasie prezydentury Reagana jego rozmowy telefoniczne były regularnie pod-
słuchiwane, co odkrył dopiero kiedy Biały Dom przekazał dziennikarzom zapis ich
treści. Jedna z najbardziej szokujących rewelacji wyszła na światło dzienne, kiedy
E-mail: kilku urzędników GCHQ zapytanych o śledzenie politycznych grup zbliżonych do
pspoole@hiwaay.net ruchu obrońców pokoju, wyznało w końcu londyńskiemu Observerowi, że w Słow-
niku Echelonu znajdują się takie organizacje jak Amnesty International czy
Strona internetowa:
Greenpeace, a nawet katoliccy księża.
http://fly.hiwaay.net/~pspoole/echelon.html • Szpiegostwo gospodarcze: Od chwili upadku komunizmu w Europie Wschod-
niej agencje wywiadowcze gorączkowo szukały nowych uzasadnień dla utrzymywa-

MARZEC-KWIECIEŃ 2000 NEXUS • 7


nia swoich zdolności inwigilacyjnych, chcąc zachować swój zarówno jeśli chodzi o jej budżet, liczbę personelu, jak
status i rozdęte budżety. Rozwiązaniem okazało się prze- i możliwości. Inne kraje dostrzegły już gwałtowny wzrost
definiowanie pojęcia „bezpieczeństwa państwa”, które objęło zasobów i instalacji NSA na całym świecie i potępiły prowa-
aspekty ekonomiczne, handlowe i korporacyjne. W Depar- dzone na szeroką skalę szpiegowanie swoich obywateli przez
tamencie Handlu utworzono Biuro Współpracy Wywiadow- Stany Zjednoczone.
czej (Office of Intelligence Liaison), któremu powierzono Opracowany przez Parlament Europejski w styczniu 1998
gromadzenie i analizę dokumentów dotyczących czołowych roku wstępny raport podaje szczegółowe wyniki dochodzeń
amerykańskich korporacji. W wielu przypadkach beneficjen- prowadzonych przez niezależnych badaczy, które ujawniają
tami tego gospodarczego szpiegostwa są spółki, które pomog- istnienie amerykańskiej sieci masowej inwigilacji monitorują-
ły NSA w rozwijaniu systemów Echelonu. Te kazirodcze cej rozmowy telefoniczne, faksy i wiadomości przesyłane
stosunki są tak silne, że uzyskiwane w wyniku tych działań pocztą elektroniczną na całym świecie, a zwłaszcza pochodzą-
informacje są wykorzystywane do wypychania z rynku produ- cych z Unii Europejskiej i Japonii. Raport ten zatytułowany
centów konkurujących z tymi mamucimi korporacjami, które „Ocena technologii umożliwiających kontrolę polityczną”1,
często są źródłem głównych finansowych dotacji przekazywa- opracowany przez Komitet ds. Naukowo-Technicznej Oceny
nych na działalność obu partii (chodzi o Partię Republikańs- Opcji (Scientific and Technological Options Assessment
ką i Partię Demokratyczną – przyp. tłum.). Committee; w skrócie STOA) przy Parlamencie Europejskim
To, co kiedyś służyło do gromadzenia informacji, które wywołał duże poruszenie wśród europejskich elit politycz-
okazały się pomocne w powstrzymywaniu zakusów i osta- nych. W USA jedynie New York Times2 wypowiedział się na
tecznym pokonaniu sowieckiego imperium, co utworzono jego temat.
w celu śledzenia krajów komunistycznych oraz popierających Raport STOA wyeksponował również jątrzący punkt za-
terroryzm, skierowano teraz beztrosko przeciwko dosłownie palny istniejący między Stanami Zjednoczonymi i ich alian-
każdemu obywatelowi świata. Parlament Europejski zastana- tami z Unii Europejskiej. Prowadzona na szeroką skalę przez
wia się, czy szpiegowska działalność Echelonu narusza suwe- NSA inwigilacja obywateli krajów Unii Europejskiej jest
renność i prywatność obywateli również w innych krajach. znana i dyskutowana w europejskiej prasie od roku 1981.
W niektórych przypadkach, takich jak na przykład będącej Nazwa tego systemu brzmi Echelon i jest on jednym z najtaj-
własnością NSA stacji Menwith Hill niejszych systemów szpiegowskich,
w Anglii, inwigilacja jest prowadzo- Mimo dezintegracji komunizmu jakie istnieją.
na przeciwko własnym obywatelom w byłym Związku Radzieckim Echelon jest w rzeczy samej po-
przy pełnej aprobacie i współpracy tężną siecią elektronicznych stacji
rządu. i całej Wschodniej Europie, szpiegowskich rozlokowanych na ca-
Ten raport dowodzi, że Kongres tajemnicza NSA nadal rośnie łym świecie utrzymywaną przez pięć
podjął swoją od dawna nie wykorzys- w siłę, i to w tempie krajów: USA, Wielką Brytanię, Ka-
tywaną rolę nadzorcy przestrzegania nadę, Australię i Nową Zelandię.
praw obywatelskich i wolności Ame- wykładniczym, zarówno jeśli Kraje te połączone wciąż tajnym
rykanów, zamiast dalej odgrywać ro- chodzi o jej budżet, liczbę układem UKUSA (należy wymawiać
lę pieska pokojowego amerykańs- personelu, jak i możliwości. ju-ku-za) szpiegują obywateli, zaró-
kich agencji wywiadowczych. Prowa- wno swoich, jak i swoich partnerów,
dzone przez Kongres przesłuchania, przechwytując i zbierając sygnały
podobne do tych, jakim poddano Kościół i Komitet Rockefel- elektroniczne niemal wszystkich rozmów telefonicznych, fak-
lera w latach siedemdziesiątych, powinny ustalić, do jakiego sów i poczty elektronicznej przesyłanych na całym świecie.
stopnia Echelon zajmuje się śledzeniem osobistej, politycznej, Sygnały te są poddawane obróbce przez potężne superkom-
religijnej i handlowej wymiany informacji między obywatela- putery NSA, które wyszukują w nich określonych słów (haseł)
mi USA. występujących w Słownikach Echelonu.
Nieżyjący już senator USA, Frank Church, ostrzegał, że Większość szczegółów dotyczących tego mamuciego sys-
technologia i możliwości systemu Echelon stanowią bezpo- temu szpiegowskiego, jak również samego układu UKUSA,
średnie zagrożenie dla wolności narodu amerykańskiego. pozostaje ścisłą tajemnicą. To, co wiemy na temat Echelonu,
Jeśli Echelon pozostawi się bez nadzoru, elity polityczne lub jest rezultatem mozolnej pracy dziennikarzy i badaczy na
same agencje wywiadowcze będą mogły użyć go jako narzę- całym świecie, którzy od dziesięcioleci trudzą się nad ujaw-
dzia do łamania konstytucyjnych praw obywateli oraz obale- nieniem operacji prowadzonych za pomocą najtajniejszych
nia wybranego przez naród rządu. systemów naszych rządów. Wydana w roku 1996 książka
nowozelandzkiego dziennikarza Nicky Hagera Secret Power:
ECHELON I PAKT UKUSA New Zealand’s Role in the International Spy Network (Tajna
Zakończenie Zimnej Wojny postawiło wiele agencji o cha- siła – rola Nowej Zelandii w międzynarodowej sieci szpiegows-
rakterze wojskowym i wywiadowczym w trudnej sytuacji, kiej)3 dostarczyła dosyć szczegółowego wglądu w ten system
ponieważ ich ogromne budżety oraz niemalże brak cywilnej i rozbudziła zainteresowanie nim oraz dyskusję nad jego
kontroli zależały od jej trwania. Polityczne i wojskowe alianse właściwością.
z czasu II wojny światowej stały się wkrótce aliansami wywia- Niniejszy artykuł omawia ekspansję Echelonu oraz poro-
dowczymi kryjącymi się w cieniu Żelaznej Kurtyny, która zumienia służb wywiadowczych i opartą na nich wymianę
odcięła po wojnie Wschodnią Europą od reszty świata. informacji. Działanie Echelonu służy celowi NSA, którym jest
Dla niektórych agencji wywiadowczych koniec Zimnej szpiegowanie obywateli innych krajów przy jednoczesnym
Wojny oznaczał jedynie przesunięcie celów, zadań i obiektów przyzwoleniu tym krajom na obchodzenie zakazu szpiegowa-
zainteresowania, przy zachowaniu posiadanego personelu nia obywateli USA. Echelon stanowi nie tylko jedno z głów-
i źródeł finansowania. Jedną z nich jest Agencja Bezpieczeńs- nych naruszeń konstytucji USA, ale również pogwałcenie
twa Narodowego. Mimo dezintegracji komunizmu w byłym dobrej woli sojuszników Stanów Zjednoczonych zagrażające
Związku Radzieckim i całej Wschodniej Europie, tajemnicza prywatności ludzi na całym świecie. Istnienie i rozszerzanie
NSA nadal rośnie w siłę, i to w tempie wykładniczym, Echelonu rodzi złe przeczucia w kwestii konstytucyjnych

8 • NEXUS MARZEC-KWIECIEŃ 2000


swobód obywateli. Jeśli agencje rządu USA mogą w dowolny AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO (NSA)
sposób gwałcić najbardziej fundamentalne zasady zawarte Pierwsze skrzypce w UKUSA grają bez wątpienia Stany
w Karcie Praw Człowieka (Bill of Rights) bez zgody i nadzoru Zjednoczone. Większość funduszy na wspólne przedsięwzię-
ze strony Kongresu, oznacza to, że odeszliśmy od republikań- cia i urządzenia (o których będzie mowa dalej), jak również
skiej formy rządów i wróciliśmy do tyranii. dyrektywy dotyczące operacji zbierania informacji wywiadow-
czych są wydawane głównie przez NSA. Agencje, uczestnicy
STRONY PAKTU UKUSA (strony) traktatu, często wymieniają między sobą personel,
Sukces wysiłku wojskowego aliantów odniesiony w czasie dzielą między siebie zadania wywiadowcze, a także ustalają
II wojny światowej był w dużej mierze rezultatem zbierania zasady gromadzenia i ochrony wspólnych informacji. Tym
informacji wywiadowczych wroga i o wrogu oraz złamania niemniej to właśnie NSA rezerwuje sobie przywilej, jako
szyfrów używanych przez niego do przekazywania informa- największa na świecie organizacja szpiegowska, wydawania
cji wywiadowczych oraz depesz dyplomatycznych. Poza tym swoim partnerom rozkazów, które muszą wykonywać.
siłom sprzymierzonych udało się odtworzyć kody i urzą- Prezydent Harry Truman założył NSA w roku 1952 na
dzenia deszyfrujące, które skutecznie ukryły istotne info- mocy prezydenckiej dyrektywy, która pozostaje tajna do
rmacje przed węszącymi, przenikliwymi oczami państw Osi. dzisiaj. Rząd USA nie przyznawał się do istnienia NSA do
Te skoordynowane programy wywiadu realizowane przez roku 1957. Jej pierwotnym zadaniem było kierowanie działa-
signal intelligence (SIGINT4) zapewniały bezpieczeństwo niami SIGINT oraz COMSEC w imieniu Stanów Zjednoczo-
informacyjne aliantów i sprawiały, że wywiad przeciwnika nych. Prezydent Reagan nałożył w roku 1984 na NSA dodat-
był bezradny. kowy obowiązek zabezpieczenia systemów informacyjnych,
Niestety, pod koniec konfliktu nowa, zagrażająca wszyst- a w roku 1988 prowadzenia szkoleń w zakresie zabezpieczeń
kim potęga, Związek Radziecki, sprowokowała Zimną Wojnę operacyjnych. W roku 1986 NSA stanęła przed sądem pod
i zniewoliła kraje Wschodniej Europy. W ten sposób te zarzutem wspierania wojskowych operacji prowadzonych
skoordynowane związki wywiadowcze zyskały nowego wroga z ramienia Departamentu Obrony.9
i skierowały na niego swoje elektroniczne oczy i uszy, aby Ulokowana w Forcie George Meade leżącym między
śledzić, czy istniejąca równowaga sił nie ulega naruszeniu. Waszyngtonem i Baltimore w stanie Maryland NSA chełpi się
Ogrom elektronicznego sprzętu i personelu pozostającego posiadaniem najlepszego na świecie sprzętu szpiegowskiego
w dyspozycji NSA był przez 40 lat i personelu. NSA jest największym
głównym źródłem zasilania szpiego- Ulokowana w Forcie George pracodawcą matematyków, którzy
wskiego systemu Echelon. tworzą najlepsze zespoły specjalis-
Dyplomatycznym fundamentem,
Meade leżącym między tów do tworzenia i łamania szyfrów,
na którym powstał system Echelon, Waszyngtonem i Baltimore jakie kiedykolwiek utworzono. Za-
był pakt UKUSA, który sięga swoi- w stanie Maryland NSA chełpi daniem zespołów deszyfracji jest ła-
mi korzeniami do układu BRUSA się posiadaniem najlepszego manie szyfrów zagranicznych i we-
COMINT (porozumienie wywia- wnątrzkrajowych przekazów elektro-
dów) zawartego na początku II woj- na świecie sprzętu nicznych oraz przekazywanie odczy-
ny światowej i ratyfikowanego przez szpiegowskiego i personelu. tanych tekstów ogromnym zespołom
Zjednoczone Królestwo (UK) oraz biegłych językoznawców, którzy po-
USA 17 maja 1943 roku.5 trafią tłumaczyć i analizować teksty
Powołana do życia w ramach Brytyjskiej Wspólnoty Naro- w 100 językach. NSA jest odpowiedzialne również za tworze-
dów w latach 1946-1947 organizacja SIGINT połączyła wszys- nie szyfrów zabezpieczających przekazy tekstów rządowych.
tkie organizacje wywiadowcze powojennego Zjednoczonego Pełniąc rolę przywódcy grupy UKUSA, NSA zajmuje się
Królestwa, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.6 głównie tworzeniem nowych technik inwigilacji oraz techno-
Zawarta w roku 1947 między UK7 i USA wciąż tajna logii łamania szyfrów, ukierunkowywaniem pozostałych agen-
umowa UKUSA określała zależności między oddziałami SI- cji na określone cele oraz szkoleniem i dostarczaniem stosow-
GINT i rządami krajów będących jej sygnatariuszami. Z kolei nych narzędzi do przechwytywania, przetwarzania i analizo-
bezpośrednie umowy zawarte pomiędzy USA i tymi agenc- wania ogromnych ilości przekazów o charakterze wywiadow-
jami określają dodatkowo zawiłe stosunki i zależności ist- czym. Posiadając najbardziej technologicznie zaawansowany
niejące między tymi organizacjami. sprzęt związany z przekazem wiadomości i komputerowym
Najważniejszą spośród tych organizacji jest amerykańska łamaniem szyfrów ze wszystkich agencji wywiadowczych świa-
Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (NSA), która jest re- ta NSA pełni rolę kompetentnego i wymagającego szefa
prezentantem amerykańskich interesów w ramach tego poro- UKUSA.
zumienia. NSA jest desygnowana jako „Pierwsza Strona
w traktacie [UKUSA]”. W imieniu Zjednoczonego Królestwa SIEĆ ECHELONU
(UK) i jego partnerów z Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, Stworzona w ramach paktu UKUSA ogromna sieć spowija
czyli w imieniu SIGINT, traktat podpisała Kwatera Główna cały ziemski glob i sięga aż w kosmos. Lądowe stacje prze-
Łączności Rządowej (GCHQ). W ten sposób stronami trak- chwytywania, żeglujące po wszystkich morzach i oceanach
tatu stały się również: kanadyjska Jednostka Bezpieczeństwa świata statki wywiadowcze oraz supertajne satelity krążące na
Łączności (CSE), australijski Dyrektoriat Sygnałów Obrony wysokości około 32 000 kilometrów – wszystko to umożliwia
(DSD) i nowozelandzkie Generalne Biuro Bezpieczeństwa NSA i jej sojusznikom z paktu UKUSA dostęp do całości
Łączności (GCSB). Mimo iż każda z tych organizacji jest globalnej sieci telekomunikacyjnej. Bardzo niewielu przeka-
związana dodatkowymi umowami z USA i ze sobą nawzajem, zom udaje się ujść jej elektronicznym czujnikom.
te cztery kraje są traktowane jako „Drugie Strony” traktatu. Podzieliwszy między siebie świat sygnatariusze paktu
„Trzecie Strony” to Niemcy, Japonia, Norwegia, Południowa UKUSA kierują swoje elektroniczne „odkurzacze” na niebo
Korea i Turcja. Z pewnych źródeł dochodzą sygnały, że do tej i ziemię w celu wyłapywania wszelkich sygnałów telekomuni-
grupy mogą być również włączone Chiny, lecz na osobnych kacyjnych, które przechodzą przez kontrolowany przez nich
ograniczonych prawach.8 obszar przestrzeni. Urządzenia pozostające w gestii NSA

MARZEC-KWIECIEŃ 2000 NEXUS • 9


kontrolują teren obu Ameryk, nadzorowane przez brytyjską Kilkadziesiąt innych radiowych stacji nasłuchowych nale-
Kwaterę Główną Łączności Rządowej – Europę, Afrykę żących do sygnatariuszy paktu UKUSA zlokalizowano w ba-
i Rosję (europejską część na zachód od Uralu), podlegające zach wojskowych w różnych zakątkach Ziemi. Stacje te od-
australijskiemu Dyrektoriatowi Sygnałów Obrony – tereny grywały istotną rolę przed wprowadzeniem telekomunikacji
południowo-wschodniej Azji, południowo-zachodniego Pacy- satelitarnej, ponieważ większość przekazów nadawano w paś-
fiku i wschodniego rejonu Oceanu Indyjskiego, należące do mie fal radiowych.
nowozelandzkiego Generalnego Biura Bezpieczeństwa Łącz- Mimo szerokiego rozpowszechnienia technologii satelitar-
ności – południowy Pacyfik, a w szczególności rejon wysp nej przekaz wiadomości na radiowym paśmie wysokiej częs-
południowego Pacyfiku, natomiast będące w dyspozycji Jed- totliwości (HF) nadal odgrywa ważną rolę, ponieważ przeno-
nostki Bezpieczeństwa Łączności – teren północnej Rosji, szone za jego pomocą sygnały mają bardzo duży zasięg i są
Europy i Ameryki.10 użyteczne do przesyłania wiadomości na statki i samoloty
Kręgosłup sieci Echelon stanowią liczne stacje nasłucho- znajdujące się nawet w najbardziej odległych miejscach na-
wo-odbiorcze nakierowane na satelity Intelsat i Inmarsat, za szego globu. Na krótsze dystanse stosuje się pasmo bardzo
pomocą których przesyłana jest znaczna większość przekazów wysokich częstotliwości (VHF), zaś pasmo ultrawysokich
telefonicznych i telefaksowych wewnątrz poszczególnych kra- częstotliwości (UHF) jest używane do przesyłania wiadomo-
jów oraz między nimi. 20 satelitów Intelsat umieszczonych na ści wojskowych w obrębie danego kraju. Główne bazy na-
geostacjonarnej orbicie nad określonym punktem równika słuchu radiowego to Tangimoana w Nowej Zelandii, Bamaga
obsługuje nie tylko ruch cywilny, ale również przekazy dyp- i Cape York w Australii oraz wspólna baza NSA i GCHQ
lomatyczne i rządowe, które są przedmiotem szczególnego ulokowana na atolu Diego Garcia na Oceanie Indyjskim.16
zainteresowania stron paktu UKUSA.11 Specjalna, wysokoczęstotliwościowa sieć pozwalająca ustalać
Początkowo tylko dwie stacje nasłuchowe były odpowie- kierunki, z których nadawane są sygnały, (HFDF), prze-
dzialne za przechwytywanie przekazów nadawanych za po- chwytuje przekazy w celu dokładnego określenia pozycji
średnictwem satelitów Intelsat: Morwenstow w Anglii i Yaki- statków i samolotów. Stacje te nie są angażowane do analizy
ma w stanie Waszyngton w USA. Kiedy seria Intelsat 5 zo- przekazywanych wiadomości, grają jednak istotną rolę w mo-
stała zastąpiona satelitami Intelsat 701 i 703, które charak- nitorowaniu ruchów mobilnych celów wojskowych.
teryzowały się znacznie bardziej skupioną wiązką transmisyj- Wysoką pozycję w stacjach typu HFDF zajmuje w UKU-
ną, co uniemożliwiało odbiór sygnałów z południowej półkuli SA kanadyjska CSE, której nosząca kodową nazwę sieć
w bazie Yakima, zainstalowano dodatkowe urządzenia w Au- Classic Bullseye obejmuje większość atlantyckich i pacyficz-
stralii i Nowej Zelandii.12 nych stacji, które monitorowały ruchy sowieckich statków
Obecnie stacja w Morwenstow kieruje swoje uszy na i łodzi podwodnych w okresie Zimnej Wojny. Stacje roz-
satelity unoszące się nad oceanami Atlantyckim i Indyjskim mieszczone od Kingston i Leitrim w prowincji Ontario do
przekazujące sygnały do Europy, Afryki i zachodnich części Gander na Nowej Funlandii i od Alert na Północno-zachod-
Azji, stacja Yakima rozlokowana na terenie poligonu Yakima nich Terytoriach (ulokowane na najbardziej wysuniętym na
Firing Station nasłuchuje rejon Dalekiego Wschodu i Oceanu północ koniuszku Kanady nad Morzem Arktycznym mogą
Spokojnego oraz przekazy przesyłane na północnej półkuli. podsłuchiwać rosyjskie bazy łodzi podwodnych w Piertopaw-
Stacja w Sugar Grove w Zachodniej Wirginii zajmuje się łowsku i Władywostoku), aż po Masset w Kolumbii Brytyjs-
ruchem informacyjnym nad obydwiema Amerykami. Stacja kiej monitorują ruchy statków i samolotów pod dyktando
DSD w Geraldton w Zachodniej Australii i stacja GCSB NSA.17 CSE utrzymuje również małą jednostkę w bazie
w Waihopai w Nowej Zelandii zajmują się krajami Azji oraz lotniczej Lackland w San Antonio w Teksasie, skąd monitoro-
Pacyfiku. Dodatkowa stacja ulokowana na Wyspie Wniebo- wane są prawdopodobnie ruchy celów na terytorium Ameryki
wstąpienia na Oceanie Atlantyckim między Brazylią i Angolą Łacińskiej.
zajmuje się, jak się przypuszcza, wiadomościami przesyłanymi Następnym z głównych filarów systemu Echelon jest sieć
przez satelity Intelsat na południowej półkuli.13 amerykańskich satelitów szpiegowskich i odpowiadających im
Satelity spoza serii Intelsat są monitorowane z tych samych baz odbiorczych rozrzuconych po całym imperium UKUSA.
stacji, jak również z bazy w Menwith Hill w Anglii, Shoal Bay Te zlokalizowane w kosmosie „odkurzacze” elektronicznego
w pobliżu Darwin w Australii, Leitrim w Kanadzie, Bad Aibling przekazu wiadomości wyłapują prowadzone przez radio, tele-
w Niemczech i w Misawa w Japonii. Satelity te obsługują fony komórkowe i za pomocą mikrofal naziemne rozmowy
zazwyczaj rosyjskie i regionalne przekazy.14 Stacja w Shoal Bay telefoniczne. Satelity te zostały wystrzelone przez NSA we
nasłuchuje satelity indonezyjskie, a w Leitrim satelity należące współpracy z jej siostrzanymi organizacjami – Narodowym
do krajów Ameryki Łacińskiej, włącznie z przekazami z satelity Biurem Wywiadu (National Reconnaissance Office; w skró-
meksykańskiej spółki telefonicznej Morelos.15 cie NRO) i CIA. Seria satelitów Ferret z lat sześćdziesiątych,

Amerykańskie satelity szpiegowskie będące aktualnie w użyciu


Satelita Ilość Orbita Producent Przeznaczenie
————————————————————————————————————————————————————————
Advanced KH-11 3 320 km Lockheed Martin Fotografie szpiegowskie o rozdzielczości 13 cm
LaCrosse Radar Imaging 2 320-650 km Lockheed Martin Fotografie szpiegowskie o rozdzielczości od 1 do 3 m
Orion/Vortex 3 35 900 km TRW Inwigilacja telekomunikacji
Trumpet 2 320-35 900 km Boeing Inwigilacja telefonii komórkowej
Parsae 3 970 km TRW Inwigilacja oceanu
Satellite Data System 2 320-35 900 km Hughes Przekaz danych
Defence Support Program 4+ 35900 km TRW/Aerojet Wczesne ostrzeganie o pociskach balistycznych
Defence Meteorological 2 800 km Lockheed Martin Meteorologia, wykrywanie kierunku opadu
Support Program radioaktywnego po wybuchach ładunków nuklearnych
(Źródło: MSNBC16)

10 • NEXUS MARZEC-KWIECIEŃ 2000


satelity Canyon, Vortex, Magnum, Orion oraz seria satelitów Nie dosyć, że była pierwszą stacją satelitarnego prze-
Jumpseat z lat siedemdziesiątych utorowały drogę ulepszo- chwytywania informacji, Menwith Hill podniosła w roku 1974
nym satelitom Mercury, Mentor i Trumpet z lat dziewięć- swoją rangę rozszerzając zakres swojej działalności na groma-
dziesiątych (patrz tabela na poprzedniej stronie). dzenie informacji wywiadowczych. W tej fazie rozbudowy
Satelity szpiegowskie działają jak wielkie łyżki wychwytu- zainstalowano w niej osiem dużych talerzowych anten do
jące elektroniczne przekazy, rozmowy telefoniczne i różne śledzenia łączności satelitarnej. Obecnie znajdują się w niej
transmisje radiowe. Stacje nadawczo-odbiorcze nadzorujące następujące systemy gromadzenia informacji z satelitów:23
działanie tych satelitów są pod wyłączną kontrolą Stanów STEEPLEBUSH – Ukończony w roku 1984 kosztujący
Zjednoczonych, mimo iż są ulokowane w zagranicznych bazach 160 milionów dolarów system, który znacznie poszerzył moż-
wojskowych. Dwie główne stacje tego typu znajdują się w Men- liwości prowadzenia inwigilacji satelitarnej stacji, wykraczając
with Hill w Anglii oraz w Pine Gap w środkowej Australii. daleko poza granice, jakie wyznaczono dla niej w roku 1974.
RUNWAY – Ciągnący się ze wschodu na zachód wzdłuż
STACJA MENWITH HILL stacji system, który odbiera sygnały z drugiej generacji geosta-
Stacja Menwith Hill leży w północnym Yorkshire w Anglii cjonarnych satelitów typy Vortex oraz przechwytuje najróż-
w pobliżu Harrogate. Ważna rola, jaką odgrywa ona w sys- niejsze przekazy z terenu Europy, Azji i byłego Związku
temie Echelon, została ostatnio potwierdzona w raporcie Radzieckiego. Uzyskane informacje przekazywane są następ-
Komitetu ds. Naukowo-Technicznej Oceny Opcji przy Par- nie do centrum komputerowego Menwith Hill, gdzie poddaje
lamencie Europejskim (STOA): się je obróbce. RUNWAY został prawdopodobnie zastąpiony
lub uzupełniony systemem RUTLEY.
Wszystkie przekazy poczty elektronicznej, tak zwane „e- PUSHER – System HFDF przeznaczony do śledzenia
maile”, rozmowy telefoniczne oraz faksy przesyłane w obrębie wiadomości przekazywanych na wysokich częstotliwościach
Europy są rutynowo przechwytywane przez Agencję Bezpie- (HF) w paśmie od 3 do 30 MHz, jakich używa się w radiach
czeństwa Narodowego USA (NSA), a następnie przekazywane CB, walkie-talkie (przenośne krótkofalówki) oraz innych
drogą satelitarną z kontynentu europejskiego poprzez strategi- urządzeniach radiowych. Głównym obiektem zainteresowa-
czne centrum w Londynie do Fortu Meade w stanie Maryland nia PUSHERA są przekazy wojskowe i dyplomatyczne.
za pośrednictwem ośrodka w Menwith Hill położonego na MOONPENNY – Wykryty przez brytyjskiego dziennika-
wrzosowiskach północnego Yorkshire w Zjednoczonym Króles- rza w latach osiemdziesiątych system, który podsłuchuje
twie.19 satelity telekomunikacyjne należące do innych krajów, jak
również satelity umiejscowione nad oceanami Atlantyckim
Istnienie i znaczenie tej stacji zostało po raz pierwszy i Indyjskim.
wyciągnięte na światło dzienne przez brytyjskiego dziennika- KNOBSTICKS I i II – Przeznaczenie tych anten jest bliżej
rza Duncana Campbella w roku nie znane. Prawdopodobnie służą
1980.20 Dziś jest to największa stacja Wszystkie przekazy poczty one do nasłuchu wojskowych i dyp-
szpiegowska na świecie o ponad 25 elektronicznej, tak zwane lomatycznych przekazów w Europie.
punktach odbiorczych z satelitów GT-6 – Nowy system zainstalo-
z liczącym 1 400 osób personelem „e-maile”, rozmowy telefoniczne wany pod koniec roku 1996. Uważa
amerykańskim podległym NSA i 350 oraz faksy przesyłane w obrębie się, że odbiera on sygnały satelitów
osobami podległymi Ministerstwu Europy są rutynowo geostacjonarnych trzeciej generacji,
Obrony Wielkiej Brytanii. takich jak Advanced Orion lub Ad-
Po rewelacjach na temat tego, że przechwytywane przez Agencję vanced Vortex. Za jego pomocą mo-
stacja jest koordynatorem inwigilacji Bezpieczeństwa Narodowego że być podsłuchiwany nawet mający
większości kontynentu europejskie- USA (NSA)… nadbiegunową orbitę nowy satelita
go, stała się ona areną ciągłych pro- o nazwie Advanced Jumpseat.
testów organizowanych przez miejs- STEEPLEBUSH II – Rozwinię-
cowych członków ruchu obrońców pokoju. Stała się również cie systemu STEEPLEBUSH z roku 1984. System ten pod-
przedmiotem intensywnej krytyki przedstawicieli rządów eu- daje obróbce informacje przejęte przy pomocy odbiorników
ropejskich, którzy są zaniepokojeni ogromnym zakresem RUNWAY, które wychwytują informacje z satelitów Vortex.
inwigilacji ludności cywilnej i gospodarczego szpiegostwa SILKWORTH – Główny system komputerowy opraco-
prowadzonego z jej terenu przez Stany Zjednoczone.21 wany przez Lockheed Corporation na użytek Menwith Hill
Początki Menwith Hill sięgają grudnia 1951 roku, kiedy to służący do przetwarzania informacji zgromadzonych przez
Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych i Brytyjskie Minister- różne systemy nasłuchu.
stwo Wojny podpisały umowę na dzierżawę tamtejszego W roku 1997 w czasie procesu apelacyjnego dwóch kobiet,
gruntu wykupionego wcześniej przez rząd brytyjski. NSA członkiń ruchu obrońców pokoju skazanych za wtargnięcie na
przejęło dzierżawę bazy w roku 1966 i od tego czasu stale ją teren bazy podczas protestu, wyszła na jaw pewna szokująca
rozbudowuje. informacja dotycząca Menwith Hill. Z dokumentów i zeznań
Aż do połowy lat siedemdziesiątych Menwith Hill było w tej sprawie dostarczonych przez R.G. Morrisa, dyrektora
wykorzystywane do podsłuchiwania przekazów przesyłanych Emergency Planning British Telecom (Wydział Planowania
przez międzynarodowe łącza i przekaźniki oraz wiadomości Awaryjnego Telekomunikacji Brytyjskiej) wynikało jednoznacz-
pozadyplomatycznych. Na początku lat sześćdziesiątych po nie, że co najmniej trzy ostatnie wewnątrzkrajowe telefoniczne
otrzymaniu jednego z pierwszych zaawansowanych kompute- kable światłowodowe, z których każdy jest w stanie przekazywać
rów IBM Menwith Hill zaczęto używać również do sor- jednocześnie 100 000 rozmów, przeprowadzono przez Menwith
towania zbiorów nie odszyfrowanych przekazów teleksowych, Hill24 umożliwiając tym samym NSA podłączenie się do samego
na które składały się międzynarodowe telegramy i rozmowy jądra sieci British Telecom. Po ogłoszeniu tych rewelacji sędzia
telefoniczne prowadzone przez firmy oraz instytucje rządowe Jonathan Crabtree udzielił upomnienia BT i zabronił Morrisowi
i cywilne, w poszukiwaniu wszystkiego, co miało polityczne, udzielania jakichkolwiek dalszych informacji na ten temat
wojskowe lub ekonomiczne znaczenie.22 uznając je za związane z „bezpieczeństwem narodowym”.

MARZEC-KWIECIEŃ 2000 NEXUS • 11


Zdaniem Duncana Campbella tajne alianse między Men- nie stanowi jego zdolność do zapamiętywania i rejestrowania
with Hill i British Telecom zapoczątkowane zostały w roku ogromnej masy informacji, ale narzędzia i technologie umoż-
1975 wraz ze współosiowym podłączeniem do Menwith Hill liwiające redukcję przekazów do tych, które są istotne dla
mikrofalowej bazy BT położonej w Hunter’s Stone, 6,5 kilo- agencji wywiadowczych.
metra od Menwith Hill, które istnieje do dzisiaj.25 Każda stacja posiada wykazy kluczowych słów (Słowniki)
Pozostałe elementy monumentalnego systemu inwigilacyj- dostarczone przez poszczególne agencje wywiadowcze będące
nego SIGINT w Menwith Hill to TROUTMAN, ULTRA- uczestnikami traktatu. Zarządca każdego z tych Słowników
PURE, TOTALISER, SILVERWEED, RUCKUS i inne. odpowiada za jego uzupełnianie, usuwanie lub zmianę kryte-
Kierując w tajemnicy swoje „odkurzacze” w kierunku riów wyszukiwania kluczowych słów w każdej z tych stacji.28
satelitów telekomunikacyjnych i wyłapując odbierane i prze- Każdy Słownik ma swój indywidualny kryptonim, jak na
kazywane przez nie sygnały obejmujące niemal wszystkie przykład COWBOY w Yakima czy FLINTLOCK w Waiho-
przekazy nadawane z Ziemi, podsłuchując radiowe komuni- pai.29 Kryptonimy te odgrywają istotną rolę dla analityków,
katy przemieszczające się nad ziemią lub podłączając bezpo- którzy analizują potem przechwycone wiadomości.
średnio do naziemnych linii telekomunikacyjnych, Menwith Każda wiadomość oznaczona za pomocą Słownika, która
Hill stanowi wraz ze swoimi siostrzanymi stacjami w Pine Gap spełnia określone kryteria, jest sortowana przy pomocy czte-
w Australii i Bad Aibling w Niemczech oczywisty dowód rocyfrowego kodu oznaczającego jej pochodzenie i temat (na
starań NSA i jej sojuszników z paktu UKUSA, których celem przykład 5535 może oznaczać japoński tekst dyplomatyczny,
jest kontrola wszystkich elektronicznych wiadomości przesy- a 8182 wiadomości z zakresu dystrybucji technologii kodo-
łanych na świecie. wania)30, jak również datę, czas i kod stacji. Do adresu
dołączany jest także kod zamawiającej agencji: ALPHA-
SŁOWNIKI ECHELONU ALPHA (GCHQ), ECHO-ECHO (DSD), INDIA-INDIA
Już sama zdolność Echelonu do przechwytywania wię- (GCSB), UNIFORM-UNIFORM (CSE) i OSCAR-OSCAR
kszości ruchu telekomunikacyjnego świata zapiera wręcz dech (NSA). Wiadomości te są następnie przesyłane do kwatery
w piersiach. Jakby tego nie było dosyć, Echelon jest w stanie głównej zamawiającej agencji poprzez globalny system kom-
deszyfrować przejęte przekazy, od- puterowy PLATFORM31, który pe-
filtrowywać je, badać i zaszeregowy- Już sama zdolność Echelonu do łni rolę informacyjnego systemu ner-
wać do odpowiednich kategorii przechwytywania większości wowego stacji i agencji działających
w celu dalszej ich analizy przez w ramach paktu UKUSA.
agentów służb specjalnych z różnych ruchu telekomunikacyjnego Analitycy agencji wywiadowczych
agencji działających w ramach paktu świata zapiera wręcz dech dokonują codziennie przeglądu wy-
UKUSA. w piersiach. Jakby tego nie było łapanych wiadomości pochodzących
Dotarłszy do stacji sygnały elekt- z poprzedniego dnia. W czasie anali-
roniczne wprowadza się do systemu dosyć, Echelon jest w stanie zy, odkodowywania i tłumaczenia
komputerowego o gigantycznej po- deszyfrować przejęte przekazy, każda wiadomość może być prze-
jemności, takiego jak SILK- odfiltrowywać je, badać kształcona w odpowiedniego rodza-
WORTH, który potrafi ponadto ju raport analityczny – mogą to być
rozpoznawać głosy i teksty pisane.
i zaszeregowywać do pełne tłumaczenia danego tekstu,
Po wprowadzeniu danych cała ta odpowiednich kategorii w celu „gisty” (wyciągi), które podają naj-
machina przystępuje do pracy. Te dalszej ich analizy przez ważniejsze informacje dotyczące ca-
komputery i obsługujące je progra- agentów służb specjalnych łej serii przejętych wiadomości z da-
my są niemalże dziełami sztuki nej kategorii, oraz streszczenia, któ-
i w pewnym sensie należą do przy- z różnych agencji działających re są kompilacją pełnych tłumaczeń
szłości. w ramach paktu UKUSA. i „gistów”.32 Następnie klasyfikuje
MAGISTRAND będący częścią się je pod względem tajności: MO-
systemu komputerowego SILK- RAY (tajne), SPOKE (tajniejsze niż
WORTH zarządza potężnymi programami wyszukującymi MORAY), UMBRA (najtajniejsze), GAMMA (przechwyco-
kluczowe słowa.26 Jeden z wchodzących w jego skład pro- ne wiadomości rosyjskie) i DRUID (wiadomości udostęp-
gramów, PATHFINDER (opracowany przez brytyjskie niane agencjom nie będącym członkami paktu UKUSA). Ten
przedsiębiorstwo Memex)27, służy do analizy treści wiadomo- analityczny produkt jest raison d’être (uzasadnieniem ist-
ści w oparciu o potężne bazy danych polegającej na wy- nienia) całego systemu Echelon, jak również płynem oży-
szukiwaniu w nich za pomocą skomplikowanych algorytmów wiającym pakt UKUSA.
kluczowych wyrazów i zwrotów. Programy rozpoznające głos
przekształcają rozmowy w tekst pisany, który jest poddawany NARODOWE BEZPIECZEŃSTWO A INWIGILACJA
dalszej analizie. Wysoko zaawansowany technologicznie pro- OBYWATELI
gram o nazwie VOICECAST potrafi zidentyfikować wzorzec System Echelon jest produktem Zimnej Wojny będącej
głosu danej osoby, który jest odpowiednio katalogowany swoistą bitwą prowadzoną za pomocą podsycania napięć,
z przeznaczeniem do późniejszych analiz. w wyniku których uczestniczące w niej strony balansowały na
Przetwarzając miliony przekazów na godzinę systemy krawędzi anihilacji, złagodzonej następnie za sprawą détente
Echelonu przez 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu (zmniejszenia napięcia) i głasności. Okresy wściekłej nagonki,
poszukują sekwencji kluczowych słów, numerów telefonów niedowierzania i paranoi między Stanami Zjednoczonymi
i faksów i określonych wzorców głosu. Ostatecznie system ten i imperium sowieckim (Związek Radziecki oraz państwa
przekształca na tekst i zapisuje bardzo niewiele wiadomości satelickie) wyhodowały i umocniły agencje wywiadowcze do
i rozmów telefonicznych. Większość z nich zostaje następnie tego stopnia, że kiedy w całej Europie Wschodniej upadł
odfiltrowana po przeczytaniu i przesłuchaniu przez system. komunizm, zarządcy organizacji wywiadowczych zaczęli gorą-
Do dalszej analizy zapisywane są jedynie przekazy zawiera- czkowo szukać uzasadnienia dla dalszego utrzymywania swo-
jące kluczowe „hity” (trafienia). O potędze systemu Echelon jego rozdętego aparatu.

12 • NEXUS MARZEC-KWIECIEŃ 2000


Dostarczyło im go powstanie postmodernistycznego ro- 6. Tamże, str. 142-143.
7. Skrót od United Kingdom (Zjednoczone Królestwo) obejmującego Wiel-
dzaju wojny – terroryzmu – i jednocześnie umożliwiło roz-
ką Brytanię i Irlandię Północną. – Przyp. red.
szerzenie zdolności szpiegowskich, zarówno w odniesieniu do 8. Nicky Hager, Secret Power…, str. 40.
przeciwnika, jak i do własnych obywateli. Echelon jest rezul- 9. National Security Agency, About the NSA (O NSA), FAQ (Często
tatem tej sytuacji i tych starań. Satelity, które przelatują na zadawane pytania i odpowiedzi).
wysokości tysięcy kilometrów nad naszymi głowami i potrafią 10. Desmond Richelson i Jeffrey Ball, The Ties…, str. 143.
wyśledzić najdrobniejsze szczegóły na ziemi, a także tajne 11. Zasięg obszarów pokrywanych przez satelity Intelsat można znaleźć pod
adresem ‹www.intelsat.com/cmc/connect/globlmap.htm›.
łodzie podwodne, które myszkują po dnach oceanów i pod-
12. Nicky Hager, Secret Power…, str. 28.
łączają się do podmorskich kabli telekomunikacyjnych33, to 13. Tamże, str. 35.
tylko część trybików nadających mocy wydajnej maszynie 14. Tamże.
szpiegowskiej paktu UKUSA. 15. Marco Campagna, „Un Système de Surveillance Mondiale” („System
W Stanach Zjednoczonych daje się zauważyć wspólny Inwigilacja Świata), Cahiers de Television, CTV-France, czerwiec 1998; Peter
wysiłek szefów agencji szpiegowskich, stróżów prawa fede- Hum, „I Spy” („Szpieguję”), Citizen, Ottawa, 10 maj 1997.
16. Nicky Hager, Secret Power…, str. 35-36 i str. 150; Desmond Richelson
ralnego i kongresmanów, zmierzający do obrony możliwości i Jeffrey Ball, The Ties…, str. 204-207.
Echelonu. Ich przekonywające argumenty wskazują na trage- 17. Mike Frost, Michel Graton, Spyworld: How CSE Spies on Canadians and
dię zamachów bombowych w mieście Oklahoma oraz w bu- the World (Świat Szpiegów, czyli jak CSE szpieguje Kanadyjczyków i cały świat),
dynku World Trade Center w Nowym Jorku. Słabość Amery- Seal/McClelland-Bantam, Toronto, 1995, str. 35
kanów za granicą, jak to wykazały ostatnio zamachy na 18. Robert Windrem, „Spy Satellites Enter New Dimension” („Szpiegowskie
satelity wkraczają w nowy wymiar”), MSNBC i NBC News, 8 sierpień 1998.
amerykańskie ambasady w Dar es Salaam w Tanzanii i w Na-
19. Steve Wright, „An Appraisal…, str. 19.
irobi w Kenii, uzasadnia, jak twierdzą, potrzebę monitorowa- 20. Duncan Campbell, Linda Melvern „America’s Big Ear on Europe”
nia na całym świecie sił, które gotowe są posługiwać się („Amerykańskie wielkie ucho na Europę”), The New Statesman, 18 lipiec 1980,
bezsensownym gwałtem i terrorem jako narzędziem walki str. 10-14.
politycznej ze Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami. 21. Simon Davies, „EU Simmers over Menwith Listening Station” („Unia
Sukcesy odnoszone przez siły specjalne dodają wiary- Europejska wścieka się na stację nasłuchową Menwith”), Telegraph, Londyn, 16
lipiec 1998.
godności argumentom na rzecz utrzymania tak perwersyjnego
22. Nicholas Rufford, „Spy Station F83” („Stacja szpiegowska F83”), Sunday
systemu inwigilacji. Odkrycie stanowisk rakietowych na Ku- Times, Londyn, 31 maj 1998.
bie w roku 1962, pochwycenie terrorystów z Achille Lauro 23. Duncan Campbell, „Somebody’s Listening” („Ktoś nasłuchuje”), The New
w roku 1995, odkrycie rzekomego związku Libii z zamachem Statesman, 12 sierpień 1988, str. 10-12; „The Hill”, Dispatches, BBC Channel 4,
bombowym w berlińskiej dyskotece, w wyniku którego zginął 6 październik 1993 (tekst udostępniony przez Duncana Campbella); Loring
jeden Amerykanin (w odwecie za co zbombardowano w roku Wirbel, „Space: Intelligence Technology’s Embattled Frontier” („Kosmos – te-
chnologia szpiegowska na pierwszej linii”), Electronic Engineering Times, 22
1996 Trypolis), oraz niezliczona liczba innych incydentów, kwiecień 1997; Nicolas Rufford, „Cracking the Menwith Codes” („Łamanie
których udało się uniknąć (okrytych obecnie milczeniem kodów Menwith”), Sunday Times, Londyn, 31 maj 1998.
i utajnionych), ma wskazywać na konieczność utrzymywania 24. Duncan Campbell, „BT Condemned for Listing Cables to US SIGINT
zdolności zbierania danych w celu zapewnienia bezpieczeńst- Station” („Potępienie BT za udostępnienie kabli telefonicznych amerykańskiej
wa Stanom Zjednoczonym. stacji SIGINT”), 4 wrzesień 1997.
25. Tamże; Rufford…, jak w przyp. 23.
Mimo rzeczywistych zagrożeń i niebezpieczeństw, na jakie
26. Wzmianka o tym znajduje się w „The Hill”, Dispatches.
wystawieni są obywatele Stanów Zjednoczonych, zarówno we 27. Steve Wright, „An Appraisal…. Memex ma stronę internetową, na której
własnym kraju, jak i za granicą, Konstytucja Stanów Zjed- opisuje swoje obronne i szpiegowskie produkty oraz kontrakty: ‹www.me-
noczonych w sposób jasny określa i ogranicza uprawnienia mex.co.uk/prod/intelligence/comm.html›.
rządu. I 28. Nicky Hager, Secret Power…, str. 49.
dokończenie w następnym numerze 29. Tamże, str. 165-166.
30. Tamże, str. 44.
O autorze: 31. James Bamford, The Puzzle Palace: Inside the National Security Agency,
America’s Most Secret Intelligence Organization, (Pałac układanek – wewnątrz
Patrick S. Poole jest wykładowcą zarządzania i ekonomiki w Ban- Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, najtajniejszej organizacji wywiadowczej Ame-
nockburn College’u w Franklin w stanie Tennessee w USA, wcześniej ryki), Penguin Books, Nowy Jork, str. 138-139.
pracował jako zastępca dyrektora Center for Technology Policy 32. Nicky Hager, Secret Power…, str. 45.
(Centrum Polityki Technologicznej) w Waszyngtonie. Jest autorem 33. Desmond Richelson i Jeffrey Ball, The Ties…, str. 223-224.
licznych artykułów poświęconych głównie sprawom związanym ze Dodatkowe źródła:
swobodami obywatelskimi i ochroną prywatności. • Patrick Poole, „Inside America’s Secret Court: The Foreign Intelligence
Surveillance Court” („Wewnątrz amerykańskiego tajnego dworu – dwór wywia-
Przełożył Jerzy Florczykowski du zagranicznego”), materiały prywatne.
• „Lawmakers Raise Questions about International Spy Network” („Legist-
Przypisy: ratura ma wątpliwości co do międzynarodowej sieci szpiegowskiej”), New York
1. Steve Wright, „An Appraisal of Technologies of Political Control” Times, 27 maj 1999.
(„Ocena technologii umożliwiających kontrolę polityczną”), Scientific and Tech- • „How the United States Spies on Us All” („Sposób, w jaki Stany Zjed-
nological Options Assessment Committee (Komitet ds. Naukowo-Technicznej noczone szpiegują nas wszystkich”), Le Monde Diplomatique, styczeń 1999.
Oceny Opcji), Parlament Europejski, 6 styczeń 1998. • „EU May Investigate US Global Spy Network” („Unia Europejska może
2. Bruno Giussani, „European Study Paints a Chilling Portrait of Techno- zarządzić śledztwo w sprawie amerykańskiej globalnej sieci szpiegowskiej”),
logy’s Uses” („Europejskie badania odmalowują przeszywający chłodem obraz Federal Computer Week, 17 listopad 1998.
zastosowań technologii”), New York Times, 24 luty 1998. • „Echelon: Surveilling Surveillance” („Echelon – inwigilowanie inwigilacji”),
3. Nicky Hager, Secret Power: New Zealand’s Role in the International Spy Inter@ctive Week, 16 listopad 1998.
Network (Tajna siła – rola Nowej Zelandii w międzynarodowej sieci szpiegowskiej), • „Push for Hearings on Echelon”, („Nacisk na śledztwo w sprawie Echelo-
Craig Potton Publishing, Nelson, Nowa Zelandia, 1996. nu”), WorldNetDaily, 12 listopad 1998.
4. Początkowo brytyjska a następnie amerykańsko-brytyjska organizacja wy- • „Spying on the Spies” („Szpiegowanie szpiegów”), Wired, 27 październik
wiadowcza. – Przyp. tłum. 1998.
5. Desmond Richelson i Jeffrey Ball, The Ties That Bind: Intelligence • „Putting NSA Under Scrutiny” („Postawienie NSA pod lupą”), Sun,
Cooperation between the UKUSA Countries (Więzy, które wiążą – współpraca Baltimore, 18 październik 1998.
wywiadów krajów członkowskich paktu UKUSA), Allen & Unwin, Boston, 1985, • Susan Bryce, „Silent Partners: The UKUSA Agreement” („Cisi partnerzy
str. 137-138. – pakt UKUSA”), Nexus, vol. 2, nr 27, sierpień-wrzesień 1995.

