You are on page 1of 56

PEMBENTUKAN KATA

BAHASA MELAYU
Oleh:
Pn. Sarimah binti Ahmad
Jabatan Pengajian Melayu
IPG Kampus Perempuan Melayu,
Melaka
1

• Catatkan perkataan-perkataan
yang terdapat dalam lagu in
i

2

SEMAK

3

Bentuk Kata

Kata
Tunggal

Kata
Terbitan

Kata
Majmuk

Kata
Ganda

4

PEMBENTUKAN KATAPROSES
PROSES
PROSES
PROSES

PENGIMBUHAN
PEMAJMUKAN
PENGGANDAAN
PENGAKRONIMAN

5

PROSES PEMAJMUKAN • proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu • dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain. 6 .

Jenis kelompok Rangkai kata bebas Contoh kata majmuk biru laut terima kasih kapal terbang merah muda tengah hari program tentatif perdana menteri naib canselor penolong pendaftar Istilah khusus garis pusat segi tiga hak milik reka bentuk kertas kerja kanta tangan batu kapur kemas kini atur cara Maksud kiasan buah hati makan angin ringan tulang anak emas manis mulut bulan madu kaki bangku buaya darat mata keranjang 7 .

KATA MAJMUK YANGTELAH MANTAP antarabangsa beritahu bumiputera olahraga suruhanjaya matahari tandatangan setiausaha tanggungjawab jawatankuasa kakitangan warganegara sukarela kerjasama pesuruhjaya 8 .

kepada sukacita. peribahasa. kenapa 9 .bagaimana. hari bulan daripada. 74) Contoh: - peribadi. walhal . dukacita apabila. manakala. padahal.Terdapat sejumlah perkataan yang bukan kata majmuk yang tergolong dalam kata tertentu tetapi lazimnya dieja bercantum. kadangkala. apakala. barangkali. (TD ms.Kekecualiaan . darihal. dinihari.

PENGIMBUHAN KATA MAJMUK Kata majmuk yang menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja campur aduk temu bual bercampur aduk ambil alih ditemu bual mengambil alih daya serapan daya serap Kata majmuk yang menerima imbuhan apitan campur aduk satu padu mencampuradukan ambil alih pengambilalihan menyatupadukan diurusniagakan urus niaga 10 .

PENGGANDAAN 11 .

PROSES PENGGANDAAN • penuh • separa • berentak 12 .

PENGGANDAAN PENUH (MENYELURUH)  kesemua kata dasar itu diulang tanpa perubahan  CONTOH: bunga bunga-bunga rajin rajin-rajin makan makan-makan ketua Ketua-ketua 13 .

• Vokal dalam bentuk gandaan itu mengalami proses pelemahan menjadikannya vokal e pepet.PENGGANDAAN SEPARA KATA DASAR • proses menggandakan sebahagian kata dasar sahaja • Kata dasar boleh merupakan kata tunggal atau kata terbitan. 14 . • dilakukan di hadapan atau di belakang kata dasar. • Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar tunggal lazimnya melibatkan pengulangan suku kata pertamanya dan letak gandaannya pada bahagian hadapan kata dasar.

Contoh: laki lalaki lelaki rambut rarambut rerambut siku sisiku sesiku 15 .

PENGGANDAAN SEPARA KATA BERIMBUHAN • hanya menggandakan kata dasar utama dan tidak melibatkan imbuhannya sekali • Bentuk gandaan itu boleh terletak di bahagian belakang kata dasar atau di bahagian hadapan kata dasar • Contoh: berlari berlari-lari mencari mencari-cari bantu bantu-membantu tolong tolong-menolong 16 .

PENGGANDAAN BERENTAK • proses yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu • Seluruh kata dasar digandakan dan bunyibunyi tertentu diulang atau diubah • Ada tiga jenis penggandaan berentak: i. bebas. penggandaan berentak pengulangan vokal ii. pengulangan konsonan iii. 17 .

Jenis penggandaan berentak pengulangan sayur-mayur vokal Contoh kuih-muih lauk-pauk pengulangan gunung-ganang bolak-balik kayu-kayan konsonan berentak bebas lintang-pukang anak-pinak huru-hara 18 .

PENGGANDAAN KATA MAJMUK • melibatkan penggandaan unsur pertama kata sahaja. • Contohnya: alat tulis alat-alat tulis kapal terbang kapal-kapal terbang 19 .

