You are on page 1of 11

1

MEMORIU TEHNIC

I. Denumirea obiectivului:
,,AMENAJARE PLATFORMA BETONATA SI IMPREJMUIRE
TEREN’’
II. Titular:
- STAICU DAN.
- SEDIU : mun. Craiova, B-DUL 1 MAI, BLOC B3,SC.1,APART.2,
jud. Dolj.
- Nr. telefon 0761681237
- Persoana de contact : STAICU DAN
- Director : STAICU DAN.
- Responsabil pentru protectia mediului :
pe piata .Activitatea de vinzare a autovehicolelor second hand vine in
intimpinarea
III. Descrierea proiectului:
- Prin prezentul proiect se propune realizarea unei platforme
betonate in suprafata de 2776,00mp si imprejmuirea acesteia .
- Platforma astfel realizata va fi destinata parcarii masinilor in scopul
comercializarii acestora. Tot prin acest proiect se propune amplasarea
in incinta a doua containere amovibile cu destinatia de birouri si cu
dimensiunile de 19,2mx6,00m, respectiv 7,20mx6,00m .
Platforma betonata va fi prevazuta cu rigole acoperite cu grilaj din
fonta ,cu panta de 2‰ ,rigole ce vor deversa apele pluviale intr-un
decantor plasat in partea de nord-est a terenului.
- Prezentul proiect se refera la comercializarea masinilor second hand
Aceasta activitate fiind indusa de cererea tot mai mare de autovehicole
acelora ce au nevoie de mijloace de transport mai ieftine
- Profilul activitati este de vinzari second-hand a autovehicolelor.
- Descrierea proceselord e productie : nu este cazul.
- Materii prime : nu este cazul.
- Energia necesara asigurari functionarii birourilor amovibile
este energia electrica asigurata din reteaua stradala existenta in zona
amplasamentului studiat (post trafo propus cu capacitate de preluare
a noilor consumatori)
- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului investitiei
propuse: prin lucrarile de executie a platformei betonate cit si a
imprejmuirii a terenului , amplasamentul nu necesita lucrari de

atat naturale cat si artificiale si alte informatii privind : folosintele actuale si planificate ale ternului atat pe amplasament cat si pe zone adiacente acestuia : folosinta actuala pe terenul studiat –teren arabil. Planul de executie : executia platformei si a imprejmuirii se va face pe baza proiectului in faza D. Dolj – Primaria Craiovei.. iar zona invecinata .Platforma betonata vafi realizata dintr-un strat de balast cu grosimea de 25cm compactat cu rulou compresor . Politici de zonare si de folosire a terenului : conform PUG Areale sensibile : nu este cazul.A. comert si alte functiuni complementare. Metode folosite in constructie : imprejmuirea va fi realizata din elemente metalice . Containerele amovibile nu necesita montare. ratificarea prin Legea nr.T. Folosinta planificata .22/2001 : nu este cazul Harti si fotografi ale amplasamentului privind caracteristicile fizice ale mediului. Alte autorizatii cerute pentu proiect: Aviz alimentare cu apa si canalizare. depozitare. Inchiderile imprejmuirii sint realizate din panouri de sirma zincata intinsa pe cadru metalic si montate pe stilpi prin sudura.J.Aviz alimentare cu energie electrica. Aviz Inspectia de Stat in Constructii Dolj Distante fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfontiera. prin contract cu serviciul de Salubritate.C.strat de beton ce va fi armat cu doua straturi de plase sudate.un strat de nisip de 2cm.zona cu destinatie speciala –Aeroport si terenuri arabile. iar termenul de punere in functiune este estimat la douasprezece luni de la data autorizarii de catre C.teava patrata montata in fundatiile din beton.si ca strat de uzura se va turna un strat de beton B400 cu grosimea de 20cm .2 - - - -    refacere. doar evacuarea pamantului rezultat din sapatura pentru realizarea fundatiilor imprejmuirii si decaparea terenului pentru realizarea pltformei . Detalii privind alternative care au fost luate in considerare : nu este cazul. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate : nu este cazul. adoptata la Espoo la 25 februarie 1991. zona cu destinatie speciala multifunctionala-industrie.Aviz salubritate. Aviz Autoritatea Aeronautica-Aeroport Craiova. Alte activitati care pot aperea ca urmare a proiectului: Platforma va fi dotata cu un canal colector si un decantor pentru eliminarea apelor uzate. Resurse naturale folosite in constructie si functionare : nu este cazul. .

