You are on page 1of 116

Haengma

Kim Sung-rae

Ngi dch: Ko Aiuro

Trang 1

Li m u
T haengma khng c quen thuc lm vi ngi nc ngoi. Ti ngh khng c cch dch trc tip t ny sang ting
Anh hay ting Nht, nhng ti tin rng haengma ng c c trng ngha ca ring n ging nh tn cng hay hnh c
nh nhng. Chng ta cn thm nhiu n lc cho trng ngha ny cho n khi n c bit n rng ri.
c vi quyn sch vit v haengma, nhng hu ht u khng c nh ngha r rng. Hn na, vi quyn sch bn lun
v mt phm vi ln vi nhiu ni dung, lm cho ngi c cng thm cm thy nhm ln. Tht kh nh ngha haengma,
bi v haengma c th d dng thay i thnh trn chin gn. Chng ta khng th gi n l haengma na khi cuc chin din
ra lp i lp li. V l do tng t, chng ta khng gi n l khai cuc thm na khi mt cuc chin din ra.
V l do , ti mun lm n cng n gin cng tt mi ngi c th hiu n d dng.
Trong khi khai cuc bt u trn hng 3 hoc 4, haengma c khuynh hng di chuyn t vo trung tm, nh hng ln
n nhng cuc chin quanh trung tm.
Chng ta c th c vi c hi vt qua mt vi sai lm trong khai cuc, nhng sai lm trong haengma thng lin quan
trc tip n tht bi.
n nay ti vit nhiu quyn sch, nhng y l ln u tin ti dnh ht s tp trung vo ch mt ch nh. Ti d nh
vit vi b sch na nghin cu v nhng phn khc trong c vy. Ti mong rng trc lc ton b nhng b sch c
hon thnh, chng ta c th ni VNG, Y L C VY.
Thng 12, 2009
Kim Sung-rae.

Trang 2

Ni dung
Li m u
Phn 1 L Thuyt
Chng 1: Haengma l g?
Chng 2: Thut ng trong Haengma
(1) Ko di
(2) i cho
(3) Nhy
(4) Bay
(5) Nhy xa
(6) Bay xa
(7) Nhy cho
Chng 3: im then cht trong Haengma
(1) B u ca 2 qun, 3 qun
(2) im to thnh ni i
(3) im to thnh ming h
(4) im to thnh nc nhy
(5) im to thnh nc bay
(6) Bao vy bng nc i
(7) Nc peep (nc da ct)
Chng 4: Ct Haengma
(1) Nhy
(2) Bay
(3) Bay xa
(4) Nhy xa
(5) Nhy v bay
Chng 5: im c bn ca Haengma
(1) ng kt thc vi hnh xu
(2) ng b ct
(3) i trc i th mt bc
Chng 6: Chin thut trong Haengma
(1) Bo v mt c s
(2) li sau im yu ca i th

(3) ng i th nh vo im then cht trong hnh


c ca bn
(4) nh haengma trong lc s dng nhng qun xung
quanh
(5) Dn dn kha haengma ca i th
(6) ng gia cng cho i th
(7) Haengma hy sinh
(8) Haengma gin tip
Phn 2 Vn u thc t
Chng 1: Phn tch Haengma nghip d
(1) Nc nhy khng phi lun lun l nc tt nht
(2) ng cung cp im then cht cho i th
(3) nh chm, haengma nng n
(4) Haengma b ct dn n c mng
(5) Dng nc tin th chng li vng vy
(6) nh haengma chm khi bn gn m qun mnh
ca i th
Chng 2: Theo sau Haengma ca k th chuyn
nghip
(1) Trng yu nhng l haengma hiu qu
(2) Quy ry haengma ca i th
(3) Haengma dy 1
(4) Haengma dy 2
(5) im then cht ni to thnh nc ni i
(6) im then cht ni to thnh nc nhy
(7) Tn cng l cch phng th tt nht
(8) S dng nhng qun xung quanh
(9) ng cung cp im then cht
(10) Trnh hnh tam gic ngu
(11) Ct nc bay
p n

Trang 3

Phn 1 L Thuyt
Chng 1:
Haengma l g?

Trang 4

Haengma l g?
Ch haengma (), ngha l con nga chy khi dch st ngha. Haeng (: hnh) c dch l trn chy, di chuyn, i
xung quanh Ma (: m) thng c ngha l con nga, nhng trong c vy n c nh ngha nh mt m qun c
lp.
Chng ta c th nh ngha haengma l di chuyn mt m qun.
Trong mt vn u thc t, c th c nhng tnh hung kh xc nh khi no haengma bt u v kt thc. Tht kh quyt
nh liu n c th vn c xem nh haengma khi cc qun ang di chuyn, hoc nu tnh hung chuyn sang trn
chin gn.
Trong c vy, gii thch tt c cc bin nh haengma s kh tm ra kt thc ca cc trnh t haengma.
Nu chng ta kim tra cc sch haengma c xut bn, chng ta s nhn thy rng gii hn ca haengma khng c
gii thch r rng v nh ngha ca haengma cn gy nhiu nhm ln.
Cho nn, trong sch ny ti s nh ngha v gii thch haengma nh l di chuyn n trung tm m khng phi l trn chin
gn.
Nu mt nc haengma c nh qu xa, n s yu. Nu n qu c, n s chm. Chc nng c bn ca mt nc
haengma l iu khin tc tht tt. V hin ti cha c thut ng cho haengma trong ting Anh, v cng kh tm trong
ting Nht. N l mt thut ng c bit trong ting Hn. Vy, liu chng ta c th gi n l cch di chuyn qun c nu
chng ta mun dch n n cng?

Hnh 1. Sau nc gng km Trng 1,


ngh xem nc haengma ca en l
g.

Hnh 2. en c th di chuyn theo


hng ca 4 mi tn.

Hnh 3. en nh trc tip 1 v 3,


nhng n khng phi l haengma
trong sch ny.

Trang 5

Hnh 7. Cng c th nh haengma t


hai qun hoc nhiu hn. Sau nc
en 1, trng phi chn mt nc
haengma t qun c nh du.

Hnh 4. ng l en di chuyn vi
1, nhng n hng 2 khng phi
haengma.

Hnh 6. Trong sch ny, en 1 hng


v trung tm gi l haengma. Thay cho
en 1, A cng l nc haengma. Tm
li, ngha ca haengma gii hn vic
di chuyn hng v trung tm, khng
phi cuc chin gn.

Hnh 8. Bay vi Trng 1 cng l mt


loi haengma.

Hnh 5. en 1 n 3 l mt din bin


t nh thc, nhng y cng khng
phi haengma.

Trang 6

Chng 2:
Thut ng trong
Haengma
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Ko di
i cho
Nhy
Bay
Nhy xa
Bay xa
Nhy cho

Trang 7

phi nh rng en 1 l nc haengma


c bn nht.

Thut ng trong Haengma


(1)

Ko di

Khi hc c vy ln u tin, nhiu


ngi nh nc ko di khng b
ct. Nhng nc loi ny cng c
gi l nc gn lin.

Hnh 3. L do l v nu en 1 nhy.
Trng 2 ct l nc ng lo ngi.
Hnh 5. Sau Trng 1, ngh xem nc
haengma ca en l g.

Hnh 1. Sau Trng 1, ngh xem nc


haengma ca en l g.

Hnh 2. Ngi mi chi thng nh


nc ko di nh en 1.

Hnh 4. en 1 khng th b ct nhng


n l mt nc chm. Trng c th tn
cng c m qun vi A hoc B.
Khi trnh ca bn tng dn, s thiu
hiu qu ca nc en 1 s r rng
hn, v nhng nc haengma hiu
qu hn s c nh.
Thut ng haengma ko di c t
ra bi tc gi. Tc gi cha thy mt
thut ng nh th c dng trong
tnh hung khc, nhng mi ngi

Hnh 6. en nhy 1 l mt nc
thng thng. Tuy nhin, trong tnh
hung ny, khu vc xung quanh ca
Trng mnh. Trng c th ct A.

Trang 8

Hnh 7. V th, en trng chm, nhng


tt nht vn nn ko di 1.

(2)

i cho

Hnh 1. en 1 l nc i cho. Nc
i cho l mt nc c. N hiu qu
hn nc ko di, nhng chm hn
nc nhy.

Hnh 2. Nc i cho c tnh lin kt v


A v B l miai. N thng c nh
to s lin kt chc chn trong
vng nh hng ca i th.

Hnh 4. Trong trng hp ny, i cho


1 l nc haengma dng mt qun
git cht hai con nhn. N va hng
v trung tm va ngn cn Trng ni.

Hnh 3. N cng c nh trong


nhng trng hp nh th ny. Trng
mun ni bng cch nh A.

Hnh 5. Nu Trng mun ni vi 1,


trnh t din ra n 6. Qun en mt
v tr hon ho va to ming h va
ct qun Trng.

Trang 9

(3)

Nhy

(4)

Bay

Nc nhy b b cong v bin mt


hng c gi l nc bay.
Nc bay cng ging nc nhy,
nhng uyn chuyn hn mt cht. Tuy
nhin, n li nhiu im yu pha
sau.

Hnh 1. en 1 nhy qua A gi l nc


nhy. C mt cch ngn rng: Khng
c sai lm khi nh nc nhy hng
v trung tm.
Nc haengma ny c nh
thng xuyn nht trong c vy. N
hiu qu hn nc ko di v i cho,
nhng n c im yu A.

Hnh 2. Hy xem chuyn g s xy ra


nu Trng c ct 1. Kt qu s
khng tt cho Trng.

Hnh 3. en c th nh 1, v chim
gc vi trnh t n 7. Trng ct thnh
cng, nhng lnh th ca en khng
nh, nn Trng khng nhn c kt
qu tt.

Hnh 1. Ngh xem nc haengma ca


en l g.

Hnh 4. en cng c th nh 1 v 3,
trnh t n 9 c th on c. Kt
qu ny cng tt cho en.
Nu ai mun ct nc nhy, vi
bin c th xut hin. Cc bin thng
c li cho ngi b ct, nn khng d
ct thnh cng nc haengma ny.

Hnh 2. l nc bay vi en 1.

Trang 10

Hnh 3. Trong trng hp ny, nc


nhy khng uyn chuyn v cc qun
Trng nh du rt mnh.

Hnh 4. Trng c th tn cng en


mnh m vi trnh t t 1 n 5 khin
en nng n.

Hnh 5. Nu en bay 1, en c th
thoi mi thot ra trung tm vi 3. en
1 nhm mc ch cch xa m qun
Trng gc mt hng.

Hnh 6. Nh on trc, nc
haengma 1 c th b Trng 2 v 4
ct.

Hnh 7. Tuy nhin, nu trnh t c


nh t en 1 n 7, Trng mt nhiu
hn nhn.

Hnh 8. Trng cng khng th thu li


khi ct vi 1 v 3.
Nc bay c th b ct, nhng ty
thuc vo ngoi th c th tt hoc
xu.

Trang 11

(5)

Nhy xa

Nc nhy xa nhanh hn nc nhy,


nhng n kh yu. Cho nn, bn lun
phi chun b trc nc ct.

(6)

Bay xa

Nc bay xa cng ging nc nhy


xa, nhng uyn chuyn hn mt cht.

Hnh 1. en 1 l nc bay xa.


Hnh 1. en 1 nhy qua hai im A gi
l nhy xa. Trong trng hp ny,
Trng cng yu gc, v th en c
th nh nc nhy xa 1.

