You are on page 1of 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN [RPH

]
Sekolah
Tingkatan / Kelas
Saiz kelas
Mata pelajaran
Topik
Tema
Konsep Utama
Rasional
Objektif
Pembelajaran
Hasil Pembelajaran

SMK Semut Api
1 Juang
31 orang
Bahasa Melayu

Tarikh
Waktu
Tempoh (minit)
Bidang Pembelajaran

8. Jun. 2015
6 (10.45-11.25)pagi
40 minit

Peribahasa
Ibu Negara Malaysia
mengenalpasti maksud peribahasa.

Pada akhir pembelajaran, murid dapat :
1. memberikan tiga maksud peribahasa
2. mengaplikasikan dua maksud peribahasa.
Pengetahuan Lepas
Murid pernah mempelajari topik Simpulan Bahasa sebelum inidan pernah mendengar serta
Murid
menggunakannya dalam perbualan harian.
Kemahiran Saintifik
1. mengaplikasi
dan Kemahiran Berfikir
2. memadankan
Sikap Saintifik / Nilai
Kerjasama, berani, jimat, fokus
Murni/Nilai Patriotisme
Sumber Pengajaran
(1) Rujukan
Buku Teks , Frog VLE
dan Pembelajaran
(2) Alat
Komputer,LCD, slide,
(3) Bahan
Bantal, Kertas warna
Pendekatan
Kooperatif
Pengajaran

Guru membawa bantal dan memberikan kepada murid yang gemar tidur di dalam kelas.Guru menyediakan set peribahasa untuk permainan teka kata . Tindakan guru -guru menerangkan maksud peribahasa secara ringkas Aktiviti murid .murid mendengar penerangan guru dan menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru. Ukur baju dibadan sendiri 2.Perkembanga n Pengajaran Kandungan Konsep Fasa 1 SET INDUKSI/ PENGENALAN ( minit) Peribahasa Fasa 2 Perkembanga n (Penerokaan) ( minit) pengenalan kepada dua jenis peribahasa 1.Guru menerangkan peraturan permainan teka kata Aktiviti murid .Murid mengambil set peribahasa dan memulakan aktiviti . murid menggunakan pengetahuan sedia ada dan mereka peribahasa yang cuba disampaikan.murid tertanya-tanya dan menghubungkaitkan tindakan guru dengan topik pemeblajaran. Nilai - murid Berjaya menjawab dan memahami dua maksud peribahasa.merangsang sikap ingin tahu murid. Indah khabar dari rupa Fasa 3 maksud Perkembanga peribahasa n 1. ukur baju (Penerangan) dibadan Peribahas ( minit) sendiri 2. . indah Indah Ukur baju Khabar khabar dari dibadan rupa – dari rupa sendiri – berbuat sesuatu mengikut kemampua n sendiri perkhabara n selalu dilenihlebihkan daripada keadaan Proses Pembelajaran dan Pembelajaran (Tindakan Guru dan Aktiviti Murid) Tindakan Guru .Murid lain meneka peribahasa yang disampaikan. Kerjasama Focus berani i-Think -peta pokok . Jangkaan Pemikiran Murid Catatan/Nota . Tindakan Murid -Murid memerhati tindakan guru Tindakan guru .

Guru menggunakan persembahan slide powerpoint daripada VLE.guru membahagikan murid kepada dua kumpulan. Nilai - murid mengenalpasti dan memadankan gambar dengan peribahasa yang sesuai.Memberikan latihan pengukuhan Aktiviti Murid . .Murid merumuskan topic pembelajaran.Murid menyiapkan latihan dirumah murid mampu mengaitkan maksud peribahasa dengan situasi sebenar. .Fasa 4 Perkembanga n (Aplikasi/ Penelitian) ) minit) mengaplikasi maksud peribahasa dalam kehidupan seharian Fasa 5 Penutupan (Pentaksiran) ( minit) merumuskan topic pemebelajaran Tindakan guru .Guru menerangkan aktiviti yang perlu dilakukan oleh murid. Aktiviti Murid .Murid melakukan situasi yang berkaitan peribahasa (simulasi) Tindakan guru . . ABM - Kerjasama Keberanian Berjimatcermat Video Powerpoint .