frecventa si reversibilitatea impactului : nu este cazul. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea. nu este cazul. . în zonă carosabilă.Magnitudinea si complexitatea impactului : nu este cazul. prin spalare si ape pluviale sunt deversate prin intermediul unui canal colector tip rigola longitudinala acoperita cu gratar metalic intr-un separator de hidrocarburi. Natura impactului direct este.Probabilitatea impactului : nu este cazul. . . Rigola va avea o pantă de scurgere spre un separator de hidrocarburi.Durata. cât şi a apelor pluviale şi acidentale cu un conţinut de nisip sau nămol. . a altor tipuri de uleiuri care apar pe platformă. pe termen scurt si temporar (pe durata realizarii investitiei) .Extinderea impactului .Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute : Hidrocarburile ce apar accidental pe platforma betonata din incinta (parcare). zgomotelor si vibratiilor. evacuarea si dispersia poluantilor in mediu 1. . reţinerea uleiului. sanatatea umana. . Apele după ce sunt trecute prin separator sunt deversate in canal tip rigolă din apropiere cu corespondenta intr-un emisar.Natura transfrontiera a impactului : nu este cazul. patrimoniului istoric si cultrural. Rolul acestui separator va fi de a separa uleiul de transformator care se scurge accidental. calitati aerului. Separatorul de hidrocarburi reţine uleiurile combinat cu desnisiparea. climei. florei si faunei. Carcteristicile impactului potential : activitatile ce fac obiectul prezentei documentatii nu pot constitui un potential impact pentru populatie. cât şi decantarea apelor pluviale şi accidentale. .cu dublă funcţiune. Se va monta subteran.surse de poluanti pentru ape. solului. cu filtru coalescent . peisajului si mediului vizual (zona structurata de functiuni complementare).3  Detalii privind orice varianta de amplasment care a fost luata in considerare : nu exista variante. din PE-HD. locul de evacuare sau emisarul : In activitatea de comercializare auto pot aparea accidental pierderi de hidrocarburi pe platforma etonata din incinta (parcare). IV.Masuri de evitare sau ameliorare a impactului : nu este cazul. respectiv. calitati si regimului cantitativ al apei. Protectia calitatii apelor . secundara. bunurilor materiale. Apele epurate sunt deversate in sistemul de canalizare existent cu corespondent intr-un emisar .

cu filtru coalescent şi fără by-pass.  CBO5 25mg/l. pot fi deversate direct în rigola . apele preluate de pe platformă se încadrează în NTPA 002/05 din punct de vedere al suspensiilor maxime admisibile astfel încât. .  Dupa ce apele uzate s-au limpezit are loc evacuarea lor in al treilea compartiment pe principiul vaselor comunicante şi de aici la canalizare.4 În acest sens.Apa decantată va trebui să corespundă NTPA 001/02/07.  CCO 125mg/l. . toată apa fiind decantată prin separator.lichid sau lichid – solid.Respectarea Normelor Europene EN 858.Separatorul va trebui să aibă Agrement tehnic. astfel:  MTS 35mg/l. . Se recomandă folosirea unui separator clasa I.  Apele reziduale cu continut de grasimi intra in zona principala de linistire unde are loc separarea materiilor usoare (grasimi si uleiuri) si a materiilor sedimentabile.Clasa 1 mai mică de 5mg/l. . pe baza legilor fizicii de separare gravimetrica lichid . pentru asemenea produs. . aceasta fiind prima etapa in pre-epurarea apelor uzate. Principiul de functionare al separatorului de hidrocarburi este următorul:  Apele menajere sau reziduale ajung in primul compartiment unde are loc decantarea materiilor solide si a namolului.

Apele accidentale care rezultă de pe . 2. Nu exista surse de vibratii. corespunzator pentru fiecare zona de activitate. 5.Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatilor: nu este cazul. subsol si ape freatice : nu este cazul.Surse de poluanti pentu aer.5 Conform Normelor europene cât şi a celor de Mediu româneşti. . Furnizorul va transmite odată cu separatorul şi instrucţiunile de folosire. 5mg/l substanţe petroliere. Protectia solului si subsolului . Valorile parametrilor de temperatura. iar a efluentului să fie de max. . umiditate. Protectia vecinatatilor prin distantele corespunzatoare fata de loturile vecine cu rezolvare arhitecturala conform reglementarilor Codului Civil. astfel încât să poată să fi deversată în reţeua de canalizare a oraşului.Surse posibile şi potenţiale pentru infestarea solului şi subsolului. nu există. Protectia impotriva radiatiilor .Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor :nu este cazul 4. zgomot si vibratii se inscriu in limitele stabilite de ‘’Normele de Medicina Muncii’’-O. Pentru protecţia împotriva refulării apei în separator. poluanti:nu este cazul . pentru ape uzate. Protectia aerului . întreţinere şi exploatare al acestuia .Surse de poluanti pentru sol.983/1984. nivel de iluminare. în apropiere de deversarea în rigolă se va monta o clapetă antiretur simplă.Surse de zgomot si de vibratii : Activitatea cu pornire a autovehicolului este singura sursa de zgomot. . Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor . încărcarea influentului. cu d=200mm .Surse de radiatii: nu este cazul. trebuie să nu depăşească 1000mg/l substanţe petroliere.Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera :nu este cazul 3.

