You are on page 1of 6

Continut Curs Training Corporate

SCOP SI OBIECTIVE:
SCOPUL PRINCIPAL al PROGRAMULUI:
Dezvoltarea unei culturi organizationale orientata pe
PROIECTE care sa creasca performanta manageriala a firmei
si competitivitatea in piata.
Programul de training propus de compania noastra este proiectat
pentru urmatoarele OBIECTIVE:
1 Intelegerea rolului de MANAGER de PROIECT de catre grupul tinta
in contextul unei culturi organizationale orientata catre
MANAGEMENT de PROIECT.
2 Insusirea celor mai moderne cunostinte, metode si instrumente
pentru a obtine o mai buna performanta in managementul
proiectelor.
3 Integrarea departamentelor firmei in SERVICIILE complexe pe
care aceasta le furnizeaza clientilor sai, intelegerea acestor
servicii sub forma unui PROIECT.
4 Formarea de abilitati pentru Managerii de Proiect si membrii
echipelor de proiect;
Obiectivele specifice programului de training sunt:
▪ Definirea notiunii de proiect in contextul organizational
▪ Identificarea structurilor de organizare a proiectelor
▪ Planificarea activitatilor si utilizarea eficienta a resurselor
▪ Identificarea si evaluarea riscurilor in derularea proiectelor
▪ Realizarea unei raportari eficiente in cadrul activitatii de proiect
▪ Monitorizarea si controlul situatiei proiectului
▪ Lucru in echipa in cadrul proiectelor

COMPORTAMENTE URMARITE:
▪ Constientizarea importantei ROLULUI de MANAGER de PROIECT;
▪ Formarea de aptitudini specifice si absolut necesare pentru lucrul
in echipa;
▪ Exersarea rolurilor din cadrul echipei (asumate si impuse);
▪ Dezvoltarea relatiilor dintre membrii echipei si dintre echipe;
▪ Comunicare in cadrul proiectelor;
▪ Identificarea unor eventuale puncte nevralgice in modul de
actionare a echipei, constientizarea acestora si intreprinderea
de actiuni pentru inlaturarea acestor neajunsuri;
▪ Dezvoltarea capacitatii de a aplica in propria practica diferite
modele conceptuale privind managementul de proiect,
constructia bugetelor, lucru in echipa, utilizarea tehnicilor si

sa fie capabili sa: ▪ Constientizeze propria implicare in cadrul unui proiect ▪ Imbunatateasca managementul timpului propriu. problemele ▪ Specifice obiectivele. ▪ Intelegerea modului in care participantii pot contribui in urma acestui training la cresterea propriei performante in domeniul managementului de proiect. programul propus va ofera: Modulul I – Initierea proiectelor ▪ Planificarea strategica. Obiective şi strategii ▪ Studiul de fezabilitate. Net Present Value. specifice. fazele proiectului ▪ Constrangerile proiectelor ▪ Factorii de succes ai proiectului ▪ Carta proiectului (Project Charter) Modulul II – Organizarea proiectelor . actiunile si rezultatele ▪ Adopte cea mai buna abordare a colaborarii cu grupurile implicate ▪ Identifice resursele disponibile ▪ Prioritizeze activitatile curente ▪ Structureze o echipa de proiect ▪ Negocieze si comunice ▪ Manifeste atitudini de leader ▪ Identifice modalitatile de integrare rapida intr-o echipa de proiect ▪ Analizeze riscurile proiectului si sa planifice actiunile de diminuare a efectelor acestora ▪ Identifice drumul critic si sa urmareasca cu atentie executia activitatilor cuprinse in acesta ▪ Monitorizeze si sa controleze derularea activitatilor si costurile unui proiect STRUCTURA. la sfarsitul lui. REZULTATE: Parcurgerea acestui program de instruire va permite participantilor ca. Internal Rate of Return ▪ Ciclul de viata al proiectelor. CONTINUT SI DURATA: Pe baza informatiilor furnizate si nevoilor dvs. al activitatilor si al oamenilor cu care colaboreaza ▪ Analizeze situatia existenta. ▪ Fezabilitatea financiara: metode de evaluare – PayBack.instrumenetelor specifice in domeniul managementului de proiect.

Delegare. Negociere.Statement of Work) ▪ Descompunerea pe componente a produsului (PBS-Product Breakdown Structure) ▪ Estimarile costurilor si durata Modulul III – Planificarea proiectelor ▪ Identificarea principalelor activitati ▪ Stabilirea resurselor necesare ▪ Programarea activitatilor ▪ Faze. Spirit de echipa.Structuri uzuale de echipe Repartizarea sarcinilor: Matricea responsabilitatilor (RACI) Conducerea echipei.Work Breakdown Structure) ▪ Intocmirea documentelor de definire a activitatii (SOW.▪ Structura de alocare a activitatilor (WBS. Aptitudini interpersonale ale managerului de proiect: Influentare. retele cu activitati in noduri ▪ Tehnici de reducere a duratei proiectului ▪ Identificarea drumului critic prin metode grafice ▪ Resursele si programarea lor ▪ Planul de proiect: continut. realizare Modulul IV – Managementul riscului ▪ Managementul riscurilor in proiecte ▪ Tehnici de identificare a riscurilor ▪ Analiza calitativa si cantitativa a riscurilor ▪ Scale de evaluare ▪ Metode de evaluare: matricea Impact-Probabilitate ▪ Strategii de management al riscului ▪ Planul de management al riscurilor ▪ Monitorizarea si controlul riscurilor Modulul V – Managementul echipei de proiect si al comunicarii ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Formarea echipei de proiect Organizarea echipei . Mentinerea motivarii echipei . etape de referinta ▪ Tehnici de planificare ▪ Diagrama Gantt ▪ Tehnica retelelor: retele cu activitati pe sageti. Teoriile motivarii.