MARZEC-KWIECIEŃ 2000 NEXUS • 13


P raktykuję medycynę od dwudziestu trzech lat, zarówno w mieście, jak i na
prowincji, a także za granicą. W tym czasie miałem do czynienia z tysiącami
przypadków astmy. Podobnie jak każdy inny sumienny lekarz starałem się być
zawsze na bieżąco z ostatnimi osiągnięciami, postępem w technice i farmakologii,
aby jak najlepiej pomagać moim pacjentom. Było to dla mnie szczególne istotne,
ponieważ bardzo interesowały mnie przypadki chorób dróg oddechowych i na
Opracowana przez dobitkę większość swojej praktyki odbywałem w Australii, gdzie ta główna choroba
układu oddechowego zbiera pokaźnie żniwo.
rosyjskiego W Australii i Nowej Zelandii odnotowuje się więcej przypadków astmy w przeli-
czeniu na głowę mieszkańca niż w jakimkolwiek innym kraju świata. W samej
uczonego, Australii jest ponad milion (według innych nawet dwa miliony) chorych na astmę,
w tym 25 % dzieci, 15 % nastolatków i 10 % dorosłych. W Nowej Zelandii na astmę
profesora Butejkę, choruje z kolei 700 000 ludzi, czyli prawie 20 % mieszkańców tego kraju. W roku
1995 na każde pięć nowozelandzkich dzieci przypadało jedno chore na astmę,
metoda pozwala a w przypadku Maorysów jedno na trzy.
Liczba przypadków astmy w krajach uprzemysłowionych stale rośnie. W USA
skutecznie leczyć cierpi na nią 16 milionów ludzi, a w Wielkiej Brytanii 3 miliony. Częściej na astmę
zapadają chłopcy i mniej więcej jedno dziecko na cztery ma ją w jakimś stadium
bez pomocy leków rozwoju. Blisko połowa dzieci cierpiących na łagodną formę astmy wyzdrowieje, jak
to się mówi, „wyrośnie z tego” będąc nastolatkami. Pozostali będą musieli zmagać
astmę będącą się z tą chorobą. Będzie ona miała negatywny wpływ na ich odczucia dotyczące
radości życia, wykształcenie, zainteresowania, możliwości uprawiania sportu, powo-
skutkiem dzenie, a nawet na stosunki z najbliższymi w rodzinie i przyjaciółmi. Astma
u dorosłych, tak zwane „późne przypadki”, występuje częściej u kobiet niż
wdychania u mężczyzn. Ci pechowcy nie tylko odczuwają wyraźny dyskomfort, ale zaburzeniu
ulegają także wszelkie aspekty ich życia, co więcej, mogą nawet zejść z tego świata
nadmiernej ilości w wyniku ostrego ataku tej choroby. Przerażające jest to, że w samej tylko Australii
z powodu ataków astmy w roku 1996 zmarło ponad 800 osób.
powietrza, która Dwudziestowieczna medycyna nie radzi sobie z tą chorobą. Liczba różnych
leków na nią licząc od początku stulecia szybko rośnie, podobnie jak liczba
zakłóca przypadków tej choroby. Australijska Fundacja Astmy podaje, że zapadalność na
astmę wśród dzieci w latach 1982-1992 podwoiła się. Jako lekarz nie mogę oprzeć
metabolizm się marzeniu, że znajdzie się wreszcie inny sposób umożliwiający dziecku kontrolę
napadów astmy niż uciekanie się do zwiększonej dawki leków, które mu przepisuję.
komórek. Otóż na początku lat dziewięćdziesiątych po raz pierwszy natknąłem się na
materiały dotyczące pewnej metody opracowanej w latach pięćdziesiątych przez
profesora Konstantina Pawłowicza Butejkę, specjalistę w dziedzinie diagnozowania
chorób układu oddechowego, którą uznano w Rosji za przełom w leczeniu astmy.
Dowiedziałem się o niej od dwóch moich pacjentek, matki i córki, które leczyły się
w klinice w Sydney i odniosły duże korzyści zdrowotne w wyniku stosowania prostej
techniki oddychania, której nauczył ich tam zwolennik metody Butejki.
Zainteresowałem się tą sprawą i obserwowałem stosowanie tej metody przez
dłuższy czas. Lekarze często podchodzą z rezerwą do nowych metod i nie byłem pod
tym względem wyjątkiem. Dla naukowego umysłu nie ma jednak nic bardziej
Dr Paul J. Ameisen przekonywającego niż trwałe i weryfikowalne rezultaty, przeto przekonałem się
 1997/1999 w końcu do tej metody, na własne oczy obserwując wręcz zadziwiające rezultaty leczenia
astmy. Zacząłem odsyłać pacjentów do tej kliniki i w rezultacie powierzono mi funkcję
Vita Centre lekarza nadzorującego, co z kolei umożliwiło mi jeszcze bardziej efektywne doglądanie
6 Patterson Street moich pacjentów. W rezultacie uzyskałem dostęp do wyników badań 8 000 pacjentów
Double Bay, NSW 2028, Australia leczonych tą metodą w Australii i kiedy poproszono mnie o wyrażenie w radiu i telewizji
swojej opinii na ten temat, zgodziłem się bez wahania, opisując dalekosiężne, korzystne
Tel.: +61 (0)2 9328 1066 efekty tej naturalnej i łagodnej metody. Moja książka Every Breath You Take (Każdy twój
Fax: +61 (0)2 9328 1561 oddech) jest owocem sześciu lat badań tej metody i uzyskanych za jej pomocą wyników
Strona internetowa: www.vitacentre.com.au w leczeniu astmy. Są one wręcz zadziwiające i wskazują na istnienie bezpośredniego
związku między sposobem, w jaki oddychamy, a stanem naszego zdrowia.

14 • NEXUS MARZEC-KWIECIEŃ 2000


TEORETYCZNE PODŁOŻE METODY BUTEJKI ZNACZENIE DWUTLENKU WĘGLA
U podstaw teorii Butejki leży twierdzenie, że podstawową Niektórzy zapewne sądzą, że w dyskusji na temat płuc
przyczyną astmy jest nawykowa i ukryta przesadna intensyw- będzie przede wszystkim mowa o tlenie. Pierwszy temat, jaki
ność oddychania (wciąganie zbyt dużej ilości powietrza pod- pragnę tu poruszyć, dotyczy jednak roli dwutlenku węgla
czas oddychania). Leczenie polega na doprowadzeniu od- w ciele. Jak wiadomo, każda komórka ciała potrzebuje pew-
dechu do normalnego poziomu, czyli eliminacji przesadnego nego stężenia dwutlenku węgla (CO2) – około 7 procent – do
oddechu (hiperwentylacji), i ograniczeniu w ten sposób me- podtrzymywania swojego życia.
chanizmów obronnych organizmu, którymi są zgodnie z teo- Kiedy na naszej planecie zaczęło rozwijać się życie skład
rią spazmatyczny skurcz dróg oddechowych, produkcja śluzu jej atmosfery był zupełnie inny od dzisiejszego – było w niej
w klatce piersiowej, nosie, gardle i uszach oraz stan zapalny ponad 20 procent CO2, który wdychały żywe istoty. Jego ilość
(obrzęk) ścianek oskrzeli. spadła znacznie i obecnie wynosi zaledwie 0,03 procenta.
Metoda Butejki polega na nauczeniu chorego na astmę Nasze ciała musiały się jakoś do tego stopniowo dostosować.
kontrolowania ilości powietrza, którą zwyczajowo wdycha, Dokonało się to poprzez utworzenie wewnętrznego środowis-
dzięki czemu następuje ograniczenie ataków astmy, a co za ka gazowego zawartego w małych powietrznych woreczkach
tym idzie zmniejszenie ilości zażywanych leków oraz stosowa- (pęcherzykach) znajdujących się w płucach. W przypadku
nia dodatkowej aparatury, a nawet ich zaniechanie. normalnej prędkości oddychania właśnie te woreczki powiet-
Wszystkie uprzemysłowione kraje świata zaoszczędziłyby rzne lub inaczej pęcherzyki zawierają około 6,5 procenta CO2.
miliardy dolarów wydawane co roku na subsydiowanie leków Zatem kiedy nasz wydech i wdech mieszczą się w granicach
przeciwko astmie i hospitalizację ostrych przypadków, gdyby normy, w płucach znajduje się owe 6,5 procenta CO2 i pozo-
osoby odpowiedzialne za służbę zdrowia dostrzegły i zro- staje w równowadze z tlenem, który jest nam również nie-
zumiały korzyści płynące ze stosowania metody profesora zbędny do podtrzymywania życia.
Butejki. Ważnym czynnikiem, który poważnie wpływa na zakłóce-
W Rosji odnotowano znaczną poprawę stanu zdrowia nie normalnego procesu oddychania, jest tak zwany oddech
u 100 000 pacjentów i rząd rosyjski uznał oficjalnie tę metodę. przesadny lub inaczej hiperwentylacja (przewentylowanie).
Dokumentacja przypadków le- Oznacza to wdychanie zbyt dużej
POZIOMY ODDYCHANIA
czonych przez profesora Butejkę ilości powietrza w stosunku do
dowodzi, że u większości pacjen- Oddech 3-5 litrów Zdrowy poziom CO2 w pęcherzy- potrzeb ciała i jednocześnie zbyt
tów cierpiących na astmę w wie- normalny na minutę kach płucnych wynoszący 6,5%. gwałtowne wydychanie dwutlen-
ku ponad 4 lat występuje znaczna ku węgla, w wyniku czego płuca
Oddech 5-10 litrów Powolny rozwój trudno zauważal-
poprawa stanu zdrowia w wyniku skrycie na minutę nych stanów chorobowych; choroba nie są zdolne do utrzymania wła-
stosowania jego metody (młod- przesadny rozwija się przez wiele lat. ściwego poziomu CO2 w pęche-
szym dzieciom jest trudniej nau- rzykach. Kiedy poziom CO2 ob-
czyć się kontrolować oddech) Oddech 10-20 litrów Stan zwany „atakiem” astmy, niża się w wyniku hiperwentyla-
i w większości przypadków pac- przesadny na minutę w którym dorosły pacjent lub cji, następuje chemiczna reakcja,
osoba z podobnymi do astmy
jenci mogą nawet o ponad 90 objawami doznaje hiperwentylacji.
której rezultatem jest utrudnione
procent ograniczyć ilość przy- przenikanie tlenu z krwi do tka-
jmowanych leków. Ostry 20-30 litrów Poziom oddechu, przy którym nek ciała. W rezultacie tkanki
Pierwsze kliniczne próby za- oddech na minutę pacjent cierpi na nagłe, napadowe cierpią z powodu głodu tlenowe-
stosowania metody Butejki poza przesadny stany lękowe. go, mimo iż krew jest bogata
granicami Rosji przeprowadził w tlen. Tkanki cierpiące na nie-
w Australii profesor Charles Mitchell z Akademii Medycznej dostatek tlenu nie mogą być zdrowe – występuje podrażnienie
w Queensland wspólnie z drem Simonem Bowlerem ze i mięśnie gładkie reagują skurczem. Mięśnie gładkie oplatają
Szpitala Mater i Tess Graham z Grupy Butejki. Wyniki nasze drogi oddechowe, naczynia krwionośne, arterie i żyły,
pierwszej połowy prób, które zaprezentowano 30 marca 1995 stanowią także część ścianek jelit.
roku na konferencji Towarzystwa Chorób Płucnych (Thoracic Głód tlenowy w przypadku istotnych dla życia organów,
Society) w Hobart, potwierdziły rezultaty uzyskane przez takich jak na przykład mózg, powoduje pobudzenie w nim
profesora Butejkę, o czym poinformowała prasa. ośrodków oddychania i wytworzenie stanu stymulacji od-
Metody Butejki naucza się we wszystkich większych mias- dychania, co z kolei powoduje jeszcze większe przyśpieszenie
tach oraz w odległych rejonach Australii, Nowej Zelandii, oddechu, którego następstwem jest odczucie tak zwanego
Europy i Stanów Zjednoczonych. „krótkiego oddechu” u osoby, która już i tak oddycha zbyt
Przy ponad 10 000 osób, które nauczyły się tej metody głęboko – osoba ta jeszcze bardziej pogłębia oddech wy-
w Australii – stan na połowę roku 1999 – liczba wyleczeń jest twarzając w ten sposób stan błędnego koła, ponieważ wydy-
nadal bardzo wysoka. Pacjenci cierpiący na astmę odkryli, że cha coraz więcej CO2.
dzięki odwiedzeniu kliniki i opanowaniu tej metody mogą
w znacznym stopniu zmniejszyć ilość zażywanych leków koją- SKUTKI HIPERWENTYLACJI
cych i zapobiegawczych. Nie sposób przecenić tę metodę. Profesor Butejko wysunął tezę, że większość ludzi od-
Uważam, że stanowi ona wielki przełom w medycynie XX dycha nadmiernie, a u niektórych stan ten jest ostrzejszy.
wieku i jestem dumny, że zostałem autorem pierwszej książki Ponieważ ludzie nie są świadomi tego faktu, nazwał go on
na jej temat wydanej poza Rosją. „ukrytą hiperwentalacją”, czyli długotrwałym nie uświada-
Jest ona owocem moich własnych badań tej metody, mianym przewentylowaniem.
zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, zaś zamieszczo- Zauważył również, że w wyniku oczywistego przewen-
ne w niej wyniki opierają się na mojej ścisłej współpracy tylowania występuje objaw ostrego niepokoju: trzęsące się
z klinikami i pacjentami, którzy są jej beneficjentami. Do- ręce, niepokój, bóle w klatce piersiowej, głód powietrza,
świadczeń wciąż przybywa. Mam zgodę profesora Butejki mrowienie w palcach i skurcz (stężenie), kurcze i podwyż-
i jego kliniki na ujawnienie tej metody, jej naukowych pod- szenie pulsu. Kontynuując swoje badania doszedł do wniosku,
staw i wyników. że rezultaty mniej ostrego przewentylowania, których nie

MARZEC-KWIECIEŃ 2000 NEXUS • 15


zauważamy od razu, mają z czasem nie mniej groźny wpływ na szkodliwe oddziaływanie różnych czynników zewnętrz-
na zdrowie człowieka. nych.
Ilość powietrza, którą wdychamy, jest mierzona w litrach. Jest pewien zespół czynników sprzyjający wytworzeniu
Tabela 1 (patrz poprzednia strona) przedstawia skutki normal- niekorzystnych okoliczności, zwłaszcza w przypadku osób ze
nego oddychania i przewentylowania. skłonnościami do astmy:
W wyniku nadmiernego wentylowania organizm człowieka 1. Przekonanie, że głębokie oddychanie jest właściwe
staje się generalnie bardziej podatny na choroby odwirusowe i jest czynnikiem wspomagającym nasze zdrowie. Jest to
i alergie. Przyśpieszenie normalnych czynności organizmu panujący w świecie Zachodu pogląd, ale nie w kulturach
zakłóca normalny przebieg reakcji chemicznych, co powoduje Wschodu, tam bowiem płytkie oddychanie jest ćwiczone jako
pogłębienie choroby. czynnik wzmagający zdrowie zarówno mentalne, jak i fizycz-
Przyjmując, że nadmierne wentylowanie płuc prowadzi do ne. To prawda, że kiedy wykonujemy jakieś ćwiczenia, wdy-
zakłóceń cyklu podstawowego metabolizmu, jak twierdzi pro- chamy więcej powietrza, lecz z tego nie wynika, że regularny
fesor, łatwo zrozumieć, skąd biorą się tak różne symptomy: głęboki oddech jest korzystny. Każdy może to sprawdzić na
skurcz przewodów oddechowych, skurcz sercowych naczyń sobie. Wystarczy na przykład zacząć wdmuchiwać na palenis-
krwionośnych i podwyższone ciśnienie. Powyższe symptomy ko rożna w celu podsycenia żaru węgla duże ilości powietrza,
są znane i pomagają nam w diagnozowaniu pewnych chorób: wdychając je do płuc a następnie wydmuchując. Szybko
astmy, dusznicy bolesnej i nadciśnienia. Profesor Butejko zaczniemy odczuwać zawroty głowy. Przyjrzyjmy się atletom
przypuszcza, że nieskorygowanie oddychania prowadzi do i pływakom. Ci nadzwyczaj sprawni ludzie mają najwolniejszy
dalszego pogłębienia astmy, sklerozy (stwardnienia) naczyń puls i najpłytszy oddech ze wszystkich. Sprawne, zdrowe ciało
krwionośnych i płuc, uszkodzenia mięśnia sercowego (zawału oddycha powoli i dosyć płytko. Pływanie jest najlepszym
serca) i wylewów. Nadmierna wentylacja płuc jest jego zda- sportem dla astmatyków, ponieważ pływacy wstrzymują w tra-
niem bezpośrednią przyczyną około 150 chorób. Teoria Bu- kcie pływania oddech, zupełnie nieświadomie ćwicząc metodę
tejki mówi, że choroby są wynikiem obrony organizmu przed Butejki.
nadmierną utratą dwutlenku węgla wynikającą z przesadnego 2. Stres wywoływany zarówno przez pozytywne, jak i ne-
wentylowania płuc. gatywne emocje. Zarówno ekscytacja, jak i depresja wywołują
Należy pamiętać, że organizm cały czas usiłuje utrzymać stres. Z kolei badania dowodzą, że ludzie przeżywający stres
poziom dwutlenku węgla na normal- oddychają zbyt intensywnie.
nym, korzystnym dla płuc poziomie. W wyniku nadmiernego 3. Obżarstwo. Kiedy jemy za
Kiedy przewentylowujemy płuca, dużo, nasz organizm musi ciężko
wówczas zgodnie z teorią Butejki
wentylowania organizm pracować, aby przetworzyć spożyty
organizm włącza do akcji system człowieka staje się generalnie pokarm, co powoduje wzmożenie
obronny, którego celem jest przy- bardziej podatny na choroby oddychania. W celu uniknięcia tego
wrócenie normalnego poziomu dwu- odwirusowe i alergie. nie powinno się za dużo jeść. Wiado-
tlenku węgla. Oto objawy tego dzia- mo również, że zwierzęce białko
łania: Przyśpieszenie normalnych zmusza organizm do cięższej pracy.
1. Skurcz pęcherzyków i dróg czynności organizmu zakłóca Wielu cierpiących na astmę zauwa-
oddechowych. Kurczą się one, aby normalny przebieg reakcji ża, że czerwone mięso i ser (zwierzę-
zmniejszyć przekrój otworów, a tym ce proteiny) wyraźnie zwiększają
samym utrzymać w płucach właściwy chemicznych, co powoduje nadmierną wentylację płuc. Aby uni-
poziom dwutlenku węgla. pogłębienie choroby. knąć przewentylowania płuc wywoły-
2. Zwiększone wydzielanie śluzu wanego przez pożywienie, należy
i flegmy. Kolejny sposób na zmniej- jeść więcej produktów roślinnych niż
szenie otworów w celu zatrzymania dwutlenku węgla. zwierzęcych. Powinno się również jeść więcej produktów
3. Obrzęk tkanki śluzowej i przewodów płucnych. Następ- surowych niż gotowanych lub smażonych, jako że nie powo-
na reakcja zmierzająca do zwężenia przewodów oddecho- dują one tak wielkiego przewentylowania płuc.
wych. 4. Brak regularnych ćwiczeń. Ćwiczenia fizyczne powo-
4. Wzrost produkcji cholesterolu w wątrobie. Reakcja dują dla odmiany uwalnianie dwutlenku węgla z komórek
powodująca pogrubienie błon komórkowych naczyń krwio- ciała i podniesienie poziomu tego gazu w płucach. Przy
nośnych, co z kolei zapobiega transferowi dwutlenku węgla energicznych ćwiczeniach (z wyjątkiem pływania) oddychamy
z naczyń krwionośnych do małych pęcherzyków płucnych. oczywiście głębiej, co wywołuje krótkotrwały spadek poziomu
Profesor Butejko doszedł do wniosku, że w celu unik- dwutlenku węgla, niemniej długotrwałym skutkiem zwięk-
nięcia stanu chorobowego organizmu wynikającego z nad- szenia sprawności fizycznej jest wzrost poziomu CO2 w płu-
miernego wentylowania płuc, jak również wyeliminowania cach oraz lepsze odżywienie wszystkich komórek ciała.
niepożądanych skutków reakcji mechanizmów obronnych na- 5. Nadmiar snu. Badania profesora Butejki wykazują, że
leży uczyć ludzi ze skłonnościami do nadmiernego wen- długotrwałe leżenie w czasie snu lub obłożnej choroby, zwła-
tylowania płuc, aby oddychali płycej, dzięki czemu płuca szcza na plecach, jest przyczyną ostrej hiperwentylacji płuc.
wrócą do normalnego stanu, to znaczy takiego, przy którym Techniki, które należy stosować, aby tego uniknąć znajdując
poziom dwutlenku węgla w pęcherzykach płucnych jest na się w pozycji horyzontalnej, opisane są w dalszej części tego
poziomie około 6,5 procenta. W celu skutecznej reedukacji artykułu. Pacjenci winni spać od 6 do 7 godzin i jeśli to
oddychania należy uświadomić im przede wszystkim, jakie możliwe, na lewym boku, oraz oddychać przez nos z za-
czynniki zrodziły nawyk przewentylowywania płuc. mkniętymi ustami.
6. Gorąca i duszna atmosfera. Mamy tendencję do
CZYNNIKI MOGĄCE WYWOŁYWAĆ HIPERWENTYLACJĘ przewentylowywania płuc, ilekroć nasz organizm stwierdza,
Wyniki badań profesora Butejki dowodzą, że większość że powietrze, którym oddychamy, nie zawiera wszystkiego, co
ludzi oddycha zbyt intensywnie. Niektórzy czynią to przesad- jest mu potrzebne. Z drugiej strony niskie i umiarkowane
nie intensywnie i to właśnie przede wszystkim oni są narażeni temperatury powodują płytszy oddech. To spostrzeżenie jest

16 • NEXUS MARZEC-KWIECIEŃ 2000


owocem dziesięcioletnich pomiarów i badań. O słuszności kompensuje to brak CO2, lecz jednocześnie powoduje cały
tego wniosku łatwo przekonać się w saunie – pocenie powo- szereg działań, które pogarszają skuteczność działania wita-
duje odtrucie ciała, ale jest także przyczyną przewentylowy- min i enzymów, a są to systemy, które zarządzają naszą
wania płuc. Kiedy przemieszczamy się z klimatu chłodniej- energetyką i siłami życiowymi.
szego do cieplejszego może wystąpić podobny efekt. Kiedy powietrze znajduje się w płucach, składające się nań
7. Standardowe leki stosowane w przypadkach astmy molekuły przenikają przez ścianki pęcherzyków do krwi,
powodujące rozszerzenie oskrzeli. Przynoszą one początkowo która roznosi je po całym organizmie i odżywia tkanki. Tlen
krótkotrwałą ulgę, lecz profesor twierdzi, że w rzeczywistości jest przenoszony przez krew przy pomocy molekuł hemo-
powodują pogłębienie stanu przewentylowania płuc, ponie- globiny (część składowa czerwonej krwinki; oznaczenie Hb).
waż ich działanie polega na rozszerzaniu przewodów od- Kiedy poziom CO2 obniża się w wyniku przewentylowania
dechowych i utrzymywanie ich w tym stanie przez 4 do 12 płuc, hemoglobina mocniej niż zwykle przytrzymuje tlen,
godzin, pozwalając cierpiącemu na kontynuowanie tego, co który połączony jest z nią wiązaniem chemicznym i nie może
uważa on za „normalne oddychanie”. Z badań profesora się od niej oddzielić. W rezultacie tkanki otrzymują niewy-
Butejki wynika, że osoba cierpiąca na astmę ma przewen- starczającą ilość tlenu i odczuwają głód tlenowy. Ten głód
tylowane płuca, z związku z czym trwający od 2 do 12 godzin nosi nazwę hipoksji.
stan obniżonego poziomu dwutlenku węgla prowadzi do Jednym z rodzajów „głodujących” tkanek są te, które
kolejnego spazmu przewodów oddechowych i konieczności tworzą mięśnie, których mamy trzy rodzaje:
podania leku powodującego rozszerzenie oskrzeli. To błędne • Mięśnie proste, to znaczy bicepsy i tricepsy.
koło. • Mięśnie gładkie, otaczające oskrzela i oskrzeliki, prze-
8. Nadmierna aktywność seksualna. Przewentylowanie wody oddechowe, naczynia krwionośne, arterie i żyły, oraz
płuc w trakcie stosunku płciowego będące częścią ścianek jelit. Stąd
jest sprawą oczywistą i normalną. z pęcherzyków prosty wniosek, że mięśnie gładkie
Gdy aktywność seksualna staje się płucnych odgrywają dużą rolę w astmie.
tlen
nadmierna w wyniku uzależnienia krwinki czerwone • Mięśnie serca, to znaczy wy-
od seksu, przewentylowanie płuc specjalizowane komórki mięśnio-
staje się problemem, ponieważ ob- we, z których każda jest zdolna do
niża poziom dwutlenku węgla samodzielnego skurczu.
w płucach. Jak już powiedzieliśmy, tkanki
9. Palenie i skażenie środowi- doznające głodu tlenowego nie
ska. Kiedy wejdziemy do pomiesz- mogą być zdrowe – są w stanie
ścianka molekuła do ciała
czenia, w którym jest dużo dymu podrażnienia, zaś mięsień gładki
kapilary hemoglobiny
tytoniowego, możemy zakrztusić reaguje na taki stan skurczem. Jest
się dymem i zacząć kaszleć, ponie- Oto schemat tego, co zachodzi, kiedy molekuły tlenu prze- więc oczywiste, że gdy poziom CO2
waż wkraczamy do środowiska chodzą z pęcherzyków płucnych przez ściany naczyń kapila- w pęcherzykach płucnych nie jest
o charakterze alergicznym i tok- rnych do krwi. Molekuły tlenu zostają zaabsorbowane przez właściwy (6,5 %) i wskutek nad-
sycznym. Organizm odbiera rów- krwinki czerwone (po lewej) i kiedy poziom dwutlenku węgla miernej wentylacji spada, tlen wią-
nież sygnał brzmiący „brak dosta- w krwi jest wystarczająco wysoki, są z nich łatwo uwalniane, że się silniej z hemoglobiną
tecznej ilości powietrza” i zaczyna- po czym przenikają przez ścianki naczyń kapilarnych do i zmniejsza się jego zdolność do
my intensywniej oddychać. Niektó- tkanek ciała (po prawej). Jeśli poziom dwutlenku węgla nie uwalniania się z niej i odżywiania
rzy ludzie, zwłaszcza astmatycy, re- jest dostatecznie wysoki, molekuły tlenu „przyklejają się” do tkanek.
agują znacznie ostrzej na takie sy- molekuł hemoglobiny (w środku) i zostają w nich uwięzione, Dzieci Zachodu uczy się zazwy-
tuacje i doznają takich samych ob- powodując spadek ilości tlenu przenikającego do tkanek. czaj, że im głębiej oddychają, tym
jawów w przypadku zetknięcia się ze skażonym środowiskiem więcej tlenu dostaje się do ich „wnętrza”. Większość doros-
– doświadczają wówczas hiperwentylacji płuc. łych również tak uważa i jest przekonana o racjonalności całej
10. Alkohol i środki odurzające. Substancje te wprawiają gamy ćwiczeń związanych z tak zwanym „głębokim oddycha-
organizm w stan stresu za sprawą swojej toksyczności i nad- niem”. To prawda, że w czasie głębokiego oddechu wdycha-
miernego pobudzania. Badania profesora Butejki dowodzą, my więcej tlenu, powstaje jednak pytanie, ile tego tlenu jest
że one również prowadzą do hiperwentylacji płuc. następnie uwalniane z krwi do tkanek? Stopień tego uwol-
nienia określa tak zwany efekt Verigo-Bohra, według którego
FIZJOLOGIA ODDECHU obniżony poziom CO2 wzmacnia wiązania między hemo-
Wszystkim wiadomo, że oddychanie odgrywa witalną rolę globiną i tlenem i w ten sposób zmniejsza stopień natleniania
w ludzkim organizmie. Odżywianie ma dla nas zasadnicze tkanek. Celem metody Butejki jest odwrócenie skutków
znaczenie, jednak możemy się bez niego obejść tygodniami, efektu Verigo-Bohra.
z kolei bez wody – kilka dni. Natomiast pozbawienie organiz- Podsumowując, tlen wchodzi do płuc, skąd przenika do
mu powietrza przez kilka minut, sprawi, że zginie on. W nor- krwi, która przechwytuje go poprzez molekuły hemoglobiny.
malnym trybie oddychamy od 20 000 do 30 000 razy na dobę. Stopień uwalniania tlenu z hemoglobiny zależy od poziomu
Optymalny poziom dwutlenku węgla w komórkach lub dwutlenku węgla. Tlen uwalniany jest łatwo, jeśli poziom CO2
w pęcherzykach płucnych wynosi około 6,5 procenta. Jeśli ten w płucach jest wysoki. Jeśli jest on niski, tkanki cierpią na
poziom spada z jakichkolwiek powodów (na przykład prze- głód tlenowy, który ma z kolei wpływ na wszystkie witalne
wentylowania), następuje stopniowe odkwaszenie organizmu organy, a zwłaszcza jeden – mózg, w którym następuje
noszące nazwę oddechowej alkaliozy. W przypadkach eks- pobudzenie mieszczącego się tam ośrodka oddechowego
tremalnych, kiedy poziom dwutlenku węgla spada poniżej i w rezultacie wprowadzenie przezeń stanu zwanego „pobu-
3 procent podnosząc pH do 8, organizm umiera. Kiedy dzeniem oddychania”. Stan ten prowadzi do dalszego po-
poziom dwutlenku węgla w płucach spada, przenosi się to na głębienia oddechu, wywołując u osoby, która już i tak od-
krew i poziom CO2 w krwi również się obniża. Nerki starają dycha zbyt intensywnie, odczucie „krótkiego oddechu”, co
się zbuforować, poprawić ten brak równowagi. Częściowo w dalszym ciągu pogłębia oddech. Prowadzi to do jeszcze

MARZEC-KWIECIEŃ 2000 NEXUS • 17


większego obniżenia poziomu CO2 z powodu wydychania go Dorośli bardzo łatwo przyzwyczajają się do tego, jednak
z płuc. w przypadku dzieci rodzice często boją się stosować tę
Aby odwrócić ten proces, należy oddychać płycej, za- technikę. Muszę podkreślić, że w czasie siedmiu lat stoso-
chowując w ten sposób wyższy poziom dwutlenku węgla wania tej metody nie spotkałem dziecka, które ucierpiałoby
w płucach i przywrócić jego normalny w nich poziom. Kiedy z tego powodu. Początkowo można stosować częściowe zale-
poziom dwutlenku węgla wraca do stanu normalnego, tlen pianie ust, aż dzieci i rodzice przekonają się, że jest to
wyzwala się z większą łatwością z hemoglobiny i może od- nieszkodliwe. Zaleca się stosowanie do tego celu bardzo
żywiać tkanki i komórki. delikatnej, dającej się łatwo odkleić taśmy z mikroporami.
Warto zauważyć, że niewielu zachodnich ekspertów z dziedzi- 3. Spać na lewym boku i unikać spania na wznak. Spanie
ny medycyny przywiązuje jakąkolwiek wagę do płytkiego na wznak jest główną przyczyną nadmiernego przewietrzania
oddechu. Z drugiej strony Wschód od wieków podkreśla płuc. Badania profesora Butejki wykazały, że spanie na lewym
niezaprzeczalne korzyści, jakie można by uzyskać, gdyby udało się boku w najmniejszym stopniu naraża organizm na nadmierne
powstrzymać nadmierne oddychanie i uczynić kontrolę oddycha- przewietrzanie płuc.
nia częścią szeroko zakrojonego programu ćwiczeń, zarówno 4. Powiększać długość pauzy kontrolnej i pauzy maksy-
ciała, jak i umysłu, którego przykładem mogą być medytacje, joga malnej (o których będzie mowa dalej).
(oddychanie pranajama), Tai Chi, Chi Gong i Judd-Shi z Tybetu.
Pauza kontrolna
CEL METODY BUTEJKI Pauza kontrolna to czas obejmujący okres wydechu i po-
Przewentylowanie to nic innego jak nadmierna praca płuc wstrzymania się od wdechu aż do wystąpienia pierwszych
zwana również hiperwentylacją. Znaczenie odkryć Butejki objawów dyskomfortu. Po jej zmierzeniu ćwicząca osoba
polega na zdiagnozowaniu tego, co nazy- oddycha dalej normalnie, lecz płytko
wa on „ukrytą hiperwentylacją” – nie TYPOWA SESJA ĆWICZEŃ BUTEJKI przez nos. Odpoczywając większość ludzi
uświadamianym długotrwałym przewen- 1. Sprawdzenie pulsu. osiąga przerwę trwającą od 10 do 20
tylowaniem płuc. 2. Pauza kontrolna. sekund. Są tacy, którzy wytrzymują nor-
Odkrycie to sprawiło, że profesor Bu- 3. Trzy minuty płytkiego oddechu. malnie bez oddechu 40 sekund, ale są
tejko zainteresował się różnymi aspekta- 4. Pauza maksymalna. i tacy, którym trudno powstrzymać się od
mi oddychania i zaczął analizować zjawis- 5. Trzy minuty płytkiego oddechu. niego przez 1 sekundę. Celem jest osiąg-
6. Pauza kontrolna.
ka zachodzące na wszystkich poziomach 7. Trzy minuty płytkiego oddechu. nięcie czasu powstrzymywania się od od-
między normalnym oddechem i hiper- 8. Pauza kontrolna. dechu – w stanie wydechu do pierwszych
wentylacją. 9. Trzy minuty płytkiego oddechu. oznak dyskomfortu – wynoszącego od 50
Stwierdził, że nadmierne przewietrza- 10. Pauza maksymalna. sekund do 1 minuty. Taki wynik oznacza
nie płuc zachodzi już przy wdychaniu 30 11. Trzy minuty płytkiego oddechu. sukces.
litrów powietrza na minutę. Każdego, kto 12. Pauza kontrolna. Jeśli pauza kontrolna pacjenta wynosi
spróbuje oddychać w ten sposób (nie 13. Trzy minuty płytkiego oddechu. początkowo 15 sekund, oznacza to, że
radzę próbować), czeka atak silnego nie- 14. Powtórne sprawdzenie pulsu. wdycha i wydycha on ilość powietrza wy-
pokoju, który może objawić się drżeniem starczającą dla czworga ludzi. Jeśli dłu-
rąk, głodem powietrza, mrowieniem w palcach i tężyczką, gość pauzy kontrolnej wynosi 30 sekund, wdycha i wydycha
kurczami i przyśpieszonym tętnem. on ilość wystarczającą dla dwojga ludzi. Pauza kontrolna
Dorosła osoba chora na astmę wdycha zazwyczaj od 5 do o długości 60 sekund oznacza pełną kontrolę oddechu i osoba
10 litrów powietrza na minutę, gdy czuje się „dobrze”. wdycha i wydycha akurat tyle powietrza, ile jej potrzeba.
W czasie ataku astmy ilość wdychanego powietrza rośnie do
10-20 litrów na minutę. Prostym i osiągalnym celem metody Pauza maksymalna
Butejki jest doprowadzenie ilości wdychanego powietrza do Pauza maksymalna to czas obejmujący wydech i ma-
poziomu normalnego, czyli 3-4 litrów na minutę. ksymalnie wydłużony za sprawą odpowiednich ćwiczeń okres
Istnieje szereg regulujących oddech ćwiczeń, które stosuje bezdechu. Dzięki ćwiczeniom i wytrwałości niektórym lu-
się, aby nauczyć osobę oddychającą zbyt intensywnie normal- dziom udaje się ku ich własnemu zdziwieniu wydłużyć tę
nego oddechu. Tysiące pacjentów, którym przyniosło to ulgę, pauzę aż do dwóch, a nawet więcej minut.
dowodzą, że jest to możliwe. Technika ta jest tak prosta, że Pacjenci są zapraszani na lekcje, na których uczy się ich
może ją opanować nawet dziecko i jeszcze dobrze się bawić i zachęca do kontynuacji ćwiczeń w oddychaniu oraz omawia-
podczas jej nauki. nia własnych problemów oraz takich zdarzeń, jak na przykład
przechodzone choroby etc. Często do udziału w tych lekcjach
ĆWICZENIA ODDECHOWE BUTEJKI zaprasza się także członków ich rodzin, aby jeszcze bardziej
Nauka metody oddychania Butejki odbywa się w czasie zachęcić pacjentów do uczęszczania na nie.
pięciu do dziesięciu sesji trwających od 1 do 2 godzin. Zwykle W okresie między lekcjami pacjenci namawiani są do
wystarcza pięć do siedmiu jednogodzinnych sesji, aby pacjent przestrzegania czterech wyżej wymienionych zasad (oddycha-
przekonał się, że jego samopoczucie ulega poprawie, i aby nie nosem, spanie na lewym boku etc.) oraz stosowania się do
nabył zaufania do tej metody. W bardzo ostrych przypadkach, twardego reżimu ćwiczeń oddechowych. Ćwiczenia muszą być
które wymagają regularnych pobytów w szpitalu, na zadowa- wykonywane dwa razy dziennie po około 20 minut za każdym
lające rezultaty potrzeba czasami nawet dziewięciu miesięcy razem.
ćwiczeń. W ramach tej metody pacjenci uczeni są sposobu Niektórzy ludzie cierpiący na stosunkowo łagodną formę
normalizacji oddechu. Podczas nauki zaleca się im: astmy zaprzestają ćwiczeń po dwóch miesiącach i okazuje się,
że ich oddech stał się płytszy i wdychają mniej powietrza lub
1. Wdychać i wydychać powietrze wyłącznie poprzez nos ich oddech stał się krótszy. Mogą oni w zasadzie zaprzestać
w celu ograniczenia nadmiernej wentylacji płuc. dalszych ćwiczeń, jako że nie występuje już u nich hiperwen-
2. Zaklejać usta taśmą na czas snu, o ile chory nie ma, tylacja. Tak więc w celu maksymalnego przedłużenia pauzy
oczywiście, żadnych problemów z nosem (nieżyt, katar). pacjent wykonuje na początku pod nadzorem maksymalny

18 • NEXUS MARZEC-KWIECIEŃ 2000


wydech, zaciska nos i trzyma usta zaciśnięte – wszystko to • Ostre przypadki astmy wymagają zazwyczaj podawania
w pozycji siedzącej. Bezdech ten (stan wydechu z opróż- dwóch rodzajów leków – środków rozszerzających przewody
nionymi z powietrza płucami) utrzymuje do chwili, w której oddechowe oraz inhalacji steroidowych wraz z lub bez doust-
zaczyna odczuwać dyskomfort. nie podawanego steroidu oraz z lub bez innych środków,
Następnie pacjent kontynuuje ćwiczenie na wydechu i jed- takich jak methotrexate. Pacjenci ci wymagają częstych wizyt
nocześnie wykonuje jakąś czynność mającą odwrócić jego w szpitalu. Ci, którzy narażeni są na częste ataki i muszą
uwagę, jak na przykład: czasami długo przebywać w szpitalu, muszą początkowo
1. Obroty ciała. Poruszanie tułowiem trzymając zaciśnięty ćwiczyć od trzech do pięciu razy dziennie przez 20 do 30
nos – obracanie ciałem na boki, opuszczanie głowy w kierun- minut za każdym razem. Po pewnym czasie ćwiczenia te
ku kolan, a także bujanie się na boki oraz do tyłu i do przodu. można ograniczyć do dwóch sesji dziennie. W celu osiągnięcia
2. Ćwiczenia ruchowe. Ćwiczenia wykonywane w pozycji zadowalających wyników pacjenci muszą ćwiczyć od 3 do 12
siedzącej nie odwracają uwagi pacjenta w wystarczający spo- miesięcy.
sób, w związku z czym powinien on wstać i chodzić po pokoju
cały czas trzymając zaciśnięty nos. Może również wyjść z po- Uwagi końcowe i ostrzeżenie
koju i chodzić aż do chwili, kiedy nie już w stanie dłużej Celem tego artykułu jest zapoznanie czytelnika z metodą
wstrzymywać oddechu. To ćwiczenie nazywamy w naszej Butejki. Nie jest on instruktażem stosowania tej metody.
klinice „chodem Groucho Marxa”. Ćwiczeń Butejki nie należy uczyć się bez porady eksperta.
3. Oddychanie nosem. Aby zapobiec przewentylowaniu Jeśli ktoś chce rozpocząć naukę, powinien najpierw skonsul-
płuc, pacjent stara się następnie oddychać wyłącznie nosem. tować się z instruktorem metody Butejki lub stosownym
Siada i rozmyślnie stara się odzyskać równowagę płytkiego ośrodkiem zdrowia. I
oddechu. Po trwającym od dwóch do trzech minut odpoczyn-
ku z płytkim oddechem przeprowadzana jest kolejna pauza O autorze:
kontrolna. Paul J. Ameisen, MBBS, ND, DipAc, CACNEM, jest praktykującym
4. Zabawy. Dzieci zamieniają zwykle ćwiczenia w zabawę. od 23 lat lekarzem. Po raz pierwszy zaczął pracować jako lekarz
Kiedy zaczynają mieć kłopoty z powstrzymaniem oddechu w szpitalu St Vincents Hospital w Sydney. Następnie pracował
i bardzo chcą zaczerpnąć powietrza, będąc pochylone i trzy- w Liverpool Hospital w Sydney, Farmingham Union Hospital w Bos-
mając zaciśnięty nos, zaczynają chodzić po pokoju i liczyć tonie w USA, Baragwanath Hospital w Republice Południowej Afryki
w pamięci ilość kroków, niektóre robią przysiady, a inne oraz Mudgee District Hospital w Nowej Południowej Walii (stan
podskakują w miejscu. Potem porównują swoje wyniki z wyni- w Australii). Ma dyplom neurologa i specjalisty w dziedzinie akupun-
kami innych. Zarówno dzieci, jak i dorośli bardzo lubią ktury wydany przez Medicina Alternativa (Medycyna Alternatywna)
współzawodniczyć w osiąganiu jak najlepszych wyników. i jest członkiem Australijskiego Kolegium Medycyny Żywienia i Śro-
Dorośli astmatycy przyzwyczajeni są często do używania dowiska. Obecnie dr Ameisen prowadzi prywatną praktykę. Jest
mierników o nazwie peak-flow-meter (chodzi o przyrząd do autorem książki Every Breath You Take (Każdy twój oddech) wydanej
mierzenia drobnych zmian w ilości wdychanego powietrza nakładem wydawnictwa Lansdowne Publishing z Sydney w roku
– przyp. tłum.). Podopieczni Butejki wolą jednak używać 1997.
stopera, niemniej jeśli ktoś chce może używać peak-flow-
Informacje o metodzie Butejki
metera. Miarą sukcesu jest wydłużający się czas pauzy kont-
Dalsze szczegóły na temat metody Butejki i lekarzy stosujących tę metodę
rolnej.
można uzyskać pod następującymi adresami:
Maksymalna pauza może być wydłużona do imponującej
• Australia – Clare Benton, Vita Centre, Sydney, tel.: (02) 9328 1066,
długości, lecz ostateczną miarę sukcesu stanowi długość pau-
1800 658 818, strona internetowa: ‹www.vitacentre.com.au›.
zy kontrolnej. Jeśli uczucie dyskomfortu nie pojawia się przed
• Nowa Zelandia – Russell Stark, tel.: (06) 878 0101.
upływem 40-60 sekund pacjent może być pewny, że jego
• USA – Roger Young lub Susan Neves, tel.: (317) 845 4296, fax: (317)
kłopoty z oddychaniem ulegają istotnej poprawie i nadmierna
328 0428, e-mail: ‹wheezefree@aol.com›.
wentylacja płuc została skorygowana, zaś poziom dwutlenku
• Aaron Lumsdaine, tel.: +61 8 9330 8081, strona internetowa: ‹www.bu-
węgla unormowany. Jeśli jednak pacjent ma wrażenie, że
teyko.com.au›.
zbliża się atak astmy, może wykonać jedną pauzę maksymal-
ną, następnie przez trzy minuty oddychać płytko, po czym Przełożył Jerzy Florczykowski
przeprowadzić jeszcze jedną pauzę maksymalną. Jeśli nie
odczuje ulgi, może zaaplikować sobie jedno zaciągnięcie się
środkiem rozszerzającym przewody oddechowe i jeśli zajdzie
WYDAWNICTWO „ZIELONE BRYGADY”
FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH
konieczność, jeszcze jedno po pięciu minutach.
ELDONEJO „VERDAJ BRIGADOJ” – „GREEN BRIGADES” PUBLISHING HOUSE
Przebieg typowej sesji ćwiczeń zalecanych przez Butejkę ——————————
przedstawia tabela 2 (patrz poprzednia strona). ul. Sławkowska 12/24 (IV p.), 31-014 Kraków
48/12/4222264, 4222147, 4295332 w. 28, 29, 30; w. 26, 22
Czas trwania ćwiczeń według metody Butejki zb@zb.most.org.pl O www.most.org.pl/zb O ftp://ftp.most.org.pl/zb
konto: BOS S.A. O/Kraków nr 15401115-105428-27005-00
• Łagodne przypadki astmy mają charakter epizodyczny
FWIE swift: code swift ebos pl
i mogą być sprowokowane przez różnego rodzaju wysiłek lub
infekcję wirusową. Jeśli pacjent nauczył się ćwiczeń Butejki Ekologia, ochrona środowiska i przyrody, wegetarianizm
i ćwiczył prawidłowo, wówczas bardzo rzadko występuje prawa ludzi, prawa zwierząt
konieczność zażywania środków rozszerzających, podobnie Od maja 1989 do lipca 1999 wydaliśmy m.in.:
jak i ćwiczeń oddechowych. 135 numerów pisma Zielone Brygady. Pismo ekologów (ZB – pis-
• Umiarkowane przypadki astmy charakteryzują się częs- mo po polsku, głównie dla osób działających na rzecz szeroko
tymi nawrotami lub formą ciągłej łagodnej astmy i pacjenci pojętej ekologii) – 1 egz. (68 ss. A5) za jedyne 2 zł! ZB są obecnie
często zażywający środków rozszerzających przewody odde- dwutygodnikiem i kosztują w prenumeracie 2,5 zł/egz. (w tym
chowe oraz inhalatora steroidów powinni ćwiczyć od dwóch koszt wysyłki na terenie kraju). Dostępne są jeszcze numery 101,
107-118, 120-126 po 1 zł (komplet zniżka 50 %).
do czterech razy dziennie przez 20 minut.