zone de interes traditional etc. . Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase . . Piesele metalice rezultate in urma activitatii de vor fi colectate pe baza de contract de firme specializate in reciclarea metalelor.Identificarea obiectivelor de interes public.6 suprafaţa betonată a platformei sunt evacuate prin rigolele la separatorul de hidrocarburi. pe baza de contract. 9. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public . dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public : nu este cazul. 7. 6. Curăţirea separatorului se va face prin vidanjare. dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice .Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse: Nu este cazul nefiind folositeasemenea tip de substante. . Hidrocarburile colectate in separatorul de hidrocarburi vor fi colectate de firme specializate in reciclarea unor astfel de produse sau in distrugerea acestora. alte zone asupra carora exista instituit un regimn de restrictie. 8. : Proiectul ce face obiectul prezentei documentatii este elaborat in conformitate si cu respectarea tuturor prevederilor urbanistice pentru zona in care este amplasamentul studiat. separat pentru fiecare compartiment. .Lucrarile.Tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate : In urma activitatilor descrise rezulta putine deseuri de tip menajer. respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura. funcţie de volumul depunerior şi al lichidului rezultat.Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect: nu este cazul.Modul de gospodarire a deseurilor : Deseurile de tip menajer rezultate vor fi depozitate in euro-containere si vor fi evacuate prin serviciul de salubritate pe baza de contract. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament . si accidental deseuri metalice sau hidrocarburi . distanta fata de asezarile umane.Lucrarile.Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice . .Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si subsolului : toata suprafata aferenta activitatii de vinzare second –hand de autovehicole este o platforma betonata ce protejeaza solul si subsolul din incinta studiata. monumentelor naturii si ariilor protejate: nu este cazul.

jud.7 periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei : Asa cum s-a descris la pct. COV. Protectia aerului. dupa caz. nu este cazul V.Lucrari necesare organizarii de santier . VIII.Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei.Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti : NU ESTE CAZUL. Dolj. Directiva-cadru apa. SEVESO. LCP. in caz de acidente si/sau la incetarea activitatii. conform planurilor de situatie anexate.Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu : nu este cazul VI.2. Prevderi pentru monitorizarea mediului . . VII.PARCELA9.Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier : nu este cazul.Directiva.Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier: Lucrarile necesare organizarii de santier pentru realizarea investitiei descrise sunt urmatoarele:  eliberarea terenului aferent constructiilor propuse. Directiva-cadru aer. .  asigurarea spatiilor de parcare a utlajelor mecanice de sapare si transport pamant rezultat din sapaturi  asigurarea spatiului de depozitare a pamantului rezultat din sapaturi fundatii in vederea evacuarii (in incinta studiata)  Asigurarea spatiilor de depozitare a materialelor de constructii (in incinta studiata)  Asisgurarea accesului la punctul de lucru (existent si amenajat in incinta studiata-platforma betonata)  Asigurare apa potabila (sursa existenta in incinta-put forat)  Asigurare vestiar si grup sanitar pentru personalul constructorului (in spatii creiate pe amplasamentul studiat) . evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier : NU SINT SURSE DE POLUANTI .) .LOT 1. . in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC.Localizarea organizarii de santier : In incinta studiata TARLAUA 26. Justificarea incadrarii proiectului.nu este cazul.cadru a deseurilor etc.

Detaliu fundatie imprejmuire 7. Gruia Anca Sorana . . . Plan de situatie anexa la Certificatul de Urbanism 3.Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizari ulterioare a terenului: aducerea la starea initiala a incintei studiate (platforma betonata. . circulatii auto si pietonale)nu este cazul IX. Anexe – piese desenate 1. Plan de incadrare in tertoriu 2. Plan platforma betonata 4. Detaliu modul imprejmuire teren 6.. Detaliu rigola 5.Lucrari propuse pentru refacera amplasamentului la finalizarea 8 investitiei. in caz de accidente si/sau incetarea activitati : Tinind cont ca amplasamentul si investitia sint noi realizari nu se pune problema deteriorarii vreunui obiectiv déjà existent . pentru realizarea investitiei nu sunt estimate poluari accidentale ale mediului.Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale : Raportat la categoriile de lucrari si materilele folosite. Intocmit: Arh.In masura in care vecinatatile au fost afectate vor fi readuse la starea initiala. Prezentul proiect nu se incadreaza in prevederile prezentului capitol . Plan si detaliu platforma betonata X.Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei: nu este cazul.

