You are on page 1of 136

A felttel nlkli szeretet rtkes ajndka

2015/9-es katalgus
rvnyes: 2015.
jnius 16-tl jlius 6-ig.

.,5/<,)(16e*(

0$'(/(,1(+(5&(*1
Svdorszg

A Vilg Gyermekei Alaptvny tiszteletbeli


HOQ|NVpJLWDJMD0HVpOUHPpQ\HNUOiOPRNUyO
a gyermekkorrl, s alaptvnyi munkjrl.

$J\HUPHNNRUDV]OHWpVWpVDNDPDV]NRUWiWtYHO
LGV]DNNLUiO\LIHQVpJHV]HULQWPLUHYDQ
V]NVpJNDJ\HUHNHNQHNH]HQLGV]DNDODWW"
A gyerekeknek tbbre van szksgk mint fedlre
a fejk felett s lelemre. A szeretet, az tmutats,
valamint a flelem s bizonytalansg nlkli
pOHWOHJDOiEERO\DQIRQWRVDIHMOGpVNK|]$
9LOiJ*\HUPHNHL$ODStWYiQ\QiOKLVV]NKRJ\D
gyermekeknek joguk van egy biztonsgos, boldog,
JRQGWDODQpOHWKH]7|EEPLQWSURMHNWHW
WiPRJDWXQNYLOiJV]HUWHDPHO\HNFpOMDD]HUV]DNRV
cselekedeteknek kitett, az utcn s veszlyeztetett
FVDOiGLN|UOPpQ\HNN|]|WWpOJ\HUPHNHNWiPRJDWiVD
s segtse.
$] 2ULDPH LV VHJtW D J\HUPHNHN
pOHWN|UOPpQ\HLQHN MDYtWiViQ KRJ\ YDOyUD
YiOWKDVViN iOPDLNDW +RJ\DQ PN|GLN HJ\WW D]
2ULDPH D 9LOiJ *\HUPHNHL $ODStWYiQQ\DO"
7LV]WHOHPD]2ULDPHPXQNiMiWpVW|UHNYpVpWD
gyermekek tmogatsban. Mint a Vilg Gyermekei
Alaptvny egyik trsalaptja, szoros munkakapcsolat

DODNXOWNLN|]|WWQND]HOP~OWpYVRUiQ$]2ULDPH
N|]HOPLOOLyHXUyYDOWiPRJDWWDPXQNiQNDW(]D]
j kezdemnyezs megmutatja a cg elktelezettsgt
DJ\HUPHNHNVRUVDLUiQWKRJ\YDOyUDYiOWKDVViN
az lmaikat. Minden gyermeknek meg kell adni a
OHKHWVpJHWD]iOPRNPHJYDOyVtWiViUD
+RJ\DQ V]HUHWQp OiWQL NLUiO\L IHQVpJH D 9LOiJ
*\HUPHNHL $ODStWYiQ\ IHMOGpVpW D M|YEHQ"
5HPpOHPD]DODStWYiQ\WRYiEEUDLVVLNHUHVHQIRJ
PN|GQLKRJ\PpJW|EEJ\HUPHNHQWXGMXQNVHJtWHQL
YLOiJV]HUWH6DMQRVVRNJ\HUPHNQHNNHOODYLOiJ
V]iPRVSRQWMiQD]HUV]DNpVDNLV]ROJiOWDWRWWViJ
N|YHWNH]PpQ\HLYHOV]HPEHVOQLH6]HUHWQpPKD
PLQGHQNLPHJSUyEiOQDVHJtWHQLKRJ\DJ\HUHNHN
EROGRJDEEDQpOKHVVHQHNpVRO\DQV]HUYH]HWHNHW
tmogatna, amelyek ebben fontos szerepet jtszanak.
(]pUWKR]WDPOpWUHD7KDQN<RXE\&KLOGKRRG
kampnyt, amelynek sorn emberek emlkeznek vissza
gyermekkoruk boldog pillanataira, s ksznetet
PRQGDQDND]RNQDNDNLNH]HNHWOHKHWYpWHWWpN(J\WW
NpSHVHNOHKHWQNDUUDKRJ\PLQpOW|EEJ\HUPHNQHN
legyen boldog gyermekkori emlke.

kirly fehr liliom, barackvirg, kasmr msusz

J!

A Promise sz jelentse: gret

A szerelem grete
PRBLJA KI!
Illatostott oldal! Drzslje
meg a termket, s
lvezze az illatot!

A Tenderly Promise EdT


megvsrlsval a Vilg Gyermekei
Alaptvnyt tmogatja. Clunk, hogy
tbb mint 1 milli eurtJ\MWVQN
ssze gyermekek megsegtsre.
n is segthet!
Tenderly Promise Eau de
Toilette A fehr liliom csodlatos
illata leQJi N|rl a] EdT YiselMt.
9irJoN illatos J\eQJd NiQomXlt
Qies aromacsoNra.  ml 65,98/ ml

31875 5499 ,-

3299 ,KLNLEGES
AJNLAT
A 9. OLDALON
3

Eclat Homme
Sport Eau de
Toilette - a rgi
kedvenc tartsabb
illathatssal!

PRBLJA KI!
Illatostott oldal! Drzslje
meg a termket, s lvezze
az illatot!

Eclat Homme Sport Eau de Toilette Az illat


karaktert a Dl-Franciaorszgbl szrmaz
bergamott teszi klnlegess. Egy izgalmas, lnk illat,
amely elegancit s vitalitst sugall. 75 ml 43,99/ ml

31236 6499 ,-

3299 ,rzsabors, fs jegyek, bergamott

J!

FKUSZBAN

Egy elegns illat sikeres,


NDUL]PDWLNXVIpUDNQDN

ECLAT HOMME SPORT EDT

3299,KLNLEGES AJNLAT!
RSZLETEK A 9. OLDALON
5

SZUPER AJNLAT!
DISCOVER PRIZS SZETT
(testradr, tusolzsel, szappan)

CSAK

1199,ha megvsrolja brmely termket


a katalgusbl
A szett rendelsi kdja: 644838

EGY SZERETNIVAL ILLAT:


Egy rzki illat a tejkaramella,
a vanlia s a romantikus levendula
aromjval.

PRIZS
LOMUTAZS
6

Prblja ki az
des vanlia s
a levendula
illatt!

FKUSZBAN

 Discover Prizs testradr

200 ml 5,50/ ml

30077 1099 , Discover Prizs tusolzsel

250 ml 2,80/ ml

30075 699 , Discover Prizs szappan 90 g

3,88/ g

30076 349 ,7

Discover the precious gift of unconditional love.

NR 09-2015
(xx/xx xx/xx)

KATALGUSBAN:

2-27

FKUSZBAN
A szpsg grete

32-45
46-67
68-81
82-93
96-115
116-135

%532/6
60,1.
,//$72.
85$.1$.
+$-e67(6732/6
SZUPER AJNLATOK
A nyr illatai
Hisznk az lmokban.
Hisznk a szpsgben.
Hisznk nben.

6]HUHWQHLGWVSyUROQLPpJLVPLQGLJGLYDWRVDQPHJMHOHQQL"
)DQWDV]WLNXVWHUPpNHLQNNHOHJ\FVRGiVYLOiJWiUXOgQHOp
tJ\NtYiQViJDN|QQ\HQWHOMHVOKHW

$7(/0$,'9(/h1.9$/5$9/1$.
$PLQVpJEHYHWHWWKLWQNHWLJD]ROMDKRJ\
WHUPpNHLQNUHRVSpQ]YLVV]D]HWpVL
garancitQ\~MWXQN+DQLQFVPHJHOpJHGYH
DYiViUROWWHUPpNNHOpVD]WQDSRQEHOO
YLVV]DMXWWDWMDUpV]QNUHD]2ULDPHYLVV]DWpUtWL
D]iUiW
$]2ULDPHWDJMDD.|]YHWOHQeUWpNHVtWN
6]|YHWVpJpQHND'6$QDN7DJViJXQNNLIHMH]L
HON|WHOH]HWWVpJQNHWDOHJPDJDVDEEV]LQWHWLNXV
zleti tevkenysg gyakorlsa irnt
+DW|EEHWV]HUHWQHPHJWXGQLD]2ULDPH
iOODWYpGHOPLSROLWLNiMiUyONpUMNOiWRJDVVRQHO
DKRQODSXQNUDDZZZRULDPHKXFtPHQ
$5DLQIRUHVW$OOLDQFHV]DOIRO\WDWRWW
HJ\WWPN|GpVQNEL]WRVtWMa, hogy a
katalgusokban felhasznlt papr
fenntarthat forrsbl szrmazik
-yWpNRQ\ViJLNH]GHPpQ\H]pVHLQNkeretben,
szmos programmalWiPRJDWMXNJ\HUPHNHN
pVDWDOQNRNWDWiViW
ZZZ.facebook.comOriame
ZZZ.tZitter.comoriame

V
sr
T
PR EN olja
EC OM DE meg
R
I
a
L
SP AT SE v LY
s OR HO agy
az T
a
n Ed MM z
l T-t E
eh ,
et.
..

EBBEN A

,)-6*0(*5=
nappali krm SPF 15 - 23. oldal

THE ONE 5 az 1-ben


Wonder Lash szempillaspirl
- 13. oldal

MILK & HONEY


nappali s jszakai krm 19. oldal

6
*Vsrolja meg a Tenderly Promise vagy az
(FlaW +omme 6SorW (dTW ps az 2riame
vsrlinak 6 LEGKEDVELTEBB termke
fantasztikus ron lehet az n! Egy ajnlaton
bell tbb terrmket s korltlan mennyisgben
is megrendelhet, a kszlet erejig.

SZUPER AJNLATOK
FKUSZBAN

SEJTMEGJT
jszakai kezels 43. oldal

KEDVENC
SZUPER
RON*

THE ONE
IlluSkin alapoz 55. oldal

r
F ai
315
94

A mi gretnk...

HIBTLAN, RAGYOG
%5(*e6=1<521
Kedvenc BB-krmje ismt kaphat,
mg hatkonyabb formulval.
(J\VpJHVHEEpWHV]LDEUWyQXViW
KLEiWODQIHGpVWQ\~MWUDJ\RJyDUFEUW
eredmnyez.
31594
Fair

31595
Light

31596
Medium

BB 8 AZ 1-BEN
- 30-AS FNYVDELEM
- TKLETEST
- HIDRATL
- HIBTLANUL FED
- RAGYOGV TESZ
10

(/.(1'=
- NEM TMI EL
A PRUSOKAT
- OLAJMENTES

J!

The ONE BB krm A 8 az 1-ben BB


krm 30-as fnyvd faktort tartalmaz.
Egysgesebb. szinte hibtlann teszi
a br megjelenst. 30 ml

FKUSZBAN

2499 ,ium

gh

ed

Li

6M

31
59

59
31

MOST CSAK

1499 ,11

Tbb mint
4 millit
adtunk
HOEHOOH
tavaly!

A mi gretnk...
1)

Akr 8x DSABB pillk


1)Klinikai tesztek alapjn, amelyek sorn szempillaspirl nlkli s
szempillaspirllal hangslyozott szempillkat hasonltottak ssze.

Szempilli most olyan hosszak


s dsak lehetnek, amirl eddig
csak lmodott - az ikonikus kedvenc,
a Wonder Lash szempillaspirl
hasznlatval szemei csodlatosan
hangslyoss vlnak.
12

KTOLDAL
APPLIKTOR
A szempillk tkletes
hangslyozsra
kifejlesztve.

30719 Black

A rvid srtk megemelik


s velik a pillkat.

The ONE 5 az 1-ben WonderLash


szempillaspirl 5 az 1-ben szempillaspirl,
3D-s appliktorral, amely sztvlasztja s
megemeli a pillkat. A spirl optikailag dst s
hosszabbt. pol sszetevi tplljk a
szempillkat. 8 ml

2299 ,-

FKUSZBAN

30720 Black Brown

1299 ,A hosszabb srtk


klnvlasztjk
s optikailag
hosszabbtjk a pillkat.

A WONDER LASH
SZEMPILLASPIRL

999,-*
*Ha megvsrolja
a TenderlyAT
Promise
ONLY
vagy az Eclat Homme Sport EdT-t.
Rendeljen annyit, amennyit szeretne!
Lapozzon a 9. oldalra.

13

Minden
2 msodpercben
eladunk egy
Swedish Spa
termket!

A mi gretnk...
A s- s mandulagranultum simbb teszi
s tiszttja a brt

TKLETES SPA
KNYEZTETS
OTTHONBAN
Vilgszerte hlgyek millii
rajonganak testk s lelkk
knyeztetsrt. A Swedish Spa
testpolk csodlatosan poljk a brt
s megszptik a mindennapokat.

 Swedish Spa testradr Testradr s- s


mandulahj-rlemnnyel, gymbrolajjal,
Hydracare-sszetevvel, desmandula-olajjal s
E-vitaminnal. 150 ml 7,99/ ml

18483 1999 ,-

1199 ,14

Feszesti s tnusosabb
teszi a fenk s a comb
brt!

3 az 1-ben csodaolaj
- hasznlhatja
testmasszrozshoz,
frdshez s
hajpolshoz

FKUSZBAN

 Swedish Spa cellulit elleni


krm Tonizl s brfeszest hats

krm cellulitcskkent koffeinnel,


stimull gymbrolajjal s hidratl
Hydracare-sszetevvel. 200 ml
5,00/ ml

22683 2199 ,-

999 , 6ZHGLVK6SDPXOWLIXQNFLyV
csodaolaj Multifunkcis olaj

Hydracare-sszetevvel, gymbr- s
kkuszolajjal, E-vitaminnal,
desmandula-olajjal. Hasznlhatja a
brre s a hajra egyarnt. 150 ml
7,99/ ml

 Swedish Spa jszakai


EUPHJ~MtWyNp]NUpP Tpll

kzkrm hidratl Hydracaresszetevvel, tonizl gymbr- s


nyugtat desmandula-olajjal. 75 ml
5,99/ ml

18765 1999 ,-

18484 899 ,-

1199 ,-

449 ,-

SZUPER
AJNLAT!
15

Csodlatosan sima br
egsz nyron

A mi gretnk...

LUXUS
TESTPOLS %5
polja s knyeztesse brt
a legends Milk & Honey Gold
kz- s testpolkkal. Hatsukra
csodlatosan simv s puhv
vlik a bre.

Gyengd hidratls

16

Gyengden tiszttja
s puhv varzsolja
a brt
Kzel
3 milli
eladott
termk a
mlt vben!

 Milk & Honey Gold testradr

Az organikus kivonatokkal gazdagtott


Milk & Honey testradr gyengden
radrozza, puhv teszi s kondicionlja
a brt. 200 ml 6,50/ ml

17556 2199 ,-

 Milk & Honey Gold folykony


szappan Pazar folykony szappan

organikus tej- s mzkivonattal. 300 ml


2,66/ ml

15578 1299 ,-

799 ,-

24 rs hidratls az
e[tra szraz kzbrnek

FKUSZBAN

1299 ,-

 Milk & Honey Gold hidratl


tusolkrm Pazar tusolkrm, amely

tiszttja s kondicionlja a brt. 200 ml


5,00/ ml

15579 1899 ,-

999 , Milk & Honey Gold hidratl


kzkrm Intenzven pol, tpll

hats kzkrm, amely gazdagon


tartalmaz organikus forrsbl
szrmaz tejproteint s mzkivonatot.
24 rs hidratlst nyjt az e[tra szraz
brnek. 75 ml 5,99/ ml

26447 899 ,-

449 ,-

SZUPER
AJNLAT!
17

Tbb mint
1,5 milli
darabot
adtunk
HOEHOOH
tavaly!

