You are on page 1of 7

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BAGAN

SERAI , PERAK .

B6D E

NAMA : SOTHESAN A/L PUBALAN

KELAS : 2 AMANAH

MATAPELAJARAN : pendidikan sivik dan
kewarganegaraan

NAMA GURU

kandungan

: en sharum nyijam

mukasurat

TEMA KASIH SAYANG SESAMA KELUARGA TANGGUNGJAWAB HIDUP BERKELUARGA HORMATI DAN HARGAI KELUARGA TERIMA KASIH 1 2 3 4 5 TEMA 2 : HUBUNGAN KEKELUARGAAN .

UNIT 2 : PERPADUAN DALAM KELUARGA AKTIVITI : 2C PERPADUAN DALAM KELUARGA 2D TANGGUNGJAWAB HIDUP BERKELUARGA 2F HORMATI DAN HARGAI KELUARGA KASIH SAYANG SESAMA KELUARGA .

perhatian. TANGGUNGJAWAB HIDUP BERKELUARGA .Kasih sayang memainkan pengaruh besar dalam kehidupan seseorang. pengorbanan dan persefahaman. Ia melibatkan suasana. Sebenarnya kasih sayang merupakan satu cetusan emosi terhadap sesuatu atau seseorang. kasih sayang anak-anak kepada ibu bapa. Kasih sayang yang sejati dan iklas akan mewujudkan rasa tanggungjawab dan perasaan hormat terhadap orang yang dikasihi. kasih sayang sesama adik beradik. saudara mara dan kepada sahabat. Kasih sayang sekeluarga yang dimaksudkan ialah kasih sayang sejati daripada ibu bapa kepada anak-anak. sikap dan harapan seseorang terhadap seseorang atau sesuatu yang lain. Ia menjadi sebahagian daripada keperluan psikologi manusia. Kasih sayang sebenarnya bertujuan untuk mengeratkan perhubungan diantara satu sama lain. supaya wujud kebahagiaan dan kemesraan. Selain itu kasih sayang akan bertambah kuat jika terdapat persamaan nilai yang dipegang kerana semakin serupa nilai hidup seseorang itu maka semakin mudah dan kuat sesuatu perhubungan dapat dijalinkan. Kasih sayang akan bersemadi jika dicurahkan atas dasar penghormatan kerana tanpa penghormatan akan wujud ketidakseimbangan dan ketidakselesaan dalam perhubungan seperti akan berlaku konflik dan ketegangan. Kasih sayang dapat dilahirkan melalui tingkah laku.

Tanggungjawab ayah ialah: i) mencari nafkah dan menyediakan keperluan asas seperti makanan. memberi kasih sayang ii) memberi pendidikan dan pengetahuan iii) membantu ayah menguruskan rumah tangga Tanggungjawab anak ialah: i) mematuhi segala arahan dan perintah ibu bapa ii) menghormati dan menghargai ibu bapa iii) belajar bersungguh-sungguh dan membalas jasa ibu bapa HORMATI DAN HARGAI KELUARGa . mengemas rumah. pakaian. tempat tinggal ii) memberi perlindungan iii) memberi pendidikan Tanggungjawab ibu ialah: i) menjaga kebajikan keluarga seperti menyediakan makanan.

iii) tidak menggunakan kekerasan dengan anggota keluarga yang lebih muda.Kita seharusnya mengamalkan tingkah laku sopan dalam keluarga. v) ketika berjalan melintasi ibu bapa hendaklah menundukkan kepala dan membongkokkan badan sedikit sebagai tanda hormat. kita akan: i) dibenci oleh keluarga ii) dipulaukan ahli keluarga iii) tidak mendapat kasih sayang daripada ahli keluarga . Kita boleh mengamalkan tingkah laku sopan melalui perkataan. perbuatan dan tingkah laku. Jika kita tidak mengamalkan tingkah laku sopan dalam keluarga. iv) mewujudkan budaya hormat-menghormati di dalam keluarga. iv) menggunakan nada suara yang lembut dengan ibu bapa atau anggota keluarga yang lebih tua. ii) disayangi oleh semua ahli keluarga. ii) tidak menyampuk atau mencelah ketika anggota keluarga yang lain sedang berbual. Antaranya ialah: i) menggunakan kata-kata yang sopan ketika berinteraksi dengan anggota keluarga. iii) mengelakkan pertelingkahan di dalam keluarga. Ia penting kerana: i) dapat mewujudkan iklim keluarga yang harmoni.

TERIMA KASIH .