(7)

Nhy cho

Hnh 2. en c hai qun nh du, v


th nc nhy xa 1 l kh thi.
Nu bn cm thy qun ca bn
mnh, nc nhy xa 1 l kh thi.

Hnh 1. en 1 c gi l nhy cho.


Vi nc haengma ny, cn phi
chun b cho im yu A.

Nc nhy cho c nh trong cc


trng hp c bit nn khng xut
hin thng xuyn.

Trang 12

Chng 3:
im then cht trong Haengma
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

B u ca 2 qun, 3 qun
im to thnh ni i
im to thnh ming h
im to thnh nc nhy
im to thnh nc bay
Bao vy bng nc i
Nc peep (nc da ct)

Trang 13

im then cht trong Haengma


iu quan trng khi bn nh
haengma l i th khng th tn cng
n. Ngc li, rt quan trng khi ginh
li ch bng vic tn cng haengma
ca i th mt cch chnh xc. u
tin cn phi bit im then cht trong
haengma thnh tho vi loi tn
cng - phng th ny. Trong chng
ny, im then cht trong haengma s
c nghin cu.

(1) B u ca 2 qun, 3
qun

Hnh 2. C cc qun en xung quanh


nn Trng nhy 1 khng tt v b ct
2.

Hnh 4. Trng khng en nh vo


im then cht u ca hai qun l
chnh xc. Trng phi nh nc
haengma nh nhng 1.

C cch ngn rng: B u ca 2


qun. Cch ngn ny c nhiu ngha
v theo nc haengma n cp n
vic kha ng i ca i th.

Hnh 1. Ngh xem nc haengma thch


hp ca Trng l g.

Hnh 3. Do ngh rng th c ca en


mnh, Trng nh nc ko di 1.
Tuy nhin, iu ny khng tt v en
c th nh vo im then cht u
ca hai qun. Trng mun di chuyn
theo hng ca 2.

Hnh 5. V l do tng t, en 2 l
nc then cht sau Trng 1. Cho d l
bao nhiu qun, b u ca m
qun lun l im then cht, bi v n
kha hng i mong mun ca i
th.

Trang 14

Hnh 6. Trng khng en nh


im then cht, nn Trng 1 l nc
haengma tt.

(2)

im to thnh ni i

Hnh 2. Ngha ca cch ngn im


to thnh ni i l im then cht l
sau Trng 1, Trng c th to nc ni
i 2. Cho nn, n l im then cht
m en nn nh.

Hnh 4. Trng nh haengma 1, ngh


xem nc tip theo ca en l g.

Trong c vy c cch ngn rng:


im to thnh ni i l im then
cht.
Khng th b l iu ny khi tn cng
haengma ca i phng.

Hnh 5. Sau khi en nhy, Trng 2,


en pht trin chm hn.
Hnh 3. Nu Trng 1, en 2 l im
then cht to thnh ni i.

Hnh 1. Hnh c lin kt ngang bng


th ny gi l ni i.

Trang 15

Hnh 6. Trong tnh hung ny, en 1 l


im then cht to thnh ni i. Trng
khng th i tip v en ct.

Hnh 8. Thm ch nu Trng 1, en 2


l im then cht. Nu en kha Trng
vi 4, en c th to hnh p bin
tri.

(3)
Trong
im
ming
ming
cho.

im to thnh ming h

Hnh 2. Trong hnh c ca Trng, 1 l


ni to thnh ming h kp. Hnh c
ca Trng tr nn uyn chuyn nu
Trng nh 1, v th n l im then
cht.

C vy c cch ngn rng:


then cht l im to thnh
h. im then cht to thnh
h xy ra hu ht vi nc i

Hnh 7. Nu Trng ni, en kha


Trng vi 2. Trng nng n v ng
i ra b kha.

Hnh 3. Cho nn, en nn nh im


then cht to thnh ming h vi 1.
Tip theo, en nhm ct A.

Hnh 1. Trng va i cho 1. Tm


im then cht trong hnh c ny.
Trang 16

(4)

im to thnh nc nhy

Trong C vy c cch ngn rng:


im then cht l im to thnh
nc nhy. Ngoi ra, v phn
haengma, c vi tnh hung khi im
then cht l im to thnh nc nhy
cho c hai bn.

Hnh 4. Nu Trng tr li vi 1. Trng


to hnh tam gic ngu xu v c m
qun tr nn nng n.

Hnh 3. en 1 l im then cht to


thnh nc nhy. Trng c th d
dng tr li vi 2 v 4.

Hnh 1. Tm im then cht sau Trng


1.

Hnh 5. Haengma ca Trng 1 l


thng thng giu im then cht.

Hnh 4. Trong tnh hung ny, en 1 l


im then cht trong haengma. en 1
l im Trng mun nh t qun
nh du.

Hnh 2. Nu en n gin to lnh th


vi 1, Trng an nh vi 2 v 4.

Trang 17

(5)

im to thnh nc bay

im to thnh nc bay tr thnh


im then cht ging nh im to
thnh nc nhy. Tm ra im then
cht ca hnh c ny tng i kh
hn tm ra im to thnh nc nhy.

Hnh 5. Nu Trng nhy vi 1, en tr


li vi 2. Hnh c ny d b chia ct v
im yu A.

Hnh 7. en c th nh trnh t t 1
n 3. N s to thnh cp, mt mi
nguy him ln cho Trng.

Hnh 1. Th tm im then cht ca


Trng 1.

Hnh 6. en 1 khng hiu qu ngay v


Trng c nc tt 2 v 4.

Hnh 8. Vy th, Trng nn nh 2 v


4, nhng Trng tr nn nng n v
en hi lng vi vic nh c hai
bn.
Hnh 2. Hon ton c th ngh rng
im then cht l im to thnh nc
nhy.

Trang 18

Hnh 3. Tuy nhin, hnh c ca en


cng lng, nn Trng c th tn cng
ngc li vi 1 v 3.

Hnh 5. Nu Trng 1, en c th to
cp vi 2 khi c thi c.

Hnh 7. Tm li, Trng 1 l nc tt


hn v th vi nc trong Hnh 1.

(6)

Bao vy bng nc i

Nc i kha i th hng v trung


tm bng nc nhy gi l nc i.
Nc i thng c nh khi qun
ca chng ta mnh.

Hnh 4. Trong tnh hung ny, cch


nh vi en 1 s tt hn. N l im
to thnh nc bay. Tip theo, en
nhm n vic nh A.

Hnh 6. Nu Trng mun ni hon


chnh, Trng nn nh 1. Tuy nhin,
en hi lng vi vic nh vo im
then cht im ngn cn Trng to
ming h. So snh s khc bit vi
Hnh 2.
Hnh 1. Hy nghin cu v nc tip
theo ca en, sau khi Trng nhy 1.

Trang 19

Hnh 1. Nc tip theo cho en sau


Trng 1 l g?

Hnh 2. en 1 cho Trng t do v


Trng c th nhy 2.

Hnh 4. Nu Trng chy ra vi 2, en


tip tc rt ui vi 3, iu khin
trung tm.

(7)

Nc peep (nc da ct)

Hnh 2. Nu en n gin nh 1.
Trng hon chnh hnh c tng bc
vi 2.

Nc peep l nc da ct hnh c
ca i th. N c dng khin
i th c hnh c xu hoc hnh c
nng n, v th khng th b qua nc
peep trong cc im then cht ca
haengma.

Hnh 3. Trong tnh hung ny, kha i


th vi en 1 l nc tt. Kha trung
tm bng cch ny gi l i, v c
xem nh im then cht trong tn
cng.

Hnh 3. en peep 1 l im then


cht khin hnh c ca Trng nng n.
en 3 khin Trng kh tm c nc
tip theo.

Trang 20

Chng 4:
Ct Haengma
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Nhy
Bay
Bay xa
Nhy xa
Nhy v bay

Trang 21

Ct Haengma
Vic ct haengma ca i th bt k khi
no c th l rt cn thit.
Mt khc, ngi nh haengma khng
mun b ct, v th h phi on trc
cch i th s c ct. Trong
chng ny, vic ct s c gii
thch v thc hnh qua cc bi tp.

(1)

Nhy

Hnh 1. Tm trnh t thch hp v ct


m qun Trng. S khng tt nu bn
b thit hi khi ct.

Hnh 2. Nu en khot trc tip 1,


c th ct vi trnh t n 5.

Hnh 4. Thm ch nu en nh 1
trc, kt qu cng tng t.

Hnh 3. Tuy nhin, nu Trng tn cng


ngc li vi 1 v 3, en s gp rc
ri.

Hnh 5. Sau khi Trng ni 1, en ct


2. Nu Trng nh 3 v 5, en s
bt li.

Trang 22

en: Yamashita Keigo


Trng: Takao Shinji
Trong tnh hung ny, tht kh
nh mt nc haengma t m qun
en nh du.
Khot trc tip A khng hiu qu, v
B l nc tin th cho Trng.
Hy theo sau k hoch chnh xc ca
en ct A.

Hnh 6. Trong tnh hung ny, en


phi nh 1 trc gia cng.
Tip , A v B l miai.
C k hoch chnh xc khi ct mt
nc haengma l rt cn thit. Hy
xem qua mt vn c chuyn nghip
lm v d v cch ct mt nc
haengma.

Hnh 9. (Vn u thc t)


Nhm ct A vi en 1 v 3 l nc
tt nht trong tnh hung ny. Trng
vn ngh rng m qun ca mnh
khng th b ct vi A, v th Trng ni
4.

Hnh 8. en 1 v 3 khng phi nc


tt. Trng tip tc kha en vi trnh
t n 6.

Hnh 7.
Trang 23

en cn qun 1 v 3. Sau s chun


b ny, en c th ct nc nhy vi
5.

Hnh 10. Khot trc tip 1 v trnh t


n Trng 8 qu mc cho en. Cn
thm mt s chun b nh na.

Hnh 11. en nn nh u trc


c th ct A?
Hnh 13. (Vn u thc t)
Trng to cp vi trnh t t 1 n
13, nhng en cng c th cp lc
no . S dng ngoi th ct
haengma l rt cn thit.

Hnh 12. (Vn u thc t)

Trang 24

Bi tp thc hnh
Ct Trng vi trnh t tt nht.

Trang 25

(2)

Bay

Nc bay d b ct hn nc nhy.
C hai cch ct.
Mt cch l t cch ngn: Ct bng
nc gip chin xuyn qua nc bay
v cch cn li l ct trc tip. Nc
ct trc tip c dng khi chinh qun
gp bt li.

Hnh 2. Nc gip chin 1 thng


ct nc bay.
Trng khng th bt en bng chinh
qun A v qun nh du.

Hnh 3. Chng li Trng 1, en 2 v 4.


Trng gp rc ri.

Hnh 5. T nc bay, c th to hnh


nc bay kp (cc qun nh du). S
cng tt khi c trnh i th to
hnh c . Hy kim tra mt vn
chuyn nghip.

Hnh 1. Ct nc bay ca Trng.


Chinh qun thun li cho en nh vo
qun nh du.

Hnh 4. Trong tnh hung chinh qun


bt li cho en, c th ct vi 1 v 3.
Hnh 6.

Trang 26

en: Kim Ji-seok


Trng: Rui Naiwei
Trng va nh 1. Nc ny c
ngha l Trng mun ct vi A. N hy
vng rng en s tr li B.

