You are on page 1of 4

20) Mexická herečka Salma Hayek v úlohe maliarky Fridy Kahlo.

21) “Guernica” od Pabla Picassa, zobrazuje


španielsku občiansku vojnu. 22) Valle-Inclán, španielsky modernistický spisovateľ. 23) Kolumbijský spevák
Juanes. 24) Španielski herci Javier Bardem a Penélope Cruz na premiére filmu Woodyho Allena Vicky
Cristina Barcelona. 25) “Saturn požierajúci svojho syna” od Goyu. 26) Kolumbijská speváčka Shakira. 27)
Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru García Márquez. 28) Španielska filozofka María Zambrano. 29) Tango.
30) Španielsky herec Antonio Banderas a Madonna vo filme Evita, o živote Evy Perón… “Neplač pre mňa
Argentína…”.

Tieto vety patria do literárneho žánru, ktorý


Vieš povedať nejaké slovo po
španielsky? Ktoré?
sa volá greguería. Vytvoril ho spisovateľ
_______________________ Ramón Gómez de la Serna:
_______________________ -Veslá sú mihalnicami lodí.
-Skrutky sú klince očesané na cestičku na
stred.
Nájdeš v
-Medzi železničnými koľajnicami rastú
osemsmerovke 14
španielskych krstných samovražedné kvety.
mien?
A P E D R O B F X I D M
J D G E W H D M S P G I
J E N V C S S O J E J G
A U C A R M E N F P A U
M D A H E E H I A E J E
I E F N C V X C N V I L
C A T A L I N A A S Q I Ak máš chuť naučiť sa po španielsky, alebo
A R T Y O U I O S P A N sa chceš vo svojej španielčine zdokonaliť,
E D G H L J K L U Ñ J E pridaj sa ku skupine z Facebooku “Español en
L X F R A N C I S C O S Nitra”. Čakajú ťa stretnutia, filmy, knihy, tanec,
A V B N M Q W E R T S Y
zábava po španielsky a oveľa viac. Ďalšie
U B O R I S L A O C E Z
informácie na: espanol.en.nitra@gmail.com
M A T E O T Y U J K O I

Štúdium španielčiny na Katedre romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína


Filozofa v Nitre ti okrem možnosti naučiť sa po španielsky ponúka, a to v teoretickej i
praktickej podobe, formáciu v rozličných humanitných oblastiach so zameraním na
hispánsky svet: lingvistika, preklad, literatúra, pedagogika, dejiny, kultúra, umenie,
vedný výskum, medzinárodné vzťahy... toto všetko v tvorivom prostredí, ktoré je
otvorené novým a obohacujúcim podnetom zo strany študentov i pedagógov.

NOVINKA!!!
Naše oddelenie hispanistiky disponuje aj
príručnou knižnicou -študenti môžu
Prijímame aj študentov materiál konzultovať, alebo si ho
s nulovou znalosťou š panielčiny. zapožičať.

Štúdium ťa pripravuje na rôznorodé možnosti profesionálneho


uplatnenia: prekladateľ, učiteľ španielčiny, jazykovo-pedagogický
poradca, filológ, poradca v oblasti medzinárodnej spolupráce s
hispánskymi krajinami, jazykový asistent vo firmách, tlmočník, SEKCIA ŠPANIELSKEJ
pracovník vo verejnej správe, vedec, lingvista, literárny kritik, FILOLÓGIE
spisovateľ, kultúrno-spoločenský mediátor, etymológ, historik, Univerzita Konštantína Filozofa
lexikograf, poradca v edičnej činnosti, redaktor, učiteľ slovenčiny Filozofická fakulta
pre španielsky hovoriacich študentov. V kombinácii s iným Katedra romanistiky
Hodžova 1
predmetom, resp. študijným programom ti otvára široké spektrum
94901 Nitra
ďalších pracovných možnosti vo sfére filozofie, sociálnych a
espanol.en.nitra@gmail.com
+++ ++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ ++

prírodných vied, telesnej výchovy, žurnalistiky, turizmu a umenia,


“Español en Nitra” (Facebook)
ale aj ekonómie a práva…
Prečo by si
mal študovať
španielčinu?

• Je tretí svetový
jazyk (pred ňou sú len čínština a angličtina).

• Je druhý jazyk v
¡Azúcaar! medzinárodnej komunikácii a tretí pokiaľ
ide o politiku, ekonómiu a kultúru.

• Ti dáva .
• Ti umožňuje komunikovať s viac ako
na celom svete. ¡Olé!
• Je oficiálnym jazykom .

• Je jedným z jazykov.
• Môže slúžiť ako pri
učení ďalších románskych jazykov
(francúzština, taliančina, portugalčina či
rumunčina)

• Otvára dvere do
(latinskomerická, arabská, filipínska,
španielska, severoamerická, africká…).
• a do

:
Slovo “España” je
odvodené z rímskeho
Hispania, čo znamená…
Zem králikov!

Štyri veci nemožno dlho ukrývať: vedu, hlúposť,


bohatstvo a chudobu.

V 14. a 15. storočí spolu na Pyrenejskom


(Iberskom) poloostrove harmonicky
nažívali kresťania, židia a moslimovia!

.
1) Fiesta de la Tomatina, slávnosť
paradajok, resp. paradajková vojna! 2 y
3) Salsa a flamenco. 4) Dama z Elche,
predrománska busta z iberského kameňa.
5) Stále aktívne Rímske divadlo v
Méride. 6) Mapa Hispánie. 7) Averroes,
filozof Al-Andalus. 8) Alhambra, palác
Nazarí v Granade. 9) Spievanie
mozarabskej jarche (báseň v starej
španielčine s arabským vplyvom). 10)
Machu Pichu, sídlo Inkov v Peru. 11)
Kalendár Mayov. 12) Postavy don
Quijote a Sancho Panza zo
Cervantesovho románu. 13) Manilská
šatka, typická pre Andalúziu, má pôvod
na Filipínach, kde sa tiež hovorí po
španielsky. 14) Buika – speváčka
flamenca z Rovníkovej Guiney, kde je
španielčina úradným jazykom. 15) Plagát
z filmu Všetko o mojej matke od
Almodóvara. 16) 15% obyvateľov USA
sú Hispánci. 17) Dalí, španielsky
surrealistický umelec. 18) “Kúpeľna” od
Botera, najslávnejšieho
latinskoamerického maliara. 19)
Kubánsky herec Andy García v úlohe
Garcíu Lorcu (španielsky básnik) vo
filme Smrť v Granade.