You are on page 1of 4

CONTOH TEKS PENDAHULUAN BAHAS ALA PARLIMEN

Dengan lafaz bismillahirahmanirrahim, saya membuka arena perdebatan pada hari


ini.
Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Yang Dipertua, barisan kerajaan,
perwakilan pembangkang, Ahli-ahli Yang Berhormat sidang parlimen sekalian.

Assalamualaikum, warahmatullah hiwabarakatuh, salam sejahtera dan selamat


bersidang.

Tuan Yang Dipertua, Ahli-ahli Yang Berhormat sekalian, saya amat bersyukur
kerana berkat keamanan dan keharmonian bawah kepemimpinan kerajaan pada
hari ini dewan kembali bersidang untuk membahaskan satu usul yang begitu
penting untuk dilaksanakan.

Tuan Yang Dipertua,


Usul pada hari ini berbunyi,.”…..,”

CONTOH TEKS KETUA PEMBANGKANG

�SALAM

�TERIMA KASIH YB. TUAN YANG DIPERTUA, RAKAN-RAKAN PIHAK PEMBANGKANG ,
JEMAAH KABINET, SETERUSNYA AHLI-AHLI DEWAN YANG DIHORMATI.
�SEBENTAR TADI, YANG AMAT BERHORMAT PERDANA MENTERI TELAH
MEMBENTANG SATU USUL IAITU…
(USUL)
�NAMUN, SETELAH KAMI KAJI, KAMI TELITI TERDAPAT KELEMAHAN DAN KETIDAK
RELEVANAN USUL KERAJAAN PADA HARI INI.
�DENGAN IZIN TUAN YANG DIPERTUA, KAMI MOHON MEMBANGKANG DAN
MENOLAK USUL KERAJAAN.
�TUAN YANG DIPERTUA DAN AHLI-AHLI DEWAN
�YANG AMAT BERHORMAT PERDANA MENTERI SEBENTAR TADI TELAH
MEMBERIKAN DEFINISI DAN TAKRIFAN USUL KITA PADA HARI INI.
�KAMI MENERIMA DENGAN PINDAAN DEFINISI USUL PIHAK KERAJAAN.
�DEGAN IZIN TUAN YANG DIPERTUA, SAYA MOHON MEMINDA FRASA

...................................................................................................................................
KAMI TAKRIFKAN FRASA ....................................................................................
IALAH ...........................................................................................................................
....
.....................................................................................................................................
.......
RASIONALNYA ..............................................................................................................
..

�OLEH ITU, SAYA MEMOHON AGAR AHLI-AHLI DEWAN MENERIMA PINDAAN


DEFINISI PIHAK PEMBANGKANG.

�TUAN YANG DIPERTUA DAN AHLI-AHLI DEWAN


�BANGUN YANG AMAT BERHORMAT PERDANA MENTERI TELAH MEMBERIKAN SATU
PREMIS YANG AMAT RAPUH IAITU

.....................................................................................................................................

�PREMIS YANG MEREKA KEMUKAKAN TIDAK RELEVAN DAN TIDAK RASIONAL


DENGAN USUL YANG MEREKA SENDIRI BENTANGKAN.
�SETERUSNYA, IZINKAN SAYA MEMBIDAS HUJAH YANG TELAH DIKEMUKAKAN OLEH
YANG AMAT BERHORMAT PERDANA MENTERI. SEBENTAR TADI PERDANA MENTERI
TELAH MEMBENTANGKAN SATU
HUJAH IAITU ............................................................................................................
�BIDASAN SAYA AMAT MUDAH ...........................................................................

.....................................................................................................................................
�TUAN YANG DIPERTUA DAN AHLI-AHLI DEWAN
�UNTUK MENOLAK USUL PADA HARI INI, PIHAK PEMBANGKANG TELAH
MELETAKKAN SATU PREMIS YANG AMAT SIMPLISTIK IAITU
(USUL)
�RASIONALNYA IALAH
(DASAR)
�UNTUK MENGUKUHKAN PREMIS PIHAK PEMBANGKANG BAGI MENOLAK USUL,
KAMI TELAH MELETAKKAN 3 STRATEGI UTAMA IAITU, SAYA SELAKU KETUA
PEMBANGKANG AKAN MEMBENTANGKAN HUJAH PERTAMA IAITU
1. …
�MANAKALA PEMBANGKANG KEDUA AKAN MEMBENTANG DUA HUJAH IAITU
2. …
3. …
�PEMBANGKANG KETIGA PULA, SAYA TELAH AMANAHKAN UNTUK MEMBIDAS DAN
MEMBETULKAN KEPINCANGAN HUJAH KERAJAAN YANG
CUBA MERAIH SIMPATI AHLI-AHLI DEWAN UNTUK MENERIMA USUL YANG MEREKA
BENTANGKAN. SETERUSNYA PEMBANGKANG KETIGA AKAN MENGUKUHKAN HUJAH-
HUJAH PIHAK PEMBANGKANG UNTUK MENOLAK USUL PADA HARI INI.
�DENGAN IZIN TUAN YANG DIPERTUA DAN AHLI-AHLI DEWAN
�SAYA MEMBENTANG HUJAH PERTAMA PEMBANGKANG IAITU
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
�BERDASARKAN HUJAH DAN FAKTA YANG SAYA BENTANGKAN TADI, JELAS
BAHAWA
(HUJAH)
DAN SELARAS DENGAN PREMIS KAMI IAITU
MAKA USUL (hujah kerajaan)

WAJAR DITOLAK SEBULAT SUARA.