Hnh 8. Trong tnh hung ny, im


then cht l 1. Ging nh cch ngn
Ct bng nc gip chin xuyn qua
nc bay. Tip theo, Trng c th
ngh cch tr li vi A hoc B.

Hnh 9. Sau Trng 1, en ct vi 2. A


v B l miai.

Hnh 7. Nu chng ta kim tra hnh c


ca Trng tht k, c th thy hnh
nc bay kp xu. en c th gy p
lc ln im yu ca Trng nh th
no?

Hnh 10. (Vn u thc t)


Trang 27

Trng 1 l cn thit, nhng en ct


m qun quyt nh trung tm v
vn u tr nn thoi mi cho en.
Vn u ny cho thy im yu ca
nc bay.

Hnh 11. Trng c th nh 1


m bo hnh c trung tm c
lin lc. Tuy nhin, n l nc c vn
v n lm cho m qun bin trn
yu hn. Haengma mng l cn thit,
nhng s vt v gia cng cho n
lin tc.

Bi tp thc hnh
Ct nc bay.

Trang 28

(3)

Bay xa

C nhiu cch ct nc bay xa, v


th vic chn nc i chnh xc da
vo tnh hung l rt quan trng.

Hnh 3. Ct vi 1 v 3 cng c nh
nhiu.

Hnh 5. en 1 l cch ct khc, nhng


khng c chi thng.

Hnh 4. Sau en 1, Trng 2 i khi


cng c th. Cho nn, xem xt xung
quanh cn thn trc khi ct l rt cn
thit.

Hnh 6. Ct vi en 1 v 3 cng kh
thi, nhng him c nh.

Hnh 1. en c th ct nc bay xa
ny nh th no?

Hnh 2. u tin, en c th ct vi 1.
Nc ny c nh thng xuyn
nht.

Trang 29

Hnh 9. Sau en 1, nu Trng tr li


2, nc gip chin A c gi li
cho Trng. iu ny khng tt cho
en. Nu Trng khng c nc A, c
th nh linh hot B.

Hnh 7. (Vn u thc t)


en: Won Seong-jin
Trng: Choi Myeong-hoon
Hy theo sau mt vn u chuyn
nghip. Sau khi Trng bay xa, trnh t
c nh n 5. en ang nhm vo
u?

Hnh 8. en ang nhm ct qun nh


du. C 4 cch ct (A-D), nhng
khng phi ton b u kh thi.
Hnh 10. en 1 v 3 khng thng
c chi, v en gp rc ri sau
trnh t n 6.

Trang 30

Hnh 12. Nu Trng nh 2, en


c mong i s ct vi 3.
Trong vn u thc t, en khng
mun Trng nh 2, v th en chn
cch khc ct.

Hnh 14. Sau en 1, nu Trng nh


2, en ct vi 3. So snh s khc bit
vi Hnh 12.

Hnh 11. Nc ct gip chin en 1


c nh nhiu. Chng li Trng 2,
en ct 3 v bt u chin u.
Hnh 13. (Vn u thc t)
en ct nc bay xa vi 1. Tip theo,
nu Trng nh A, en ct vi B.

Hnh 15. (Vn u thc t)


Trang 31

Trng gip chin 1, cng ct nc


bay xa nh du. Nu en ct vi A,
en gp rc ri sau Trng B.

Bi tp thc hnh
Ct nc bay xa vi nc gip chin.

Hnh 16. (Vn u thc t)


Sau en 1 v Trng 2, c hai k th
u b chia ct v mt trn chin phc
tp bt u.

Trang 32

(4)

Nhy xa

C nhiu cch ct nc nhy xa. iu


quan trng l lm sao c th tm cch
tt nht ct trong mi bin. Hy
cng nhau nghin cu.

Hnh 3. Thm ch nu Trng b vi 2,


en cng c th ct A hoc B.

Hnh 5. Nu Trng b vi 2, en c
th ct vi A hoc B. C bn, vic nh
trnh t t Hnh 2. n Hnh 5. rt cn
thit.

Hnh 1. Thng thng c th ct nc


nhy xa A hoc B.

Hnh 4. Gip chin en 1 cng


tng t. Sau Trng 2, en c th
nh A hoc B.

Hnh 6. Sau Hnh 2., nu en nh 3,


Trng c th nh A hoc B.

Hnh 2. Nu en gip chin 1, Trng


b 2. en c th ct A hoc B.

Trang 33

Hnh 7. Nu Trng nh 1, en ct
thnh cng vi 2. Tuy nhin, cn ph
thuc cc qun xung quanh mi bit
nc ct ny tt hay xu.

Hnh 9. Nu en ko di 1, A v B l
miai v th hnh c ca Trng b ct.

Hnh 11. Nu en ko di 1, A v B
l miai v th Trng b ct.
Hy xem qua mt vn u chuyn
nghip thy cch ct nc nhy xa.

Hnh 10. Nu en b 2, sau Trng 1


Trng c th nh A hoc B.
Hnh 8. Nu Trng nh 1 v 3, en
c th ct vi 4. Mt ln na, kt qu
ph thuc cc qun xung quanh.
Hnh 12.
en: Lee Se-dol
Trng: Jo Han-seong
Sau en 1, Trng nhy xa 2. Ngh
xem nc tip theo ca en l g?
Trang 34

Hnh 14. Chng li Trng 1, nu en


tn cng vi nc i 2, Trng c
th to hnh c linh hot vi nc gip
chin 3. Trnh t n 7 l cp, v
tnh hung tr nn phc tp.

Hnh 13. Nhy Trng 1 l thng


thng, nhng Trng khng mun c
m qun tr nn nng n sau nc
peep.

Hnh 16. Trong tnh hung ny, en 1


rt gay go. Sau Trng 2, en nh 3
nh chng ta hc trc.

Hnh 15. Thm ch nu Trng nh


1, en vn c th nh 2 v kha
Trng. Khng cn phi xng ra.

Trang 35

Hnh 17. Chng li en 1, thm ch


nu Trng nh 2, en c th ct ln
na vi 3.

Hnh 18. (Vn u thc t)


Trng nh 1 v 3 pht cui. N l
mt k thut kho lo to hnh c,
nhng n l mt trn chin vt v cho
Trng sau khi en ct vi 6.

(5)

Nhy v bay

Vic kt hp haengma trong mt trnh


t l thng dng. Chng hn, ta c th
bt u vi nc nhy, k tip l nc
bay v i cho. Sau haengma c
th b ct thm ch nu nc haengma
u tin chc chn. Trong chng
ny, ti s bn v cch ct khi nc
nhy v bay c nh.

Hnh 19. (Vn u thc t)


Tip , Trng liu lnh khng c vi 1,
nhng tnh hung vn kh khn. en
thnh cng trong vic ct nc
nhy.
Hnh 1. Sau nc bay, Trng nh
nc nhy 1. Th ct hnh c ca
Trng.

Trang 36

Hnh 2. Khi Trng ch c nc bay 1,


m qun ca Trng khng th b ct.

Hnh 4. Sau Trng 1, en ct vi 2 v


4.

Hnh 6. Chng li Trng 1, tr li 2


l thch hp. Sau Trng 3, en ct 4.

Hnh 3. Sau Trng 1, mt im yu


xut hin. en 2 l nc tesuji ct
Trng.

Hnh 5. Trng tr li 1 s tt hn.


Nu en ct vi 2 v 4, Trng c th
chy ra vi 5. Trong tnh hung ny
kh c th mong i kt qu tt cho
en.

Hnh 7. T ban u, i cho 1 s tt


hn thay v nhy ln. N l nc
haengma thch hp khng th b ct.
n y, chng ta c gii thch
cch ct haengma. Vic bit liu chng
ta s c li hay khng sau khi xoay s
ct l rt quan trng.

Trang 37

Chng 5:
im c bn ca Haengma
(1)
(2)
(3)

ng kt thc vi hnh xu
ng b ct
i trc i th mt bc

Trang 38

im c bn ca Haengma
(1)

ng kt thc vi hnh xu

Trong haengma, iu quan trng l


khng c hnh xu. Hnh xu ngha
l hnh qu c. Mt khc, trong mt
trnh t n c mt nc khng cn
thit hoc khng hiu qu.

Hnh 3. en 1 l mt nc lin lc
chc chn, nhng Trng c th nh
im then cht, tn cng m qun
en vi nc to ming h ca en,
v th en 1 cng khng tt.

Hnh 5. Trong tnh hung ny, en 1 l


nc chnh xc. Nu Trng A, en B,
en 1 l cch tt lin lc.

Hnh 1. Ngh xem nc haengma ca


en sau Trng 1 l g?

Hnh 6. Sau en 1, en tr li 3 nu
Trng nh 2.
Hnh 4. Sau en 1, nc nh
Trng 2 cng khin en vt v.

Hnh 2. Nu en 1, Trng 2 peep.


Hnh c ca en b ph hng.
Trang 39

Hnh 7. Trng nh 1 v 3, nhng


nc ko di 4 l cho en. Trng
A l im then cht, nhng en c th
chng c vi B. en 4 l nc i
trc i th mt bc, v th khng
d tn cng m qun ca en.
Hy nghin cu nc haengma khc.

Hnh 8. Trong tnh hung Trng nh


1, nc haengma tip theo ca en
l g?

Hnh 9. Sau en 1, Trng 2 tr thnh


im then cht. Hnh c ca en tr
nn xu vi 3.

Hnh 10. Thng trong mt hnh c


nh th ny, nhiu ngi s ngh n
en 1 v 3. Tuy nhin, en cng tr
nn vt v khi Trng nh 4.

Hnh 11. en 1 l mt nc nh
nhng, nhng Trng c th ct 2.

Hnh 12. Trong tnh hung ny, en 1


l nc haengma tt bo v hnh
c ca en.

Trang 40

Hnh 13. Sau Trng 1 v 3, en 4 tng


bc thot ra ngoi.

Hnh 14. Nu Trng mun ct en,


Trng nn nh 1 v 3. Tuy nhin,
nu en ct vi 4, tnh hung ca
Trng tr nn kh khn.

Hnh 15. Trng khng th ct en, v


th Trng phi phng th vi 1 v 3.
Cch to th ny tt cho en. Th
ngh xem nc haengma tip theo ca
en l g?

Hnh 16. Sau khi en ni 1, Trng


nh 2 v hnh c ca en tr nn
xu ln na vi 3.

Hnh 17. Sau nc lin lc ca en


1, Trng nh vo im then cht 2.
Hnh c ca en rt xu.

Hnh 18. Sau khi en b 1, Trng c


th y vi 2 v 4, Trng c th ct
A, v th en khng th dng ht sc
mnh.

Trang 41

Hnh 19. Trong tnh hung ny, en


lin lc 1 l nc haengma nh
nhng. Hy t kim tra hnh c ca
en khng d g b ct.

(2)

Hnh 1. Nc nhy ca hai qun nh


du khng hon ton chc chn,
nhng c th xem n chc chn, v s
kh cho Trng nu mun ct trc tip.

Hnh 3. Trng phi i thi c. Chng


hn, nu mt bin xy ra vi en 1 v
3, nhm ct A l c th.
Haengma l qu trnh y v ko lin
quan n lin lc. Hy nghin cu
haengma tip theo.

ng b ct

Mt trong nhng iu c bn ca
haengma l khng b ct. Khng
b ct ngha l vic lin lc gia cc
qun gn nhau tht s chc chn,
hoc nu m qun b ct, ngi ct
s t gy rc ri cho mnh.
Hnh 2. Nu Trng mun ct en,
Trng phi khot 1. Tuy nhin nu
trnh t c nh n 6, mt mc
gc qu ln cho Trng. Hin ti khng
th nh nh th ny c.