MARZEC-KWIECIEŃ 2000 NEXUS • 19


Prawdziwym celem metody doświadczalnej jest upewnienie się, że Natura nie
wmówiła ci znajomości czegoś, czego naprawdę nie poznałeś… jeden logiczny
poślizg, a cała naukowa fasada przekształca się nagle w ruinę. Jedna fałszywa
dedukcja co do maszyny i możesz zabłądzić bez wyjścia.
Poddana Robert M. Pirsing, Zen i sztuka oporządzania motocykla#
dokładniejszej NIEKTÓRE NAUKOWE PROBLEMY DOTYCZĄCE TEORII HIV
• Teoria kontra definicja
analizie oficjalnie
obowiązująca C entralną przesłanką teorii HIV dotyczącej AIDS jest przekonanie, że istnieje
unikalny retrowirus przenoszony przez krew i wydzieliny organów płciowych,
który powoduje powstawanie specyficznych przeciwciał, a także uśmierca komórki
T4, których względny niedobór powoduje pojawianie się około 30 chorób stanowią-
teoria, według cych syndrom kliniczny. Ta teoria jest jednak sprzeczna z oficjalnymi stosowanymi
klinicznie definicjami AIDS.
której wirus HIV W Australii osoba jest diagnozowana jako chora na AIDS, jeśli spełnia kryteria
podane w ostatnim (1993) przeglądzie US „CDC surveillance case definition for
jest przyczyną AIDS AIDS” („definicja przypadku AIDS ustalona przez nadzór CDC”)109. (Inne defini-
cje używane na świecie czynią naukowe porównanie niemal niemożliwym. W Afryce
nie znajduje na przykład AIDS jest diagnozowane na podstawie objawów, bez badań krwi).110
Ponieważ od roku 1985 Centra Kontroli Chorób (Centers for Disease Control)
poparcia „akceptują” HIV jako przyczynę AIDS, środki użyte do zdiagnozowania tego
Syndromu powinny być zgodne z teorią HIV. Tymczasem pobieżna lektura definicji
w badaniach z roku 1993 ujawnia, że AIDS może zostać zdiagnozowane – za aprobatą CDC
– w przypadku mięsaka Kaposiego (który nawet według Gallo nie jest powodowany
naukowych, zaś przez HIV) przy braku niedoboru odporności – „bez laboratoryjnego dowodu
infekcji HIV”, a nawet, co ciekawe, „przy negatywnych wynikach dotyczących
rzekomy wirus HIV infekcji HIV”111.
okazuje się być • Przenoszenie drogą seksualną
Uważa się, że HIV-AIDS jest przenoszony dwukierunkowo poprzez kontakty
jedynie zbitkiem seksualne. Dane podtrzymujące to twierdzenie nie opierają się na wyizolowaniu
bakterii i prześledzeniu kontaktów, jak to czyni się w ortodoksyjnej praktyce, aby
komórkowych udowodnić, że choroba jest zakaźna i przenoszona drogą kontaktów seksualnych,
ale przede wszystkim na retrospektywnych badaniach wyselekcjonowanych grup
odpadów. osobniczych – homo- i biseksualnych mężczyzn, heteroseksualnych mężczyzn
i kobiet, z prostytutkami włącznie – na obecność przeciwciał w krwi, które reagują
z pewnymi białkami uznawanymi za „specyficzne dla HIV”. Badania te obejmują
ocenę czynników ryzyka dla specyficznych praktyk seksualnych, takich jak stosunki
z wprowadzeniem prącia, waginalne, bierne analne i bierne oralne.
Część 2 • Mężczyźni homoseksualni
W 1984 roku Gallo i jego koledzy wykazali, że „z ośmiu różnych aktów
seksualnych pozytywne wyniki na obecność przeciwciał HIV wykazywały jedynie
bierne stosunki analne”112. Stwierdzili oni również, że im częściej mężczyzna
Valendar F. Turner homoseksualny miał czynne stosunki analne, tym mniej prawdopodobne było, że
(Oddział Pogotowia Królewskiego
stanie się HIV-dodatni. Jest to niezgodne z teorią przyczyny zakaźnej. W roku 1986
Szpitala w Perth w Australii Zachodniej)
Gallo i jego koledzy donieśli, że „nie znaleźli dowodów, aby inne formy aktywności
seksualnej przyczyniały się do ryzyka” serokonwersji HIV u mężczyzn homosek-
Tel.: +61 (0)8 9224 2662 sualnych.113
Fax: +61 (0)8 9224 7045 W szerokim przeglądzie 25 badań dotyczących mężczyzn homoseksualnych
E-mail: vturner@cyllene.uwa.edu.au opublikowanym w roku 1994 jego autorzy, Caceres i van Griensven, oznajmili, że
Andrew McIntyre „w przypadkach stosunków czynnych nie stwierdzono żadnego lub żadnego dające-
(niezależny dziennikarz) go się określić ryzyka nabycia infekcji HIV”.114
1999 Na Zachodzie, najszersze i najrozsądniej prowadzone badania, jak na przykład
przez Multicenter AIDS Cohort Study (MACS), które objęły 4 954 gejów,115

20 • NEXUS MARZEC-KWIECIEŃ 2000


dowiodły ponad wszelką rozsądną wątpliwość, że u homosek- • Prostytutki (kobiety)
sualnych mężczyzn jedyny znaczący akt seksualny związany Przekonanie, że HIV jest wirusem, który „nie dyskryminu-
z powstaniem dodatniego odczynu na obecność przeciwciał je”, jest również wyraźnie niespójne z danymi otrzymanymi
HIV to bierny stosunek analny. Tak więc u gejów AIDS może w wyniku badań prowadzonych na prostytutkach. Nawet jeśli
być porównany do nieinfekcyjnego stanu ciąży. Zostaje naby- w jakiś nieznany sposób przenoszony drogą seksualną czynnik
ty przez partnera biernego, ale nie zostaje przeniesiony na zakaźny znajdował drogę do rozwiązłej części męskiej popula-
partnera czynnego. cji gejów w pewnych dużych miastach w Stanach Zjednoczo-
Co więcej, MACS wykazało również, że kiedy mężczyzna nych w późnych latach siedemdziesiątych (jak się powszech-
homoseksualny stanie się HIV-dodatni, postęp w kierunku nie uważa) oraz biorąc pod uwagę fakt, że prostytutki mają
rozwoju AIDS jest w dalszym ciągu determinowany przez również klientów biseksualnych i że najwcześniejszy okres
ilość biernych stosunków analnych, jakie miały miejsce po „bezpiecznego” seksu datuje się od roku 1985, należałoby
„zainfekowaniu”. Stoi to w sprzeczności ze wszystkim, co nam oczekiwać gwałtownego rozprzestrzeniania się HIV-AIDS
wiadomo o chorobach zakaźnych. Infekcja, a nie powtarzane wśród tej grupy kobiet, a co za tym idzie, w całej populacji.
infekcje, powoduje chorobę zakaźną. Nawet Królewskie Au- Obecność przeciwciał HIV jest jednak ograniczona wśród
straloazjatyckie Kolegium Chirurgów (Royal Australasian prostytutek do narkomanek. Praktycznie żadne inne pro-
College of Surgeons; w skrócie RACS) uważało że HIV- stytutki nie były i nie stają się HIV-dodatnie.
dodatni chirurdzy są „zakaźni” i że „nie powinni przeprowa- We wrześniu 1985 roku przebadano 56 prostytutek nie
dzać inwazyjnych procedur lub operacji”, niemniej „mogą używających dożylnych narkotyków (non-IVDU) „…z ulicy
świadczyć tego rodzaju usługi pacjentom z taką samą infek- Saint-Denis, cieszącej się w Paryżu najgorszą sławą pod
cją”.116 względem prostytucji. Ponad tysiąc prostytutek pracuje w tym
rejonie… Te kobiety w wieku 18-60 lat mają stosunki seksual-
• Osoby heteroseksualne ne 15-25 razy dziennie i rutynowo nie stosują ochrony”.
Najszersze i najlepiej prowadzone badania nad osobami Żadna z nich nie była dodatnia.119
heteroseksualnymi, z European Study Group (Europejską W Kopenhadze przebadano między sierpniem i paździer-
Grupą Badań)117 włącznie, wykazały, że dla kobiet jedyną nikiem 1985 roku 101 prostytutek nie używających dożylnych
praktyką seksualną prowadzącą do zwiększonego ryzyka sta- narkotyków, z których jedna czwarta „podejrzewała, że jedna
nia się osobą HIV-dodatnią jest sto- piąta ich klientów to homoseksuali-
sunek analny. Jednokierunkowe Przekonanie, że HIV jest ści lub biseksualiści”. Średnia liczba
przenoszenie „HIV” obserwowane stosunków seksualnych w ciągu tygo-
w krajach OECD jest zgodne z ob-
wirusem, który „nie dnia wynosiła u nich 20. Żadna
serwacjami wynikającymi z trwające- dyskryminuje”, jest również z nich nie była dodatnia.120
go 10 lat badania prowadzonego wyraźnie niespójne z danymi W roku 1985 w klinice STD w Sy-
przez Nancy Padian na parach hete- otrzymanymi w wyniku badań dney przebadano na przeciwciała
roseksualnych (1986-1996). Badanie HIV 132 prostytutki (i 55 nie-pro-
to składało się z dwóch części – prze- prowadzonych na stytutek), które się w niej leczyły.
krojowej i prospektywnej. prostytutkach. Przeciętna liczba ich partnerów sek-
W badaniu przekrojowym „stałą sualnych (klientów i kochanków)
zakaźności przez kontakt w przypad- wynosiła w poprzedzających miesią-
ku przenoszenia zakażenia z mężczyzny na kobietę oceniono cach 24,5. Kiedy dokonano oceny i oddzielono klientów od
na 0,0009 (1 na 1 111)”. Dla kobiet czynniki ryzyka stanowiły: kochanków, średnia liczba kontaktów seksualnych w przeli-
(a) stosunek analny; (b) partner, który nabył infekcję poprzez czeniu na rok wzrosła ze 175 do 450. Partnerzy zaledwie 14
używanie narkotyków (Padian mówi, że to oznacza, iż te prostytutek (11 %) używali kondomów, a 49 procent ich
kobiety mogą być również dożylnymi użytkownikami nar- partnerów używało kondomów w mniej niż 20 procentach
kotyków); (c) obecność STD (przeciwciała dla powodujących kontaktów. Żadna z tych kobiet nie była HIV-dodatnia.121
je czynników mogą reagować w testach na przeciwciała Ta sama klinika australijska kilkakrotnie testowała dodat-
„HIV”)17,22. Z HIV-ujemnych partnerów seksualnych 82 kowych 491 prostytutek, które korzystały z jej usług w latach
HIV-dodatnich kobiet jedynie dwóch stało się HIV-dodat- 1986-1988. 19 procent spośród 231 z owych 491 nadzorowa-
nimi, jednak wskutek okoliczności, które Padian uważa za nych prostytutek „miało nie płacących partnerów biseksual-
niejasne. nych, a 21 procent – partnerów, którzy wstrzykiwali sobie
W badaniu prospektywnym rozpoczętym w roku 1990 narkotyki. 69 procent zawsze używało kondomów podczas
obserwowano 175 par niezgodnych pod względem HIV. Na stosunku pochwowego z płacącymi klientami, ale rzadko
początku badania jedna trzecia konsekwentnie używała kon- w czasie stosunków z partnerami nie płacącymi. W przypadku
domów, natomiast przez 6 miesięcy przed ostatnią wizytą 18 procent prostytutek praktykujących stosunki analne kon-
kontrolną 26 procent par konsekwentnie ich nie używało. Po domy były rzadko używane przez klientów i partnerów”.
rozpoczęciu badania nie było serokonwersji (wystąpienie Żadna z tych kobiet nie była HIV-dodatnia.
przeciwciał po kontakcie z antygenem), również u 47 par W czasie opracowywania tego sprawozdania, po dziesięciu
konsekwentnie nie używających kondomów. Na podstawie latach ery AIDS, autorzy komentowali, że „w Australii brak
faktu, że we wcześniejszym badaniu 2 mężczyzn z 86 stało się udokumentowanego przypadku zakażenia prostytutki HIV
HIV-dodatnimi, ryzyko dla nie zakażonego mężczyzny w kon- w wyniku stosunku seksualnego”. Mimo to badacze z Sydney
taktach z HIV-dodatnią partnerką ocenia się na 1 na 9 000 Sexual Health Centre uważali, że „w Sydney jest wiele kobiet
kontaktów. Z tej statystyki wynika, że mężczyzna potrzebo- prostytutek, którym nadal grozi zakażenie HIV”.122
wałby przeciętnie 6 000 kontaktów seksualnych z zakażoną W Hiszpanii spośród 519 prostytutek nie używających
partnerką, aby osiągnąć 50 procent szans na stanie się dożylnych narkotyków badanych między majem 1989 i grud-
HIV-dodatnim. Jeśli stosunki seksualne rozpoczęłyby się niem 1990 roku tylko 12 (2,3 %) miało dodatni wynik testu, co
w wieku 20 lat i miały miejsce 3 razy w tygodniu, zajęłoby to stanowiło „tylko nieco większy wynik niż uzyskany przed
całe życie.59,118 pięciu laty w podobnych badaniach”. Niektóre z prostytutek

MARZEC-KWIECIEŃ 2000 NEXUS • 21


miały aż 600 partnerów w ciągu miesiąca, zaś wzrost liczby fakt, że HIV-AIDS nie jest przenoszony przez stosunki
dodatnich testów na przeciwciała był bezpośrednio zależny od seksualne dwukierunkowo. W całej historii medycyny nigdy
praktykowania stosunków analnych. Autorzy zanotowali też, nie było takiego zjawiska. Skoro przeżycie mikrobów polega
że „bardziej uderzające i rozczarowujące było stwierdzenie, na rozprzestrzenianiu się z osoby na osobę, wówczas na
że zaledwie niewielka część prostytutek używała stale kon- podstawie danych epidemiologicznych jest niemożliwe uzna-
domów, mimo prowadzenia w całej Hiszpanii w środkach nie, że HIV-AIDS jest chorobą zakaźną przenoszoną drogą
masowego przekazu poważnych kampanii dotyczących zapo- stosunków seksualnych. Profesor Stuart Brody z uniwersytetu
biegania AIDS”.123 w Tübingen utrzymuje, że lekarze ignorują aktualne dane
Podobnych wyników dostarczyły dwa badania przeprowa- dotyczące osób heteroseksualnych i zamiast tego promują
dzone w Szkocji124, badanie przeprowadzone przez European politycznie poprawny pogląd, że każdy podlega ryzyku. „Wie-
Working Group w roku 1993125 oraz badanie 53 903 pro- dza ideologiczna na temat AIDS jest w społeczeństwie o wiele
stytutek pracujących na Filipinach przeprowadzone w latach bardziej rozpowszechniona niż wiedza naukowa”.39
1985-1992, z którego sprawozdanie opublikowano w roku
1994. Wszystkie te badania potwierdzają, że nie używające DIAGNOZA ZAKAŻENIA „HIV”
dożylnych narkotyków prostytutki pozostają praktycznie wol- • Test na przeciwciała HIV
ne od infekcji HIV. W późniejszym badaniu stwierdzono na W powszechnym użytku są dwa testy na przeciwciała
przykład, że tylko 72 kobiety (0,01 %) były HIV-dodatnie. „HIV”: ELISA i Western Blot (WB). W teście ELISA
W badaniach, w których HIV wydaje się występować następuje zmiana koloru, kiedy mieszanina białek „HIV”
u prostytutek często, są niewiadome, które uniemożliwiają reaguje z przeciwciałami w surowicy pacjenta. W teście WB
podanie właściwych wyjaśnień. Na przykład, mimo iż „HIV białka są najpierw rozdzielane wzdłuż paska z nitrocelulozy.
był obecny w komercyjnej sieci usług seksualnych na Filipi- Umożliwia to uwidocznienie indywidualnych reakcji około 10
nach i w Indonezji niemal tak długo, jak w Tajlandii i Kam- białek „HIV” jako serii zaciemnionych „pasm”. Test WB jest
bodży”, to jednak częstość występowania HIV w pierwszym używany do „potwierdzania” wielokrotnie pozytywnego testu
przypadku wynosi odpowiednio 0,13 ELISA, jako że zdaniem ekspertów
i 0,02 procenta, a w drugim – 18,8 „Przytłaczającym” dowodem test ELISA jest zbyt „czuły”, to zna-
i 40 procent.126 czy niedostatecznie specyficzny.*
Jeśli te dane są dokładne, to ich wynikającym z badań nad Przed rokiem 1987 jedno „specy-
rozbieżność zaprzecza epidemiologi- mężczyznami homoseksualnymi ficzne dla HIV” pasmo WB uważa-
cznym wyjaśnieniom i wprawia w za- i osobami heteroseksualnymi no za dowód infekcji HIV. Ponieważ
kłopotanie ekspertów, którzy postu- jednak 15-20 procent zdrowych, nie
lują w tym przypadku wystąpienie jest fakt, że HIV-AIDS nie jest należących do grup ryzyka osób ma
„czynników behawioralnych”, jak na przenoszony przez stosunki pasma „specyficzne dla HIV” 129,130
przykład tego, że w jednym kraju seksualne dwukierunkowo. konieczne staje się ponowne ustale-
prostytutki i klienci są znacznie ak- nie definicji dla pozytywnego WB
tywniejsi seksualnie niż w innym lub
W całej historii medycyny nigdy przez wprowadzenie dodatkowych
odwrotnie. Można by w tym miejscu nie było takiego zjawiska. i wybranie szczególnych pasm, gdyż
postawić jednak także inne pytanie: inaczej co najmniej jedna osoba na
Co właściwie mierzą testy na prze- siedem zostanie zdiagnozowana jako
ciwciała „HIV”? Jeśli 5 674 (44 %) i 4 360 (34 %) spośród zakażona HIV. (Jednak w MACS do roku 1990 jedno pasmo
12 785 kambodżańskich „przypadków HIV i AIDS” zarejest- pozostawało dowodem zakażenia HIV u mężczyzn homosek-
rowanych do 31 grudnia 1997 roku podaje jako „nieznane” sualnych131). Z drugiej strony, kiedy AIDS zaczął w roku 1987
dane dotyczące płci i wieku,127 to w tej sytuacji zbieranie zanikać w Europie i w USA,132,133 sprzeciwiono się temu
danych przez Światową Organizację Zdrowia, przynajmniej trendowi przez dodawanie coraz większej liczby chorób,
z terenu Kambodży, należy uznać za chybione. a ostatnio nawet zwykłych nieprawidłowości laboratoryj-
nych134 do każdej zmiany (1985, 1987, 1993) wprowadzanej do
• Sprzeczności pierwszej definicji CDC z roku 1982.
Dlaczego HIV miałby unikać prostytutek nie używających Zmiany te wynikały z chęci utrzymania korelacji pomiędzy
narkotyków? Jeśli kobiety prostytutki, które nie używają przeciwciałami „HIV” i „AIDS” wśród grup „ryzyka”, pod-
narkotyków, nie zostają zakażone HIV, mimo iż są „narażone czas gdy ryzyko diagnozy HIV-AIDS na zewnątrz tych grup
na poważne ryzyko zakażenia HIV”, jakie jest w takiej pozostawało nieznaczne. Było to dodatkowo akcentowane
sytuacji ryzyko zakażenia większości australijskich kobiet, przez unikanie testów na zewnątrz grup ryzyka. Kiedy jednak
które nie używają narkotyków ani nie są prostytutkami? takie badania zostały przeprowadzone na 89 547 anonimo-
Według danych Państwowego Centrum Badań Epidemiologi- wych próbkach krwi pochodzących od pacjentów spoza grup
cznych i Klinicznych HIV znikomo małe. Badanie z 1989 ryzyka zakażenia AIDS, skrupulatnie wybranych z 26 szpitali
roku, w którym testowano 10 217 próbek krwi pobranych od w USA, stwierdzono, że 0,7-21,7 procenta mężczyzn i 0,0-7,8
noworodków (dowód heteroseksualnego stosunku bez ochro- procenta kobiet w wieku pomiędzy 25 i 44 lat było HIV-WB-
ny), nie wykazało u żadnego z nich, a tym samym u matki, dodatnich.135 (Ocenia się, że w przybliżeniu 1 procent męż-
dodatniego wyniku badania na przeciwciała HIV.128 Jeśli takie czyzn jest homoseksualnych. Również w pięciu szpitalach
kobiety pozostają nie zakażone, jak w takiej sytuacji mogą z najwyższą liczbą przeciwciał HIV jedna trzecia testów
zostać zakażeni HIV ich nie używający narkotyków męscy pozytywnych przypadła na kobiety. Mimo to mężczyźni jako
heteroseksualni partnerzy? pacjenci AIDS znacznie przeważają liczbowo nad kobietami).
Według Simona Wain-Hobsona, wiodącego eksperta z In- W dodatku US Consortium for Retrovirus Serology Stan-
stytutu Pasteura, „zadaniem wirusa” jest rozprzestrzenianie dardization doniosło, że 127 (10 %) z 1 306 osób „niskiego
się. „Jeśli się nie rozprzestrzeniasz, jesteś martwy”. „Przy- ryzyka” zakażenia AIDS, włączając w to „próbki ze stacji
tłaczającym” dowodem wynikającym z badań nad mężczyz- krwiodawstwa”, miało pozytywne wyniki testów na HIV zgod-
nami homoseksualnymi i osobami heteroseksualnymi jest nie z „najsurowszymi” kryteriami US dla testów WB.129

22 • NEXUS MARZEC-KWIECIEŃ 2000


Tak więc korelacja pomiędzy przeciwciałami „HIV” problemu, zaś korespondencja nie przeszła przez sito redak-
i AIDS, którą eksperci akceptują jako jedyny dowód in vivo, cyjne tego czasopisma. Kiedy te same pytania zostały zadane
że HIV powoduje AIDS, nie jest zależnością odnoszącą się później przez biuro senatora Chrisa Ellisona, pierwsze pyta-
do naturalnej, niepohamowanej aktywności wirusa, ale me- nie pozostało bez odpowiedzi, a szeroka rozbieżność między
chanizmem stworzonym przez ludzkość. Korelacja nigdy nie kryteriami w Australii i Afryce została uzasadniona argumen-
stanowi dowodu, zaś sztuczność tej szczególnej „korelacji” tem, że w Afryce „porównawczo fałszywa reaktywność jest
poważnie naraża na szwank jej naukową analizę. dużo mniej powszechna [niż w Australii], w związku z czym
Jednym z najdziwaczniejszych aspektów teorii HIV-AIDS kryteria interpretacji w celu zdefiniowania [prawdziwych]
jest fakt, że różne laboratoria, instytucje i kraje określają inne dodatnich testów mogą być mniej surowe”.130 Jednak żaden
zestawy pasm WB jako dodatni wynik testu. Globalne waria- naukowiec nie może dokonać takiego twierdzenia bez oparcia
cje w kryteriach interpretacyjnych oznaczają na przykład, że się na danych.
w Australii pozytywny test wymaga szczególnych zestawów Wszystkie testy na przeciwciała są narażone na kaprysy
czterech pasm. Z kolei w USA wystarcza do tego inny zestaw reakcji krzyżowych i jedyną drogą do obliczenia częstości
dwóch lub trzech pasm, przy czym może on zawierać lub nie występowania „prawdziwych” i „fałszywych” przeciwciał jest
pasma wymagane w Australii. W Afryce jest wymagany tylko przeanalizowanie reakcji przeciw zjawisku, do którego mie-
jeden wyznaczony zestaw dwóch pasm. Oznacza to, że ta rzenia dany test jest specjalnie opracowany, to znaczy reakcji
sama osoba badana tego samego dnia w trzech różnych przeciw samemu HIV.
miastach na świecie może być zakażona HIV lub nie. Wyizolowanie HIV jest jedynym „parytetem złota”, przez
Gdyby diagnoza zakażenia HIV była grą w pokera, sek- który specyficzność przeciwciał może zostać zdeterminowana,
wens wymagałby pięciu kart tego samego koloru w jednym i ta ocena musi zostać dokonana, zanim test zostanie wprowa-
kraju, a gdzie indziej tylko jednej lub dwóch. Wirus nie może dzony do praktyki klinicznej.
zachowywać się w ten sposób, ale zgodnie z testem HIV, Jednak mimo iż test WB jest stosowany w powszechnej
którego specyficzność jest uznawana w 99,999 procenta,136 praktyce i „powszechnie uznany” w testowaniu HIV, dane te
właśnie tak się zachowuje. Co więcej, są jeszcze inne kłopot- nigdy nie były zgłoszone przez NRL lub inne laboratorium.
liwe niezgodności. Na przykład Au- Nawet bez takich dowodów – ponie-
stralijczyk badany w Australii jed- Jeśli obecność przeciwciał waż (a) NRL przyznaje, że reakcje
nym lub dwoma „specyficznymi dla krzyżowe przeciwciał powodują
HIV” pasmami nie zostałby uznany „HIV” istotnie dowodzi, że wprowadzające w błąd reakcje w tes-
za zakażonego HIV. Nie ulega wątp- jedna trzecia heteroseksualnych tach WB u jednej czwartej zdrowych
liwości, że musi być jakiś powód, dla dorosłych w pewnych Australijczyków i (b) że w odróż-
którego u zdrowej osoby, na przy- nieniu od Australijczyków Afrykanie
kład u dawcy krwi lub rekruta do centralnych i wschodnich (podobnie do grupy ryzyka AIDS)
służby wojskowej, może występować krajach afrykańskich jest są narażeni na mnóstwo czynników
jedno ze „specyficznych dla HIV” zakażona HIV, to „życie w tych zakaźnych produkujących miriady
pasm. Według ekspertów, pasma te przeciwciał, z których każde jest
wywoływane są przez reakcje krzy-
krajach musi być jedną nie zdolne do reakcji krzyżowych – „fał-
żowe, to znaczy przez „fałszywe”, kończącą się orgią”. szywa reaktywność” będzie więc zna-
„nie-HIV” przeciwciała, które re- cznie wyższa w Afryce, gdzie kryteria
agują z białkami „HIV”. Jest zatem WB powinny być najsurowsze. Jeśli
oczywiste, że przeciwciało, które reaguje ze szczególnym obecność przeciwciał „HIV” istotnie dowodzi, że jedna trze-
białkiem, nie musi być koniecznie przeciwciałem, które sys- cia heteroseksualnych dorosłych w pewnych centralnych
tem immunologiczny wytworzył specjalnie w odpowiedzi na i wschodnich krajach afrykańskich jest zakażona HIV, to
to białko. „życie w tych krajach musi być jedną nie kończącą się orgią”.41
The Australian National HIV Reference Laboratory Jeśli białka używane w teście ELISA na obecność HIV
(NRL) przyznaje, że „fałszywa reaktywność może występo- i w testach WB są jedynymi składnikami egzogennego retro-
wać w stosunku do jednego lub więcej [HIV] pasm białka wirusa i jeśli taki wirus powoduje powstanie specyficznych
i jest powszechna (20-25 procent negatywnych anty-HIV przeciwciał, nie powinniśmy nigdy spodziewać się znalezienia
dawców krwi [będzie] wykazywać jedno lub więcej pasm takich przeciwciał w przypadku nieobecności HIV. Jednak
w teście WB).130 Jeśli przeciwciała „nie-HIV” powodują roz- w dodatku do powyższych okoliczności istnieje wiele innych,
jaśnienie „jednego lub więcej pasm białek”, dlaczego nie są w których przeciwciała reagujące z białkami „specyficznymi
zdolne do spowodowania rozjaśnienia czterech lub pięciu? dla HIV” pojawiają się tam, gdzie według ekspertów HIV nie
– zapytuje Eleopulos. Albo wszystkich dziesięciu? Na jakiej występuje. Obejmuje to zdrowe myszy, którym wstrzyknięto
podstawie eksperci decydują, które przeciwciała są „fałszy- limfocyty podobnych myszy138 lub wyciągi bakteryjne (V.
we”, a które „prawdziwe”? Albo jak te same trzy pasma Colizzi i inni – kontakt osobisty); następstwa transfuzji krwi
wywołane przez „fałszywe” przeciwciała nie-„HIV” stają się wolnej od HIV139 lub własnej napromieniowanej krwi danej
„prawdziwe”, kiedy towarzyszy im jedno ekstra? Na jakiej osoby140; 72 z 144 psów badanych w klinice weterynaryjnej
podstawie eksperci decydują, że są jakieś „prawdziwe” prze- w Davis w Kalifornii.141 W dodatku przeciwciała przeciw
ciwciała „HIV”? Jeśli podróżnik z Australii zostanie zbadany mikrobom powodującym choroby grzybicze i mykobakteryjne
w USA, gdzie dwa lub trzy pasma wystarczają do zdiag- atakujące 90 procent pacjentów chorych na AIDS reagują
nozowania zakażenia HIV, czy to będzie znaczyło, że jego z białkami „specyficznymi dla HIV”.22,142
przeciwciała są „fałszywe” w Australii, a „prawdziwe” po W tym roku doniesiono, że u 35 procent pacjentów
wylądowaniu w Los Angeles? z pierwotną marskością wątroby, 39 procent pacjentów z in-
W roku 1994 jeden z nas (VFT) napisał do Medical nymi zaburzeniami układu żółciowego, 29 procent osób cho-
Journal of Australia w poszukiwaniu wyjaśnień dla austra- rych na toczeń, 60 procent pacjentów z zapaleniem wątroby
lijskich kryteriów testu WB i ich globalnej zmienności.30 typu B, 35 procent z zapaleniem wątroby typu C – wszystkie
Odpowiedź dr Elizabeth Dax z NRL137 nie wyjaśniła tego te choroby nie są związane z HIV ani z AIDS – występują

MARZEC-KWIECIEŃ 2000 NEXUS • 23


przeciwciała przeciwko białku p24, będącemu „rdzeniem” Przypisy:
HIV.143 Do roku 1990 nieznana liczba z 4 954 homoseksualnych #
Robert M. Pirsig, Zen and the Art of the Motocycle Maintenance (Zen i sztuka oporządzania
motocykla), przekład Andrzej Sitkowski, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań, 1994, str. 102.
mężczyzn została zdiagnozowana w MACS jako zakażona HIV – Przyp. red.
na podstawie przeciwciał skierowanych przeciwko „specyficz-
nemu dla HIV” białku p24, to znaczy na podstawie jednego * W większości krajów, z Australią włącznie, u osób z dwoma pozytywnymi testami ELISA
zakażenie HIV „potwierdza się” testem WB. Jednak algorytm tego testu wybiera osoby, które
pasma WB. Dlaczego nie wszystkie podobne testy dowodzą mają więcej przeciwciał o reaktywności krzyżowej, a co za tym idzie, charakteryzują się
zakażenia HIV? Dlaczego homoseksualni mężczyźni z jednym większym prawdopodobieństwem dodatniej reakcji w teście WB. (Jest to postępowanie
analogiczne do określania liczby ataków serca w danej społeczności przez wykonywanie badania
dodatnim pasmem dla białka p24 są zakażeni śmiertelnym EKG tylko pacjentom z bólami w klatce piersiowej – eksperyment, który poważnie zaniża
wirusem, podczas gdy pacjenci z chorobami przewodów żółcio- rzeczywistą ilość ataków serca, ponieważ wiele z nich jest „cichych”, to znaczy przebiega bez
objawów). Z drugiej strony w Anglii i Walii nie stosuje się testu WB do „potwierdzania”
wych i wątroby z tym samym pasmem dodatnim nie są? HIV-dodatnich testów ELISA, ponieważ dr Phillip Mortimer, dyrektor UK Public Health
Dlaczego kryteria diagnozowania zakażenia HIV ustalono Laboratory Service, twierdzi, że „prawdziwie pozytywne” przeciwciała są „łatwo” wykrywane,
mniej rygorystycznie dla mężczyzn homoseksualistów i Afryka- „jako że są one reaktywne we wszystkich [„różnych metodologicznie odczytach maszyny”
ELISA] próbach”? (To rozumowanie jest analogiczne do wykonania prześwietlenia różnymi
nów? Jeśli przeciwciała HIV są specyficzne a zakażenie HIV aparatami i twierdzenia, że podejrzana nieprawidłowość w płucach jest rakiem, ponieważ jej
jest „dożywotnie”, dlaczego nawróceni ze złej drogi narkomani wygląd jest stale taki sam). Poproszony w roku 1998 w Genewie podczas konferencji
poświęconej AIDS o komentarz na temat zaniechania przez UK testu WB, Gallo zauważył:
wiodący zdrowe życie tracą przeciwciała HIV?144 „Cóż, większość świata używa go. Jeśli pewne technologie okażą się lepsze, pierwszy powiem:
Chociaż wszyscy eksperci HIV akceptują reaktywność «zastosuj to». Uważam, że WB jest cennym testem do określenia białek, przeciw którym ma się
przeciwciała. Każdy używa go eksperymentalnie i większość ludzi na świecie go stosuje…
krzyżową w badaniach przeciwciał HIV, w roku 1993 De- Brytania nie używa go. Może są to dwa kraje, które znalazły lepszy sposób. Szczęść im Boże”.
partament Zdrowia w Nowej Południowej Walii zinterpre-
** W roku 1997 grupa z Perth próbowała po raz drugi zaprosić Royal Australian College of
tował odkrycie przeciwciał „HIV” u czterech kobiet jako Surgeons (RACS) do dyskusji nad kontrowersjami dotyczącymi HIV-AIDS zgłaszając do
„przekonywający dowód” na przeniesienie HIV od homo- publikacji artykuł zatytułowany „Krytyczna analiza dowodu wyizolowania HIV” (patrz strona
seksualnego mężczyzny podczas ambulatoryjnego zabiegu internetowa ‹www.virusmyth.com/aids/data/epappraisal.htm›). Polityką wydawniczą RACS jest
„przyjazny stosunek do osobistych poglądów chirurgów na różne tematy” oraz publikowanie
chirurgicznego dokonanego w roku 1989.145 Co ciekawe, artykułów „o aktualnych i kontrowersyjnych kwestiach”. Chociaż obaj recenzenci powyższego
nie było dowodu, że mężczyzna był HIV-dodatni w czasie artykułu zaakceptowali większość naukowych argumentów i uznali artykuł za „interesującą
lekturę”, doradzili, aby go nie publikować, ponieważ ich zdaniem analiza dowodów izolacji HIV
wykonywania zabiegów ani że któraś z tych czterech kobiet była „niewielkiego znaczenia… dla chirurgów” lub „mało interesująca bądź użyteczna dla
była przez niego operowana. większości czytelników Australian and New Zealand Journal of Surgery”.
Doniesienie to pozostaje jedynym tego rodzaju na świecie 109. CDC, (1992), „1993 Revised Classification System for HIV Infection and Expanded
i z miejsca spowodowało powstanie specjalnej komisji w ra- Surveillance Case Definition for AIDS Among Adolescents and Adults”, MMWR, 41:1-19.
mach Royal Australian College of Surgeons, która napisała 110. WHO, (1986), „Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS): WHO/CDC case
definition for AIDS”, Wkly Epidem. Rec., 61:69-76.
do wszystkich swoich członków (College Fellows), zachęcając 111. A.S. Fauci, H.C. Lane, „Human Immunodeficiency Virus (HIV) Disease: AIDS and
ich do zaakceptowania tego poglądu. Zamiast wykorzystać Related Disorders”, Harrison’s Principles of Internal Medicine (K.J. Isselbacher, E. Braunwald,
J.D. Wilson, J.B. Martin, A.S. Fauci, D.L. Kasper, eds), McGraw-Hill, Inc., Nowy Jork, 1994,
wyjątkowość tego zdarzenia i zalecić formalne naukowe do- XIII wydanie, str. 1566-1618.
chodzenie mające ustalić, czy retrowirus jest powodem po- 112. J.J. Goedert, M.G. Sarngadharan, R.J. Biggar i inni, (1984), „Determinants of
wstania przeciwciał „HIV”,146 kolegium zaakceptowało te retrovirus (HTLV-III) antibody and immunodeficiency conditions in homosexual men”,
Lancet, 2:711-716.
dane jako dowód zakażenia krzyżowego, mimo wysunięcia 113. C.E. Stevens, P.E. Taylor, E.A. Zang i inni, (1986), „Human T-cell lymphotropic virus
wniosku: „sposób przeniesienia jest nieznany”.116** type III infection in a cohort of homosexual men in New York City”, JAMA, 255:2167-2172.
114. C.F. Caceres, G.J.P. van Griensven, (1994), „Male homosexual transmission of HIV-1”,
W odróżnieniu od ekspertów HIV-AIDS, którzy twierdzą, AIDS, 8:1051-1061.
że specyficzność testu na przeciwciała HIV wynosi 99,999 115. L.A. Kingsley, R. Kaslow, C.R. Rinaldo i inni, (1987), „Risk factors for seroconversion
to human immunodeficiency virus among male homosexuals”, Lancet, i:345-348.
procenta, jeden z producentów testów na przeciwciała w ulot- 116. R.H. West, T.W. O’Connor, R. Penny i inni, „Policy Document: Infection Control in
ce dołączonej do opakowania stwierdza: „Obecnie nie ma Surgery”, Royal Australasian College of Surgeons, Melbourne, 1998.
117. European Study Group, (1989), „Risk factors for male-to-female transmission of
uznanych standardów dla ustalenia obecności lub nieobecno- HIV”, Brit. Med. J. 298:411-414.
ści przeciwciał HIV-1 w ludzkiej krwi. W związku z tym 118. N.S. Padian, S.C. Shiboski, S.O. Glass, E. Vittinghoff, (1997), „Heterosexual transmis-
czułość testu została wyliczona na podstawie klinicznej diag- sion of human immunodeficiency virus (HIV) in northern California: Results from a ten-year
study”, Am. J. Epidemiol., 146:350-357.
nozy AIDS, a specyficzność oparta na przypadkowych [zdro- 119. Anonymous, (1985), „HTLV-III antibody in prostitutes”, Lancet, ii:1424.
wych] dawcach [krwi]…”147 Ci ostatni zostali wybrani jako de 120. K. Krogsgaard, C. Gluud, C. Pederson i inni, (1986), „Widespread use of condoms and
low prevalence of sexually transmitted diseases in Danish non-drug-addict prostitutes”, Brit.
facto nie zakażeni HIV w celu określenia, jak wiele testów Med. J., 293:1473-1474.
daje fałszywie dodatnie wyniki. Jednak zgodnie z tym „rozu- 121. C.R. Philpot, C. Harcourt, J. Edwards, A. Grealis, (1988), „Human immunodeficiency
virus and female prostitutes, Sydney 1985”, Genitourinary Med., 64:193-197.
mowaniem”, jeśli większość HIV-dodatnich osób jest zdro- 122. C.R. Philpot, C.L. Harcourt, J.M. Edwards, (1991), „A survey of female
wych, to nie mogą być one zakażone. Tak więc przewidywania prostitutes at risk of HIV infection and other sexually transmissible diseases”, Genitourinary
WHO148 dotyczące globalnej pandemii są ewidentnie nie- Med., 67:384-388.
123. J.A. Pineda, I. Aguado, A. Rivero i inni, (1992), „HIV-1 infection among non-
prawdziwe. I intravenous drug user female prostitutes in Spain: No evidence of evolution to Pattern II”,
dokończenie w następnym numerze AIDS 6:1365-1369.
124. N. McKeagney, M. Barnard, A. Leyland, I. Coote, E. Follet, (1992), „Female
O autorach: streetworking prostitution and HIV infection in Glasgow”, Brit. Med. J., 305:801-804.
125. Anonymous, (1993), „HIV infection in European female sex workers: epidemiological
Valendar F. Turner jest lekarzem doradcą pogotowia ratunkowego link with use of petroleum-based lubricants”, European Working Group on HIV Infection in
na Oddziale Pogotowia Ratunkowego Królewskiego Szpitala w Perth Female Prostitutes, AIDS, 7:401-408.
126. Anonymous, (1998), „The HIV/AIDS/STD epidemics in Asia and the Pacific”,
w Australii Zachodniej. Tel.: +61 (0)8 9224 2662, fax: +61 (0)8 Australian HIV Surveillance Report, 14:1-8.
9224 7045, e-mail: ‹vturner@cyllene.uwa.edu.au›, strona interneto- 127. C. Samrith, „Official HIV and AIDS Case Report”, World Health Organization,
Phnom Penh, Kambodża, 1997.
wa: ‹www.virusmyth.com/aids/perthgroup/›. 128. M.L. McLaws, A.R.D. Brown, P.H. Cunningham, A.A. Imrie, B. Wilcken, D.A.
Andrew McIntyre jest zamieszkałym w Melbourne pisarzem nie Cooper, (1989), „Prevalence of maternal HIV infection based on anonymous testing of
związanym na stałe z żadną redakcją. Jest autorem licznych ar- neonates, Sydney 1989”, Med. J. Aust., 153:383-386.
129. G.D. Lundberg, (1988), „Serological diagnosis of human immunodeficiency virus
tykułów na temat wojny płci. Interesuje się różnymi zagadnieniami infection by Western blot testing”, JAMA, 260:674-679.
społecznymi i naukowymi, które są często pomijane lub zniekształ- 130. Dr M. Wooldridge, Australian Federal Minister for Health and Human Services, list do
senatora C. Ellisona, 1997.
cane przez wysokonakładową prasę ze względów politycznych lub 131. J. Phair, L. Jacobson, R. Detals i inni, (1992), „Acquired Immune Deficiency Syndrome
kulturowych. Od czasu do czasu jest gościem programów radiowych Occuring Within 5 Years of Infection with Human Immunodeficiency Virus Type11: The
Multicenter AIDS Cohort Study”, J. Acquir. Immun. Defic. Syndr., 5:490-496.
i telewizyjnych. Kontakt przez australijskie biuro Nexusa.
Przełożyła Elżbieta Strózik pozostałe przypisy na stronie 59

24 • NEXUS MARZEC-KWIECIEŃ 2000


W trzecim numerze (licząc od początku) Nexusa w dziale „Wieści z pogranicza nauki”
zamieściliśmy artykuł Barry’ego Hiltona „Jak napędzać samochód «energią punktu zerowe-
go»?”, który wzbudził spore zainteresowanie i jednocześnie zrodził wiele pytań dotyczących
technicznego aspektu konstrukcji opisanego w nim „ogniwa Joe’ego”. Poniżej zamieszczamy
opracowanie Alexa Schiffera zawierające omówienie najważniejszych szczegółów konstrukcyj-
nych tego ogniwa oparte na wydanej przezeń obszernej instrukcji jego budowy. Mamy
nadzieję, że podane tu informacje okażą się pomocne przy tworzeniu własnego ogniwa Joe’ego.
Wydawca

To proste O koło roku 1992 w Australii skonstruowano nowy rodzaj generatora energii.
Przygotowując się do napisania o nim książki sporo rozmawiałem z jego
i wydajne ogniwo konstruktorem, a także jego narzeczoną, ponieważ moim pragnieniem było przed-
stawić całą tę sprawę obiektywnie i oddać cześć siedmiu latom jego wytężonej
przechwytujące, pracy. Niestety, różni maniacy i chciwi ludzie, z którymi miał do czynienia, sprawili,
że ten biedny, zastraszany człowiek przestał angażować się w sprawy związane
jak twierdzi autor, z ogniwem noszącym jego imię. Respektując jego wolę, w dalszej części tego
opracowania będę nazywał go po prostu „Joe”. Chciałbym w tym miejscu dodać, że
energię orgonalną gdyby nie było takich ludzi jak on, nie dane by nam było za sprawą wszech-
ogarniającej nas manipulacji, ujrzeć prawdziwego piękna darów Natury.
stanowi zapowiedź Bez pomocy dogmatycznej i ograniczającej myślenie edukacji, Joe odkrył
intuicyjnie, jak zapytać Naturę, aby udzieliła mu odpowiedzi na nurtujące go
nadchodzącej pytanie. Odpowiedź dotyczyła sposobu konstrukcji napędu silnika bez konieczności
używania obecnie stosowanych paliw przyczyniających się do wzrostu zanieczysz-
rewolucji czenia środowiska. Metoda ta jest doskonale znana kilku wybrańcom losu, a tech-
nologia dostępna od stuleci. Joe skonstruował prostą i łatwą do wykonania wersję
w zakresie tego generatora, który nosi obecnie nazwę „ogniwa Joe’ego”.
Moim zamiarem jest przedstawienie, najlepiej jak potrafię, budowy ogniwa
systemów wolnej od otaczającej je tajemniczości, konieczności zgadywania i błędnych infor-
macji, aby pomóc potencjalnym konstruktorom w jego budowie, krok po kroku, tak
wytwarzania jak ja sam je wykonywałem. Moja wiedza o nim pochodzi z mojego własnego
doświadczenia. Wykonując wiele ogniw, zdobyłem doświadczenie, które zaowoco-
energii. wało poznaniem tego zagadnienia, które nie jest dziełem teoretycznych rozważań
bądź czytania opracowań różnych „ekspertów”. Wiedza i poglądy, które postaram
się tu przekazać, pozostaną moimi tak długo, jak długo nie zbudujecie własnego
ogniwa. Dopiero wtedy dowiecie się, jak się takie ogniwo wykonuje – nie wcześniej!

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE OGNIWA JOE’EGO


Przyjrzyjmy się cechom charakterystycznym ogniwa podawanym przez Joe’ego:
• Woda w ogniwie nie zużywa się.
• Ogniwo nie grzeje się.
• Upływa pewien czas, zanim silnik zasilany ogniwem podejmuje pracę. Silnik
pracuje nieregularnie, z przerwami.
• Po wyjęciu ogniwa z samochodu, upływa trochę czasu, zanim silnik zasilany
konwencjonalnym paliwem podejmuje „normalną” pracę.
Alex Schiffer • Jeśli ogniwo jest podłączone do silnika przez dłuższy czas, silnik „ładuje się”
1999 i do dalszej jego pracy ogniwo nie jest już potrzebne.
• Można odłączyć klemy od akumulatora a silnik mimo to nadal będzie
Na podstawie książki
pracował, dopóki cewka zapłonowa i rozdzielacz będą działały normalnie.
Experimenter’s Guide to the Joe Cell
• Wyjście ogniwa nie musi być podłączone do wejścia silnika. Bezpośrednie
(Poradnik dla eksperymentujących z ogniwem Joe’ego)
zewnętrzne połączenie również wystarczy.
wydanej przez • Aby ogniwo mogło pracować, woda musi być „ładowana”.
NuTech 2000 • Naładowaną wodę można przelewać z jednego pojemnika do drugiego bez
P.O. Box 255 utraty „ładunku”.
Ivanhoe, Victoria 3079, Australia
• Ogniwo wymaga specyficznego sposobu budowy, niezbyt rozumianego przez
E-mail: nutech@arc.net.au
większość konstruktorów.

MARZEC-KWIECIEŃ 2000 NEXUS • 25


• Sposób budowy powstał w sposób empiryczny z bardzo działające na zasadzie reakcji, wymagające do pomiary siły
niewielkim, jeśli w ogóle jakimkolwiek, uzasadnieniem nau- czegoś, co by wykonało „pchnięcie” (np. gazy odrzutowe),
kowym. będzie w tym przypadku bezradne.
• Źródło mocy ogniwa i jego zastosowanie ma dla nie- 2. Istnieje wszędzie, lecz jej koncentracja, co jest szcze-
których ludzi ogromne znaczenie. Osoby te sieją dezinforma- gólnie ważne w odniesieniu do ogniwa Joe’ego, jest zmienna,
cję, tworzą aurę tajemniczości i wywołują strach wśród kon- zarówno w czasie, jak i przestrzeni. Jeśli ogniwo „przecieka”
struktorów ogniwa. i będzie umieszczone w miejscu o jej niskiej koncentracji,
• Obecność człowieka może wpływać na działanie ogniwa może zaprzestać jej gromadzenia, a nawet zupełnie ją stracić.
zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Zewnętrznymi objawami takiego stanu będzie silnik nie osią-
Na podstawie powyższych spostrzeżeń doszedłem do gający pełnej mocy lub nie mogący ruszyć.
wniosku, że ogniwo Joe’ego jest prymitywnym akumulatorem 3. Jest w ciągłym ruchu. Przemieszcza się nierównomier-
orgonu i że jest ono napędzane lub raczej gromadzi energię nie z zachodu na wschód z prędkością znacznie przekraczają-
orgonalną. Akumulatory tego rodzaju były i są używane na cą prędkość obrotową Ziemi. Ruch ten polega na pulsacyj-
całym świecie i każdy ich kon- nym rozszerzaniu się i kurczeniu
struktor może wnieść swój wkład z przepływem wzdłuż krzywej.
do wiedzy na ten temat. Wewnątrz akumulatora energia
Na przykład 1 stycznia 1867 jest wydzielana w postaci wirują-
roku Martin Ziegler uzyskał we cej, pulsującej fali. Obie jej mani-
Francji patent nr 60 986 na aku- festacje można w różnym stopniu
mulator żywej, nieelektrycznej zaobserwować w czasie ładowa-
energii. nia zbiornika lub ogniwa. Te jej
Prowadząc własne badania przejawy są bardzo ważne dla
i czyniąc notatki można rozwiać eksperymentatora, jako że są je-
mity i skorygować błędne infor- go narzędziami do określania
macje rozpowszechniane przez stopnia naładowania ogniwa.
handlarzy tajemnicami. Należy 4. Przeczy prawom entropii.
być jednak przygotowanym na Energia orgonu przepływa od
niebezpieczeństwa, które czyhają mniejszego stężenia ku większe-
na entuzjastów chcących obwieś- mu, co oznacza, że ściąga kon-
cić światu nowinę. centrację na siebie. Jest to no-
rmalna cecha procesu kreacji,
ENERGIA ORGONALNA która dowodzi, że orgon jest ży-
W funkcjonowaniu ogniwa wą energią. Jest to bardzo ważne
Joe’ego można zaobserwować dla eksperymentatora, szczegól-
wszystkie znane efekty działania nie na początkowym etapie ła-
orgonu, przeto dobrze by było dowania. Jeśli ogniwo jest umie-
zapoznać się z kilkoma funda- szczone w nieprzyjaznym miejs-
mentalnymi faktami na jego te- cu, może się w ogóle nie na-
mat. Działając zgodnie ze znany- ładować lub jego ładowanie mo-
mi prawami orgonu i wywołując że trwać bardzo długo. Miałem
typowe dla jego przejawów efek- do czynienia z ogniwami, których
ty, rozsądne będzie przyjąć, że proces ładowania trwał cztery ty-
ogniwo Joe’ego wykorzystuje Widok „Old Trusty’ego” („Starego wiarusa”), ogniwa, któ- godnie, podczas gdy innych za-
re ma trzy lata i, łamiąc wszelkie zasady budowy ogniw
właśnie tę energię. paliwowych, wciąż sprawuje się doskonale. Otwór wlewo-
ledwie kilka dni.
Oddając należny szacunek je- wy został czasowo zamknięty zaworem ciśnieniowym 5. Tworzy materię. W odpo-
dnemu z największych i jedno- w celu monitorowania przecieków powietrza. wiednich warunkach, które nie są
cześnie zapomnianych odkryw- czymś rzadkim lub niezwykłym,
ców, drowi Wilhelmowi Reichowi, będę nadal używał nazwy udało mi się uzyskać różne minerały z identycznych ogniw.
„orgon” na określenie tej energii, mimo iż wielu innych W moim przypadku był to zazwyczaj biały lub zielony proszek
badaczy i uczonych, mniejszych i większych, nadawało jej w postaci bardzo drobnoziarnistej zawiesiny, która osiada
swoje nazwy. ostatecznie na dnie ogniwa. Nie jest to pożądany proces, gdyż
Jak pisał Reich: „Energia orgonalna to żywa kosmiczna w takim przypadku ogniwo nie będzie napędzało samochodu
energia Natury… Kosmiczna energia orgonalna wypełnia i trzeba będzie je rozmontować, a następnie przeszlifować
wszechświat… i… jest spontanicznie pulsującą, wolną od i oczyścić wszystkie jego części. Sceptycy będą twierdzić, że
masy energią…” ten osad wytrąca się z wody, ale nie jest to prawda.
Zainteresowanych informuję, że w Internecie znajduje się 6. Można nią manipulować i kontrolować ją. Budując
olbrzymi zbiór faktów, opinii i kompletnych bzdur dotyczą- ogniwo robimy to poprzez naprzemienne formowanie or-
cych Reicha i orgonu. Celem tego opracowania jest jedynie ganicznych i nieorganicznych „cylindrów”. Organiczne cylind-
opis budowy i działania ogniwa Joe’ego i powyższa definicja ry ściągają i wchłaniają orgon, zaś metaliczne wyciągają go
w zupełności do tego wystarczy. z organicznego materiału i wypromieniowują na zewnątrz
akumulatora. W celu wspomożenia procesu formowania og-
Niektóre właściwości energii orgonalnej (orgonu) niwa stosujemy dodatkowo elektryczność, magnetyzm i elekt-
Zaobserwowano tysiące własności siły życiowej. Poniżej rolizę.
podaję i wyjaśniam te z nich, które dotyczą ogniwa Joe’ego. 7. Napływa ze Słońca w ogromnych ilościach. Jeśli tak
1. Jest ona wolna od masy, czyli nie posiada bezwładno- rzeczywiście jest, oznacza to, że najwyższą gęstość osiąga ona
ści, ciężaru etc. Oznacza to, że konwencjonalne urządzenie po południu i zanika w godzinach wczesnoporannych. Wielu

26 • NEXUS MARZEC-KWIECIEŃ 2000


zdołało już odkryć, że nieszczelne ogniwo nie będzie działać 15. Ma stałą tendencję do unoszenia się w górę. Własność
i że „zamiera” ono między godziną 3 i 4 nad ranem. ta ma bardzo istotne znaczenie dla budowy szczelnej instalacji
8. Ma na nią wpływ pogoda. Na akumulację orgonu w samochodzie.
mają wpływ takie czynniki, jak wilgotność, stopnień zachmu- 16. Nie może pozostawać w stali lub wodzie dłużej niż
rzenia, temperatura oraz pora dnia. W przypadku nieszczel- przez godzinę. Innymi słowy, jeśli ogniwo nie jest zasilane,
nych ogniw może to wyjaśniać ich dziwaczne zachowanie, zamrze w ciągu godziny. Tłumaczy to konieczność instalowa-
kiedy to czasami działają one a czasami nie. Niekiedy wymia- nia półtorawoltowej baterii w nieszczelnym ogniwie w celu
na wody, zmiana chemizmu, zmniejszenie lub zwiększenie podtrzymywania procesu zasilania. Po przyłożeniu niewielkiej
mocy etc. mogą sprawić, że zacznie ono „działać”. To osob- różnicy potencjału uzyskujemy bardzo powolny proces elekt-
liwe zjawisko wykreowało cały rytuał zakazów i nakazów rolityczny, który podtrzymuje proces zasilania dostosowując
określających, co należy i czego nie należy robić, który dobrze się do wycieku z ogniwa.
oddaje powiedzenie „wiódł ślepy ślepego”. W tym przypadku 17. Promieniuje na dużą odległość. Zasięg promieniowa-
budowa ogniwa przez przypadkowego konstruktora jest z gó- nia typowego ogniwa wynosi 160 stóp (48 m). Jest to godna
ry skazana na niepowodzenie. zastanowienia cecha!
9. Przemieszcza się w kierunku pola magnetycznego. 18. Mają do niej zastosowanie prawa optyki. Ulega re-
Własność ta ma zasadnicze znaczenie dla konstruktora ogniwa frakcji przy przechodzeniu przez pryzmat, jest odbijana przez
i wyznacza pozycję oraz biegunowość uzwojenia wewnątrz wypolerowane powierzchnie etc. Tłumaczy to wymóg sreb-
niego, jak również ilość szczątkowego magnetyzmu, jaką może rzenia lub starannego polerowania powierzchni niektórych
posiadać stal, aby ogniwo było zdolne do pracy. Jest to części ogniwa. Zastosowanie praw optyki pozwala między
kluczowa sprawa, zwłaszcza jeśli chodzi o dobór operacji cięcia innymi na kontrolowanie wycieku.
metali koniecznych do budowy ogniwa. Wokół tej sprawy 19. Otacza się koncentrycznie ułożonymi sferami o prze-
również narosło wiele przesądów. Czytając opublikowane do ciwnych znakach. Własność ta ma zastosowanie przy okreś-
tej pory materiały na ten temat można dojść do wniosku, że stal laniu rozmiarów cylindrów i w rezultacie do ustalenia roz-
winny ciąć wyłącznie dziewice-we- miarów ogniwa w procesie optymali-
stalki w ciemnym borze w księży- zacji jego działania.
cową noc. …ogniwo Joe’ego jest 20. Mają na nią wpływ istoty ży-
10. Porusza się prostopadle do prymitywnym akumulatorem we. Jest to ważne, ponieważ eks-
pola elektrycznego. To również jest orgonu i jest ono perymentator i jego nastawienie mo-
bardzo istotne, jako że warunkuje gą mieć wpływ na ogniwo.
podłączenie biegunów i uzwojenia
napędzane lub raczej 21. Można ją kumulować tylko
do ogniwa. gromadzi energię orgonalną. do określonego poziomu. Jeśli og-
11. Jest adsorbowana przez wo- Akumulatory tego rodzaju niwo jest naładowane do maksi-
dę. Jest to jeden z powodów za- były i są używane na całym mum, tak że nie może zmieścić wię-
stosowania wody w ogniwie. Aby się cej energii, orgon zamienia się w ele-
nam udało, trzeba zastosować właś- świecie i każdy ich ktryczność i wyzwala się w tej postaci
ciwy rodzaj wody. Nawiasem mó- konstruktor może wnieść lub formie. Obserwując banieczki,
wiąc, moglibyśmy na przykład użyć swój wkład do wiedzy na pulsacje i napięcie powierzchniowe
wosku pszczelego zamiast niej, ale możemy odpowiednio wykorzystać
ponieważ zależy nam na wspomoże- ten temat. tę jego własność.
niu procesu formowania ogniwa 22. Skrętne pola orgonalne prze-
przy pomocy wszelkich dostępnych noszą informację bez przenoszenia
metod, na przykład elektrolizy, wosk uniemożliwiłby jej za- energii i rozchodzą się poprzez ośrodki fizyczne bez wchodze-
stosowanie. nia z nimi w reakcję.
12. Jest spolaryzowana. Polaryzacja orgonu oznacza, że 23. Większość materiałów nie ekranuje skrętnych pól
możemy uzyskać dodatnią lub ujemną siłę, czyli możliwe jest orgonalnych, niemniej można je ekranować przy pomocy
zbudowanie dodatniego lub ujemnego ogniwa. Jeśli jednak materiałów o określonej strukturze spinowej (jak w punkcie
ogniwo zbudujemy z materiałów dodatnich i ujemnych, jak to 13).
czyni większość ludzi, będzie ono nieszczelne lub wręcz 24. Każdy obiekt fizyczny należący zarówno do materii
bezużyteczne. ożywionej, jak i nieożywionej posiada swoje własne skrętne
13. Przenika lub przemieszcza się wzdłuż wszelkich mate- pole orgonalne.
riałów. Ciała o strukturze ciągłej są jednakowo dobrymi jej 25. Wszystkie stałe magnesy posiadają charakterystyczne
przewodnikami – w metalu może ona przemieszczać się na skrętne pola orgonalne.
odległość 70 stóp (21 m), a nawet więcej. Z uwagi na tę jej 26. Skrętne pola orgonalne mogą być generowane po-
cechę, proszę nie liczyć, że uda się ją zamknąć w ogniwie. przez zakłócenia geometrii fizycznej przestrzeni. Przykładem
Jedynym powodem, dla którego zatrzymuje się w ogniwie, jest mogą być piramidy, stożki, cylindry, płaskie trójkąty etc.
to, że tego chce. Zadaniem eksperymentatora jest stworzenie 27. Aluminium może ekranować skrętne pola orgonalne.
takiego środowiska, które będzie przewodnikiem orgonu, Cecha ta pozwala na stosowanie pokrytych aluminium
a nie klatki, w której będzie chciał on go zamknąć. Nawiasem luster lub mocno wypolerowanych powierzchni aluminiowych
mówiąc ludziom udało się już stworzyć syntetyczne materiały, do odbijania naszych skrętnych pól orgonalnych (patrz
które są w dużym stopniu nieprzepuszczalne dla orgonu. Są punkt 18).
to polimery. 28. Przechodzi przez wszystkie materiały, lecz z różną
14. Prędkość przemieszczania się jej w przewodniku jest prędkością.
niewielka. Przebycie odległości 50 jardów (45,7 m) wzdłuż
drutu zajmuje jej co najmniej 20 sekund. Oznacza to, że TEORIA KONSTRUKCJI OGNIWA
trzeba poczekać około 30 sekund po uruchomieniu ogniwa na Po sześciu latach eksperymentów doszedłem do wniosku,
ciągłe i stabilne działanie orgonu. że ogniwo Joe’ego wykorzystuje energię orgonalną. Wniosek

