You are on page 1of 3

Sepur Egreg Banjar-Kroya, Elek-Elek tapi Ngangeni

Nek wong-wong ngarani sepur egreg, utawa sepur kruthuk, jan jane jeneng resmi sekang PT KAI yaguwe
Kereta Api Campuran. Dijenengi sepur kruthuk utawa egreg sebab nek mlaku sepure brisik banget, nggole
obah kenceng banget, kaya ana lindu 7 skala richter, suarane egrag-egrek, kruthak-kruthuk. Nek basa
resmine diarani Kereta Api Campuran sebab sepure ana gerbong sing nggo penumpang lan gerbong sing
nggo barang. Biasane gerbong sing nggo penumpang ana loro nang sebelah ngarep/mburi ndas sepur.
Gerbong sing nggo barang nang paling mburi, jumlaeh biasane luwih akeh ketimbang gerbong sing nggo
penumpang.
Sepur egreg ngelayani penumpang sekang stasiun banjar nang ciamis jawa barat gutul kroya nang cilacap
jawa tengah lan sewalike. Setasiun-setasiun sing dilewati yaguwe banjar – rancakole – langen – cikawung –
meluwung(mlewong) – cilongkrang – cipari – sidareja – gandrungmangu – sitinggil – kawunganten –
kubangkangkung – jeruklegi – lebeng – kesugian – maos – sikampuh – kroya.
Sedinane ana rong sepur sing jalan. Siji mangkat kang kroya jam pitu isuk, gutul banjar jam rolas awan,
terus jam siji balek maning meng kroya. Sing siji maning mangkat kang banjar jam pitu isuk, gutul kroya
jam rolas awan terus balek maning meng banjar. Senajana kaya guwe sing nunggang ya akeh bae, malah
nang permasi/gerbong penumpang sampe umpel-umpelan.
Sepur egrek klebune kelas ekonomi, malah sengisore maning (berarti kelas apa ya?) mulane sepure kalahan,
maksude ya nek ana sepur gede (istilah nggo sepur ekonomi jarak adoh lan sepur-sepur kelas bisnis meng
nduwur) mesti kon nunggu gisit. Sepure elek, semrawut, kotor. Nang jumblenge boro2 ana banyune.
Jegongane be nganggo dingklik dawa, nek nang gerbong barang malah pada nglekor, sebab ora ana
jegongane sih. Nek sing kang banjar biasane sing nunggang bakul-bakul kerupuk, nek kang kroya biasane
sing nunggang bakul-bakul janganan.
Tapi sayange siki sepur egreg wis ora dijalakna maning nang PT KAI. Krungu-krungu sih alesane jerene ora
ana untunge. Bisane ora untung sebab sing pada numpak ra pada tuku karcis, senenge langsung pada mbayar
aring kondekture. Padahal jerene kan PT KAI salah siji perusahaan pemerentah sing ora ndinginaken untung
utawa Perusahaan Jawatan.
Siki basa ora ana sepur egreg transportasi meng daerah pinggir wetan ciamis mandan engel, nek kepengin
dolan meng cikawung be rasane dadi adoh. Nek arep nganggo mobil ndadak muter-muter. Sing paling
melasi ya bakul janganan karo bakul kerupuk. Biasane nek tus belanja janganan nang kroya pada digawani
nganggo sepur egreg. Gari diglethakna nang gerbong terus mbayar sewu rongewu wis beres. Tapi siki kudu
karo mobil sing tentune mbayare luwih larang. Bakul kerupuk ya kaya guwe.

Asal nduwe komputer.? Wis jelas ana.? Ana. Nah nek wis jalan gari terserah dewek arep ngakses apa.! . Siki ngakses sing bangsane kaya gue jyan anu gampang lan murah. lali anak. nek dewek ngantek ora ngerti etika2 berinternet jyan anu bahaya banget..??? Ayuh Sedulur..? Berita. lali bojo lan liya2ne.. amarga kecanggihan2 lan kemudahan2 sing kaya gue mau... gubuge aku sing nang tengah sawah be isa keton. Nah nek wis kaya gue..Kecanduan Internet Sing jenenge internet gue jyan anu canggih banget koh. Siki gari balik meng awake dewek bae... Biasakna Internetan Sing Sehat Lan Bermanfaat. Sebab. Nah kepriwe ora?. Kadang bisa nganti lali waktu.. Nah ana maning malah kae sing jere jenenge Google Earth. di modali modem trus gari di tunyuk2nya wis langsung jalan. Bokep. arep dadi apa.. siki dewek isa omong2an utawane chating karo uwong sing anu dewek ora ngerti apamaning kenal.

NANDA NANDA NANDA NANDA NANDA .