Hnh 4. Hy ngh xem nc haengma


ca en sau Trng 1 l g?

Trang 42

Hnh 5. Nu en 1 thay v nh mt
nc haengma v trung tm, Trng c
th tn cng vi 2 v 4.

Hnh 6. en nhy 1 l chc chn


nhng chm. Sau , en c th chu
s tn cng ca Trng vi nc i
A. Nu nc haengma khng th b
ct, nh cng xa cng tt.

Hnh 7. Trong tnh hung ny, nhy xa


A l thng thng. Hy kim tra
thun li v bt li ca mi nc
haengma.

Hnh 9. Sau Trng 1, en cng c th


ni vi 2 v 4. en c nhiu cch
ni, v th khng d g cho Trng ct
en.

Hnh 8. Nc nhy xa ca en hu
nh lin lc v th Trng ct vi 2, 4 v
6 l qu mc. Sau en 7, kha A v
chinh qun B l miai cho en.

Hnh 10. Nu Trng bao vy vi nc


i 1, an nh hnh c vi 2 l cho
en.

Trang 43

thuc tnh hung, en c th tr li


theo nhiu cch. ( Ly t vn u
chuyn nghip)

Hnh 11. Trng c th lm hnh c ca


en nng n vi 1 v 3.

Hnh 13. Trnh t ct t Trng 1 n 5


l qu mc. N ch khin hnh c ca
en mnh hn cn Trng th yu i, v
th en c th tham chin trong cuc
chin ny.

Hnh 15. en nhy cch 3 1 s gp


vn trong lin lc.

Hnh 12. en thng nhy xa 1,


nhng im then cht A l ra.
Hnh 14. Trng 1 l im then cht.
Nu en mun ni, en phi nh
nc to th xu 2, v nhy vi 4.
Trng 1 khng phi l qun mnh. Ty

Hnh 16. Trng c th ct vi 1 v 3, v


th en gp rc ri.

Trang 44

(3)

i trc i th mt bc

Haengma ging nh i trn mt con


ng. Nu hai ngi mun i trc
trn cng mt con ng, th im
quan trng l kha ng i ca i
th. Hn na, i trc i th cng
quan trng khng b i th kha.
Haengma cng tng t nh vy. Nu
con ng bn mun i trc b i
th chn li s khng thoi mi cht
no, v nu bn i trc bn s cm
thy thoi mi.

Hnh 1. Khi Trng nh 1, en nn


nh nh th no?

Hnh 2. Sau khi en bay 1, Trng


nhy 2 l im then cht. Hnh c
ca en b ph.

Hnh 4. en bay xa 1 l nc c th
chi, nhng sau trnh t n 6, m
qun en tr nn nng n.

Hnh 3. Chng li en 1, Trng 2 khin


m qun en nng n.

Hnh 5. Hn na, b ct bi Trng 2 v


4 l tnh hung vt v cho en.

Trang 45

Hnh 6. en 1 l nc haengma thch


nghi vi hon cnh. N cn c gi
l nc da, v n ta vo Trng. Nu
Trng y vi 2, en s i trc mt
bc vi 3.

Hnh 7. Nu Trng to th 1, v
nhy vi 3, en 4 l nc i trc
Trng mt bc. en c th trnh s
tn cng gay go t i th.
Hy nghin cu thm mt cht v vic
i trc i th mt bc.

Hnh 8. Khi en ni 1, Trng phi


ngh ra nc haengma t qun nh
du. Bn phi ngh trong u rng en
A l nc na tin th, v th hnh c
ca en kh mnh.

Hnh 9. Sau khi Trng nhy 1, en 2


khin hnh c ca Trng nng n. Tip
theo en nh vo im then cht to
ming h 4, iu ny khin Trng
gp rc ri.

Hnh 10. Trng i cho 1 l chm.


Trng tip tc chu s tn cng ca
en vi 2 v 4.
Trang 46

Hnh 11. Trng c th ngh v nc


bay xa trnh b kha. Tuy nhin,
Trng 1 hi mng v sau en 2 v 4,
ni A v ct B l miai cho en.

Hnh 12. Nu Trng ng xung vi 1,


en s ct vi 2 v 4. en rt dy v
th iu ny l kh thi.

Hnh 13. Sau khi Trng bay 1, en


y 2 v 4, nhm vo A. Nc tip
theo s kh khn cho Trng.

Hnh 15. im yu ca nc nhy


cho l en 1, nhng trao i vi 2
v 4 l cho Trng.

Hnh 14. Trong tnh hung ny, nhy


cho 1 tn dng tt qun nh
du. Mc ch ca Trng 1 l i trc
en mt bc, v th Trng c th
trnh b kha bn trong.

Hnh 16. Thm ch nu en vi 1


v 3, en cng kh c th kha Trng
li. Sau en 5, Trng i trc en mt
bc v thot ra trung tm vi 6.

Trang 47

Hnh 17. Sau en 1, Trng c th ni


vi 2. Nu chinh qun khng thun li,
Trng tr li A thay cho 2.

Hnh 18. Nu en tn cng 1, Trng


thot ra trung tm vi trnh t n 8,
thot khi phm vi tn cng ca en.
L do Trng c th trnh b kha l v
qun nh du i trc en mt bc.

Trang 48

Chng 6:
Chin thut trong Haengma
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Bo v mt c s
li sau im yu ca i th
ng i th nh vo im then cht trong hnh c ca bn
nh haengma trong lc s dng nhng qun xung quanh
Dn dn kha haengma ca i th
ng gia cng cho i th
Haengma hy sinh
Haengma gin tip

Trang 49

Hnh 3. Trong tnh hung ny, en c


nc tin th khi nh hu ht cc
im xung quanh A. Cho nn, en c
th bt u tn cng vi 1.

Chin thut trong Haengma


Tc gi nh khi cn l mt ngi chi
yu, tc gi tng thch nh nc
nhy. Lc , tc gi lun ngh n l
nc tt nht nh. Suy ngh ny
c th n t cch ngn Khng c sai
lm g khi nh nc nhy hng v
trung tm. Nu tc gi c k nng
nh haengma, c l s chi C vy
tt hn. Trong chng ny, s c
nhiu chin thut trong haengma c
trnh by v nghin cu.

(1)

Bo v mt c s
Hnh 2. Thng thng, nc nhy 1
s hin ra trong u chng ta, nhng
vic Trng suy xt m qun khng c
c s ca mnh l rt cn thit trc
khi nh 1.

Hnh 4. Trc khi Trng nhy 5, vic


to th vi 1 v 3 l cn thit.

Hnh 1. Sau en 1, hy ngh xem


nc haengma ca Trng l g?

Trang 50

Hnh 7. en 1 trng c v l nc an
ton nht, nhng nc i cho ny
chm. Nu Trng lin tc tn cng vi
2 v 4, en s gp rc ri.

Hnh 9. Trong tnh hung ny, gip


chin en 1 l cch bt u to
hnh c linh hot.

Hnh 5. Hiu qu ca qun nh du


l nu Trng nh A, Trng c th
to hnh c sng v chn thun li
hng v trung tm ca en.

Hnh 8. en 1 v 3 lun nng n sau


khi Trng kha vi 2 v 4.

Hnh 10. Nu Trng tr li 1, en


gip chin 2. N l nc bo v mt
c s trc khi nh haengma.

Hnh 6. Ngh xem nc haengma tip


theo cho m qun en khng c c
s l g.

Trang 51

(2) li sau im yu ca
i th
Nhng nc cm n gip cho i th
phi b loi b, nu bn mun nh C
vy tt. c bit khi nh haengma,
ngi ta thng ch ngh v th qun
ca mnh m v tnh gia cng cho i
th. By gi, chng ta s nghin cu
nc haengma m khng gia cng
im yu ca i th.
Hnh 11. Nu Trng tr li 1, en
nh v bo v mt hnh c sng nh.
Tip theo, en nh haengma 4.

Hnh 13. Trng ni 1 l thng


thng, nhng en c th nh
haengma 2 v 4.

Hnh 12. Nu Trng nh 1, en ko


di vi 2 v sng.

Hnh 14. Nu Trng ch n gin ko


di vi 1. en c th thot ra trung tm
thoi mi vi 2.

Hnh 1. Trng va nh 1. Ngh xem


nc tip theo ca en l g?

Trang 52

A thay v 3, Trng B v m qun


en tr nn nng n.

Hnh 2. en 1 v 3 khng phi nc


haengma tt v n gip Trng mnh
hn sau 2 v 4. Mc tiu ca en A
cng tr nn yu hn. Nu en nh
5, Trng kha 6.

Hnh 4. en nh haengma xa hn
s tt trnh s tn cng ca Trng.
Nc nhy cho 1 l tt, khng ng
chm n im yu A. Loi
haengma ny thch nghi vi hon
cnh.

Hnh 6. Trong hnh c ny, Trng 1 l


im then cht chim ly c s ca
en. By gi en 2 l nc cm n
gia cng cho Trng. C hi nh
A tr nn yu hn.

Hnh 7. nh 2 v 4 l trnh t tt
cho en, bo v im yu A.

Hnh 3. en 1 l nc haengma kh
thi. Tuy nhin, en s gp rc ri nu
Trng nh vo im then cht 2 v
tn cng tip tc vi 4. Nu en nh

Hnh 5. im yu ca nc nhy cho


l 1, nhng en c th tr li vi 2.
Trng kh c th tn cng v en c
th ct A.
Trang 53

Hnh 8. nh ca en l Trng nh
1 en c th t ng ni vi 2.

Hnh 1. Hy ngh xem nc haengma


tip theo ca en l g?

Hnh 10. Sau Trng 1, en chng c


vi 2 v nc ct A li sau.
Khi ai nh haengma, vic c mt
k hoch im yu ca i th li
sau l rt quan trng.

(3) ng i th nh vo
im then cht trong hnh c
ca bn

Hnh 9. en tht s thnh cng khi hy


sinh mt qun ni vi 1 v 3. Tip
theo, en A l nc tin th, v th
mc tiu ca en B tr nn kh thi
hn trc.

Trong cc iu c bn ca haengma,
ngi ta ni nn trnh nh haengma
to hnh c xu. Hnh xu s l
im then cht m i th c th tn
cng. Tm li, nu ai mun trnh
to hnh c xu, h khng nn b
tn cng vo im then cht ca hnh
c. V th, h khng nn to hnh c
c im then cht. Hy cng xem qua
nhng nc haengma trnh li
im then cht pha sau.

Hnh 2. en 1 v 3 li mt im
then cht pha sau.

Trang 54

Hnh 3. Sau khi Trng tn cng vo


im to nc ni i 1, en nh
2. Nu Trng ni 3, en c hnh c
xu.

Hnh 5. en cng c th ngh n


nc i cho an ton 1, nhng en
chu s tn cng ca Trng vi 2 v 4.
Sau khi Trng peep A, en kh c
th chn c nc haengma tip
theo.

Hnh 7. Cch tt nht ca en l y


ra vi 1, sau nh 3, nc nhy
m c hai u mun nh. Tip theo,
en c th nh nc haengma linh
ng vi 3 v 5.
Hy nghin cu hnh c khc.