MARZEC-KWIECIEŃ 2000 NEXUS • 27


ten wynika z licznych lektur oraz doświadczeń, w czasie • Ogniwo Joe’ego jest proste pod względem konstruk-
których okazało się, że wszystkie odnotowane własności or- cyjnym. Nie posiada jakichkolwiek części ruchomych. Jest to
gonu, a są ich setki, można było dostrzec w zachowaniu po prostu zestaw cylindrów zanurzonych w wodzie – najprost-
ogniwa Joe’ego. sze ze wszystkich ogniwo paliwowe.
• Ogniwo Joe’ego jest tanie. Po zakupie podstawowych
Teoretyczne wymogi materiałów nie ponosi się już więcej żadnych kosztów wynika-
Od czasu do czasu muszę przypominać to, co jest oczywis- jących z konieczności wymiany czegokolwiek lub zużycia
te: jeśli chcemy kumulować energię orgonalną, musimy po- którejś z części. Ogniwo Joe’ego jest w rzeczy samej wieczne.
siadać akumulator orgonu! Nie budujemy tego ogniwa, aby W celu obniżenia kosztów do jego budowy można wykorzys-
wykorzystywać w nim neutrina, deuter, nitroglicerynę, parę tać używane elementy.
wodną, azot, wodór, związki hydroksylowe lub inne ulubione • Kiedy posługujemy się podstawową, pierwotną energią,
substancje innych twórców. Jeśli ktoś chce się dowiedzieć czyli taką, której nie da się rozdzielić na drobniejsze skład-
czegoś na ich temat, musi zajrzeć do publikacji tych osób. niki, nie występują produkty uboczne, a co za tym idzie, nie
Nasz pociąg udaje się do krainy orgonu. Będziemy budować dochodzi do skażenia środowiska. Ogniwo Joe’ego jest napę-
ogniwo napędzane energią orgonalną. dzane energią siły życia (orgonem), która jest podstawowym
Mówiąc „my”, zakładam, że czytelnik ma zamiar zbu- budulcem wszechświata. Nie ma energii bardziej podstawo-
dować właśnie takie ogniwo stosując się ściśle do instrukcji wej od niej!
zawartych w tym opracowaniu. Jeśli tak jest, wskazane by- • Każda odśrodkowa, rozprzestrzeniająca się i wybucho-
łoby także dokładne zapoznanie się z rozdziałami dotyczą- wa siła ma w związku z wyzwalanym przez nią ciepłem
cymi własności orgonu i polaryzacji ogniwa zamieszczonymi charakter marnotrawczy. Każde urządzenie, które generuje
w mojej książce Experimenter’s Guide to the Joe Cell (Po- ciepło w wyniku swojego działania, nie może być uważane za
radnik dla eksperymentujących z ogniwem Joe’ego). Jeśli ktoś wydajne źródło energii. Ani za spójne. Ogniwo Joe’ego
jest niecierpliwy i pominął je, dobrze by było, aby zrobił pracuje na zimno i podobnie działa napędzany przez nie
to teraz. silnik.
Przynajmniej w dwóch sprawach powinniście się ze mną • Każdy proces wytwarzania energii kolejnymi etapami
zgodzić. Po pierwsze, ogniwo powinno być zbudowane z moż- jest marnotrawieniem energii. Na przykład atomowa łódź
liwie największej ilości materiałów powodujących jednoimien- podwodna posiada reaktor atomowy, który wytwarza ciepło.
ną polaryzację ogniwa. Po drugie, powinniśmy wykorzystać Ciepło wytwarza parę. Para napędza turbinę parową. Turbina
jak najwięcej dostępnych nam zewnętrznych sił w celu wspo- napędza generator prądu elektrycznego. Generator napędza
możenia akumulacji energii orgonalnej. silnik elektryczny. Elektryczny silnik napędza śrubę. Obraca-
Oto krótka lista wymogów, jakie należy spełnić podczas jąca się w wodzie śruba wytwarza ciąg. Ciąg przemieszcza
budowy tego magicznego akumulatora, będących jednocześ- łódź. Niezłe, co?! Nic dziwnego, że bardziej od nas rozwinięte
nie sprawdzianem tego, czy jesteśmy na dobrej drodze: technologicznie istoty tarzają się pewnie ze śmiechu obser-
• Ogniwo Joe’ego ma charakter naturalny, ponieważ wując naszą „technologię”. Jakże jest ona nienaturalna! Og-
jest napędzane siłą życiową (orgonem). Jest to jedyne wy- niwo Joe’ego w jednym etapie przetwarza pierwotną siłę
konane przez człowieka urządzenie przetwarzające energię życiową (orgon) w rozszerzającą się i mającą uniwersalne
pierwotną na wtórną. Oznacza to, że dostarcza „darmowej zastosowanie siłę. Cudowne w swojej prostocie!
energii”, co zgodnie z panującym powszechnie przekonaniem • Orgon nie musi być magazynowany lub przekształcany
powinno być niemożliwe. Stanowi ogromną barierę dla ludzi na inną formę energii i znowu magazynowany. Jest to system
nie rozumiejących koncepcji darmowej, ogólnie dostępnej typu „na żądanie”, w związku z czym nie wymaga infrastruk-
energii. tury przeznaczonej do magazynowania, dystrybucji, przewo-
• Ogniwo Joe’ego jest bezgłośne. Nie posiada żadnych zu, sprzedaży etc. W przeciwieństwie do benzyny kosztuje
ruchomych części. Najbliższe mu pod tym względem jest zawsze tyle samo, czyli nic, co nie stanowi pocieszającej wieści
ogniwo słoneczne lub urządzenie wykorzystujące efekt Pel- dla obracających co roku dziesiątkami miliardów dolarów
tiera1, które są jednak znacznie mniej wydajne. koncernów naftowych. Zapewne właśnie dlatego do dzisiaj
nie wykorzystujemy tej
energii.
Podsumowując, powie-
działbym, że skoro nie ist-
nieje, o ile mi wiadomo,
alternatywne, zdolne do
konkurowania z ogniwem
Joe’ego, urządzenie do
wytwarzania energii, we-
jdziemy na właściwą drogę
budując ogniwo napędza-
ne orgonem. Proszę jed-
nak pamiętać, że ogniwo
Joe’ego ma również swoje
wady i ograniczenia. Żyje-
my w niedoskonałym świe-
cie i nie jesteśmy doskona-
łymi ludźmi, przeto nic
dziwnego, że i to ogniwo
Widok ogólny samochodu marki Rover z zewnętrznie podłączonym ogniwem. Widoczne tu ogniwo to nie jest doskonałym urzą-
„Old Trusty” („Stary wiarus”) – to samo, które zostało przedstawione na stronie 26. dzeniem.

28 • NEXUS MARZEC-KWIECIEŃ 2000


Konstrukcja teoretycznego ogniwa Przyjrzyjmy się teraz prostocie i wypływającemu z niej
Zapoznając się z listą własności orgonu i dobierając te pięknu ogniwa Joe’ego. Mamy w jego przypadku zestaw
z nich, które mogą być użyteczne, sugeruję zwrócić uwagę na koncentrycznych płytek, których powierzchnia maleje wraz ze
następujące z nich: zbliżaniem się do środka, to znaczy proporcjonalnie do
• Własność 15: Ponieważ orgon ma tendencję do unosze- zmniejszania się promieni cylindrów. Wraz ze zmniejszaniem
nia się w górę, wyjście należy umieścić w najwyższym punkcie. się powierzchni cylindrów automatycznie wzrasta gromadzący
• Własność 6: Ponieważ orgonem można manipulować, się na nich ładunek! Zatem im większa liczba cylindrów, tym
możemy zbudować pojemnik do jego gromadzenia. W tym większy bądź bardziej intensywny przyrost ładunku. W ten
celu należy wykonać koncentrycznie ułożone cylindry o pio- sposób uzyskujemy dodatkowo bez ponoszenia dodatkowych
nowej osi symetrii, która wykorzystuje własność 15. kosztów wzmacniacz energii orgonalnej, która koncentruje
• Własność 11: Ponieważ orgon jest absorbowany przez się automatycznie w środku ogniwa.
wodę, należy wykonać wodne ogniwo. Mając kontakt z wodą To wszystko ma miejsce tylko wtedy, gdy woda pełni rolę
ogniwo musi być wodoszczelne i od- dielektryka (izolatora), czyli nie ma
porne na korozję. W przeciwieństwie do w niej zbyt wielu jonów.
• Własność 21: Ponieważ orgon W nieco większej skali podobne
daje się kumulować jedynie do
benzyny kosztuje zawsze tyle zjawisko występuje w przypadku
określonego stężenia, wiadomo, że samo, czyli nic, co nie Ziemi, która jest w tej sytuacji środ-
prędzej czy później na pionowych stanowi pocieszającej wieści kiem akumulatora, a różne warstwy
płaszczyznach zacznie się coś dziać dla obracających co roku atmosfery odpowiednikami cylind-
i że przy umieszczonym na szczycie rów, które koncentrują promienio-
pionowej osi wyjściu zacznie się dziesiątkami miliardów wanie słoneczne.
(stosownie do własności 15) coś dolarów koncernów
wydzielać. naftowych. Zapewne właśnie Końcowe wnioski
• Własność 9: Jeśli do dna na- No więc mamy już teoretyczne
szego „przewodnika” podłączymy je- dlatego do dzisiaj nie ogniwo. Wykonane jest z szeregu
den biegun, a do góry drugi, to zgod- wykorzystujemy tej energii. koncentrycznie ustawionych, wyko-
nie z zasadą mówiącą, że orgon nanych z nierdzewnej stali cylindrów
przemieszcza się zgodnie z kierun- zanurzonych w wodzie i współdziała-
kiem pola magnetycznego, powstanie pole orgonalne wspo- jących z odpowiednio dobranymi magnetycznymi i elektrycz-
magające ruch orgonu w tym samym kierunku. W tej sytuacji nymi polami oraz z wyjściem umieszczonym na jego szczycie.
nasze przewodniki będące wykonanymi z metalu cylindrami Taki jest schemat i logika konstrukcji teoretycznego ogniwa.
muszą być ustawione koncentrycznie w pionie, aby być w zgo- Joe nie pobierał stosownych nauk i nie znał żadnych
dzie z własnością 15. Ponieważ mamy do czynienia z polami naukowców, nie czytał związanych z tym tematem książek
magnetycznymi, materiał, z którego wykonane są cylindry, nie i nie wiedział, czym jest orgon, jednak dzięki szczęściu
powinien zakłócać tych wspomagających ruch orgonu w kie- i intuicji zbudował ogniwo zgodnie z powyższym opisem.
runku pionowym pól. Z uwagi na wodę, elektrolizę i mag- I właśnie tak samo powinien je wykonać każdy z was. I
netyzmem, ogniwo powinno być wykonane ze stali kwasood-
pornej charakteryzującej się minimalnym magnetyzmem Przełożył Jerzy Florczykowski
szczątkowym. Nawiasem mówiąc, mimo iż nasz „przewodnik”
stanowi złożoną kombinację wody, cylindrów z kwasoodpor- Przypisy:
nej stali i przepływu jonów, generuje ukierunkowane pole 1. Chodzi o oziębianie jednego złącza i podgrzewanie drugiego podczas
magnetyczne. przepuszczania prądu elektrycznego w obwodzie złożonym z dwóch niepodob-
• Własność 10: Ponieważ orgon porusza się prostopadle nych do siebie przewodników lub półprzewodników. Efekt ten został odkryty
przez francuskiego fizyka Jeana-Charlesa-Athanase Peltiera w roku 1834.
do kierunku pola elektrycznego, nasza konstrukcja składająca – Przyp. tłum.
się z pionowych koncentrycznych cylindrów okazuje się być
doskonała. Chodzi o to, że prąd płynie od wewnętrznego Od wydawcy:
cylindra do zewnętrznego w kierunku horyzontalnym. Ponie- Ogniwo Joe’ego zostało omówione w poprzednich numerach Nexusa
waż orgon przemieszcza się prostopadle do tego pola, w koń- (1/1999 i 5/1999). Osoby zainteresowane książką Alexa Schiffera Ex-
cowym rezultacie następuje wspomaganie jego ruchu w kie- perimenter’s Guide to the Joe Cell (Poradnik dla eksperymentujących
z ogniwem Joe’ego) mogą ją zakupić bezpośrednio u jej wydawcy: NuTech
runku pionowym.
2000, P.O. Box 255, Ivanhoe, Vic. 3079, Australia (e-mail: nu-
W tablicy polaryzacji orgonu (zamieszczonej w Przewo- tech@arc.net.au) – w cenie 48 dolarów australijskich (cena obejmuje
dniku) możemy znaleźć jeszcze kilka dalszych informacji koszty przesyłki).
pomocnych w nakłonieniu go do pracy na naszą rzecz. Można
na przykład zastosować elektrolizę, bowiem jak powiada Joe,
podłączenie zasilania do ogniwa w czasie pracy silnika wywo-
łuje taki efekt, jak włączenie na pełną moc turbodoładowania.
Również tarcie części silnika tłokowego powoduje wzrost
mocy. Nie bez znaczenia są także w czasie pracy silnika
dźwięki i wibracje.

Efekt kondensatora
Osoby obeznane z elektroniką bez wątpienia zrozumieją,
dlaczego ogniwo działa jako koncentryczny akumulator ener-
gii. Wiedzą bowiem, że ładunek kondensatora jest proporc-
jonalny do powierzchni płytek i że różnica potencjału rośnie
wraz ze zbliżaniem płytek do siebie.

MARZEC-KWIECIEŃ 2000 NEXUS • 29


NAUKA
WIEŚCI Z POGRANICZA NAUKI
JEDNOLITA TEORIA MATERII
Samuel P. Costin
Czy jest możliwe, aby struktura materii była temu teoria elektronów ulega ciągłym i prawoskrętnie (być może naładowa-
znacznie prostsza, niż się nam wydaje, aby modyfikacjom tak, aby pasowała do wy- nych dodatnio) wirujących cząsteczek.
zaledwie jeden model wystarczył do wyjaś- ników uzyskiwanych podczas ekspery- W stanie naturalnym materia składa
nienia wszelkich zjawisk natury, jakie zna- mentów. Obecnie panuje pogląd, że się z cząsteczek wirujących ze stałą prę-
my? Kiedy zaczynamy bacznie obserwować jądro składa się z jedenastu składników dkością. Jeśli coś spowoduje przyśpie-
naturę, szybko dostrzegamy, że proste stru- i uważa się, że ich liczba jeszcze wzro- szenie wirowania, wystąpi zjawisko ele-
ktury są powielane w coraz mniejszych de- śnie. ktromagnetyzmu. Hertz opisał to bar-
talach. Na przykład struktura drzewa jest Przedstawiona tu teoria zakłada, że dzo ładnie przy pomocy swojego widma
powtarzana w jego konarach, gałęziach, ga- materia składa się z wirujących cząs- elektromagnetycznego (patrz rysunek
łązkach, liściach, a nawet naczyniach liści. teczek tej samej wielkości. Ich prędkość 2). Stany elektromagnetyczne są bezpo-
obrotowa jest tym, co determinuje stan średnio związane z przyśpieszaniem ru-
ę powtarzalność struktury można materii. Aby dostosować opis do kon- chu wirowego cząsteczki.
T zaobserwować w naturze wszędzie.
A jak się ma ona w przypadku materii
wencjonalnych pojęć, prędkości obro-
towe można podzielić na pasma, które NOWY SPIN ŚWIATŁA
na poziomie jej najdrobniejszych cząs- będziemy nazywali „pierwiastkami” Światło to regiony cząsteczek, któ-
teczek? Fizycy uważają, że świat ato- (patrz tabela 1). Takie zjawiska jak siły rych prędkość spinu została przyśpie-
mów odzwierciedla strukturę wszech- elektromagnetyczne, grawitacja, elekt- szona do widma światła widzialnego.
świata w miniaturze. Zaproponowali ryczność, a nawet ciepło dadzą się łatwo Światło jest tylko jednym z wielu stanów
planetarny model atomów, w którym wyjaśnić w kategoriach prędkości wiro- istnienia materii, której spin może ule-
elektrony orbitują wokół jądra. Na naj- wania (spinu) cząsteczki. gać przyśpieszeniu. Na przykład wiązką
bardziej podstawowym poziomie Cząsteczki o wspólnej prędkości wi- światła może być strumień cząstek at-
wszechświat składa się jednak z wirują- rowania (spinie) będą tworzyły masę mosferycznych przyśpieszonych do prę-
cych ciał kulistych, takich jak gwiazdy danego pierwiastka, na przykład kawa- dkości światła widzialnego. Tak jak
i planety. łek żelaza. Prędkość spinowa cząsteczki w każdym strumieniu cząsteczki w jego
Czy materia może składać się z wiru- (PSV) tej grupy jest utrzymywana przez środku będą wirowały najszybciej.
jących w nieskończoność kulistych ciał? momenty (moment to iloczyn masy Wpływ nie przyśpieszonych cząstek
Czy prawa fizyki pasowałyby do takiej i prędkości) otaczających ją cząsteczek. znajdujących się na krawędzi strumie-
struktury? Badam to zagadnienie od Jeśli jedna cząsteczka wiruje (patrz rysu- nia sprawia, że prędkość spinowa male-
wielu lat i ku swojemu zdumieniu od- nek 1), sąsiednia jest pobudzana do je w miarę oddalania się od jego środka.
kryłem, że wszelkie prawa fizyki są wy- wirowania w kierunku przeciwnym. Dlatego też jeśli poszerzymy przy po-
tłumaczalne na gruncie tej prostej stru- W rezultacie mamy materię o doskona- mocy pryzmatu strumień, zaobserwuje-
ktury. Wyniki fizyki eksperymentalnej łej symetrii z równą ilością lewoskrętne my kolory widzialnego widma (patrz ry-
również zdają się potwierdzać to proste (być może naładowanych ujemnie) sunek 3).
założenie.
Najlepszym sprawdzianem słuszności Częstotliwość oscylacji w cyklach na sekundę (hercach)
teorii jest potwierdzający ją ekspery-
ment. Od czasu swoich narodzin sto lat 1022 1020 1018 1016 1014 1012 1010 108 106 104
ultra-
promienie Gamma promienie X podczerwień mikrofale fale radiowe
fiolet

10-14 10-12 10-10 10-8 10-6 10-4 10-2 1 102 104


długość fali w metrach

widmo światła widzialnego

czerwień

fiolet pomarańcz
zieleń
błękit żółć

Rys. 2. Widmo fal elektromagnetycznych rozciągające się od fal radiowych o bardzo


Rys. 1. Cała materia składa się z cząsteczek, dużej długości (bardzo niskich częstotliwościach) do promieni gamma o bardzo małej
których kierunek spinu określa ich ładunek. długości (bardzo wysokich częstotliwościach).

30 • NEXUS MARZEC-KWIECIEŃ 2000


czerwień szybszy spin atomowym pierwiastków i ich widmem szając w ten sposób spin cząsteczek
w promieniach X. Ten związek okazał znajdujących się na jego powierzchni.
żółć się tak prosty, że można było dzięki Efekt ten jest bardzo słaby i sąsiednie
zieleń niemu bez trudu oznaczyć liczbę atomo- cząsteczki o niższej prędkości spinowej
wą wszystkich pierwiastków. bardzo szybko doprowadzają pobudzo-
błękit
W widmie światła widzialnego Ry- ne cząsteczki do normalnego stanu.
wolniejszy
fiolet spin
dbergowi udało się odkryć ogólną za-
leżność między widmem wodoru i wi- CZĄSTECZKOWO-FALOWY DUALIZM
Rys. 3. Wiązka światła jest strumieniem cząs- dmami innych pierwiastków. Ten zwią- W latach dziewięćdziesiątych XIX
teczek o przypieszonej prędkości spinowej. zek pierwiastków z widmem wodoru wieku Max Planck odkrył zakłócenia
Cząsteczki w centrum wiązki wirują szybciej
i ciężarem atomowym prowadzi do w obrazie widma światła emitowanego
od cząsteczek na zewnątrz. Ta różnica pręd-
kości wirowania przejawia się w postaci kolo-
wniosku, że każde oddzielne widmo przez ciała o wysokiej temperaturze
rowych pasm wewnątrz wiązki. jest wskaźnikiem prędkości spinowej wskazujące, że czegoś brakuje w naszym
cząsteczek. rozumieniu światła, bowiem okazało
W roku 1905 Einstein zaobserwował, Widma cząsteczek, do których od- się, że przemieszczając się posiada ono
że podczas odbicia światła od metalowej noszą się prawa Rydberga, pobudzo- cechy zarówno cząsteczkowe, jak i falo-
powierzchni wytwarza się ładunek ele- nych przez wyładowanie elektryczne, we. Obserwacja ta stworzyła poważny
ktryczny. Sądził, że światło wybija elek- nazywa się je „widmami iskrowymi”. problem dla fizyki konwencjonalnej,
trony z metalu. Tak jednak nie jest, Fowler odkrył, że kiedy cząsteczki ponieważ wcześniej ustalono, że energia
ponieważ wiadomo, że długotrwałe wy- poddawane są silnemu wyładowaniu, przemieszcza się w postaci pocisków
stawienie metalu na działanie światła stałą Rydberga należy pomnożyć przez zwanych „elektronami”.
nie powoduje żadnych zmian w jego cztery. Jeśli widmo odzwierciedla cha- W celu zbadania tego problemu fi-
atomowej strukturze. Eksperyment rakterystykę prędkości spinowej cząs- zycy kwantowi przeprowadzili ekspery-
Einsteina wykazał na korzyść tej teorii teczki, to odkryty przez Fowlera czte- ment z dwiema szczelinami w ekranie.
istnienie bezpośredniego związku mię- rokrotny wzrost stałej Rydberga ozna- Dla zilustrowania problemu skierowano
dzy wieloma formami elektromagne- cza, że cząsteczka jest przyśpieszana strumień kulek w kierunku ekranu,
tyzmu. pod wpływem wyładowania elektrycz- w którym znajdowały się dwie równo-
Materia nie składa się z cząsteczek nego. ległe szczeliny (patrz rysunek 5, kolumna
działających samodzielnie ani z fal taje- Jak już powiedziałem, pierwiastek 1). Po drugiej stronie ekranu znajdo-
mniczej energii. Cała materia składa się składa się z cząsteczek o jednakowej wało się urządzenie rejestrujące tory
z morza wirujących cząsteczek oddzia- prędkości spinowej. Elektryczność po- kulek.
łujących na siebie nawzajem. Oznacza wstaje wtedy, gdy prędkość spinowa Najpierw otwarto jedną szczelinę,
to, że kiedy Einstein mierzył przyrost cząsteczek danego pierwiastka ulega potem drugą, a następnie obie jedno-
napięcia podczas padania wiązki światła zmianie. Różnica potencjałów (napię- cześnie. Rozkład ich torów przedstawia
na metal, w rzeczywistości mierzył przy- cie) oznacza zatem różnicę prędkości rysunek 5 kolumna 2. Zapis rozkładu
śpieszenie prędkości spinowej cząste- spinowej między poszczególnymi cząs- przy jednej otwartej szczelinie pokazuje
czek (patrz rysunek 4). teczkami tego pierwiastka. Najbardziej kolumna 3, zaś efekt występujący przy
Jak wcześniej wspomniałem, masa znanym przykładem tego zjawiska jest obu otwartych szczelinach – kolumna 4.
atomowa pierwiastków, światło a nawet przepływ prądu wzdłuż miedzianego Rozkład pozycji uwidoczniono na ry-
elektryczność są efektem spinu czą- przewodnika, a także piorun przeszywa- sunku 5(a).
steczek. Aby ta teoria miała sens, mię- jący atmosferę. Następnie eksperyment powtórzono
dzy tymi czynnikami musi istnieć jakiś Ten sam efekt można uzyskać w po- stosując zamiast kulek wodę, która mia-
związek. staci statycznej elektryczności, kiedy po- ła symulować zachowanie fal. Rezultat
Fizyk Niels Bohr wykazał, że istnieje trze się materiał o niskiej prędkości tego eksperymentu pokazuje rysunek
bezpośredni związek między ciężarem spinowej (na przykład tkaninę) zwięk- 5(b).

ruch do przodu 1 2 3 4
wiązka światła
wywołany przez
linia przyspieszanie
najszybszego prędkości spinu (a)
spinu cząsteczki powietrza

(b)
linia
najszybszego
spinu

(c)

Rys. 5. Eksperyment ze szczelinami dowo-


dzi, że energia przenosi się w postaci fal.
Nasza teoria proponuje przyjęcie, że ener-
gia przenosi się w postaci fal przyśpieszo-
cząsteczki metalu nego spinu cząsteczek. W związku z tym
przepływ energii lepiej obrazują fale
Rys. 4. Einstein stwierdził wzrost napięcia wywołany przez padające promienie światła. w wodzie niż wystrzelony pocisk.

MARZEC-KWIECIEŃ 2000 NEXUS • 31


W końcowym eksperymencie przez ma największą gęstość w pobliżu Ziemi, wolniejszy
szczeliny przepuszczono światło. Jako która spada niemal do zera w prze- spin
wskaźniki zastosowano płytkę fotografi- strzeni kosmicznej w miarę oddalania
czną oraz czujniki elektryczne. Kon- się od niej. Gęstość jest więc wskaź-
wencjonalna teoria własności materii nikiem spinu cząsteczki. blok
metalu
zakłada, że cząsteczki zwane elektro- Każdy obiekt zbliżający się do Ziemi
nami są przepuszczane przez szczeliny. napotyka cząsteczki o rosnącej prędko-
Jednak jak pokazuje rysunek 5(c), „czą- ści spinowej. Powierzchnia najbliższego
steczki” te zachowują się tak jak fale. Ta Ziemi obiektu będzie doświadczać od-
sprzeczność w panującej teorii nie zo- działywania cząsteczek o najwyższej szybszy
stała wyjaśniona do dzisiaj. prędkości spinowej. Przyciąganie mię- spin
Wyniki tego eksperymentu pozostają dzycząsteczkowe rośnie wraz ze wzros-
Rys. 6. Grawitacja występuje wtedy, gdy
w idealnej zgodzie z naszą teorią. Kiedy tem prędkości spinowej. Obiekt będzie masa wirujących cząsteczek jest przycią-
wiązka energii zostaje skierowana więc przyciągany ku Ziemi, bowiem taki gana przez cząsteczki otaczające, które
w kierunku szczelin, prezentuje się jest rozkład cząsteczek o rosnącej pręd- wirują najszybciej, czyli cząsteczki położo-
w postaci fal przyśpieszonego spinu czą- kości spinowej (patrz rysunek 6). ne najbliżej Ziemi.
steczkowego przemieszczających się Teorię tę da się łatwo sprawdzić
w morzu cząsteczek. zwiększając prędkość spinową cząste- śpieszana, to w pewnym momencie
czek w pobliżu jakiegoś obiektu. Jeśli wszystkie cząsteczki danej masy osiągną
MASA I GĘSTOŚĆ jest ona prawdziwa, wówczas prędkość podobną prędkość wirowania.
W roku 1915 Einstein przewidział, opadania obiektu powinna uleć spowo- Jeśli usuniemy teraz siłę przyśpiesza-
w ramach swojej ogólnej teorii względ- lnieniu, gdy w czasie spadania nała- jącą, wewnętrzne cząsteczki będą bar-
ności, że ciała obracające się wytwarzają dujemy cząsteczkę elektrycznie. Najwię- dzo powoli traciły prędkość spinową.
coś w rodzaju siły grawitacji – siłę grawi- kszy (aczkolwiek ogólnie niewielki) W rezultacie otrzymamy stały magnes,
tomagnetyczną. efekt można osiągnąć przy pomocy prą- jako że cząsteczki wewnątrz masy będą
Im szybciej cząsteczka się obraca, du zmiennego lub pulsującego prądu w stanie bardzo powolnej utraty pręd-
tym silniejsze jest jej przyciąganie do stałego. kości spinowej. Właśnie to opóźnianie
innych cząsteczek. Tak więc spin nie determinuje orientację biegunów, pół-
tylko determinuje ciężar atomowy poje- MAGNETYZM nocnego i południowego. Jeśli zamiast
dynczej cząsteczki, ale również określa Skala ciężarów atomowych (CA) jest opóźniania nastąpi przyśpieszanie,
odległość pomiędzy cząsteczkami, czyli czynnikiem warunkującym nazwę cząs- zmieni się orientacja biegunów. Można
ich gęstość. Dlatego właśnie pierwiastki teczek o stałej prędkości spinowej i jest to zaobserwować w elektromagnesach,
o dużym ciężarze atomowym mają rów- uszeregowana w kierunku jej wzrostu. jak również w przypadku Ziemi, gdy
nież dużą gęstość. Polega to na tym, że Stan materii zmienia się z gazowego na przechodzi ona przez proces zmian spi-
wyższa prędkość spinowa cząsteczki stały wraz ze wzrostem prędkości spino- nów jej wewnętrznych cząsteczek.
utrzymuje ciało stałe razem w morzu wej. W przypadku ciała stałego pręd-
wolniej obracających się cząsteczek at- kość spinowa w dalszym ciągu rośnie co OKSYDACJA (UTLENIANIE)
mosfery. powoduje, że cząsteczki ciała stałego Przejdźmy trochę w górę tabeli pier-
zbliżają się jeszcze bardziej do siebie. wiastków (chodzi oczywiście o układ
GRAWITACJA Wraz ze wzrostem prędkości spino- okresowy pierwiastków – przyp. tłum.)
Z naszej teorii wynika, że prędkość wej do CA = 56 (żelazo) siły między- do CA = 63 (miedź). Stopień natężenia
spinowa cząsteczki rośnie w miarę jej cząsteczkowe rosną, zaś odległość mię- sił i odległości między cząsteczkami
zbliżania się do jakiegoś ciała, na przy- dzy cząsteczkami maleje. Jeśli prędkość przeciwstawiają się w tym przypadku
kład Ziemi. Tak więc nasza atmosfera spinowa jest odpowiednio długo przy- długotrwałemu przyśpieszaniu związa-
LICZBA CIĘŻAR 26 55,845 Żelazo 53 126,9045 Jod 80 200,59 Rtęć
PIERWIASTEK
ATOM. ATOMOWY 27 58,9332 Kobalt 54 131,29 Ksenon 81 204,3833 Tal
1 1,00794 Wodór 28 58,69 Nikiel 55 132,9054 Cez 82 207,2 Ołów
2 4,0026 Hel 29 63,546 Miedź 56 137,33 Bar 83 208,9804 Bizmut
3 6,941 Lit 30 65,39 Cynk 57 138,9055 Lantan 84 (209) Polon
4 9,0122 Beryl 31 69,723 Gal 58 140,115 Cer 85 (210) Astat
5 10,81 Bor 32 72,61 German 59 140,9077 Prazeodym 86 (222) Radon
6 12,011 Węgiel 33 74,9216 Arsen 60 144,24 Neodym 87 (223) Frans
7 14,0067 Azot 34 78,96 Selen 61 (145) Promet 88 226,0254 Rad
8 15,9994 Tlen 35 79,904 Brom 62 150,36 Samar 89 (227) Aktyn
9 18,9984 Fluor 36 83,80 Krypton 63 151,965 Europ 90 232,0381 Tor
10 20,1797 Neon 37 85,4678 Rubid 64 157,25 Gadolin 91 231,0359 Protaktyn
11 22,98977 Sód 38 87,62 Stront 65 158,9254 Terb 92 238,0289 Uran
12 24,305 Magnez 39 88,9059 Itr 66 162,50 Dysproz 93 237,0482 Neptun
13 26,98154 Glin 40 91,224 Cyrkon 67 164,9304 Holm 94 (244) Pluton
14 28,0855 Krzem 41 92,9064 Niob 68 167,26 Erb 95 (243) Ameryk
15 30,97376 Fosfor 42 95,94 Molibden 69 168,9342 Tul 96 (247) Kiur
16 32,066 Siarka 43 98,9062 Technet 70 173,04 Iterb 97 (247) Berkel
17 35,4527 Chlor 44 101,07 Ruten 71 174,967 Lutet 98 (251) Kaliforn
18 39,948 Argon 45 102,9055 Rod 72 178,49 Hafn 99 (254) Einstein
19 39,0983 Potas 46 106,42 Pallad 73 180,9479 Tantal 100 (257) Ferm
20 40,078 Wapń 47 107,8682 Srebro 74 183,85 Wolfram 101 (258) Mendelew
21 44,9559 Skand 48 112,411 Kadm 75 186,207 Ren 102 (259) Nobel
22 47,867 Tytan 49 114,82 Ind 76 190,20 Osm 103 (260) Lorens
23 50,9415 Wanad 50 118,71 Cyna 77 192,217 Iryd 104 (261) Unnilquadium
24 51,9961 Chrom 51 121,76 Antymon 78 195,08 Platyna 105 (262) Unnilpentium
25 54,9381 Mangan 52 127,60 Tellur 79 196,9665 Złoto 106 (263) Unnilheksium

32 • NEXUS MARZEC-KWIECIEŃ 2000


nemu ze zjawiskiem magnetyzmu. Za- nicy 4 cm i długości 150 cm. Wraz ze teryzuje całą materię). Zatem odległo-
tem główne zmiany spinu będą zacho- spadkiem ciśnienia gazu w rurze zaczęły ści między nimi są stałe.
dziły w warstwie powierzchniowej. pojawiać się w niej kolory, które zmie- Jeśli spin tych cząsteczek nagle wzro-
Wpływ otaczających cząsteczek po- niały się wraz z obniżaniem ciśnienia śnie, wówczas zostaną one odepchnięte
wietrza o mniejszej prędkości spinowej gazu. od siebie na większą odległość przez
jeszcze bardziej spowolni prędkość spi- Ładunek elektryczny przyśpieszał niestabilne siły działające wokół każdej
nową powierzchniowych cząsteczek prędkość spinową cząsteczek. W nor- z nich. Da to w efekcie przyrost roz-
miedzi, co spowoduje utlenienie. Przy- malnych warunkach zjawisko to manife- miarów ciała. Jeśli na przykład naelekt-
śpieszanie cząsteczek powietrza ma wie- stowałoby się w postaci iskry, lecz kiedy ryzujemy powietrze znajdujące się mię-
lkość pomijalną. ciśnienie wewnątrz rury jest zmniejsza- dzy dwiema płytkami, rozszerzy się ono
ne odległości między cząsteczkami ros- i rozepchnie płytki. Kiedy wyłączymy
PROMIENIOWANIE ną i przyśpieszanie prędkości spinowej prąd, prędkość spinowa cząsteczek po-
Przy większych prędkościach spinu, nie rozchodzi się tak łatwo. Właśnie wietrza wróci do normy, a płytki na
takich jak w przypadku CA = 87 dlatego nie obserwujemy iskry, ale kolo- swoje poprzednie miejsce (patrz rysunek
(stront), efektem, jakiemu podlegają ry związane z redukcją prędkości spino- 8). Podobnie ma się sprawa przy pod-
cząsteczki strontu, jest w dalszym ciągu wej cząsteczek w miarę ich oddalania wyższaniu temperatury ciała. Jeśli usu-
oksydacja, jednak wpływ na otaczające się od źródła. niemy źródło powodujące podwyższanie
stront cząsteczki powietrza jest większy. prędkości spinowej, wróci ona do nor-
Prędkość spinowa cząsteczek powietrza WNIOSKI Z EKSPERYMENTÓW my i to samo stanie się z rozmiarem
rośnie teraz do takiego stopnia, że uzys- W RURZE CROOKSA ciała.
kujemy promieniowanie. • Prawostronna częstotliwość pręd-
Promieniowanie jest przyśpieszaniem kości spinowej cząsteczek jest większa CZYNNIKI PRZYŚPIESZAJĄCE
przez jakieś ciało prędkości spinowej od częstotliwości światła widzialnego CZĄSTECZKĘ
otaczających go cząsteczek. Można to i maleje w miarę oddalania się od źród- Kolejną ilustracją tej teorii jest nowo-
prześledzić na rysunku 7, który pokazu- ła ładunku. Częstotliwość lewostronna czesny akcelerator (spinu) cząsteczek.
je promieniowanie próbki materiału prędkości spinowej cząsteczek mieści Pulsacyjny prąd o bardzo wysokim na-
o CA = 226 (rad), które można zauwa- się w zakresie światła fioletowego i rów- pięciu jest przepuszczany przez gaz
żyć w otaczającym go powietrzu. nież maleje w miarę oddalania się od o bardzo niskim ciśnieniu, podobnie jak
Należy w tym miejscu jeszcze raz źródła ładunku. to się dzieje w rurze Crooksa. Nagła
podkreślić, że, kiedy odnosimy się do • Prędkość spinowa cząsteczek gazu akceleracja spinu cząsteczki ma miejsce
tego efektu, znacznie ważniejszy jest maleje wraz ze wzrostom odległości od u źródła prądu pulsacyjnego. Niesamo-
stopień przyśpieszenia prędkości spino- obu źródeł ciągu (siły przyśpieszającej). wicie wysokie przyśpieszenie wzmaga
wej cząsteczki niż jej ostateczna pręd- Wraz z grupową utratą przez cząsteczki przekazywanie go między cząsteczkami.
kość spinowa. wysokiego spinu i wobec braku ciągu ze Przyśpieszanie spinu cząsteczek ma
strony sąsiednich cząsteczek występują miejsce we wszystkich kierunkach wo-
EKSPERYMENTY Z RURĄ CROOKSA fioletowe prążkowania. kół źródła. Jest jednak jeden uprzywile-
Opisane dotychczas zasady można • Fioletowe prążkowania zwalniają jowany kierunek, w którym spin cząste-
bardzo dobrze wyjaśnić na przykładzie ostatecznie do częstotliwości błękitu, czki jest jeszcze bardziej przyśpieszany
doświadczeń z rurą Crooksa. Crooks w której występuje przezroczyste wid- – gdy przechodzi on przez długą galerię
wprowadził elektryczny ładunek wyno- mo. Lokalnie, w pobliżu punktów łado- magnesów. W nowoczesnych akcelera-
szący od 10 000 do 15 000 V, pochodzą- wania, występują cząsteczki z prędkoś- torach prąd pulsacyjny jest podawany
cy z generatora prądu zmiennego, do cią spinu przyśpieszoną do fioletu. z obu końców, zaś maksymalnie przy-
wypełnionej gazem szklanej rury o śred- • Prędkość spinowa cząsteczek śpieszone spiny spotykają się w środku
w pobliżu punktów ładowania jest stała galerii.
ze względu na kontakt cząsteczek meta- Wokół punktu kolizji (wpływu) są
lu z otaczającymi go cząsteczkami po- umieszczone zestawy elektronicznych
wietrza. Zmniejszanie prędkości spino- detektorów. Przyśpieszenie spinu wokół
wej cząsteczek wzdłuż rury powoduje zderzających się spinów jest rejestro-
wystąpienie barwy błękitnej, zielonej,
żółtej, pomarańczowej i czerwonej. kołnierz izolacyjny
• Rura ponownie staje się przezro- metalowy pręt
czysta, gdy prędkość spinowa cząste-
czek maleje poniżej częstotliwości świa-
tła widzialnego. Prędkość spinowa
w pobliżu punktów ładowania pozostaje
stała, jednak prędkość spinowa cząste-
czek gazu w rurze maleje do częstot-
liwości poniżej częstotliwości zielonego
Rys. 7. Prędkości spinowe cząsteczek ros- światła.
ną we wszystkich kierunkach od odrobiny
soli radu umieszczonej na powierzchni ROZSZERZANIE
płytki fotograficznej pokrytej specjalną Kiedy ciało znajduje się w swoim
emulsją. Zwiększony ładunek cząsteczek
pozostawia ślady na emulsji, które widać naturalnym stanie, wszystkie wewnętrz- listki ze złota
pod postacią ciemnych linii na obrazie ne cząsteczki wirują ze stałą prędkością Rys. 8. Elektroskop ze złotymi listkami był
negatywu. Średnica centralnej plamy wy- (mają stały spin, pomijając bardzo po- jednym z pierwszych instrumentów służą-
nosi około 1/10 milimetra. wolne jego spowalnianie, które charak- cych do badania zjawiska elektryczności.

MARZEC-KWIECIEŃ 2000 NEXUS • 33


wane w postaci nagłego przyrostu na- nymi poglądami. Wydaje się, że tłuma- dwie komory o różnych prędkościach
pięcia. Akceleratory cząsteczek nie są czy ona wszystko bez dwuznaczności, spinowych, to podobnie jak w przypad-
więc urządzeniami wystrzeliwującymi sprzeczności i komplikacji. ku wiatru przyśpieszanie prędkości spi-
je, jak to ma miejsce w przypadku broni nowej cząsteczek przemieści się wzdłuż
palnej, a jedynie wymuszającymi coraz CZĘŚĆ II drutu w kierunku cząsteczek o mniej-
szybszy spin linii cząsteczek w akcelera- Zastosowanie do elektryczności szej prędkości spinowej. W rezultacie
torze. prędkość spinowa cząsteczek naładowa-
estem zaskoczony niezwykłą reak- nej komory zmaleje, inaczej mówiąc,
TWORZENIE OBIEKTÓW
ASTRONOMICZNYCH
J cją na mój artykuł o jednolitej teorii
materii (patrz część I) i to zarówno ze
straci ona swój ładunek.
Komorę z cząsteczkami z wyższej
Ponieważ teoria ta powstała w wy- strony amatorów, jak i profesjonalistów. prędkości spinowej nazywamy zwykle
niku obserwacji natury w skali astro- Bardzo duża liczba respondentów prag- „ujemną” a o niższej „dodatnią”. Dlate-
nomicznej, można ją również zastoso- nie, abym rozwinął swoją teorię w od- go właśnie elektryczność zawsze prze-
wać do tego samego poziomu w celu niesieniu do elektryczności. Chcąc za- mieszcza się od bieguna ujemnego do
wyjaśnienia przebiegających w nim zja- dośćuczynić tym prośbom przygotowa- dodatniego i oznacza w rzeczywistości
wisk. łem następującą odpowiedź. przyśpieszanie prędkości spinowej.
Wszechświat składa się z grup nie- Jak napisałem na wstępie tamtego Uważa się, że zarówno ciśnienie, jak
samowicie szybko wirujących obiektów artykułu (część I), procesy zachodzące i masa są wyznacznikami spinu cząs-
(gwiazd i planet) umieszczonych w oce- w naturze na wszystkich jej poziomach teczek, a zatem powinny one ulegać
anie bardzo wolno obracających się czą- są takie same. Jeśli obserwujemy na zmianie w akumulatorze samochodo-
steczek (przestrzeni kosmicznej). Od przykład pogodę, widzimy, że wiatry wym. Ustalono, że większa prędkość
czasu do czasu niestabilna natura ciał występują, gdy zbiegają się obszary nis- spinowa cząsteczek wiąże się z większą
o przyśpieszonym spinie (gwiazd) po- kiego i wysokiego ciśnienia. Wiatr wieje wagą i ciśnieniem. W związku z tym
woduje ich destrukcję (supernowe). Po- zawsze z regionu wysokiego ciśnienia w wyniku zmiany prędkości spinu cząs-
woduje do wysłanie w przestrzeń ko- do niskiego. Wyższe ciśnienie oznacza teczkowego musimy także zaobserwo-
smiczną fal o niesamowicie dużym spi- większą prędkość spinową cząsteczek wać zmianę wagi biegunów na obu koń-
nie cząsteczkowym. Jeśli w niewielkiej powietrza, zaś niższe odwrotnie. Stąd cach drutu.
odległości dochodzi do dwóch takich na poziomie cząsteczkowym zmiana spi- Właśnie to ma dokładnie miejsce
eksplozji, łączące się fale bądź wzaje- nu będzie zawsze zachodzić w tym sa- w akumulatorze samochodowym, bo-
mnie się znoszą, bądź zwiększają prę- mym kierunku – od szybszego do wol- wiem masa ujemnego bieguna wzrasta
dkość spinową grupy. Te przyśpieszone niejszego. Podobnie jak ma to miejsce w czasie ładowania, a maleje podczas
cząsteczki powodują reakcję łańcucho- w przypadku pogody, jest na poziomie rozładowywania. Można to zaobserwo-
wą poprzez przyśpieszanie sąsiednich cząsteczkowym. I właśnie to jest źród- wać w postaci oksydacji, kiedy masa
cząsteczek, co w ostatecznej konsek- łem elektryczności. ołowianego bieguna ulega redukcji do
wencji prowadzi do uformowania nowej Jednym ze wskaźników dużej pręd- tlenku ołowiu w czasie rozładowania.
gwiazdy. kości spinowej cząsteczek jest duża ma- I odwrotnie – masa dodatniego bieguna
Prędkość spinowa cząsteczek prze- sa, jako że im większa prędkość spino- zmienia się z tlenku ołowiu w ołów
strzeni kosmicznej otaczających gwiaz- wa cząsteczki, tym jest ona cięższa. w czasie podwyższania prędkości spino-
dę zostanie zwiększona i to w dużej Przyrost prędkości spinowej zwiększa wej przekazywanej przez miedziany
odległości od niej. Te same siły, które również wzajemne przyciąganie między drut. Gdyby biegun zanurzyć w gazie,
doprowadziły do utworzenia gwiazdy, cząsteczkami, zbliża je do siebie, wpły- wraz ze wzrostem jego ciśnienia, wzras-
doprowadzą również do utworzenia wo- wając w ten sposób na wzrost masy. tałby ładunek (spin cząsteczek).
kół niej ciał o mniejszej prędkości spi- Wyobraźmy sobie dwie sąsiednie czą- Faraday odkrył, że waga substancji
nowej (planet), która będzie malała szy- steczki, z których każda ma inną pręd- wytworzonej na elektrodzie jest wprost
bciej niż prędkość spinowa cząsteczek, kość spinową. Prędkość spinowa szyb- proporcjonalna do ilości elektryczności,
z których składa się gwiazda, z uwagi na szej cząsteczki zmaleje, a wolniejszej która została przesłana między elektro-
ich mniejszą prędkość początkową wzrośnie. dami. Wysunął on jeszcze jeden wnio-
i mniejsze rozmiary tych ciał. Popularnym źródłem energii elektry- sek mówiący, że waga substancji wy-
cznej jest bateria, która jest złożona tworzonych na elektrodach przez prąd
TWORZENIE ATMOSFERY z dwóch materiałów o różnych masach (przyśpieszenie spinu cząsteczkowego)
Teoria ta musi również tłumaczyć – związków chemicznych zwanych „ele- jest w tej samej proporcji, co zmiana
stan zewnętrznych warstw planet. Na ktrolitami”. Jeden elektrolit ma większą ciężaru atomowego (prędkości spinowej
powierzchni planet zaistnieje region, masę (jest cięższy) od drugiego. Zwią- cząsteczek).
w którym cząsteczki będą posiadały zki chemiczne o większej masie mają Jest oczywiste, że im mniejsza jest
mniejszy spin niż ciało stałe i większy również większą prędkość spinową czą- odległość między biegunami, tym szy-
niż cząsteczki w przestrzeni kosmicznej. steczek. bciej zachodzi przyśpieszanie prędkości
Zatem region ten będzie się składał, jak Innym sposobem uzyskania cząste- spinowej cząsteczek bieguna dodat-
to ma miejsce w przypadku układu sło- czek o większej prędkości spinowej jest niego.
necznego, z gazu, jaki mamy na przy- ich przyśpieszenie, tak jak to się dzieje Warto tu również zauważyć, że inne
kład w atmosferze Ziemi. w akumulatorach samochodowych, przejawy przyśpieszania prędkości spi-
w których popularnym elektrolitem jest nowej cząsteczek, takie jak ciepło
WNIOSKI kwas siarkowy wlany do jego komór. i światło, także tu występują – w przypa-
Niniejszy artykuł stanowi jedynie Spin cząsteczek jednej komory jest dku gwałtownego przyśpieszania cząs-
krótkie wprowadzenie do teorii, która przyśpieszany ładunkiem z generatora teczek biegunów.
zdaje się tłumaczyć zjawiska fizyczne samochodowego szybciej niż w innych.
stojące w sprzeczności z konwencjonal- Jeśli połączymy miedzianym drutem dokończenie na stronie 59

34 • NEXUS MARZEC-KWIECIEŃ 2000


M inęło dziesięć miesięcy od czasu, gdy byłem tu po raz ostatni, a mimo to
mam wrażenie, jakby to było wczoraj. Kilka miesięcy temu ukończyłem
książkę Genesis of the Grail Kings (Potomkowie Dawida i Jezusa1), która właśnie
niedawno ukazała się w Wielkiej Brytanii, gdzie spotkała się z dużym oddźwiękiem.
Duncan poprosił mnie, abym na początku opowiedział jeszcze raz o sobie. Otóż
działam w wielu organizacjach, zwłaszcza w Kościele Celtyckim, w którym jestem
Wielkim Przeorem na obszar Wielkiej Brytanii (chodzi o Celtycki Kościół Uświęco-
nej Rodziny Świętego Kolumby). Jestem również akredytowany w charakterze
Prezydenckiego Attaché organizacji o nazwie Europejska Rada Książąt (The
Kościół od European Council of Princes).
Radę tę założono tuż po wojnie, w roku 1946, a jej cel był całkiem prosty. (Część
początku funduszy przeznaczonych na jej działalność pochodzi z Australii, najwięcej jednak
z Ameryki). Były to czasy, w których narastał strach przed wzrostem wpływów
prześladował prawicowych ugrupowań ekstremistycznych, jak również przed przejęciem władzy
w Europie przez komunistyczne elementy lewackie. Postanowiono więc stworzyć
potomków dynastii coś w rodzaju komitetu, któremu nadano nazwę The International Council of
Government (Międzynarodowa Rada Rządu), który miał śledzić ekstremalne
z linii krwi ugrupowania polityczne. Po powstaniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
okazało się, że nie bardzo jest już co śledzić, i już w latach sześćdziesiątych Rada
Graala oraz ich zaangażowała się w działalność na jej rzecz. Rada jest zwolennikiem umów
handlowych i ogólnej wspólnoty, aczkolwiek nie zawsze zgadza się z metodami ich
zwolenników, wdrażania wewnątrz Unii Europejskiej.
Mniej więcej dziesięć lat temu Międzynarodowa Rada Rządu zmieniła nazwę na
a następnie Europejską Radę Książąt (The European Council of Princes). W związku z utwo-
rzeniem Parlamentu Europejskiego nie można było utrzymywać czegoś, co nazywa-
przeinaczył ło się Radą Rządu. W rzeczywistości Rada nigdy nie była rządem, a jedynie ciałem
doradczym, w którego skład wchodzili przedstawiciele trzydziestu trzech europejs-
związane z tym kich domów panujących. Mogły to być domy faktycznie panujące, odsunięte od
władzy, zdetronizowane – bez względu na swój rzeczywisty status ich przed-
dziedzictwem stawiciele utworzyli Radę, której głównym zadaniem było czuwanie nad zgodnością
prawa z konstytucjami poszczególnych krajów (wszystkie kraje europejskie, z wyjąt-
przekazy. kiem Wielkiej Brytanii, posiadają pisane konstytucje). Kiedy więc Parlament
Europejski postanawia wprowadzić nowe prawo lub nowe przepisy, Rada Książąt
może na przykład powiedzieć: „Słuchajcie, nie wolno wam tego robić, ponieważ to
jest sprzeczne z paragrafem 7 punkt b konstytucji danego kraju”.
Rada Książąt nie jest organem politycznym – ma raczej charakter społeczny, zaś ja
zostałem mianowany jej attaché, dlatego że od roku 1992 jej przewodniczącym jest
Jego Królewska Wysokość Książę Michael of Albany, obecny spadkobierca Królews-
kiego Domu Stuartów, który zdetronizowano w Wielkiej Brytanii w roku 1688.
Część 1 Dom Stuartów po przejęciu przewodnictwa w Radzie od Domu Habsburgów
Austriackich związał Radę ze swoją dawną Akademią Królewską, która ma ściśle
naukowy charakter. W XVIII wieku miała charakter różokrzyżowcowy – ściśle
naukowy i alchemiczny. Od czasów Roberta I Bruce’a, jej kanclerzom nadawano
tytuł Księcia Saint Germain. Tytuł ten ma niewiele wspólnego z rzeczywistym
Sir Laurence Gardner świętym Hermanem żyjącym w V wieku n.e. (oczywiście są takie związki, ale nie
Kontakt przez: bezpośrednie) i wiąże się z Królewskim Domem Stuartów we Francji oraz Pałacem
Saint Germain.
Element Books Tytuł należny kanclerzowi zmieniono w XVIII wieku na Hrabiego Saint
Shaftesbury, Dorset, SP7 8DP Germaina, a w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku na Kawalera Saint Germaina
Wielka Brytania (Chevalier Saint Germain). Mój obecny tytuł brzmi właśnie Chevalier Saint
lub: Germain i wskazuje na źródło mojego szlachectwa. W odróżnieniu od szlachectwa
Columba House angielskiego moje ma korzenie frankońsko-szkockie związane z Królewskim Dwo-
P.O. Box 20, Tiverton, EX16 5YP rem Stuartów we Francji poprzez Szlachecką Straż Domową założoną w roku 1692
Wielka Brytania (i ratyfikowaną w tym samym roku przez króla Francji Ludwika XIV) w Saint
Germain-en-Laye w pobliżu Paryża.