PENGGANDAAN KATA MAJMUK YANG TELAH MANTAP • penggandaan melibatkan seluruh kata • Contohnya: setiausaha setiausaha-setiausaha jawatankuasa jawatankuasa-jawatankuasa 20 .

teranggukangguk perbuatan yang berpanjangan berangan-angan. teringat-ingat.MAKNA KATA GANDA Makna Perbuatan berulang Contoh kata ganda bertalu-talu. menariknarik. mengharu-birukan 21 . tertunggu-tunggu perbuatan bersungguhsungguh bercerai-berai. bertungkus-lumus.

• Contohnya: Bernama – Berita Nasional Malaysia kugiran .kumpulan gitar rancak 22 .PROSES PENGAKRONIMAN • satu proses pemendekan dan penggabungan untuk membentuk kata.

Haji keseluruhannya ditulis dengan MAS .CARA PENULISAN KATA AKRONIM Cara Contoh Gabungan beberapa huruf awal LUTH – Lembaga Urusan Tabung rangkai kata yang disingkatkan. Malaysia 23 .Malaysia Airline System huruf besar jika kata nama ABIM.Angkatan Belia Islam khas.

CARA PENULISAN KATA AKRONIM Cantuman huruf dan suku kata sejumlah perkataan. oleh itu.Perusahaan Otomobil Nasional Mara . Kata akronim jenis ini juga membentuk kata nama khas.Institut Tadbir Awam Negara 24 .Majlis Amanah Rakyat Intan . ejaannya bermula dengan huruf besar Proton .

jika bukan purata – pukul rata kata nama khas.CARA PENULISAN KATA AKRONIM Gabungan huruf awal dan/atau tabika – taman bimbingan kanaksuku kata ditulis dengan huruf kanak kecil keseluruhannya. pawagam – panggung wayang gambar 25 .

PROSES PENGIMBUHAN • • • • AWALAN AKHIRAN APITAN SISIPAN 26 .

IMBUHAN AWALAN imbuhan contoh perkataan Awalan memewarna berberjuang terterbaik sesebaik pepelakon praprasejarah jurujuruterbang antiantipengganas praprasekolah 27 .

IMBUHAN AKHIRAN imbuhan contoh perkataan Akhiran -i akhiri -an senyuman -man budiman -kan tinggikan -wan hartawan -isme nasionalisme -at hadirat 28 .

IMBUHAN APITAN imbuhan apitan contoh ke-…-an pe-…-an me-…-kan di-…-kan menge-…-kan me-…-kan mem-…-i perkataan kemajuan perasaan memainkan dibiarkan mengepinkan memainkan mempercayai 29 .

IMBUHAN SISIPAN imbuhan contoh perkataan sisipan -erserabut -eltelunjuk -emsemerbak 30 .

....-an peR-..IMBUHAN KATA NAMA AWALAN AKHIRAN APITAN SISIPAN peNpepeRkejuru- -an peN-.-an ke-..-an -el-em-er- 31 ...-an pe-.

-an beR-......-an di-…-kan meN-...-kan mempeR-…-i ke-…-an dipeR-…-kan dipeR-…-i -el-em-er- 32 .-kan beR-..IMBUHAN KATA KERJA AWALAN AKHIRAN APITAN SISIPAN meNbeRteRdimempeRdipeR- -kan -i meN-.-i di-…-i mempeR-..

.IMBUHAN KATA ADJEKTIF AWALAN APITAN SISIPAN terse- ke-.-an -el-em-er-in- 33 ..

Kekeliruan 34 .

MENCINTAI DAN MENCANGKUL 1.*Oleh sebab Suraya sangat menyintai suaminya. 2. 35 . *Pak Kamal sedang menyangkul tanah di kebun sayurnya. dia sanggup melakukan apa-apa sahaja.

•Bagi ayat di atas. kata dasar yang bermula dengan huruf c akan dikekalkan hurufnya •contohnya. mencari. Pak Kamal sedang mencangkul tanah di kebun sayurnya.. dan mencegah.Huraian • Berpandukan aturan penerbitan kata kerja dengan imbuhan meN-. kesalahan berlaku apabila huruf c digantikan dengan ny sehingga menerbitkan bentuk yang tidak tepat.. • Ayat yang betul adalah seperti yang berikut: 1. dia sanggup melakukan apa-apa sahaja.. mencantas. Oleh sebab Suraya sangat mencintai suaminya. 2. mencuba. 36 .

*Pengembala itu sedang melihat kambingnya meragut rumput.PENGEMBALA ATAU PENGGEMBALA 1. 37 . *Budak lelaki itu mengembala lembu di sebuah ladang. 2.