Hnh 6. Sau khi en nhy vi 1, Trng


phng th vi 2. m qun en tr
nn yu v phi lo lng v mc tiu
ca Trng A.

Hnh 8. Ngh xem nc haengma tip


theo ca en l g?

Hnh 4. Trng thm ch c th y ra


na vi 1 v sau nh 3.

Trang 55

Hnh 9. Sau en 1, Trng chim im


then cht vi 2. y l mt vn khi
ai cung cp cho i th mt mc
tiu.

Hnh 10. Nc i thng thng ca


en l nhy 1, nhng nc i cho
3 l chc chn. Trng kha vi 4.

Hnh 11. en tt hn nn to th vi 1
v chy ra vi 3.

Hnh 13. en phi tm nc an ton


hn, ging nh gip chin 1. Nc
ny chun b cho nc haengma
hng v trung tm. Trng c th tr
li A hoc B.

Hnh 12. Trng c th tn cng mnh


hn vi 1 nh vo ngoi th. Tip
theo, nu en A, Trng ct B.
Hnh 14. Nu Trng 1, en nh
haengma 2. Hnh c ca en khng
c im then cht tn cng.

Trang 56

Hnh 15. Nu Trng b 1, en tip


tc b 2. Nu Trng ko di vi 3,
en 4 l nc tt. Nu Trng ni vi 5,
en c th to hnh c linh hot. Nu
Trng nh A thay cho 5, en tr li
6.

Hnh 17. Nu en nh 1 v 3, hnh


c tr nn tt.

(4) nh haengma trong lc


s dng nhng qun xung
quanh

Hnh 1. Sau en 1, ngh xem nc


haengma tip theo ca Trng l g?

Nu khng phi s haengma b ct,


nh xa s tt. V th, nu cc qun
ca i th c dng xung quanh,
vic la chn haengma tr nn rng
ri hn.

Hnh 16. Nu Trng nh vi 2, en


nh vi 3.

Hnh 2. Trng 1 l thiu chin thut.


Nu en nh 2, en c th ginh
im A hoc B.
Trang 57

v th Trng 1 l nc tin th khng


chc chn.

Hnh 6. Trc khi nh haengma,


Trng nn to th vi Trng 1 v en
2. Tip theo, Trng c th nh 3
tin th. nh A vn kh khn cho
Trng, v en c th nh B ging
trc.

Hnh 3. Nu Trng nhy xa 1, en 2


v 4, tn cng vic lin lc ca Trng.
Hnh 5. Trc khi nh haengma,
Trng phi ngh n vic en c th
lin lc vi 2 v 4.
Hnh 7. Trc khi Trng nh
haengma v trung tm, s tt hn nu
gia cng vi nc gip chin 1.
Nu en n mt qun vi trnh t n
6, Trng to hnh c dy vi 7.

Hnh 4. Nu en lin lc p tr Trng


1, y l cch trao i tt cho Trng.
Tuy nhin, en c th chng c vi 2,
Trang 58

Hnh 9. Nu en ko di vi 2, Trng
c th nhy xa 3. Trng nh c
hai bn vi trnh t n 7.

(5) Dn dn kha haengma


ca i th
Trong khi nh haengma, s c nhiu
tnh hung. Khi hai bn nh gn st
vi nhau, vic t t kha haengma ca
i th rt quan trng. Hy xem th
iu ny c ngha l g?

Hnh 8. Nu en tr li 2 sau Trng


1, Trng ko di to hnh c linh hot
3.

Hnh 2. u tin, Trng nhy vi 1 v


3 ny ra trong u chng ta, nhng n
khng phi l cch tt nht chi.
Trng khng thu c nhiu t nc
nhy. Mt khc, en 2 v 4 gip m
qun en b tn cng bin trn an
nh. Nhng nc ny cng thu hp
bin di.

Hnh 1. Hy ngh xem nc haengma


ca Trng t cc qun nh du l g?

Trang 59

Hnh 4. Trng bay to p lc ln i


th. Sau en 2, Trng gip chin A
xuyn qua nc bay ca en vn cn
.

Hnh 3. Nu Trng nh ch khc,


en tn cng vi 1 v 3 rt mnh. Hu
qu ca vic Trng nhy l tt cho
en.

Hnh 6. Kha vi Trng 1 th nh th


no? Nu en thot ra 2, Trng gp
kh khn.
Hnh 5. Nu en khng mun b ct.
en nn nh vi 2 v 4. Tuy nhin
sau trnh t n 9, Trng c kt qu tt
hn trong Hnh 2.

Hnh 7. Trong tnh hung ny, Trng


nn to th 1 v 3 m khng ngn
Trang 60

ngi ri gip chin vi 5. n 7 en b


kha.

Hnh 9. Nu en phng th 1, nh
2 l mt thnh cng cho Trng.
Trng 2 cng c th nh A. Nu
chng ta so snh kt qu ny vi Hnh
2., kt qu ny c hai ch li. Mt l
trung tm ca Trng c an nh v
hai l n phi hp tt vi ahg ca cc
qun bin di. L do Trng c kt
qu tt nh vy l v en b kha
mt cch chnh xc.

(6) ng gia cng cho i


th

Hnh 8. Chng li en 1 v 3, Trng c


th tr li vi 2 v 4. Nc tip theo
khng d g cho en v im yu A.

Nu bn c th to mt mc tiu trong
khi nh haengma, vic tn hng
hiu qu ca nc i mt mi tn
trng hai con nhn l c th. Vic tm
ra hng pht trin khi nh haengma
cng quan trng. iu ny s gy rc
ri cho i th thay v ch nh n
gin v th ng. iu ny cng thc
y s pht trin trong vic chi C
vy.

Hnh 1. Ngh nc tip theo sau en


1.

Hnh 2. Nu Trng n gin nh mt


nc haengma v trung tm, en ni
vi 1 v 3 l kh ln.
Trang 61

Hnh 3. Nu Trng nh 1 ( hoc A),


Trng chu s tn cng ca en 2.

Hnh 4. Trng 1 l nc to th khng


tt, nhng Trng nh n vi tin th
v c th ngh n nc haengma tip
theo.

Hnh 5. Nu Trng nhy ra 1, en


ct 2 dy. Tip theo, nu Trng A,
en ct B.

Hnh 7. Trng gip chin 1 l nc


p. Nu Trng 1, en c th ct, v
th nh nc peep A l khng d.

Hnh 6. Trong hnh c ny, Trng 1 v


3 c ngh n nhiu. Tuy nhin, n
c vn v khin hnh c ca en
mnh. Hn na, en 8 khin hnh c
ca Trng nng n.

Hnh 8. Khng cn phi ni Trng


chun b chng li nc ct ca en
A, v th Trng nh 2 v 4. Sau
en A, th Trng B en C v Trng D.

Trang 62

Hnh 10. Thng thng, en nh


1, cho php Trng ko di 2. Nu th
c vn gi th ny, Trng c th ct
trc tip hoc s dng im yu A.
Trng xoay s thot ra trung tm
v c mt nc dnh cho sau .

(7)

Haengma hy sinh

Mt iu c bn quan trng trong


haengma l khng nn b ct. Tuy
nhin, c nhng bin m b i vi
qun v sau nh haengma s tt
hn. Hy xem th tnh hung l g?

Hnh 2. en 1 thng xut hin ngay


trc mt chng ta, nhng Trng c
nc gip chin 2, cng l im yu
ca nc bay.

Hnh 9. Nu en c ct vi 1 v 3,
Trng c th chin u sau khi ni 4.
Nu Trng nh A, en kh khn
vi hnh c qu xu.

Hnh 1. Hy ngh xem nc haengma


ca en l g?
Hnh 3. T en 1 n 6 l trnh t duy
nht.

Trang 63

Hnh 4. Sau en n 1, Trng to


cp bng cch nh 2. Trong tnh
hung ny, Trng c th kt thc cp
ngay lp tc.

Hnh 5. Trong tnh hung , en


nh nc haengma chm 1, nhng
Trng c th kha vi 2 v 4.

Hnh 6. Nu en y ra vi 1 v i ra
vi 3, Trng ct vi 4 v kt qu cng
ging nh trong Hnh 2.

Hnh 8. Nu Trng ct 1, trnh t n


6. en to hnh c mnh v ph ra
trung tm.

Hnh 7. Trong tnh hung ny, en 1 l


nc haengma tt. Khng cn phi ni
Trng c th ct en, nhng Trng s
khng ct nu khng thu c g.

Trang 64

(8)

Haengma gin tip

Hng nh ca haengma cn c
chn la k khi i th c th mnh.
Trong tnh hung nh th, nc
haengma gin tip l cn thit trnh
th mnh ca i th. By gi, chng
ta s nghin cu n l loi haengma
g.

Hnh 2. Trng nhy 1 lm phai m


ngha ca haengma. en c th kha
2.

Hnh 3. Tip theo, thm ch nu Trng


1, en 2, nc trao i vi Trng nh
du v en nh du vn xu nh
trc.

Hnh 1. Ngh xem nc haengma ca


qun Trng nh du l g sau en 1.

Trang 65

Hnh 4. Cho nn, Trng phi nh


haengma gin tip trnh sc mnh
ca cc qun en nh du. Trng 1
phng th li en A ( im then cht
to nc nhy). en phng th 2
cng cn thit khng b ct. Trng
sau nh haengma 3.

Hnh 5. Sau nc i 1, vic lin lc


ca en l khng chc chn. Sau ,
trnh t n 6 hnh c ca en tr nn
mng.

Hnh 6. (Vn u thc t) im then


cht l en 1, nhng Trng c th
nh tin th n 8 v thot ra ngoi
vi 10. Nu so snh vi Hnh 2., c th
thy rng Trng nh haengma gin
tip trnh dy ca en.

Trang 66

Phn 2 Vn u thc t
Chng 1:
Phn tch Haengma nghip d
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Nc nhy khng phi lun lun l nc tt nht


ng cung cp im then cht cho i th
nh chm, haengma nng n
Haengma b ct dn n c mng
Dng nc tin th chng li vng vy
nh haengma chm khi bn gn m qun mnh ca i th

Trang 67

(1) Nc nhy khng phi


lun lun l nc tt nht
C mt cch ngn rng: Khng c sai
lm g khi nh nc nhy hng v
trung tm. Khi trnh ca ai vn
cn yu cch ngn ny c th chnh
xc, nhng nhng ai mun mnh hn
khng nn lm theo cch ngn ny
mt cch m qung. Nc nhy c th
n gin hn v an ton hn cc
nc khc, nhng mt nc tt r
rng khc xa nc tt nht.

Hnh 2. en u tin c th ngh n


vic nhy 1, 3 v 5. Tuy nhin, ch
li ca cc nc nhy v trung tm rt
ng nghi ng khi trnh t din ra n
6.

Hnh 3. en c v th mnh, v th
nhy xa 2 l kh thi. Tuy nhin, trnh
t n 4 l thiu kh th.

Hnh 1. Trng va nhy 1. Ngh xem


nc tip theo ca en l g.

Trang 68

Hnh 4. Trong tnh hung ny, en 1 l


nc haengma tt t p lc ln
Trng. Trng khng th bt u cuc
chin vi vic ct A v en c v th
qu mnh.

Hnh 5. Trong vn u thc t, trnh t


c nh t en 1 n Trng 8. en
c th hi lng vi cch i qun ny
khng?

Hnh 6. Trc khi nh 3, en nn


peep 1 khin Trng nng n. y l
mt im quan trng trong haengma.
By gi Trng kh c th nh
haengma A.

Trang 69

Hnh 9. Trng c th ct vi 2 v 4 sau


en 1. Mt cuc chin bt u sau
en 5. en c ngoi th mnh nn
khng l do g en t chi cuc chin
ny. Nc ct A gi li cho en
khai thc sau.

Hnh 7. Nu Trng tam gic c


nh trc, Trng c th chng c vi
2. Sau en 3 Trng 4, en khng
thu c g.

Hnh 8. Nu en 1 v 3, Trng 4 v 6
l khng trnh khi. en sau gy p
lc ln Trng vi 7.

Hnh 10. Nu Trng nh 2 sau en 1,


en ko di vi 3 iu khin trung
tm. So snh hnh ny vi Hnh 2. v
Hnh 5.
en c th nh nc haengma mnh
v v th xung quanh chc chn. Tm
li, nu ngoi th xung quanh c li
cho ai , h nn gy p lc mnh ln
i th v e da tn cng.

Trang 70

(2) ng cung cp im then


cht cho i th
Chng ta hc l khng c cung
cp im then cht trong haengma ca
chng ta. Lm nh th cng ging nh
mi i th mt ba n ngon. Trong
phn ny im then cht trong
haengma s c gii thch su hn.

Hnh 2. nh nc i 1 tn
cng en trn mt quy m rng gip
Trng cm thy tt, nhng c mt
im yu A sau en 8 m Trng
khng mun.

Hnh 3. en 2 v 4 l nc haengma
khng tun theo cu cch ngn Hy i
trc i th. Nu en theo sau i
th, cui cng Trng s kha vi 7.

Hnh 1. y l vn u hng dn
gia tc gi ( Trng ) v mt hs trng
s cp. Sau Trng 1, en phng th
vi 2. N trng chc chn, nhng c l
nh trung tm s tt hn. Trng
cng nh mt nc chc chn vi 3.
Hy ngh xem nc haengma t 2
qun en l g.
Trang 71

Hnh 5. Trng xem trng trung tm


hn v nh 1. en 2 v 4 gip i
th kha trung tm.

Hnh 4. en 1 l nc haengma thng


thng, A v B sau l miai.

Hnh 7. Trong vn u thc t, Trng 1


kha en v khin en kh c th
nh nc haengma tip theo.
Hnh 6. en nh 1 v 3. y l mt
bin thng thng, nhng liu c phi
bin tt nht?

Trang 72

Hnh 9. Nu en nh chc chn vi


1, Trng s kha trung tm vi 2.

Hnh 8. Nu en 1, Trng s tn cng


im then cht vi 2. Trnh t n 6
khin en nng n.

Hnh 10. Thm ch nu en nh 1,


Trng c th tn cng en vi 2. en
gp rc ri, v th sai lm nm nc
haengma trc ca en.

Hnh 11. bin m en y ra thm


na vi 1 trc khi nhy xa vi 3 ng
l nn c bn lun. en c th i
trc Trng 4 mt bc vi 5. Tnh
hung ca en kh thoi mi.

Trang 73

Hnh 12. Sau en 1, Trng 2. Tnh


hung tr nn tuyt vi cho en sau 3
v 5. Nu n gin tr li Trng 2 5,
Trng c th nh A, en B, Trng C,
khin m qun en nng n.

Hnh 13. Trong vn u thc t, en


gp rc ri. Sau nc haengma ca
en 1, Trng nh im then cht
2. en khng c s chn la no khc
phi nh nc k l 3. Trng 4 l
mt nc thiu cn trng li vo
nc tin th A ngn cn en
thot ra vi B. Tuy nhin, Trng b
qun mt nc.

Hnh 14. en 1 l mt nc linh hot


trng pht sai lm ca Trng v gia
cng cho m qun en. Trng
phng th vi 2, nhng qun en
khng th b tn cng na.

Trang 74

Hnh 15. Trng ng ra nn nh


nc to th vi Trng 1 en 2 trc
khi nh 3. Nu trnh t ny c
nh, en s lin tc chu tn cng.

Hnh 16. Vy l, Trng 1 hu th , en


c c hi gim t Trng trung tm.
Tuy nhin, en 2 l mt nc thiu
cn trng.

Hnh 17. Nc haengma ca en chu


s tn cng vi Trng 1, y l im
then cht ngn cn vic to thnh
nc nhy. Nu en 2, Trng c th
ct vi 3 v 5.

Trang 75

Hnh 2. (Vn u thc t) en n


gin nh nc lin lc vi 1, nhng
y l nc chm. Trng 2 phi hp
tt vi qun Trng nh du, v c th
tn cng m qun nng n ca en.

Hnh 18. en 1 l nc chnh xc


trong tnh hung ny. N l nc
haengma tt v n khng li im
then cht hoc mt nc i thch hp
tip theo cho Trng.

(3) nh
nng n

chm,

haengma

Haengma cng nh v nhanh th cng


tt. Nu nc haengma chm, n tr
nn nng n v bn s kt thc trong
tnh hung m bn b i th iu
khin. Hy nghin cu haengma chm.

Hnh 1. Sau khi Trng ni vi 1, ngh


xem nc haengma ca en l g.
en phi ch im yu A.

Hnh 3. Trong tnh hung ny en nn


s dng cc qun xung quanh. en c
th ngh n vic nh 1. Sau Trng
A, en B tin th, gia cng im yu
C.

Trang 76

Hnh 6. en 1 l kh thi nu en mun


gi n gin. Sau Trng A, en c th
nh B. Cch khc, en c th nn
nh theo hng ca 1.

Hnh 4. Nu Trng tr li vi 1, en 2
v 4 tin th. N phng th im yu
ca en v en c th hng v trung
tm. Nu en bay A, Trng c th
ct vi B v th en gp rc ri.

Hnh 5. en c th nh 1. Sau
Trng 2 v 4, en nh 5 y gay
go. An nh vi 7 l kh thi cho en.
Hnh 7. (Vn u thc t) en nh
trnh t t 1 n 5. Trc ht bn nn
tm vn trong tnh hung ny.

Trang 77

Hnh 10. (Vn u thc t) Trong vn


u thc t, Trng 1 l nc tt chim
lnh th v tn cng m qun en
cng lc, nhng Trng 3 l nc ti.
Tip theo, en 4 l qu mc khng
ch n cc qun xung quanh. Trong
tnh hung ny, mt nc haengma l
cn thit khng th b ct.

Hnh 8. Kt hp 1 v 3 l nc
haengma nh nhng. Mc ch ca
en 3 l gn vi trung tm thm 1
bc thay v A. Tip theo B v C l
miai.

Hnh 9. Sau Trng 1, en A hoc B l


nc chia ct Trng r rng.

Hnh 11. (Vn u thc t) Sau en


1, Trng khin tnh hung kh khn
cho en khi ct vi 2 v 4.

Trang 78

(4) Haengma b ct dn n
c mng
Mt trong nhng qui tc trong C vy
l b chia ct th yu cn lin lc th
mnh. Haengma cng vy. Hy nghin
cu v haengma lin lc v chia ct.

Hnh 12. Vi nhng tnh hung th


ny, ngh n vic ni v nh nh
nhng vi 1 v 3 l nc haengma tt
cho en.
en ni chung c lin lc, nhng
chng ta c th thy cc nc
haengma chm th no. Lin lc l
quan trng khi nh haengma, nhng
phi hiu rng khi cc qun gn st
nhau hn cn thit, hiu qu ca cc
qun s gim.

Hnh 2. en nn chun b vic Trng


lin lc 1.

Hnh 1. Sau Trng 1, en nh nc


nhy thng thng vi 2. y l nc
d hiu, nhng bn nn ngh v tnh
hung trc khi quyt nh nh mt
nc haengma nh th.

Trang 79

Hnh 4. en cng c th ngh n


nc i cho 1. en nh chc chn
n 7, nhm n tn cng vi A.

Hnh 3. en c th i cho ngn


cn Trng lin lc A.
Hnh 5. (Vn u thc t) Trng nhy
xa l nc thch hp, trong khi en
to th vi 2 cng chnh xc. Tip
theo, en tn cng 4 th sao? en
tn cng Trng s kh khn do m
qun mnh c nh du ca Trng.

Hnh 6. en nh mt nc haengma
xung quanh 1, v sau khi khin hnh c
ca Trng nng n vi 3 vic to th
dy s d dng vi nc chc chn
5. Sau khi Trng sng bin di,
en ginh tin th. Nu en nh A,
en s c lnh th.

Trang 80

Hnh 7. (Vn u thc t) Trng 1


thot ra qua khong trng ca en v
trnh t n 5 lm l ra mng ca
qun en nh du.

Hnh 8. (Vn u thc t) en tip tc


nhy ra vi 1. Trong tnh hung ny,
Trng cng tm ra mt nc haengma
k l 2. N l hng sai v Trng
b kha vi 1.

Hnh 9. An nh m qun vi 1 s tt
hn v vic lin lc khng tht s hiu
qu. Sau , kha cht A l nc
dy.

Trang 81

Hnh 2. (Vn u thc t) Trng c


nc to th tin th vi 1 v 3 trc
khi nhy vi 5.
Trng 1 v 3 l nc to th ti v
chng gip en mnh ln.

Hnh 10. (Vn u thc t) en peep


1. Trng tr nn yu sau nc ct
3 v 5. Ty vo n l lin lc hay ct
m vai tr ca ngi tn cng v
phng th c th thay i hon ton.

(5) Dng nc tin th chng


li vng vy
C nhng lc bn nh c vy m bn
c tin th. Tuy nhin, c tin th
khng c ngha l bn phi lao vo gii
quyt hnh c. Vic s dng ngoi th
khi nh haengma l cn thit.

Hnh 1. Ngh xem nc haengma t


hai qun Trng sau en 1 l g.

Hnh 3. Trong tnh hung ny, nhy


thng thng vi 1 s tt. N trng
chm, nhng Trng c th nh nc
tin th xung quanh, lm cho vic an
nh tr nn kh thi.

Trang 82

Hnh 5. Ngoi ra, c A v B u l


nc tin th sau khi Trng 1 cho
php Trng bo v mt mt. Tuy
nhin, nhng nc ny xa b aji
trong gc v khng nn nh trc tip.

Hnh 4. Nu Trng c nhiu nc da


cp, Trng c th to hnh c linh
hot vi trnh t t 1 n 5.

Hnh 7. N trng thiu cn trng,


nhng Trng c th ngh n vic nhy
xa vi 1. en ct 2 khng hiu qu
v Trng 3 l tin th.
Hnh 6. Nu en bt u cuc chin
vi 1, Trng s nh nc tin th 2
v tn cng li vi 4.

Trang 83

Hnh 8. (Vn u thc t) en nhy


1 tt, nhng Trng i l nc sai.
Sau khi en thot ra vi 3, Trng
khng th kha en.

Hnh 9. Sau en 1, Trng vn phi


nh trnh t n 6. Lin lc y l
rt quan trng.

Hnh 10. Nu Trng khng lin lc,


en ct nc bay xa rt gay go.

Trang 84

(6) nh haengma chm khi


bn gn m qun mnh ca
i th
Khi nh haengma, bn nn la chn
gia nc haengma thot ra v
haengma tn cng. Khi ngoi th
mnh, bn nn nh haengma tn
cng v ngc li.