A mi gretnk...

INTENZV
TPLLS

KIVONATOKKAL
A szraz br gyengd polsa
organikus kivonatokkal:
A mz revitalizl hats vitaminokat
s svnyi anyagokat tartalmaz.
A tej tejsavtartalmnak
ksznheten KLGUDWiOMDDEUW.

 Milk & Honey Gold


szemkrnykpol krm Gazdag

te[trj szemkrnykpol krm a


szemkontr javtsra s hidratlsra. 15 ml

25134 1999 ,-

1199 , Milk & Honey Gold arctisztt tej Krmes llg


arctisztt tej, amely eltvoltja a szennyezdseket,
hidratlja s tpllja a brt. 200 ml 6,00/ ml

24733 1999 ,-

1199 ,18

0LQGHQNRURV]WiO\V]iPiUD
6]iUD]pVQDJ\RQV]iUD]EUUH


Hidratlja s simbb
WHV]LDEUW

 Milk & Honey Gold nappali


krm Nappali krm tej- s

mzkivonattal. Tpllja s hidratlja


az arc brt. 50 ml 29,98/ ml

1499 ,
 Milk & Honey Gold
jszakai krm Tpll jszakai

krm tej- s mzkivonattal.


Intenzven hidratlja a brt. 50 ml
29,98/ ml

FKUSZBAN

24731 2699 ,-

24732 2699 ,-

1499 ,NAPPALI VAGY


JSZAKAI KRM

999,-*
1)

90-os HATKONYSG - intenzv


jszakai tplls
1)94 hlgy bevonsval vgzett, szubjektv fogyaszti vlemnyfelmrs alapjn.

*Ha megvsrolja a Tenderly Promise


vagy az Eclat Homme Sport EdT-t.
Rendeljen annyit, amennyit szeretne!
Lapozzon a 9. oldalra.
19

A mi gretnk...

BIZTONSGBAN
A NAPON!
Csaldok kedvenc napozkrmjei szerte
a vilgon: knny, hidratl a formuljuk,
HJ\V]HUDKDV]QiODWXNKnlatunkban
mindenki megtallhatja a megfelel termket
a biztonsgos napozshoz.

TIPPEK

NAPOZSHOZ
- INGYENES APPALKALMAZS
Tltse le az angol
nyelv applikcit az
App Store-bl vagy
a Google Play-bl,
s tekintse meg
napozssal kapcsolatos
tippjeinket.

20

Lgy, tejes llag textra


DEUKVtWpVpUHpVD
EDUQDViJPHJU]pVpUH

 Sun Zone napoz


lotion arcra s testre
SPF 15 150 ml 11,33/ ml

150 ml 10,66/ ml

23294 2499 ,-

23346 2799 ,-

1699 ,-

1599 ,-

 Sun Zone 3 az 1-ben


napozs utni testpoltej

Napraforgolajjal
a selymes brrt


KNNY TE;TRA,
NYUGTAT VDELEM

Kzel
1 milli
eladott
termk a
mlt vben!

Megbzhat vdelem
rzkeny brre

31322 2799 ,-

1799 , 50 ml-es Sun Zone napoz


DUFUDpVDQDSQDNNLWHWWEUUH
SPF 50 50 ml 35,98/ ml

FKUSZBAN

 Sun Zone regedsgtl


QDSYpGNUpPDUFUDpVQDSQDN
NLWHWWEUUH63)N|]HSHV
vdelem 50 ml 35,98/ ml

23378 2799 ,-

1799 ,-

 Sun Zone napoz


spray arcra s testre
gyerekeknek SPF 25

125 ml 17,59/ ml

 6XQ=RQHQDSYpG
lotion arcra s testre
SPF 30 150 ml 14,66/ ml

23298 3299 ,-

23296 3299 ,-

2199 ,-

2199 ,-

SZUPER
AJNLAT!
21

A mi gretnk...

%5($.5
e99(/
),$7$/26$%%1$.
/76=+$71)

7|EEPLQW
PLOOLy
GDUDERW
DGWXQNHO
EHOOHWDYDO\

Vsrlink egyik legkedveltebb arcpol csaldja


visszaadja az arcbr atalos megjelenst. Az
arckrmek *HQLVWHLQ62<-t tartalmaznak, egy
szjbl nyert, regedsgtl hats sszetevt.
+HO\UHiOOtWMDDDWDO
EUUHMHOOHP]
WXODMGRQViJRNDW
Ragyogs1)
Sima br1)
Feszessg1)
Rugalmassg1)
Egysges brtnus1)

1)103, 45 v feletti hlgy bevonsval vgzett,


szubjektv fogyaszti vlemnyfelmrs alapjn.

22

 ,IM~ViJPHJU]6NLQ*HQLVW
V]HPN|UQ\pNiSROyNUpP

 ,IM~ViJPHJU]6NLQ*HQLVW
pMV]DNDLNUpP A krm erteljes,

Cskkenti a rncok megjelenst,


lthatan megemeli s feszesti a brt a
szemkrnyken. Bodorrzsa-kivonata
antio[idns vdelmet nyjt, az orchidea
kisimt, az desgykr-kivonat
cskkenti a stt karikk megjelenst.
15 ml

regedsgtl formulja genisteinSOYsszetevt tartalmaz, amely


atalosabb teszi a brt. Gazdag, pazar
te[trja tpll s megjt az jszaka
folyamn. Fokozza a br rugalmassgt
s lthatan cskkenti a rncok
megjelenst. 50 ml 59,98/ ml

45 v fltt

Feszesti s rugalmasabb
teszi a brt, visszaadja
ragyogst s vitalitst,
atalosabb teszi a
megjelenst. 15-s fnyvd
faktorral.

FKUSZBAN

RETT BRRE

NAPPALI KRM
 ,IM~ViJPHJU]6NLQ*HQLVWQDSSDOLNUpP
63) E[tra tiszta genisteinSOY-sszetevje a br

szpsgrt felels szpsggnekre (Beauty Genes) hat


- szinte feltlti, rugalmasabb s ragyogbb teszi a brt,
visszaadja vitalitst s atalos megjelenst. Vd a
szabadgykk s a nap okozta brregedssel szemben.
50 ml 59,98/ ml


*Ha megvsrolja a Tenderly Promise
vagy az Eclat Homme Sport EdT-t.
Rendeljen annyit, amennyit szeretne!
Lapozzon a 9. oldalra.
23

ed
eR
4T
ru

30447 Pink Nude

30448 Pearly Pink

30450 Peach Pink

30451 Lucent Pink

30452 Raspberry Blush

30453 Fuchsia Divine

30454 True Red

30455 Red Fatale

30456 Muted Plum

30457 Lavender Lustre

30458 Copper Shine

30459 Cherry Love

45

30446 Creamy Nude

30

30445 Satin Beige

30

44

6C

re

am

yN

ud

30

45
7L

av e

nd

er

Lu

str

30449 Rose Petal

Giordani Gold Iconic ajakrzs


SPF 15 A szatnos, telt hatst
eredmnyez ajakrzs pazar, krmes
rnyalatai tarts ragyogst nyjtanak.
Brerst argnolajat s 15-s
fnyvd faktort tartalmaz. 4 g

2799 ,-

1699 ,24

Az e[tra szz
argnolaj tpllja,
rugalmasabb
teszi az ajak brt,
s atalosabb
a megjelenst.

A mi gretnk...

KLASSZIKUS,
1,(6
ELEGNS

PRBLJA KI!
Illatostott oldal! Drzslje
meg a termket, s
lvezze az illatot!

FKUSZBAN

Eclat Femme - egy rzki illat fejjegyben


friss illatjegyekkel, szvjegyben a
narancsvirg s az e[kluzv jzminszirmok
aromjval. Egy kinomult, elegns illat
modern hlgyeknek.

jzmin szirmok, mandarin, szantlfa

Eclat Femme Eau de Toilette A jzmin virgaibl sztt


aroma az illat szve s lelke. A kprzatos ragyogsuk s
nemes esszencijuk alapjn kivlasztott virgokat a nom
illatok trtnelmi hazjban, a franciaorszgi Grasse-ban
termesztettk. 50 ml 79,98/ ml

SZUPER
AJNLAT!

30128 6799 ,-

3999 ,25

TARTSABB ILLATHATS

J!

NpNEU|NPDPXWIHQ\GRKiQ\


A mi gretnk...

EGY MODERN,
FRFIAS ILLAT
&pOWXGDWRVNUHDWtYLQWHOOLJHQV
IJJHWOHQ. $PRGHUQIpULOODWD

 Architect izzadsgtl
dezodorl spray A mamutfeny

jellegzetes aromja hatrozza meg az


illat karaktert. Az Architect
izzadsgtl dezodor fokozza az EdT
illathatst.
150 ml 5,33/ ml

31711 1399 ,-

799 ,26

PRBLJA KI!
Illatostott oldal! Drzslje
meg a termket, s
lvezze az illatot!

 Architect Eau de Toilette

Az Architect Eau de Toilette a modern


fr pazar, karakteres illata a mamutfeny
s a kk brk aromjval. 75 ml 53,32/ ml

FKUSZBAN

Egy igazi
klasszikus!
Minden
2. percben
eladunk
EHOOHHJ\
darabot!

SZUPER
AJNLAT!

21559 6499 ,-

3999 ,27

 +HQQ\V]HJHFVHOWNDUN|W

Mersz stlus karkt pasztell


rzsaszn s aranytnus akril kvekkel
dsztett, piramis formj szegecsekkel.
Elasztikus pntjnak ksznheten
knnyen le- s felvehet.
tmrje: 5,5 cm. Szlessge: 1,8 cm.

28355

2199 ,-

 Henny pnztrca Praktikus s


szuper divatos, mbr pnztrca
pasztell rzsaszn rnyalatban.
Biztonsgi csattal zrhat, belseje
virgmints. Tkletesen illik a Henny
szegecselt tskhoz. Mrete:
15,5[1,5[8,5 cm.

28354
28

3799 ,-

RSZLETEK:
Mints a blse.
Belsejben cipzras
aprpnztart,
4 bankkrtyatart
rekesz s
1 paprpnztart
rsz tallhat.

J!

ARANY S

PASZTELL
Sikkes, nies, kinomult s nagyon modern.
A divatos kiegsztk pasztell rzsaszn s arany
rnyalatai minden stlus ruhzathoz tkletesen
illenek. Olyan hlgyeknek ajnljuk, akik szeretik
az egyedi, klnleges kiegsztket.

Mints blse van,


cipzrral zrhat.
Belsejben cipzras zseb
bsJes hell\el s Nt
n\itRtt zseb
tallhat.

KIEGSZTK

RSZLETEK:


 Henny szegecselt tska Klasszikus


vonal, pasztell rzsaszn, brutnzat
tska az vszak egyik legdivatosabb darabja.
A szeglyt dszt szegecsek teszik
klnlegess. Mrete: 37[13[30,5 cm.

28353

5799 ,29

J!
A RIVIRA STLUSBAN

Brhov is utazzon a nyron, a Rivira


VWtOXVDPLQGHQKROKyGtW$NLQRPXOW
iUQ\DODW~NLHJpV]tWNHJpV]Q\iURQ
klnlegess teszik a megjelenst.


4 DARABBL LL SZETT

 Ombre flbeval szett Ngy darabbl ll,


csodlatos flbeval szett rozsdamentes elemekkel.
Nikkelrzkenysg esetn is hasznlhat. Mretek:
aranygmbs 0,6 cm, trkiz gmbs 0,8 cm, trkiz
virgos 1 cm, fggs 2,8 cm.

28225
30

1699 ,-

 Ombre nyaklnc Dobja fel a nyri ruhatrt az


ombre hats nyaklnccal. A mersz stlus,stt s
vilgosabb tnus trkiz akril kvekkel dsztett,
hromsoros nyaklnc a nyri ruhk tkletes
kiegsztje. Nikkelrzkenyg esetn is hasznlhat.
Mretek: 1. sor: 46 cm, 2. sor: 50 cm, 3. sor: 54 cm,
kiegszt lnc: 6 cm.

28223

1999 ,-

 2PEUHNDUN|W A trkiz akril kvekkel


dsztett hromsoros karkt a nyri ruhzat
tkletes kiegsztje. A laza elegancit kedvel
hlgyeknek ajnljuk. Nikkelrzkenyg esetn is
hasznlhat. Kerlete: 17 cm. llthat mret.

28224

1499 ,-

28273

4999 ,-

 6DLQW7URSH]OHJ\H] Mrete:
21x36 cm (kihajtott llapotban).

28274

1999 ,-

Divatos, nies
strandruha rendelje meg
most!

KIEGSZTK

 Saint Tropez strandruha Egy


mret, a legtbb testalkathoz idelis.

sszetekerhet
kalap, kis
helyen is
elfr
 Saint Tropez nyri kalap Egy
mret, a legtbb fejmrethez idelis.

28275

2499 ,31

%532/6

A mi gretnk...
6=e3)(6=(6%5
EGSZ NAP
pYLJWDUWyNXWDWyPXQNDHUHGPpQ\HNpSSHQWXGyVDLQNIHOIHGH]WpN
D5R\DO9HOYHWDUFiSROyNEDQDONDOPD]RWW)(.(7(5,6=
.,921$7|UHJHGpVJiWOyKDWiViW)RNR]]DDEUIHV]HVVpJpW
KDWiVVDOYDQDEU|UHJHGpVIRO\DPDWiUD)LDWDORVDEEiWHV]LDEU
PHJMHOHQpVpW

SROMDEUpWDNLYiOy|VV]HWHYNHWpVWHFKQROyJLiNDWWDUWDOPD]y
DUFiSROyNNDOKRJ\D]IHV]HVHEEUDJ\RJyEEpVDWDORVDEEOHJ\HQ

A T E L M A I D - V E L N K VA L R A V L N A K
32

40pYI|O|WW

0LQGHQEUWtSXVUD

 5R\DO9HOYHWUHJHQHUiOypMV]DNDL
NUpP Hidratl, pazar textrj jszakai


krm feketerisz-kivonattal (Black Iris


Infusion). Fiatalosabb s feszesebb
teszi a brt az jszaka folyamn. 50 ml
49,98/ ml

4999 ,

2499 , 5R\DO9HOYHWEUIHV]HVtWQDSSDOL
NUpP63) A nappali krm feketerisz-

kivonata (Black Iris Infusion) puhbb,


feszesebb, megjelensben atalosabb
varzsolja a brt. 15-s faktor
fnyvdvel elltva. 50 ml 49,98/ ml

22424 4999 ,-

 5R\DO9HOYHWEUIHV]HVtW
V]HPN|UQ\pNiSROyNUpP A

szemkrnykpol j, tovbbfejlesztett
formulja feszesti a szemkrnyk brt, s
hatrozottabb teszi a kontrvonalt.
Hatsra cskken a nom vonalak s
rncok megjelense s a szemkrnyk
puffadtsga. 15 ml

BRPOLS

2499 ,-

3499 ,SZUPER
AJNLAT!
33

Puhbb, simbb,
SZEBB BR

Minden
korosztlynak

0LQGHQEUWtSXVUD
HIDRATL
KISIMT
 Optimals hidratl testpol lotion vzililiommal Frisst, knny llag testpol

lotion, amely akr 24 rs hidratlst is nyjt.


