You are on page 1of 1

1.

Kineski kupus
Bere se kada postigne potrebnu veličinu i kompaktnost glavice. Rani kultivari u proljetnom uzgoju imaju
masu glavice od 0,5 do 1 kg, a moraju se ubrati prije nego što počnu prorastati. Srednje kasni i kasni
kultivari postignu masu od 1 – 2 kg, iako glavice mogu biti i veće i teže. Za tržište se obično bere
selektivno 2 do 3 puta.
Prije pakiranja i otpreme na tržište uklone se vanjski ovojni listovi i glavice se pakiraju u letvarice ili
kutije po 10 kg. Pojedinačne glavice mogu se pakirati u perforirane PE vrećice, što pridonosi boljoj
čuvanju na prodajnom mjestu. Kineski kupus može se skladištiti u hladnjači na temperaturi od 0 – 2 °C i
pri relativnoj vlazi vazduha od 95 %. Nakon 2 do 3 mjeseca skladištenja čišćenjem može otpasti do 40 %.

2. Salata
Berba se vrši u nekoliko puta. Glavice se sjeku tek kada postignu određeni oblik, veličinu, čvrstoću, a
često puta berba se vrši i ranije ako su cijene povoljne i ako je potražnja na tržištu. Kako su glavice salate
gotovo uvijek vlažne vrlo je osjetljiva na mehaničke dodire i prilikom rezanja glavice treba biti vrlo
pažljiv.
Obrana se salata slaže u kutije ili u gajbe letvarice i prenose se u hladnjače, ili u kartonske kutije u dva
reda i odmah odlazi na tržište. Salata se može uspješno očuvati 2-3 tjedna na temperaturi 1-2 °C i pri
relativnoj vlažnosti vazduha od 95 %. Berba se obavlja ručno ili mehanički. Takođe se može stavljati u
svaka glavica posebno u zaštitnu PVC foliju, ali se može spremati i kao polugotova salata pakovana u
PVC vrećice različite gramaže.