You are on page 1of 7

Beam #:

Vw x w1 w2 x 1 x 2 x 3

Design Requirements For


Simple Span Beams
klf

s1 x 1

1000lbf

s2 x 2 x 1
s3 x 3 x 2

kip 1000lbf

L s1 s2 s3

ksi 1000psi

w2 s2
6L
w2 s2
6L
w2 s2
6 L

M w x w1 w2 x 1 x 2 x 3

ft

3 s3 s2
3s3 s2

w1 s2
6L
w2 s2
2

3 s1 s2
w1 s2

6L

if x s1

plf

lbf
ft

3s1 s2 if x s1 s2

2 w2

3 s3 s2 x s1

w1 s2

2 s2

w1 s2
6L

2 w1

3 s1 s2 L x s3

2 s2

otherwise

s1 x 1
s2 x 2 x 1
s3 x 3 x 2
L s1 s2 s3
w2 s2 x
6 L
w2 s2 x
6 L
w2 s2 x
6 L

3 s3 s2

w1 s2 ( L x )

3 s3 s2

w2 s2

3 s3 s2

6 L

3 s1 s2

x s1

w2 x s1
6 s2

2 s2

w1 s2

w1 s2 ( L x )

w1 s2 ( L x )
6 L

L x s3

6 L

2 s2
3

if x s1

3 s1 s2 if x s1 s2

3 s1 s2

w1
6 s2

L x s3

otherwise

Beam#:
w x w1 w2 x 1 x 2 x 3 E I

s1 x 1
s2 x 2 x 1
s3 x 3 x 2
x1.w2

x1.w1

x2.w2

x2.w1

x1.w2

x1.w1

x2.w2

x2.w1

1
360 E I
1
360 E I
1
360 E I
1
360 E I
1
360 E I
1
360 E I
1
360 E I
1
360 E I

80 s2 s1 s3 20 s22 s1 60 s1 s32 35 s22 s3 7 s23 40 s2 s32

w2 s2 s1

s1 s2 s3

s1 w1 s2

60 s32 s1 20 s32 s2 25 s22 s3 100 s2 s3 s1 8 s23 40 s22 s1

s3 s2 s1

60 s12 s3 20 s12 s2 25 s22 s1 100 s2 s1 s3 8 s23 40 s22 s3

s3 w2 s2

s1 s2 s3

w1 s2 s3

80 s2 s3 s1 20 s22 s3 60 s3 s12 35 s22 s1 7 s23 40 s2 s12

s3 s2 s1

60 s12 s3 20 s12 s2 80 s2 s1 s3 60 s1 s32 20 s22 s1 7 s23 40 s2 s32 35 s22 s3

w2 s2

s1 s2 s3

w1 s2

60 s32 s1 20 s32 s2 100 s2 s3 s1 25 s22 s3 60 s3 s12 8 s23 40 s22 s1 40 s2 s12

s3 s2 s1

60 s12 s3 20 s12 s2 100 s2 s1 s3 25 s22 s1 60 s1 s32 8 s23 40 s22 s3 40 s2 s32

w2 s2

s1 s2 s3

w1 s2

60 s32 s1 20 s32 s2 80 s2 s3 s1 60 s3 s12 20 s22 s3 7 s23 40 s2 s12 35 s22 s1

s3 s2 s1

x1 x1.w1 x1.w2
x2 x2.w1 x2.w2
x1 x1.w1 x1.w2
x2 x2.w1 x2.w2
if x s1
x1
x1

x 3 3 s12 x

s1 x 3

3 s1 x

Beam #:

2 s1

2 s1

s1 x

2 s1

if x s1 s2
x2
x2

s1 s2 s3 x 3 3 s32 s1 s2 s3 x x s1 s2 3 3 x s1 s2 2

x s1 s2
2 s3

2 s3
2 s3

2 x2 s1 s2 x 3 3 x2 s1 s2 x 2
x2 s1 s2 x 3 2 x2 s1 s2 x 2

x2

x2 s1 s2 x
s2

3
2

2

s2
s2
s2

x s 3 2 x s 2

2 x1 x s1 3 3 x1 x s1 2
x1
1
x1
1

x1

x1 x s1

3
2

s2
s2
s2
s2

VP x P x 1 x 2

w2 x s1
120 E I s2

s1 x 1

2
w1 s1 s2 x
3
2
3
3
2

2 s2 3 s2 x s1 x s1
2 s2 3 s2 s1 s2 x s1 s2 x
120 E I s2

M P x P x 1 x 2

s1 x 1

s2 x 2 x 1

s2 x 2 x 1

L s1 s2

L s1 s2

P s2

P s2 x

if x s1

L
P s1
L
P
2 L

if x s1

s2 s1 otherwise

s1 x 1
s2 x 2
L s1

if x s1

P s1 ( L x )
L

P x P x 1 x 2 E I

P s2 x
6 E I L

otherwise

P s1 ( L
6 E I

Beam #:

w x w1 w2 x 1 x 2

s1 x 1
s2 x 2 x 1
0klf if x s1
0klf if x s2 s1
w1

L 10.42 ft

605plf 220plf
0plf x wLL
wLL 0plf

0plf 0plf
0plf 0plf
wDL 0plf 0plf

0plf 0plf

0ft 7.08ft
0ft 0ft

0ft 0ft

0ft 0ft
x wDL 0ft 0ft

0ft 0ft

x s1
s2

w2 w1 otherwise

0kip
PLL 0kip

0kip

0ft
x PLL 0ft

0ft

0kip
PDL 0kip

0kip

0ft
x PDL 0ft

0ft

LLLimit 480

TLLimit 360

Beam #:

Uniform Load Diagram

Moment Diagram
Moment (kip*ft)

0.8

w (klf)

0.6
0.4
0.2
0

2.605

5.21

7.815

Vmax kip

xv

M max kip ft

xm

1
0

10.42

StiffreqLL kip in
0

2.605

Length Across Span

5.21

7.815

x LL

10.42

Length Across Span

Shear Diagram

StiffreqTL kip in

Deflected Shape (TL)

x TL

Deflection

Shear (kips)

RTLLeft 0.06 lbf kip


RTLRight 0.03 lbf kip
RLLLeft 0.06 lbf kip
RLLRight 0.03 lbf kip
RDLLeft 0.00 kip RDLRight 0 kip

0
1

2.605

5.21

7.815

Length Across Span

10.42

2.605

5.21

7.815

10.42

Length Across Span

M ( 7.08ft)

lb ft
sec

V( 7.08ft)

lb ft
sec

2.80

ft

2.00

s
kip

lb

2.00

kip ft

Beam #:

Beam #:

otherwise

3
x1
s2

L2 s22 x 2 if x s1

L x)
I L

L s1 ( L x )
2

otherwise