You are on page 1of 10

STANJE TEHNIKE HIBRIDNIH ELEKTRINIH

VOZILA I PREDVIANJA ZA BUDUNOST

Uvod

Kraj 19.st poetak 20.st -> prvo razdoblje


primjene el. energije u transportu

Ulaganje u inovacije potaknule razvoj


tehnologija

Kljuana rezultat: Elektropokreta

Potreba za izgradnjom i razvitkom


elektroenergetske mree i punionice

Hibridni pogonski sustavi

Podjela s obzirom na vezu mehanikog i


el. dijela:
Serijski hibridi
Paralelni hibridi
Serijsko paralelni hibridi

S obzirom na autonomnost el. pogona


djelomine (mild hybrid) hibride
potpune (full hybrid) hibride

Serijski hibridni sustav

Pogonske kotae pokree


elektromotor

Elektrina energija za
pogon pokree generator

Generator pokree motor


sa unutarnjim izgaranjem

Iskoritavanje energije koenja


Potronja energije je donekle umanjena

Paralelni hibridni sustav

Paralelno koritenje motora s unutranjim


izgaranjem i elektromotora

Potronja goriva manja

Podruja s loim stupnjem djelovanja

Vozne mogunosti ograniene kapacitetom


baterije

Potpuni hibrid
elektromotor ima jednu treinu snage motora s
unutranjim izgaranjem
vozilo pogonjeno samo elektromotorom
Tihi kliz

Djelomini hibrid
integrirani elektrini motor generator s
odgovarajuom elektrinom baterijom
elektromotor samo pomae motoru sa unutarnjim
izgaranjem

Shema hibridnih pogona. Oznake: Aku ele. Baterija; EM


elektromotor; Gen elektr.
Generator; Inv elektr. Pretvara; MSUI motor s unut. Izg; Raz
razdjelnik snage

TOYOTA PRIUS SVJETSKA


USPJENICA BROJ 1

Znatno se poveava upotreba


elektromotora

Velika ulazno/izlazna uinkovitost

Smanjenje emisije CO2 za 40%

Veliki potencijal

Gorive elije ili hibridni


pogon?

Zakljuak

Ljudi se okreu alternativi (utedi)

Elektrini automobili nisu dovoljno


industrijski te tehnoloki razvijen

Veliki interes za hibridna vozila


pristupaniji, ekoloki prihvatljivi

EU subvencije