You are on page 1of 16

Viết báo cáo khoa

học
TS. Nguyễn Anh Tuấn
Email: tuanna@uit.edu.vn
Khoa Mạng Máy Tính & Truyền Thông
Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin

S

 Cách đặt tên bài báo  Demo sử dụng các template của hội .  Các reviewer đọc paper của bạn như thế nào?  Cấu trúc một bài báo khoa học.Nội dung trình bày  Vì sao cần phải công bố công trình  Quy trình công bố paper.

để có better jobs.…. Publish or Perish .Vì sao cần phải công bố công trình  Để nhận được góp ý & xác nhận tri thức  Để được biết đến – networking  Để đóng góp cho khoa học.  Ngoài ra:  Để được tính điểm.

hay tạp chí Submit Get notifications & revise paper Submit Camera Due version & Pay registration Presentation (trong trường hợp hội .Quy trình công bố paper  Điều kiện cần:  Có dự án đang nghiên cứu và ý tưởng       “mới”  Có một số kết quả sơ khởi Phác thảo bảng nháp & Self review Chọn nơi công bố: hội nghị.

nhà nghiên cứu…)  Góp ý.Các reviewer đọc paper của bạn như thế nào?  Reviewers:  Là những chuyên gia có kinh nghiệp trong lĩnh vực của họ. phản biện một cách triệt để để nhằm phát triển khoa học.  Đọc tên bài báo  Đọc Abstract  Đọc Introduction và Kết luận . (thầy giáo.

 Cổ điển  Giới thiệu  Các công việc liên quan  Nội dung chính của bài báo  Đánh giá & thảo luận  Kết luận  Hiện đại  Giới thiệu  Nội dung chính của bài báo  Các công việc liên quan  Đánh giá & thảo luận  Kết luận .Cấu trúc một bài báo khoa học.

không quá dài dòng.  Theo thống kê: trung bình các bài báo được accepted có độ dài từ 9-22 từ (tất nhiên có cá biệt).Cách đặt tên bài báo  Nói lên được nội dung của toàn bài báo  Title: không quá ngắn gọn. .  Các bài báo được cite nhiều nhất: 18 từ.

động lực  Giới thiệu sơ nét những nét chính của bài báo  Cho biết cấu trúc của bài báo .Phần Giới thiệu  Vì sao bạn viết bài này.

tránh kể lể dài dòng  Các vấn đề có liên quan với nhau .Phần Nội dung bài báo  Nêu vấn đề và phương pháp giải quyết vấn đề  Trình bày rõ ràng. súc tích.

Phần Các công việc liên quan Related work  Phục vụ 2 mục tiêu chính:  Chứng tỏ rằng tác giả có kiến thức nhất định trong lĩnh vực này  Cơ sở lý luận để bổ trợ cho việc mình làm  Sáng tạo là “connecting the dots” Jobs] [Steve .

net) .Phần Đánh giá & thảo luận  Đánh giá – Evaluation  So sánh mức độ ưu/ nhược  Self reflextion  Thảo luận các vấn đề đã tìm ra  Dùng phương pháp của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn (Australia. http://nguyenvantuan.

làm cho đọc giả .Phương pháp: Nguyễn  GS Tuấn gọi vui là Nguyen’s method:  First part: Summary of the study's rationale and main findings  Second part: Comparision with previous findings in the literature  Third part: Elaborate on mechanism (if possible)  Fourth part: Provide a generalization  Fifth part: Discuss strengths and weakness of your study  Last paragraph: A big bottom line: một câu tuyên ngôn thật sâu sắc.

.  Do not hedge: đừng nhét chữ vô miệng người ta.Một số lưu ý trong Discussion:  Không đơn thuần là lặp lại kết quả  Không giải thích tiểu tiết  Không nên che dấu unexpected results  Không cường điệu hóa vấn đề. phải thuyết phục có tình có lý.

Phần Kết luận & hướng phát triển  Nhấn mạnh lại những gì đã nói ở chương 1  Kết luận lại bài báo  Nêu hướng phát triển .

Cần chú ý các từ khoá để dễ tìm ra.Phần tóm tắt (Abstract)  Đây là phần nên viết sau cùng !  Tóm tắt toàn bộ bài báo. nêu bật các đóng góp (contributions) của bài báo  Không quá 150 từ (hoặc theo quy định của ban tổ chức)  Đây là phần nằm trong các search engine tìm kiếm. .

Demo Xin chân thành cám ơn ! .