MARZEC-KWIECIEŃ 2000 NEXUS • 35


Będąc poplecznikiem Stuartów nie jestem, jak zapewne Obecnie przyjrzymy się szerszemu wachlarzowi zagadnień
zdają sobie państwo sprawę, wielbicielem Domu Hanowers- zawartych w folklorze, legendach i przypowieściach, które
kiego2, tym niemniej związałem się z pewną instytucją hano- wywodzą się z alchemicznego królestwa Pendragonów. Roz-
werską. Założone w połowie XVIII wieku przez Dom Hano- ważymy również sprawę długotrwałych sporów, jakie narosły
werski najstarsze towarzystwo antykwaryczne świata (na mocy między linią świętej krwi i hierarchami Kościoła. Historie te
statutu brytyjskiego króla Jerzego III) za sprawą swoich i ich korzenie przedstawiane w bajkach o wróżkach, kołysan-
związków zwane jest Towarzystwem Antykwariuszy, które kach dla dzieci lub powieściach gotyckich, będą stanowiły
w Szkocji stanowi filię Historic Scotland (Historyczna Szko- podstawę przyszłej książki zatytułowanej Ring Lords of the
cja) będącego jednym z resortów rządowych. Mimo iż nie Dragon: Beyond the Portal of the Twilight Realm (Władcy
jestem zwolennikiem Domu Hanowerskiego, kilka miesięcy Pierścienia z rodu Smoka – poza portalem wiodącym do
temu dostąpiłem zaszczytu nadania mi członkostwa Towarzy- Królestwa Brzasku).
stwa Antykwariuszy Szkocji (Society of Antiquaries of Scot- Tak więc, spojrzymy dziś na słowo „oczarowanie” (lub
land) – wygląda więc na to, że dopuszczono mnie nieco do „czar”) biorąc pod uwagę otaczającą je legendę, magię, jak
akademickiego establiszmentu. również liczne historyczne fakty, jako że wielu bohaterów
To tyle, jeśli chodzi o mnie. legend ma swoje odpowiedniki w realnej rzeczywistości, a na
koniec naszych rozważań otworzymy szeroko drzwi do jed-

W październiku 1997 roku po raz pierwszy zacząłem nego z najbardziej intrygujących i jednocześnie zakazanych
publicznie mówić o sprawach poruszanych w książce sekretów naszego dziedzictwa.
Potomkowie Dawida i Jezusa i na lipcowej konferencji Nexusa Otóż historie związane z Graalem, czy to będą opowieści
omówiłem znaczną część tych zagadnień. Kiedy skończyłem o Kopciuszku, Robin Hoodzie, Śpiącej Królewnie, czy też
tę książkę i ukazała się ona drukiem, nadszedł czas, aby hrabim Drakuli, zawierają osobne tajemnice i czary i, co
przejść do kolejnych zagadnień w ramach przygotowań do więcej, mało kto wie, że wszystkie one wywodzą się ze
przyszłych opracowań. wspólnej historycznej podstawy, której korzenie tkwią w kul-
Pisząc Bloodline of the Holly Grail (Krew z krwi Jezusa3), turze królów Graala. Mimo iż niektóre z tych historii wywo-
planowałem, że będą to trzy książki dotyczące zagadnienia dzą się z bardzo starych podań, większość opowieści w po-
Graala przedstawiające 6 000 lat me- staci, w jakiej je znamy – uzyskała
sjanistycznego dziedzictwa, poczyna- …historie związane z Graalem, swoją postać w czasach Średniowie-
jąc od czasów Adama, poprzez króla czy to będą opowieści cza, kiedy to oskarżenia kierowane
Dawida i Jezusa, aż do czasów przez Kościół pod adresem herety-
współczesnych. W trakcie kompilo- o Kopciuszku, Robin Hoodzie, ków spod znaku Graala osiągnęły
wania tego historycznego rodowodu Śpiącej Królewnie, czy też swoje apogeum i doprowadziły do
i fascynujących, związanych z nim hrabim Drakuli, zawierają utworzenia Świętej Inkwizycji.
wydarzeń, wpadł mi do głowy pomysł Do najbardziej znanych hetero-
jeszcze jednej książki. Zrodził się on
osobne tajemnice i czary i, co doksyjnych chrześcijan (heretyków)
bardziej ze społecznego zapotrzebo- więcej, mało kto wie, że należeli w Średniowieczu katarzy,
wania niż ze strategicznego planowa- wszystkie one wywodzą się tak zwani „Czyści”, z Langwedocji
nia i tak się do niego zapaliłem, że ze wspólnej historycznej leżącej na południu Francji. Zgod-
w końcu powstaną cztery książki z tej nie z tradycją smoczych Władców
serii. I dzisiaj, tak naprawdę, będę podstawy, której korzenie Pierścienia Ouroborosa4 odnosili się
mówił raczej o tej czwartej książce tkwią w kulturze królów oni do mesjanistycznej linii krwi jako
(niż kontynuacji Potomków…). Graala. do Rasy Elven5. Jak później zoba-
Krew z krwi Jezusa obejmuje czymy, terminy takie jak „elf”, „wró-
okres od czasów Jezusa, to znaczy żka”6, skrzat i inne im podobne
ostatnie 2 000 lat. Z kolei Potomkowie Dawida i Jezusa udziela określały różne kasty w ramach sukcesji królewskiej linii krwi.
odpowiedzi na najczęściej powtarzane przez czytelników py- Ouroboros (omówiony szczegółowo w Potomkach Dawida
tanie: „Dlaczego linia krwi Graala była tak ważna? Dlaczego i Jezusa) to symbol określający wszechrzecz, jedność i nie-
królewska linia, której spadkobiercą był Jezus i jego następcy, skończoność, przedstawiany zazwyczaj w postaci węża (zwi-
wywodząca się ze starożytnej Mezopotamii, była tak wyjąt- niętego w pierścień) z ogonem we własnym pysku. Jeśli do
kowa od samego początku?” tego pierścienia z węża dodamy u dołu krzyż, otrzymamy
Był to temat, który omawialiśmy tu rok temu. Poznaliśmy, dobrze nam znany symbol żeńskości – symbol Wenus (jak to
w jaki sposób mesjanistyczna sukcesja władców Graala (lub widać na okładce książki Potomkowie Dawida i Jezusa). Jeśli
Królów Smoków) była alchemicznie poczęta i celowo chowa- krzyż umieścimy z kolei nad pierścieniem z węża, otrzymamy
na do roli ziemskich przywódców. Przyjrzeliśmy się pismom męskie jabłko regaliów królewskich. Umieszczając krzyż
starożytnych Sumerów, które opowiadały o bogach Anunnaki w środku pierścienia uzyskujemy symbol Świętego Graala
i ich „komorze tworzenia”. Poznaliśmy, jak wielcy Wulkani określany jako Puchar Rosy lub Rosi-crucis.
tamtych czasów produkowali enigmatyczny Tajemniczy Ka- W języku katarów starej Prowansji elf rodzaju żeńskiego
mień Ogniowy (biały proszek monoatomowego złota), które- nosił nazwę albi (elbe lub ylbi). Albi było też nazwą głównego
go używano do karmienia świetlistych ciał (dusz) babilońskich ośrodka katarów w Langwedocji. Nazwa ta była przejawem
królów i egipskich faraonów, i jak oszałamiający wpływ miała szacunku, jakim darzono dziedziczoną w żeńskiej linii dynas-
ta substancja na układ endokrynologiczny. W końcu prze- tię Graala, jako że katarzy byli zwolennikami Albi-gensów
śledziliśmy główną linię dziedziczenia królewskości (linii, – linii krwi elfiańskiej, która ciągnęła się poprzez dawne
która była genetycznie określona mitochondrialnym DNA Królowe Smoka, takie jak Lilith, Miriam, Batszeba i Maria
Smoczych Królowych) aż do czasów Mojżesza. Odwiedziliśmy Magdalena. To właśnie dlatego, kiedy Simon de Montfort
również odkrytą w roku 1904 na biblijnej górze Horeb i armie papieża Innocentego III najechali ten region w roku
świątynię, w której produkowano monoatomowy kamień og- 1209, napaść tę nazwano krucjatą przeciwko albigensom.
niowy. W ciągu blisko 35 lat trwania tej kampanii wyrżnięto dziesią-

36 • NEXUS MARZEC-KWIECIEŃ 2000


tki tysięcy niewinnych ludzi, tylko dlatego, że byli zwolen- lecz jak się o tym przekonamy, ta interpretacja była ca-
nikami oryginalnej koncepcji królewskości Graala stojącej łkowicie błędna.
w opozycji do pseudomonarchii w stylu popieranym przez Są w naszej obecnej rzeczywistości tacy, którzy zgodnie
papieską machinę. z dynastycznymi zasadami Graala mają prawo do tytułu
W kategoriach praktycznych kościelna monarchia domi- królewskiego, i wiele dynastii, które w rzeczywistości panowa-
nuje od VIII wieku do dzisiaj, lecz pozostaje niezaprzeczal- ły i panują z niewielkimi lub bez żadnych do tego uprawnień.
nym faktem, że w świetle ścisłych reguł praktyk królewskich Uzyskali swoje pozycje dzięki temu, że Kościołowi odpowia-
wszystkie ustanowione w ten sposób monarchie były i są dało ukoronowanie ich w charakterze swoich marionetko-
nielegalne. wych przedstawicieli.
Czym więc jest kościelna monarchia? Jest dokładnie tym, Przemieszczając się zgodnie z biegiem czasu od egipskich
do czego przywykliśmy. Dotyczy wszystkich monarchów, któ- faraonów poprzez dawidowych królów Judei i smoczych
rych królewskość została potwierdzona w drodze koronacji królów Scytii docieramy do Średniowiecza z celtyckimi króle-
uświęconej przez Kościół – przez papieży lub, jak to ma stwami Europy i – głównie dla potrzeb niniejszej historii
miejsce w Wielkiej Brytanii, arcybiskupa Canterbury. W przy- – z Rybiarskimi Królami w Galii (która później stała się
padku prawdziwej królewskości nie istnieje potrzeba korona- Francją).
cji, ponieważ w wyniku dziedziczenia płynęła i płynie ona „w To właśnie z powodu kontynuacji okresu panowania dzie-
krwi”, a ściślej w mitochondrialnym DNA Sangréala. dzictwa Graala w celtyckich królestwach obecna historiografia
Dawniej królewskość była sprawą automatyczną, ponie- używa pojęcia „Wieki Ciemności”7, na których temat, jak się
waż była ona przekazywana w drodze alchemicznej dziedzicz- nam wmawia, istnieje niewiele dokumentów. W rzeczywistości
ności, która nie miała w praktyce nic wspólnego z rządzeniem istnieje wiele ocalałych dokumentów dotyczących tego okresu.
kimkolwiek lub gdziekolwiek. Za sprawą nielegalnego dyk- Ten okres jest „ciemny” tylko dlatego, że Kościół i cesarscy
tatu monarchie zostały podporządkowane kontroli Kościoła władcy uznali, iż należy otoczyć go zasłoną i uniemożliwić jego
i magiczne Królestwo Panów Pierścienia zostało zastąpione badanie, usuwając dowody i dokumenty z zasięgu środowiska
przez materialne i terytorialne królestwa papieskich królów. naukowców, aby zapewnić dalsze trwanie mitowi mówiącemu,
Można by zapytać, jak do tego że wszyscy, którzy nie należeli do
mogło dojść. Dlaczego nikt nie ujął Są w naszej obecnej rzymskiego establiszmentu, byli ig-
się za prawowitością Świętego Gra- norantami i barbarzyńcami.
ala? Otóż byli tacy, którzy się ujęli rzeczywistości tacy, którzy Jak to szczegółowo opisuję
– katarzy, templariusze, różokrzyżo- zgodnie z dynastycznymi w Krew z krwi Jezusa, Kościół Rzym-
wcy. W rzeczywistości czyniło to wie- zasadami Graala mają prawo skokatolicki (założony przez cesarza
le grup o charakterze gnostycznym, Konstantyna Wielkiego w IV wieku
bractw, i był to ten rodzaj wsparcia,
do tytułu królewskiego, p.n.e.) miał niewiele wspólnego
który prowadził do okropnych tortur i wiele dynastii, które z nazareńskim stylem chrześcijańst-
i egzekucji w wykonaniu papieskiej w rzeczywistości panowały wa, który jest oficjalnie zakazany
Świętej Inkwizycji, do polowań na i panują z niewielkimi lub bez i nadal wyklęty. Była to kompletnie
czarownice, które trwały przez wiele nowa hybrydowa forma zdominowa-
pokoleń. żadnych do tego uprawnień. nego przez mężczyzn „chrześcijańst-
W średniowieczu Kościół kont- wa” bazująca na narzuconej dokt-
rolował już większość europejskich rynie o apostolskiej sukcesji papieży.
monarchii (z godnym podziwu wyjątkiem Szkocji, w wyniku Oddzielny nazareński nurt (zwany często Kościołem Cel-
czego król Robert I Bruce i cały naród szkocki zostali tyckim) był w opozycji do Kościoła Rzymskokatolickiego,
ekskomunikowani). Tak więc Kościół miał bezpośredni wpływ pozostając pod przywództwem spadkobierców Graala z rodzi-
na rządy, parlamenty i instytucje edukacyjne i sytuacja ta ny Jezusa, którzy byli kształtowani jako Desposyni, co znaczy-
nie zmieniła się do dzisiaj. Często poprzez sugerowanie, ło Spadkobiercy Pana.
jeśli nie przez bezpośrednie instruowanie, sprawiał, że siły W tamtych czasach domy wywodzące się z tej linii krwi,
wojskowe pseudokrólów działały pod jego dyktando. domy Desposynów, utrzymywały linię smoczej królewskości
Kościół posiadł tak wielką finansową, polityczną i wojs- w Europie, zaś biskupi Kościoła Rzymskokatolickiego starali
kową siłę, że zwolennicy Graala musieli zejść do „podziemia” się podważyć tę tradycję, co się im ostatecznie udało w VIII
żyjąc w ciągłej obawie o życie. Byli traktowani nie tylko jako wieku n.e., kiedy zdetronizowali frankońskich Rybiarskich
heretycy, ale i odizolowywani jako siły nieczyste, jako nekro- Królów z dynastii Merowingów po ich ponad trzechsetletnim
manci. Ponieważ nie podporządkowywali się dyktatowi papie- panowaniu.
ża, musieli być satanistami! Wszystkie ich kobiety były nie- Po tym nagłym, podstępnym obaleniu owej dynastii Gra-
rządnicami, co nie było nowym wynalazkiem – Kościół Rzym- ala w roku 751 na Zachodzie wprowadzono nowy styl władzy
skokatolicki stworzył tę dogmatyczną klasyfikację już we królewskiej – królowanie nie na podstawie prawa sukcesji,
wcześniejszych stadiach swojego rozwoju! lecz indywidualnego dekretu papieża – i właśnie to stało się
przyczyną powstania opowieści o wróżkach i różnych legend

Z anim przyjrzymy się pewnym aspektom spuścizny Pie- znanych nam po dzień dzisiejszy. Ten nowy styl papieskiego
rścienia należy zapoznać się z treścią dokumentu, który królowania był możliwy dzięki zasadom zawartym w tak
umożliwił powstanie kościelnego hieratyzmu. Z rozmysłem zwanej „Donacji Konstantyna”, która mimo iż była, jak dziś
używam słowa „należy”, ponieważ wprowadzenie w życie wiemy, sfałszowana, nie była dostępna w owym czasie.
tego szczególnego dokumentu 1 248 lat temu doprowadziło Kiedy „Donacja” ujrzała po raz pierwszy światło dzienne
do wszystkich społecznych krzywd i niesprawiedliwości, które w połowie VIII wieku n.e., miała liczyć sobie już 400 lat
są udziałem świata chrześcijańskiego. Dokument, o którym i przez cały ten czas od chwili jej spisania przez cesarza
mówię, nosi nazwę „Donacja Konstantyna”. Podstawą wsze- Konstantyna nie była, co jest bardzo dziwne, przedstawiona
lkich monarchicznych i rządowych praktyk była i jest od publicznie. Była ona rzekomo datowana i opatrzona jego
stuleci interpretacja wyrażonych w tym dokumencie zasad, podpisem. Dokument ten głosił, że papież jest wybieralnym

MARZEC-KWIECIEŃ 2000 NEXUS • 37


następcą Chrystusa na Ziemi i zostaje wyposażony w przywi- dzonej tajemnicy? Dlaczego ich historie zostały przemie-
lej „powoływania” królów jako swoich podwładnych. Waty- szczone ze świata rzeczywistego w świat romansów i bajek dla
kan zastosował ten przywilej w praktyce dopiero w roku 751 dzieci? Jaki to wszystko ma związek z „Donacją Konstan-
detronizując na jego mocy panujących od dawna Merowin- tyna”?
gów, na których miejsce podstawił dynastię Karolingów wy- Aby odpowiedzieć na te pytania, musimy przekroczyć
wodzącą się z rodziny, której członkowie piastowali poprzed- Portal Krainy Czarów i wstąpić do Królestwa Brzasku Jaś-
nio stanowisko mayorów (burmistrzów) pałacu królewskiego niejących, jako że ich jest Królestwo Władców Pierścienia.
(odpowiadające w przybliżeniu dzisiejszemu premierowi).
Nadano im nazwę Karolingów, a ich jedynym znaczącym Trzy pierścienie dla królów elfów pod otwartym niebem,
królem był legendarny Charlemagne (Karol Wielki). Siedem dla władców krasnali w ich kamiennych pałacach,
W wyniku tego posunięcia charakter monarchii uległ Dziewięć dla śmiertelników, ludzi śmierci podległych,
całkowitej zmianie – ze służenia ludziom i ich ochrony na Jeden dla Władcy Ciemności na czarnym tronie
rządzenie nimi. Tak więc papiescy królowie stali się bardziej W Krainie Mordor, gdzie zaległy cienie,
lokalnymi gubernatorami niż patriarchami, nauczycielami Jeden, by wszystkimi rządzić, Jeden, by wszystkie odnaleźć,
ludzi. Ta zasadnicza zmiana sprawiła, że stosowany od wie- Jeden, by wszystkie zgromadzić i w ciemności związać
ków Kodeks Graala mówiący o służbie szlachetnie urodzo- W Krainie Mordor, gdzie zaległy cienie.9
nych na rzecz swojego ludu został odrzucony i europejscy
królowie stali się sługami Kościoła, który od tego momentu Tak brzmią słowa Gandalfa, czarodzieja, postaci z trylogii
był w mocy wynosić ich na trony i obalać. Tolkiena zatytułowanej Władca Pierścieni (The Lord of the
Skąd dziś wiadomo, że „Donacja” była oszustwem? Otóż Rings), jednej z najpopularniejszych opowieści wszechczasów.
przemawia za tym wiele przesłanek, z których najbardziej Rywalizacja o posiadanie Jednego Pierścienia różni się
oczywistą jest to, że powołuje się ona na Nowy Testament w rzeczy samej od nie kończących się poszukiwań Świętego
w wersji Biblii zwanej popularnie Wulgatą. Wersja ta została Graala. Chociaż oba te zmagania prowadzone są z innych
przetłumaczona i opracowana przez punktów widzenia, zarówno jedno,
świętego Heronima, który urodził Dokument ten [„Donacja jak i drugie dotyczy poszukiwania
się w roku 347 n.e., czyli jakieś 33 Konstantyna”] głosił, że królewskości, jednak w różnych
lata po tym, jak cesarz Konstantyn okresach dziejów zabierano się do
(który zmarł w roku 337) podpisał papież jest wybieralnym tego niewłaściwie, bowiem ci, którzy
rzekomo ten dokument! Tak więc następcą Chrystusa na Ziemi ich poszukiwali, postrzegali Pierś-
upłynęło co najmniej pół wieku mię- i zostaje wyposażony cień i Graala jako potężne bronie.
dzy domniemanym spisaniem „Do- Stąd (w odnoszących się do nich
nacji” i ukazaniem się łacińskiej wer- w przywilej „powoływania” opowieściach) pojawiał się wymóg
sji Biblii, która była w niej cytowana. królów jako swoich istnienia odpowiednich zabezpie-
Poza tym język, którym spisano podwładnych. czeń chroniących dostęp do Graala.
„Donację”, był typowy dla VIII wie- Podobnie kluczową sprawą było
ku i w najmniejszym stopniu nie utrzymanie Jednego Pierścienia
przypominał stylu obowiązującego w czasach Konstantyna. z dala od złego Saurona z Mordoru, który utracił ostatecznie
Mocno ośmieszającym aferę z „Donacją” był również fakt, swoją moc, gdy Pierścień został zniszczony w ogniu Góry
że to fałszerstwo udowodniono już blisko 550 lat temu, Przeznaczenia.
w czasach renesansu, lecz jej przemożna treść, która czyniła Jest jednak zasadnicza różnica między tolkienowskim
z papieża najwyższego duchowego i świeckiego władcę chrze- Jednym Pierścieniem, który jest opisany jako ciemny i tworzą-
ścijaństwa, przeważyła zarzuty. cy podziały, a Złotym Pierścieniem romansu Graala, który
jest pierścieniem miłości i oświecenia. Symbolem tego ostat-

J ak podałem w Potomkach Dawida i Jezusa, monarchowie niego był pierścień rycerzy zakutych w stal siedzących przy
z linii Graala byli nazywani mesjaszami (namaszczony- Okrągłym Stole – pierścień, który został przerwany (co do-
mi), ponieważ na początku istnienia Mezopotamii i Egiptu prowadziło kraj do chaosu i upadku), kiedy Artur porzucił
byli namaszczani tłuszczem Messeha (świętego smoka lub Celtycki Kodeks na rzecz rzymskich racji (co późniejsza,
krokodyla). Dlatego między innymi nazywano ich smokami. schrystianizowana wersja tej historii, wyjaśnia zdradą Ginew-
Będąc symbolem mądrości, smok był upostaciowieniem Świę- ry z Lancelotem).
tego Ducha, który unosił się według Biblii nad wodami czasu, Czasami mówi się, że wielki geniusz XIX wieku, kom-
zaś Graal był wieczną Krwią Królewską – Sangréalem. Na pozytor Ryszard Wagner, traktował historię-sagę o Pierś-
początku w starożytnej Mezopotamii nazywano go Gra-alem8 cieniu jako jedną z wersji dotyczących poszukiwań Graala.
– Świętą Krwią Królowych Smoka – i mówiło się o nim, że Cokolwiek by o tym nie sądzić, to z pewnością twierdzenie
stanowi „nektar najwyższego dostojeństwa”. Starożytni Grecy odwrotne jest prawdziwe. Według niego popularne legendy
zwali go ambrozją. o Świętym Graalu stanowiły stylizowane przetworzenie bar-
Właśnie stąd pochodzi pojęcie wróżek lub wróżów (w dziej tradycyjnych poszukiwań Pierścienia.
języku angielskim „fairies”) będące pochodną słów „fey” Zarówno Ryszard Wagner jak i Alfred, lord Tennyson10
(nieziemski, nadprzyrodzony) i „fate” (los). W świecie celtyc- rozumieli (co znajduje swoje odzwierciedlenie w ich twórczo-
kim o pewnych rodzinach królewskich (w szczególności Pend- ści dotyczącej czasów arturiańskich), że poszukiwania Graala
ragonów lub Head Dragons) mówiło się, że noszą w sobie stanowią duchowy aspekt poszukiwań Pierścienia i że w grun-
krew wróżów (Fairy Blood), inaczej mówiąc krew nadprzyro- cie rzeczy są one do siebie podobne, jeśli nie takie same.
dzoną, losu i przeznaczenia, lub że są z linii krwi Graala, zaś Zdawali sobie również sprawę, że zarówno Pierścień, jak
Elf Maidens (Elfowe Panny) Albi-gensów były wyznaczonymi i Graal mogą być przyczyną katastrofy, choć z różnych
strażniczkami Ziemi, światła gwiazd i lasów. powodów. Mocy Pierścienia należało przeciwstawić się, bo-
Lecz jak to się stało, że historycznie istniejące smoki, wiem w przeciwnym przypadku uzależniał on swojego właś-
wróżki, wróże i elfy zostały osłonięte mgiełką nadprzyro- ciciela, z kolei moc Graala powodowała odwet, zemstę, jeśli

38 • NEXUS MARZEC-KWIECIEŃ 2000


była błędnie użyta. W każdym przypadku płynący z tego Edward de Vere był wówczas lordem kanclerzem Anglii,
morał jest taki sam i brzmi następująco: moc jest samonisz- podobnie jak to miało miejsce w wielu generacjach jego
cząca, kiedy dochodzi się do niej poprzez zaprzedanie własnej przodków łącznie z Albreyem, dwunastowiecznym Księciem
duszy. Inaczej mówiąc Pierścień Ouroborosa może stanowić Anjou i Guisnes, którego tytularna nazwa brzmiała Albe-Righ,
aureolę korony, ale równie dobrze może zamienić się w pętlę. co znaczyło Król Elfów. Syndykat doskonale zdawał sobie
Fanatyczna obsesja Adolfa Hitlera na punkcie szukania sprawę, mimo lojalności wobec królowej Elżbiety I, że Tudo-
relikwii zamku Graala jest doskonałym przykładem tego rzy nie mieli żadnych praw do angielskiego tronu i zagarnęli
poronionego poglądu na potęgę. W trakcie tych poszukiwań go siłą od poprzedzającej ich dynastii Plantagenetów.
Hitler zdobył starożytną lancę (o której mówiono, że była Pomijając to, sami Plantageneci byli młodszym odgałęzie-
używana przez Karola Wielkiego), twierdząc, że była ona niem Domu Anjou, którego starszą linią był Dom Vere.
własnością Longinusa, który przekłuł nią bok Jezusa wiszące- W roku 1861 znany królewski historyk, baron Thomas Babin-
go na krzyżu. Była więc ona, jak twierdził, czczoną w tradycji gton Macaulay opisał dom Vere jako „najdłuższą i naj-
Graala świętą Włócznią Przeznaczenia. Mając ją, Hitler uwa- znakomitszą linię szlachecką, jaką Anglia kiedykolwiek oglą-
żał, że jego imperium będzie tak potężne, jak imperium dała”. Wywodzili się oni zarówno od Piktów, jak i Merowin-
Karola Wielkiego. Lecz legenda mówi również, że po wielu gów, pochodząc bezpośrednio od starożytnego Domu Graala
wspaniałych zwycięstwach został on (Karol Wielki) skazany Scytii. Była to prawdziwa linia rasy Elfów i właśnie dlatego
na przegraną, w chwili gdy utracił swoją magiczną broń. Oberon (wariant imienia Aubrey/Albrey, historyczny król
Podobnie potoczyły się wypadki po 30 kwietnia 1945 roku, Elfów) stał się szekspirowskim królem Wróżek/Wróżów. Ta-
kiedy to dowodzona przez generała Pattona VII Armia ka była wymowa całej różokrzyżańskiej symboliki, bez wzglę-
Stanów Zjednoczonych przejęła lancę z Zamku Nuremberg du na to, gdzie ją przedstawiano, w opowiadaniach, dziełach
– Adolf Hitler pogodził się wówczas z przegraną i (najwidocz- artystów, znakach wodnych czy tarocie.
niej) zastrzelił się. Nieco wcześniej, w roku 1408, przodek Edwarda de Vere,
Bez względu na to, czy pojęcie Pierścienia i Graala Richard (XI baron Oksfordu), został mianowany w zamku
odnosiło się do faktów, czy fantazji, miało tę własność, że Windsor przez króla Henryka IV Kawalerem Orderu Pod-
pobudzało nadzieję na przywrócenie wiązki. W tym samym czasie nomi-
społecznego porządku i naturalnego W obu przypadkach nację otrzymał król Węgier Sigis-
środowiska. Graalowskie relikwie ulubionymi sposobami mund (Zygmunt), który wskrzesił
(Miecz, Kielich, Ouroboros i Włócz- starożytny egipski Zakon Smoka,
nia) były tradycyjnie traktowano ja- egzekucji było wieszanie, w którym Richard de Vere dzierżył
ko narzędzia książęcej służby, ale topienie lub palenie na stosie, dziedziczny tytuł Lorda Draconisa
kiedy używano ich jako broni, za- zaś najczęściej stosowanym (Pana Smoków).
wsze obracały się przeciwko swoje- Dziecięce bajki, które wyłoniły
mu użytkownikowi i niszczyły go. rozkazem było: „Zbić się z „podziemnego nurtu”, były his-
Relikwie te są reprezentowane wszystkich – Bóg będzie toriami o utraconych narzeczonych
w czterech głównych arkanach taro- wiedział swoje!” i królach uzurpatorach wynikający-
ta w postaci Mieczy, Pucharów, Pen- mi z podporządkowania sobie przez
tagramów (Monet) i Różdżek, po Kościół Rzymskokatolicki królews-
czym przekształciły się w znane nam dzisiaj piki (łopatki), kiej linii krwi Graala, a w późniejszych czasach także przez
kiery (serca), kara (romby) i trefle (pałki). purytanów i protestantów. Katolicy mieli swojego dominikań-
Przez większą część obecnego tysiąclecia żadnej innej skiego Wielkiego Inkwizytora, Tomâsa de Torquemadę, a pu-
organizacji nie udało się równie błędnie i z większym skut- rytanie Mathew Hopkinsa, Generalnego Poszukiwacza
kiem wykorzystać symbolu Kielicha Graala, niż Kościołowi. Wiedźm. W obu przypadkach ulubionymi sposobami eg-
Będąc emblematem królewskiej krwi w łonie Królowej Smo- zekucji było wieszanie, topienie lub palenie na stosie, zaś
ka, Rosi-crucis (kielich wina sakramentu Graala) od najwcześ- najczęściej stosowanym rozkazem było: „Zbić wszystkich
niejszego okresu był prerogatywą Albi-gensów. Kościół od – Bóg będzie wiedział swoje!”
dawna błędnie interpretuje ten aspekt ceremonii uświęcenia, Koncept opowieści o wróżkach był skierowany głównie na
który w jego wydaniu stał się potężnym narzędziem-bronią historie dotyczące tych właśnie oskarżeń, był to alegoryczny
eucharystii, prawdopodobnie po to, aby związać swoich wy- przekaz kłopotliwego położenia prawdziwie królewskiej ro-
znawców w jedno z kościelnym dogmatem. Wraz z upływem dziny – Władców Pierścienia Sangréala, których wróżki, wróże
czasu ta szczególna moc wyraźnie jednak maleje, podobnie i elfy (po wymanewrowaniu ze śmiertelnego planu ortodoksji
jak maleją kongregacje w poszukiwaniu większych prawd i status quo) zostali skazani na egzystencję w zaświatach.
i bardziej rzeczowego oświecenia pochodzącego z upraw- Były to opowieści o Księciach Graala zamienionych w ża-
nionych do nauczania źródeł. by, o Księciach Łabędzia, którzy wędrowali po pustkowiach,
i o Księżniczkach Smoka zamkniętych w wieżach lub uśpio-

W szekspirowskim Śnie nocy letniej (Midsummer Night’s nych na setki lat. W wyniku oskarżeń panny Elfów były
Dream) królową wróżek jest Tytania, której imię jest kłute szpilami, karmione zatrutymi jabłkami lub skazywane
symbolem przedolimpijskiej rasy tytanów. Konkretnie jest na służbę, podczas gdy ich obrońcy przepływali wielkie
ona Księżycową Boginią Dianą. Natomiast występujący tam jeziora, przedzierali się przez gąszcze i wdrapywali na po-
król, Oberon, ma pochodzenie historyczne i został zainspiro- tężne wieże, aby zabezpieczyć i ochronić przekazywaną w linii
wany postacią przodka kolegi Szekspira, Edwarda de Vere, żeńskiej spuściznę Albi-gensów. Chodzi tu o takie opowieści,
XVII Hrabiego Oksfordu. Był on członkiem-założycielem jak Śpiąca Królewna, Kopciuszek, Królewna Śnieżka i Ro-
szesnastowiecznego elżbietańskiego Syndykatu Dworu Poezji szpunka.
i Magii, wspólnie z Francisem Baconem, Johnem Dee, Ed- We wszystkich przypadkach myśl przewodnia jest taka
mundem Spenserem i innymi różokrzyżowcami z „podziem- sama, zawsze chodzi o księżniczkę krwi trzymaną (przy
nego nurtu”, z których inicjatywy i przy których pomocy pomocy narkotyzowania, uwięzienia lub innej formy ograni-
powstało wiele dzieł Szekspira. czenia wolności) poza zasięgiem księcia Graala, który musi

MARZEC-KWIECIEŃ 2000 NEXUS • 39


odnaleźć ją i uwolnić w celu zachowania linii krwi. W większo- W filmie ma wystąpić około 60 aktorów i wiele tysięcy
ści tych opowieści „Kościół-Matka” jest przedstawiany w po- statystów, krążą też pogłoski, że rolę Gandalfa ma zagrać
staci wrogiej macochy, złej wiedźmy lub innych zazdrosnych Sean Connery. Biorąc pod uwagę, że Władca Pierścieni zo-
kobiet starających się do tego nie dopuścić. Historie te zawsze stała okrzyknięta „najpopularniejszą książką stulecia” oraz
przypominają Utraconą Narzeczoną Króla ze starotestamen- obsadę złożoną z gwiazd dużego kalibru, oczekujemy jednego
towej Pieśni nad Pieśniami. Ich treść odzwierciedla również z pierwszych, mamucich kasowych przebojów nowego tysiąc-
rozpaczliwą sytuację Marii Magdaleny, panny młodej Jezusa, lecia.
której królewskie pochodzenie i spuścizna w linii żeńskiej Z uwagi na osobisty związek Ryszarda Wagnera z tradycją
zostały starannie zniszczone przez katolickich biskupów. Pierścienia i jego słynny cykl oper dotyczących tego tematu,
Interesującym aspektem wielu klasycznych bajek jest to, jest chyba słuszne, że jednym z bardzo obiecujących preten-
że są one bardzo stare. Jako przykład weźmy Kopciuszka. dentów do skomponowania muzyki do tych filmów jest jego
Gdyby zapytać o jej autora, wielu ludzi odpowiedziałoby, że potomek, Adrian Wagner, który prowadzi obecnie negocjacje
są nim bracia Grimm, a inni, że Karol Perrault. Jednak to nie w tej sprawie z wytwórnią filmową.
oni stworzyli te bajki, mimo iż tak się powszechnie uważa. Oni Wieść, że wagnerowska tradycja Graala upostaciowiona
je tylko zebrali, zredagowali i zinterpretowali. Dzieje Kop- w kolejach losów Lohengrina11 i Parsifala12 wciąż cieszy się
ciuszka sięgają aż do czasów Karolingów – pierwsza znana jej dużym zainteresowaniem, dotarła do mnie po ukazaniu się
wersja pochodzi z roku 850. Perrault opublikował swoją Krew z krwi Jezusa i bardzo podniosła mnie na duchu. To
dobrze dziś znaną wersję w roku 1697 we Francji, a Jakub właśnie wtedy, równolegle z moją książką, Adrian Wagner
i Wilhelm Grimm stworzyli jej niemiecką wersję w roku 1812. wydał album Duch Święty i Święty Graal, a obecnie skom-
Przez lata wielu ludzi wiązało tolkienowskiego czarownika ponował i wydał jako dzieło towarzyszące mojej ostatniej
Gandalfa z Merlinem, a Aragorna z królem Arturem. Jednak książce suitę muzyczną o tym samym tytule Genesis of the
– jak to podkreśla sam Tolkien Grail Kings (Narodziny królów z rodu
– Aragorn to bardziej Charlemagne W ten sposób Kościół Graala).
(Karol Wielki).
otworzył nowy interes
Wyzwanie, przed którym stanął
Karol Wielki, będąc oskarżonym
przez Kościół o utworzenie impe-
z kompletnie nowym
asortymentem przerażających
J edną z głównych różnic między
tolkienowskim ludem elfów
a milutkimi elfami z bajek dla dzieci
rium z różnych skłóconych królestw, opowieści ludowych, których jest to, że ci pierwsi są więksi i potęż-
nie różniło się zbytnio od tego, przed niejsi od zwykłych śmiertelników. Są
którym stanął Aragorn, który połą- celem było przeciwstawienie oni również wyposażeni w znacznie
czył podzielone królestwa Środko- się legendom o poszukiwaniu większą mądrość, jeżdżą na czaro-
wej Ziemi. Zaistniała tu jednak zna- Graala i ezoterycznym dziejskich koniach i bardzo przypo-
czna różnica w praktykach, ponie- minają starożytne irlandzkie królew-
waż Aragorn znacznie bardziej przy- arcydziełom sztuki skie plemię Tuatha Dé Danann. Pod
pominał Artura za sprawą swojego „podziemnego nurtu”. tym względem Tolkien był dokładny
doradcy czarownika niż Karola Wie- w swojej ocenie oryginalnych Wład-
lkiego, który takiego doradcy nie ców Pierścienia Albi-gensów, którzy
miał, jako że Kościół nie wyraziłby zgody na doradcę spoza w odległych czasach przed Chrystusem byli nazywani Panami
swojego grona. Sidhé (wymawiać „szii”).
Środowisko Aragorna miało więc bardziej celtycki charak- Sidhé było transcendentalnym intelektem znanym Drui-
ter, z wrogiem w postaci złego Saurona. Z drugiej strony dom pod nazwą Sieć Mądrości, zaś słowo „druid” (druidhe)
Karol Wielki był obrońcą Kościoła Rzymskokatolickiego, było pochodzenia celtyckiego i znaczyło „witch” (czarow-
którego adwersarzami byli zwolennicy nielegalnie usuniętego nica), które było anglojęzyczną formą saksońskiego czaso-
rodu Merowingów, do którego Aragorn osobiście bardzo by wnika wicca13 oznaczającego „giąć” lub „wydzielać”, jak to
pasował. ma miejsce w przypadku „willow” (wierzby) i „wicker” (łozy).
Kościołowi bardzo zależało, aby ustanowić wokół osoby Tuatha Dé Danann (Smoczy Władcy Anu) byli panami
Karola Wielkiego pewien rodzaj uprawnień związanych z Pie- transcendentalnego Sidhé i byli traktowani jako „fates” (pa-
rścieniem i wywołać w ten sposób wrażenie, że jest on rki, władcy losu) lub „fairies” (wróżki, wróże). Przed osied-
związany z tradycją Smoka. W tym celu wymyślono od- leniem się w Irlandii (od około 800 roku p.n.e.) byli obok
powiednią historię mówiącą, że na jego dworze pojawił się wczesnych królów Egiptu najszlachetniejszą rasą świata, Cza-
wąż ze złotym pierścieniem w pysku, który był zaczarowany rnomorskimi Książętami Scytii (obecnie Ukraina). Podobnie
i zmuszał go do kochania tego, na czyim palcu się znajdował. jak faraonowie z oryginalnych dynastii wywodzili swoje po-
W tym momencie warto odnotować, że nowo propono- chodzenie od wielkich Pendragonów Mezopotamii i to ich
wany trzyczęściowy serial na podstawie Władcy pierścienia odroślami były królewska linia irlandzkich Bruithnighów i Pik-
Tolkiena znajduje się we wczesnym stadium realizacji. Po tów szkockiej Kaledonii. W Walii założyli królewski dom
około osiemnastomiesięcznych negocjacjach z amerykańską Gwyneddów, a w położonej na południowym zachodzie Ang-
wytwórnią filmową Newline Cinema dwustusześćdziesięcio- lii Kornwalii, byli świętą szlachtą znaną pod nazwą Pict-sidhé,
milionowy kontrakt powędrował do nowozelandzkiego pro- skąd wziął się termin „pixie” (skrzat).
ducenta Petera Jacksona. Tak więc znaleźliśmy wiele opisowych słów tworzących
Niektóre części Nowej Zelandii świetnie pasują do obrazu jądro popularnych ludowych opowieści wywodzących się z je-
Środkowej Ziemi i spodziewamy się, że pierwszy film kręcony dnego szczepu oryginalnej krwi królewskiej, znanego jako
na podstawie pierwszej części trylogii Tolkiena zostanie za- Sangréal, Albi-gens lub Władcy Pierścienia (Ring Lords).
kończony w ciągu kilku najbliższych lat. Po tym filmie zatytu- Stało się tak, ponieważ mamy w tej szlachetnej rasie „elves”
łowanym Fellowship of the Ring (polski tytuł tej części trylogii (elfy), „fairies” (wróżki) i „pixies” (skrzaty), które wcale nie
brzmi Wyprawa) zostaną nakręcone dwa następne The Two są małymi złudnymi stworzeniami, ale znaczącymi królami
Towers (Dwie wieże) i The Return of the King (Powrót króla). i królowymi z sukcesji Smoka.

