You are on page 1of 6

MANUAL GARIS PANDUAN DAN PIAWAIAN PERANCANGAN NEGERI SELANGOR

J A B A T A N

PD9

P E R A N C A N G A N

B A N D A R

D A N

D E S A

N E G E R I

S E L A N G O R

SOHO

PIAWAIAN
Zon Gunatanah

Zon Komersil / Perdagangan

Lokasi Perletakan

Dalam kawasan pusat bandar;


Berhampiran terminal pengangkutan seperti Integrated
Transport Terminal, LRT dan komuter;
Berhampiran dengan kawasan institusi dan pusat pengajian
tinggi seperti universiti dan kolej;
Kawasan pembangunan semula bandar.

Bentuk Pembangunan SOHO

SOHO sebahagian daripada komponen pembangunan


bercampur [Rujuk Rajah PD9 (i)].
SOHO sebagai free standing building [Rujuk Rajah PD9 (ii)].
Pembangunan SOHO dan kedai pejabat di dalam kompleks
perniagaan [Rujuk Rajah PD9 (iii)].

Saiz Tapak Minimum

Minimum 0.8 hektar (2 ekar)

Ruang Lantai Minimum

Saiz Isi Rumah

Minimum 41.8mp (450kp)


Nisbah Plot dan Kawasan Plinth bergantung pada nisbah plot
yang disediakan berdasarkan kepada RT atau RKK sesuatu
kawasan.
Maksimum 2 orang/unit

Jalan Perkhidmatan Minimum

15.2m (50)

Anjakan Bangunan Minimum :


o Menghadap Jalan Utama
o Menghadap Jalan Tepi
o Menghadap Jalan Belakang

12.2m (40)
12.2m (40)
12.2m (40)

Nisbah Plot dan Kawasan Plinth

Sempadan Bersama
Tempat Letak Kenderaan
o

6.1m (20)

Bagi unit SOHO 450kp :


i) TLK : 1 TLK / unit + 20% pelawat
ii) TLM : 20% daripada jumlah TLK
iii) TLK OKU : 2% daripada jumlah TLK

Bagi unit SOHO >450kp :


i) TLK : 2 TLK / unit + 20% pelawat
ii) TLM : 20% daripada jumlah TLK
iii) TLK OKU : 2% daripada jumlah TLK

Bagi ruang lantai perniagaan :


i) 1 TLK / 46mp ruang lantai bersih
ii) 1 TLM / 84mp ruang lantai bersih

Kemudahan TLK Orang Kelainan Upaya (OKU)


i) Diletakkan berdekatan dengan lif dan ramp
ii) Disediakan kemudahan ramp dan railing

garis panduan perdagangann

-14

MANUAL GARIS PANDUAN DAN PIAWAIAN PERANCANGAN NEGERI SELANGOR


J A B A T A N

P E R A N C A N G A N

B A N D A R

D A N

D E S A

N E G E R I

S E L A N G O R

sambungan

Kawasan Landskap

Perimeter planting
Laluan Pejalan Kaki
Kemudahan Sokongan SOHO:

Kemudahan Eksklusif SOHO

......................................GP Perumahan
....................................GP Perindustrian

.................GP Kemudahan Masyarakat

........................GP Infrastruktur dan Utiliti

garis panduan perdagangann

-15

Minimum 3.1m (10) di sekeliling kawasan pembangunan


(Tidak termasuk jarak anjakan bangunan)

Minimum 2.1m (7)


Surau minimum 12.1 m x 12.1 m (40 x 40) (ruang
berasingan bagi lelaki 6.1m x 6.1m (20 x 20) dan perempuan
6.1m x 6.1m (20 x 20) serta lengkap dengan tempat
mengambil air sembahyang dan tandas.
Perniagaan peringkat tempatan :
- Disediakan di tingkat berasingan daripada unit SOHO
(contoh : Laundrette, Salon, Mini Market, stationery dan
percetakan digital, kafe/coffee house dan lain-lain).
- 10% dari ruang lantai perniagaan diperuntukkan bagi ruang
niaga mampu milik.
Pejabat Pengurusan Bangunan
Kemudahan tempat pembuangan sampah berpusat.

RUJUKAN BERSAMA

Menggunakan piawaian 1,000 penduduk : 2 hektar kawasan


lapang
Disediakan kemudahan rekreasi seperti padang permainan,
gelanggang badminton/ tenis/squash dan jogging track.
Sebahagiannya boleh disediakan di dalam bangunan iaitu di
tingkat bawah, di antara tingkat atau di atas bumbung.