DeepMoist-komplexszel s vzililiom-kivonattal.
Norml brre. 250 ml 4,80/ ml

31311 1799 , 2SWLPDOVEUNLVLPtWyWHVWiSROyORWLRQ


DYRNiGyRODMMDO Brkisimt hats

testpol lotion, amely akr 24 rs hidratlst is


nyjt. DeepMoist-komplexszel s avokd-olajjal.
Szraz brre. 250 ml 4,80/ ml

31312 1799 , 2SWLPDOVEUIHV]HVtWWHVWiSROy


ORWLRQQ|YpQ\LIHKpUMpNNHO Kivl

hatkonysg testpol lotion, amely javtja a br


textrjt, feszesebb s tnusosabb teszi a
megjelenst. BodyShape-komplexszel. Minden
brtpusra. 250 ml 4,80/ ml

31314 1799 ,-

BRMELY TESTPOL LOTION

1199 ,34

FESZEST

EGYENLETESEBB
BRTNUS AKR
1)

Minden
korosztlynak

0LQGHQEUWtSXVUD

SPF

20


SPF
30


A TKLETES
FORMULA A
MELEG NYRI
NAPOKRA
.|QQ\
J\RUVDQ
IHOV]tYyGy
QDSSDOL
lotion,
amely
hatkonyan cskkenti
D
SLJPHQWIROWRN
PHJMHOHQpVpW pV VHJtW PHJDNDGiO\R]QL
D] ~MDEEDN NLDODNXOiViW )RUPXOiMD
V]DEDGDOPD]WDWRWW
EUYpG
pV
antioxidns hats LINGON 50:50
WHFKQROyJLiW YDODPLQWQ|YpQ\LNLYRQDW~
EUKDOYiQ\tWy WXODMGRQViJRNNDO EtUy
580(; $&7,9(|VV]HWHYW WDUWDOPD]
30-as IpQ\Yp IDNWRUD YpGL D EUW pV
FV|NNHQWLDSLJPHQWIROWRNPHJMHOHQpVpW

Brmely krmBRPOLS

1)66 hlgy bevonsval vgzett, szubjektv fogyaszti vlemnyfelmrs sorn a termket kiprbl hlgyek 67%-a tapasztalta a termk hatst 2 ht hasznlat utn.

2 hten bell

 Optimals Even Out


EUKDOYiQ\tWyQDSSDOLNUpP63)

50 ml 49,98/ ml

3499 , Optimals Even Out


EUKDOYiQ\tWypMV]DNDLNUpP 50 ml

49,98/ ml

3499 , 2SWLPDOV(YHQ2XWDUFiSROy
ORWLRQ63) A knny, gyorsan a

brbe szvd nappali arcpol lotion


halvnytja a pigmentfoltokat, s segt
megakadlyozni az jabbak kialakulst.
30-as fnyvdelemmel. 50 ml 25,98/ ml
35

Mondjon bcst a szemhj duzzadtsgnak


s a stt karikknak!
FKUSZBAN A RAGYOG SZEMEK!
Minden
korosztlynak

0LQGHQEUWtSXVUD

)ULVVpOpQNEU
a szemkrnyken

95%-a
Cskkenti
a szemkrnyk
GX]]DGWViJiW

NE HAGYJA KI!
Minden termk ebben az vben

A LEGJOBB
RON!

+DOYiQ\tWMDDV]HP
alatti stt karikkat
)ULVVtW

 Optimals Seeing is
Believing szemkrnykpol
krm A szemkrnykpol krm

lthatan cskkenti a szemkrnyk


duzzadtsgt s a stt karikk
megjelenst. Hidratlja, energizlja
s ragyogv varzsolja a brt. 15 ml

25264 2799 ,-

899 ,36

1)59 hlgy bevonsval vgzett, szubjektv fogyaszti


vlemnyfelmrs alapjn, a termk 4 hten t trtn
hasznlata sorn.

a termket kiprbl
hlgyeknek tapasztalta a
hatst1)

Frissessg,
HIDRATLS S
TPLLS

Minden
korosztlynak

QRUPiONRPELQiOWEUUH

Az aktv oxign
fokozza a br
llegzst
BRPOLS

 Optimals Oxygen Boost


 Optimals habz arctisztt

 2SWLPDOVEUNLHJ\HQV~O\R]y

]VHOpQRUPiONRPELQiOWEUUH

arctonik norml/kombinlt
EUUH Hasznlja a frisst arctonikot

Habz arctisztt, amely hatkonyan


tiszttja a normlkombinlt brt.
Szabadalmaztatott, antioxidns Lingon
50:50-technolgival 200 ml 4,50/ ml

oxignes jszakai krm norml/


NRPELQiOWEUUH Knny, hidratl

jszakai krm szabadalmaztatott,


antioxidns Lingon 50:50- s
az arctisztt hasznlata utn. Eltvoltja O-technolgival. Frissebb s
a szennyezdsek s a smink maradkt. egszsgesebb teszi a brt. Idelis
normlkombinlt brre. 50 ml 25,98/ ml
200 ml 4,50/ ml

 Optimals Oxygen Boost


oxignes nappali krm norml/
NRPELQiOWEUUH Knny, frisst

nappali krm szabadalmaztatott,


antioxidns Lingon 50:50- s
O-technolgival. Frissebb s
egszsgesebb teszi a brt. Idelis
normlkombinlt brre. 50 ml
25,98/ ml

25260 1999 ,-

26000 1999 ,-

25197 2599 ,-

25196 2599 ,-

899 ,-

899 ,-

1299 ,-

1299 ,37

Minden korosztly
szmra

Egsz nyron de,

0LQGHQEUWtSXVUD

HIDRATLT BR!
Tisztt, tpll, hidratl

 Essentials hidratl nappali


krm A krm hidratlja, tpllja s vdi

a brt. Formulja multivitamin-komplexet


tartalmaz. Minden brtpusra. 75 ml
6,65/ ml

23747 799 ,-

499 ,-

 Essentials 3 az 1-ben
arctisztt Az arctisztt eltvoltja a

szennyezdseket, tpllja s hidratlja


a brt. Gyengd, szappanmentes
formulja multivitamin-komplexet
tartalmaz. Minden brtpusra idelis.
150 ml 4,66/ ml

23753 1099 ,-

699 ,38

A nappali krm
hidratl s vd

Minden korosztly
szmra

PATTANSOK GYORS KEZELSE:


5DGtUR]GiWDEU|GD]DUFUDGtUUDOPDMG|EOtWVG
OH(]XWiQKDJ\GDPDV]NRWDEU|QSHUFLJ

=6526%55(

 Arckefe Formatervezett, kmletes


arckefe mindennapi hasznlatra a kedvenc
arclemoshoz, arctisztt krmhez. Anyaga:
PS nejlon srtkkel. Mrete: 4,2x6,5 cm.

9507 869 ,-

499 , 3XUH6NLQ626SDWWDQiVNH]HO
zsel A pattanskezel hatkony megoldst

nyjt a pattansokra, akr 8 rn bell. Az


alkalmazott technolginak ksznheten
a pattansok kialakulsrt felels
baktriumokon fejti ki a hatst, s
cskkenti a faggykpzdst. 6 ml

999 , Pure Skin arclemos Az arclemos


eltvoltja a szennyezdseket s felesleges
zsrrteget. 150 ml 6,66/ ml

20164 1799 ,-

BRPOLS

24752 1599 ,-

999 , Pure Skin arctonik Az arctonik


sszehzza a prusokat. Hatsra a br
tisztbb s frissebb lesz. A br kiszrtsa
nlkl tonizl. Hasznld naponta a Pure Skin
mattt krm eltt. 150 ml 6,66/ ml

20620 1799 ,-

999 , Pure Skin 1. arcradr, 2. arctisztt


maszk Kt lps a tiszta arcbrrt.

Cskkenti a mitesszerek s a pattansok


kialakulst. 2x6 ml


626SDWWDQiVNH]HO]VHOp
- kevesebb pattans akr
8 rn bell

22418 399 ,-

249 ,39

AKR 33%-KAL KEVESEBB RNC1)


HATKONY ARCPOLS MINDENNAP

 v fltt

0LQGHQEUWtSXVUD

1 /e3e67,6=776
$]DUFWRQLNWLV]WtWMDpV
HJ\HQV~O\EDKR]]DDEU
S+pUWpNpWIHONpV]tWLD]
DUFiSROiVN|YHWNH]
OpSpVpUH


2 LPS: A6=(0.g51<e.32/6$

$V]HPN|UQ\pNiSROy
NUpPIRUPXOiMDFV|NNHQWL
DV]HPKpMGX]]DGWViJiW
DWDORVDEEiWHV]LD
V]HPN|UQ\pNpU]pNHQ\
EUpW

3 LPS: HATKONYSG )2.2=6$


$V]pUXP|VV]HWHYL
PpO\HQDEUEH
V]tYyGQDNPD[LPDOL]iOMiN
D]DUFiSROyN
KDWpNRQ\ViJiW


$QDSSDOLNUpPYpGL
DEUWDN|UQ\H]HWNiURV
KDWiVDLYDOV]HPEHQD]
pMV]DNDLNUpPWiSOiOpV
PHJ~MtW

A SZETT TARTALMA:
 Ecollagen habz
arclemos zsel 200 ml

12,50/ ml

30141 2499 ,-

 Ecollagen regenerl
arctonik 200 ml 12,50/ ml

30139 2499 , Ecollagen rnctalant

$7(50e.%///6=(77

 Ecollagen rnctalant
szemkrnykpol krm 15 ml

26687 3799 ,-

 Ecollagen jszakai elixr

nappali krm SPF 15 50 ml

30 ml

99,98/ ml

 Ecollagen rnctalant
jszakai krm 50 ml 99,98/ ml

26690 4999 ,-

26685 4999 ,-

26686 4999 ,-

40

13999,$6=(775(1'(/e6,.'-$

FANTASZTIKUS
AJNLAT!

1)31 hlgy bevonsval vgzett, szubjektv fogyaszti vlemnyfelmrs alapjn, a


nappali s az jszakai krmek kombinlt hasznlata sorn.

4/e3e6+,'5$7/6

FOKOZZA A BR
RAGYOGST1)
,QWHQ]tYDNiUyUiQiW
WDUWy KLGUDWiOiVDNiU
PiUD]KDV]QiODW
XWiQ

PERZSA
SELYEMFAKIVONAT

nappali krm szinte azonnal fokozza az arcbr


hidratltsgt, simbb varzsolja a br textrjt,
egszsgesebb s ragyogbb a megjelenst.
Gazdagon tartalmaz szabadalmaztats alatt ll
perzsa selyemfa-kivonatot, amely cskkenti a
brregeds mrtkt. 50 mlPO

30871 3999 ,-

2499 ,-

30873 4499 ,-

2999 , Fejpnt Mrete: 24x8 cm.

**0szeres vizsglatok alapjn.

 7UXH3HUIHFWLRQDUFEUW|NpOHWHVtW
KLGUDWiOyQDSSDOLNUpP A knny textrj

Vigye felD
V]pUXPRWD]
DUFNUpPHOWW
IRNR]]DD
KDWpNRQ\ViJiW

 7UXH3HUIHFWLRQDUFEU
W|NpOHWHVtWV]pUXP 30 ml

1)63 hlgy bevonsval vgzett,


szubjektv vlemnyfelmrs alapjn.

6HPOHJHVtWLDVHMWHNEHQIHOKDOPR]yGRWW
VDODNDQ\DJRWPpUHJDQ\DJRWJ\RUVtWMD
D]RNNLUOpVpW(J\HQOHWHVHEEpWHV]LD
EUWyQXViWVLPiEEiDPHJMHOHQpVpWpV
IRNR]]DUDJ\RJiViW6]DEDGDOPD]WDWiV
DODWWiOOy|VV]HWHY

0LQGHQEUWtSXVUD

25 v fltt

BRPOLS

EOK|OJ\HJ\HWpUW

20574 799 ,-

499 ,9652/-$0(*$
758(3(5)(&7,21
1$33$/,.5e0(7
S A FEJPNT


199,41

Kevesebb rnc
REGENERL NVNYI
SSEJTKIVONATTAL

3pYI|O|WW

0LQGHQEUWtSXVUD
5 AZ 1-BEN
JSZAKAI
KEZELS
Egyenletesebb
WHV]LDEUIHOV]tQpW
WyQXViWIRNR]]D
a ragyogst,
cskkenti a prusok
mrett s a rncok
megjelenst

DIAMOND CELLULAR

Az arcpol gazdagon tartalmaz


valdi gymntport s Eternal Beautykomplexet, amelyek ragyogbb s
DWDORVDEEiWHV]LND]DUFEUW
VALDI GYMNTPOR

/X[XV|VV]HWHYDPHO\KLEiWODQWyQXVW
pVUDJ\RJiVWHUHGPpQ\H]

FEHR SZARVASGOMBA-KIVONAT
DL-FRANCIAORSZGBL

(J\pUWpNHVDQWLR[LGiQVpVKLGUDWiOy
KDWiV~|VV]HWHY
 Ecollagen jszakai elixr

42

30 ml

 Ecollagen regenerl
arctonik 200 ml 8,50/ ml

 Ecollagen habz arclemos


zsel 200 ml 8,50/ ml

26690 4999 ,-

30139 2499 ,-

30141 2499 ,-

3499 ,-

1699 ,-

1699 ,-

40pYI|O|WW

0LQGHQEUWtSXVUD

/iWKDWyDQDWDORVDEEEU
akr 14 JSZAKA ALATT!1)

s a
t,
ze t fe lm r
v g
v a l e m ny
s
l
vo n t i v
z
y be
lg fog y a s
2h
1)6 jektv
b
szu

RNCOK LTHAT CSKKENSE


CSODS RAGYOGS
SEJTVDELEM
EGYENLETES BRTNUS
LTHAT LIFTING-HATS

l apj
n.

