You are on page 1of 3

Mt mc cao hn bnh Xa bt bm sinh t pha sang la thng ACE cng c th

c nhn thy trong mt s bnh khac v cac ri loan, bao gm:


Ung th m bach huyt
Sng gan v vim do s dng ru
Bnh phi nh hen suyn , ung th, bnh phi tc nghn mn tnh , hoc bnh lao
Ri loan thn c gi l hi chng thn h
Giap hoat ng qua mc
Thp hn so vi mc bnh thng ACE c th ch ra:
Bnh gan mn tnh
Ri loan n ung gi l chan n tm thn
iu tr cho bnh sarcoid
Tnh mach v ng mach khac nhau v kch thc t mt bnh nhn khac v t mt pha
ca c th khac. Vic ly mau t mt s ngi c th c nhiu kh khn hn so vi nhng
ngi khac.
Cac ri ro lin quan c ly mau khng ang k nhng c th bao gm:
Chy mau qua nhiu
Ngt xu hoc cm thy u c quay cung
T mau (mau tch t di da)
Nhim trng (mt nguy c nh nu da b tn thng)
Alternative Names
Serum thuc c ch men chuyn i; SACE
Ti liu tham kho
Pincus MR, Abraham NZ, Carty RP. Enzymology lm sng. Trong: McPherson RA, Pincus
MR, eds. Chn oan lm sng ca Henry v qun l bi cac phng phap phng th
nghim
Enzyme (ACE) inhibitors chuyn i angiotensin l cac loai thuc. H i x vi tim, mach
mau, v cac vn v thn.
Tn thay th
Thuc c ch men chuyn i angiotensin
Lm th no cac cht c ch ACE gip

Cht c ch ACE c s dng iu tr bnh tim. Nhng loai thuc ny lm cho tim lm
vic ca ban t kh khn do ha huyt ap ca ban. iu ny s gip mt s loai bnh tim tr
nng. Hu ht nhng ngi c suy tim dng nhng thuc ny.
Nhng loai thuc iu tr huyt ap cao, t qu hoc au tim. H c th gip gim nguy c
t qu hoc au tim.
H cng c s dng iu Ly m m mt quyt nh v p ca ban tr bnh tiu
ng v bnh thn. iu ny c th gip gi cho thn ca ban tr nng. Nu ban c
nhng vn ny, hy hi bac s ca ban nu ban nn dng cac loai thuc ny.
Cac loai thuc c ch ACE
C rt nhiu cai tn v thng hiu ca cac cht c ch ACE khac nhau. Hu ht lm vic
cng nh nhau. Cac tac dng ph c th khac nhau cho nhng ngi khac nhau.
Dng thuc c ch ACE ca ban
Cht c ch ACE l thuc m ban i bng ming. Mang tt c cac loai thuc ban nh bac s
ni vi ban. Theo di vi bac s ca ban thng xuyn. Bac s s kim tra huyt ap ca ban
v lm cac xt nghim mau m bo cac loai thuc c lm vic ng cach. Bac s c
th thay i liu ca ban theo thi gian. Ngoi ra:
Hy th dng thuc cng mt lc (s) mi ngy.
ng ngng dng thuc m khng ni chuyn vi bac s ca ban u tin.
K hoach trc ban khng ht thuc. Hy chc chn rng ban c vi ban khi ban i
du lch.
Trc khi dng ibuprofen (Advil, Motrin) hoc aspirin, hy ni chuyn vi bac s ca ban.
Hy cho bac s bit cac loai thuc khac m ban ang dng, bao gm bt c iu g ban
mua m khng cn toa, thuc li tiu (thuc nc), thuc kali, b sung tho dc hoc ch
n ung.
Khng dng cac cht c ch ACE nu ban ang c k hoach mang thai, mang thai, cho con
b. Gi cho bac s nu ban c thai khi ban ang dng cac loai thuc ny.
Tac dng ph
Tac dng ph ca cac thuc c ch ACE l rt him.
Ban c th c ho khan. iu ny c th mt i sau mt thi gian. Nu khng, hy ni vi
bac s ca ban. i khi Cha sp m bm sinh chinh phc cng i mt mi gim liu ca
ban s gip. Nhng i khi bac s ca ban s chuyn ban n mt loai thuc khac nhau.
ng gim liu m khng ni chuyn vi bac s ca ban u tin.
Ban c th cm thy chng mt hoc choang vang khi ban bt u dng cac loai thuc ny,
hoc nu bac s ca ban tng liu ca ban. ng ln t t mt cai gh hoc ging ca
ban c th gip . Nu ban c mt cu thn ch ngt xu, hy gi cho bac s ngay.
Tac dng ph khac bao gm: