You are on page 1of 9

PITANJA TCP:

UPANOVI:

Tehnologija cestovnog prometa I


Ispitni rok 02.09.2008.
1. Navedite osnovne razloge radi kojih je sve vie aktualna optimizacija tehnologije
cestovnog prijevoza.
2. Navedite eksploatacijske parametre teretnih cestovnih vozila.
3. Prikaite model prorauna srednje; prometne, prijevozne, obrtne,
eksploatacijske brzine za homogeni vozni park i odreeno vremensko razdoblje.
4. Komentirajte poeljne vrijednosti koeficijenata za praenje rada vozila i istakni
one najvanije.
5. Prikaite osnovni redoslijed operacije izbora prijevoznog sredstva i vozaa.

Ja sam rijeio zadatak i ispalo mi je:


PSr1=4
PSr2=3
a=0.25
i vjerujem da mi je to tono
1) koeficijenti vremenske analize homogenog voznog parka na neodreeno vrijeme
2) koeficijenti prijeenog puta jednog vozila
3) koeficijenti nazivne nosivosti za homogeni vozni park

Nije mi jasno zato kod ova tri primjera sa slika u koraku zadadka gdje se rauna
Odreivanje Mogueg Broja Obrta Tijekom Dana postoji ovaj zaokrueni lan sa
predznakom -.
Hvala unaprijed.

Da, za ono sam siguran. Bio sam dovoljno puta na ispitu da znam
Ono sa predznakom; u tom koraku ima 3 mogunosti: prvo, da je sve 'normalno'
kad se uzima onda prva duga formula. Drugo kad se kamion vraa u poetnu toku
prazan, preko garae, onda se ozima samo ona najkraa formula. I tree, kada se
iz garae moe ii u 2 toke, i onda ide formula Lag (od prve toke do garae) +
Lbg (od te druge toke do garae) - Lab (od prve do druge toke). Kui?

16.02.2009.

A GRUPA
1.Efekti primjene kontejnera
2.Radni uinakmanipulacijskih sredstava s neprekidnim djelovanjem
3.Grafiki prikaz ostvarenja ciljeva tehnologije cestovnog prijevoza
4.Uloga garano-servisnih objekata
5.Proces otklanjanja deformacije na prometnicama
6.Osnovne funkcije/zadae paketa
7.Osnovna pitanja prometnog tehnologa vezano za predmet prijevoza
8.Koeficijent tehnike ispravnosti manipulacijskih sredstava

B GRUPA
1.Osnovne vrsteinformacija neophodne za funkcioniranje informacijskog sustava
terminala
2.Sudionici u prometu kao subjekti procesa otklanjanja deformacija na
prometnicama
3.Eksploatacijska obiljeja kontejnera
4.Radni uinak manipulacijskih sredstava sa prekidnim djelovanjem
5.Kriteriji podjele kontejnera
6.Uloga garano-servisnih objekata
7.Koeficijent djelovanja-angairanosti manipulacijskog sredstva
8.Postupak formiranja optimalne jedinice manipulacije

PROTEGA:

E, ovako, neznam koje zadatke ima al ak ima gdje ima 17 koraka, onda pod
tokom 1 (il 1.korak)- potreban broj vonji na relaciji nAB,
a pod tokom 2 (il 2.korak)- potreban broj vonji-obrta tijekom dana nABd
Pravilo ide:
Toka 1.
- srednja vrijednost = n1
- najmanja vrijednost = n2
Toka 2.
- srednja vrijednost = n1d
- najmanja vrijednost = n2d
e sad, to je tako u svim zadacima i u onim s e-studenta osim u Zadatku 3 (estudent: Zadaci za vjezbu_2009, isti taj zadatak je i u drugom folderu: Novi zadaci
za vjezbu z_51, z_52) i u Zadatku z_41 z_42(e-student: NOvi zadaci za vjezbu)....
u tom zadatku je iz 1.koraka za n1 uzeta najmanja vrijednost a za n2 srednja
vrijednost
a iz 2.koraka takoer za n1d najmanja vrijednost a za n2d srednja vrijednost.
Isto sam uzeo obrt ko i u zadatku, samo mi isto ispadne: potreban broj vonji na
relaciji, potreban broj obrta tijekom dana, vrijeme trajanja obrta, mogui broj
obrta tijekom dana n0d1, sve ostalo razliito....a kad se uzme po ovom gore pravilu
ispada sve manje i HPSr, HPSv, PSL i svi koeficijenti...
Jel to dobro pravilo za uzimanje n...pourite s odgovorima, po mogunosti
tonim, sutra je ispit u 17h