 Koncentrlt sejtmegjt
jszakai kezels
gymntporral 30 ml

BRPOLS

5DJ\RJyEEiYDUi]VROMDDEUWPHJ~MtWMD
DV]HUNH]HWpWFV|NNHQWLDQRPYRQDODN
pVUiQFRNPHJMHOHQpVpW

18437 6999 ,-

3999 ,SEJTMEGJT JSZAKAI


KEZELS

2799,-*
 Sejtmegjt micells
arctisztt 200 mlPO

21339 3299 ,-

1999 ,-

*Ha megvsrolja a Tenderly Promise


vagy az Eclat Homme Sport EdT-t.
Rendeljen annyit, amennyit szeretne!
Lapozzon a 9. oldalra.
43

BIOCLINIC
30 ml

SkinGenistII

V]HPN|UQ\pNiSROyNUpP 15 ml

21353 5999 ,-

24667 4299 ,-

 %LRFOLQLFEUYpGpV

KDOYiQ\tWyQDSSDOLNUpP63)

30 ml

 ,IM~ViJPHJU]LQWHQ]tY
SkinGenistII nappali krm
SPF 15 50 ml 115,98/ ml

4299 ,

31308 6799 ,

 (FROODJHQEUYpG

4799 ,-

 ,IM~ViJPHJU]LQWHQ]tY
6NLQ*HQLVW,,EUDWDOtWy
V]pUXPDUFUDpVQ\DNUD 30 ml

nappali krm SPF 30 30 ml

31264 4499 ,-

30836 6999 ,TRUE PERFECTION


30874 2999 ,UDGtUR]yEUPHJ~MtWy
PDV]N 50 ml 53,98/ ml

 7UXH3HUIHFWLRQDUFEU
W|NpOHWHVtWpMV]DNDLNUpP

50 ml 79,98/ ml

30872 3999 ,ROYAL VELVET


5R\DO9HOYHWEUIHV]HVtW
NDSV]XOD 28 db

24547 5799 ,-

3999 ,-

OPTIMALS

 2SWLPDOV6PRRWK2XW


EUNLVLPtWypMV]DNDLNUpP

50 ml 69,98/ ml

25204 3499 , 2SWLPDOV2[\JHQ%RRVWoxignes nappali krm
V]iUD]pU]pNHQ\EUUH

25266 2999 ,-

1999 ,-

LOVE NATURE
 /RYH1DWXUHDUFRODM

YDGUy]ViYDO 25 ml

30164 1199 ,-

50 ml 51,98/ ml

30163 1049 , /RYH1DWXUH


V]HPN|UQ\pNiSROyNUpP
YDGUy]ViYDO 15 ml

30162 899 ,-

 /RYH1DWXUHQDSSDOL
NUpPYDGUy]ViYDO 50 ml

23,98/ ml

30160 1199 , /RYH1DWXUHOHK~]KDWy

DUFPDV]NV]OYHO 50 ml 17,98/ ml 

30169 1299 ,-

899 ,-

25194 2599 , 2SWLPDOV2[\JHQ%RRVWR[LJpQHVpMV]DNDLNUpP
V]iUD]pU]pNHQ\EUUH

 /RYH1DWXUHDUFWRQLN
WHDIiYDO 150 ml 7,99/ ml

50 ml 51,98/ ml

30126 1799 ,-

25195 2599 ,44

150 ml 6,99/ ml

25205 3499 ,-

31309 2699 ,-

2SWLPDOV6PRRWK2XW
EUNLVLPtWyV]HPN|UQ\pNiSROy
krm 15 ml

 /RYH1DWXUHD]EHQ
DUFWLV]WtWyYDGUy]ViYDO

4799 , 2SWLPDOV6PRRWK2XW

EUNLVLPtWyQDSSDOLNUpP
SPF 10 50 ml 69,98/ ml

 7UXH3HUIHFWLRQ

32146 3499 ,-

pMV]DNDLEUPHJ~MtWyV]pUXP
30 ml

 2SWLPDOV$TXD
UHYLWDOL]iOypMV]DNDL
NDSV]XOD 14 db

 ,IM~ViJPHJU]6NLQ*HQLVW

30030 5499 ,-

 7UXH3HUIHFWLRQIULVVtW
V]HPN|UQ\pNiSROy 15 ml

24185 5799 ,-

ECOLLAGEN
 (FROODJHQUiQFWDODQtWy
OLIWLQJKDWiV~V]pUXP 30 ml

32144 2299 ,-

25261 2999 ,-

4299 ,-

32145 1999 , 2SWLPDOV$TXDDUFiSROy


lotion SPF 15 50 ml 45,98/ ml

 ,IM~ViJPHJU]
6NLQ*HQLVWPXOWLIXQNFLyV
DUFWLV]WtWy tej 150 ml 19,99/ ml

 %LRFOLQLFEUKDOYiQ\tWy
pMV]DNDLNUpP 30 ml

24191 5999 ,-

LIMITLT KIADS

 Bioclinic koncentrlt
lifting-hats nappali krm

24882 5999 ,-

 2SWLPDOV$TXDIULVVtW

DUFPDV]N 75 ml 26,65/ ml

,)-6*0(*5=
 ,IM~ViJPHJU]LQWHQ]tY

1199 ,-

A rzsa romantikus illata

TBBFUNKCIS BALZSAM:

3XKtW
Hidratl
.LVLPtW
Vd

Minden
Mi
d
korosztlynak

0LQGHQEUWtSXVUD

Univerzlis balzsam rzsaillattal


Tbbfunkcis balzsam illatos rzsaolajjal.
Hidratlja, tpllja, vdi, simv s puhv
teszi a brt. 15 ml

30861 1299 ,-

BRPOLS

*\HQJpGiSROiV
rzsakivonattal

EGY TERMK 699,2 TERMK


499,-/DB
45

ic

26

Int

ens

24

42
3P
ast

el Pi
nk

SMINK

ry

A mi gretnk...

Csods krmk
egsz nyron
Legyen merszebb a nyri hnapokban! Ismerkedjen meg a legjabb
szpsgtrendekkel, s prblja ki dekorkozmetikumainkat!

 2ULDPH3XUH&RORXU
N|U|PODNN Magasfny krmlakk

izgalmas rnyalatokban. 8 mlA T E L M A I D - V E L N K VA L R A V L N A K
46

er

lass

dC

26

26

58

Re9 B a by P i n k

J!


2 07 7

 Ecsetes appliktor krmlakkhoz Ecsetes


appliktor mszr srtkkel, fa nyllel. Tkletes
francia manikr elksztshez, s tbbszn
krm-dekorcihoz. Hossza: 14,7 cm.

28189 799 ,-

Pin

ub

yP

ink

n se

SMINK

2 0781

C l ove r H a

ze

2 078 8 C o r a l Re d

2 078 3 I n t e

La

ve n

der

61 De
e p Plu m

20

78

24

re
S heer C a m

44

ud

eP

57
62

262

25

S himmer

26

ink

24

42 5

G lossy Taupe

SZUPER
AJNLAT!
47

A nyr legdivatosabb rnyalatai!


225

89 Ch

22 5

amp a gne

Pe a

9 2 S i l ve r G r e y

rl

22

22

59 0

59 5

Pink S himm

er

S p ar k ling F or

est

22 5

22

91 Taupe Met a

59 6

A sphalt B l a

ck

Gyengden
tvolthatja
el vele a
V]UV]iODNDW
s igazthatja
IRUPiUDD
V]HP|OG|NpW
8
23

Sh
67

266

Csipesz Anyaga:
rozsdamentes acl. Mrete:
9,6x0,9x0,5 cm.
Nikkelrzkenysg esetn is
hasznlhat.

26862 499 ,-

349 ,48

immering Wh

63 L i g h t B l u e

ite

238

26

6 8 Pe a r l y G o l d

664

S h e e r L av e n

der

8 69

E a r t hy B r ow n

665

Copper Plu m

23

26

CSODS SZEMEK 3 LPSBEN:


1. KEZDJE A VILGOSABBAL: Vigye fel
a legvilgosabb rnyalatot az ecset szivacsos vgvel
a teljes mozg szemhjra.
2. FOLYTASSA A STTEBBEL: Vigye fel a
V|WpWHEEiUQ\DODWRWDV]HPKpMNOVUpV]pUH
 3. VGEZETL: Alaposan dolgozza ssze a kt
sznt az appliktor ecsetes rszvel.

2386
7S

hi m

er

ing

W hi

2 3 8 6 8 Pe a r l y G

8 69

E a r t hy B r ow n

SMINK

te

23

ol d

EGY TERMK
 Professzionlis
NpWYpJ
szemhjrnyalecset Mrete: 18 cm.

24147 999 ,-

699 ,-

 Pure Colour
Mono
szemhjrnyal

1,5 g

1199 ,-

849,BRMELY 2 TERMK

649,-/DB
49

J!

EGYEDI
KRMK
mersz rnyalatokban

14
NAP*

Az EXPERT GELTECHNOLGINAK
N|V]|QKHWHQDN|U|PODNN
pOpQNV]tQWQ\~MWQHP
SDWWRJOHpVQHPIDNXO

*Vsrlk
bevonsval vgzett,
szubjektv fogyaszti
vlemnyfelmrs alapjn
The ONE krmlakkalap
s feGlakk, valamint a
krmlakk hasznlata
sorn.

31488 Limelight

31487 Sundance

31484 Deep Sea

ERRE IS SZKSGE LEHET:


 7KH21(N|U|PODNNDODSpVIHGODNN

31486 Purple Rain

31485 Lush Ivy

Az alaplakk s fedlakk vdi s megszpti a


krmket, fnyesebb teszi a krmlakkot.
Tkletes alapot nyjt a krmlakk alatt
hasznlva. Vigye fel a krmlakkra, hogy krmei
mg fnyesebben ragyogjanak. Akr 3 nappal
tovbb is megrizheti a krmlakk hatst.1) 8 ml

31029 1499 ,-

999 ,1)Vsrlk bevonsval vgzett, szubjektv fogyaszti


vlemnyfelmrs alapjn.

50

 The ONE krmlakklemos 75 ml

 The ONE tarts


krmlakk 8 ml

PO

1299 ,-

31034 1499 ,-

649 ,-

999 ,-

AZ EXTRA FNYES
30437
Violet
Shine

30431
Pink
Hypnotic

30438
Raspberry
Sorbet

AJAKRZS


30432
Rosewood
Gloss

30439
Brilliant
Fuchsia

30433
Pink
Dazzle

30440
Glazed
Currant

30434
Glistening
Rose

30441
Red
Ovation

30435
Vibrant
Blush

30442
Trendy
Berry

30436
Clover
Haze

30443
Sexy
Plum

50%

AKR
KAL FNYESEBBEN
RAGYOGHAT,
MINT A HAGYOMNYOS
AJAKRZSOK1)
1)Fnyessgmrvel tesztelve.

Csillml
rszecski
pazar fnyt
nyjtanak
%UiSROy
LIP KISSkomplexet
s 12-es
IpQ\YpG
faktort
tartalmaz

SMINK

30430
Lustrous
Nude

30444
Cocoa
Burst

 The ONE
zsebtkr Mrete:

6x5,8x
0,9 cm.

27568 1349 ,-

 The ONE Extra


fnyes ajakrzs 1,7 g

2199 ,-

1299 ,-

VSROLJA MEG
AZ EXTRA FNYES
AJAKRZST, S A TKR

599,51

MATT
HATS

1))85 hlgy bevonsval


vgzett, szubjektv fogyaszti
vlemnyfelmrs alapjn.

12
RA1)

KNNY formulja
POL NVNYI VIASZOKAT S
OLAJOKAT tartalmaz, amelyek hidratljk
az ajak brt s fokozzk komfortrzett

31684
Soft Rose

31685
Vivid Pink

31686
Coral Matte

31687
Red Passion

31688
Berry Crush

 The ONE Colour Unlimited matt


ajakrzs 1,7 g

2199 ,-

1499 ,-

31651
Melted
Caramel

31652
Rosewood
Matte

31653
Rose
Parfait

31654
Fuchsia
Toffee

31655
Succulent
Pink

31656
Taupe
Delight

31657
Coral
Creme

31658
Wrapped
in Red

 The ONE 5 az 1-ben Colour


Stylist krmes ajakrzs 4 g

1899 ,-

1299 ,52

A modell sminkje: The ONE 5 az 1-ben Colour Stylist krmes ajakfny 31737 Pink
Charm.

MERSZ SZNEK,

J!
31736 French Beige

31738 Sweet Peach

31737 Pink Charm

31739 Rose Blush

31740 Hot Pink

FNYES

AJKAK,
TPLLT
A-$.%5

$.5e0(6$-$.)e1<
35$7/$1+$76$
1)69 hlgy bevonsval vgzett, szubjektv fogyaszti
vlemnyfelmrs alapjn.

SMINK

Akr 7 rn t hidratltnak
rezheti az ajak brt1)
Intenzv fny
Krmes llag, tpll hats1)
Egyenletesen fed, nem ragad1)

Hatsra teltebbnek ltszanak


az ajkak1)

 The ONE 5 az
1-ben Colour Stylist
krmes ajakfny 5 ml

1999 ,-

MOST CSAK

1199 ,-

53

TARTS,

Idelis vlaszts nyrra,


]VtURVNRPELQiOWbrre.
Knyelmes viselet, matt hats,
akr RKON T1).

J!

MATT
HATS

1)Vsrlk bevonsval vgzett, szubjektv fogyaszti vlemnyfelmrs


alapjn, a termk egsz napos hasznlata sorn.

Alapoz
p
SPF 20
31587
Porcelain

31588 Fair
Nude

31589 Light 31590 Warm 31591 Natural


Ivory
Beige
Beige

Arcpder

Arcpder

31592 Nude
Porcelain

31593 Nude Beige

 7KH21(PDWWtWyDODSR]y.|QQ\

textrj, folykony llag alapoz, amely kzepes s


magas fedst, brsonyosan matt hatst nyjt. 20-as
fnyvdelemmel. 30 ml

2499 ,-

1499 , 7KH21(PDWWtWyNS~GHU Az ultra-nom


kpder szablyozza a br fnyesedst, brsonyosan
matt teszi a textrjt. Termszetes hatst nyjt,
nem ragad ssze a rncokban, nem fakul. 8 g

2799 ,-

1699 ,-

54

Korrektor

DE,

TERMSZETES
RAGYOGS
A HATKONYSG FOKOZSRA KOMBINLJA AZ
ALAPOZT A KORREKTORRAL, S HASZNLJON
SMINKALAPOT:

30615
Fair Light

30616
Nude Pink

30617
Nude Beige

SPF 20
30596
Porcelain

30597
Fair
Nude

30598
Nude
Pink

30599
Light
Ivory

30600
Natural
Beige

30601
Olive
Beige

Alapoz

SMINK

Halvnytja a
stt karikkat a
szemkrnyken,
elkendzi a
brhibkat

Vigye fel a
SMINKALAPOT
az alapoz al vagy
hasznlja nmagban
a TKLETES
arctnusrt

Hibtlan
feds a friss,
termszetes
hatsrt

 The ONE IlluSkin korrektor 10 ml

1899 ,-

1299 , The ONE IlluSkin sminkalap

30 ml

31585 1999 ,-

1399 , The ONE IlluSkin alapoz

30 ml

2499 ,-

1399 ,-

ALAPOZ

999,-*
*Ha megvsrolja a Tenderly
Promise vagy az Eclat Homme
Sport EdT-t. Rendeljen annyit,
amennyit szeretne!
Lapozzon a 9. oldalra.
55

FMES
HATS
FMESEN
CSILLOG, KRMES
SZEMHJRNYAL

PAZAR, INTENZV SZNEK A TERMKET KIPRBL


HLGYEK 82%-A EGYETRT1)

30744
Beige Pearl

1)98 hlgy bevonsval vgzett, szubjektv fogyaszti


vlemnyfelmrs alapjn.

A szemhjrnyal
tkletes fedst nyjt,

DSSOLNiWRUDHJ\V]HU
felvitelt tesz lehetv.

30748
Petroleum
Shine

30745
Rose Gold

30749
Deep Indigo

30746
Golden
Brown

30747
Olive
Green

30751
Shimmering
Steel

30750
Intense
Plum

 The ONE Colour


Impact krmes
szemhjrnyal 4 g

1899 ,31572 White

1299 ,

32291 Black

32292 Brown

32293 Grey

32294 Nude

lack
32291 B

lue

5B
3157

31574 Purple

31574 Purple

31573 Turquoise

31573 Turquoise

31575 Blue

 The ONE intenzv szemkontrceruza


31576 Gunmetal

 The ONE fmesen


csillog krmes
szemhjrnyal 5 ml

56

A gazdag pigmenttartalm, sima textrj


szemkontrceruza tkletes felvitelt s precz
alkalmazst tesz lehetv. Fsts szemsmink
elksztshez is idelis. 1,3 g

1599 ,-

1199 ,-

1899 ,-

 'XSODKHJ\H] Mrete: 3,5x2,8x2,5 cm.

1299 ,-

27730 599 ,-

349 ,-

TARTS HATS
SZEMHJFILCCEL

Egyenletes, folyamatos kontrt lehet vele rajzolni hasznlat kzben nem akad meg1)

Szemszek ltal tesztelt


Gazdag pigmenttartalma intenzv hangslyt nyjt
Kontaktlencse viselsekor is hasznlhat.

30475
Black

30476
Brown

30477
Blue

SMINK

1)67 hlgy bevons val vgzett, szubjektv fogyaszti


vlemnyfelmrs alapjn.

