You are on page 1of 9

PROFIL

PPBDAN
INDIVIDU
PERANAN
TANGGUNGJAWAB

Nama :

Vitae kurikulum
JULIANA BINTI MOHAMED

Falsafah pendidikan negara

Jawatan :

GURU PPPS DG41

Skop kerja

Tempat Bertugas :

KONVEN
ST. CECILIA
SasaranSMK
kerja
tahunan

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 2 – 6, BLOK E 13, KOMPLEKS
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA
603 8444 1000

PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL ATLAMAT PENGAJARAN / KEPIMPINAN MASA HAD CADANGAN AKTIVITI UNTUK PENAMBAHBAIKA PENYERTAAN DALAM AKTIVITI PPB 1 .

UMBANGAN KEPADA ORGANISASI / PROFESIO SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SUMBANGAN KEPADA KPM / JPN / PPD PENULISAN / PENERBITAN 2 .

BAHAN BUKTI DALAM PdP / KEPIMPINAN RAN / RANCANGAN MENGAJAR DAN PENILAIAN / P CONTOH HASIL KERJA 3 .

PENULISAN DAN L 4 . BENGKEL.ANUGERAH / PENCAPAIAN ANUGERAH PERKHIDMATAN ANUGERAH DALAM PDP / KEPIMPINAN / LAIN-L UNTUK KONSULTASI.

PENILAIAN PdP / KEPIMPINAN HAN BUKTI KEBERKESANAN PENGAJARAN / KEPIM RAKAMAN VIDEO PENGAJARAN / KEPIMPINAN ALAS DAN PENILAIAN DARIPADA MURID / KETUA 5 .

6 .