inclusiv vecinatatile si adresa obiectvului: Mun. Theodor Aman. Date de identificare a titularului/beneficiarului proiectului de investitii/modificari: .1. Date generale si localizarea proiectului de investitii/modificari 1.00ml fata de limita de proprietate  la sud – str. Relatia spatiului studiat fata de vecinatati:  la nord – alee acces la 0.. jud.4.50ml fata de axul strazii.NOTIFICARE 1.3. nr. la 5. la 7. parter.  la vest – proprietete RADPFL la 0. str.00ml fata de limita de proprietate si 4. 30 Decembrie. Theodor Aman.25ml fata de axul strazii. Amplasamentul proiectului.2. 1. Dolj.50ml fata de bloc A4. Denumirea proiectului de investitii: .  la est – str. Craiova.Schimbare destinatie din spatiu comercial in centru medical antistres’’ 1.

birou si grup sanitar cu . teren = 176.00mp . Descrierea sumara a proiectului.suprafata teren = 176. parter.suprafata desf.destinatia dupa PUG – zona mixta locuinte si spatii cu alte destinatii (functiuni complementare).L. sc.. nr.L. Gugoasa Mary Gigi si Ionescu Gabriela Angela. Incadrarea in planurile de urbanism/ amenajarea teritoriului aprobate  Regimul juridic: teren intravilan proprietate privata in indiviziune si se afla in zona de protectie a monumentelor istorice conform Ordinului nr.C. c) Reprezentant legal: Marinescu Dragos Constantin Gheorghe. Incadrarea in alte activitati existente . pentru S.a) Beneficiar: Marinescu Dragos Constantin Gheorghe. Nicolae Balcescu. Schimbare destinatie din spatiu comercial in centru medical antistres’’ Centrul medical propus prin schimbarea de destinatie a unui spatiu cu destinatia spatiu comercial va avea urmatoarea structura functionala : spatiu administrativ alcatuit din spatiu programari pacienti.2.R. nr.00 2. Theodor Aman.00mp . str.00mp din care : .103  Regimul economic: . tlf. Craiova. seria DX.4.00mp = 5.00mp  Regimul tehnic: conform PUZ ZC1 aprobat cu HCL 121/2000.2314/2004 al Ministerului Culturii si Cultelor poz.00mp x 100 = 100% .folosinta actuala a terenului – curti constructii . mun.9.suprafata constr. Dolj. Craiova. 1. domiciliat in mun.00mp/176.suprafata desf. b) Adresa titularului: S. 376841. ILMAD CENTRU MEDICAL ANTISTRES S. jud.00mp/176. nr.C. Supr. ap.23B. 0723491111. jud. ILMAD CENTRU MEDICAL ANTISTRES S.I.Nu este cazul.CUT existent ce se pastreaza = 880.1. C.5.6.POT existent ce se pastreaza = 176. Bilantul teritorial (existent ce se pastreaza) . 1.R. Prin prezenta documentatie se propune asa cum s-a mentionat . CNP 1470925163217. amplasamentul este situat in zona mixta locuinte si spatii cu alte destinatii (functiuni complementare). aferenta centrului medical = 70. str. POT si CUT existente ce se pastreaza. bl. existenta ce se pastreaza = 880. 1.90mp . existenta ce se pastreaza = 176.4. Dolj.00.

Evacuarea apelor uzate menajere: se va face in reteaua de canalizare existenta pe str. Modul de asigurare al utilitatilor 1.Srtuctura mixta zidarie portanta si cadre din beton armat. Spatiul consultatii alcatuit din hol asteptare pacienti.acces (existent) dinspre str. Miereanu Mihai . 4. Theodor Aman.Lucrarile de compartimentare in spatiu Centrului medical sunt realizate din pereti nestructurali din gips carton. Alimentarea cu apa: existenta din reteaua oraseneasca existenta pe strada Theodor Aman. adiacenta amplasamentului studiat 3. 3. Theodor Aman. iar la elementele structurale existente nu se intervine. . Structura constructiva a cladirii D+P+3E+M existenta ce se pastreaza: . vestiar cu centrala termica electrica. Theodor Aman. Asigurarea agentului termic: Centru medical va beneficia de centrala termica electrica proprie de tip mural ce va pelua toate spatiile ce isi schimba destinartia (incalzire si apa calda preparata in boiler electric) Intocmit: Arh. adiacenta amplasamentului studiat 2. grup sanitar pacienti. Accesul (existent) la cabinetul medical se face dinspre str.Asigurarea apei tehnologice: nu este cazul. cabinet medical consultatii+tratament si grup sanitar personal medical.