You are on page 1of 23

PENDIDIKAN ISLAM

TAHUN 5

Disediakan Oleh:
Ustazah Norhayati Mansor

HUKUM MEMPERCAYAINYA: KITA WAJIB MEMPERCAYAI BAHAWA ALLAH ITU HIDUP .

TAKRIF SIFAT ‘HAYAT’ ALLAH SIFAT HIDUP ALLAH TIDAK SAMA DENGAN MAKHLUKNYA .

TAKRIF SIFAT ‘HAYAT’ ALLAH SIFAT HAYAT / HIDUP ALLAH ADALAH KEKAL ABADI TANPA ADA AWAL DAN AKHIR .

BAQARAH:255 .DALIL NAQLI: • SURAH AL.

Maksudnya : • “Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang hidup dan kekal” .

.

KETIKA DALAM KANDUNGAN IBU .

KETIKA BAYI .

KETIKA KANAK-KANAK .

KETIKA REMAJA .

KETIKA DEWASA .

KETIKA TUA .

KE ALAM BARZAH .

.

TUJUAN BERIMAN DENGAN SIFAT ‘HAYAT’ ALLAH .

Pertama MENGAGUNGKAN KEBESARAN ALLAH .

Kedua MENGINSAFI KEHIDUPAN MANUSIA YANG BERSIFAT LEMAH .

Ketiga MEYAKINI BAHAWA SEMUA MAKHLUK AKAN BINASA .

Keempat MEMBUAT PERSEDIAAN UNTUK MATI .

LUPA DIRI SOMBONG AKIBAT MENGINGKA RI SIFAT HAYAT ALLAH MEROSAKAN IMAN LALAI DARIPADA MENGINGATI ALLAH .