40 • NEXUS MARZEC-KWIECIEŃ 2000


Jednym z najważniejszych słów scytyjskich było uper, które przerażających opowieści ludowych, których celem było prze-
znaczyło „ponad” lub „powyżej” i którego wciąż używamy we ciwstawienie się legendom o poszukiwaniu Graala i ezotery-
współczesnym języku angielskim między innymi w takich cznym arcydziełom sztuki „podziemnego nurtu”.
określeniach jak „superintendent” (kierownik, inspektor) lub Z jednej strony mieliśmy opowieści Albigensów o Łabę-
„supervisor” (kierownik, opiekun, promotor). W formie tytu- dzich Książętach, Królowych Smoka i Pannach Elfowych
larnej scytyjski Uper był nadzorcą lub suwerenem, inaczej stanowiących odzwierciedlenie tradycji zapomnianej linii krwi
mówiąc Pendragonem. Później, w rejonach obecnych Węgier Utraconej Narzeczonej, w których rycerze i szlachetni kawa-
i Rumunii, słowo to uzyskało postać Oupire (Nadprzyrodzeni). lerowie zwalczali wszelkie przeciwności stojące na drodze
Do momentu popełnienia w średniowieczu przez Kościół wiodącej do zachowania uświęconego dziedzictwa Świętego
Rzymskokatolicki fałszerstw nie było nic złowróżbnego lub Graala. W historiach tych występowali czarownicy ze szkoły
nadprzyrodzonego w znaczeniu słowa Oupire. Zmieniło się to, Druidów i mądrzy pustelnicy, którzy wskazywali kierunek
kiedy nastały czasy polowań na czarownice, ponieważ kapłań- rycerzom w ich podróżach i misjach. Nigdy jednak nie
scy/królewscy Oupire byli w oczach Rzymu odpowiednikami zdarzyło się, aby ksiądz lub biskup ruszyli z pomocą damie
Czarowników-Druidów. Zostali zatem czarnoksiężnikami, zaś będącej w potrzebie, jako że Kościół był w rzeczywistości ich
definicja słowa Sidhé (Sieć Mądrości) nabrała nowego zna- przeciwnikiem. I
czenia – „Sieć Niesamowitości”. dokończenie w następnym numerze
Poza celtyckimi regionami Brytanii tradycyjni Oupire wy- O autorze:
stępowali jeszcze na Bałkanach, w rejonie Karpat – w czasach Sir Laurence Gardner, Kt St Gm, KCD, jest znanym na całym
starożytnych zdominowali obszary od Transylwanii do Morza świecie genealogiem rodzin królewskich i rycerskich. Piastuje stano-
Czarnego. Byli więc spokrewnieni nie tylko z czarownicami, wisko Brytyjskiego Wielkiego Przeora Kościoła Uświęconej Rodziny
ale również z Cyganami. Biskupi Kościoła i inkwizytorzy Świętego Kolumby i nosi tytuł Chevalier Labhràn de Saint Germain.
podejrzewali, że byli oni niepodzielnymi władcami Elfanii Jest również Głównym Attaché Europejskiej Rady Książąt, konstytu-
– królestwa brzasku, czarodziejskiego złota, magicznych źró- cyjnego ciała doradczego założonego w roku 1946. Formalnie należy
deł i przestrzegania tradycji zielonych kniei, które były znie- do Szlacheckiej Straży Domowej Królewskiego Domu Stuartów zało-
nawidzone przez Kościół. Mówiło się o nich, że byli błąkający- żonej w roku 1692 w St Germain-en-Laye i jest Królewskim Historio-
mi się nocą ludźmi, którzy zadawali się ze złymi duchami. Na grafem Jakobitów.
tym właśnie etapie powstało nowe słowo chrześcijańskiej Przełożył Jerzy Florczykowski
Europy będące bezpośrednim wykoślawieniem Oupire, które Przypisy:
brzmiało vampire (wampir). 1. Laurence Gardner, Genesis of the Grail Kings: The Pendragon Legacy
W dodatku do wampirów w słowniku inkwizycyjnym poja- of Adam And Eve (Potomkowie Dawida i Jezusa – rodowód królów Świętego
Graala), przekład Grażyna Gasparska, Wydawnictwo Amber, Warszawa, 1999.
wiła się wkrótce kolejna klasyfikacja, kiedy to Czarni Bracia – Przyp. red.
Dominikanie i Szarzy Bracia Franciszkanie utworzyli swoje 2. Dom Hanowerski, inaczej dynastia Hanowerska, to brytyjska dynastia
listy niepożądanych na tym świecie. Wykroczyli oni teraz królewska niemieckiego pochodzenia wywodząca się od Jerzego-Ludwika, elek-
znacznie poza domenę zwykłych heretyków i pogan i równo- tora Hanoweru, który zasiadł na tronie brytyjskim w roku 1714 jako Jerzy I.
Ostatnim władcą z tej dynastii była Królowa Wiktoria (1937-1901). Kolejna
legle do sfabrykowanego mitu o wampirach wyczarowali dynastia brytyjska to Saxe-Coburg-Gotha, która w roku 1917 zmieniła nazwę na
kolejną postać – wilkołaka. House of Windsor. Nazwa dynastii pochodzi od nazwiska małżonka królowej
Nagle okazało się, że nie ma końca niesamowitym stwo- Wiktorii, księcia Alberta, również pochodzenia niemieckiego, wywodzącego się
rom, które zaludniały drogi i lasy w poszukiwaniu niewinnych, z niemieckiej dynastii Saxe-Coburg-Gotha (oryginalna nazwa niemiecka Sach-
sen-Coburg-Gotha lub Sachsen-Coburg und Gotha). W wyniku antyniemieckich
niczego nie spodziewających się ofiar. Artyzm (perfidia) tego nastrojów w czasie I wojny światowej Jerzy V ogłosił w roku 1917, że wszyscy
rodzaju działania polegała na tym, że przerażeni ludzie następcy królowej Wiktorii w linii męskiej, którzy są obywatelami brytyjskimi,
oddawali się pod opiekę Kościoła jako jedynego, który może przyjmą nazwisko „Windsor”. Dzieci obecnej królowej Elżbiety II w normalnych
doprowadzić ich do zbawienia. Wampirów i wilkołaków nie warunkach nosiłyby nazwisko Mountbatten (zangielszczone z „Battenberg”),
jednak w roku 1952 ogłosiła ona, że jej następcy będą nosili nazwisko „Windsor”.
dawało się zabić prostymi metodami. Nawet Bóg nie wchodził Decyzja ta została zmodyfikowana w roku 1960 i głosi, że potomstwo wszystkich,
w rachubę, jako że jedynie Jezus Chrystus (zbawiciel ludzko- z wyjątkiem noszących tytuły książąt, księżniczek oraz „ich królewskich wysoko-
ści) mógł pokonać swoją mocą te diaboliczne potwory. Przed- ści”, będzie nosiło nazwisko Mountbatten-Windsor, zaś dodatek Mountbatten to
stawiano je pod postaciami diabłów, demonów i emisariuszy zangielszczona forma nazwiska Battenberg, hrabiowskiego rodu niemieckiego
wymarłego około roku 1314, z siedzibą w zamku Kellerburg w pobliżu Batten-
Szatana, którzy musieli być traktowani egzorcyzmami i znisz- berg w Hesji. Tytuł ten został przywrócony w roku 1851, kiedy Aleksander
czeni przez zakonników i księży. W ten sposób Kościół (1823-1888), młodszy syn Ludwika II, Wielki Książe Hesji, zawarł morganatycz-
otworzył nowy interes z kompletnie nowym asortymentem ny związek małżeński z polską hrabiną Julią Teresą von Hauke, która otrzymała
tytuł hrabiny Battenberg. W roku 1858 hrabina i jej dzieci zostali uhonorowani
tytułami książąt i księżniczek Battenberg. W roku 1917 najstarszy syn z tego
związku, Ludwik Aleksander (1854-1921), który dosłużył się stopnia admirals-
kiego w marynarce brytyjskiej, uzyskał tytuł markiza Milford Haven. Na żądanie

FENG SHUI króla Jerzego V, wszyscy członkowie tej rodziny mieszkający w Anglii zrzekli się
w roku 1917 niemieckiego tytułu księcia Battenberg i przyjęli jego anglojęzyczną
formę Mountbatten. Milford Haven był ojcem księżnej Alicji (1885-1969), która
E D U C A T I O N wyszła za greckiego księcia Andrzeja (1882-1944), a ich jedyny syn, książę Filip
(ur. 1921) przyjął nazwisko Mountbatten i otrzymał tytuł księcia Edynburga,
kiedy to w roku 1947 poślubił księżniczkę Elżbietę (obecną królową Elżbietę II)
i uzyskał obywatelstwo brytyjskie. – Przyp. tłum.
Jarosław Jan Piotrowski 3. Laurence Gardner, Bloodline of the Holy Grail (Krew z krwi Jezusa – Święty
Graal i tajemnica potomków Jezusa), przekład Paweł Korombel, Wydawnictwo
dyplomowany konsultant Da Capo, Warszawa, 1998. – Przyp. red.
4. Ouroboros to staroegipski i grecki symbol przedstawiający węża z ogonem
w pysku, węża bez przerwy pożerającego samego siebie i odradzającego się
z siebie. Jako symbol gnostyków i alchemików, ouroboros wyraża jedność
duchową i fizyczną wszechrzeczy, która nigdy nie zaniknie i będzie trwać
Tel./fax: 085 6522058
w nieskończoność w formie ciągłej destrukcji i odradzania się. – Przyp. tłum.
Kom.: 0602 795531
e-mail: fsedu@friko4.onet.pl pozostałe przypisy na stronie 58

MARZEC-KWIECIEŃ 2000 NEXUS • 41


Istnieją ludzie zdolni do przewidywania przyszłości, lecz bardzo niewielu z nich
podaje właściwy czas zaistnienia zapowiedzianych wydarzeń. „Dziadek” był
Apaczem, czarownikiem i zwiadowcą, nosił imię Skradający się Wilk i wzrastał
z dala od wpływów białego człowieka. Wiele jego przepowiedni nie tylko spełniło
się, dokładnie tak jak je przepowiedział, ale również w zapowiedzianym czasie.
Tom Brown jr przez dwadzieścia lat intensywnie uczył się u Dziadka, od
chwili ich pierwszego spotkania, kiedy miał sześć lat. Skradający się Wilk był
prawdziwym dziadkiem najlepszego w tamtych czasach przyjaciela Toma. Poniż-
szy tekst stanowi wciąg z książki Toma Quest (Poszukiwanie) i mówi o przepo-
Pewien indiański wiedniach Dziadka dotyczących całej ludzkości.

czarownik Z astanawiając się nad przeszłością dochodzę do wniosku, że proroctwa Dziad-


ka miały w przeciwieństwie do całej reszty największy wpływ na moje życie.
z plemienia W tamtych czasach ten wpływ był jednak niewielki. Przepowiednie te napełniały
mnie jedynie strachem i sprawiały, że siadałem i rozglądałem się wokoło. Dopiero
Apaczów miał kiedy zaczęły się spełniać, zacząłem odczuwać na sobie ich przemożny wpływ.
Proroctwa Dziadka spełniały się dokładniej niż jakiejkolwiek innej osoby
w latach – proroka, przywódcy religijnego lub medium – z którymi miałem do czynienia, i to
zarówno w skali makro, jak i mikro. Zawsze spełniały się wtedy, gdy miały się
dwudziestych według jego przepowiedni spełnić. Nie przesadzę, jeśli powiem, że wywarły one na
moje życie nieodwracalny wpływ.
cztery wizje Dziadek potrafił przepowiedzieć przyszłość z niesamowitą wręcz dokładnością.
Nie tylko potrafił przewidzieć, co się stanie w następnym momencie, dniu,
będące tygodniu, roku, lecz z taką samą dokładnością umiał przewidzieć, co się stanie za
dziesięć albo i więcej lat. Wkrótce zacząłem dokładnie zapisywać jego przepowied-
zapowiedzią nie, łącznie z innymi uwagami dotyczącymi umiejętności przetrwania, tropienia,
świadomości i spraw Ducha. Uzyskałem od niego setki osobistych, drobnych
zagady ludzkości. przepowiedni i ponad połowa z nich już się spełniła. Niezależnie od listy tych
drobnych przepowiedni miałem jeszcze listę 103 istotnych proroctw, z których do
Dwie z nich już dzisiaj spełniło się już co do joty 65, i to nie tylko odnośnie czasu i miejsca, ale
również co do ich dokładnego przebiegu.
się spełniły. Dziadek twierdził, że nie ma jednej przyszłości, że są możliwe różne jej warianty.
Teraźniejszość jest czymś w rodzaju dłoni, której palce wskazują jeden z możliwych
wariantów przyszłości, i jak to zawsze bywa, jeden z nich ma największe szanse
zaistnienia – ten, który jest zgodny z głównym nurtem zdarzeń, które ciągną nas ze
sobą. Tak więc jego proroctwa dotyczyły możliwych przyszłości, co oznacza, że
zawsze pozostawiał kilka możliwości.
— Jeśli człowiek potrafi dokonać właściwego wyboru — mawiał — to z całą
pewnością jest zdolny do zmiany biegu przyszłych zdarzeń. Tak więc żaden człowiek
nie powinien czuć się kimś mało znaczącym, jako że do zmiany świadomości
rodzaju ludzkiego poprzez Ducha, który przenika wszystko, wystarczy tylko jeden
człowiek. W gruncie rzeczy każda myśl wpływa na następną, a ta na następną i tak
aż do chwili, gdy ucieleśni się ona w całym Stworzeniu. Jest to ta sama myśl, ta sama
siła, która zmusza całe stado ptaków do jednoczesnej zmiany kierunku, jako że całe
Tom Brown jr stado ma wówczas jedną myśl.
 1991 Spośród wszystkich proroctw, jakie Dziadek wypowiedział, cztery mają nadrzęd-
ne znaczenie. Wszystkie one dotyczą destrukcji człowieka i życia na Ziemi w takiej
The Tracker, Inc. postaci, w jakiej je dziś znamy. Dziadek podkreślił jednak, że jeszcze możemy
P.O. Box 173 zmienić bieg wydarzeń, mimo iż pierwsze dwie przepowiednie już się spełniły, lecz
Asbury, NJ 08802, USA kiedy spełni się trzecie proroctwo, odwrócenie biegu zdarzeń nie będzie już możliwe.
Tel.: +1 (908) 479 4681 Teraz, kiedy już dawno minął czas spełnienia drugiego proroctwa, niebez-
Fax: +1 (908) 479 6867 pieczeństwo i zagłada stały się bardzo realne, zaś naszym jedynym ratunkiem jest
E-mail: TrackInc@aol.com ciężka praca nad zmianą tego, co może wkrótce stać się nieodwracalne. Niepokój,
Strona internetowa: www.trackerschool.com jaki odczuwam – w znacznie większym stopniu niż kiedykolwiek dotąd – wynika
bezpośrednio ze spełnienia się tego drugiego, wręcz niemożliwego proroctwa. To

42 • NEXUS MARZEC-KWIECIEŃ 2000


właśnie dlatego nauczam, czasami wręcz z desperacją, mając typowych dla Sosnowych Barrenów. Kiedy usiedliśmy, ogar-
stale odczucie szybko uciekającego czasu. nęło mnie uczucie głębokiej, duchowej świadomości i właśnie
Powinienem był zacząć pracować jeszcze mocniej i z takim wtedy dostrzegłem nagrobki.
samym zdeterminowaniem dużo wcześniej, lecz podobnie jak Był to bardzo stary i prawdopodobnie zupełnie zapomniany
w przypadku całej reszty ludzi trzeba było czegoś bardzo cmentarz, możliwe że należał do miasta, które kiedyś tam się
silnego, aby mnie umotywować. Powinienem był zrozumieć, znajdowało. Kamienie były stare – niektóre leżały na ziemi,
że wszystko, co przewidział, pewnego dnia się spełni, ponie- inne stały, lecz żaden nie znajdował się w pozycji pionowej.
waż jego osobiste, drobne przepowiednie spełniały się z do- Rośliny i krzewy porosły wiele z nich i z trudnością mogłem
kładnością co do dnia. rozróżnić znajdujące się na nich inskrypcje. Erozja atmosfery-
Z taką dokładnością przewidział śmierć Ricka na białym czna zatarła wiele nazwisk i dat czyniąc je ledwie czytelnymi.
koniu, to, że pewnego dnia zacznę nauczać, że będę miał syna Z miejsca poczuliśmy szacunek, pokorę i cześć dla tego
i że zabranie go na Sosnowe Barreny na zawsze zmieni bieg miejsca śmierci i jednocześnie byliśmy zdziwieni łatwością,
mojego życia. Przewidział powstanie mojej szkoły, książki, z jaką Dziadek je odnalazł. Byłem przekonany, że nikt z nas nie
rodzinę, a nawet błędy, które popełnię usiłując żyć w społecz- był tu przedtem, zaś Dziadek nigdy o tym cmentarzysku nie
ności. mówił, jednak z jakiegoś powodu zdawał się być z nim związany.
Mimo spełnienia tych wszystkich przepowiedni, wciąż nie Wiedział i to na jakimś duchowym, niepostrzegalnym dla nas
mogłem uwierzyć, że jego główne proroctwo mówiące o znisz- poziomie wiedzy, że tam jest. Teraz, kiedy wspominam ten
czeniu człowieka spełni się. Uderzyło mnie ono tak mocno, że dzień, sądzę, że wiedział, iż będzie to dla nas szczególna lekcja.
w końcu zdałem sobie sprawę z konieczności pośpiechu. Dziadek podszedł do nagrobka, który był częściowo ukryty
pośród dzikiej winorośli i delikatnie odsunął ją na bok. Po

P amiętam bardzo dobrze „noc czterech proroctw”, jak dłuższej chwili gestem przywołał nas. Imię i data były ledwie
zwykłem ją nazywać, kiedy Dziadek po raz pierwszy widoczne, lecz na dole wyraźnie odcinał się napis: „…w wieku
uzmysłowił nam możliwość ich spełnienia się. W tym czasie 12 lat”.
przebywaliśmy z Nim już od pięciu lat i byliśmy przyzwyczajeni — Kim byli ci ludzie, kim jest ten chłopiec? — zapytał nas
do jego proroctw i ich dokładności. Dziadek. — Co starali się osiągnąć,
Nasza zdolność rozumienia …przewidział śmierć Ricka jakie były ich nadzieje, marzenia
spraw świata Ducha była równie na- i wizje? Czy pracowali wyłącznie fi-
turalna jak zdolność do przeżycia
na białym koniu, to, że pewnego zycznie, czy też robili coś na rzecz
i tropienia. Niewiele z tego, co spo- dnia zacznę nauczać, że będę spraw mieszczących się poza ciałem,
łeczeństwo zwykło nazywać „parano- miał syna… powstanie mojej dla wielkiego celu? Z pewnością
rmalnością”, szokowało nas, ponie- szkoły, książki, rodzinę, a nawet mieli wpływ na Ducha, który znaj-
waż cuda były częścią naszej co- duje się we wszystkim, lecz czy na-
dzienności. Sam Dziadek był żywym błędy, które popełnię usiłując prawdę pracowali z całym poświęce-
cudem, zaś wiele rzeczy, które wyko- żyć w społeczności. niem, tak aby polepszyć przyszłość
nywał codziennie, czasami podświa- swoich wnuków, czy też nie robili nic
domie, większość ludzi uznałaby za poza zachowaniem mitu o społe-
cuda. Tym niemniej mimo całej naszej zmysłowości i uducho- czeństwie? Czy byli szczęśliwi, radośni i wypełnieni ducho-
wienia, noc czterech proroctw zaszokowała nas jak nic dotąd. wym uniesieniem, czy też prowadzili życie pełne trudu i prze-
Przez cały dzień wędrowaliśmy pieszo, prawie bez żadnych ciętności? A czy ten chłopczyk żył w bliskości Ziemi i Stwórcy,
przerw, kierując się do miejsca, w którym mieliśmy założyć czy też oddał swoje życie, swoją chęć przeżycia przygód, na
obozowisko, usytuowanego na szczycie niewielkiego wzgórza, rzecz mozołu, jak to czynili jego rodzice i rodzice jego
które nazywam obecnie Wzgórzem Proroctw. Była to typowa rodziców? Ten chłopczyk był dokładnie w waszym wieku
letnia wędrówka; było gorąco, parno, a w powietrzu unosił się i sądzę, że jego nadzieje i marzenia były bardzo podobne do
kurz – wzdłuż całej trasy nie było wody. Mimo to jak zwykle waszych. I oto, co po nim pozostało – zapomniany grób.
zatrzymywaliśmy się, aby zbadać różne miejsca leżące w bok — Dziadku — zapytałem — czyż nie wystarczy być
od kierunku naszego marszu. Przygoda i eksploracja utrzymy- szczęśliwym i żyć pełną życia?
wały w nas świeżość i wigor, czyniąc zmęczenie, upał i prag- — Nie wystarczy, aby człowiek był szczęśliwy cieleśnie
nienie mało istotnymi. — odrzekł po długiej chwili milczenia Dziadek. — Musi być
W czasie drogi Dziadek wielokrotnie zatrzymywał się również szczęśliwy i radosny w duszy, bo bez szczęścia i zachwytu
i uczył nas – nie była to nauka spraw fizycznych, takich jak duszy życie jest płytkie. Bez poszukiwania wartości Ducha życie
umiejętność przetrwania czy tropienia, ale lekcje świadomości jest przeżywane jedynie w połowie i puste. Przez życie duchowe
Ducha. Bardzo często dyskutował z nami o sprawach przyszło- nie rozumiem spędzania jednej godziny dziennie na modlitwie,
ści i niemal równie często – przeszłości, odległej przeszłości. lecz poszukiwanie wartości duchowych w każdej chwili każdego
W pewnym momencie zatrzymaliśmy się na ścieżce jeleni, dnia. Pytam więc was: Co ci ludzie zrobili, aby odnaleźć
którą szliśmy, po czym odbiliśmy w bok idąc za Dziadkiem duchowe oświecenie i zachwyt? Czy poświęcili swoje życie
przez gęste zarośla. Rosnące tam drzewa i krzaki były zupeł- czemuś, co było czymś więcej niż pracą? Każdego dnia ich życia
nie inne niż w pozostałej części Sosnowych Barrenów i z miej- dana im była szansa, podobnie jak wam będzie dana szansa
sca rozpoznałem, że były tam kiedyś stare zabudowania, odnalezienia zachwytu nad Duchem lub rezygnacji z tego na
a może nawet miasto. Mimo iż budynki dawno już zbutwiały, rzecz życia złożonego z nic nie znaczącej pracy. Końcowy
roślinność i drzewa wciąż wskazywały miejsce, w którym rezultat jest zawsze taki sam – zapomniane groby i zapomniane
gościła kiedyś cywilizacja. Przeszliśmy kilka bardzo gęsto marzenia zapomnianych ludzi. Nie jest ważne, że ktoś będzie
zarośniętych stanowisk i w końcu znaleźliśmy się w zagajniku pamiętał, lecz to, że pracuje się, by dotknąć Boga i wpłynąć
bardzo wysokich, starych sykomor. Na ich gałęziach i pniach dodatnio na świadomość Ducha, który przenika wszystko, co
wiły się olbrzymie winorośle, które przywodziły na myśl oznacza zbliżenie świadomości człowieka do Stwórcy.
dżunglę. Całe to otoczenie rzeczywiście sprawiało wrażenie Odeszliśmy z cmentarzyska bez słowa i skierowaliśmy się
dżungli – bardzo odbiegało od sosen, dębów i czarnych jagód, na miejsce obozowiska na wzgórzu. Kiedy tam dotarliśmy,

MARZEC-KWIECIEŃ 2000 NEXUS • 43


znacznie się ochłodziło, zaś Słońce dawno już zaszło. Gdy — To nie wystarczy — odrzekł Dziadek. — To jedynie
budowaliśmy szałasy i zbieraliśmy pożywienie, czas zdawał się poszukiwanie spraw duchowych na poziomie indywidualnym.
umykać niepostrzeżenie. Moje myśli cały czas krążyły wokół Ten, kto tak czyni, jest samolubem. Ci, którzy poszukują
lekcji, jaką otrzymaliśmy na cmentarzysku. Zastanawiałem duchowych wartości tylko dla siebie samych, nie pracują na
się, do jakiego stopnia przypominam tego bezimiennego rzecz zmiany Ducha, który kieruje świadomością człowieka.
chłopca leżącego w tym zapomnianym grobie. Czy ja również Tacy ludzie uciekają, chcą uniknąć odpowiedzialności, używa-
poszukiwałem jedynie rozkoszy cielesnych i nie poświęcałem ją swojej mądrości w celu gloryfikacji samych siebie. Człowiek
wystarczająco dużo uwagi sprawom Ducha? ducha musi pracować na rzecz zasad, celu, powinien po-
Właśnie wtedy zdałem sobie sprawę, co oznaczała głębia szukiwać rzeczy znacznie ważniejszych od gloryfikacji samego
lekcji udzielanych nam przez Dziadka. Zrozumiałem, że siebie, aby zmienić ducha, który może zawrócić ludzi z drogi
powinienem tak żyć, jakbym miał jutro umrzeć, bowiem destrukcji.
właśnie to przydarzyło się temu chłopcu. Nikt nie jest pewny Długo siedziałem w ciszy nocy, usiłując desperacko zro-
swojego jutra i dlatego każdy dzień powinien być przeżywany zumieć to, co powiedział mi Dziadek. Chodziło więc o to, że
w pełni, zarówno cieleśnie, jak i – przede wszystkim – ducho- nie wystarczy pracować na rzecz swojego własnego oświece-
wo. Nie jest ważne, czy ktokolwiek będzie pamiętał, kim nia, ale o to, by pracować na rzecz duchowego oświecenia
byliśmy, lecz to, że dokonaliśmy dodatniej zmiany w Duchu, ludzkości. Praca wyłącznie dla siebie, odseparowanie się
który przenika wszystko, sile życiowej Ziemi, i czyniąc to w poszukiwaniu ekstazy ducha jest ucieczką od odpowiedzial-
wzbogaciliśmy się duchowo oraz zbliżyliśmy do Stwórcy. ności. Dziadek powiedział, że osoba uduchowiona musi wziąć
mądrość i filozofię Ziemi i przekazać ją współczesnemu

P o zakończeniu pracy siedziałem przy ognisku odpoczy- społeczeństwu.


wając, lecz moje myśli wciąż krążyły wokół chłopca
z cmentarzyska. Dziadek usiadł dość daleko od ognia. Oczy
Po chwili Dziadek przemówił znowu.
— Próba prowadzenia duchowego życia we współczesnym
miał zamknięte, lecz wydawało mi się, że nie śpi. W świetle społeczeństwie jest najtrudniejszą ścieżką, jaką można sobie
ogniska jego twarz wydawała się należeć do ducha a nie obrać. Jest to ścieżka bólu, izolacji i zachwianej wiary, lecz
człowieka. Powoli pochylił się do przodu i odpowiedział na jest to jedyny sposób na to, aby nasza Wizja stała się
wiele pytań, które cisnęły mi się na usta. Od czasu do czasu rzeczywistością. Zatem prawdziwe Poszukiwania w życiu po-
jego zdolność czytania moich myśli była wręcz denerwująca legają na prowadzeniu życia zgodnie z filozofią Ziemi w ra-
i czasami złościło mnie, że wie wszystko, co zdołam pomyśleć. mach ograniczeń, jakim podlega człowiek. Nie ma kościoła,
— Czy obserwowałeś kiedykolwiek stado brodźców na świątyni, które byłyby niezbędne do znalezienia pokoju, po-
plaży, w jaki sposób odpływają i przypływają wraz z pływami, nieważ naszymi są świątynie głuszy. Nie ma przywódców
stając się od czasu do czasu niemal duchowych, jako że jedynymi przy-
jednym organizmem, a nie zbiorowi- Jedna osoba, jedna idea, wódcami są nasze serca i Stwórca.
skiem indywidualności, organizmem Jest nas niewielu i bardzo niewielu
poruszającym się jak jedna całość jedna myśl mogą zawrócić dane jest rozumienie naszego języka
wraz z falami przybijającymi do stado społeczeństwa ze i zrozumienie spraw, którymi żyje-
brzegu? Kiedy zrywają się do lotu współczesnej drogi my. Idziemy więc tą ścieżką samo-
ich spójność jest jeszcze bardziej za- tnie, ponieważ Wizja i Ścieżka każ-
dziwiająca, wręcz zdumiewająca. prowadzącej ku destrukcji. dego z nas są wyjątkowe i indywidu-
Wszystkie lecą w jednym kierunku, alne. Musimy jednak iść razem ze
a następnie w jednej chwili całe sta- społeczeństwem, w przeciwnym ra-
do zawraca i leci w innym kierunku. Przyglądając się uważnie zie nasza Wizja zginie, jako że człowiek nie żyjący swoją
zauważymy, że nie ma ptaka, który podejmuje decyzję o zmia- Wizją, żyje śmiercią.
nie kierunku lotu stada. Wydaje się, że czyni to Duch, Przez długi czas nikt nie odezwał się słowem. Oddałem się
zbiorowa świadomość, która przenika nagle całe stado. Kiedy swoim własnym myślom i wątpliwościom. Nie chciałem żyć
przyjrzeć się im z daleka, całe stado zdaje się być jednym w społeczeństwie, ponieważ głusza była moim domem, moją
organizmem, jedną świadomością rządzoną przez wspólną miłością, moim życiem i radością mego ducha. Nie mogłem
siłę i ducha wszystkich jednostek. Jest to ta sama świadomość, zrozumieć, dlaczego człowiek nie może przeżywać swojej
która przenika człowieka, Naturę i Ziemię – to świadomość, Wizji w czystości głuszy, z dala od uciech społeczeństwa. Nie
którą nazywamy „Duchem przenikającym wszystko” lub „siłą widziałem powodu do pośpiechu ani jakiegokolwiek powodu,
życiową”. Przypuszczam jednak, że to u jednego z ptaków dla którego miałbym obdarzyć społeczeństwo tym, czego się
powstaje myśl o zmianie kierunku lotu i że pojawia się ona nauczyłem.
z miejsca u wszystkich pozostałych. Jednostka wykracza poza Głos Dziadka przerwał tok moich myśli.
swoje granice i jednoczy się z całością. Tak więc w pewnej — Ziemia umiera. Destrukcja człowieka jest już blisko,
chwili ptak porusza się razem ze stadem i jednocześnie całe bardzo blisko i wszyscy musimy pracować nad tym, aby
stado w nim. Nie pytajcie więc mnie, co należy zrobić, aby sprowadzić ludzkość z drogi zagłady. Musimy zapłacić za
wpłynąć dodatnio na siłę życiową, ponieważ ten sam Duch, grzechy naszych prarodziców, jako że od dawna jesteśmy
który przenika ptaki, przenika również was. Jedna osoba, społeczeństwem, które zabija swoje wnuki po to, by wyżywić
jedna idea, jedna myśl mogą zawrócić stado społeczeństwa ze swoje dzieci. Nie może być odpoczynku, nie możemy uciekać,
współczesnej drogi prowadzącej ku destrukcji. Problem nie zbyt wielu w przeszłości uciekało. Bardzo łatwo jest prowa-
polega na tym, czy coś zmienimy, ponieważ wszyscy wszystko dzić uduchowione życie z dala od społeczeństwa, lecz praw-
zmieniamy, każdy z nas na swój sposób. Ważna jest owa dziwość Wizji i życia duchowego można sprawdzić i urzeczy-
zmiana, której dokonujemy. wistnić jedynie wtedy, gdy jest się w społeczeństwie.
— Jeśli więc prowadzimy życie, które jest tak blisko — Skąd wiadomo, że jesteśmy blisko zagłady? — za-
Ducha, poszukujemy duchowej radości i jedności, to już samo pytałem.
to powinno wpływać na życie — powiedziałem, przy czym te — Miałem wizję — odpowiedział Dziadek. — Była to
słowa były bardziej pytaniem niż stwierdzeniem. wizja zagłady człowieka. Lecz dano człowiekowi cztery ostrze-

44 • NEXUS MARZEC-KWIECIEŃ 2000


żenia, odnoszące się do tego zniszczenia, z których dwa Właśnie wtedy ukazał mu się starzec, który mówił począt-
pozostawiają mu szansę zmiany jego drogi i dwa, które dadzą kowo niezrozumiałym dla Dziadka językiem. Dziadek zro-
dzieciom Ziemi czas na ucieczkę przed gniewem stwórcy. zumiał, w czasie gdy starzec mówił do niego, że to duch
— Jak rozpoznam te ostrzeżenia, te znaki? — zapytałem. człowieka, że to nie był człowiek z krwi i kości, ale duch
— Dla ciebie i tych, którzy nauczyli się słuchać Ducha człowieka, który kroczył kiedyś ścieżką ducha – prawdopodo-
Ziemi — kontynuował Dziadek — będą one oczywiste, lecz bnie był to szaman tego plemienia. Właśnie wtedy zrozumiał,
ci, którzy żyją tylko cieleśnie i nie znają niczego poza ciałem, co ten stary człowiek usiłuje mu przekazać.
nie będzie ani poznania, ani zrozumienia. Kiedy te znaki, te — Witaj tu, w miejscu zwanym „krajem głodu” — powie-
proroctwa urzeczywistnią się, wówczas zrozumiesz pilność dział łagodnie starzec. — Pewnego dnia cały świat będzie tak
spraw, o których mówię. Wtedy zrozumiesz również, dlaczego wyglądał i człowiek będzie obwiniał za głód pogodę i Ziemię.
ludziom nie wolno pracować jedynie na rzecz swojego włas- Będzie to pierwsze ostrzeżenie świata, ostrzeżenie przestrze-
nego duchowego uniesienia i dlaczego muszą przenieść je do gające człowieka przed życiem poza prawami Stworzenia,
świadomości współczesnego człowieka. przestrzegające go przed przeciwstawianiem się Naturze. Jeśli
świat spostrzeże, że ten głód jest z jego winy, będzie to

D ziadek wędrował od wielu lat i był już dobrze po znaczyło, że wielka lekcja została zrozumiana. Obawiam się
czterdziestce, kiedy doznał wizji czterech znaków. Wła- jednak, że świat nie będzie winił za to siebie, lecz Naturę.
śnie zakończył swoją trzecią wyprawę w poszukiwaniu Wizji Świat nie pojmie, że sam stworzył to miejsce śmierci, zmusza-
w Jaskini Wieczności, kiedy mu się ona objawiła. Siedział jąc tych ludzi do posiadania większych rodzin. Kiedy natural-
u wejścia do jaskini, oczekując na wschód Słońca, kiedy ne prawa Ziemi zostaną złamane, ludzie zaczną głodować,
nieoczekiwanie ukazał mu się duch wojownika. Miał od- podobnie jak Natura głodzi jelenie zimą, kiedy ich liczba jest
czucie, jakby znalazł się w zawieszeniu między jawą i snem. zbyt duża i ziemia nie może ich wyżywić. Ludzie ci powinni
W końcu duch przemówił i Dziadek wiedział, że to nie jest byli być pozostawieni sobie samym. Kiedyś wiedzieli, jak żyć
wytwór jego wyobraźni. Duch zawołał go po imieniu i skinął na Ziemi, zaś ich bogactwo było mierzone miarą szczęścia,
na niego, aby poszedł za nim. miłości i pokoju. Lecz wszystko to zostało im zabrane, kiedy
Gdy Dziadek wstał, został nagle przeniesiony do innego Świat zaczął postrzegać ich jako prymitywne społeczeństwo.
świata. Znowu wydawało mu się, że Właśnie wtedy nauczył ich, jak upra-
śni, lecz ciało odczuwało fizykalność Siedział u wejścia do jaskini, wiać ziemię i żyć w mniej prymityw-
tamtego miejsca, zaś jego zmysły nych warunkach. To właśnie świat
mówiły mu, że znajduje się w fizycz-
oczekując na wschód Słońca, zmusił ich do porzucenia praw Stwo-
nej rzeczywistości, tyle że gdzie in- kiedy nieoczekiwanie ukazał rzenia i w rezultacie zmusza ich te-
dziej, w innym czasie. mu się duch wojownika. Miał raz do śmierci.
Duch wojownika przemówił do odczucie, jakby znalazł się Stary człowiek zaczął powoli od-
Dziadka. dalać się, wtapiając się w śmierć
— To są rzeczy, które dopiero w zawieszeniu między jawą i przerażenie. W ostatniej chwili od-
nadejdą i które będą oznaczały de- i snem. W końcu duch wrócił się i ponownie przemówił:
strukcję człowieka. Być może nigdy przemówił i Dziadek — To będzie pierwszy znak. Bę-
ich nie zobaczysz, lecz musisz praco- dą klęski głodu, przed i po tej klęsce,
wać, aby je powstrzymać i przekazać wiedział, że to nie jest wytwór lecz żadna z nich nie przykuje uwagi
te ostrzeżenia swoim wnukom. To są jego wyobraźni. świata w takim stopniu, jak ta. Dzie-
możliwe warianty przyszłości, jeśli ci Ziemi pojmą lekcję wynikającą
człowiek nie zwróci się ku Ziemi z tego bólu i śmierci, lecz świat po-
i nie zacznie przestrzegać praw Stworzenia i Stwórcy. Oto są strzeże to jedynie jako klęskę suszy i głodu, winiąc za nią
cztery znaki, cztery ostrzeżenia, które pojmą jedynie dzieci Naturę, a nie siebie.
Ziemi. Każde ostrzeżenie oznacza początek jednego z moż- Wypowiedziawszy te słowa stary człowiek zniknął i Dzia-
liwych wariantów przyszłości i każde z nich stanie się rzeczy- dek znowu znalazł się u wejścia do Jaskini Wieczności.
wistością, podobnie jak wariant przyszłości, który ono wy- [Chodzi tu o wielką afrykańską klęskę głodu, która za-
znacza. inspirowała Boba Geldolfa do napisania piosenki „We Are
Po tych słowach duch wojownika zniknął i Dziadek został the World” („Jesteśmy światem”) w ramach akcji Live Aid,
sam w tym dziwnym, nowym świecie. której celem była pomoc głodującej Afryce. – Przypis autora].
Świat, w którym się znajdował, w niczym nie przypominał Dziadek położył się na ziemi, rozmyślając nad tym, czego
tego, co do tej pory widział. Było to suche miejsce z bardzo był świadkiem. Wiedział, że była to wizja możliwej Przyszłości
małą ilością roślin. W oddali dostrzegł wieś składającą się i że duch wojownika przyprowadził go tam, aby pokazać mu,
z namiotów wykonanych z płótna, a nie naturalnych ziems- co się może stać. Dziadek wiedział, że ludzie na całej Ziemi
kich surowców. Gdy zbliżył się do niej, owiał go smród śmierci głodują, ale dlaczego ten głód był tak ważny, dlaczego był
i poczuł mdłości. Słyszał płacz dzieci i jęki dorosłych, odgłosy ważniejszy od wszystkich pozostałych, ważniejszy od głodu,
chorób i rozpaczy. Stosy ciał leżały w otwartych wykopach jaki panuje obecnie?
czekając na pogrzebanie, zaś ich powykrzywiane twarze i wąt- Właśnie wtedy Dziadek przypomniał sobie, że starzec
łe ciała wskazywały, że zmarli z głodu. Ich ciała zdawały się powiedział mu, iż cały świat zwróci uwagę na ten głód, lecz nie
być raczej szkieletami niż ciałami z krwi i kości, zaś dzieci, zrozumie mądrości, której śmierć i klęska głodu chcą nas
dorośli i starcy wyglądali identycznie – ich niegdyś ciemno- nauczyć. Dzieci będą umierały nadaremnie.
brązowe twarze miały teraz kolor ziemisty. Gdy Dziadek Próbując odzyskać poczucie rzeczywistości, Dziadek roze-
wszedł do wsi, horror jeszcze żyjących ofiar głodu wstrząsnął jrzał się po jałowej okolicy, pośród której znajdowała się
nim jeszcze bardziej. Dzieci ledwie się poruszały, dorośli Jaskinia Wieczności. Mówił, że wciąż miał trudności z rozróż-
umierali leżąc, zaś zewsząd dobiegały jęki bólu i przerażenia. nieniem tego, co jest rzeczywistością a co Wizją, niemniej
Odór śmierci i uczucie beznadziejności zawładnęły nim zmu- czuł, że wrócił do swojego czasu i miejsca. Powiedział mi, że
szając go do opuszczenia wsi. Jaskinia Wieczności była miejscem, gdzie można było ujrzeć

MARZEC-KWIECIEŃ 2000 NEXUS • 45


Wizje możliwych i prawdopodobnych przyszłości i nie było panował zamęt i zniszczenie. Sterty śmieci sięgały nieba, lasy
niczym nadzwyczajnym, że poszukiwacz miał Wizję u progu leżały pokotem, wybrzeża zalane, zaś sztormy wzmagały się
jaskini a nie w jej wnętrzu. coraz bardziej. Z każdą chwilą Ziemia trzęsła się coraz
Był fizycznie i emocjonalnie wyczerpany i zapadł w głęboki bardziej grożąc pęknięciem i wchłonięciem Dziadka.
sen, w którym ponownie ukazał mu się duch wojownika Nagle Ziemia przestała się trząść i niebo przejaśniło się.
i uzupełnił obraz pierwszego znaku. Z przesyconego kurzem powietrza wyszedł duch wojownika
W śnie duch przemówił do Dziadka, mówiąc: i zatrzymał się niedaleko Dziadka. Gdy Dziadek spojrzał mu
— To właśnie w czasie lat głodu, pierwszego znaku, w oczy, spostrzegł wielkie łzy spływające po jego policzkach,
człowiek będzie nękany przez zarazę, która wymiecie lądy które spadały na ziemię z sykiem.
i sterroryzuje masy. Białe płaszcze [lekarze/naukowcy] nie Duch przez dłuższą chwilę przyglądał się Dziadkowi i wre-
znajdą rozwiązania i powstanie wielki krzyk i złorzeczenia. szcie rzekł:
Zaraza narodzi się z małp, narkotyków i seksu. Będzie — Dziury w niebie.
niszczyć człowieka od wewnątrz czyniąc pospolite choroby Dziadek przez chwilę zastanawiał się, a następnie pełnym
zabójczymi. Rodzaj ludzki sprowadzi tę zarazę na siebie za niedowierzania głosem zapytał:
sprawą trybu życia, jaki prowadzi, uwielbienia dla seksu, — Dziury w niebie?
narkotyków i życia z dala od Natury. To jest również częścią — One będą drugim znakiem destrukcji człowieka — od-
pierwszego ostrzeżenia, lecz człowiek znowu nie weźmie go rzekł duch. — Dziury w niebie i cała reszta, którą widziałeś,
pod uwagę i nadal będzie czcił fałszywych bogów seksu może stać się udziałem człowieka. W tym momencie, na
i pozbawiającego świadomości ducha narkotyków. początku drugiego znaku, człowiek nie będzie mógł już
[Chodzi tu zapewne o AIDS. – Przypis autora]. uleczyć Ziemi przy pomocy działań o charakterze fizycznym.
— Narkotyki doprowadzą do wojen w miastach człowieka W tym momencie człowiek musi wziąć pod uwagę ostrzeżenie
— kontynuował duch — i narody powstaną przeciwko tym i pracować ciężko nad zmianą przyszłości i to bezzwłocznie.
wojnom, przeciwko tej zabójczej zarazie. Lecz walka narodów Lecz tu nie chodzi o pracę fizyczną, ale duchową, musi modlić
skieruje się na złą drogę, uderzając na ślepo, bardziej w skutki się, ponieważ w tym czasie już tylko modlitwa będzie zdolna
niż w przyczynę. Takie wojny nigdy do uleczenia Ziemi i człowieka.
nie zostaną wygrane, dopóki narody, Powłoka nieba zdawała się Nastąpiła długa przerwa, w cza-
społeczeństwa nie zmienią swoich być rozdzierana, jak gdyby sie której Dziadek zastanawiał się
wartości i nie zaprzestaną pościgu za nad niemożliwością powstania dziur
bogami seksu i narkotyków. To właś- otwierały się w niej rany, w niebie. Dziadek oczywiście zdawał
nie wtedy, w latach pierwszego zna- przez które sączyła się ciecz, sobie sprawę z możliwości dziury
ku, człowiek będzie miał szansę na która wyglądała jak wyciek duchowej, lecz dziura w niebie, któ-
zmianę kursu prawdopodobnej przy- rą społeczności świata mogłyby za-
szłości. Właśnie wtedy będzie mu infekcji, olbrzymie morze uważyć, była trudna do wyobrażenia.
dana szansa na zrozumienie lekcji, płynnych śmieci, ropy Duch zbliżył się do niego jeszcze
jakiej udzielą mu klęska głodu i za- i zdechłych ryb. bardziej i ponownie przemówił, nie-
raza. W tym czasie będzie jeszcze mal szeptem.
możliwość zmiany biegu zdarzeń. — Te dziury są bezpośrednim
Lecz kiedy ukaże się drugi znak destrukcji, Ziemi nie da się skutkiem sposobu życia człowieka, jego podróży i grzechów
już uzdrowić na poziomie fizycznym. Wówczas jedynie ducho- jego dziadków i babek. Te dziury, drugi znak, będzie oznaczał
we leczenie będzie zdolne do zmiany prawdopodobnych zabicie wnuków i będzie konsekwencją życia z dala od Natury.
przyszłości rodzaju ludzkiego. Właśnie w tym czasie nastąpi wielkie przeobrażenie sposobu
Wypowiedziawszy to, duch wojownika pozwolił Dziadkowi myślenia rodzaju ludzkiego. Stanie on przed wyborem – moż-
zapaść w głęboki sen bez snów, aby mógł w pełni odpocząć, liwością kontynuacji marszu drogą destrukcji lub powrotu do
zanim ukazane mu będą dalsze części Wizji. filozofii Ziemi i prostszego stylu życia. W tym momencie
Dziadek ponownie zbudził się na progu Jaskini Wieczno- wystąpi konieczność podjęcia decyzji, w przeciwnym razie
ści z obrazem ducha wojownika wciąż żywym w jego umyśle, wszystko będzie stracone.
z jego słowami, które stały się częścią duszy Dziadka. Wypowiedziawszy te słowa, duch odwrócił się i odszedł
Kiedy Dziadek rozejrzał się wokoło, okazało się, że wszyst- niknąc pośród pyłu i kurzu.
ko się zmieniło. Było znacznie bardziej sucho, ani śladu
jakiejkolwiek roślinności, zaś zwierzęta leżały umierając. Wo-
kół panował straszny upał, nad ziemią unosił się potężny odór D ziadek spędził następne cztery dni u progu Jaskini
Wieczności i w tym czasie nikt już do niego nie
śmierci, a dławiący gardło kurz wnikał wszędzie. Dziadek przemówił, nawet Ziemia. Dziadek powiedział, że był to czas
spojrzał w niebo i wydało mu się, że Słońce jest znacznie wielkiego żalu, samotności, czas trawienia tego, co się wyda-
większe i intensywniejsze, nie było na nim ani chmur, ani rzyło. Wiedział, że to, co ujrzał, nie wydarzy się za jego życia,
ptaków, zaś powietrze zdawało się być gęstsze. Właśnie wtedy lecz zdawał sobie sprawę, że wiedzę o tym należy przekazać
niebo, jak gdyby wezbrało i ukazały się w nim wielkie dziury, następnym pokoleniom, i to w takim samym pośpiechu
które rozrywały się z podobnym do grzmotu hukiem, który i z taką samą pasją, z jakimi przekazano ją jemu. Nie wiedział
niósł się dalekim echem, zaś każda piędź Ziemi, skały i gleba jednak, jak wyjaśnić innym te niezwykłe zdarzenia. Patriar-
trzęsły się przy tym. chowie i szamani plemion zapewne pojmą, o co mu chodzi,
Powłoka nieba zdawała się być rozdzierana, jak gdyby lecz nie zrozumie tego społeczeństwo, a już na pewno nikt
otwierały się w niej rany, przez które sączyła się ciecz, która z tych, którzy odseparowali się od Ziemi i Ducha.
wyglądała jak wyciek infekcji, olbrzymie morze płynnych Siedział tam przez cztery dni bez ruchu, jak gdyby wykuty
śmieci, ropy i zdechłych ryb. To właśnie przez jedną z tych ran w skale, zaś jego serce uginało się pod brzemieniem, które
Dziadek dostrzegł unoszące się ciała delfinów, którym towa- teraz nosił.
rzyszyły potężne wstrząsy Ziemi i gwałtowne sztormy. Chwycił Pod koniec czwartego dnia objawiła mu się trzecia Wizja.
się kurczowo Ziemi i spuścił oczy ku niej. Wszędzie wokoło Gdy sięgnął wzrokiem w dal, w kierunku zachodzącego

46 • NEXUS MARZEC-KWIECIEŃ 2000


Słońca, niebo przeobraziło się nagle w coś przezroczystego, Nastąpiła cisza aż do chwili, gdy dziadek zapytał ducha
a następnie stało się krwistoczerwone. Tak daleko, jak sięgał dziecka:
jego wzrok, było ono jednolicie czerwone, bez zmian odcieni — A co się stanie ze światami człowieka?
i jasności. Całość Stworzenia zdała się znieruchomieć w ocze- Nastąpiła długa pauza, po czym dziecko ponownie prze-
kiwaniu na jakiś rozkaz. Czas, miejsce i cel znalazły się mówiło:
w stanie zawieszenia unieruchomione przez krwawiące niebo. — Na Ziemi nastanie okropny głód, jakiego człowiek nie
Przez długi czas przyglądał się niebu z respektem i bojaźnią, potrafi sobie nawet wyobrazić. Wody staną się ohydne, a roz-
bowiem czerwień nieba nie przypominała niczego, co dotąd puszczone w nich trucizny grzechów człowieczych przenikną
widział podczas wschodów i zachodów. Kolor ten miał chara- wszystkie wody gruntowe, jeziora i rzeki. Zbiory zmarnieją,
kter ludzki, nie był kolorem Natury, i charakteryzował się zwierzęta i ludzie wymrą, a zarazy będą zabijać masowo.
obrzydliwym fetorem. Zdawał się spalać Ziemię, gdziekol- Wnuki będą żywić się resztkami zmarłych, zaś wszędzie
wiek jej dotknął. Gdy zachód przeszedł w noc i pokazały się zapanuje ból, jęki i cierpienia. Grabieżcze bandy będą polować
gwiazdy, wszystkie one świeciły jasnoczerwonym kolorem. i zabijać innych ludzi na pożywienie, woda stanie się rzadka,
Ten czerwony kolor wciąż pokrywał niebo, zaś zewsząd z każdym rokiem coraz rzadsza. Ląd, woda i niebo zostaną
dobiegały krzyki rozpaczy, lęku i bólu. zatrute i człowiek będzie żył w gniewie Stwórcy. Początkowo
Duch wojownika ponownie objawił się Dziadkowi, lecz skryje się w miastach, ale szybko w nich umrze. Nieliczni
tym razem w postaci głosu dobiegającego z nieba. Niczym uciekną do głuszy, lecz głusza ich zniszczy, ponieważ ich szansa
grzmot wstrząsnął okolicą. była im dana dawno temu. Człowiek zostanie zniszczony, jego
— To trzeci znak, noc krwawiących gwiazd. Będzie on miasta legną w ruinie i to właśnie wtedy jego wnuki będą
widoczny na całej Ziemi – niebo będzie krwawiło dzień i noc. musiały płacić za grzechy swoich dziadków i babek.
Znak ten będzie oznaczał, że nadszedł czas realizacji trzeciej — Nie ma więc żadnej nadziei? — zapytał Dziadek.
z możliwych przyszłości i że nie ma już żadnej nadziei. Życie — Nadzieja będzie jeszcze w czasie dwóch pierwszych
na Ziemi, takie jakim uczynił je tu człowiek, skończy się i nie znaków — przemówiło ponownie dziecko. — W chwili ukaza-
będzie już odwrotu, ani fizycznego, ani duchowego. Będzie nia się trzeciego znaku, nocy krwawienia, nie będzie już
tak, jeśli bieg spraw nie ulegnie nadziei i tylko dzieci Ziemi ocaleją.
zmianie po drugim znaku. Człowiek To trzeci znak, noc krwawiących Człowiekowi będą dane te znaki.
może być wówczas pewny, że wkrót- gwiazd. Będzie on widoczny na Jeśli nie zostaną wzięte pod uwagę,
ce dojdzie do zniszczenia Ziemi. nie będzie już żadnej nadziei, jako
Właśnie wtedy dzieci Ziemi będą całej Ziemi – niebo będzie że jedynie dzieci Ziemi oczyszczą się
musiały ukryć się w dziczy. Nie bę- krwawiło dzień i noc. Znak ten z raka człowieczego, z ludzkiego,
dzie bowiem miejsca bezpiecznego będzie oznaczał, że nadszedł destrukcyjnego sposobu myślenia.
dla ludzi, kiedy serce zacznie krwa- To właśnie dzieci Ziemi przyniosą
wić ogniem. czas realizacji trzeciej zaczątek nowego społeczeństwa ży-
Dziadek usiadł i słuchał z przera- z możliwych przyszłości i że nie jącego bliżej Ziemi i Ducha.
żeniem tego, co wieścił mu głos. ma już żadnej nadziei. Potem wszystko ucichło, krajob-
— Od chwili gdy gwiazdy będą raz wrócił do normalnego obrazu,
krwawić, do czwartego i ostateczne- zaś Dziadek zstąpił z Wizji. Wstrząś-
go znaku, upłyną cztery pory spokoju [chodzi o jeden rok]. To nięty do głębi błąkał się przez cały następny rok, zastanawia-
właśnie w czasie tych czterech pór dzieci Ziemi muszą jąc się nad tym, co mu zostało oznajmione, i próbując
zamieszkać daleko w dziczy i znaleźć tam nowy dom, bliski zrozumieć, dlaczego objawiono to właśnie jemu.
Ziemi i Stwórcy. Ocaleją jedynie dzieci Ziemi. Muszą one Dziadek zrelacjonował mi wszystko szczegółowo w czasie
przyjąć filozofię Ziemi i nigdy nie będą mogły wrócić do nocy czterech proroctw. Nie sądzę, aby cokolwiek opuścił.
ludzkiego sposobu myślenia. Przetrwanie nie wystarczy, dzie- Jego emocje i myśli miały taki charakter, jak gdyby ponownie
ci Ziemi będą musiały zbliżyć się również do Ducha. Powiedz to przeżywał. W ten oto sposób moc Wizji stała się częścią
więc im, aby się nie wahały, kiedy na niebie pojawi się trzeci naszego ducha, naszą siłą napędową i znaczną częścią naszych
znak, bowiem zostały tylko cztery pory na ucieczkę. lęków.
Dziadek twierdził, że głos i czerwone niebo utrzymywały Długo siedziałem na wzgórzu. Ogień wygasł i wszystko
się przez tydzień, po czym zniknęły równie szybko, jak się zapadło w sen. Stworzenie zdawało się znieruchomieć ocze-
pojawiły. kując przeminięcia tej najmroczniejszej części nocy. Czułem
się samotny i spolegliwy, jak gdyby całość Stworzenia analizo-

D ziadek nie pamiętał, ile dni spędził u wejścia do Jaskini wała każdą z moich myśli.
Wieczności, nie miało to zresztą już żadnego znacze-
nia, ponieważ otrzymał Wizję, po którą przybył.
Dziadek miał swoją Wizję w latach dwudziestych. I
O autorze:
W czasie ostatniej nocy pobytu w Jaskini Wieczności
Tom Brown jr od dłuższego czasu uważa głuszę za swój dom.
ukazała mu się jeszcze czwarta Wizja, tym razem upostacio-
W roku 1978 napisał swoją pierwszą biograficzną książkę The Tracker
wiona w głosie małego dziecka.
(Tropiciel) i założył Tracker School (Szkołę Tropicieli), w której
— Czwarty i ostateczny znak ukaże się po kolejnych
naucza przedmiotów wchodzących w skład umiejętności przeżycia,
dziesięciu zimach [to znaczy dziesięciu latach] od nocy,
takich jak tropienie, rozumienie i świadomość natury oraz starożytna
w czasie której gwiazdy będą krwawić. W tym czasie Ziemia
filozofia Ziemi. Od tamtego czasu napisał kilkanaście dalszych ksią-
zaleczy swoje rany, zaś człowiek wymrze. Przez te dziesięć lat
żek, w tym Tom Brown’s Field Guide to Wilderness Survival, The
dzieci Ziemi muszą pozostać w ukryciu w niedostępnej głuszy,
Search, The Vision, The Quest, The Journey, Grandfather i Awakening
nie wolno im budować stałych obozów, muszą wędrować
Spirits. Dalsze informacje na temat Toma, jego książek i prowadzo-
unikając kontaktu z resztkami sił człowieka. Muszą pozo-
nych przez niego kursów znaleźć można na stronie internetowej The
stawać w ukryciu, tak jak to czynili starożytni zwiadowcy,
Tracker, Inc.: ‹www.trackerschool.com›.
i walczyć z pragnieniem powrotu do destrukcyjnej siły czło-
wieka. Ciekawość może zabić wielu. Przełożył Jerzy Florczykowski

