You are on page 1of 3

Nastavnik:

Datum:
PISMENA PRIPREMA ZA AS IZ INFORMATIKE

Razred: VI
Redni broj asa:
Nastavna jedinica:

Ostali Internet servisi

Zadaci asa:
1) obrazovni: upoznati uenike s servisom i uslugama na Internetu, objasniti ulogu
pojedinih servisa, objasniti uenicima koritenje pojedinih usluga Interneta
2) odgojni: razvoj kulture rada, odnosa prema radu, motivacije, inicijative, lijepog
ponaanja
3) funkcionalni: uoiti razlike izmeu pojedinih usluga; poticati pravilno koritenje
datih podataka i pojmova; nauiti u pravilne svrhe koristiti odreenu uslugu
Tip asa: as upoznavanja sa novim gradivom
Oblik rada: frontalni i individualni
Nastavne metode: metoda razgovora, usmeno izlaganje, demonstriranje
Nastavna sredstva i pomagala: osnovna nastavna sredstva, raunar, projektor
METODIKO - DIDAKTIKA STRUKTURA ASA:
Uvodni dio asa: (oko 10 min.)
Uz kvizove i prezentacije koje je nastavnik pripremio ponoviti dosad steeno znanje.
Ponoviti kako se otvara i zatvara web- preglednik, kako se upisuje adresa i kako se prepoznaju
pojedini elementi hipertekstovnih dokumenata. Ponoviti alate u alatnoj traci web-preglednika.
Najava cilja asa:
Krenuli smo s upoznavanjem Interneta i onim to nam on nudi. Pa emo se samo prisjetiti koje su
to usluge i servisi koje smo do sada spomenuli. Upoznali smo se s WWW i e-mailom. Sada emo
krenuti dalje i vidjeti koji servisi (usluge) interneta su nam jo ostali.
Glavni dio asa: (oko 15 min.)
Pokrenuti pripremljenu prezentaciju.
- Upoznati uenike sa servisima:
Webmail - usluga za razmjenu elektronske pote.
Objasniti razliku izmeu Webmail-a i E-mail-a.
FTP ( File Transfer Protocol) za prijenos datoteka meu raunarima na mrei.
IRC (Internet Relay Chat) - Priaonica
VoIP (Voice over Internet Protocol) za obavljanje telefonskih razgovora.
Telnet (Teletype Network) za pristup udaljenim raunarima putem komandne linije.
- Svaku od usluga ilustrirati konkretnom ilustracijom pomou raunara i projektora.
- Ne insistirati na uenju napamet definicija usluga na internetu nego njihovom prepoznavanju,
razlikovanju i poznavanju njihovih mogunosti upotrebe.
Vjebanje (oko 15 min.)

Zadatak 1: Otvaranje web stranica i kretanje po njima.


Izaberite File > Open Location... ili pritisnite CTRL+L. Kursor e se pozicionirati u tzv. Location
(ili Address) bar mjesto u koje upisujete adresu stranice koju elite posjetiti, te tokom

pregledavanja stranice vidite adresu stranice koju pregledavate. Unesite adresu stranice vae
kole i kliknite Go ili pritisnite tipku <ENTER>.

Zadatak 2: Kretanje natrag i naprijed po posjeenim stranicama


U Navigation toolbaru (traci za navigaciju) nalaze se standardna dugmad. Prvi je Back i slui
za povratak na prethodno posjeenu stranicu. Kliknite na njega da se vratite na uvodnu
stranicu weba. Slino opciji undo, i ovaj povratak moete izvesti nekoliko puta, skroz do
stranice koju ste prvu otvorili.
Idue dugme je Forward i slui za povratak na stranicu s koje ste doli klikom na Back.
Isprobajte kretanje po ve posjeenim stranicama.
Zadatak 3: Otvaranje dodatnih stranica (tabovi)
Tabovi slue otvaranju veeg broja stranica bez zaguivanja radnog prostora velikim brojem
prozora. Novi tab otvorite pomou File > New Tab ili pritiskom na Ctrl+T.
Otvorite novi tab i u njemu otvorite stranicu http://www.portal.skola.ba
U Location baru u svakom trenutku moete vidjeti punu adresu web stranice koju trenutno
itate.
Kliknite na prvi tab: prikazat e se stranica koja je tamo uitana, a u Location baru ete
ponovno vidjeti njenu adresu.
Linkove moete otvoriti u novom tabu tako da na njih kliknete desnim dugmetom mia i
izaberete Open Link in New Tab.
Zadatak 4: Otvaranje vie web stranica (u vie prozora)
Izaberite File > New Window. Otvara se novi prozor, bez uitane stranice (ovo se moe
promijeniti u opcijama). U tom prozoru moete pregledavati web stranice neovisno o stranici u
starom prozoru. Takoer, bilo koji prozor moete zatvoriti kad elite i to nee zatvoriti ostale
prozore.
Posjetite stranice http://www.matematika.ba/
Linkove moete otvoriti u novom prozoru tako da na njih kliknete desnim dugmetom mia i
izaberete Open in Link New Window
Zadatak 5: Snimanje slike s weba
Posjetite stranicu http://www.matematika.ba/osnovna-skola
Kliknite desnim dugmetom mia na neku od slika. Iskoit e menu. Izaberite Save Image As.
Ako te opcije nema, znai da niste kliknuli na sliku.
U prozoru koji se otvori izaberite direktorij koji ste prethodno napravili ili ga trenutno
napravite (npr. c:\sedmi_razred) i upiite naziv datoteke, te kliknite Save.
Zadatak 6: Preuzimanje teksta s weba
Posjetite stranicu http://enter.bug.hr/vijesti/film_o_facebooku_104031
Postavite pokaziva mia neposredno ispred Film o Facebooku. Pritisnite lijevo dugme mia i
bez putanja ga povucite do kraja teksta. Pozadina i tekst e promijeniti boju, to znai da je
taj tekst oznaen.
Izaberite Edit | Copy. Sada je taj tekst kopiran (kao kad smo u Wordu kopirali tekst).
Otvorite Word i zalijepite kopirani tekst.
Cijeli tekst moete oznaiti izborom Edit | Select All.
Zadatak 7: Snimanje cijele web stranice
Posjetite stranicu http://engleski-jezik.com/
Izaberite File | Save Page As. Pojavit e se uobiajeni prozor za snimanje. Ispod imena
datoteke moete izabrati tip snimanja. Izaberite Web Page, complete. Klikom na Ok snimit

ete cijelu stranicu, zajedno sa svim slikama. U direktoriju gdje ste snimili stranicu pojavit e
se datoteka sa zadanim imenom, ali i direktorij slinog imena. Datoteka sadri sam tekst, a
direktorij popratne slike.
- Na slian nain moete snimiti i samo tekst, bez upotrebe Worda. Potrebno je za tip snimanja
postaviti Text Files (to e snimiti neformatirani tekst) ili Web Page, HTML only (to e snimiti
stranicu, ali bez slika i nekih drugih ukrasnih elemenata).
Zavrni dio asa: (oko 5 min.)
Uz prezentaciju izvriti i ponavljanje gradiva.
Najaviti nastavnu jedinicu Ostali Internet servisi za slijedei as.
ZADAA: Odgovoriti na pitanja iz udbenika na str.117.