MERSZ,
HANGSLYOS
SZEMEK

30478
Grey

 7KH21(V]HPKpMOF 0,8 ml

1999 ,-

1199 ,

1 SZEMPILLASPIRL
2 HATS
Optikai ds vagy hosszabb
pillk a kupak elcsavarsval:
hossz, hangslyos pillk
nappalra, ds, drmai pillk
jeles alkalmakra.
31189
Intense
Black

 7KH21(NHWWVKDWiV~
V]HPSLOODVSLUiO 8 ml

2599 ,-

1499 ,57

Csbtan szp szemek


$*LRUGDQL*ROGV]HPV]pStWNROOHNFLyYDOW|NpOHWHVOHKHW
DV]HPSLOOiMDDV]HPKpMDpVDV]HP|OG|NH

Sarktott appliktor
a hatrozott, precz kontrrt

Sznezett zsel
a termszetes
hats
szemldkrt


B5-provitaminnal

31430
Blonde

31431
Brown

 Giordani Gold szemldkzsel 4 ml

1999 ,-

1199 ,-

30772
Black

 Giordani Gold
Calligraphy szemhjtus

0,8 ml

2399 ,-

1499 ,58

Varzslatosan szp pillk


 Giordani Gold Lash Panorama szempillaspirl

Hangslyos, optikailag velt pillk az j szempillaspirllal.


Selymes formulja s klnleges appliktora optikailag
hosszabbtja, veli s hangslyosabb teszi a pillkat.
FortiFull Lash-komplexet tartalmaz, amely erst s
kondicionl, puhv s fnyess teszi a szempillkat. 8 ml

27093 3299 ,-

2299 ,-

SMINK

27093
Black

 Giordani Gold
gyngys flbeval

Elegns, mgynggyel
dsztett flbeval organza
tasakban. Rozsdamentes acl
stifttel. Nikkelrzkenysg
esetn is hasznlhat.
Mrete: 1,2 cm.

28320 1999 ,-

1399 ,-

ELEGNS FLBEVAL CSAK

999,HA MEGVSROLJA BRMELY TERMKET


(55/$=2/'$/355/
59

HFVHWHJ\
V]HWWEHQ
$SUDNWLNXV
WiUROyWDUWR]pN

A tovbbfejlesztett,
regedsgtl hats pder
HONHQG]LDQRPYRQDODNDW
PHJU]LDEUWHUPpV]HWHV
KLGUDWiOWViJiWpVFV|NNHQWL
DEUKLEiNOiWKDWyViJiW
(J\HQOHWHVIHGpVWQ\~MW

3~GHUHFVHW
(FVHWDUFSLURVtWyIHOYLWHOpKH]

(FVHWV]HPKpMiUQ\DOyKR]

(FVHWNRUUHNWRUpVDMDNU~]VIHOYLWHOpKH]
(FVHWV]HPKpMWXVKR]

 Sminkecsetkszlet Az
ecsettart tmrje 5,8 cm, magassga
19 cm. Az ecsetek hosszsga 16,5 cm
s 17,8 cm kztt van.

18779 4999 ,-

3499 ,-

26516 Light

26517 Natural

 Giordani Gold regedsgtl


NS~GHU 7 g

4499 ,-

2999 ,60

$ODSR]yEUHDWDORV
PHJMHOHQpVppUW
KATALGUSBAN
UTOLJRA!

21621 Porcelain

21622 Light Ivory

21623 Natural Beige 21624 Natural Rose

21625 Golden Beige

 *LRUGDQL*ROGEUPHJ~MtWypV
HUVtWDODSR]y Az alapoz

lthatan javtja s atalosabb teszi a


br tnust. sszetevinek
ksznheten cskkenti a rncok
megjelenst s megrzi a br
termszetes hidratltsgt. 8-as
fnyvdelemmel. 30 ml

SMINK

A fehr
szarvasgombakivonat simbb
WHV]LDEUW
DVIpQ\YpG
faktora vdi
a brt
0HJU]LDEU
KLGUDWiOWViJiW
javtja a tnust

4399 ,-

NE HAGYJA KI!
EGY ORIFLAME KLASSZIKUS
SZUPER RON!

2599 ,-

61

YAL
N
R

H
M
E
PVPLQND SZ
7|NpOHWHVV]H
AL S A
V

T
T
E
L
A
P
VAL

Z
U
R
E
C
R

SZEMKONT

Az intenzvebb
hangslyrt
rajzold meg
a teljes
szemkontrt
a ceruzval

30427
Midnight Blue

FSTS SZEMSMINK

1.(J\YLOiJRVDEEiUQ\DODWRWYLJ\pOIHODV]HP]XJEDpVVLPtWVGD
PR]JyV]HPKpMLUiQ\iED%DUQDV]tQWKDV]QiOMDV]HPNOVVDUNiQ
pVVDWtUR]GDV]HPKpMEHOVWHUOHWHIHOp
(J\V|WpWHEEiUQ\DODWRWKDV]QiOMDIHOVpVD]DOVyV]HPNRQW~U
YRQDOiQ.H]GDV]HPNOVUpV]pQPDMGKDODGMDV]HP]XJIHOp

30428
Simply Black

$OHJYLOiJRVDEEV]tQWYLGGIHODV]HP|OG|NDODWWLUpV]UHPDMG
GROJR]G|VV]HDV|WpWHEEiUQ\DODWWDODNLQRPXOWDEEKDWiVpUW
.HUOGD]HUVNRQW~URNDWKDW|NpOHWHVIVW|VKDWiVWV]HUHWQpO

30429
Steel Grey

 Very Me Soft szemkontrceruza

Szemeid hangslyozsa soha nem volt ennyire


egyszer, mint a krmesen puha
szemkontrceruzval. E-vitamint tartalmaz.
Hasznlhatod a szemkontr megrajzolsra
vagy ha elkened, fstst hatst rhetsz el vele.
1g

1299 ,-

799 ,62

ROMANTIKUS HATS

1.(OV]|UDYLOiJRVH]VWiUQ\DODWRWYLGGIHODV]HP|OG|N
DODWWLUpV]UHPDMGDOHJYLOiJRVDEEV]tQWDV]HP]XJEDD]H[WUD
FVLOORJiVpUW
2. (J\V|WpWHEEiUQ\DODWWDOV]tQH]GiWDPR]JyV]HPKpMDW
DV]HPSLOODYRQDOiWyONLLQGXOYD'ROJR]G|VV]HDV]tQHNHWD]
HJ\HQOHWHViWPHQHWpUW
3.9LJ\pOIHOHJ\YLOiJRVDEEiUQ\DODWRWD]DOVyV]HPKpMUD
1HIpOMDPHUpV]HEEV]tQHNWO$]RNDWEiUPLNRUKDOYiQ\tWKDWRG
YDJ\LQWHQ]tYHQKDQJV~O\R]KDWRG

J!

SMINK

 Very Me Smokey
szemhjrnyal paletta 4,8 g

31877 3499 ,-

BRMELY TERMK

 Very Me Romance
szemhjrnyal paletta 4,8 g

1999 ,-

31879 3499 ,-

63

KOR LL

J!

LIMITLT KIADS

RNYALATOKBAN

 Tindra tska Divatos, brutnzat


vlltska korall sznben. Kls cipzras
zsebt pnztrcaknt is hasznlhatod.
Vllpntja llthat. Mrete: 16x3.5x14 cm.

28339

3499 , Tindra sl Szuper divatos, kttnus,


poliszter sl. Viselheted kedvenc pldhoz
vagy nyri felsdhz. Stlusos mintja
feldobja a megjelensed.
Mrete: 70x180 cm.

28341

2499 ,64

J!

SMINK

20529
Light

31892
Clear

20530
Dark

31893
Bronze

 Very Me Peach Me arcfny 30 ml

 Very Me Peach Me arcpder

 Professzionlis pderecset

1299 ,-

8g

Hossza: 18 cm.

1799 ,-

24150 1799 ,-

999 ,-

1199 ,-

799 ,-

VSROLD MEG AZ J
ARCPDERT, S A
PDERECSET

699,65

THE ONE

GIORDANI GOLD

Katalgusban utoljra!

30423
Light Rose

30425
Rose Beige

30422
Porcelain

31402
Brown

31401
Black

30426
Natural Beige

31404
Midnight
Blue

31381
Nude

31403
Charcoal
Grey

31384
Pink

1699 ,-

4399 ,-

31385
Red

31454
Lemon
Sorbet

31383
Rose

31455
Orange
Burst

Giordani Gold
szjkontrceruza 1,6 g

Giordani Gold
szemkontrceruza 1,8 g

Giordani Gold Invisible


Touch alapoz 30 ml

31382
Coral

1899 ,-

31456 Pink
31458
Watermelon Mint Zest

The ONE tarts


krmlakk 8 ml

Katalgusban utoljra!

30424
Light Ivory

1299 ,31192
Black Noir

31193
Platinum
Pearl

31194
Amethyst
Rock

30521
Ice Pink

30526
31196
Rose
Steel
Shimmer Diamond

30520
Tiramisu

30522
Ballerina
Rose

30529
Red Sky
at Night

30523
30533
Strawberry Cherry
Cream
Chic

30528
Fuchsia
Allure

30525
Mulberry
Mauve

30530
London
Red

30531
Ruby
Rouge

The ONE tarts


krmlakk 8 ml

1299 ,-

31160
Porcelain

31161
Fair Nude

31162
Nude Pink

31163
Natural Beige

2299 ,-

31164
Light Ivory

The ONE
EverLasting alapoz
30 ml

31195
Gold
Splendor
30653
Pretty
Petal
30659
Fuchsia
Hype
Hype
yp

30524
Lilac Silk

30654
Showcasee
Pink
Pink
inkk
3066
3
30660
066
06
660
0
Pinkk
Pink
Ladyy

30532
Purple in
Paris

306
3
3065
30655
06
0
065
0655
655
6
Uptown
Rose

30534
30527
Night Cappuccino
Orchid

30661
Clo
Cl
Clov
C
Clover
lov
lo
ovve
o
veerr
Hazee

30662
Posh
Posh
Plum

30665
Warm
Peach

306
30666
0 666
30667
Coral
Sweet
C isma
Char
maa T
Tanggerinee

3066
306
3
30668
06
0
066
66
6
68
Coral
Id
Ideal
d l

30671
Red
Passion

30672
306 3
306
30673
Irresistible Red Hautee
Couture
Cout
outur
ure
re
Red

30674
Smoke
R d
Red

26496
26497
Clover Haze Pink Blush

3065
30
3
30657
065
0
06
65
6
57
Cat
Ca
Catw
C
Catwalk
aat w aalk
atw
llkk
Pink
Pink
nkk

30656
Pink
Mayower

26498 Soft
Coral

66

1099 ,-

799 ,-

30677
Warm
W
Nude

306
30663
0 66
066
6 63
30664
306
3067
3
30678
0
067
78
Mysteriouss Cranberryy
Beige
Pink
Bllu
Blu
Blus
B
Blush
lus
luussh
Coll
C
o
ollection
ect on
on
30669
Red
Red
d
Devo
D
evo
votion
vo
t io
tio
on
on

30670
London
Red

30679
Vintage
Rose
Rose
see

30675
VIP
Beigee

3067
3
30676
06
0
067
6 6
Chic In
Taupe
Taupe
aup
pe

30680
Nude
EEllegance
Eleg
l g ance
cee

26499
Cerise

Very Me Mirror
ajakfny 10 ml
26500
Hot Red

2499 ,30658
Garnet
Attraction
A
on
n

The ONE vzll


szempillaspirl 8 ml

1599 ,30974
30975
Midnight Purple Denim Blue

30722
Black

The ONE Colour Match


szemhjrnyal du 2 g

1199 ,-

1799 ,-

VERY ME

31188
Midnight
Blue

20386 20387
Porcelain Ivory

3068
3
306
30681
068
681
Rened
M auvee
Mauve
30682
Red
Red
d
Copp
Copper
pp r

30364 30366 30368 30370


Mocha Hot Red Flirty Rockstar
Pink
Dream
Pink

20388
Sand

20389
Cocoa

Very Me alapoz 30 ml

1599 ,The ONE


N|U|PIpQ\HVtW 8 ml
The ONE 5
az 1-ben
Colour
Stylist
ajakrzs 4 g

1899 ,-

1299 ,Very Me Lip


Addict
ajakrzs 4 g

1299 ,-

899 ,30365 30367 30369 30371


Pink
Fresh Pink Kiss Violet
Blush Peach
Vibe

1399 ,-

1999 ,The ONE metlos


szemhjrnyal 2,5 g

Very Me korrektor

31036 1499 ,-

1g

999 ,Very Me sznmnia


ajakbalzsam 5 g

999 ,-

699 ,-

21278
Perfect
Light

21279
Dark
Secret

1199 ,-

849 ,-

Sminklemos
hagyomnyos sminkhez
100 ml 14,99/ ml

31865 Pink
Menthol
31866 Orange
Zest

22860 2199 ,-

1499 ,Very Me alapozszivacs


Mrete: 4x4x0,5 cm.

23265 299 ,-

199 ,-

VEL
HANGSLYOZ
HOSSZABBT
Very Me szempilla-hosszabbt
pVJ|QG|UtWVSLUiO Olyan tkletes,

SMINK

mint 3 szempillaspirl egyben!


A szempillaspirl hasznlatval a pillid
hosszabbnak s gndrebbnek ltszanak.
Pratlan hatsa a festkanyagnak s
a vadonatj appliktornak ksznhet.
8 ml

1499 ,-

26024 Black

SZEMPILLASPIRL
CSAK

749 ,-

67

68


TOVBBFEJLESZTETT
FORMULA:
Kedvenc illata megjult
formulval, tartsabb
illathatssal!

69

3799 ,-

3199 ,-

!
T
A
L
N
AJ

T
A
L
L
I
S
U
K
I
T
Z
S
A
T
N
FA

provence-i barack, fehr frzia,


msusz

31293 6799 ,-

26769 5799 ,-

gymbr, pacsuli, rzsa

 Eclat Femme Weekend Eau de Toilette Egy lnk,


kinomult, virgos illat. Az illat elsknt a bergamott, a ribizli s a
barack zamatos aromjval hdt. Ezeket leli t a friss, zld
nvnyek eszencija, a mzillat szzlevel rzsa s a fszeres fehr
rzsa csokra. Karaktert s csbt erejt az rzki msusz s a fs
jegyek adjk. 50 ml 75,98/ ml

 Power Woman Eau de Toilette Szenvedlyes,


hatrozott, karizmatikus - minden helyzetben megllja a
helyt s mindig tudja, mit akar. Az illata a Power Woman
Eau de Toilette, amelyet a fszeres gymbr, a rzsa s a
pacsuli aromja tesz izgalmass s kvnatoss. 50 ml
63,98/ ml

ILLATOK

A mi gretnk...
Dolce Vita, az let szp
oldala!
Mutassa meg kinomult, nies oldalt az Oriame pazar
illatkollekcijval!

A T E L M A I D - V E L N K VA L R A V L N A K
70

mandarin, fehr virgok, pacsuli

 Giordani Gold Eau de Parfum

A Giordani Gold Eau de Parfum, az


Oriame klasszikus illata letisztult
formj megjelensben. A kinomult
illatot tjrja a nap rlelte mandarin
zamata, a Madonna liliom desge s a
pacsuli rzkisge. Az elegancit
sugrz, modern n illata. 50 ml
79,98/ ml

24169 6799 ,-

3999 ,dezodor. Permetezze a teljes


testfelletre. 75 ml 9,32/ ml

24170 1199 ,-

699 ,-

ILLATOK

 Giordani Gold dezodorl


spray rzki Giordani Gold-illat

PRBLJA KI!
Illatostott oldal! Drzslje
meg a termket, s
lvezze az illatot!