MARZEC-KWIECIEŃ 2000 NEXUS • 47


W odpowiedzi pokazano mi obraz bardzo dużej komety w kształcie łzy. Jej
istnienie byłoby zaskoczeniem dla całej ludzkości. Obserwując, jak zbliża
się do Ziemi, słyszałem w tle fragment melodii z lat sześćdziesiątych, której słowa
brzmią: „This is dawning of the age of Aquarius” („Oto świt wieku Wodnika”).
Na tej podstawie wydedukowałem, że może ona wyłonić się z Wodnika (znak
zodiaku) lub oznaczać nowy, charakterystyczny dla Wodnika, sposób myślenia.
Poza ostatnią Zauważyłem również, że Uran jest planetarnym władcą Wodnika, co oznacza, że
ich energie są jednakowe. Zatem ta kometa może zapowiada jakieś zdarzenia
sferą Ziemskiego związane z energią prowadzącą do nagłych, nieoczekiwanych, dziwnych i często
nieprzyjemnych zmian.
Systemu Życia Potem poczułem coś bardzo odległego, miliony lub miliardy lat świetlnych.
Cokolwiek to jest, ustawi się zgodnie z osią obrotu Ziemi po stronie bieguna
istnieje rozległy północnego. To ustawienie umożliwi połączenie z jakąś formą energii, która
wniknie do systemu energetycznego Ziemi. Zbliżająca się kometa przyniesie ze
obszar zwany sobą wydarzenie zapoczątkowujące to energetyczne połączenie. Pod koniec sesji
obrazów pokazano mi kraba, którego wziąłem jako symbol związku między
„Zgromadzeniem”, kometą i znakiem zodiaku Rakiem, który energetycznie odpowiada Księżycowi.
Księżycowe energie są związane z emocjami, odległą przeszłością i zasadą
w którym spotkać żeńskości.
Nawiasem mówiąc, artykuł, który ukazał się w wychodzącej w Denver gazecie
można inne The Rocky Mountain News po moim powrocie do domu z programu szkolenia,
wprawił mnie w niemałe osłupienie. Stanowił on pierwszy publiczny komunikat
formy bytu o zaobserwowaniu nieznanej dotąd komety, którą 30 stycznia 1996 roku odkrył
japoński astronom-amator. Nazwano ją jego imieniem – Hyakutke. Z astro-
przybywające logicznego punktu widzenia 30 stycznia Słońce jest w znaku Wodnika. Jeszcze
bardziej uderzył mnie obraz jej trajektorii, który wydrukowano razem z ar-
tam, aby tykułem. Widziana z Ziemi prowadzi ona bardzo blisko Gwiazdy Polarnej.
Gwiazda Polarna jest jedyną gwiazdą leżącą na przedłużeniu osi obrotu Ziemi po
obserwować północnej stronie naszego globu. Artykuł podaje, że kometa przejdzie pod
koniec marca 1996 roku w odległości 9,3 miliona mil (15 milionów kilometrów)
nas i zachodzące na od Ziemi, a następnie będzie kontynuowała lot wokół Słońca. W czasie czytania
tego artykułu włosy stawały mi dęba na głowie, ponieważ przypomniałem sobie
Ziemi zmiany. obrazy, jakie widziałem podczas kontaktu z 2ndGathgroup. Nadal intryguje mnie
znaczenie symbolu Raka w tych obrazach. Bez względu na jego znaczenie czuję,
że pojawienie się komety Hyakutke w jakimś stopniu potwierdza uzyskane
wówczas informacje.
Jedno z pytań Dary podpowiedzianych z taśmy brzmiało: „Jaki efekt emoc-
jonalny będzie to miało na mieszkańców Ziemi?” Kiedy zadałem to pytanie, moje
Część 2 wcześniejsze przypuszczenia w sprawie sposobu odczuwania przez członków
2ndGathgroup nabrały pewności. Mój rozmówca nie potrafił użyć swojego
(dokończenie) normalnego, tonalnego języka, aby odpowiedzieć na moje pytanie. Zamiast tego
usiłował wydać dźwięk w języku angielskim, co nastręczyło mu nie lada trudności.
W jego tonalnym języku nie było żadnego odpowiednika słowa „emocjonalny”.
Jedyne, co mógł zrobić, to z wielką trudnością spróbować naśladować angielskie
brzmienie tego słow.
— EEEE… MMMM… OOOOOOOH… SHAAA… UN… ALLL efekt?
Bruce Moen — odrzekł przerywanym, tonalnym angielskim z olbrzymim znakiem zapytania
1999 na końcu.
— Tak, emocjonalny wpływ, no wiesz, uczucia. Na przykład, gdybyś był na
Ziemi, kiedy ta energia Miłości wstępuje w jądro kryształu, jak określiłbyś tę
energię jako pojedyncza jednostka? — nie dawałem za wygraną.
http://www.afterlife-knowledge.com — Jesteśmy rasą telepatyczną i jako taka nie rozumiemy, co oznacza
doświadczanie czegokolwiek jako jednostka. Wszyscy jesteśmy połączeni w trybie
natychmiastowego dostępu i wszyscy z nas doświadczają wszystkiego jako
jednostka zbiorowa. Członek naszej rasy działający indywidualnie powoduje

48 • NEXUS MARZEC-KWIECIEŃ 2000


olbrzymie zakłócenia w przepływie informacji między pozo- — To jest poza naszą zdolnością pojmowania — wy-
stałą częścią nas. Ma to miejsce od czasu do czasu i jest krzyknął rzecznik. — Zawsze uważaliśmy, że wasz sposób
bardzo niepożądane. Musieliśmy wykształcić formę grupo- życia jest niemożliwy.
wej świadomości, która jest stosunkowo jednorodna i łatwa — A ja uważam, że wasz sposób jest niemożliwy! My,
we współdziałaniu. Ta zdolność do współpracy emanuje z ziemskiej szkoły, najwyraźniej poszliśmy inną drogą ewo-
z całej grupy i pozostaje pod jej kontrolą. lucyjną w procesie rozwijania naszej świadomości. Nasza
— Natomiast my, w ziemskiej szkole, postrzegamy siebie droga polegała na zamknięciu innym z grupy dostępu do
nawzajem jako indywidualności, jednostki niezależne od świadomości jednostki, po to, aby jednostka mogła prze-
reszty grupy — odparłem. — Większość tutejszych ludzi trwać jako samodzielny byt wyodrębniony z całości.
działa tak, aby ich myśli mogły być utrzymywane w absolut- — Z drugiej strony my wykształciliśmy nasz sposób
nej izolacji. Osobiście niezupełnie w to wierzę, lecz tak myślenia jako telepatycznie połączoną całość — oświadczył
uważa większość ludzi i na tym założeniu opiera swoje rzecznik. — Kiedy mówisz o istnieniu jednostki, zaczyna nas
działanie. bardzo interesować kontakt z wami. Chcemy dowiedzieć
W jednej jednak rzeczy byłem zdezorientowany. Miałem się, jak to się stało, że waszym ziemskim uczniom udaje się
trudności ze zrozumieniem tego, co mówił mój rozmówca. przeżyć jako jednostkom. Jest to jedno z zagadnień, dla
Starałem się wyobrazić sobie i pojąć, jakie są konsekwencje których obserwacji i zapisu przybyliśmy tu. Jeśli chodzi
bycia członkiem rasy telepatycznej. Bez przerwy zadawałem o ten drugi dźwięk, który wydałeś: EEEE… MMMM…
sobie pytanie, jak by to było, gdybym był członkiem rasy, [chodzi o wyraz EMOCJONALNY], nie mamy odnośnie
w której wszystkie umysły są połączone? Jakie byłyby skutki niego żadnego kontaktu, zero zrozumienia, jest on dla nas
tego, że myśli każdego byłyby z miejsca postrzegane przez niepojmowalny, nie mieści się w ramach naszego świadome-
innych? Na Ziemi znaczyłoby to, że myśli Aborygena z au- go języka w żadnej formie. Jednak jako badacze rozumie-
stralijskiego Outbacku [półpustynne tereny w Australii my, że zrozumienie często przychodzi dopiero po wypróbo-
– przyp. tłum.] przebiegałyby w mózgu maklera giełdowego waniu tego, co jest nieznane. To coś, które określacie
w Nowym Jorku. Myśli samobójczyni z Chin dryfowałyby dźwiękiem EEEE… MMMM… z pewnością mieści się
przez umysł królowej Anglii. Myśli w kategorii o nazwie nieznane. Czy
wojowników Świętej Wojny – mu- Starałem się wyobrazić sobie to jest związane w jakiś sposób
zułmańskich żołnierzy z Bagdadu i pojąć, jakie są konsekwencje z uczeniem się odczuwania?
– zalewałyby umysły wszystkich na — Emocjonalny wpływ i uczucia
całym świecie. Nastąpiłby totalny bycia członkiem rasy są bardzo ściśle ze sobą związane
chaos spowodowany słuchaniem telepatycznej. Bez przerwy w realiach ziemskiej szkoły. Są to
pięciu miliardów różnych stacji na- zadawałem sobie pytanie, jak jakby dwa sposoby komunikowania
dawczych jednocześnie, które na- o tej samej rzeczy — oświadczyłem
dawałyby na jednej częstotliwości by to było, gdybym był mu. — Niektórzy z nas patrzą na
odbiornika mojego mózgu. Aby członkiem rasy, w której emocje jako na energię, a na uczucia
móc funkcjonować, musiałbym zre- wszystkie umysły są połączone? jak na emocjonalny wpływ będący
zygnować z wszelkich różnic kul- wynikiem emocjonalnych energii.
turowych, seksualnych, religijnych,
Jakie byłyby skutki tego, że — Naprawdę! To wspaniałe!
ideologicznych i narodowych. Tego myśli każdego byłyby z miejsca Głównym celem naszego pobytu tu-
rodzaju byt jest dla mnie nie do postrzegane przez innych? taj jest dowiedzenie się czegoś na
pomyślenia. A jednak telepatyczne temat uczuć. W tym celu przywieź-
społeczeństwo członków 2ndGath- liśmy z naszego świata to całe wy-
group musi dawać sobie radę z tymi wszystkimi indywidual- posażenie i naszych techników. Głównym zadaniem naszej
nymi różnicami, aby móc normalnie funkcjonować. Teraz ja misji tu jest obserwacja i zapis wszystkiego, co dotyczy tego
byłem tym, który zupełnie zgłupiał. czegoś, co się zwie odczuwaniem, czymkolwiek to jest.
— Rip, rang, rang, łako! — zasygnalizowałem do mojego — Rozumiem, właśnie widzę, że macie tu kupę ciekawie
rozmówcy, co oznaczało: „Implikacje waszego telepatycz- wyglądającego sprzętu. Posłuchaj, nie lubię być dostar-
nego sposobu bytowania są dla rozumu indywidualnej jed- czycielem złych wieści, ale jestem niemal pewny, że zarówno
nostki z ziemskiej szkoły niezrozumiałe. Tego rodzaju tele- on, jak i obsługujący go technicy okażą się kompletnie
patyczne porozumiewanie się występuje u pewnych jedno- bezużyteczni w wypełnieniu głównego zadania waszej misji
stek w naszej społeczności, lecz nie zachęca się do tego. — oznajmiłem rzecznikowi.
U nas tego rodzaju ludzi nazywamy umysłowo chorymi. Nie W chwilę potem usłyszałem coś, co brzmiało jak głosy
tak dawno jeszcze paliliśmy ich na stosie jako czarownice”. tysięcy indywidualne drących się na całe gardło indyków,
Zdając sobie sprawę, że mój kontakt z 2ndGathgroup i ryk ten odbijał się echem wewnątrz olbrzymiej pustej,
stwarza potencjalną możliwość dowiedzenia się czegoś wię- blaszanej puszki.
cej na temat ich niemożliwego do przyjęcia sposobu ist- — Sprzeciwiamy się… sprzeciwiamy się, sprzeciwiamy
nienia, słuchałem dalej tego, co tłumaczył mi ich rzecznik. się… sprzeciwiamy się, sprzeciwiamy się, sprzeciwiamy się
— Gdyby indywidualne myśli nie były ściśle kontrolowa- — wystrzeliły głosy ze sterowni statku. Chwilowo utracili
ne — kontynuował rzecznik — przy naszej zdolności telepa- kontrolę nad swoim grupowym umysłem, w wyniku reakcji
tii nasza świadomość zostałaby zakorkowana przez jedno- na logiczną niezgodność, jaką spostrzegli w moim oświad-
czesny odbiór wszystkich indywidualnych myśli miliardów czeniu. Wczuwając się w głos setek członków ich załogi,
członków naszej społeczności. Nikt nie mógłby istnieć lub którzy wykrzykiwali swoje myśli, usłyszałem uwagi w rodza-
myśleć w takim mętliku przypadkowych myśli. ju: „To, co ten Ziemianin mówi, jest niemożliwe. Nasza
— Tym niemniej — zasygnalizowałem do rzecznika technologia tak bardzo wyprzedza ich, że nie zdaje sobie
— właśnie w taki sposób przeżywamy w naszej ziemskiej sprawy z tego, co mówi”.
szkole nasze życia, z tą jednak różnicą, że nie mamy Upłynęło dobre dziesięć sekund, a może i więcej,
telepatycznego połączenia naszych świadomości. zanim wykrzykiwanie sprzeciwu przez tysiące indyków

MARZEC-KWIECIEŃ 2000 NEXUS • 49


zamkniętych w wielkiej blaszanej puszce ucichło. Ja tym- — W porządku, możecie zaczynać demonstrację.
czasem kontynuowałem swoją wypowiedź. Robyn i ja stanęliśmy naprzeciwko siebie w niewielkiej
— Według mnie, studenta ziemskiej szkoły, nie możecie odległości. Spojrzeliśmy sobie głęboko w oczy z uśmiechem
polegać na swoim wyposażeniu, jeśli chcecie wypełnić zleco- na twarzach i pozwoliliśmy, aby wezbrała w nas Czysta
ną wam misję. Bezwarunkowa Miłość. Pozwoliliśmy, aby Czysta Bezwa-
Wybuchła nowa erupcja wrzasku tysiąca indyków drą- runkowa Miłość rozbudziła w nas nasze indywidualne – różne
cych się w wielkiej blaszanej puszce. u każdego z nas – sygnały. Mój sygnał brzmiał dla mnie tak
— Sprzeciwiamy się… sprzeciwiamy się, sprzeciwiamy realistycznie, że byłem pewien, iż fizyczny magnetofon byłby
się… sprzeciwiamy się, sprzeciwiamy się, sprzeciwiamy się w stanie go wychwycić i zarejestrować. Pozwoliliśmy na
— niczym miliardy piłeczek pingpongowych uderzających wzmożenie naszych sygnałów i każde z nas przesłało swój
i odbijających się od wszystkiego, co napotkają na swojej sygnał do serca partnera. Kiedy tego dokonaliśmy, nasze
drodze wewnątrz statku, rozlegały się ich głosy dezaprobaty. serca połączyły się w wyrazie Czystej Bezwarunkowej Miłości.
Trwało to do czasu, dopóki ich załoga nie odzyskała kont- Nasze sygnały miały lekko różniące się częstotliwości
roli nad swoimi indywidualnymi myślami. Tym razem ucich- i kiedy połączyły się, zarówno usłyszałem, jak i wyczułem
ły one znacznie szybciej. nałożoną częstotliwość! Byłem zdziwiony, choć nie powinie-
— Jak zapewne zauważyłeś, większa część naszej załogi nem! Nasze połączone sygnały, dwa oddzielne, indywidual-
nie zgadza się z tym, co powiedziałeś — stwierdził rzecznik. ne sygnały Czystej Bezwarunkowej Miłości zachowały się
— Czy mógłbyś dokładniej wyjaśnić, o co ci chodzi, gdy podobnie do dźwięku Hemi-Sync. Wynikowa częstotliwość
mówisz o… niedostateczności naszego sprzętu? przenosiła uczucie podobne do wielkiej wdzięczności i total-
— Nie tyle niedostateczności co nieodpowiedniości nej akceptacji wszystkiego i wszystkich. Kompletna Rokosz!
— sprostowałem. — Otóż jedynym sposobem, jaki znam, Robyn i ja pozwoliliśmy, aby nakładające się częstotliwości
umożliwiającym zaobserwowanie i zapis uczuć lub roli przez około dziesięć sekund wzmagały się, a następnie
energii czynnika emocjonalnego, skierowaliśmy część tej energii
takiego jak Miłość, jest stanie się jej Przypominało to sytuację, w kierunku rzecznika 2ndGathg-
instrumentem. Wydaje mi się, że roup. Utrzymywaliśmy ją tam przez
aby wypełnić swoją misję, będziecie
jaka by powstała, gdyby nasi około sześć sekund, a potem jedno-
musieli sami stać się detektorami ziemscy uczeni próbowali cześnie je wyłączyliśmy. Następnie
i tymi, którzy dokonują zapisu, co poznać naturę Miłości za rozejrzałem się po statku, aby spra-
spowoduje konieczność zastosowa- pomocą oscyloskopów, wdzić, co robią technicy. Wszyscy
nia przez was jako sprzętu waszych byli zajęci sprawdzaniem odczytów
własnych ciał. Być może uda się czujników i innych na swoich instrumentach.
wam coś uchwycić przy pomocy wa- materialnych przyrządów. — Dżabber, pop, pop, snap
szego sprzętu, ale na pewno nie Być może udałoby się im — zabrzmiał komunikat od rzecz-
wykonacie swojej misji, której ce- nika. — Nasze instrumenty zare-
lem jest zrozumienie, na czym pole- wyczuć dym, ale nigdy nie jestrowały coś, ale jest to dla nas
ga istota uczuć. poznaliby, jak wygląda ogień. niezrozumiałe. Wygląda to jak ano-
Tego rodzaju podejście do spra- malia czasowa, przynajmniej tak są-
wy nigdy nie zaświtało w ich gło- dzimy.
wach. Tym razem wrzawa była znacznie mniejsza. Wkrótce Robyn i ja czekaliśmy, aż uciszy się niewielka wrzawa
nastała cisza, w czasie której 2ndGathgroup rozważała sens protestujących głosów, którą słychać było w tle.
tego, co powiedziałem. — To wspaniale, że wasze instrumenty coś zarejest-
— Jako że Czysta Bezwarunkowa Miłość jest związana rowały. Ale jak już wcześniej mówiłem, w celu wypełnienia
z wielkim wydarzeniem, w celu zapisu którego przybyliśmy swojej misji polegającej na zaobserwowaniu i zarejestrowa-
tu, czy istnieje możliwość zademonstrowania nam tego, co niu uczuć i emocjonalnego wpływu energii Czystej Bez-
powiedziałeś, poprzez zastosowanie tego szczególnego ro- warunkowej Miłości, WY sami musicie przyjąć rolę narzę-
dzaju energii? — zapytał rzecznik. dzi zbierających dane.
Zrozumiałem teraz, dlaczego kilka minut temu w pobliżu Znowu nastąpiło duże zamieszanie.
mnie ukazała się jedna z kobiet naszej grupy, Robyn. — Sprzeciwiamy się, sprzeciwiamy się… sprzeciwiamy
Zauważyłem jej przybycie i zastanawiałem się nad jego celem. się — dobiegło z niewielkich grup załogi, raz z jednej, a raz
— Jedną chwilę — zasygnalizowałem do rzecznika. z drugiej strony. Przypominało to sytuację, jaka by powstała,
Zwróciłem się do Robyn i przekazałem jej: gdyby nasi ziemscy uczeni próbowali poznać naturę Miłości
— Shriio, nank, griicz griicz. za pomocą oscyloskopów, czujników i innych materialnych
Ten przekaz zawierał całość informacji dotyczącą mo- przyrządów. Być może udałoby się im wyczuć dym, ale nigdy
jego kontaktu z 2ndGathgroup od pierwszego z nimi kon- nie poznaliby, jak wygląda ogień.
taktu aż do chwili jej przybycia. Swój przekaz dla Robyn Właśnie wtedy dobiegł nas głos Dary z taśmy, wzywający
zakończyłem pytaniem: nas do powrotu do kryształu TMI There.
— Czy mogłabyś mi pomóc w demonstracji, którą mam Przekazałem rzecznikowi:
zaprezentować tym gościom? — Przepraszam, ale musimy wracać do naszej… hm…
Robyn z miejsca zrozumiała, o co chodzi i bezzwłocznie bazy. Mam nadzieję, że ta demonstracja coś dała.
przekazała mi: Nie czekając na odpowiedź zawróciłem razem z Robyn
— No pewnie, spróbujmy, to może być całkiem fajne! do TMI There. Wracając, odwróciłem się do tyłu i zoba-
Potem zwróciliśmy się do rzecznika i zadeklarowaliśmy czyłem na twarzy rzecznika 2ndGathgroup bardzo niewy-
gotowość wykonania demonstracji. raźny wyraz. Zapewne nasze nagłe odejście było dla niego
— Chwileczkę — odrzekł. — Tylko sprawdzimy, czy kolejną oznaką naszej niezborności. Odniosłem wrażenie, że
nasze przyrządy są gotowe do wykonania rejestracji. nie mógł logicznie pojąć, dlaczego odeszliśmy, i to w środku
Po pewnym czasie usłyszeliśmy: przeprowadzanych przez nich, ważnych eksperymentów.

50 • NEXUS MARZEC-KWIECIEŃ 2000


Gdy dotarliśmy do TMI There, cała grupa zebrała się mnie brak odpowiedzi z jego strony. Ponownie spojrzałem
wokół kryształu i przez krótką chwilę uzupełniała energię. na tego faceta. Był to ten sam facet, ten sam średni wzrost,
Kiedy poczuliśmy się w pełni doładowani, na żądanie Dary, kruczoczarne włosy i ten sam obojętny wyraz twarzy. Te
udaliśmy się do naszych jednostek CHIC i świadomości C-1. same boczne oparzenia, prawie baranie wargi, wzrost około
pięciu stóp i siedmiu cali (168 cm), brak brody i wąsów,
Następne ćwiczenie z taśmy było ostatnim w ramach ciemnobrązowe oczy, waga średnia i śródziemnomorska
programu Exploration 27. Było to tak podniecające, interesujące cera. Odwróciłem się do Boba.
przeżycie, że dotarłem do jego końca z uczuciem cierpkiej — Bob, gadaj, kto to?
słodyczy. Bez pomocy Hemi-Sync przybyłem na miejsce Bob wzruszył ramionami i odpowiedział pytaniem:
w Focusie-27 i okazało się, że wszystkie wiszące krzesła są już — Nie jest z tobą?
zajęte, oprócz jednego, na którym usiadłem. Wszyscy zgroma- — Hej, Bob… Ed… kto to?
dzeni wokół stołu byli uśmiechnięci. Pierwszy zabrał głos Bob. Miałem dosyć ich błazeństw. Zostawiłem ich i przyłączy-
— No więc, jak na program, w którym nie miało się nic łem się do grupy przy krysztale. Przed rozpoczęciem ćwicze-
dziać aż do czasu jego zakończenia, była to niezła przejaż- nia z taśmą postanowiłem, że tym razem nie udam się do
dżka, prawda? – zauważył. – Mogę ci teraz powiedzieć, że Focusu-34/35, aby szukać na własną rękę. Zdecydowałem, że
zrobiłeś znacznie więcej, niż się spodziewano. Oczekuję pomogę innym członkom grupy. W czasie sesji instruktażo-
chwili, kiedy będę mógł pracować z tobą w przyszłości. wej, między taśmami, widać było wyraźnie, że niektórzy mają
Obecnie wszyscy chcielibyśmy, abyś wiedział, że jesteśmy ci kłopoty z eksploracją Zgromadzenia. Ponieważ poszło mi
bardzo wdzięczni za to, co zrobiłeś dla nas i dla siebie tak łatwo i uzyskałem więcej informacji, niż mi się wydawało,
samego. Jest to najlepszy ze wszystkich dotychczasowych że to możliwe, postanowiłem pomóc kolegom. Po kilkakrot-
programów Exploration 27, między innymi dzięki tobie. nym odprawieniu rytuału kwiatu lotosu i ŁAAUUU pozo-
— No i postęp, jakiego dokonałeś w procesie uczenia się stałem trochę z tyłu, gdy wszyscy pospiesznie ruszyli do
znaczenia Miłości — dodała Rebe- Focusu-34/35. Kiedy po chwili ru-
ka. — Jestem bardzo zadowolona Ochotnicy wydawali się szyłem w tamtym kierunku, posta-
i szczęśliwa z twojego powodu! To nowiłem poszukać maruderów z na-
po prostu wspaniałe!
z mojego punktu widzenia szej grupy. Właśnie miałem zamiar
— Kiedy program się zakończy trochę przezroczyści i patrząc zająć się udzielaniem im pomocy,
i pojedziesz do domu — przekazał przez nich widziałem kiedy poczułem bardzo dziwne, sil-
Biały Niedźwiedź — będziesz mógł uśmiechniętą twarz Robyn ne przyciąganie, jakby zaczął od-
tu wrócić, aby kontynuować ćwicze- działywać na mnie jakiś rodzaj gra-
nia w skakaniu. Kiedy tylko ze- nałożoną na mniej wyraźną witacji. Ostatecznie zrobiłem to, co
chcesz. sylwetkę ciała żeńskiej wydawało mi się w tej sytuacji naj-
— Przypominam sobie początki ochotniczki. Skinąłem do bardziej rozsądne. Porzuciłem pier-
— wtrącił Coach — twoje wysiłki wotny zamiar i pozwoliłem tej sile,
zmierzające do odnalezienia Rebe- rzecznika dając mu znak, aby pociągnęła mnie tam, gdzie
ki w Kwiatach i nasze pierwsze spo- że jesteśmy gotowi do chciała. Po krótkiej chwili uczucia
tkanie. Wkrótce tak bardzo uros- rozpoczęcia demonstracji. ruchu poprzez mrok znalazłem się
łeś… i to w tak krótkim czasie. przed rzecznikiem 2ndGathgroup,
Wiem, że twoja ciekawość zapro- wewnątrz ich statku.
wadzi cię do miejsc, których nie jesteś w stanie sobie nawet — Przepraszam, że przerywam, ale opuściłeś nas, zanim
w tej chwili wyobrazić. Zawsze znajdę się w pobliżu i będę zdążyliśmy uzyskać cokolwiek z waszej demonstracji. To
cię obserwował i zachęcał. bardzo ważne dla wyników naszej misji i chcemy kon-
— A jeśli chodzi o mnie — rzekł głosem ociekającym tynuować nasze badania. Czy mógłbyś zademonstrować
miodem Sensuous — to czekam z utęsknieniem chwili, nam jeszcze raz EEE… MMM… wpływ Czystej Bezwarun-
kiedy przypomnisz sobie, jak to było, kiedy byliśmy razem. kowej Energii Miłości? — zapytał rzecznik. — W czasie
Do tego czasu szukaj mnie w swoich snach i w swoim waszej ostatniej demonstracji nie udało się nam zapisać nic,
otoczeniu w porze czuwania. co stanowiłoby dla nas wartościowy materiał, niemniej
Był już najwyższy czas udać się do TMI There na spotkanie jesteśmy całkowicie pewni, że cokolwiek robiliście, to jest
z moją grupą przy krysztale. Zanim wyszedłem, wszyscy siedzący właśnie to, po co nas tu wysłano.
przy stole wstali i bili brawo. Aż mnie dławi ze wzruszenia, kiedy — Oczywiście zrobię to z przyjemnością — odrzekłem.
wspominam tę scenę. Kiedy znalazłem się przy krysztale, Bob Potem rozglądając się po wnętrzu ich statku zauważyłem
i Ed czekali na mnie z boku. Bob przywołał mnie gestem ręki dwóch członków załogi stojących na podwyższeniu twarzami
i w odpowiedzi zbliżyłem się do miejsca, w którym stali. do siebie. Stali sztywno na platformie między rzecznikiem
— Jeszcze jedna rzecz, zanim odejdziesz — powiedział i mną.
Bob. — Bla bla… bla, bla, bla. — Tak — powiedział rzecznik — tych dwoje z naszej
Bla bla nie było dokładnie tym, co powiedział, niemniej załogi zgłosiło się na ochotnika do udziału w eksperymen-
cokolwiek miał na myśli, chodziło o zwykły nonsens. Potem cie. Ponieważ powiedziałeś, że mamy przyjąć rolę urządzeń
poczułem, że ktoś stoi po mojej prawej stronie nie dalej niż wyczuwających i zapisujących, tych dwoje członków naszej
pół metra ode mnie. Obróciłem się, aby zobaczyć, kto to. załogi zgłosiło się na ochotnika, abyś użył ich ciał w eks-
Był to ten sam facet, którego widziałem dzień wcześniej, perymencie. Wybraliśmy osobnika rodzaju męskiego i żeńs-
kiedy Bob opowiadał głupoty. Ten sam nieznany facet. kiego, jako że wy również użyliście w demonstracji przed-
Bob paplał dalej, jak gdyby nie słyszał, co mówię, stawicieli dwóch płci.
i zwróciłem się do Eda: Widok tych dwóch ochotników wciąż stoi mi przed
— Ed, kto to? oczami. Stali wyprężeni na baczność na wojskową modłę.
Ed uśmiechnął się, lecz nie odezwał się ani słowem. To Obydwoje byli ubrani w mundury, które uniemożliwiały
zachowanie było naprawdę zastanawiające i denerwował zaobserwowanie, czy osobniki męskie i żeńskie ich rasy

MARZEC-KWIECIEŃ 2000 NEXUS • 51


różniły się jakimiś istotnymi szczegółami. Albo mieli na przez około trzy, do czterech sekund. Rzuciłem okiem na
głowach jakieś wielkie hełmy, albo ich głowy były bardzo techników w sterowni. Wyglądali na kompletnie zaskoczo-
duże i wydawały się nieproporcjonalnie duże w stosunku do nych, jakby zamrożonych na swoich miejscach, nawet do-
reszty ciała. Obydwoje zgłosili się do misji, którą reszta tknęło to rzecznika. Żaden z nich nie był skoncentrowany
członków 2ndGathgroup uważała za potencjalnie niebez- na monitorze i czytniku, jak to było przed chwilą. Zamiast
pieczną. Zgłosili się na ochotnika niczym para fanatycznych tego na twarzach niektórych zaczynały pojawiać się błogie,
Marines, zdając sobie sprawę, że może to ich kosztować ekstatyczne uśmiechy. Nagle zdałem sobie sprawę, że ze
życie. Byli to zawodowi odkrywcy rozumiejący istotę ryzyka. względu na telepatyczny charakter ich rasy oni wszyscy
Świadomość, że mogą umrzeć, nie osłabiła ich woli, ponie- doświadczali tych samych uczuć, co ochotnicy. Spojrzałem
waż doskonale zdawali sobie sprawę, że ktoś musi się do tyłu na Robyn i znowu, jakby na sygnał, cofnęliśmy się,
zgłosić, aby cały zespół mógł wypełnić powierzone mu oddalając się od ciał ochotników.
zadanie. Możliwość osiągnięcia przez ich rasę korzyści Sterownia stała się areną ożywionej, wręcz szaleńczej
stanowiła wystarczające uzasadnienie ryzyka, jakie podjęli. aktywności, kiedy technicy rzucili się do monitorów, aby
Kiedy przyglądałem się tej parze ochotników, Robyn sprawdzić odczyty wszystkich urządzeń. Żaden z nich nie
znowu pojawiła się w moim polu widzenia. Odnotowałem zachował przytomności umysłu w czasie naszej demonst-
jej obecność i wyskrzeczałem do niej: „Skłiiiiiik, biip – infor- racji. W terminologii Instytutu Monroe’a wszyscy oni „prze-
mując ją o zaistniałej sytuacji. W ten sposób została poinfor- stali tykać”.
mowana o wszystkim, co zaszło od chwili rozpoczęcia — Och… MMM… to bardzo niezwykłe — stwierdził
ćwiczenia z taśmą, kiedy to postanowiłem, że tym razem nie rzecznik. — Zapewniam, że to się nigdy przedtem nie
będę prowadził eksploracji na własną rękę. wydarzyło! Wygląda na to, że wszyscy doświadczyliśmy
— Jestem gotowa. Zademonstrujmy to jeszcze raz — od- swego rodzaju uszkodzenia, wszystkie nasze urządzenia.
rzekła. — Tych dwoje ochotników podchodzi do tego zbyt Zegary systemowe pokazują, że w czasie trwania ekspe-
poważnie! Sądzę, że powinniśmy im powiedzieć, że to nie rymentu upłynęło około trzech waszych ziemskich sekund,
będzie bolało — zaśmiała się. — No dobrze, niech się sami lecz żaden instrument nic nie zarejestrował! Przepraszam
przekonają — powiedziała, podkre- za niewygody, ale czy bylibyście ła-
ślając swoją wypowiedź diabelskim skawi powtórzyć demonstrację?
chichotem.
Wygląda na to, że wszyscy Odwróciłem się ku Robyn, aby
Stojąc w odległości około pięt- doświadczyliśmy swego rodzaju uzyskać jej zgodę, i ze zdziwieniem
nastu stóp (4,5 m) od pary ochot- uszkodzenia, wszystkie nasze spostrzegłem, że zniknęła. Zamiast
ników Robyn i ja przyglądaliśmy się urządzenia. Zegary systemowe niej była tam teraz Rebeka, stała
im z uwagą. już za żeńską ochotniczką. Uśmie-
— Słuchaj, Robyn, nie wiem, pokazują, że w czasie trwania chnęła się i kiwnęła głową na znak
które z nich jest rodzaju męskiego, eksperymentu upłynęło około zgody. Odwróciłem się do rzecz-
a które żeńskiego? — zasygnalizo- trzech waszych ziemskich nika.
wałem do niej starając się zachować — Uwierz, że to, co mówię,
poważną minę. sekund, lecz żaden instrument jest prawdą. Powtórzenie demon-
— Hm… to dobre pytanie, Bruce nic nie zarejestrował! stracji sprawi mi wielką przyjem-
— odrzekła chichocząc. — W tych ność — oznajmiłem mu.
strojach rzeczywiście trudno do- — Bardzo dobrze, będziemy po-
strzec jakiekolwiek różnice charakterystyczne dla płci, o ile trzebowali kilku chwil na sprawdzenie naszych przyrządów
oczywiście ich męskie i żeńskie osobniki takowe posiadają. i powtórne ustawienie urządzeń rejestrujących.
— Wiesz co, ja też chciałbym móc to ustalić — za- — Nie mamy nic przeciwko temu. Proszę się nie spieszyć
chichotałem w odpowiedzi. — Wydaje mi się, że mężczyzną i upewnić, że wasze instrumenty są w pełni gotowe — od-
jest ten po lewej. rzekłem.
— Tak — odparła. — Wydawało mi się, że ta z prawej to Zwracając się z powrotem ku żeńskiej ochotniczce,
kobieta. Zatem zaczynajmy. Rebeka i ja przesyłaliśmy siebie promienne uśmiechy w ocze-
Każde z nas podbiegło bliżej i stanęliśmy tuż za ochot- kiwaniu na sygnał do rozpoczęcia demonstracji. Z całej siły
nikami – Robyn za żeńskim a ja za męskim. Ochotnicy powstrzymywałem się od śmiechu, kiedy głośno mówiłem:
wydawali się z mojego punktu widzenia trochę przezroczy- — Jesteśmy gotowi na każde twoje zawołanie.
ści i patrząc przez nich widziałem uśmiechniętą twarz Po chwili rzecznik potwierdził gotowość. Patrząc sobie
Robyn nałożoną na mniej wyraźną sylwetkę ciała żeńskiej bezpośrednio w serca, Rebeka i ja wstąpiliśmy jednocześnie
ochotniczki. Skinąłem do rzecznika dając mu znak, że w ciała ochotników. Pozwoliliśmy, aby tym razem uczucie Czystej
jesteśmy gotowi do rozpoczęcia demonstracji. Miłości narastało między nami przez około sześć do siedmiu
— Chwileczkę — powiedział. — Tylko sprawdzę, czy sekund. Szybciutko zlustrowałem sterownię i techników. Na ich
wszystkie nasze instrumenty są gotowe do rejestracji. twarzach znowu zaczęły się pojawiać głupkowate, przezabawne
Rzuciłem okiem na techników w sterowni – ich oczy uśmiechy wywołane uderzeniem energii miłości. Przeciągnęliśmy
zdawały się być przyklejone do monitorów i czytników. demonstrację aż do chwili, gdy głowy większości z nich spoczęły
— W porządku, możecie zaczynać, jeśli jesteście gotowi na oparciach krzeseł. Znaleźli się w pozycji kompletnej relaksacji
— oznajmił rzecznik. z wyrazem pełnego szczęścia i opadłymi do dołu szczękami.
Obróciłem się, aby spojrzeć prosto w oczy Robyn, która Zostali totalnie wyłączeni, całkowicie pozbawieni świadomości.
uśmiechała się porozumiewawczo, szczęśliwie. Ja również. Potem Rebeka i ja wyszliśmy jednocześnie z ciał ochotników.
Zaczęło nas wypełniać uczucie Czystej Bezwarunkowej Mi- Tym razem technicy mieli więcej czasu, aby się odprężyć
łości. Pozwoliliśmy, aby narastało ono przez chwilę, a na- za sprawą Czystej Bezwarunkowej Miłości. Opadli na krzes-
stępnie, jakby na sygnał, wstąpiliśmy w ciała ochotników. ła w stanie głębokiej relaksacji. Niektórzy z nich doznali
Staliśmy tam, wpatrując się nawzajem w swoje serca i po- znacznego wstrząsu, kiedy po chwili opuściliśmy jednocześ-
zwalając, aby emocjonalna ekspresja Miłości rozrastała się nie ciała ochotników. Ich fizyczne ciała z lekkim drgnięciem

52 • NEXUS MARZEC-KWIECIEŃ 2000


wróciły do pozycji sprzed demonstracji. Wielu z nich zauwa- przywrócenia porządku i uzyskania zgody całej załogi na
żyło, że pozycja ich ciała zmieniła się w trakcie demonstra- kontynuację tych eksperymentów. Wszyscy zgodzili się, aby
cji. Gdyby ci ludzie mieli szyje podobne do naszych, mogliby prowadzić je dalej ze względu na wagę misji, lecz musimy
nawet doznać urazów szyjnej części kręgosłupa. Większość również mieć wzgląd na nasze bezpieczeństwo. Czy zbliża-
wystrzeliła nagle jak z procy, wracając do pozycji, w jakiej my się do logicznego punktu, po którym przerwiemy eks-
znajdowali się tuż przed rozpoczęciem doświadczenia, nie perymenty? — zapytał rzecznik.
zdając sobie sprawy, że zaszło coś nadzwyczajnego. Sterow- — Wasze wrażenie dziury czasowej jest prawdopodob-
nia ponownie wypełniła się krzątaniną i aktywnością, a kie- nie tym, co my nazywamy „wyłączeniem” — odrzekłem.
dy wszystko się uspokoiło, przemówił do mnie rzecznik: — Niektórzy z ziemskiej szkoły uważają, że kiedy doświad-
— Przepraszam — wykrztusił — to jest bardzo niezwyk- czamy czegoś, co nie mieści się w naszej zdolności po-
łe. Wygląda na to, że nastąpiła kolejna awaria naszego jmowania, tracimy świadomość. Tak więc, jeśli chodzi o nas,
sprzętu. Tym razem nasze zegary systemowe wykazały, że wystąpienie luki w czasie jest sygnałem, że doświadczamy
upłynęło około siedmiu waszych sekund. Co dziwne, nikt czegoś, co przerasta naszą możliwość pojmowania. „Wyłą-
z członków naszej załogi nie pamięta, co się działo w czasie czenie” jest zjawiskiem pospolicie występującym również na
tych siedmiu sekund. Doświadczamy utraty poczucia czasu Ziemi i oznacza „nieświadomość przeżyć”. Spróbujemy raz
podczas trwania waszej demonstracji. Wiem, że to może jeszcze i sądzę, że tym razem złapiecie, o co chodzi.
sprawiać wam kłopoty, ale czy moglibyście przeprowadzić tę Powiadom nas, kiedy będziecie gotowi.
demonstracje jeszcze raz? Obejrzałem się i zauważyłem, że wróciła Robyn i zajęła
— Owszem — odrzekłem. — Z przyjemnością. miejsce Franceen. Każda jej molekuła promieniowała
Obróciłem się, spodziewając się zobaczyć twarz Rebeki, uśmiechem szczęścia. Żywy róż i żółć wypełniały otaczającą
ale zamiast niej ujrzałem uśmiechniętą twarz Franceen, ją przestrzeń. Patrząc na Robyn zdałem sobie sprawę, że jej
która zajęła jej miejsce. Z trudem powstrzymywaliśmy się miejsce było zajęte kolejno przez Rebekę i Franceen w celu
od śmiechu, który nas ogarnął. wyjaśnienia bezosobowego charakteru Czystej Bezwarun-
— Jesteśmy gotowi i czekamy na twój sygnał. kowej Miłości. Zrobiono to, aby zademonstrować, że to nie
Rzecznik potwierdził gotowość przyrządów, sygnalizując, jest energia, której skutków może doświadczać tylko jedna
że są gotowi do podjęcia kolejnej para ludzi. To tłumaczyło fakt, że
próby zbadania i rejestracji emocjo- Przypuszczamy, że Czystą Bezwarunkowa Miłość mo-
nalnego wpływu Czystej Bezintere- gą dzielić między sobą dowolne is-
sownej Miłości. Tym razem France- demonstrujecie pewien toty.
en i ja pozwoliliśmy, aby to uczucie sposób kontroli czasu. Czekaliśmy na sygnał od rzeczni-
narastało w nas przez około dwa- Wygląda na to, że wy, ka, po czym ponownie wniknęliśmy
dzieścia sekund. Pławiłem się w cie- do ciał ochotników. Tym razem rzu-
płym, przytulnym morzu Czystej
z ziemskiej szkoły, potraficie ciłem okiem na sterownię jeszcze
Bezinteresownej Miłości, rozkosz- doprowadzić do zaniku przed zespoleniem się z ochotnikami
nym do tego stopnia, że mógłbym postrzegania upływu czasu i obserwowałem, co się dzieje z tymi
pozostać w nim na zawsze. Uśmie- poprzez doprowadzenie nas istotami przez cały czas trwania de-
chając się od ucha do ucha, obróci- monstracji. Wiele z nich przestało
łem się, aby sprawdzić, co się dzieje wszystkich do utraty w ogóle zwracać uwagę na konsole,
z technikami w sterowni. Utrzymy- świadomości. monitory i czytniki. Siedzieli na krze-
waliśmy stan pogrążenia w Miłości słach odchyleni do tyłu, zrelaksowa-
na tyle długo, że niektórzy z nich ni, w oczekiwaniu na początek de-
zaczęli częściowo odzyskiwać świadomość, jeszcze zanim monstracji. Kiedy wkroczyliśmy w ciała ochotników, na ich
wyszliśmy z ciał ochotników. Kilkoro z nich już zaczynało twarze wrócił wyraz miłosnego uniesienia, który mówił mi, że
chwytać leciutki zapach uczucia. Reszta, prawie wszyscy, nie znaleźli się znowu w stanie oszołomienia. Robyn i ja czuliśmy,
odzyskała świadomości i znowu z szarpnięciem wróciła jak to uczucie rośnie do poziomu przypominającego moje
gwałtownie do swoich pozycji sprzed demonstracji. Nikt nie doznania z ćwiczeń z pierwszą taśmą programu. Narastanie
miał pewności, co się działo, lecz było już kilku, którzy trwało dopóty, dopóki nie poczułem, że osiągnęło poziom, jaki
zaczęli uświadamiać sobie, na czym polega uczucie. miało, kiedy Nancy Monroe otoczyła Boba, Rebekę i mnie
— Sprzeciwiamy się… sprzeciwiamy się, sprzeciwiamy chmurą. Miałem wrażenie, że za chwilę wybuchnę płomie-
się… sprzeciwiamy się, sprzeciwiamy się, sprzeciwiamy się niem. Robyn i ja utrzymywaliśmy ten poziom przez ponad
— nastąpiła erupcja chaosu w sterowni. półtorej minuty. Utrzymywaliśmy go tak długo, aż nasze ciała
— To jest zupełnie niezrozumiałe! — stwierdził zdener- zniknęły i zostały zastąpione przez pojedynczą kulę delikatnie
wowany rzecznik, po tym jak wrzask indyków ustał. — Zno- wirujących pastelowych kolorów. Ciepłe, delikatne prądy
wu nastąpiła ta sama awaria! Lecz tym razem niektórzy aksamitnego piękna przemieszczały się poprzez pojedynczą
członkowie załogi utrzymują, że coś się działo podczas kulę, w której Robyn i ja zjednoczyliśmy się w kochające siebie
dziury czasowej. Nikt nie potrafi tego opisać w takich Jedno Istnienie. Pałaliśmy ogniem i mocą słońca.
kategoriach, aby reszta mogła to zrozumieć. Przypuszcza- Gdzieś po pierwszej minucie utrzymywania tego poziomu
my, że demonstrujecie pewien sposób kontroli czasu. Wy- uczucia niektórzy z techników w sterowni odzyskali do tego
gląda na to, że wy, z ziemskiej szkoły, potraficie doprowa- stopnia świadomość, że mogli poruszać swoimi ciałami.
dzić do zaniku postrzegania upływu czasu poprzez do- Kontynuowaliśmy utrzymywanie tego poziomu aż do ekstazy.
prowadzenie nas wszystkich do utraty świadomości. Jeśli Kilku techników było w stanie wstać i poruszać się po statku.
nasze zegary systemowe się nie mylą, jesteście zdolni do Kilku z nich świadomie przyjęło na siebie pełną siłę, ekstatycz-
odebrania nam świadomości upływu czasu i nie jesteśmy ny podmuch pałającej kuli, którą staliśmy się z Robyn jako
w stanie się temu przeciwstawić. Niektórzy członkowie wyraz Czystej Bezwarunkowej Miłości między dwojgiem ludzi.
załogi postrzegają to jako zagrożenie naszego bezpieczeńst- Wyraz uzewnętrznionej rozkoszy na twarzach techni-
wa. Wszystkie protesty, jakie słyszeliście, nawoływały do ków, kiedy spoglądali na siebie nawzajem w sterowni,

MARZEC-KWIECIEŃ 2000 NEXUS • 53


niedwuznacznie dowodził, że zdają sobie w pełni sprawę — Posłuchaj, moja przyjaciółka i ja mamy pewne sprawy
z uczucia. Utrzymywaliśmy je wystarczając długo, aby za- do załatwienia i musimy bezzwłocznie udać się w tym celu
bezpieczyć pamięć tego, co się działo, wśród tych, którzy gdzie indziej.
odzyskali świadomość. Kiedy już byliśmy pewni, że uzys- — Czy jest jakaś inna możliwość jeszcze jednej demonstra-
kaliśmy zamierzony efekt, pozwoliliśmy, aby uczucie powoli cji tego uczucia? — zasygnalizował rzecznik 2ndGathgroup.
ustąpiło i byśmy znowu rozdzielili się na indywidualne Dwoje ochotników wciąż stało na podwyższeniu gotowych
istoty. Następnie powoli zmniejszaliśmy poziom uczucia aż do kontynuacji swojej misji w trakcie kolejnej demonstracji.
do momentu, w którym pełgało ono jak płomień świecy. Spojrzałem w kierunku Julie i Rollo i skierowałem do
W czasie gdy utrzymywaliśmy uczucie na tym poziomie, nich przekaz myśli:
kilku innych techników zaczęło poruszać się po sterowni. — Skriiip, bip, bip, łuusz?
Stopniowe redukowanie poziomu uczucia minimalizowało W tych kilku dźwiękach mieściła się całość informacji
szok załogi i w końcu wystąpiliśmy z ciał ochotników. Gdy je o wszystkim, co się działo od chwili mojego pierwszego
opuściliśmy i poziom energii utrzymujący się w 2ndGathg- spotkania z 2ndGathgroup. Komunikat kończył się znakiem
roup znacznie opadł, poczułem natychmiastowe, kolektyw- zapytania, ponieważ jednocześnie zapytałem ich, czy nie
ne pragnienie, napływające od świadomych członków zało- mogliby zająć naszych miejsc i dokonać następnej demonst-
gi. Doświadczyli oni uczucia Czystej Bezwarunkowej Miło- racji.
ści na potężnym poziomie emocjonalnym i z utęsknieniem Odwrócili się do sobie i spojrzawszy na siebie słodko,
nawoływali do powtórzenia go. Od kilku członków załogi, dali sobie do zrozumienia, że mają ochotę na taką demonst-
którzy odczuli tę energię, napłynęły fale tęsknoty za nią. rację. Spojrzeli na mnie i ich szczęśliwa, pełna uśmiechu
Reszta techników odzyskała przytomność i wyczuwałem odpowiedź brzmiała:
uczucie Czystej Bezwarunkowej Miłości płynące od tych, — No pewnie, z przyjemnością.
którzy odzyskali świadomość w czasie demonstracji, do tych, — Pamiętajcie, że to demonstracja emocjonalnego ude-
którzy jej nie odzyskali. Przed demonstracją nie przewidy- rzenia energii Czystej Bezwarunkowej Miłości — wyjaśniłem.
wałem takiej możliwości. Pamięć przeżycia mocno odwzoro- — Sądzę, że jak na razie należy być ostrożnym, jeśli chodzi
wana w pamięci zaledwie kilku członków załogi szybko o seksualne aspekty tego zagadnienia. W każdym bądź razie
rozprzestrzeniała się po statku. Myśli nie były już tylko decyzje w tej sprawie pozostawiam do waszego uznania.
jedyną rzeczą, jaka była przekazywana telepatycznie między Zwracając się do Robyn z ciepłym uśmiechem na twarzy,
nimi. Obecnie przekazywane było również uczucie Czystej podziękowałem jej, podkreślając, że jest cudownie kochają-
Bezwarunkowej Miłości. Wkrótce, w wyniku rozprzestrze- cą istotą. Pozwoliliśmy, aby uczucie Miłości zagnieździło się
nienia się tego uczucia wśród pozostałej części załogi, w nas na dobre i unosząc się ze łzami radości w oczach,
kolektywne pragnienie odczucia go znowu napływające tym spoglądaliśmy sobie nawzajem w serca. Potem obróciłem się
razem od całej załogi omyło mnie jak delikatna, dwudzies- i popatrzyłem na rzecznika 2ndGathgroup. Robyn i ja
tostopowa (sześciometrowa) fala na morzu. W uczuciu tym unosiliśmy się obserwując tamto miejsce i zauważyłem
wyczuwało się słodko-cierpką tęsknotę. wyraźnie, że uśmiecha się on ze zrozumieniem, gdy Julie
Nie zdając sobie sprawy z tego, co nastąpi, bez jakiego- i Rollo opuszczali się na pozycje za ochotnikami.
kolwiek przewidywania konsekwencji, cała 2ndGathgroup Tak wyglądał mój ostatni kontakt z 2ndGathgroup.
doświadczyła zarówno emocjonalnego uderzenia Czystej Wraz z przyspieszaniem lotu ich obraz niknął w oddali. I
Bezwarunkowej Miłości, jak i jej prawdziwego przeciwieńst-
O autorze:
wa, czyli jej braku. Wraz z upływem czasu, gdy staliśmy
Bruce Moen jest konsultantem w zakresie inżynierii i autorem.
w ciszy, uczucie pragnienia nieco zmalało, lecz pozostało
Mieszka w Denver w stanie Kolorado. Jest autorem trzech książek
w tle uczuć całej załogi.
poświęconych eksploracji życia po śmierci Voyages Into the Un-
Spojrzałem na rzecznika i powiedziałem:
known (Podróże w nieznane), Voyages Beyond Doubt (Podróże
— Wydaje mi się, że tym razem złapaliście, o co chodzi.
poza wątpliwość) i Voyages into the Afterlife (Podróże do życia po
Sądząc po wyglądzie twojej załogi i napływającym od niej
śmierci). Obecnie pracuje nad czwartą książką z tego cyklu.
pragnieniu, które wyczuwam, rzekłbym, że twoi kumple na
Bruce Moen posiada swoją własną stronę internetową, która
pewno tym razem to uchwycili.
zawiera wiele interesujących informacji dotyczących jego badań:
— Tak… tak… coś… bardzo… niezwykłego… miało
www.afterlife-knowledge.com.
miejsce… i nie jesteśmy jeszcze pewni, co z tym zrobić
— odrzekł powoli — lecz przypominamy sobie w ramach Przełożył Jerzy Florczykowski
naszej zbiorowej pamięci coś… coś poza naszą zdolnością
wyrażenia słowami. Czy to jest to, co wy nazywacie uczuciem?
— Tak… tak, to było uczucie i chociaż przypisujemy na
Ziemi naszym uczuciom słowa, uczucia są czymś, co nie
mieści się w możliwości wyrażenia słowami. Są one od-
czuciem emocjonalnej energii wewnątrz nas, tak jak Czysta
Bezwarunkowa Miłość jest obecnie w was.
Znowu umilkliśmy na chwilę, aby pozwolić im na wchło-
nięcie tego przeżycia. W czasie gdy milczeliśmy, dołączyli do
nas dwaj inni członkowie naszej grupy Exploration 27
unosząc się w pobliżu. Będę nazywał ich Julie i Rollo. Będąc
uczestnikami programu, ci dwoje zakochali się w sobie
i w ciągu kilku ostatnich dni ich uczucie pogłębiło się jeszcze
bardziej. Wcale mnie nie zdziwiło, że pojawili się w pobliżu
razem.
Następnie wyprzedzając wypadki zwróciłem się do rzecz-
nika:

