You are on page 1of 5

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN SETARA SAINS UPSR

2014
Bahagian A
Bil

Tajuk

Bahagian B

No. Soalan

Jumlah

1
2,3

4

No. Soalan

Jumlah

1

4

2

4

3

4

TAHUN 4

1

2
3
4
5

MENYIASAT BENDA
HIDUP
1. Keperluan asas benda hidup
2. Proses kehidupan benda
hidup
3. Haiwan dan tumbuhan
melindungi diri mereka.
MENYIASAT DAYA DAN
TENAGA
1. Pengukuran
MENYIASAT BAHAN
1. Sifat-sifat bahan
MENYIASAT BUMI DAN
ALAM SEMESTA
1. Sistem suria
MENYIASAT TEKNOLOGI
1. Teknologi

4

10,11

2

18,19

2

24

1

27

1

TAHUN 5

1

2

3

4

MENYIASAT ALAM
KEHIDUPAN
1. Mikroorganisma
2. Kemandirian sepsis
3. Rantai makanan dan siratan
makanan
MENYIASAT DAYA DAN
TENAGA
1. Tenaga
2. Elektrik
3. Cahaya
4. Haba
MENYIASAT ALAM
BAHAN
1. Keadaan bahan
2. Asid dan alkali
MENYIASAT BUMI DAN
ALAM SEMESTA
1. Buruj
2. Bumi, Bulan dan Matahari

5
6
7

12
13
14
15

3

4

20
21

2

25

1

2. Pergerakan MENYIASAT BAHAN 1. Kekuatan dan kestabilan 28 1 8.9 2 16 17 2 22 23 2 26 1 29. Mesin Jumlah Soalan 30 4 5 Jumlah Soalan 4 4 20 . Daya 2. Pengawetan bahan 2.30 2 TAHUN 6 1. 5.5. MENYIASAT TEKNOLOGI 1. 4. Gerhana MENYIASAT TEKNOLOGI 1. 3. MENYIASAT BENDA HIDUP 1. Interaksi benda hidup MENYIASAT DAYA DAN TENAGA 1. Pengurusan bahan buangan MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA 1.

11 5 Sifat-sifat bahan 18.3 3 Haiwan dan tumbuhan melindungi diri mereka. 4 4 Pengukuran 10.JADUAL SPESIFIKASI UJIAN SETARA SAINS UPSR Bahagian A (Item Objektif) Bil 1 2 Tajuk Keperluan asas benda hidup Proses kehidupan benda hidup Aras Kesukaran No.19 6 Sistem suria 24 7 Teknologi 27 8 Mikroorganism a 5 9 Kemandirian sepsis 6 10 Rantai makanan dan siratan makanan 7 11 Tenaga 12 12 Elektrik 13 13 Cahaya 14 14 Haba 15 15 Keadaan bahan 20 16 Asid dan alkali 21 R S T Jumla h Soalan . Soalan 1 2.

17 18 19 Bumi.30 10 12 8 30 .9 20 Daya 16 21 Pergerakan 17 22 Pengawetan bahan 22 23 Pengurusan bahan buangan 23 24 Gerhana 26 25 Mesin 29. Bulan dan Matahari Kekuatan dan kestabilan Interaksi benda hidup 25 28 8.

d) 1 2 1 4 4 Gerhana 4 (a. c. b. Soalan R S T Jumlah Soalan 1 Keperluan asas benda hidup 1 (a. b. c. ) 1 2 2 5 3 Keadaan bahan 3 (a. c. d) 1 2 1 4 2 Pengukuran 2 (a.d) 1 2 - 3 5 Mesin 5 (a. b. d) 1 2 1 4 5 10 5 20 . c. c. b.JADUAL SPESIFIKASI UJIAN SETARA SAINS UPSR Bahagian B (Item Subjektif) Bil Tajuk Aras Kesukaran No. b. d.