You are on page 1of 4

MOJA BAKA

SLIKOPJESMA
PREMA PJESMICI
MOJA BAKA
(RATKO ZVRKO)
(+ LABIRINT )
Priredila:
Mr. sc. Snjeana Majdandi-Gladi

VIE SLIKOPRIA / SLIKOPJESAMA VIDI OVDJE


EPIN 2011. GOD.
http://zlatna-djeca.blogspot.com/

MOJA BAKA
Ratko Zvrko

1.

2.

Kada sretne moju

Pomozi joj, mali drue,

negdje samu na sokaku, jer je


ti joj prii

ai

laka,

kao da je tvoja

teko vide,

pa mi

3.

slabo ide.
4.

Prepoznat e moju

, Kroz roj kola i

i po hodu i koraku,
i po bijeloj sijedoj

slabo slue,

prevedi je preko
,

da u vrevi bunog grada,

i po to ga nosi.

moja

ne nastrada.

5.

A kad

doe

sretno e joj

,
tui,

o tebi e, sva u srei,


mnogo lijepa meni rei.
http://zlatna-djeca.blogspot.com/

MOJA BAKA
Ratko Zvrko

Kada sretne moju baku,


negdje samu na sokaku,
ti joj prii srca laka,
kao da je tvoja baka.

Pomozi joj, mali drue,


jer je noge slabo slue,
a i oi teko vide,
pa mi baka slabo ide.
Prepoznat e moju baku,
i po hodu i koraku,
i po bijeloj sijedoj kosi,
i po tapu to ga nosi.
Kroz roj kola i auta,
prevedi je preko puta,
da u vrevi bunog grada,
moja baka ne nastrada.
A kad baka doe kui,
sretno e joj srce tui,
o tebi e, sva u srei,
mnogo lijepa meni rei.

http://zlatna-djeca.blogspot.com/

POMOZI BAKI DA DOE DO TAPA

http://zlatna-djeca.blogspot.com/