CONTOH TEKS PENGGULUNGAN PEMBANGKANG

�SALAM
�TERIMA KASIH SEKALI LAGI YANG BERHORMAT. TUAN YANG DIPERTUA, RAKAN-
RAKAN PEMBANGKANG, YANG BERHORMAT JEMAAH KABINET, SETERUSNYA AHLI-
AHLI DEWAN YANG DIHORMATI.
�BERTEMU SEKALI LAGI DI ARENA PENGGULUNGAN.
�TUAN YANG DIPERTUA DAN AHLI-AHLI DEWAN.
�USUL PADA HARI INI BERBUNYI ….
�KAMI PIHAK PEMBANGKANG YANG PRIHATIN DAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK
MEMBERIKAN KESEJAHTERAAN KEPADA RAKYAT TELAH MEMBERIKAN DEFINISI DAN
PREMIS YANG PADU DAN JITU UNTUK MENOLAK USUL PIHAK KERAJAAN.
�DARI AWAL PERDEBATAN PIHAK KERAJAAN MELAKUKAN BANYAK KESILAPAN
YANG DILKUKAN SECARA INDIVIDU ATAU BERPASUKAN.
�PIHAK KERAJAAN GAGAL MEMBERIKAN DEFINISI SECARA KONSEP YANG MANTAP
�PIHAK KERAJAAN JUGA TELAH MEMBERIKAN PREMIS YANG AMAT RAPUH DAN
TIDAK RASIONAL.
�UNTUK MENYOKONG USUL PADA HARI INI, PIHAK KERAJAAN TELAH
MEMABERIKAN 3 HUJAH, IAITU
1. ...............................................................................................................................
2. ................................................................................................................................
3...................................................................................................................................
�NAMUN TUAN YANG DIPERTUA, KETIGA-TIGA HUJAH PIHAK KERAJAAN DAPAT
SAYA SIMPULKAN BAHAWA HUJAH-HUJAH TERSEBUT AMAT TIDAK RELEVAN DENGAN
PREMIS MEREKA UNTUK MENYOKONG USUL.
�KETIGA-TIGA HUJAH MEREKA, TELAH GAGAL MENUNJUKKAN BAHAWA
................................................................................................................
..

................................................................................................................
.....................

�MEREKA HANYA .....................................................................................................

.....................................................................................................................................

�TERDAPAT JUGA PERCANGGAHAN HUJAH ANTARA ...................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

�TUAN YANG DIPERTUA DAN AHLI-AHLI DEWAN.


�DARI AWAL PERDEBATAN, SELAKU PEMBANGKANG YANG DIBERI BERWIBAWA ,
KAMI TELAH MEMBUAT KAJIAN DAN PENYELIDIKAN TERHADAP USUL PADA HARI INI.
�SAYA TELAH MEMBERIKAN DEFINISI YANG MANTAP DAN AMAT MUDAH DIFAHAMI.
�UNTUK MENYOKONG USUL PADA HARI INI, KAMI TELAH MELETAKAKKAN SATU
PREMIS YANG KUKUH IAITU …(usul)
�RASIONALNYA IALAH …(dasar)
�BAGI MEMANTAPKAN LAGI PREMIS KAMI UNTUK MENOLAK USUL, KAMI TELAH
MENGEMUKAKAN TIGA HUJAH YANG DISOKONG OLEH FAKTA DAN BUKTI YANG
KONKRIT. TIGA HUJAH KAMI IALAH
1. …
2. …
3. …

�OLEH ITU TUAN YANG DIPERTUA DAN AHLI-AHLI DEWAN, TIDAK ADA LAGI
KERAGUAN, YANG GELAP DAH JADI TERANG, YANG BENGKOK TELAH LURUS. USUL
KERAJAAN AMAT TIDAK RELEVAN DAN TIDAK MEMBERI MANFAAT JIKA DILULUSKAN.

�NAMPAKNYA KERAJAAN KITA PADA HARI INI, TIDAK MEMBUAT PERSEDIAAN YANG
CUKUP SEBELUM MEMBENTANGKAN USUL. HUJAH-HUJAH YANG DIBENTANGKAN
UMPAMA MENANAM TEBU DI BIBIR SAHAJA.
�JANGANLAH AHLI-AHLI YANG BERHORMAT TERPEDAYA DENGAN JANJI MANIS TAPI
PALSU YANG DILEMPARKAN OLEH MEREKA DALAM USAHA MENGABURI PEMIKIRAN
AHLI DEWAN UNTUK MENERIMA USUL.
�AKHIRNYA, SAYA MENYERU KEPADA AHLI-AHLI DEWAN MENGGUNAKAN
BIJAKSANAAN DAN KEWARASAN UNTUK KITA MENOLAK USUL PADA HARI INI DEMI.

MEMBINA SEBUAH NEGARA BANGSA YANG BERSATU PADU YANG MENJADI


TERAS KEPADA PEMBANGUNAN DAN KEMAJUAN NEGARA.

�MARILAH BERSAMA-SAMA PIHAK PEMBANGKANG UNTUK MENOLAK USUL PADA


HARI INI IAITU …
SEBULAT SUARA TANPA KOMPROMI.
�SEKIAN, MOHON USUL DITOLAK.