SZUPER
AJNLAT!
71

mang szorbet, narancsvirg, vrs


Pondicherry bors

(J\NODVV]LNXVQLHVLOODWD]LWiOLDLQDUDQFVYLUiJYLEUiOy
lnk eszencijval.
Miss Giordani Eau de Parfum 50 ml
95,98/ ml

30399 6799 ,-

4799 ,72

piros alma, magnlia, fs jegyek

AZ LET RTKES
PILLANATAIRA

ILLATOK

$*<5
AZ ILLAT
7$572=e.$

 Precious Moments Eau


de Parfum 50 ml 79,98/ ml

18957 6799 ,-

3999 , Precious Moments


testpol krm 250 ml

5,60/ ml

ELEGNS,
LLTHAT
0e5(7
*<5

24073 2399 ,-

1399 ,73

N|UWHN|UWHIDYLUiJDPyVXV]

Akr egy csendlet pazar virgcsokra, gy jelennek meg


HOWWQND],PDJLQDWLRQ(DXGH7RLOHWWHSD]DUHV]HQFLiL
Az illatot tjrja a virgos jegyek, a pzsma s a friss
YLOPRVN|UWHpU]pNLDURPiMD
 Imagination Eau de Toilette 50 ml

79,98/ ml

Az ORIFLAME s
NELLY RODI
BEMUTATJA
A SOLAR
KOLLEKCIT

30122 5799 ,-

3999 ,74

JXDYDKLELV]NXV]J|U|JGLQQ\H

RAGYOGJ, AKR A NAP!


Egy csods, nyri illatkompozci

J!

LIMITLT KIADS

ILLATOK

 SOLAR Eau de Toilette

50 ml 59,98/ ml

31296 4999 ,-

2999 ,75

A Paradise Eau de Parfum egzotikus aromival


V]LQWHiW|OHOLDYLVHOMpW$FVRGiODWRVED]VDUy]VD
DNLQRPXOWMi]PLQV]LUPRNpVDUy]VDERUVIV]HUHV
IULVVHVVpJHSD]DUKDUPyQLiEDQiOOD]pU]pNLFpGUXV
pVDPyVXV]OpJLHVN|QQ\HGVpJpYHO
jzminszirom, rzsabors, msusz
76

EGY EGZOTIKUS,
VIRGOS ESZENCIA

PRBLJA KI!

ILLATOK

Illatostott oldal! Drzslje


meg a termket, s
lvezze az illatot!

Paradise Eau de Parfum


50 ml 85,98/ ml

23853 7499 ,-

4299 ,-

CSODS
NYRI
AJNLAT!
77

ERXUERQYDQtOLDUHQ]HLQV]LURPW|PMpQ

$]$PEHU(OL[LU1LJKW(DXGH
3DUIXPHJ\FViEtWypU]pNLLOODW
DNHOHWLHVYDQtOLDpVPyVXV]
HOHJiQVHV]HQFLiMiYDO
 Amber Elixir Night Eau de Parfum

50 mlPO

25040 6299 ,-

4499 ,

FVLOODJYLUiJIHKpUSDFVXOL\X]X

$J\HQJpGpVQLHVFVLOODJYLUiJPiVQpYHQD]
pMV]DNDV]pSHD](G7PHJKDWiUR]yFViEtWy
HV]HQFLiMD

 Lucia Starlight Eau de Toilette 50 ml

PO

30892 5499 ,-

3799 ,78

IHNHWHUy]VDDQJ\DOWURPELWDV]DQWiOID

Egy vonz illat

ILLATOK

A fekete rzsa s az jszaka virgz jzmin


buja illatcsokra, amit az rzki pacsuli levelek
varzsolnak intenzvv s ellenllhatatlann.
eOHWUHNHOWLDEHOVV]HQYHGpO\W

Enigma Eau de Toilette


50 ml 79,98/ ml

13850 6799 ,-

3999 ,79

Fraknak
 Glacier Ice 24 rs
izzadsgtl dezodor 50 ml

7,98/ ml

20376 749 , Midsummer Man 24 rs


izzadsgtl golys
dezodor 50 ml 7,98/ ml

25398 749 , Flamboyant 24 rs


izzadsgtl golys
dezodor 50 ml 7,98/ ml

19640 749 , Glacier 24 rs


izzadsgtl dezodor 50 ml

7,98/ ml

13861 749 ,-

80

Nknek

 Midsummer Woman 24
rs izzadsgtl golys
dezodor 50 ml 7,98/ ml

25397 749 ,

 Volare 24 rs
izzadsgtl golys
dezodor 50 ml 7,98/ ml

30046 749 ,
 Giordani Gold 24 rs
izzadsgtl golys dezodor

50 ml 7,98/ ml


24171 749 , Divine 24 rs


izzadsgtl golys
dezodor 50 ml 7,98/ ml

13047 749 ,-

BRMELY TERMK

399 ,-

81

URAKNAK

A mi gretnk...
DE, NYRI
FRISSESSG

Vonz illata, stlusos megjelense, fras kisugrzsa teszi


klnlegess s egyediv.

A T E L M A I D - V E L N K VA L R A V L N A K
82

A gyengd, hidratl
balzsam fokozza a br
komfortrzett

2 az 1-ben erst
sampon s tusfrd
24468 1199 , North For Men 2 az 1-ben


VDPSRQpVWXVIUG 250 ml

4,40/ ml

15539 1099 ,-

URAKNAK

 North For Men


borotvlkozs utni balzsam
pU]pNHQ\EUUH 50 ml 23,98/ ml

 Men's Collection Citrus


Tonic Eau de Toilette 75 ml

59,99/ ml

30058 4499 ,-

PRBLJA KI!
Illatostott oldal! Drzslje
meg a termket, s
lvezze az illatot!

A 3 TERMKBL
LL SZETT

2999,-

A szett rendelsi kdja: 644839


83

6 PRAKTIKUS
SZERSZM 1-BEN!

Okos szerszmkszlet A praktikus


szerszmkszlet 2 funkcij csavarhzt,
4 db csavarhzfejet, LED-lmpt s
vzszintmrt tartalmaz. Az elem s a
hasznlati tmutat a termk tartozka.
CE-minstssel. Mrete: 14x2,5x2 cm.

27161 2099 ,-

999 ,84

LIMITLT KIADS
A KSZLET EREJIG!

65026e6(/%9g/
EGY LEGENDA SZLETETT

URAKNAK

DOPDEUWRQNDEDE

Be the Legend Eau de Toilette


Magabiztos, vllalkoz szellem,
nyitott s nyugodt. Vagny s fras.
A Be the Legend egy szexi illat a
zamatos alma s a mmortan rzki
tonkabab aromjval. 75 ml 46,65/ ml

30468 5999 ,-

3499 ,85

EGY RZKI ILLAT


MAGABIZTOS
FRFIAKNAK

sfrny, jzmin, prklt tonkabab

(J\LJp]LOODWD]HJ]RWLNXV
sfrny, az rzki jzmin s
a prklt tonkabab pazar
aromjval.

Az Ascendant EdT-ben a bergamott friss


aromja, az deskmny s az rzki vanlia
eszencija dominl. Egy modern, keleties illat.
Manful Eau de Toilette
75 ml 55,99/ ml

26764 5999 ,-

4199 ,kardamom, trkony, tonkabab


86

EGY ENERGIKUS,

KELETIES ILLAT
HATROZOTT
FRFIAKNAK

J!

URAKNAK

 Ascendant
Eau de Toilette 75 ml

46,65/ ml

10919 5999 ,-

3499 , Ascendant
izzadsgtl
dezodorl spray 150 ml

5,33/ ml

31699 1399 ,-

799 ,87

cdrusfa, fekete tea, paraguayi tea

A paraguayi tea, a
fekete tea s a cdrusfa
NO|QOHJHVKDUPyQLiMD
DPRGHUQIpULOODWD
Sir Avebury Eau de Toilette
75 ml 59,99/ ml

26763 6499 ,-

4499 ,-

itliai citrusok, fekete kv,


fekete vetiver

A fs s gymlcss illatjegyekkel gazdagtott


6LJQDWXUHDNLQRPXOWLJpQ\HVIpUDNLOODWD$N|UWH
HUHGHWLVpJHWDV]HUHFVHQGLyPYpV]LKDMODPRW
DYHWLYHUHOHJDQFLiWVXJDOO$6LJQDWXUHDNUHDWtY
NDUDNWHUHVIpUDNHV]HQFLiMD

Giordani Man Notte Eau De


Toilette 75 ml 59,99/ ml

31199 6499 ,-

4499 ,88

krte, szerecsendi, vanlia

EGY KARAKTERES,

URAKNAK

EGYEDI FRFIILLAT

Signature Eau de Toilette


75 ml 50,65/ ml

12190 6499 ,-

3799 ,89

FRISST HAJ- S
TESTPOLK
FRFIAKNAK
A rhodiola
gykerbl nyert
kivonatot az szaki
sarkvidk egyik legtvolabbi
pontjn fedeztk fel.
Gygyt hatsrl ismert
nvny. Antioxidnsokban
gazdag, vdi a brt, s nveli
az ellenllkpessgt
a hmrsklet okozta kros
hatsokkal, valamint a kls
s bels vltozsokkal
szemben.

Friss, energizl
formula

 North For Men

90

Cskkenti
a korpsods
mrtkt
 North For Men
korpsods elleni sampon

tusolzsel 250 ml 3,00/ ml

250 ml 3,60/ ml

18174 1099 ,-

15537 1299 ,-

749 ,-

899 ,-

REZZE BRN A
SARKVIDKI FRISSESSGET


 1RUWK)RU0HQEUDWDOtWy
DUFNUpPIpUDNQDN A krm


URAKNAK

hatsra kevsb ltszanak a


brregeds jelei. Cskkenti a
rncok megjelenst, hidratlja s
feszesti a brt, visszaadja
termszetes ragyogst. Tonizl s
brkisimt hats Matrixyl
3000-sszetevt s a fradtsg jeleit
cskkent sarkvidki nvnyi
kivonatot tartalmaz. 50 ml 29,98/ ml

16687 2599 ,-

1499 , 1RUWK)RU0HQERURWYDKDE
pU]pNHQ\EUUH Gyengd

borotvahab rzkeny brre. 200 ml


4,50/ ml

14652 1399 ,-

899 , (OGREKDWyERURWYD
IpUDNQDN A hrmas pengj

borotva egyenletes borotvlkozst


nyjt. 2 dbcsomag. Mrete:
12.8x4,5x2 cm.

2 DARAB/
CSOMAG

23782 699 ,-

399 ,91

1NQHN

)pUDNQDN

Katalgusban
utoljra!Katalgusban
utoljra!

 24588 Giordani White Gold Eau de Parfum 50 ml 125,98/ ml


 11355 Divine Eau de Toilette 50 ml 135,98/ ml

6299 ,-

15183 S8 Night Eau de Toilette 50 ml 119,98/ ml

5999 ,5999 ,-

19639 Flamboyant Eau de Toilette 75 ml 79,99/ ml

6799 ,-

 23838 Lovely Garden Eau de Toilette 50 ml 115,98/ ml

30059 Mens Collection Dark Wood Eau de Toilette 75 ml 59,99/ ml

 31099 So Fever Her Eau de Parfum 50 ml 129,98/ ml

30540 Ascendant Aqua Eau de Toilette 75 ml 79,99/ ml

5799 ,6499 , 30061 Tenderly Eau de Toilette 50 ml 109,98/ ml 5499 , 30130 Eclat Femme dezodorl spray 75 ml 15,99/ ml 1199 , 30889 Possess testpol krm 250 ml 9,60/ ml 2399 ,-

M
Muse Eau de Toilette  Voyager Woman Eau

92

4499 ,-

5999 , 31288 Signature Zoom Eau de Toilette 75 ml 86,65/ ml 6499 , 31074 So Fever Him Eau de Toilette 75 ml 86,65/ ml 6499 ,-

50 ml 75,98/ ml

 Vivacity Eau de
 Lady Avebury Eau de  Possess Eau de
de Toilette 50 ml 75,98/ ml Toilette 50 ml 75,98/ ml Parfum 50 ml 103,98/ ml
Parfum 50 ml

21671 5499 ,-

30411 5499 ,-

25401 5499 ,-

30026 7499 ,-

103,98/ ml

3799 ,-

3799 ,-

3799 ,-

5199 ,-

5199 ,- 4199 ,-

30886 7499 ,-

V
Voyagerr Spirit Eau
de Toilette 75 ml 55,99/ ml

25490 5999 ,-

Egy friss illat a tenger


aromjval

URAKNAK

tlgymoha, ss jegyek, vizes gymlcsk

Flamboyant Priv Eau de


Toilette A Flamboyant Priv Eau
de Toilette egy friss, fras illat, a
zamatos citrusok, az rzki moha s fs
jegyek aromjval. 75 ml 46,65/ ml

24737 5999 ,-

3499 ,-

SZUPER
AJNLAT!
93

BOMBAAJNLAT!

LIMITLT KIADS
A KSZLET EREJIG!

LIMITLT KIADS
A KSZLET EREJIG!

2SWLPDOV6NLQ(QHUJ\QDSSDOL
NUpP63) 50 ml 29,98/ ml

6PDOO&LUFOHPDQLNUNpV]OHW

30649 2599 ,-

27823 3999 ,-

1499 ,-

1999 ,-

A tasak mrete: 12,5x6,5 cm.

RENDELJE
MEG MOST!

LIMITLT KIADS
A KSZLET EREJIG!

LIMITLT KIADS
A KSZLET EREJIG!

LIMITLT KIADS
A KSZLET EREJIG!

)HHW8S$UFWLF
6FDQGLQDYLDOiENUpP

%H0LQHV]DSSDQ 75 g
2,65/ g

9HU\0HFVLOOiPOy
V]HPKpMWXV 3,5 ml

31113 349 ,-

1299 ,-

199 ,-

649 ,-

75 ml 5,32/ ml

24714 949 ,-

399 ,-

A KSZLET EREJIG!
)HHW8SOiEiSROy
NUpPERJ\yV
J\P|OFV|NNHO 75 ml
7,99/ ml

30908 999 ,-

599 ,94

8
3104

B lack

LIMITLT KIADS
A KSZLET EREJIG!

LIMITLT KIADS
A KSZLET EREJIG!

&RORXUIXO:UDSNDUyUD

*UHHQNiYpNpV]tW

Nikkelrzkenysg esetn is hasznlhat.


Pnt mrete: 41x1,5 cm. Az ralap mrete:
3x2,7 cm.

111175 3999 ,-

2299 ,-

27623 6999 ,-

3499 ,-

LIMITLT KIADS
A KSZLET EREJIG!
 9HU\0H*UDIWLIHGODNN 8 ml

31054 Nude
31053 Metallic Blue

111178 4599 ,-

31053 Metallic Blue

31055 Grey
31052 Silver

699 ,31055 Grey

699 ,-

0,9 liter

31052 Silver

1399 ,-

*UHHQV]LOLNRQVWWiO

1399 ,-

31054 Nude

 9HU\0H*UDIWL
DODSODNN 8 ml

2799 ,-

31054 Nude
31052 Silver

31055 Grey
31053 Metallic Blue

FORR AJNLATOK! A KSZLET EREJIG! AKR -60%


95

z
zsho
form

z s
tsho
Szr

HAJ- S
TESTPOLS

A mi gretnk...
TKLETES FRIZURA
(*<6=(5(1OTTHONBAN

Az Oriame haj- s testpolival mindennap csodlatosnak


rezheti magt, tettl talpig.

A T E L M A I D - V E L N K VA L R A V L N A K
96

 Hajformz kefe H: 23,2 cm x

SZ: 4,5 cm x M: 4 cm.

27133 1199 ,-

499 , Prnzott hajkefe Mrete:


H: 25 cm x SZ: 6,5 cm x M: 3,8 cm.