Sistem kawalan sekuriti 24 jam dan CCTV dilokasi yang


bersesuaian
Bilik Gimnasium
Bilik Mesyuarat Pelbagaiguna
Kolam Renang / Jacuzzi
Akses Lif khusus untuk unit SOHO
Kemudahan WiFi/ Broadband
Penekanan kepada aspek keselamatan
Galakan kepada Konsep Green Building Index
Penekanan kepada pengurusan dan penyuraian trafik

MANUAL GARIS PANDUAN DAN PIAWAIAN PERANCANGAN NEGERI SELANGOR


J A B A T A N

P E R A N C A N G A N

B A N D A R

D A N

D E S A

N E G E R I

S E L A N G O R

ILUSTRASI

Rajah PD9 (i) Contoh Bangunan SOHO Sebahagian Daripada Komponen Pembangunan Bercampur

Jarak Antara
Bangunan
Minimum 80

SOHO

PANGSAPURI
PERKHIDMATAN

PERNIAGAAN

Jalan Utama
20.1m (66)

Anjakan
12.2m (40)

Jalan Utama
20.1m (66)

Anjakan
12.2m (40)

Perimeter Planting
3m (10)

Perimeter Planting
3m (10)

Rajah PD9 (ii) Gambaran SOHO Sebagai Free Standing Building

SOHO

PERNIAGAAN
Jalan Utama
20.1m (66)

Anjakan
12.2m (40)

Perimeter Planting
3m (10)

Jalan Utama
Anjakan
20.1m (66)
12.2m (40)
Perimeter Planting
3m (10)

Rajah PD9 (iii) Gambaran SOHO dan Kedai Pejabat Di Dalam Kompleks Perniagaan

SOHO

PEJABAT

KOMPLEKS PERNIAGAAN

Jalan Utama
20.1m (66)

Anjakan
12.2m (40)

Perimeter Planting
3m (10)

Anjakan
12.2m (40)

Jalan Utama
20.1m (66)

Perimeter Planting
3m (10)
garis panduan perdagangann

-16

MANUAL GARIS PANDUAN DAN PIAWAIAN PERANCANGAN NEGERI SELANGOR


J A B A T A N

P E R A N C A N G A N

PD10

B A N D A R

D A N

D E S A

N E G E R I

S E L A N G O R

PANGSAPURI PERKHIDMATAN

PIAWAIAN
Zon Gunatanah
Lokasi Peletakan

Bentuk Pembangunan Pangsapuri


Perkhidmatan

Zon Komersil / Perdagangan


Dalam kawasan pusat bandar;
Berhampiran terminal pengangkutan seperti Integrated
Transport Terminal, LRT dan komuter;
Berhampiran dengan kawasan institusi dan pusat pengajian
tinggi seperti universiti dan kolej;
Kawasan pembangunan semula bandar.
Pangsapuri Perkhidmatan sebahagian daripada komponen
pembangunan bercampur [Rajah PD10 (i)].
Pangsapuri Perkhidmatan sebagai free standing building[Rajah
PD10 (ii)].

Pembangunan Pangsapuri Perkhidmatan dan kedai pejabat di


dalam kompleks perniagaan [Rajah PD10 (iii)].

Saiz Tapak Minimum

Minimum 0.8 hektar (2 ekar)

Ruang Lantai

Minimum 51.1mp (550kp)

Nisbah Plot & Kawasan Plinth


Saiz Isi Rumah
Jalan Perkhidmatan Minimum
Anjakan Bangunan Minimum :
o Menghadap Jalan Utama
o Menghadap Jalan Tepi
o Menghadap Jalan Belakang
o Sempadan Bersama
Tempat Letak Kenderaan

Perimeter Planting
Laluan Pejalan Kaki

garis panduan perdagangann

-17

Bergantung kepada nisbah plot yang disediakan berdasarkan


kepada RT/ RTD atau RKK sesuatu kawasan.
Maksimum 4.5 orang/unit
15.2m (50)

12.2m (40)
12.2m (40)
12.2m (40)
6.1m (20)
TLK : 2 TLK / unit + 20% pelawat
TLM : 20% daripada jumlah TLK
TLK OKU : 2% daripada jumlah TLK

Bagi ruang lantai perniagaan :


- 1 TLK / 46mp (495mp) ruang lantai kasar
- 1 TLM / 84mp (905mp) ruang lantai kasar

Kemudahan TLK OKU


- Diletakkan berdekatan dengan lif dan ramp
- Disediakan kemudahan ramp dan railing

