You are on page 1of 1

PROPOSTA

de Treball de Recerca - Arnau Valbuena - INS Vilatzara - Maig 2015DISSENY I CONSTRUCCI D'UN ROV


Objectiu: dissenyar i construir un ROV (Remotely Operated Underwater Vehicle),
un robot submar governat a distncia mitjanant un comandament conectat al
aparell mitjanant un cable.

Dos exemples de ROVs fets amb materials econmics de fcil adquisici.


En el robot de la dreta, els motors convencionals amb hlix s'han
substituit per bombes de sentina que faciliten l'estanqueitat.

Temporitzaci del projecte:Fase 1 (maig-juny 2015): recerca de fonts d'informaci
Fase 2 (juliol 2015): adquisici materials i ensamblatge ROV
Fase 3 (juliol-agost 2015): proves estanqueitat i flotabilitat
Fase 4 (agost 2015): proves d'operativitat en piscina
Fase 5 (agost-setembre 2015): proves d'operativitat en mar
Fase 6 (octubre-Novembre 2015): redactat memria i
editatge vdeos

Bibliografia de suport principal:

"Build your own underwater robot" (Harry Bohm,
1997)
"Underwater Robotics: science, design & fabrication" (
Steven W. Moore et al. (2010)

Enllaos web destacats:

Homebuilt Rov's

www.homebuiltrovs.com
Seaperch underwater robotics program

www.seaperch.org
Proyecto ROV-UAV

sites.google.com/site/proyectorovsubacuatico/home