Hnh 2. Nc chnh xc ca en l
bay 1. Trng A khng hiu qu, v
vic hon li nc peep B v C l
tt.

Hnh 3. Trng nhy 1. Sau khi en


nh haengma A, en phi m bo
nc ct B khng hiu qu.

Hnh 1. y l vn u chp hai qun


gia tc gi v mt hc sinh CH Sc.
Trng va nh 1. Ngh xem nc
haengma tip theo ca en l g.

Trang 85

Hnh 5. (Vn u thc t) trong vn


u thc t, en chn nc haengma
tn cng vi 1 v 3, nhng nhng
nc ny l thiu kin nhn. en b
qua thc t rng qun Trng mnh
xung quanh.

Hnh 4. Sau en 1, Trng 2 khng


hiu qu v en nh 5 l tin th v
en c th lin lc.

Hnh 7. (Vn u thc t) Trng gip


chin nc bay vi 1. By gi l c
hi ct.

Hnh 6. Khng cn phi ni, nu Trng


tr li vi 1, en c th to hnh c
dy vi 2.

Trang 86

Hnh 8. (Vn u thc t) mt cuc


chin phc tp c nh n 10,
nhng en khng khn ngoan khi t
nhn ly nguy c ny trong khi Trng
mnh bin tri.

Hnh 9. N tt cho en khi thot ra


trung tm v ph hnh c ca Trng
bin tri. Nu Trng tr li vi 4, en
to hnh c p vi 5.

Hnh 10. Nu Trng nh ch khc,


en tn cng vi 2 v 4.

Trang 87

Chng 2:
Theo sau Haengma ca k th chuyn nghip
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Trng yu nhng l haengma hiu qu


Quy ry haengma ca i th
Haengma dy 1
Haengma dy 2
im then cht ni to thnh nc ni i
im then cht ni to thnh nc nhy
Tn cng l cch phng th tt nht
S dng nhng qun xung quanh
ng cung cp im then cht
Trnh hnh tam gic ngu
Ct nc bay

Trang 88

(1) Trng yu nhng


haengma hiu qu

Hnh 2. Trng 2 c th b bi en 2,
nc ngn cn vic to ming h.

Trng: Lee Chang-ho


V vic on trc phn ng ca i
th da vo th c lun lun cn thit,
tht kh tm duy nht mt qui tc c
bn nh haengma.
Sau en 1, ngh xem nc tip theo
ca Trng l g. Nu Trng nh ch
khc, en A s gay go.

Hnh 1. Nu Trng 1, Trng phi tr li


B nu en y ra vi A. Tuy nhin,
im then cht C vn cn v th
Trng khng mun nh nh th.

Hnh 3. Trng 2 cng khng tt. en 2


l im then cht ca hnh c v th
kt qu ny gy rc ri cho Trng.

Trang 89

Hnh 4. Lee Chang-ho chn nc


nhy 1. N trng nh mt nc
haengma khng hon chnh, nhng
nc ny li im yu gi ch i
th tn cng.

Hnh 7. Ct vi en 1 v 3 to hnh c
xu. Nu Trng nh 6, hnh c ca
en thiu linh hot.

Hnh 6. en ct vi 1. Sau trnh t n


5, Trng 6 l nc tt. Trng nhm
n vic ni A, v th kt qu ny l
cho Trng.
Hnh 5. K hoch ca Trng l chng
c en 1 bng cp.

Hnh 8. Tm li, Trng 1 trng lng


lo, nhng l nc haengma tt khng
th b ct n gin. Trng tip theo
nhm n nc miai A hoc B.

Trang 90

Trng th 1, en 2. Trng khng hi


lng vi kt qu ny v A v B l miai.

(2) Quy ry haengma ca i


th

en: Lee Se-dol, Trng: Lee Chang-ho


Ngi ta ni rng im then cht ca
i th l im then cht ca mnh.
Cch ngn ny ng khi ai ang
chn nc haengma. im i th
mun nh thng l im bn nn
nh. Sau en 1, ngh xem nc tip
theo ca Trng l g. Tt nhin, khng
phi l A.

Hnh 1. Nu Trng nh trc tip 1,


en kha vi trnh t n 8, khin hnh
c ca Trng qu xu.

Hnh 3. Nu Trng nh 1, A v B tr
thnh miai sau en 2. i cho Trng
1 khng thng c nh v thng
thng n khng c sc mnh.

Hnh 2. Trng nn nh mt trnh t


khin cho nc ct A hiu qu. Nu
Trang 91

Hnh 6. Trong vn u thc t, en b


1 v Trng ko di vi 2. Trng by
gi c c hi ct A. So snh vi
trng hp trong Hnh 2.

Hnh 4. Trong trng hp ny. Trng


1 l im then cht, ngn cn nc
nhy m en mun nh. Nu en tr
li vi 2, Trng ct v n ba qun vi
3 trong khi vn gi ng vo trung
tm.

Hnh 5. Trong vn u thc t, en


gip chin vi 1. Trng sau to hnh
c p vi 2. Nu en ni vi 3, A v
B l miai sau Trng 4.
Hnh 7. Trong vn u thc t, en
nh 1 v 3 nhng Trng ct vi 4 l
khng th chng c.

Trang 92

Trng: Lee Se-dol


dy l sc mnh. Nu ai c th
to dy, h mong rng sc mnh s
n theo n. Hy nghin cu cch to
haengma dy.
Ngh xem nc haengma ca Trng
sau im 1 l g. Trng khng th cho
php en kha mnh bn trong vi A.

Hnh 8. en 1 v 3 l nc mnh,
nhng khng c nc phng th sau
khi Trng ct 4.

Hnh 10. Trng 1 v 3 l nc


haengma tuyt vi m mi ngi phi
nh.

(3)

Haengma dy 1

Hnh 1. Sau Trng 1, hnh c b ct bi


en 2. iu ny i ngc li quy tc
c bn l: khng haengma ca bn
b ct.

Hnh 9. Tip tc, Trng nh 1 v 3, v


th tnh hung ca en tr nn gay go.
Trang 93

Hnh 5. (Vn u thc t) Trng 1


khng phi nc d thy. N tht s l
mt nc chm, nhng li dng tim
nng ca qun nh du cho php
nc mnh m pha sau.

Hnh 2. Trng 1 l mt nc chm


li cho en im then cht A.

Hnh 4. Trng 1 v 3 c v to hnh c


thch hp, nhng en c th peep vi
A trc khi tn cng im then cht
B. y khng phi haengma tt.
Hnh 6. en mun nh 1, nhng
khng mun m qun trung tm tr
nn yu sau Trng 2.

Hnh 3. Trng nhy 1 l sai hng,


chy vo qun en nh du.
Trang 94

Hnh 7. (Vn u thc t) en chn


cch n gin v nh 1. Nc
haengma tip theo ca Trng rt quan
trng. y ra t pha sau vi A khuyn
khch en ko di vi B. Trng s
khng nhn c g t vic trao i
ny.

Hnh 8. Trong tnh hung nh th,


ngi chi thng ngh n Trng 1.
Tuy nhin, en 2 l im yu ca
hnh c. Nu en tn cng A, Trng
khng th nh haengma vi B v
nc ct Ct.

Hnh 9. Trong hnh c nh th ny,


cn phi nh nc Trng 1. Dnh mt
pht c hiu ngha pha sau nc
ny trc khi tip tc qua hnh k.

Trang 95

Hnh 10. en mt kh nu en c y
ra vi 1 v 3, v th y khng phi
nc tt cho en.

sau 4 v m qun en tr nn yu
trung tm.

(4)

Hnh 12. (Vn u thc t) Cho nn,


en n gin nh 1. Trng ni
chc chn vi 2. Sau , Trng dng
dy tn cng quyt lit m
qun en trung tm v thng vn
u.

en: Lee Chang-ho


Hy sinh qun ginh thun li l
chin thut cao cp trong c vy. iu
ny cng p dng trong haengma.
Trng nh 1. Ngh xem nc tip
theo ca en l g. en phi ngh trong
u rng Trng rt mnh bin di.

Haengma dy 2

Hnh 11. en 1 v 3 l thng thng,


nhng hnh c ca Trng tr nn dy
Trang 96

Hnh 2. en 1 cng gip Trng. Trng


nh im then cht theo trnh t n
6, v th en t hn trc.

Hnh 1. D1 v 3 l nc cm n gia
cng hnh c ca Trng bng nc
p buc vi 2 v 4. en cn phi lo
lng v im then cht A.

Hnh 3. en i cho 1 l nc
haengma chm. Trng ginh v tr
thun li vi 2 v 4.

Hnh 4. en 1 cng khng tt. Trng


s tn cng vi 2, ngn cn nc
nhy. en cng phi lo lng v nc
peep A v nc gip chin B.

Trang 97

Hnh 5. (Vn u thc t) en 1


khng phi l mt nc d thy.

Hnh 6. Sau Trng 1 v 3, en to


hnh c vi 2 v 4. A v B by gi l
miai. Thng thng nc n hoa A
rt ln, nhng B cng l mt im rt
ln. Kt qu ny l c th chi cho
en.

Hnh 8. Sau Trng 1, en ni vi 2.


By gi nc ct A v nc
haengma B l miai.

Hnh 7. Trng c th m rng bin


di vi 1, nhng en vui v nh
nc ln 2.
Hnh 9. (Vn u thc t) Trng ko
di vi 1. en ni vi 2 chun b nh
haengma A hoc B. Bn c th thy
hnh c ca en tr nn dy nh
th no.

Trang 98

chm v B th c im yu C. Ngc
li, C cng c im yu B.

(5) im then cht ni to


thnh nc ni i

Hnh 1. y l th t cc nc t vn
u.
Hnh 3. Trong hnh c ny cch ni
thng thng l 1. Trng khng c
mt cch r rng tn cng hnh c
ny.

en: Kang Dong-yun, Trng: An Joyeong


en va nh haengma 1. Nc
ny nhm n lin lc A, nhng tht
kh lin lc tt c qun en. Trng
nn nh th no chc thng im
yu ca en?

Hnh 2. en c th ngh n vic ni


vi A, B hoc C, nhng mi nc ny
u c v khng tha ng. A th qu
Trang 99

Hnh 4. (Vn u thc t) en nh


nc haengma rng, v th Trng phi
nhm n vic ct. Trong vn u thc
t, Trng ngn cn ni i vi vic
gip cng 1. K t y s d dng
hn hiu rng y l im then
cht.

Hnh 5. en ni 1 nng n. Trng


chia ct vi 2 v en tr nn nng n.

Hnh 6. (Vn u thc t) en b 1,


nhng Trng 2 l mt nc mnh. Nu
en nh A, Trng nh B.

Hnh 7. Sau khi en trao i vi 1 v


3, en b 5. Sau Trng 6 tht kh
en c th lin lc.

Hnh 8. V sau, en thu c tng


dy tuyt vi vi trnh t n 7 v
Trang 100

Trng thu c nhiu thun li vi


nc ct 8.

(6) im then cht ni to


thnh nc nhy

Hnh 1. y l th t cc nc t vn
u.

Hnh 3. Trng nhm n ct vi 1 v


3, nhng en chc thng 6 y
mnh m. Trng nn i n thi c.

en: Lee Chang-ho, Trng: Yun


Seong-hyeon
en nhy ra vi 1. Vn cn nhiu im
ln, nhng Trng mun bt u bng
vic tn cng m qun en khng c
s bin di. Trng nn bt u tn
cng nh th no?