27131 1199 ,-

499 , Krkefe Hossza: 24,5 cm.


tmrje: 5 cm.

27132 1299 ,-

 %RQWyIpV

H: 22,8 cm x SZ: 4,8 cm x M: 3 cm.

27130 999 ,-

399 ,

iah

ajt

tese
n fs
alom
, fjd
Kn
nyed
n

l, tar t
geme
t, me
mos
Hull

men

st a

lkd

s kz

li k

ben

t fs
za a f
ejbr
zroz
Mass

HAJ- S TESTPOLS

499 ,-

SZUPER
AJNLAT!
97

FIATALOSABBNAK LTSZ
HAJ, AKR 2 HT ALATT1)
 pYQpOLGVHEEK|NJ\EHYRQiViYDOYpJ]HWW
V]XEMHNWtYIRJ\DV]WyLYpOHPpQ\IHOPpUpVDODSMiQDVDPSRQ
DEDO]VDPpVDV]pUXPKDV]QiODWDVRUiQ
J!

98

 HairX regenerl hajpol


maszk Gazdag, intenzven tpll

 HairX Advanced sampon rett


hajra A sampon visszaadja az rett haj

 HairX Advanced balzsam rett


hajra Hidratl hajbalzsam, amely

vitalitst s dssgt, atalosabb teszi a


megjelenst. 200 mlPO

tpllja s knnyen kezelhetv teszi az


rett hajat. 150 mlPO

hajpol kezels, amely ersebb,


selymess s egszsgesebb teszi a haj
megjelenst, akr 2 percen bell. 200 ml
PO

31275 1399 ,-

31393 1399 ,-

26673 1299 ,-

899 ,-

899 ,-

899 ,-

J!

ARGNOLAJ


A regenerl Renewing
6\\
6\VWHP|VV]HWHYWpVVHO\HPSURWHLQW
WDUWDOPD]yKDMiSROyNN]GHQHND]pUHWW
WD
DUUW
KDMUDMHOOHP]WXODMGRQViJRNNDO
szemben:

SZRAZSG
TREDEZETTSG
FAK
MEGJELENS
ELVKONYOD
HAJSZLAK
NEHEZEN
KEZELHET HAJ

 HairX regenerl hajvgpol

 HairX
i Advanced hajpol
j
szrum rett hajra bltst nem

szrum argnolajjal. Cskkenti a hajvgek


tredezettsgt s polja a szraz
hajvgeket. 30 ml

ignyl hajpol szrum, amely tpllja


az rett hajat, s cskketni a
hajregeds hatsainak a
megjelenst1). 30 ml

26674 1899 ,-

31276 2599 ,-

1199 ,-

1499 ,-

szrum Tpll, bltst nem ignyl

HAJ- S TESTPOLS

REGENERLJA
A SZRAZ,
TREDEZETT HAJAT
INTENZVEN
TPLL
VD A
KROSODSOKKAL
SZEMBEN

EXKLUZV
SELYEMPROTEIN-FORMULA
SEL
E

99

NAGYOBB
VDELE
V
L M
a krosodsokkal
szemben1)

1)A haj krosodsval kapcsolatban vgzett vizsglat alapjn, a HairX


regenerl sampon s balzsam kombinlt hasznlatnak
sszehasonltsa a csak a samponnal trtn hajpolssal.

100

 HairX regenerl sampon A sampon


a nedvessgtartalom megtartsval tiszttja,
tpllja, egszsgesebb s fnyesebb teszi a
hajat. Argnolaja extra vdelmet nyjt a
szraz, tredezsre hajlamos hajnak. 250 ml
2,80/ ml

26642 999 ,-

2)Optikai vizsglat a haj kiegyenestse utn,


a HairX 6mooth &ontrol termkcsald s hagyomnyos sampon hasznlatnak sszehasonltsa alapjn.

LWWNH]GGLN

 HairX regenerl balzsam A mindennapi


hasznlatra is alkalmas balzsam lggy s tplltt teszi
a hajat, cskkenti a krosodst. Argnolajat
tartalmaz. 200 ml 3,50/ ml

26671 999 ,-

 HairX Smooth Control


hajkisimt sampon Sampon

mindennapi hasznlatra.
Gyengden tiszttja a hajat,
cskkenti a kcosodst,
selymes ragyogst nyjt. 250 ml
2,80/ ml

30066 999 ,-

 HairX balzsam festett hajra

 HairX sampon festett hajra

Hidratl hats balzsam, amely


tartsabb teszi a festett haj sznt s
knnyebben kezelhetv teszi a hajat.
Baobablevl-kivonatot tartalmaz.
200 ml 3,50/ ml

A sampon vdi s hosszan megrzi a


festett haj sznt s gyengden
tiszttja a hajat. Baobablevlkivonatot tartalmaz. 250 ml 2,80/ ml

26666 999 ,-

26672 999 ,-

ak
krr 20
00%-kkal

KCMENTES HAJ
AKR

HATKONYABB
B
HAJSSZN-V
VDELLEM1)

72 RN
N T2))


HAJ- S TESTPOLS

3)0szeres vizsglatok alapjn a HairX festett


hajra ajnlott hajpolk s hagyomnyos hajpolk
sszehasonltsa sorn.

BRMELY
TERMK
 HairX Smooth Control
hajkisimt balzsam Krmes llag,

hidratl hats balzsam, amely knnyen


kezelhetv, lggy s selymesen
ragyogv teszi a hajat. 200 ml 3,50/ ml

699 ,-

30067 999 ,101

102

Egzotikus illatok a


MAXI
MRET

 Discover Brazlia
tusolzsel - maxi mret 400 ml

1,75/ ml

30136 999 ,-

HAJ- S TESTPOLS

400 ML

 Discover Bali tusolzsel maxi mret 400 ml 1,75/ ml

30135 999 , Discover Miami - maxi


mret 400 ml 1,75/ ml

31111 999 ,-

BRMELY TERMK

699 ,103

Izgalmas

illatok
A VERBENA:
A verbena virga kedvelt
nvny Olaszorszgban.
&seresznyre emlkeztet
illata van. A nvny jyl tri
a mediterrn tjakra
jellemz Iorrysgot.

BRMELY
FOLYKONY
SZAPPAN

699 ,104

 Discover Sziclia folykony


szappan 300 ml 2,33/ ml

 Discover Bali folykony


szappan 300 ml 2,33/ ml

 Discover Izland folykony


szappan 300 ml 2,33/ ml

30003 999 ,-

30074 999 ,-

31254 999 ,-

A BOR.A)ENY
ILLATA
A borykaIeny egy
rkzld nvny, amely
Izlandon sKonos.
Aroms, IenyIra
emlkeztet illata
van.

 Discover Sziclia tusolzsel 250 ml 2,00/ ml

30001 699 , Discover Izland tusolzsel 250 ml 2,00/ ml

31252 699 ,-

HAJ- S TESTPOLS

BRMELY
TUSOLZSEL

499 ,105

(Sarokreszel, lbspray, lbpol krm)

1499,-

A szett rendelsi kdja: 644840

106
1)0szeres teszteredmnyek alapjn.
1)97 vsrl - akiknek brkemnyeds volt a lbn - bevonsval vgzett,
szubjektv fogyaszti vlemnyfelmrs alapjn.

FEET UP
LBPOL
SZETT

Cskkenti
a brkemnyeds
megjelenst s a br
szrazsgt, akr

2 hten bell1)
 6DURNUHV]HO A kzhezll
sarokreszelvel knnyedn eltvolthatja
lbrl a durva brfelletet. Mrete:
19x3,5x0,5 cm.

9588 799 ,-

HAJ- S TESTPOLS

599 , Feet Up 24 rs izzadsgtl


lbspray Az izzadsgtl lbspray

megakadlyozza a lb izzadst s vd
a kellemetlen szagok kialakulsa ellen.
150 ml 7,99/ ml

25448 1699 ,-

1199 , Feet Up intenzven hidratl


lbpol krm Formulja sheavajat

Klinikailag bizonytott,

24

hogy akr
rn
t vd a kellemetlen szagok
kialakulsa ellen1)

tartalmaz, amely cskkenti


a brkemnyeds kialakulst, az intenzv
brvd komplex pedig hidratlja a brt.
50 ml 17,98/ ml

23276 1299 ,-

899 ,-

107

REVITALIZLJA
A FRADT
LBBRT

TERMSZETESEN
HST, DEZODORL
S FRISST!

108

HATKONY KRM
AZ IZZADS S
A KELLEMETLEN
SZAGOK ELLEN

XXL MRET
SZUPER
AJNLAT!
 )HHW8SpOpQNtWOiEVSUD\
Jumbo 250 ml 5,20/ ml

21441 1899 ,-

1299 , Feet Up nyugtat lbpol


krm - Jumbo 150 ml 7,99/ ml

FOKOZZA
A KRM
HATKONYSGT

20563 1699 ,-

1199 , )HHW8SL]]DGiVJiWOy
OiENUpPIHQ\YHOpV
YDUi]VPRJ\RUyYDO-XPER

HAJ- S TESTPOLS

PUHA LBBR
TERMSZETES,
TPLL
MHVIASSZAL

150 ml 7,99/ ml

23281 1699 ,-

1199 , Feet Up tpll lbkrm


PpKYLDVV]DO-XPER 150 ml

7,99/ ml


30356 1699 ,-

1199 ,-

 Lbpol zokni Egy mretben.

16675 1199 ,SELYMESEN


SIMV TESZI A
LB BRT

699 ,109

EUH)5,66(66e*ee571<521,6


Intenzv

3X ,17(1=9(%%

FRISSESSG

+,'5$7/61)
.|QQ\J\RUVDQIHOV]tYyGyNUpPHV
IRUPXODEUiSROyDOODQWRLQQDO
,GHiOLVV]UWHOHQtWpVXWiQLV

$]|OGWHDNLYRQDW
KDWpNRQ\DQYpGLpV
IULVVtWLDEUWFV|NNHQWL
DNHOOHPHWOHQV]DJRN
NLDODNXOiViWHJpV]QDS 

 K|OJ\EHYRQiViYDOYpJ]HWW
V]XEMHNWtYIRJ\DV]WyL
YpOHPpQ\IHOPpUpVDODSMiQ
 K|OJ\EHYRQiViYDOYpJ]HWW
V]XEMHNWtYIRJ\DV]WyL
YpOHPpQ\IHOPpUpVDODSMiQ
 Activelle Pure Care 24 rs dezodorl krm

Hidratl, izzadsgtl hats krm, amely 3 x hatkonyabban


hidratl, mint a golys dezodorok vagy az izzadsgtl spray-k
formulja. 50 mlPO

30137 899 ,-

599 ,110

 Activelle 24 rs izzadsgtl golys dezodor zld


teval Izzadsgtl, golys dezodor zldtea-kivonattal. 24 rs

vdelmet nyjt az izzadssal szemben. 50 mlPO

30332 699 ,-

499 ,-

5 energizl illat

HAJ- S TESTPOLS

 Discover Sziclia szappan

 Discover Miami

90 g 2,77/ g

szappan 90 g 2,77/ g

30002 349 ,-

30133 349 ,-

BRMELY
SZAPPAN

 Discover Bali szappan 90 g

 Discover Brazlia szappan  Discover Izland

2,77/ g

90 g 2,77/ g

szappan 90 g 2,77/ g

30073 349 ,-

30070 349 ,-

31253 349 ,-

249 ,111

AZ IDELIS TITRS
Brmely
fogkefe

399 ,-

 Optifresh fogkefe
puha - fehr Fogkefe

A szett tartalma:
3 80 ml tltsz tgely
2 28 ml tgely
PDQ\DJVSDWXOD
iWOiWV]yFLS]iUDV
QHV]HVV]HU

szertegaz srtkkel.

27982 699 ,-

 Optifresh fogkefe
puha - rzsaszn Fogkefe

szertegaz srtkkel.

27981 699 ,-

 Optifresh System 8
szjvz A System 8 szjvz Active

112

 Travel kozmetikai tgelyek utazshoz Kozmetikumok trolsra alkalmas tgelyek,


utazshoz. Tltse meg azokat kedvenc Oriame brpolival. A szett 3 darab 80 ml-es, 2 darab
28 ml-es tgelyt s egy manyag spatult tartalmaz. A tok tltsz, cipzrral zrhat. Brmely
kzitskban, illetve kzipoggyszban elfr. A tgyelyek mrete: 10,5x3,9 cm s 2,7x4,3 cm.
A spatula mrete: 8,1x1,4 cm. A tok mrete: 16,5x3,8x13,5 cm.

Protect-komplexe 360-os
frissessget nyjt, fokozza a
szjreg tisztasgt. sszetevi
semlegestik a kellemetlen
leheletet, vdenek a baktriumok
ellen s megrzik a fogak s a
fogny egszsgt. 500 ml 2,80/ ml

28288 1999 ,-

31134 1999 ,-

1399 ,-

1399 ,-

J!

6HJtWPHJDNDGiO\R]QLDOHSHGpNNpS]GpVW

Az egszsges
fogakrt

&V|NNHQWLDIRJV]XYDVRGiVPpUWpNpWHUVtWL
a tejfogakat
Specilis formula tejfogakra

HAJ- S TESTPOLS

 2SWLIUHVK.LGVHSHUt]HVtWpVIRJNUpP Zsels fogkrm


zamatos eper-zestssel. A tejfogak esetben javasolt napi uoridmennyisget tartalmazza. Gyengden tisztt, 2-6 ves gyermekeknek
ajnljuk. 50 ml 8,98/ ml

31133 749 ,-

449 , Optifresh Kids fogkefe puha

 Optifresh Kids fogkefe


- kk
puha - rzsaszn Hossza: 14 cm. Hossza: 14 cm.

28266 599 ,-

28267 599 ,-

Brmely
fogkefe

349 ,113

HAIRX

FEMINELLE

+DLU;6PRRWK&RQWURO
KDMNLVLPtWyNH]HOpV 150 ml

)HPLQHOOHIULVVtWLQWLPNHQGN

30004 1199 ,-

30068 1299 ,-

23699 2999 ,-

849 ,-

899 ,-

1999 ,NATURE SECRETS

+DLU;KDMNLHJ\HQV~O\R]y
sampon 250 ml 2,80/ ml

 Nature Secrets bltst

 Nature Secrets kz- s testpol


krm levendulval s fgvel 200 ml

QHPLJpQ\OKDMSHUPHW
bodzavirggal s almval norml hajra 150 ml 9,33/ ml

30064 999 ,-

699 ,-

 Diamonds & Pearls


tusolkrm 200 ml 5,00/ ml

31115 999 ,-

7,00/ ml

kzkrm 75 ml 9,32/ ml

24205 1399 ,-

31117 699 , Diamonds & Pearls


szappan 75 g 5,32/ g

26454 1699 ,-

31116 399 ,-

75 g 3,32/ g

25179 349 ,-

75 ml 6,65/ ml

25180 699 ,-

1199 ,-

 Disney Repcsik:
$PHQWDODNXODW
Eau de Toilette 100 ml

 6ZHGLVK6SDFHOOXOLWHOOHQL

zsels krm 200 ml 11,00/ ml

17,99/ ml


30933 1799 ,

17,99/ ml

30844 2199 ,-

 Disney Tndrek
Eau de Toilette 100 ml

$PHQWDODNXODWVDPSRQpV
WXVIUGD]EHQ 200 ml 6,50/ ml

30935 1299 ,-

30845 1799 ,-

499 ,-

Katalgusban utoljra!

