You are on page 1of 2

UNITATEA: …………………………………………….

SANTIER: ……………………………………………….
OBIECTIV: ……...............................................................
ADRESA: ………………………………………………
PROCES VERBAL PENTRU PROBA DE ETANSEITATELA PRESIUNEA
LA RECE PENTRU CONDUCTESUBTERANE EXTERIOARE DE APA
NR........................... DATA...........................
Denumire instalatie ................................................................................................
Proiect nr. ............................................................. .................................................
Plansele nr. .............................................................................................................
Caiet de sarcini........................................................................................................
Tip conducte............................................................................................................
Valoarea presiunii de proba *)............................ (bari) conform proiect.
Timp de mentinere la presiunea de proba**) ...........................................(minute)
Seriile manometrelor ***): ....................................................................................
Proba a fost efectuata conform****)......................................................................
In timpul probei s-au constatat:
 Deformatii plastice vizibile;
 Picaturi sau scapari de fluid prin materialul de baza sau prin imbinarile
sudate;
 Scapari de presiune la suprafete de etansare.
CONCLUZII:

Proba de etanseitate la presiune la rece

a fost corespunzatoare prevederilor din proiect si anormativelor in
vigoare, neexistand obiectii din partea beneficiarului.

S-a efectuat verificarea conductelor exterioare de apa, privind cota
de amplasare, patul conductei,aliniamentul, panta fundului transeii, natura
terenului, daca imbinarile sunt corect executate,respectandu-se prevederile
proiectului si anormativelor in vigoare.

Incercarea de etanseitate la presiune la rece s-a efectuat la portiune
<200 m la care au fost montatetoate armaturile.

Portiunea de conducta verificata a fost acoperita cu un strat de cca.
30 cm pamant, lasandu-selibere imbinarile.
N u m e P r e n u m e F c t . S e m
n a t
RESP. CTC:................................. ................................ ........................... ...........
SEF SANTIER: ................................. ................................ ........................... .....
SEF PCT. LUCRU: ................................. ................................ ...........................
BENEFICIAR: .................................................................. ................
............. ............................ _______________________

10 kgf / ). dar nu mai putin de60 de minute. dar cel putin 10 bar (cca.5 x presiunea de regim. **) Conductele se vor mentine sub presiune timpul necesar verificarii tuturor traseelor si imbinarilor. presiunea de incercare va fi 1. * * * *) S e v a i n d i c a i n s t r u c t i u n e a s a u pr e s c r i p t i a t e h n i c a . 6 kgf / ) va fi egala cu 2 x presiunea de regim indicata in proiect. Se vor monta manometre la ambele capete ale tronsonului supus incercarii pe ramificatiidin tevi de ½ “ ÷ 1”. La retelele in care se realizeaza presiunea de serviciu> 6 bar.10 . Formular Cod: F – 4. 2 bar la 15 min pana la realizarea presiunii de incercare. Intr-un interval de 60 de minute nu se admite scaderea presiunii cu mai mult de 10 % din presiunea de incercare. nefiind admise pompe centrifuge. in conformitate cu prevederile normativului 1 22 / 99. ***)Presiunea in conducte se va realiza cu o pompa de mana cu piston.*)Presiunea de incercare la etanseitate la conductele de apa pentru retelele la care presiunile de serviciu sunt <de 6 bar (cca. Ridicarea presiuniiincepand de la 5 barse va face treptat ridicand cu cca.27 .