You are on page 1of 40
Modern Spin Filistin Devrimi 1988 Issil devetinin Auruimasyla ark diplomat ve vemanlain Konust olmakian gharak ‘iin dans kamsoyunun ills Gzerinde soplayan Flin, dha o zaman bile “elenckst ie toplum’ eid Bugin ark “Onadogu devrine”cemberinin moskee” de nitelonmest dana aig géranayor dt ols, 40 yth askin bir siredr diya haptals sistem konto) oden agli ldisine dayag 3b? konums dlrenmekie olan Fustin balk, sizzlini ba ‘aglamdn sik sk karasinidss Cin Hind halklarnin absne, anti empenai micadele ign sefeber edie) MikID geenekerien yoksindy, bu guleneller Bigeye gk daha Oaceden nil ecm olan kapitalizm tarsindan gizilmis, Filiin halk, hig dike yz yldan ber iaya kapalzminin Jinemse! perekerine gine all Gt ola dinsearn sie olan yeniden Surmayn afgomsn. Bu anlamda 1947 bslayan steak savas dBneminden nce de, Fistin aks Kendfini Iapialiemle micadee igerspce geben bie halk Eski_ Filistin FFigifde yeenekel dizen, ager, ulema ve Osnank birokrassl amanda kurulmy bir dengeye davunyont. Asie yopva, yalzed Flitin yOresinds saan zaten gok fen lmayan igsbelr atusinds degil Klee de arin sintirivords, Itanbal tamfindan sayin. een valle arafadan est eden vergl yOkimlilikles, agst eyhesnin yardmuvlakiserin DisikiORd“emeinde esplanyorda, Versinja bilfil onlay se, oO zaman eyble aymy igi olan allerime bwraliyor ve bale ikizam sien He agit yap ice poem Desletin defeat ainler arse’ rchabetn, smite, sl gmigmayn Badges nije Ualr eld. Seybledn eo Gnemll ghevlerinden ti rea Sans Mulcmaiéyaya (uhamein. Svan) Anish Ye tice ein gok daha fla aan Seria lia (Hall oak. Seon) ghee iy haya gesinde ora as alanslilan sine ballasts. Asin bu ede aebler ve devettrafinden tenn eSB sein Isher seni. agamonin olonnndgy ve ver yKimlllernn ice ik oldu Nowa ist kn, tal anounn yas catnip scbze alge, ice, Gebenen sehen stun ve sam Ye zen Jas inated ve harass. gk sean ve eel tr gOrindm tacanmgs Ata 19. yin int yaaa top hala

You might also like