 Disney Repcsik:

LIMITLT
KIADS

249 ,-

Nature Secrets kzkrm


bazsalikommal s barackkal

DISNEY KOLLEKCI

SWEDISH SPA

 Disney Tndrek
szappan 75 g 5,99/ g

30931 449 ,-

30936 1799 ,-

6,99/ g

 Disney Repcsik:
$PHQWDODNXODW
szappan 75 g 5,99/ g

30843 699 ,-

30934 449 ,-

 6ZHGLVK6SDUDGtUR]y
masszroz szappan 100 g

Nature Secrets szappan


bazsalikommal s barackkal

Nature Secrets tusolzsel aloe


verval s dinnyvel - maxi
mret 750 ml 1,60/ ml

23409 1199 ,-

Nature Secrets testpol


krm aloe verval s
grgdinnyvel 200 ml

 Diamonds & Pearls

 6ZHGLVK6SDUDGtUR]y
WXVIUG 200 ml 9,00/ ml

 Nature Secrets
tusolzsel levendulval s
fgvel 250 ml 4,80/ ml

25353 949 ,

23411 1399 ,-

 Nature Secrets sampon


bodzavirggal s almval norml hajra 250 ml 3,80/ ml

LIMITLT
KIADS

Katalgusban
utoljra!

7,00/ ml

25352 1399 ,-

DIAMONDS & PEARLS

114

Happy Skin testpol lotion


QRUPiOV]iUD]EUUHPD[L
mret 750 ml 2,67/ ml

20 db

5,99/ ml

Katalgusban
utoljra!

HAPPY SKIN

 Disney Tndrek
IUGKDE 200 ml 6,50/ ml

30932 1299 ,-

Dream cream kzkrm

MAXIMLIS VDELEM,

Glicerin: $N|QQ\Yt]PHJN|W
WH[W~UiM~JOLFHULQKLGUDWiOMDDNp]
EUpWeU]pNHQ\EUUHLVLGHiOLV

desmandula-olaj:
7HUPpV]HWHVKLGUDWiOyKDWiV~
|VV]HWHYSD]DULOODWWDO

HAJ- S TESTPOLS

(*<.e=,76.%$1,6(/)e5

VSROLJA
MEG BRMELY
TERMKET A 116-129.
OLDALAKRL,
2ULDPH'UHDP&UHDP
kzkrm 30 ml

21878 599 ,-

S A KZKRM

299,115

ARCKRM CSAK

ARCKRM S
ARCTISZTT
EGYTT

699 ,-

1199,A szett rendelsi kdja: 644863

 Love Nature arckrm

kamillval Knny textrj, nyugtat

116

 Love Nature krmes arctisztt


kamillval Krmes arctisztt, amely

hats arckrm kamillakivonattal.


rzkeny brre is idelis.
Sznezkmentes, enyhn illatostott.
50 ml 13,98/ ml

eltvoltja az arcbrrl a
szennyezdseket, tiszttja s frissti a
brt. Kamillakivonatnak ksznheten
rzkeny brre is idelis a hasznlata.
125 ml 8,79/ ml

30157 1199 ,-

30159 1099 ,-

 Love Nature arctonik


kamillval Frisst hats,

sznezkmentes, gyengd arctonik.


Eltvoltja a szennyezdsek maradkt,
kamillakivonata nyugtatja a brt. 150 ml
7,33/ ml

30158 1099 ,-

Az arctonik frisst,
nyugtat s tisztt

ARCKRM,
ARCTISZTT S
ARCTONIK EGYTT

1499,-

A KAMILLA nyugtatja,
egszsgesebb s
egyenletesebb teszi az
rzkeny br megjelenst.

SZUPER AJNLATOK

A szett rendelsi kdja: 644864

Kml,
krmes
arctisztt

117

Tiszttja a brt


Frisst, habz
arclemos


Eltvoltja a
sminket, a felesleges
faggyvladkot s
a szennyezdseket

118

 Love Nature arctisztt

 Love Nature arctisztt


zsel teafval 150 ml

 Love Nature agyagos


arcmaszk teafval 50 ml

NHQGNWHDIiYDO 25 db

6,66/ ml

14,98/ ml

31078 1299 ,-

30153 1799 ,-

30154 1299 ,-

749 ,-

999 ,-

749 ,-

Teafa-olaj, a termszet
patikjbl

Minden korosztly
szmra

=6526%55(

A TEAFA-OLAJ antibakterilis hatssal br, kezeli a pattansokat


pVWLV]WtWMDDEUW

SZUPER AJNLATOK

Normalizlja a br
zsrosodst s
hidratl
MREGTELENT
MATTT
KEZELI A PATTANSOKAT

 Love Nature arcpol lotion


teafval 50 ml 13,98/ ml

SZUPER
AJNLAT!

30124 1199 ,-

699 ,119

SZRAZ, IGNYBE VETT HAJRA

FESTETT HAJRA
Gyengden tiszttja a
hajat, s megrzi annak
festett sznt

Knnyen kezelhetv teszi


s vdi a hajat

Csodlatosan tiszttja
s felfrissti a hajat,
egzotikus az illata

Regenerl
hajpolk kkusszal
s bzval

BRMELY
TERMK

599 ,120

sampon sznezett hajra


mandulaolajjal s eperrel

 Nature Secrets
sampon bzval s
kkusszal - szraz,
ignybe vett hajra 250 ml

 Nature Secrets
balzsam bzval s
kkusszal - szraz,
ignybe vett hajra 250 ml

250 ml 2,40/ ml

250 ml 2,40/ ml

2,40/ ml

2,40/ ml

30358 899 ,-

30357 949 ,-

21860 949 ,-

21862 949 ,-

 Nature Secrets

 Nature Secrets

balzsam sznezett hajra


mandulaolajjal s eperrel

Nature Secrets hajolaj bzval


s kkusszal - szraz, ignybe
vett hajra 15 ml

HASZNLATA:

1. Tegye az
olajat zrt
llapotban
1 percre forr
vzbe.

2. Trje le a
kupakot, majd
masszrozza az
olajat a nedves
hajba.

SZUPER AJNLATOK

SZRAZ, IGNYBE VETT HAJRA

22698 399 ,-

3. Hagyja hatni
1 percig, majd
a szoksos
mdon mossa
meg a hajt.
Az eredmny
fnyes,
egszsges haj.

HAJOLAJ
MOST CSAK

249 ,121

Uborka

Az arcpermet azonnal
hsti a brt

)ULVVtWpVKVtW

Frisst testpol
krm bre
simasgrt

PRBLJA KI!
Drzslje meg a
termket, s lvezze
az illatot!

Hidratl
arcpol lotion
122

LIMITLT KIADS

lotion hidratlja s puhv teszi a brt a


nyri idszakban. 30 ml

31926 1999 ,-

1199 , Testpol krm uborkval s


krmvirggal Gyorsan a brbe

szvd, hidratl testpol krm,


amely puhv, simv teszi s nyugtatja
a brt. 200 ml 4,00/ ml

31928 1399 ,-

799 , Arcpermet uborkval s


krmvirggal Frisst arcpermet,

amely azonnal hsti az arcbrt a meleg


hnapokban. Hasznlat eltt csukja be a
szemt, majd permetezze az arcbrre.
150 ml 4,66/ ml

31927 1199 ,-

699 ,-

SZUPER AJNLATOK

J!

 Arcpol lotion uborkval s


krmvirggal A knny arcpol

SZUPER
AJNLAT!

123

Aloe vera
ALOE VERA KIVONAT, TERMSZETES TEJSAV
S VITAMINOK - VDIK AZ INTIMTERLETEK
RZKENY BRT

Gyengd, pH-semleges,
szappanmentes
Brgygyszok s ngygyszok
ltal tesztelt
Extra vitaminokkal s tejsavval

124

)HPLQHOOHEUYpGLQWLPOHPRVy
Gyengd intimlemos brvd aloe
vera kivonattal s vitaminokkal. Vdi az
intimterletek rzkeny brt s
fokozza a komfortrzett.
Allergnekre, brgygyszok s
ngygyszok ltal tesztelt. 300 ml
2,66/ ml

31326 1399 ,-

SZUPER AJNLATOK

J!

799 ,-

SZUPER
AJNLAT!
125

Menta s
mlna
$PHQWDVWLPXOiOKVtWpVKLGUDWiO
$PiOQDHQHUJL]iOpVYpG


Frissti s
energizlja a brt

 Nature Secrets radroz


tusolzsel mentval s
mlnval Illatos tusolzsel frisst

mentval, mlnval s radroz hats


szemcskkel. 250 ml 2,80/ ml

22667 1199 ,-

699 , Nature Secrets testpermet


mentval s mlnval Energizl

testpermet mentval s
mlnakivonattal, amelytl a bre
csodlatosan felfrissl. Hidratlja a
brt, zamatos az illata. 150 ml 5,33/ ml

23958 1299 ,-

799 ,126

Gyengden radrozza
s energizlja a brt
zuhanyozs kzben

 Nature Secrets kzkrm


mentval s mlnval Tpll

kzkrm hst, hidratl hats


mentval s zamatos, brvd mlnval.
Hidratlja, vdi s regenerlja a kz
brt. 75 ml 6,65/ ml

23400 699 ,-

499 ,

 Nature Secrets szappan


mentval s mlnval Szappan friss

illattal, energizl menta- s


mlnakivonattal. 75 g 3,32/ g

22668 349 ,-

249 , Nature Secrets izzadsgtl


golys dezodor mentval s
mlnval Golys dezodor menta- s

mlnakivonattal. Akr 24 rs vdelmet


nyjt az izzadssal szemben, nem hagy
foltot a ruhn. 50 ml 9,98/ ml

22669 699 ,-

499 ,-

SZUPER AJNLATOK

NATURE
SECRETS SZETT
(KZKRM, SZAPPAN,
GOLYS DEZODOR)

799,Tpllja s simbb teszi


a kz brt

A szett rendelsi kdja:


644858
127

J!

Minden korosztly
szmra

1250/%55(

1250/%5Egyenslyban van,
nem tl szraz, nem tl zsros. Megfelel
polssal megrizheti termszetes
ragyogst.

 Love Nature arclemos


mlnval 150 ml 4,33/ ml

Az lnkt s frisstWPiOQD$, B1-,


B2-, C-, s E-vitamint tartalmaz. A
gymlcsbl nyert kivonat regenerlja a
brt, egszsgesebb s ragyogbb
teszi a megjelenst.

31303 1099 ,-

649 ,
 Love Nature arcradr
mlnval 50 ml 15,98/ ml

31304 1299 ,-

799 ,-

35%/-$.,
Drzslje meg a
termket, s lvezze
az illatot!

 Love Nature Mousse


arckrm mlnval 50 ml

13,98/ ml

31302 1199 ,-

699 ,-

128

Love Nature
mlns szett
(ARCLEMOS, ARCRADR S ARCKRM)

1199,A szett rendelsi kdja: 644861

Gyengden s
hatkonyan
tvoltja el a
szennyezdseket.
Hasznlja
mindennap.
Termszetes luffa
korong praktikus,
a szradst
megknnyt
akasztval.

 Luffa arctisztt korong

Termszetes luffa korong praktikus,


a szradst megknnyt akasztval.
Mrete: 7 cm (tmr) X 0,6 cm.

28428 699 ,-

399 ,129

8 HATS 1 FOGKRMBEN:
Cskkenti a fogszuvasods kialakulst
Megakadlyozza a lepedkkpzdst
Cskkenti a fogkkpzdst
Vdi a fogzomncot
Megrzi a fogny egszsgt
Friss leheletet nyjt
Ersti a fogakat
Hatkonyan tisztt

130

J!
NAGYOBB
KISZERELS

SZUPER AJNLATOK

100 ML

GYGYNVNYES
FOGKRM
MOST CSAK
Optifresh System 8 gygynvnyes fogkrm
System 8 gygynvnyes fogkrm Active Protectkomplexszel, termszetes gygynvnyolajokkal.
Frissti a leheletet s hatkonyan polja a fogakat s
a szjreget. 100 ml 4,99/ ml

31673 1099 ,-

499 ,131

EXKLUZV
KATALGUSAJNLAT

35 v fltt

MINDEN
BRTPUSRA

.g11<1<5,
)2508/$
FOKOZZA A KOLLAGN
7(50(/'e6e7$.5

VSROLJON 3000 FT RTKBEN A


KATALGUSBL, S AZ ECOLLAGEN
NAPPALI KRM

.$/1)

$W|NpOHWHVUiQFWDODQtWy
NUpPDQ\iUUD
gUHJHGpVJiWOy
KDWiV~Q|YpQ\LVVHMWNLYRQDWRW
WDUWDOPD].|QQ\WH[W~UiMD
LGHiOLVNRPELQiOWpV]VtURV
EUUH
 (FROODJHQN|QQ\WH[W~UiM~
UiQFWDODQtWyQDSSDOLNUpP 50 ml

30028 5299 ,132

1)Nvnyi ssejtkivonat vizsglata in vitro krlmnyek kztt.

1999,-

EXKLUZV
KATALGUSAJNLAT

Minden korosztly szmra

MEGERESZKEDETT BR

VSROLJON 3000 FT RTKBEN


A KATALGUSBL, S A BIOCLINIC
JSZAKAI KRM

2399,FESZESTI A BRT AZ
JSZAKA FOLYAMN
A sejtek szintjn fejti ki
a hatst. Szinte megemeli
a megereszkedett brt.

 Bioclinic lifting-hats
EUPHJ~MtWypMV]DNDL
NUpP 30 ml

21356 5999 ,-

133

Exkluzv
iSROiVNp]EUH
V]pSVpJppUW

Intenzven vdi
s polja a szraz
kzbrt

szreveheten hidratlja
a kzbrt
 Intenzv kzpol
koncentrtum Intenzven hidratl

koncentrtum a szraz, rdes kzbr


polsra. Tpll sszetevi
rugalmasabb teszik a kz brt. 50 ml
12,98/ ml

17305 1299 , %UDWDOtWyNp]NUpP

A kollagntermeldst fokoz
szjababbal

134

649 ,-

Bratalt kzkrm Triple Protectionkomplexszel. Vdi a brt az UV-sugarak


kros hatsaival szemben, hidratl,
egyenletess teszi a br tnust s
kondicionl. 50 ml 11,98/ ml

kzkrm szilikonnal s glicerinnel. 75 ml


5,32/ ml

20357 1199 ,-

30909 799 ,-

599 ,-

399 ,-

 +LGUDWiOyNp]NUpPJOLFHULQQHO
pVV]LOLNRQQDO Intenzven hidratl

J!
6LNNHVW|EEIpOHPyGRQYLVHOKHW
strandruha. Idelis viselet a
strandon. Viselje hozz az Ombre
NROOHNFLyNLHJpV]tWLWa 30. oldalrl.

Ombre pareo Mrete: 180x100 cm.

28238 3999 ,-

135

AKR 8 RN1)

31442 Transparent

T TART, FOLYAMATOS
HIDRATLS

31443 Natural Pink

44
31

PUHA, SELYMES,
58*$/0$6$-$.%5

ra
2T
ns
pa

31444 Nude

re
nt

44
31
4
ud
e

1)&orneometer-rel vgzett, mszeres


vizsglatok alapjn.

44
31
3
N
at
ur
al

Kls rsze HIDRATL,


diszkrten SZNEZ

8-as
fnyvd
faktorral

Bels rsze VDI a brt UV-szrt s brpuht


sszetevket tartalmaz

Pi
nk

The One Lip Spa ajakbalzsam 1,7 g

1999 ,-

MOST CSAK

799 ,FRGH

HU

2ULDPH&RVPHWLFV6$
&tPQN2ULDPH+XQJDU\.R]PHWLND.IW
%XGDSHVW9iFL~W
ZZZRULDPHKX