Hnh 2. Nc u tin ca Trng l


1. y l nc ngn cn vic to
thnh nc nhy c hc.

Hnh 4. en nn cn thn vi nc
haengma tip theo. Sau en 1, Trng
Trang 101

c mt cch ct vi 2 v 4. A v B
l miai.

ngh rng haengma ca en l nng


n.

Hnh 6. en 1 l c th nh. Sau


Trng 2, trnh t n 5 c mong i.
Hnh 5. Nu en ch lin lc vi mt
nc nh 1. Trng 2 gay go. Mt k
th chuyn nghip khng bao gi nh
mt nc nh en 1.

Hnh 8. (Vn u thc t) sau vic


trao i vi 1 v 3, en nh 5. en
5 gin tip bo v ch ct A (Hnh 3.)
v ng thi gip bin phi.

Hnh 7. Nu Trng ko di vi 2, en
3 l nc kh thi. Mc d, trong vn
u thc t Lee Chang-ho c l
Trang 102

(7) Tn cng l cch phng


th tt nht

Hnh 9. (Vn u thc t) ni dung


sau y rt phc tp. Trng i 1
trc khi nh bin trn vi 3. Sau
en 2, Trng ng l c th tn
cng vi A hoc B, nhng tht kh
quyt nh hng no chnh xc.
Trng c l mun xem en tr li th
no vi Trng 3 trc khi quyt nh.

Hnh 10. Trng i nhm n vic ct


vi 1 v 3. Tip theo, A v B l miai.
en: Hong Min-pyo, Trng: Lee Wondo
en va ko di vi 1. Trng nn nh
t qun nh du trong khi bit rng
nh hng ca en rt mnh gc
di bn tri. lm iu ny hiu
qu, Trng phi s dng hai qun en
pha trn bn tri. Trng nn nh loi
haengma no y?

Trang 103

Hnh 3. en nhy 1 l rt chm. Mc


ch ca en khng r rng sau Trng
2 v 4. Nhng nc nh th lm cho
bin di ca en tr nn v ngha.

Hnh 1. Nc u tin ny ra trong


u l i vi Trng 1, nhng en
thot ra vi 2 v mt cuc chin c th
xy ra. en th mnh xung quanh, v
th y khng phi lc Trng chin
u. Trng cng khng thch im yu
A.

Hnh 2. (Vn u thc t) Trng 1 l


mt nc linh hot. Mc ch ca n l
dn dn chng li nh hng t
bin di.
Hnh 4. (Vn u thc t) en c th
nhy xa 1. en A l tin th, v th
Trng khng th ct ngay lp tc.

Trang 104

Hnh 6. Da theo cch ngn Nhng


m qun khng c s song hnh
cng nhau, s khng tt cho Trng
nu cho php en ngi ngh qu
nhiu. Trong vn u thc t, Trng
tn cng vi 1. Trng tr li nc tn
cng ca en 2 vi 3 v 5. Tip
theo, nu en nh A Trng c th
chin u vi B.

Hnh 5. Trng mun nh 1 trnh b


i, nhng nu en tr nn dy vi
trnh t n 8 th m qun Trng s
tr nn yu.

Hnh 8. Trong vn u thc t, Trng


nh 1. en vn mun i vi 2,
nhng Trng c th tn cng ngc li
vi 3 v 5. en khng th tn cng
nh th v hnh c ca en yu.

Hnh 7. en khng cn cch no khc


phi nhy 2. Nu Trng c nhy xa
vi 3, en c th ct vi mt trong hai
im A.

Trang 105

Hnh 9. i ngc li s thc y ban


u, en nh 1. Nc tip theo ca
Trng l g? Chng li vi A, en s
hi lng vi B.

thay i sau trnh t n 6. Sau en 7,


A hay B s tt cho Trng?

Hnh 11. Nu en c ni vi 1, en s
gp rc ri sau Trng 2 v 4.
Hnh 13. Trng i cho 1 hon ton
lin lc, nhng n chm.
Hnh 10. Trng ct nc bay vi 3,
mc ch khin cho m qun en
yu. To th vi Trng 1 v en 2 gip
ch cho Trng khi en nh 2.

Hnh 12. (Vn u thc t) Cui cng,


en nh chm mt bc vi 1,
nhng hnh c yu ca en vn khng
Trang 106

Hnh 15. Nu en ct vi 1, trnh t


n 5 c mong i. N gy rc ri
cho en v Trng c th kha en bn
trong vi A.

Hnh 14. Trong vn u thc t, Trng


b qua im yu A v nh liu lnh
vi nc bay 1. en khng th ct
vi A v trnh t c nh n 7. Kt
qu ny tt cho Trng.

Hnh 16. en s gp rc ri nu Trng


ct vi 1 v 3. m qun en trung
tm kh ln, v th en A khng cn
c bo m l tin th na.

(8) S dng
xung quanh

nhng

qun

en: Lee Chang-ho, Trng: An Joyeong


Vic s dng cc qun xung quanh l
rt quan trng nu bn mun nh
haengma tht hi lng. Ngh xem nc
haengma ca en sau Trng 1 l g.

Trang 107

mt hng vi qun Trng nh du.


Cho nn en 1 l chnh xc.

Hnh 1. en nhy 1 v 3 th ng.


Trung tm b kha vi Trng 6.

Hnh 2. en i cho 1 chm, v th


s kh cho en tm ng n
trung tm sau Trng 2.

Hnh 3. Nc bay xa ca en c th b
tn cng bi Trng 2, ngn cn en
tip tc nhy ra

Hnh 5. Nu Trng b vi 1, cu tr li
ca en l b ngc li vi 2. Bin
ny l kh thi cho en.

Hnh 4. (Vn u thc t) en mun


nh mt qun X thot ra trn cng
Trang 108

Hnh 7. Trng ko di vi 1, cho php


en tr nn dy vi 2. Sau Trng 3,
en 4 kha Trng khi trung tm.

(9) ng cung cp im then


cht

Hnh 8. (Vn u thc t) chng li


en 1, Trng tr li vi 2. en c
th nh nc mong mun 3. Ch
rng hnh c ca en dy v khng
th b ct.

Trng: Takao Shinji


Vic nh rng khng nn b tn tht
khi i th nh vo im then cht
ca hnh c l rt quan trng. Xt cho
cng u tin chng ta khng nn
l im then cht! Hy nghin cu
nc haengma ca Trng sau khi en
tn cng vi 1.

Hnh 6. Nu Trng nh 1, en b vi
2 v sng vi trnh t n 6 ng thi
chim lnh th.

Trang 109

b kha v en 6 l nc tn cng sc
bn vo im then cht ca Trng.

Hnh 4. Trnh t ca Trng vi 1 v 3


cng i trc i th mt bc, nhng
hnh c ca Trng s sp nu en
nh A.

Hnh 1. en kha vi 6 chng li


Trng 1 v 3.
Hnh 3. Trng 1 v 3 duy tr vic i
trc i th mt bc, nhng im
then cht en 4 l gay go cho Trng.

Hnh 5. Trng i cho 1 chm v sau


Trng 3, en 4 khin Trng nng n.
Sau en 8, Trng gp kh khn c
th chy thot.

Hnh 2. Tip tc, thm ch nu Trng


thot ra vi trnh t n 5, trung tm s
Trang 110

Hnh 7. (Vn u thc t) en nh


1. Sau nc tin th 2, Trng to
lnh th vi 4 v 6.

Hnh 6. Trong tnh hung ny, gip


chin 1 l nc tt cho Trng. Nu
en tr li vi 2, Trng c th nh
nhng thot ra trung tm vi 3 v 5.

Hnh 8. (Vn u thc t) Trng nh


1 v 3 trc khi thot ra trung tm vi
trnh t n 7. en c mt im yu
A, v th en cng kh bn rn.

(10) Trnh hnh tam gic ngu.

en: Choi Cheol-han, Trng: Lee


Yeong-gu
Sau Trng 1, en lm vo tnh hung
kh khn. en ch c th thot ra A
hoc B. By gi l lc cn n mt
nc haengma tuyt vi.

Trang 111

Hnh 4. Hnh tam gic ngu ca en


1 khng c sc mnh v en s gp
rc ri nu Trng tn cng vi 2.

Hnh 1. Nu en nh 1, s khng d
dng thot ra sau Trng 2 v 4.

Hnh 3. Sau en 1, Trng sn sng


vi 2 v 4 khin hnh c ca en
tr nn xu.
Hnh 5. en chun b cho Trng 1 vi
2. Sau Trng 3, en c th thot ra vi
4. en trnh hnh xu mt cch
hon ho vi 2.

Hnh 2. Nu Trng nh 2 chng li


en 1, en c th d dng thot ra vi
3.
Trang 112

Hnh 7. (Vn u thc t) Trng thay


i quyt nh u tin v c bt en
vi 1 v 3. Tuy nhin, en to c
mt mt khi ni vi 4 v hu nh hon
ton an ton.

Hnh 6. Sau Trng 1, en ni vi 2.


Nu chng ta so snh Hnh 4. v hnh
ny, vic trao i ca qun Trng nh
du v qun en nh du l thun li
ln cho en.
Hnh 8. (Vn u thc t) Trng tip
theo c bt en vi 1, nhng en
sng vi trnh t n 10 v ginh mt
v th thng li.

(11) Ct nc bay

en: Lee Chang-ho, Trng: Kato


Masao
y l mt vn u ca Lee Chang-ho
khi anh y cn tr. Sau Trng 1, en
ang ngh n mt nc haengma t
hai qun nh du. Nc cp A
cng rt cp bch, nhng en khng
c thi gian nh lc ny.

Trang 113

Hnh 3. Vic trao i ca hai qun


nh du to hnh c xu cho en nu
en y ra vi 1 v Trng ct vi 2.
Nu Trng peep sau en 1. en s tr
li vi A, khin nc peep l mt
nc ti.

Hnh 1. (Vn u thc t) en chn


nc bay 1. y cng l im then
cht ca m qun Trng, ngn cn
Trng to ming h. Trng n mt
qun vi 2 v en y ra vi 3. y l
mt nc c vn .

Hnh 2. (Vn u thc t) Sau en 1,


Trng peep 2 v ct vi 4 nh th
ch t trc. Qun Trng nh du
c sn nn chinh qun l khng hiu
qu.
Hnh 4. Nhn thy ngoi th mnh ca
Trng, en ng l nn phng th ch
ct vi 1. Tip theo, A v B l miai.

Trang 114

Hnh 6. (Vn u thc t) en bt


u cuc chin vi trnh t n 9,
nhng cuc chin ny tr nn nguy
him cho en do nh hng mnh m
ca Trng.

Hnh 5. en cng c th nh nc
tin th 1. Nu Trng phng th vi
A, en B l nc tin th gip cho vic
ni bn di vi C tr nn kh thi. Sau
en 1, Trng D l nc duy nht.

Hnh 8. (Vn u thc t) en tip tc


chin u bin trn trong khi dnh
li nhng nc tin th cho trung bn.
Cui cng, en thua trong cuc chin
cng nh vn u.
Hnh 7. (Vn u thc t) y l phn
tip tc t vn u.

Trang 115

p n

Trang 25

Trang 28

Trang 32

4
Trang 116