You are on page 1of 1

Gdje se nalazimo

:

O nama

Tehnički podaci

Oglasi

MISIJA, VIZIJA, CILJEVI

Legislativa

Linkovi

Kontakti

O nama - Misija, Vizija, Ciljevi

MISIJA
Kontinuirano, sigurno i pouzdano snabdijevanje kupaca u Bosni i Hercegovini električnom energijom, nediskriminatoran pristup prenosnom sistemu i tranzit
po pravilima prekograničnog prometa električne energije.

VIZIJA
Savremeno koncipirana kompanija koja obezbjeđuje visok stepen sigurnosti u snabdijevanju energijom i razvoj tržišta električne energije u Bosni i Hercegovini.

CILJEVI
Jedinstvena prenosna kompanija i osiguranje kontinuiranog snabdijevanja električnom energijom po definisanim standardima kvaliteta za dobrobit građana
Bosne i Hercegovine.
Elektroprenos - Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka
Banja Luka, Marije Bursać 7a

MAPA SAJTA