You are on page 1of 2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KALABAKAN

LAPORAN PROGRAM BAGI MENGHADIRI MESYUARAT, KURSUS, TAKLIMAT
DAN SEMINAR
( MINIT CURAI )
NAMA

: CHANG KOO SING

JAWATAN

: KETUA GURU PANTIA

TEMPAT

: BILIK GERAKAN, SMK TAWAU

TARIKH

:13 – 14 MEI 2015

MASA

: 8.00AM – 5.00PM

TAJUK AKTIVITI : BENGKEL LATIHAN PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN MATA
PELAJARAN SAINS PT3 PERINGKAT DAERAH TAWAU.
ANJURAN

: PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH TAWAU

OBJEKTIF PROGRAM

:

Memastikan semua guru Sains mendapat pendedahan mengenai
a) Maklumat kini mengenai PT3
b) Cara pemeriksaan Skrip Jawapan Mata Pelajaran Sains PT3
PIHAK YANG MENGHADIRI

:

1. BIDDIN BIN HAMJAH
2. CHANG KOO SING
DAPATAN MESYUARAT DAN TINDAKAN :
Guru-guru dapat didedahkan dengan maklumat mengenai PT3. Guru-guru Sains dapat belajar
mengenai teknik memeriksaan skrip jawapan mata pelajaran Sains PT3. Secara tidak langusng,
profesionalisme guru Sains dapat ditingkatkan.

Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

SMK KALABAKAN. TAWAU. . SMK KALABAKAN. ………………………… (WEPIN BIN SAIMIN) PK PENTADBIRAN 1.………………………… (CHANG KOO SING) KETUA PANITIA SAINS. TAWAU.