Minimum 3 meter (10) di sekeliling kawasan pembangunan


(Tidak termasuk jarak anjakan bangunan)

Minimum 2.1m (7)

MANUAL GARIS PANDUAN DAN PIAWAIAN PERANCANGAN NEGERI SELANGOR


J A B A T A N

P E R A N C A N G A N

B A N D A R

D A N

D E S A

N E G E R I

S E L A N G O R

sambungan

Kemudahan Sokongan :
Surau

o
o

Tadika
Lain-lain Kemudahan

Surau minimum 12.1m x 12.1m (40 x 40) (ruang berasingan


bagi lelaki 6.1m x 6.1m (20 x 20) dan perempuan 6.1m x 6.1m
(20 x 20) serta lengkap dengan tempat mengambil air
sembahyang dan tandas.
1 tadika / 200 unit
Mini perpustakaan/ bilik bacaan yang lengkap dengan
kemudahan IT.
Restoran/medan selera.
Pejabat Pengurusan Bangunan.
Tempat letak motosikal dan basikal berbumbung disediakan
bersama tempat mengunci tayar.
Penekanan kepada aspek keselamatan.
Penekanan kepada pengurusan dan penyuraian trafik.
Galakan kepada konsep Green Building Index.

Perniagaan peringkat tempatan

Disediakan di tingkat berasingan daripada unit pangsapuri


perkhidmatan (contoh : Laundrette, Salon, Mini Market,
stationery dan percetakan digital, kafe/coffee house dan lainlain)
10% dari ruang lantai perniagaan diperuntukkan bagi ruang niaga
mampu milik.

Kawasan Lapang

Menggunakan piawaian 1,000 penduduk : 2 hektar kawasan


lapang
Disediakan kemudahan rekreasi seperti padang permainan,
gelanggang badminton/ tenis/squash dan jogging track.
Sebahagiannya boleh disediakan di dalam bangunan iaitu di
tingkat bawah, di antara tingkat atau di atas bumbung.

Tempat Pembuangan Sampah


Pepejal atau Domestik Berpusat

Kemudahan tempat pembuangan sampah berpusat.


Bertujuan untuk memastikan tiada pembuangan sampah yang
tidak teratur.
Sistem kawalan sekuriti 24 jam dan CCTV
Gimnasium
Dewan Serbaguna
Kolam Renang
Lot Permainan
Kemudahan WiFi/ Broadband
Kemudahan Laundry
Akses Lif yang khusus untuk unit pangsapuri perkhidmatan

Kemudahan Eksklusif Pangsapuri


Perkhidmatan

RUJUKAN BERSAMA

GP Perumahan......................................
GP Perindustrian....................................

GP Kemudahan Masyarakat...............

GP Infrastruktur dan Utiliti......................

garis panduan perdagangann

-18

MANUAL GARIS PANDUAN DAN PIAWAIAN PERANCANGAN NEGERI SELANGOR


J A B A T A N

P E R A N C A N G A N

B A N D A R

D A N

D E S A

N E G E R I

S E L A N G O R

ILUSTRASI
Rajah PD10 (i) Gambaran Pangsapuri Perkhidmatan Sebahagian Daripada Komponen Pembangunan Bercampur

PANGSAPURI
PERKHIDMATAN

Jarak Antara
Bangunan Minimum 80

SOHO

PERNIAGAAN
Anjakan
12.2m (40)

Jalan Utama
20.1m (66)

Jalan Utama
20.1m (66)

Anjakan
12.2m (40)
Perimeter Planting
3m (10)

Perimeter Planting
3m (10)

Rajah PD10 (ii) Gambaran Pangsapuri Perkhidmatan Sebagai Free Standing Building

PANGSAPURI
PERKHIDMATAN

PERNIAGAAN
Jalan Utama
20.1m (66)

Anjakan
12.2m (40)

Anjakan
12.2m (40)

Perimeter Planting
3m (10)

Jalan Utama
20.1m (66)

Perimeter Planting
3m (10)

Rajah PD10 (iii) Gambaran Pangsapuri Perkhidmatan dan Kedai Pejabat Di Dalam Kompleks Perniagaan

PANGSAPURI
PERKHIDMATAN

PEJABAT

KOMPLEKS PERNIAGAAN

Anjakan
Jalan Utama
12.2m (40)
20.1m (66)
Perimeter
Planting
3m (10)
garis panduan perdagangann

-19

Anjakan
12.2m (40)

Jalan Utama
20.1m (66)

Perimeter
Planting
3m (10)