sedinte de analiza a progresului. raportarea ▪ Tinerea sub control a schimbarilor: managementul configuratiei ▪ Diagrama de configuratie ▪ Comitetul de control al schimbarilor ▪ Sistemul de control al schimbarilor (Change Control System) ▪ Auditul de proiect Modulul VII – Inchiderea proiectelor ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Inchiderea formala a proiectului – inchiderea administrativa Viitorul personalului de proiect Predarea si asigurarea mentenantei Documentatia Inchiderea contractului Contabilitatea financiara Analiza proiectului Mentenanta rezultatelor proiectului Raportul final: lectiile invatate (lessons learned) Modulul VIII – Project management office (PMO) ▪ ▪ ▪ ▪ Necesitatea PMO. Portofolio – de la strategia organizatiei la implementarea proiectelor ▪ Gestionarea Portofoliului de proiecte. Rol PMO in organizatii.▪ ▪ ▪ ▪ Managementul comunicatiilor "Actorii" – organizatiile si participantii: stakeholderi Managementul in 4 directii Planul de comunicare Modulul VI – Executia proiectelor ▪ Monitorizarea si controlul costurilor: metoda valorii dobandite (Earned Value) ▪ abaterile de cost ▪ indicele de performanta a costurilor ▪ estimarea costurilor de finalizare ▪ Monitorizarea si controlul timpului ▪ Respectarea graficului de lucru ▪ Actualizarea graficului ▪ Urmarirea evenimentelor de referinta. . caracteristici. exemple. ▪ Calcularea abaterii. Program – definire. ▪ Evitarea decalajelor ▪ Rapoarte de progres ▪ Bucla de control.

00 – 10. ▪ Utilizarea Planului de actiune din suportul de curs al participantului – suport de lucru pentru urmarirea implementarii. evaluarea preferinţelor senzoriale) ▪ sinteza cursurilor in format electronic (prezentare PowerPoint) – 86 pagini STRUCTURA UNEI ZILE DE TRAINING: Sesiunea Pauza de Sesiunea Pauza de Sesiunea Pauza de Sesiunea 1: 9. Programul de training este structurat astfel incat sa acopere 3040% nivel informational si 60-70% nivel practic (studii de caz). testul Belbin.45 – 12.45 – 15. simulari si jocuri de rol.30 – 17. explicitari ale unor notiuni ▪ un set de 21 studii de caz (60 pagini) ▪ un set de 11 teste de autoevaluare (cunostinte de management de proiect.30 cafea: 15' 2: 10.00 METODE DE FORMARE FOLOSITE: INVATARE EXPERIENTIALA . .15 pranz: 1+1/2 h 3: 13. analiza propriei companii.Programul de training este unul orientat catre generarea de rezultate concrete in practica de zi cu zi a participantilor. Lucru pe datele furnizate de Planul de actiune.Modulul IX – Follow-up Sesiunea de follow-up se va desfasura la un interval de 4-6 saptamani de la finalizarea cursului ▪ Workshop de 1 zi pentru evaluarea practica a impactului si pentru ajustarea rezultatelor in urma celor constatate.15 cafea: 15' 4: 15. Asimilarea cunostintelor si dezvoltarea aptitudinilor vor fi asigurate prin: ▪ Training interactiv fata-in-fata utilizand: exercitii. studii de caz. PACHETUL DE CURS: ▪ suport teoretic de curs (150 pagini) ▪ brosura "Ghidul termenilor de management de proiect" ▪ un set de 15 materiale bibliografice suplimentare (70 pagini): modele de formulare (template-uri).

METODE DE EVALUARE A CURSULUI Evaluarea modului de desfasurare a cursului va avea ca surse: ▪ Feedbackul acordat de cursanti la finalul programului – formular de feedback. parcurgand ciclul de viata al unui proiect. Metodele de formare utilizate in training vor fi sustinute de sistemul de evaluare si monitorizare a performantei cursantilor – folosit inainte si dupa curs. Trainerii vor elabora un raport in care vor prezenta desfasurarea cursului. ▪ Datele rezultate din observarea comportamentelor implicate in jocurile de rol si simulari – formular de feedback. concluziile si recomandarile rezultate in urma derularii programului. participantii vor sustine un examen scris. EVALUAREA CUNOSTINTELOR / ABILITATILOR.▪ Structura modulara a cursului ce permite o monitorizare precisa a recapitularilor si fixarilor conceptuale – LEARNING POINTS. cu durata de 2 ore. MONITORIZAREA PERFORMANTEI CURSANTILOR Evaluarea cunoştinţelor/abilităţilor dobandite se compune din: ▪ teste de verificarea cunostintelor pe parcursul trainingului ▪ la sfarsitul fiecarui modul. ▪ Datele rezultate din aplicarea Testelor de evaluare a cunostintelor. cursantii vor sustine un test-grila pentru verificarea insusirii cunostintelor ▪ evaluarea lucrarilor scrise ▪ Pe parcursul programului cursantii vor avea de realizat 3 lucrari scrise. Proiectele vor fi alese din activitatea curenta.   . Lucrarile vor fi evaluate de trainer care va oferi feedback scris ▪ testarea finala a participantilor ▪ la sfarsitul programului de instruire. Raportul de training: feedbackul acordat de trainer la finalul programului.