You are on page 1of 2

POST MORTEM TAHUN

6GEMILANG

M ATA P E L A J A R A N : S A I N S
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015
BIL. CALON CEMERLANG A

BIL. CALON LULUS ABC

OTI
AR2
BEZA

KELEMAHAN
1. Pedagogi PdP

TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN
-

PENGALAMAN GURU KURANG DARI TEMPOH 5 TAHUN

TARIKH

MENAMBAHBAIK SOALAN LATIHAN
KEPADA SOALAN LATIHAN BERPANDU.

-

MEMEGANG KELAS TAHUN 6

MEMPELBAGAIKAN CARAPENGAJARAN
SEBAIKMUNGKIN:

KOLABERASI ANTARA GURU SAINS TIADA DI PERINGKAT

1.

PENGGUNAAN PETAPEMIKIRAN
BAGI SETIAP TOPIC

SEKOLAH
2.

KELEMAHAN

PERKONGSIAAN MELALUI PLC

TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN

TARIKH/TEMPOH

2.Soalan

Aspek

Ada

JSU – disediakan &
disahkan oleh KP
Kualiti Soalan sempurna dr
segi grafik, percetakan &
format
Skema jawapan
disediakan
Pemeriksaan ikut
skema
Semakan disahkan oleh
Pengetua
Ada unsur-unsur
peniruan/ soalan
bocor/penyelewengan
KELEMAHAN

/

Tiad
a

KEUPAYAAN SEBENAR BERDASARKAN KEPADA
PENCAPAIAN DAERAH

/

/
/
/

3. Penguasaan Murid
MURID LULUS ABC
-

SOALAN PERLU SELARAS BAGI MENGUJI

MURID BELUM MENGUASAI SEPENUHNYA

/

TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN

MURID LULUS ABC
-

LATIHAN ULANGAN TOPIK TAHUN 4
HINGGA TAHUN SEPANJANG MINGGU

Tarikh/Tempo
h
SEPANJANG TAHUN

- TIDAK DAPAT MENCARI DAN MENGENALPASTI PEMBOLEH UBAH DENGA TEPAT KURANG PENGUASAAN FAKTA SAINS 4.PEMERHATIAN DAN INFERENS. - TAMBAHAN SOALAN DARI NEGERI LAIN JAWAPAN MURID KURANG KONSISTEN DI BAHAGIAN B - TAMBAHN SOALAN PELBAGAI ARAS KURANG MAHIR MENYELESAIKAN SOALAN - PENEKANAN KEPADA SOALAN PEMBOLEH UBAH. - MENGGALAKKAN PENCARIAN GLOSARI SAINS MELALUI PELBAGAI FUNGSI BEBENTUK INFERENS. Program Panitia/Sekolah/Dalam kelas kekerapan murid ini terlibat & keberkesanaan MURID GAGAL D E -PENGLIBATAN MURID ADALAH SANGAT KURANG -KEHADIRAN KE KELAS BIMBINGAN TIDAK MEMBERANGSANGKAN DIALOG BERSAMA IBU BAPA SEMASA MAJLIS PERMUAFAKATAN UPSR SURAT AMARAN PONTENG DIKELUARKAN Masa tertentu .LATIH TUBI SISIPAN AKHBAR TUTOR/DIDIK MARKAH 0 DI BAHAGIAN B - BAHGIAN KURANG DARI 20 MARKAH - TIDAK MENGAPLIKASIKAN TIPS MENJAWAB SOALAN YANG MANA KEBANYAKAN MURID TIDAK MENGGARISKAN KEYWORD. PEMERHATIAN DAN PENCARIAN MAKLUMAT. -ULANGKAJI BERSAMA GURU BAGI TOPIK YANG SUKAR - TERDAPAT 3 ORANG MURID YANG MENDAPAT . - TERUTAMA BAHAGIAN B - SKOR BAHAGIAN B KURANG DARI 15 - PEMBELAJARAN RAKAN SEBAYA ( YANG LEMAH AKAN DUDUK BERSAMA RAKAN YANG MEMPUNYAI KEPUTUSAN YANG MURID GAGAL D E LEBIH BAIK SUPAYA MURID YANG - KURANG MENGUASAI FAKTA - JAWAPAN KURANG MENEPATI KEHENDAK LEMAH AKAN LEBIH BERKEYAKINAN ) - MENGGALAKKAN MURID MENGISI WAKTU LAPANG DENGAN TUISYEN SOALAN KEKELIRUAN PADA PEMBOLEH UBAH( SELALU TERBALIK KETIKA MENJAWAb) - LATIHAN SOLAf SAINS DARI PPD MURID GAGAL D E MARKAH. KESIMPULAN.KEMAHIRAN MENJAWAB BAHAGIAN B TERUTAMANYA BERKAITAN KPS IAITU SOALAN - KESUKARAN ( SPNJG MINGGU) - BERBENTUK HIPOTESIS.