Uinak:
Radni: p/hr (broj putnika/radni sati), pkm/hr (putnikih km/radni sati), t/hr
(koliina tereta-t/radni sati), tkm/hr (tonskih km/radni sati)
Knjigovodstveni: p/hk, pkm/hk, t/hk, tkm/hk (isto kao gore, ali/knjigovodstveni
sati)
To je sigurno to, ima u prezentaciji, na kraju.

Odabir obrta:
Trebate izabrati dva obrta na nain: kod pravocrtno zadanog zadatka obrti moraju
imati suprotan smjer i moraju se preklapati (to vie), a kod krunog se mogu i
nastavljati.
Treba biti to manje prazne vonje i treba paziti da se, kad su definirani obrti,
preveze sav teret. Na osnovu toga se izabire n lambda.

meni je danas od teorije bilo:


-elementi tcp
-homogeni park alfa v, alfa ad, gama s
-prometna i obrtna brzina
bila sam uta grupa u 17h, ispalo mi je psr1=8, psr2=10, beta=0,8
kak su vama ispala rjeenja???????

Ovako, i ja uta grupa...


Teoretska pitanja:
1. Elementi tehnologije prometa u PROIRENOM SMISLU (to je u onoj 1.skriptiOpenito o tehnologiji prometa...a ima i elementi tehnologije prometa...tak da tu
pazite, ja sam se tu zezno nisam vidio ovo u proirenom smislu i nacrto sliku za
elemente tehnologije prometa)
2. Koeficijeni alfaAD, alfaV i gamaS
3. Prometna i obrtna brzina.
Zadatak:
Dr=26, Hr=8, tu=3min/voz, ti=4min/voz, Vpt=30km/h, Vpp=40km/h, Qn=10t
Q-AE=4368 gamaS-AE=0.6
Q-BC=3744 gamaS-BC=0.6
Q-DA=5096 gamaS-DA=0.7
Q-DB=4368 gamaS-DB=0.7
L-ab=10
L-ac=5
L-cd=10
L-dg=2
L-de=10
L-be=16
7

PSr1=7, PSr2=6, beta=0.7843

e jel si saznao odg. na ono pitanje osnovna i spec. obiljeja supstrata????


-

koliina robe
broj putnika
struktura robe
struktura putnika
pripadajua sredstva- sklonost prema prijevoznim sredstvaim
pripadajua tehnologija - sklonost prema odreanoj tehnologiji

nadam se da je to tono....

Ak sam dobro zapamtio, moja grupa od juer:


1) Definicija tehnologije prometa i palete
2) koeficijent angairanosti alfa a, koeficijent iskoritenja nultog prijeenog puta
beta 0 i koeficijent statikog optereenja gama s
3) specifina volumenska nosivost
A zadatak, zadane 4 vrijednosti Q, trailo se PSr1, PSr2 i beta 0.
Ja rjeio prva 2 teorijska i PSr1 i PSr2 od zadatka i proao, sutra usmeni...
Jel zna netko kaj bi jo moglo bit na usmenom? Za koeficijente., parametre i
sl.znam.
Sretno svima...

Pitanja.
1. definiraj TCP znaenje suvremene tehnologije.
2. kojeficijenti voznog parka aod. au, yd. za odreeno vremensko razdoblje
3. obrtna eksplotacijska brzina kretanja prijevoznog sredstva.
i zadatak gdje se trai PSR1, I PSR2.
Bile su dvije grupe i razliiti zadatci.

Dr=24, Hr=8 h, Vpp=40 km/h, Vpt=30 km/h, qn=10 t


tu=8 min/voz, ti=6 min/voz
QAE = 4032 t , s= 0,8

QCD= 3528 t , s= 0,7


QDA= 2520 t , s= 0,5
QEC = 3024 t , s= 0,6
Trazi se: PSr1, PSr2 i 0

Teorijska pitanja:
1. Prometna i prijevozna brzina
2. is , 0 , s
3. Vrste ucinka i osnovne jedinice iskazivanja ucinka