54 • NEXUS MARZEC-KWIECIEŃ 2000


lotnictwa wojskowego, były „słuchacz” kowanych Zjawisk Atmosferycznych),
NOWY FRANCUSKI IHEDN, Bruno Lemoine; admirał pierwszej jednostki CNES zajmującej
RAPORT W SPRAWIE UFO Marc Merlo, były „słuchacz” IHEDN; się badaniem zjawiska UFO. W wyniku
doktor nauk politycznych i prawnik, tych negocjacji do Komitetu przyłączyło
I OBRONY były „słuchacz” IHEDN, Michel Alg- się wielu członków Stowarzyszenia Słu-

D nia 16 lipca 1999 roku we Fran-


cji opublikowano dokument za-
tytułowany „UFO i obrona: Jak się
rin; generał Pierre Bescond, inżynier
uzbrojenia, były „słuchacz” IHEDN;
Denis Blancher, główny superinten-
chaczy IHEDN oraz innych ekspertów.
Większość z nich zajmuje lub zajmo-
wało ważne stanowiska w resorcie
przygotować?” („Les OVNI at la dent policji w Ministerstwie Spraw obrony, przemyśle, nauce oraz różnych
Défense: A quoi doit-on se prépa- Wewnętrznych; Christian Marchal, centralnych urzędach administracji
rer?). Ten dziewięćdziesięciostronico- główny inżynier Korpusu Minerskiego państwowej.
wy raport jest owocem dogłębnych ba- i dyrektor ds. badań Państwowego Generał Norlain ma nadzieję, że
dań UFO pod wieloma względami, Biura Badań Lotniczych (ONERA) ten raport pomoże w rozwijaniu róż-
a zwłaszcza pod kątem obrony. oraz generał Alain Orszag, doktor na- nych nowych przedsięwzięć, zarówno
Badania prowadziła przez wiele lat uk fizycznych i inżynier uzbrojenia. na poziomie państwowym, jak i, co jest
niezależna grupa byłych „słuchaczy” Komitet wyraża również podzięko- nieodzowne, międzynarodowym. Pre-
Instytutu Wyższych Studiów Bezpie- wanie ludziom z zewnątrz, którzy przy- zes COMETA, generał Letty, wskazu-
czeństwa Państwowego (Institut des czynili się do powstania tego opraco- je na myśl przewodnią raportu, która
Hautes Etudes de Défense Nationale; wania, w tym Jean-Jacques’owi Vales- mówi, że zgromadzone, dobrze udoku-
w skrócie IHEDN) oraz ekspertów co, szefowi SEPRA (Service d’Exper- mentowane obserwacje zmuszają nas
z różnych dziedzin. Przed opubliko- tise des Phénomènes de Rentrée At- do rozważenia wszelkich możliwych hi-
waniem raportu został on przesłany mosphérique) w CNES; François Lou- potez na temat pochodzenia UFO,
prezydentowi Francji, Jacques’owi ange’owi, prezesowi Fleximage, spec- a w szczególności tej, która mówi, że są
Chiracowi, oraz premierowi, Lionelo- jaliście od analizy zdjęć, oraz generało- to pojazdy pozaziemskie.
wi Jospin. wi Josephowi Domange’owi, przedsta- Następnie Komitet przedstawia wy-
Raport jest opatrzony przedmową wicielowi Stowarzyszenia Słuchaczy niki swoich badań. W pierwszej części
generała lotnictwa francuskiego, Ber- IHEDN. autorzy omawiają kilka znaczących
narda Norlaina, byłego dyrektora W swoim wstępie generał Norlain przypadków obserwacji UFO, zarów-
IHEDN, i zaczyna się preambułą au- informuje, w jaki sposób utworzono no francuskich, jak i zagranicznych.
torstwa André Lebeau, byłego szefa komitet. W marcu 1995 roku odwiedził W drugiej części opisują obecną
Państwowego Centrum Badań Kosmi- go, kiedy był jeszcze dyrektorem organizację badań we Francji i za gra-
cznych (Centre National d’Etudes IHEDN, generał Letty w celu przedys- nicą, jak również badania prowadzone
Spatiales; w skrócie CNES) – francus- kutowania projektu dotyczącego UFO. przez naukowców na całym świecie,
kiego odpowiednika NASA. Zbioro- Norlain stwierdził, że jest tym zaintere- które dostarczają częściowego wyjaś-
wym autorem raportu jest COMETA sowany i skierował go do Stowarzyszenia nienia tego zjawiska w oparciu o znane
(Komitet Dogłębnych Badań), zaś ca- Słuchaczy IHEDN, które również udzie- prawa fizyki. Dalej mamy przegląd
łej grupie przewodzi generał francus- liło mu poparcia. W tym miejscu warto głównych wyjaśnień, od tajnych pojaz-
kiego lotnictwa wojskowego, Denis przypomnieć, że 20 lat temu raport tego dów latających zaczynając, a na mani-
Letty z IHEDN. samego Stowarzyszenia doprowadził do festacjach o pozaziemskim charakte-
Na początku podana jest lista utworzenia GEPAN-u (Groupe d’Etu- rze kończąc.
członków komitetu COMETA. Wśród de des Phénomènes Aérospatiaux Non- W trzeciej części raportu omó-
nich znajduje się generał francuskiego identifiés – Grupa Badań Niezidentyfi- wiono środki zaradcze, jakie należy

MARZEC-KWIECIEŃ 2000 NEXUS • 55


przedsięwziąć z punktu widzenia Jeśli chodzi o metodykę badań i ich wyjaśnieniem obserwacji wiązek świat-
ewentualnej obrony, oparte na infor- rezultaty, podaje się przykłady kilku ła. Mikrofale mogą być powodem pa-
macjach pochodzących od pilotów, tak słynnych przypadków (Trans-en-Pro- raliżu ciał.
wojskowych, jak i cywilnych, z uwzglę- vence, Amarante) i podkreśla znacze- W tym samym rozdziale rozważane
dnieniem konsekwencji natury strate- nie katalogów obserwacji pilotów (ka- są również „hipotezy globalne”. Auto-
gicznej i politycznej. talog Weinsteina) i przypadków obser- rzy uważają, że zmyślenia należą do
wacji wzrokowo-radarowych z całego rzadkości i są łatwe do wykrycia. Z gó-
CZĘŚĆ I świata. ry też odrzucają pewne nienaukowe
Fakty i zeznania Omówiono tu również pewne aspe- teorie, takie jak spiskowa, manipulacje
Wiele przedstawionych tu przypad- kty historyczne ze słynnym listem gene- przez potężne tajne grupy, zjawiska
ków jest dobrze znanych większości rała Twininga z września 1947 roku parapsychiczne czy zbiorowe halucy-
badaczy, w związku z czym nie ma potwierdzającym realność i materialny nacje, jako mało prawdopodobne. Po-
potrzeby ich szczegółowo opisywać, charakter UFO. [Chodzi tu o tajne dobnie traktują hipotezę o tajnej [lu-
a jedynie wymienić w formie listy. wówczas pismo wysłane przez amery- dzkiej] broni. W końcowej części roz-
• Zeznania francuskich pilotów: kańskiego generała Nathana Twininga ważają szereg hipotez mówiących
M. Giraud, pilot Mirage IV (1977); do generała George’a Schulgena, o pozaziemskim charakterze zjawiska
pułkownik Bose, pilot myśliwski w którym stwierdza on, że „zjawisko, UFO. Jedna z nich została rozwinięta
(1976); lot Air France nr AF 3532 o którym mowa, istnieje rzeczywiście przez francuskich astronomów Jean-
(styczeń 1994). – nie jest ani zmyślone, ani projekcją Claude’a Ribesa i Guya Monneta. Jej
• Przypadki lotnicze z innych czę- wyobraźni… Obiekty te mają kształt podstawą są „kosmiczne wyspy” wymy-
ści świata: Lakenheath, Wielka Bry- przypuszczalnie zbliżony do dysku i roz- ślone przez amerykańskiego fizyka
tania (1956); RB-47, USA (1957); Te- miary porównywalne do budowanych O’Neilla. Hipoteza ta jest zgodna
heran, Iran (1976); San Carlos de Ba- przez nas samolotów”. Twining pod- z obecnym stanem wiedzy fizycznej.
riloche, Argentyna (1995). kreśla robiące wrażenie powietrzne wy- W dalszej części omówiono ogól-
• Obserwacje naziemne: Antana- czyny tych obiektów i to, że są one nikowo organizację badań UFO w Sta-
narivo, Madagaskar (1954); obserwa- prawdopodobnie zbudowane z metalu, nach Zjednoczonych, Wielkiej Bryta-
cja spodka w pobliżu ziemi dokonana a także inne cechy charakterystyczne, nii i Rosji. W Stanach Zjednoczonych,
przez francuskiego pilota J.-P. Farteka często wiązane z UFO. – Przyp. autora.] zarówno media, jak i badania opinii
(1979); obserwacje dokonane z niewie- Kolejny rozdział, zatytułowany „U- publicznej wskazują na duże rynkowe
lkiej odległości nad poligonem rakie- FO – hipotezy i próby naśladowania” zainteresowanie tym tematem oraz za-
towym Kapustin Jar w Rosji (1989). („OVNI: hypothèses, essais de niepokojenie opinii publicznej. Mimo
• Bliskie spotkanie we Francji: modélisation”), omawia hipotezy i mo- to oficjalne stanowisko władz, a zwła-
Valensole, bliskie spotkanie Maurice’a dele testowane w wielu krajach. Na szcza sił powietrznych, to uporczywe
Masse (1965); Cussac, Cantal (1976); podstawie obserwacji takich paramet- zaprzeczanie, a bardziej dokładnie gło-
Trans-en-Provence (1981); Nancy, tak rów lotu, jak prędkość, sposób ruchu szenie, że nie istnieje zagrożenie bez-
zwany przypadek Amarante (1982). i przyspieszania, a także takich zjawisk pieczeństwa państwa ze strony UFO.
Przytoczone są również dwa anty- jak gaśnięcie silników samochodów W rzeczywistości odtajnione na mocy
przykłady, czyli przypadki zjawisk cał- będących w pobliżu UFO, paraliż Ustawy o Wolności Informacji (FOIA)
kowicie wytłumaczalnych na bazie zna- świadków etc., przeprowadzono już dokumenty ujawniają zgoła odmienny
nych zjawisk fizycznych. częściowe próby napędu, jaki mają obraz. Wynika z nich bowiem, że jedną
Chociaż liczba przypadków jest UFO. Jednym z tych modeli jest napęd z grup obiektów śledzonych przez
ograniczona, wydaje się być całkowicie MHD (magnetohydrodynamiczny), UFO są instalacje nuklearne oraz że
wystarczająca do przekonania czytelni- który przeszedł pomyślnie próby w wo- wojsko i różne służby specjalne stale
ka o otwartym umyśle o realności UFO. dzie. Oczekuje się, że po zastosowaniu badają doniesienia dotyczące UFO.
nadprzewodzących obwodów za kilka- Raport podkreśla wagę i znaczenie
CZĘŚĆ II dziesiąt lat będzie można powtórzyć je działających w USA niezależnych pry-
Obecny stan wiedzy z równym powodzeniem w powietrzu. watnych stowarzyszeń. Wspomina
Druga część zatytułowana „Obecny Inne badania omówione są bardzo o „Dokumencie wprowadzającym
stan wiedzy” („Le point des connais- pobieżnie, zarówno dotyczące napędów w sprawę UFO” („UFO Briefing Do-
sances”) omawia organizacje zajmujące atmosferycznych, jak i kosmicznych cument”) rozesłanym w roku 1995 do
się oficjalnie badaniami UFO we Fran- opartych na wiązkach cząsteczek, a tak- tysięcy osobistości na całym świecie
cji, poczynając od pierwszych instrukcji że antygrawitacyjnych i wykorzystują- oraz prowadzonych w roku 1997 war-
danych Gendarmerie (żandarmeria) cych siły grawitacji planet oraz słońca. sztatach Sturrocka – oba te przedsię-
w roku 1974 w sprawie spisywania W raporcie jest również mowa wzięcia sponsorowane były przez Lau-
doniesień, a na utworzeniu GEPAN-u o tym, że prawdopodobną przyczyną rance’a Rockefellera. Raport Komite-
w roku 1977, jego organizacji i wynikach gaśnięcia silników spalinowych samo- tu COMETA z dużym uznaniem trak-
pracy (zbiorze ponad 3 000 raportów chodów jest promieniowanie mikrofa- tuje „Dokument wprowadzający
żandarmerii, badaniach poszczegól- lowe. Raport stwierdza, że we Francji w sprawę UFO”.
nych przypadków i analizach statystycz- oraz w innych krajach mają miejsce W raporcie jest również wzmianka
nych) skończywszy. Potem następuje próby z wysokiej mocy generatorami o wystąpieniach osób rzekomo dobrze
przegląd uzgodnień między GEPAN- fal o wysokich częstotliwościach. Jed- poinformowanych, takich jak nieżyjący
em, a później SEPRA, i lotnictwem nym z zastosowań takich generatorów już pułkownik Corso. Autorzy uważa-
wojskowym, a także armią, lotnictwem jest broń mikrofalowa. Wiązki cząs- ją, że jego wyznania mogą częściowo
cywilnym i innymi instytucjami, takimi teczek, takich jak na przykład wiązki odzwierciedlać panującą w USA sytua-
jak cywilne i wojskowe laboratoria pro- protonowe, które jonizują powietrze, cję wbrew wielu krytycznym wypowie-
wadzące analizy próbek i zdjęć. dzięki czemu są widoczne, mogą być dziom na ten temat.

56 • NEXUS MARZEC-KWIECIEŃ 2000


Raport przedstawia także w ogól- Następnie Komitet analizuje moż- odpowiadają: nawiązanie przez obce
nym zarysie sytuację panującą w Wie- liwe reperkusje będące wynikiem za- istoty oficjalnego kontaktu; odkrycie
lkiej Brytanii ze specjalnym uwzględ- chowań czynników oficjalnych lub nie- bazy obcych istot na terenie Europy;
nieniem postaci Nicka Pope’a [byłego oficjalnych różnych państw oraz zasta- inwazja (w rzeczywistości mało praw-
pracownika Ministerstwa Obrony i au- nawia się nad możliwością tajnego, dopodobna) połączona z lokalnym lub
tora dwóch książek poświęconych zja- uprzywilejowanego kontaktu ze Stana- ogólnym atakiem; manipulacje lub
wisku UFO] i rozważa możliwość pro- mi Zjednoczonymi. Począwszy od zda- rozmyślna dezinformacja mająca na
wadzenia przez Brytyjczyków tajnych rzenia w Roswell w roku 1947 postawa celu destabilizację pozostałych państw.
badań we współpracy ze służbami USA jest „szczególnie dziwna”. Od COMETA zwraca szczególną uwa-
amerykańskimi. Na koniec wspomina tego momentu Stany Zjednoczone gę na „implikacje aeronautyczne” ze
o badaniach prowadzonych w Rosji uprawiają politykę narastającej tajno- szczegółowymi rekomendacjami ukie-
i ujawnieniu w roku 1991 pewnych ści, co można wyjaśnić jedynie chęcią runkowanymi na różnego rodzaju per-
informacji przez KGB. ochrony za wszelką cenę osiągniętego sonel, taki jak pracownicy lotnictwa,
dzięki badaniom zjawiska UFO wy- kontrolerzy ruchu lotniczego, meteo-
CZĘŚĆ III przedzającego inne kraje zaawansowa- rolodzy i inżynierowie. Podaje również
UFO i obrona nia w dziedzinie techniki wojskowej. zalecenia w stosunku do personelu
W trzeciej części zatytułowanej „U- Następnie autorzy raportu stawiają naukowego i technicznego i postuluje
FO i obrona” („Les OVNI et la pytanie: „Jakie środki powinniśmy ukierunkowanie go na rozwój badań
défense”) mówi się, że wbrew twier- przedsięwziąć obecnie?” Uważają, że w zakresie mogącym mieć zastosowa-
dzeniom o braku wrogich działań ze bez względu na naturę UFO, zasługują nie w obronie i przemyśle.
strony UFO przynajmniej we Francji one na „krytyczną czujność”, zwłaszcza W dalszej części raport rozpatruje
odnotowano kilka przypadków zastra- ze względu na ryzyko „destabilizujących polityczne i religijne implikacje doty-
szania (zdarzenie z samolotem Mirage manipulacji”. W stosunku do elit należy czące UFO przy zastosowaniu jako
IV). Ponieważ nie da się wykluczyć zastosować rodzaj „kosmicznej czujnoś- modelu perspektywy naszej przyszłej
pozaziemskiego pochodzenia UFO, is- ci” i to zarówno na poziomie wewnątrz eksploracji kosmosu znajdującej od-
tnieje pilna potrzeba zbadania konsek- krajowym, jak i międzynarodowym, aby zwierciedlenie w pytaniu: Jak będzie-
wencji tej hipotezy i to nie tylko na zapobiec jakimkolwiek szokującym nie- my to robić i w jaki sposób pode-
poziomie strategicznym, ale również spodziankom, błędnym interpretacjom jdziemy do kontaktów z mniej rozwi-
politycznym, religijnym i społecznym. i wrogim manipulacjom. niętymi cywilizacjami?
Pierwszy rozdział trzeciej części po- Jeśli chodzi o zakres krajowy CO- Tego rodzaju podejście nie jest ni-
święcono perspektywicznej strategii META zaleca wzmocnienie SEPRA czym nowym dla czytelników literatury
i rozpoczyna się on od dwóch fun- i proponuje utworzenie komórki na ufologicznej, niemniej ma tutaj szcze-
damentalnych pytań: „Co, jeśli istoty najwyższym szczeblu rządowym, która gólną wartość z racji poważnego po-
pozaziemskie [istnieją]? Jakie mogą miałaby obowiązek opracowywania hi- traktowania go na tak wysokim szczeb-
być ich zamiary i strategia w świetle ich potez, strategii i przygotowania proje- lu. Nie zostały również pominięte im-
zachowań?” Właśnie te pytania stano- któw porozumień z europejskimi oraz plikacje medialno-publicystyczne, włą-
wią początek najbardziej kontrower- pozaeuropejskimi krajami. Kolejnym cznie z takimi aspektami, jak dezinfor-
syjnej części raportu. krokiem byłoby podjęcie przez kraje macja, obawa przed ośmieszeniem
Rozważane są tu możliwe motywa- europejskie i Unię Europejską, w ra- i manipulacja informacjami przez
cje gości spoza Ziemi, takie jak na mach istniejących politycznych i strate- określone grupy.
przykład ochrona naszej planety przed gicznych sojuszy, akcji dyplomatycznej W swoich wnioskach zespół CO-
wybuchem wojny nuklearnej, co mogą skierowanej na Stany Zjednoczone. META stwierdza, że możliwość fizy-
sugerować częste przeloty UFO nad Głównym pytaniem, jakie stawiają cznej realności UFO kontrolowanych
bazami z wyrzutniami rakiet z głowica- autorzy raportu, jest: „Na jakie sytua- przez inteligentne istoty ma charakter
mi jądrowymi. cje musimy być przygotowani?” I dalej „quasi-pewny”. Tylko jedna hipoteza
uwzględnia dostępne dziś dane – hi-
poteza pozaziemskiego pochodzenia
UFO. Hipoteza ta nie jest oczywiście
udowodniona, niemniej ma daleko
idące implikacje. Cele tych domnie-
manych przybyszy pozostają nadal nie-
znane, lecz muszą stać się tematem
stosownych przewidywań i wynikają-
cych z tego scenariuszy.
W końcowych zaleceniach zespół
COMETA ponownie podkreśla po-
trzebę:
1. Poinformowania wszystkich de-
cydentów i osób na wysokich stanowi-
Zawsze się bałem, że skach o ciążącej na nich odpowiedzia-
któregoś dnia stanie lności;
się coś takiego. 2. Wzmocnienia środków badaw-
czych w ramach SEPRA;
3. Włączenia wykrywania UFO do
zadań agencji zajmujących się inwigila-
cją przestrzeni kosmicznej;

MARZEC-KWIECIEŃ 2000 NEXUS • 57


4. Utworzenia strategicznej komó- zyjnym. Następnie jego odrzutowiec • Teheran, Iran, 18 wrzesień 1976
rki na najwyższym szczeblu państwo- został na kilkanaście sekund zamknię- roku. Dwa wojskowe odrzutowce F-4
wym mającej za zadanie badanie zjawi- ty wewnątrz fluorescencyjnej otoczki. irańskich sił powietrznych ścigały nie-
ska UFO; Radar nic nie wykazał. To bliskie spot- zależnie od siebie szybko lecące lśnią-
5. Podjęcia działań dyplomatycz- kanie obserwowali z oddali dwaj inni ce UFO. Obiekt ten był śledzony
nych w stosunku do Stanów Zjedno- piloci. zarówno wzrokowo, jak i na radarach.
czonych mających na celu nawiązanie • Lot nr 3532 linii lotniczych Air W czasie zbliżania się do niego po-
współpracy w sprawie tego „zasadni- France, 28 styczeń 1994. Lecąc w dzień kładowe bronie i układy sterowania
czego problemu”; w pobliżu Paryża na wysokości 11 800 myśliwców odmawiały kilkakrotnie po-
6. Opracowywania środków, któ- metrów pilot i drugi pilot samolotu słuszeństwa, zmuszając ich pilotów do
rych zastosowanie mogłyby być konie- pasażerskiego Airbus 320111 donieśli zaniechania pościgu. Zauważono, że
czne w nadzwyczajnych przypadkach. o zaobserwowaniu bardzo dużego po- od pierwszego UFO oddzielił się inny
jazdu w kształcie dysku, który leciał obiekt, który prawdopodobnie wylą-
PRZYPADKI OBSERWACJI UFO trochę niżej od nich w odległości około dował.
CYTOWANE W RAPORCIE 50 kilometrów. Wojskowe radary po- • San Carlos de Bariloche, Argen-
W celu podkreślenia powagi zagad- twierdziły obecność obiektu o średnicy tyna, 1 sierpień 1995 roku. Zbliżając
nienia autorzy raportu wyselekcjono- około 250 metrów. Obiekt był obser- się do portu lotniczego Bariloche zało-
wali niewielką, lecz reprezentatywną wowany zarówno wzrokowo, jak i na ga cywilnego samolotu odrzutowego
grupę przypadków. Wiele z nich jest radarze przez około 50 sekund, po doniosła o lecącym równolegle z nimi
znanych ufologom, ale niekoniecznie czym nagle zniknął. UFO. W trakcie podchodzenia do lą-
czytelnikom tego artykułu. Poniżej po- • Baza RAF-u Lakenheath, Wielka dowania w całym porcie zgasły światła
dajemy krótki opis większości przypa- Brytania, 13 sierpień 1956 roku. Przez (zanik prądu), co zmusiło pilota do
dków przedstawionych w raporcie ze- około sześć godzin trwały niezwykłe zaniechania lądowania i wykonania
społu COMETA. manifestacje UFO. W tym czasie na nawrotu. W międzyczasie UFO unios-
radarach było wyraźnie widać kilkanaś- ło się w górę i zniknęło.
• Relacja francuskiego pilota M. cie obiektów, które latały momentami • Antananarivo, Madagaskar, 16
Girauda, 7 marzec 1977 roku. Giraud z prędkością ponad 6 500 km/h, zwal- sierpień 1954 roku. Zaobserwowano
i jego nawigator lecieli nocą samolo- niając chwilami do 160 km/h. Poderwa- zieloną ognistą kulę, która przesuwała
tem Mirage IV w pobliżu Dijon we no w powietrze myśliwce przechwytu- się po niebie pozostawiając za sobą
Francji, kiedy ujrzeli nagle szybko zbli- jące, które zbliżyły się to nich, ale nie ognistą smugę. Kiedy zbliżyła się do
żające się do nich jasne światło. Świat- były w stanie ich zidentyfikować. świadków, ujrzeli oni metaliczny owa-
ło to wisiało za ich ogonem w odległo- • Przypadek RB-47, USA, 17 lipiec lny obiekt wielkości samolotu DC-4.
ści 1 500 metrów, mimo iż starali się go 1957 roku. Zdaniem znanego badacza W czasie jej przelotu w mieście wy-
pozbyć robiąc uniki. Piloci powiadomi- zjawiska UFO, Jerome’a Clarka, to stąpił zanik prądu.
li drogą radiową o swojej przygodzie jeden z najważniejszych przypadków • Kapustin Jar, ZSRR, 28-29 li-
stację radarową, ale radar nie stwier- spotkań z UFO. Załoga odrzutowego piec 1989. Personel wojskowy doniósł
dził obecności tego obiektu. samolotu zwiadowczego RB-47 przez o zaobserwowaniu UFO w kształcie
• Relacja francuskiego pilota my- ponad dwie godziny „potykała się” dysku unoszącego się nad wojskowym
śliwskiego, pułkownika Claude’a Bo- z UFO w czasie lotu wzdłuż Missis- poligonem rakietowym. Pojazd oświet-
se’a, 3 marzec 1976 roku. W czasie sippi nad Teksasem i Luizjaną. UFO lał wiązką światła magazyny broni. Ob-
nocnego lotu treningowego na T-33 było śledzone zarówno wzrokowo, jak serwacja trwała około 90 minut. Podo-
Bose dostrzegł jasne światło szybko i przez radary. Ponadto przechwycono bny raport nadszedł później z innej,
zbliżające się do niego kursem koli- pochodzący z niego sygnał. położonej w pobliżu bazy wojskowej.

W KRÓLESTWIE WŁADCÓW PIERŚCIENIA


dokończenie ze strony 41 do Ginewry i ostatecznie upadku jego królestwa. Poematy opisują głównie
5. Elven to przymiotnik pochodny od słowa „elf”. – Przyp. tłum. proces wkraczania zła do Camelotu z powodu cudzołożnej miłości między
6. „Wróżka” w języku angielskim to – w przeciwieństwie do naszych wyob- Ginewrą i Lancelotem. – Przyp. tłum.
rażeń związanych z tym terminem – zwykle małe stworzenie o ludzkiej postaci, 11. Lohengrin to Rycerz Łabędzia, bohater niemieckiej wersji legendy, znanej
które cechuje chytrość, skłonność do psot i posiadanie nadprzyrodzonych mocy. dobrze od czasów średniowiecza w Europie. Widać w niej wyraźne związki
– Przyp. tłum. z północnoeuropejską legendą o siedmiu łabędziach, jednak jej faktyczne
7. Wieki Ciemności to wczesne średniowiecze w historii zachodnioeuropejs- pochodzenie nie jest znane. Historia dotyczy tajemniczego rycerza, który przyby-
kiej trwające w latach 476-800, kiedy nie było cesarza na zachodzie, lub traktując wa łodzią ciągniętą przez łabędzie, aby pomóc szlachetnej pani w niebezpieczeń-
ten okres bardziej ogólnie – okres między rokiem 500 i 1 000, który charak- stwie. Poślubia ją, ale nie pozwala pytać o swoje pochodzenie. Po pewnym czasie
teryzuje się częstymi konfliktami i zanikiem miast. Obecnie termin ten jest zapomina ona o swoim przyrzeczeniu, a on opuszcza ją i nigdy nie powraca.
używany przez historyków rzadko ze względu na konotację, jaką zawiera ta – Przyp. tłum.
nazwa. Tym niemniej używa się go czasami, zakładając, że ta nazwa wynika nie 12. Percewal to bohater arturiańskiego romansu charakteryzujący się wręcz
tyle z braku materiałów o tamtych czasach, co z faktu, że był to okres dziecinną niewinnością, która chroni go przed pokusami świata i stawia na boku
intelektualnej ciemnoty i barbarzyństwa. – Przyp. tłum. na podstawie Encyc- w stosunku do pozostałych Rycerzy Okrągłego Stołu. W poemacie Perceval, or
lopaedia Britannica Le Conte du Graal (Percewal z Walii) Chrétiena de Troyesa Percewal odwiedza
8. Obecnie anglojęzyczna pisownia tego słowa brzmi „Grail”, podczas gdy zamek zranionego Króla Rybiarza, gdzie ogląda tajemnicze naczynie (Graala),
w języku polskim, jak widać, jest zgodna z brzmieniem oryginalnym. – Przyp. ale ponieważ jest strofowany za zadawanie zbyt wielu pytań, zapomina zadać
tłum. pytanie, które uzdrowiłoby króla. Historia duchowego rozwoju Parsifala od
9. J.R.R. Tolkien, Władca pierścieni (The Lord of the Rings), przekład Maria naiwnego rycerzyka do obrońcy Graala swoją ostateczną formę uzyskała w trzy-
Skibniewska, przekład wierszy Włodzimierz Lewik, Czytelnik, Warszawa, 1981. nastowiecznej opowieści-poemacie epickim Wolframa von Eschenbacha Parzi-
10. Alfred Tennyson, Pierwszy Baron Tennyson znany jako Alfred, Lord val, na podstawie którego Ryszard Wagner napisał swoją ostatnią operę Parsifal
Tennyson (1809-1892). Brytyjski poeta, którego twórczość odzwierciedla wik- (1882). – Przyp. tłum.
toriańską romantykę i estetykę. W roku 1850 za swoje poezje otrzymał nagrodę. 13. Wicca to pogańska religia tkwiąca korzeniami w przedchrześcijańskiej
W roku 1859 wydał Sielanki króla (Idylls of the King) stanowiące cykl 12 zachodniej Europie, która przeżywa okres odrodzenia w XX wieku, głównie
połączonych ze sobą poematów na kanwie legendy o królu Arturze, jego miłości w USA i Wielkiej Brytanii.

58 • NEXUS MARZEC-KWIECIEŃ 2000


• Valensole, Basses-Alpy, Francja, nie, a na polu, gdzie wylądował pojazd, wzniósł się w powietrze i odleciał. Ba-
1 lipiec 1965 roku. Udawszy się o go- przez wiele lat nic nie chciało rosnąć dania miejsca lądowania wykazały, że
dzinie 6 rano na swoje pole lawendy poza karłowatymi chwastami. Przypa- obiekt, który wgniótł tam ziemię i roś-
farmer Maurice Masse natknął się tam dek ten był szczegółowo badany przez liny, był bardzo ciężki i ważył od czte-
na UFO i dwa małe humanoidy. francuskie władze. rech do pięciu ton. I
W czasie zbliżania się do pojazdu zo- • Trans-en-Provence, Francja,
stał sparaliżowany, ale nie stracił przy- 8 styczeń 1981 roku. Farmer Renato Przełożył Jerzy Florczykowski
tomności. Widział, jak obce istoty wra- Niccolai był świadkiem lądowania na
cają na pokład swojego pojazdu i od- jego polu lucerny metalicznego UFO (Źródło: Raport autorstwa Gildasa Bour-
latują. Masse przez wiele tygodni po w kształcie dysku. Było to około godzi- daisa dla CNI News, vol. 5, nr 11 z 1 VIII
tym zdarzeniu odczuwał silne zmęcze- ny 17.00. W chwilę potem obiekt 1999; ‹GBourdais@aol.com›).

BLASKI I CIENIE TEORII HIV


140. L.A. Kozhemiakin, I.G. Bondarenko, (1992), „Genomic instability and AIDS”, Bio-
dokończenie ze strony 24
chimiia, 57:1417-1426.
132. M. Melbye, K. Begtrup, P.S. Rosenberg i inni, (1998), „Differences in susceptibility to 141. H.V. Strandstrom, J.R. Higgins, K. Mossie, G.H. Theilen, (1990), „Studies with canine
AIDS development: A cohort study of Danish and American homosexual-bisexual men, sera that contain antibodies which recognize human immunodeficiency virus structural
1981-1995”, J. Acq. Immune Def. Syndr. Hum. Retrovirol., 18:270-276. proteins”, Cancer Res., 50:5628s-5630s.
133. G.F. Lemp, T.C. Porco, A.M. Hirozawa i inni, (1997), „Projected incidence of AIDS in 142. O. Kashala, R. Marlink, M. Ilunga i inni, (1994), „Infection with human immuno-
San Francisco: The peak and decline of the epidemic”, J. Acq. Immune Def. Syndr. Hum. deficiency virus type-1 (HIV-1) and human T-cell lymphotropic viruses among leprosy patients
Retrovirol., 16:182-189. and contacts: correlation between HIV-1 cross-reactivity and antibodies to lipoarabino-
134. CDC, (1993), „1993 Revised Classification System for HIV Infection and Expanded mannan”, J. Infect. Dis., 169:296-304.
Surveillance Case Definition for AIDS Among Adolescents and Adults”, MMWR, 41:1-19. 143. A.L. Mason, L. Xu, L. Guo i inni, (1998), „Detection of retroviral antibodies in primary
135. M.E. St Louis, K.J. Rauch, L.R. Peterson, J.E. Anderson, C.A. Schable, T.J. Dondero, biliary cirrhosis and other idiopathic biliary disorders”, Lancet, 351:1620-1624.
(1990), „Seroprevalence rates of human immunodeficiency virus infection at sentinel hospitals 144. W.R. Lange, J.C. Ball, W.H. Adler i inni, (1991), „Followup study of possible HIV
in the United States”, NEJM 323:213-218. seropositivity among abusers of parenteral drugs in 1971-1972”, Pub. Health Rep., 106:451-455.
136. D.S. Burke, J.F. Brundage, R.R. Redfield i inni, (1988), „Measurement of the false 145. K. Chant, D. Lowe, G. Rubin i inni, (1993), „Patient-to-patient transmission of HIV in
positive rate in a screening program for human immunodeficiency virus infections”, NEJM, private surgical consulting rooms”, Lancet, 342:1548-1549.
319:961-964. 146. V.F. Turner, E. Papadopulos-Eleopulos, (1994), „Patient-to-patient transmission of
137. E. Dax, (1994), „The HIV Western blot: Reply to letter”, Med. J. Aust., 160:808. HIV in a surgeon’s private rooms: Invited deposition to the Royal Australasian College of
138. T.A. Kion, G.W. Hoffmann, (1991), „Anti-HIV and anti-anti–MHC antibodies in Surgeons”, na stronie internetowej ‹http://www.virusmyth.com/aids/perthgroup/›.
alloimmune and autoimmune mice”, Science, 253:1138-1140. 147. „Human Immunodeficiency Virus Type-1. Qualitative Enzyme Immunoassay for the
139. J. Genesca, B.W. Jett, J.S. Epstein, J.W.K. Shih, I.K. Hewlett, H.J. Alter, (1989), Detection of Antibody to Human Immunodeficiency Virus Type-1 (HIV-1) in Human Serum
„What do Western Blot indeterminate patterns for Human Immunodeficiency Virus mean in or Plasma”, Abbott Laboratories, Diagnostics Division, Abbott Park, Illinois, USA, 1988.
EIA-negative blood donors?”, Lancet, ii:1023-1025. 148. WHO, „The Current Global Situation of the HIV/AIDS Pandemic”, Genewa, 1995.

JEDNOLITA TEORIA MATERII


dokończenie ze strony 34 drutu w tym „morzu przyśpieszenia” da Opór to utrata przyśpieszenia prędko-
Zatem kiedy umieścimy ołowiany bie- podobny efekt. W ten właśnie sposób ści spinowej w czasie jego przemiesz-
gun w morzu cząsteczek o przyśpieszo- działa generator elektryczności. czania się wzdłuż przewodnika.
nej prędkości spinowej, na przykład Podsumowując, popularne w elektry- Natężenie to wielkość przyśpieszenia
w naładowanym kwasie siarkowym, czności określenia uzyskają następujące prędkości spinowej cząsteczek.
przyśpieszanie prędkości spinowej cząs- definicje: Aby przetestować tę teorię w stosunku
teczek nastąpi wzdłuż drutu w kierunku Różnica potencjałów (napięcie) to róż- do konwencjonalnej teorii „elektro-
końca o mniejszej prędkości spinowej. nica prędkości spinowej cząsteczek mię- nów”, należy umieścić przewodnik
We wstępie do tego opisu naszej teorii dzy dwoma punktami przewodnika. w polu sztucznej substancji radioaktyw-
powiedzieliśmy, że podobne „morze Przewodnik to materiał, wzdłuż które- nej. Wynikowe natężenie winno być
cząsteczek o przyśpieszonych spinach” go może przemieszczać się przyśpiesza- znacznie większe niż w przypadku sta-
istnieje wokół magnesu. Umieszczenie nie prędkości spinowej cząsteczek. łych magnesów.
Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnie-
nia zaspokoją ciekawość czytelników
Inter-Spider w tym aspekcie tej teorii. Gdyby ktoś
Internet Service Provider miał jeszcze jakieś wątpliwości z przyje-
mnością postaram się je wyjaśnić.
ul. Żuławskiego 10/3 Obecnie opracowuję podobną odpo-
31-145 Kraków wiedź w sprawie grawitacji, która rów-
tel./fax: (0-12) 632 26 28 nież zajmowała poczesne miejsce w ko-
http://www.ispid.com.pl/ respondencji wśród próśb o bardziej
dogłębne wyjaśnienia. I
e-mail: biuro@ispid.com.pl
Oferujemy na konkurencyjnych warunkach dostęp do Internetu poprzez O autorze:
łącza komutowane i dzierżawione. Wiele dodatkowych możliwości bez dodat- Samuel P. Costin ma wykształcenie z dzie-
kowych opłat (samodzielna aktualizacja WWW, kilka kont pocztowych na dziny nauk stosowanych i jest niezależnym
jednym adresie, liczniki odwiedzin i in.). pisarzem zajmującym się tematyką nauko-
wą. Od kilku lat pracuje nad Jednolitą Teorią
Prowadzimy sprzedaż modemów, wykonujemy instalacje sieci oraz ser-
Materii, która wyjaśnia jego zdaniem struk-
werów sieci lokalnych lub Internetowych.
turę natury w całym pięknie jej prostoty.
Jako krajowy dystrybutor firmy SuSE oferujemy także znaną i cenioną
Samuel P. Costin, P.O. Box 234, Hamilton
dystrybucję Linuxa tejże firmy (SuSE–Linux) – bogaty wybór oprogramowania Hill, WA 6169, Australia, e-mail: ‹jennineco-
(w pakiecie 6 CD + podręcznik 400 str.) za niewygórowaną cenę (200,00 zł). stin@netscape.net›.
Także oprogramowanie dla Linuxa – LinuxCAD, VariCAD i in.
Przełożył Jerzy Florczykowski

MARZEC-KWIECIEŃ 2000 NEXUS • 59


LISTY DO REDAKCJI
Szanowna Redakcjo, Następnym argumentem, który wspiera słusz- głady ludzkości. Bardziej się lękam skutków po-
ność odkryć autora jest choćby data wzniesienia czynań nieodpowiedzialnych ludzi będących
Czytam wasze pismo od
piramid w Gizie – 10.450 rok p.n.e. – o czym u władzy niż „gniewu” przyrody.
nr 3 i cieszę się, że pojawił się
mówili już wcześniej Edgar Cayce i polska jasno- Co się tyczy odkrycia tuneli pod Sfinksem, na
następny (obok „Nieznanego Świata”) wspaniały
widzka Elżbieta Pobl-Sokołowska. Dzięki jej prze- razie nie wiadomo mi nic konkretnego na ten
informator prezentujący obiektywnie trudne te-
kazom channellingowym na temat Atlantydów, temat, ponieważ łapę na tym położył nadzorujący
maty, o których rzadko się słyszy…
których Alford zignorował, twierdząc, że nie ma wykopaliska w Gizie z ramienia rządu egipskiego
Moje zainteresowania nie wyjaśnionymi zja-
bezpośrednich dowodów na istnienie Atlantydy dr Zawi Hawass, który nie chce dopuścić do tego
wiskami i zagadkami ludzkości liczą dopiero nie-
(teraz jest już odnaleziona), dokonałem ich iden- miejsca niezależnych badaczy. Obawiam się, że
co ponad rok, a już zrozumiałem, że życie bez
tyfikacji. Mianowicie jasnowidzka mówi, że At- nieprędko dowiemy się, co tam odkryto. Niewy-
dawki nieznanego okazuje się nudne i pozbawio-
lantydzi to potomkowie bogów i ich wojowników kluczone że tamtejsze znaleziska mogą poważnie
ne większego sensu. Uważam, że najpiękniejszym
zrodzeni z ziemskich kobiet. Przecież to nikt inny zatrząść dotychczasową wiedzą na temat starożyt-
uczuciem (oprócz miłości), jakiego człowiek może
jak ci sami Nefilim z Biblii z rozdziału 6 Księgi ności i być może stąd ta zwłoka.
doświadczyć, jest odkrywanie tajemnic i poszuki-
Rodzaju błędnie tłumaczeni jako giganci. I to oni Jeśli jednak nie ma tam niczego niezwykłego,
wanie prawdy, którą trafnie określa motto serialu
są twórcami piramid zbudowanych dla swoich co by mogło zaszkodzić dotychczasowej wiedzy
z „Z Archiwum X”: „The Truth Is Out There”
bogów. Przekazy jasnowidzów są prawdziwe! na temat Egiptu i starożytności, jak to sugeruje
(„Prawda jest daleko stąd”). Nasze życie jest wte-
Należy wspomnieć także o otwarciu w roku Hawass, to po co ta cała konspiracja. Czyż nie
dy fascynujące, a co najważniejsze oderwane od
1997 przez władze egipskie ukrytych drzwi w szy- prościej byłoby zamknąć wszystkim usta zapra-
szarości i kieratu dnia codziennego. Właśnie dzię-
bie Komory Królowej. Do dzisiaj nie ujawniono szając kilkunastu dziennikarzy i niezależnych ba-
ki takim pismom jak „Nexus” mamy możliwość
nam, co tam znaleziono (przynajmniej ja nic nie daczy, aby pozwolić im rzucić okiem na to, co tam
dotrzeć do informacji, które samemu byłoby nam
wiem). Czyżby więc Egiptolodzy milczeli dlatego, jest, a następnie podziękować im za okazaną uwa-
trudno zdobyć.
że teoria Alforda o funkcji Wielkiej Piramidy (fas- gę i delikatnie wyprosić, mówiąc, że następnym
Niepokoją mnie trochę trzęsienia ziemi, jakie
cynująca) okazała się trafna, czy też jest inny razem zostaną tam zaproszeni po opisaniu i skata-
ostatnio dość często występują w wielu rejonach
powód? logowaniu znalezisk. Ta cała sprawa pachnie nie-
świata. Chciałbym dowiedzieć się, czy mogą one
Wiele w tej książce jest mowy o ignorancji ładnie na odległość.
być związane z teorią Richarda Noone’a, o której
i uwarunkowaniu ekspertów mocno obstających Ryszard Z. Fiejtek
pisaliście, czy też są to raczej efekty przebieguno-
przy swoich paradygmatach. Jednak zupełnie nie
wania osi ziemskiej, o czym w swoich readingach W POPRZEDNICH NUMERACH „NEXUSA”
rozumiem, dlaczego autor sam prezentuje stano-
mówił Edgar Cayce, bądź naturalny proces za-
wisko „monopolisty” na własną teorię. Lekcewa- Nr 5 (3/1999), cena 6,00 zł
chodzący w skorupie ziemskiej. Wprawdzie nie Bronie manipulujące ludzką świadomością; Taje-
ży pewne rzeczy, np. podejrzewa, że kosmici to
znam się na sejsmologii i mimo iż nawet Noone mnice dzienników majora Jordana, cz. 2 (dokoń-
„domniemane” istoty, a UFO to nie dające się
powiedział, że nie należy wpadać w panikę z po- czenie), Szczepionki – czy na pewno bezpieczne
badać zjawisko. Absolutnie się z tym nie zga-
wodu byle trzęsienia ziemi, to jednak wydaje mi i skuteczne?, cz. 1; Genetycznie modyfikowana
dzam. Starożytni bogowie to także przedstawiciele
się to zatrważające. żywność – nieprzewidywalne ryzyko; Silnik napę-
pozaziemskiej cywilizacji, tyle że nie przypomina-
Zaciekawił mnie także artykuł z nr 5 „Nexu- dzany energią stałych magnesów; Ukryte dzieje
ją typowych „szaraków”. W dziedzinie ufologii nie
sa” pt. „Ewolucja czy interwencja?” Jako że temat Jezusa i Świętego Graala, cz. 2; Ewolucja czy
brak autorytetów, które na pewno polemizowały-
ten jest w kręgu moich zainteresowań (co prawda interwencja?; NOLe i pozaziemskie jednostki bio-
by z Alfordem na temat badania zjawiska UFO. logiczne; Tajemniczy kryształ, cz. 2 (dokończenie).
jeszcze „młodych”), po jego przeczytaniu kupiłem
Najbardziej rażący przykład, który umacnia
książkę i muszę powiedzieć, że się nie rozczarowa-
moje przypuszczenia nie zdradzania przez autora Nr 6 (4/1999), cena 6,00 zł
łem. Chciałbym przedstawić krótki komentarz
dowodów nieco implikujących w jego dzieło, jest Tajne wojny narkotykowe CIA, cz. 2; Banki cent-
i podzielić się z redakcją i czytelnikami odkrycia- ralne i prywatna kontrola pieniądza, cz. 1; Szcze-
stwierdzenie, że M. Cremo i R. Thompson dowie-
mi oraz spostrzeżeniami związanymi z Bogami pionki – czy na pewno bezpieczne i skuteczne?,
dli, iż przez miliony lat na Ziemi żyły hominidy.
Nowego Tysiąclecia. cz. 2 (dokończenie); Zapper Becka – nadzieja na
Nie jest to cała prawda, gdyż „Zakazana archeo-
Zacznę od tego, iż uważam, że książka ta jest wyleczenie z AIDS; Abiogeneza lub efekt Fran-
logia” prezentuje niezwykłe fakty na to, że czło-
wielkim przełomem, jeśli chodzi o rozwiązanie kensteina; Ukryte dzieje Jezusa i Świętego Graala,
wiek współczesny żył także wcześniej, niż to za-
zagadki naszego pochodzenia i nie tylko. Oczy- cz. 3 (dokończenie); Młot i wahadło, cz. 1; Bliskie
kłada teoria ewolucji Darwina. Alford nie raczył
wiście pisał o tym już wcześniej Z. Sitchin w „Kro- spotkanie z ludźmi w czerni, cz. 1; Stwórcy
poinformować o tym czytelników.
nikach Ziemi”, ale to, co szczególnie odróżnia ją od Skrzydeł, cz. 1.
Kompletnie nieodpowiedzialne jest także sta-
innych tego typu publikacji, to fenomenalna chro-
nowisko autora w sprawach wiary. Uważa on, że Nr 7 (5/1999), cena 7,00 zł
nologia. Na mnie wywarła ona ogromne wrażenie
nie widzi żadnych przeciwwskazań, aby ludzie Kontrola umysłów i Nowy Porządek Świata; Banki
i mogę z całą stanowczością powiedzieć, że jest to
nadal wierzyli w Boga tyle tylko, że w Boga przez centralne i prywatna kontrola pieniądza, cz.
odkrycie na miarę stuleci i wcale nie przesadzam. 2 (dokończenie); Zanieczyszczenia szczepionek;
duże „B”. Nie zdaje sobie sprawy z tego, co mówi,
Alford jest pierwszym człowiekiem, który złamał Technologia genu terminacyjnego; Przekaźnik
przecież gdyby chrześcijanin czy żyd czcił Boga,
zakamuflowane daty w Biblii, a na dodatek zna- energii Ziemi; Gwiezdny ogień – złoto bogów, cz.
o którym nic nie wie, cała religia i wiara tego
lazł wiele dowodów, które to potwierdzają. Już 1; Młot i wahadło, cz. 2 (dokończenie); Bliskie
człowieka straciłaby sens. Cóż by się stało, gdyby
choćby z tego względu wybitni naukowcy czy spotkanie z ludźmi w czerni, cz. 2 (dokończenie);
ludzie wierzący dowiedzieli się nagle, że Bóg,
bibliści powinni zwrócić na niego uwagę. Stwórcy Skrzydeł, cz. 2.
którego czczą, jest kosmitą?!
Ja sam zauważyłem kolejną prawidłowość,
Ogólnie książka jest bardzo dobra i gorąco ją Nr 8 (6/1999), cena 7,00 zł
o której nie wspomina autor, która potwierdza, że
polecam spragnionym niekonwencjonalnej wie- Chemiczne smugi – trucizna spadająca z nieba;
to nie może być dziełem przypadku. Chodzi mi
dzy. Mimo kilku drobnych sprzeczności i nieścis- Zasłona dymna nad śmieciami; Pokarm dla skóry;
o śmierć patriarchy Matuszelacha, który zmarł
łości jest warta lektury. Tajemnice generatora Rife’a, cz. 1; Od pamięci
dokładnie w chwili potopu, tj. w roku 10.983
wody do biologii numerycznej; Gwiezdny ogień
p.n.e. Gdyby w Księdze Rodzaju jego długość P.S.: Czytałem kiedyś, że pod łapami Sfinksa – złoto bogów, cz. 2; Antarktyda – zaginiona
życia była choć o rok dłuższa, cała chronologia odkryto tunele mające zawierać zwoje Atlanty- Atlantyda?, cz. 1; Podróż do wiedzy o życiu po
nadawałaby się do wyrzucenia. Wiarygodność dów. Pewien milioner planował wspólnie z dyrek- śmierci; Stwórcy Skrzydeł, cz. 3 (dokończenie).
danych liczbowych w Biblii jest oszałamiająca. torem nekropolii w Gizie rychłe ich zbadanie. Czy
Sądzę, że dla tych czytelników, którzy popie- redakcja wie coś o tym? Nr 9 (1/2000), cena 7,00 zł
rają teorię ewolucji człowieka i uważają siebie za Kontrola umysłów z powietrza; Budowa Wielkiej
Z poważaniem
potomków neandertalczyków może być zaskocze- Piramidy w Gizie; Blaski i cienie teorii HIV, cz. 1;
Jarosław J., Leszno Wielkopolskie
niem fakt, iż są w błędzie. W roku 1997 nauko- Tajemnice generatora Rife’a, cz. 2 (dokończenie);
wcom z Uniwersytetu Oksfordzkiego i Londyńs- O tym, w jakim stopniu teoria Noone’a jest Transmutacja rtęci w złoto; Gwiezdny ogień
– złoto bogów, cz. 3 (dokończenie); Antarktyda
kiego Muzeum Historii Przyrody udało się po raz prawdziwa, przekonamy się 5 maja 2000 roku,
– zaginiona Atlantyda?, cz. 2 (dokończenie); Kon-
pierwszy uzyskać kod genetyczny tegoż osobni- kiedy to planety Układu Słonecznego ustawią się
takty z obcymi istotami w „Zgromadzeniu”, cz. 1;
ka. Po porównaniu jego DNA z naszym stwier- po jego jednej stronie. Zapewne dojdzie do nasile- Starożytne pojazdy latające.
dzono, że neandertalczycy nie są bezpośrednimi nia się trzęsień ziemi i erupcji wulkanów, niemniej
przodkami Homo sapiens (sapiens). To kolejne nie sądzę, aby doszło do jakiegoś większego kata- UWAGA: Powyższe numery można zakupić bezpo-
potwierdzenie teorii A. Alforda. Jak widać ewolu- klizmu. Jeśli o to chodzi, śpię spokojnie, ponieważ średnio z naszej redakcji za pomocą przekazu zamie-
cja człowieka przypomina „błędne koło” i prowa- nie wierzę, mimo wielu przepowiedni, aby za mo- szczonego w środku numeru! Numerów 1, 2, 3 i 4 już
dzi darwinistów coraz bardziej w ślepą uliczkę. jego życia doszło do zapowiadanej od dawna za- nie posiadamy i prosimy ich NIE ZAMAWIAĆ!

60 • NEXUS MARZEC-KWIECIEŃ 2000