2.Huraian Bagi kata dasar yang bermula dengan huruf g. penggali... apabila diimbuhkan dengan awalan peN-. 38 . huruf g tersebut tidak digugurkan. dan menggulai. Budak lelaki itu menggembala lembu di sebuah ladang. menggamit.. contohnya. dan meN-. pengganas. ayat di atas perlu dibetulkan seperti ayat di bawah: 1. Oleh sebab itu..Penggembala itu sedang melihat kambingnya meragut rumput.

*Gadis itu memberitahu perkara itu kepada ibunya. 2.*Pelajar yang memberitahukan gurunya hal itu telah dipanggil.MEMBERITAHU DAN MEMBERITAHUKAN 1. 39 .

objeknya mestilah sesuatu perkara yang dapat menjawab persoalan apa. terdapat kedua-dua perkataan tersebut. Pelajar yang memberitahu gurunya tentang hal itu telah dipanggil 40 . manakala selepas memberitahukan.  Selepas memberitahu. 2. iaitu memberitahu dan memberitahukan. objeknya mestilah sesuatu yang bernyawa untuk menjawab persoalan siapa. Dalam bahasa Melayu. Ayat-ayat tersebut dapat dibetulkan seperti yang berikut: 1.  Ayat-ayat di atas tidak tepat kerana kesalahan objek yang mengikuti kata kerja transitif tersebut.  Kedua-duanya merupakan kata kerja transitif dan memerlukan objek atau penyambutnya. Gadis itu memberitahukan perkara itu kepada ibunya.

MENEMUI DAN MENEMUKAN •*Samad telah menemui kad pengenalannya yang hilang di dalam bilik tidur. •*Kad pengenalan Samad yang hilang telah ditemuinya di dalam bilik tidur. 41 . •*Kawan lama Samad akan ditemukannya di pusat belibelah. •*Samad akan menemukan kawan lamanya di pusat beli-belah.

Huraian: Ayat-ayat di atas salah kerana kata kerja menemui bermaksud “bertemu dengan” sementara menemukan pula bermaksud “berjumpa dengan sesuatu yang dicari”. •Samad akan menemui kawan lamanya di pusat belibelah. hilang telah •Kawan lama Samad akan ditemuinya di pusat beli-belah. •Kad pengenalan Samad yang ditemukannya di dalam bilik tidur. 42 . •Samad telah menemukan kad pengenalannya yang hilang di dalam bilik tidur.

Pak Yusuf memagari rumahnya dengan buluh.MEMAGAR. 43 . MEMAGARI DAN MEMAGARKAN Pak Yusuf memagar buluh di sekeliling rumahnya. Buluh memagarkan rumah Pak Yusuf.

• Huraian: • Ketiga-tiga ayat di atas salah penggunaan imbuhannya • memagar bermaksud “memasang pagar” • memagari bermaksud “berada di sekeliling sebagai pagar pada” • memagarkan bermaksud “menggunakan sesuatu sebagai pagar”. 44 .

• Pak Yusuf memagar rumahnya dengan buluh. 45 .Oleh itu. ayat-ayat di atas boleh diperbetul seperti yang di bawah: •Pak Yusuf memagarkan buluh di sekeliling rumahnya. • Buluh memagari rumah Pak Yusuf.

MENAMAKAN DAN MENAMAI Encik Wong menamakan anaknya John. Encik Wong menamai John kepada anaknya. 46 .

47 . • Encik Wong menamai anaknya John. • Encik Wong menamakan John kepada anaknya.• Huraian: • Kedua-dua ayat di atas salah penggunaan imbuhannya kerana menamakan bermaksud “memberikan sesuatu nama kepada seseorang” sementara menamai bermaksud “memberi seseorang suatu nama”.

peR-…-an --.menanti (bernanti) ----.memeriksa (berperiksa) ----.…-an ---berasal daripada bentuk kata kerja berimbuhan meN-…-i/-kan Contoh: perlumbaan ----.peN.berasal daripada bentuk kata kerja berawalan beRKNT ---.berbual (membual) pergaduhan ----.PeN-…-an atau peR-…-an KNT ---.berlumba (melumba) perbualan ----.berhenti (menghenti) penarikan pelaksanaan penyampaian pemeriksaan penantian pelantikan pelucutan ----.menarik (bertarik) ----.melantik (berlantik) ----.menyampaikan (bersampaikan) ----.melaksanakan (berlaksana) ----.melucut (berlucut 48 .bergaduh (menggaduh) perhentian ----.

•Pada pelihatan saya. 49 . •Penglihatan datuk saya semakin baik setelah menjalani pembedahan selaput mata. beliau merupakan calon yang paling layak untuk menyandang jawatan itu. •Pelibatan kaum belia dalam pembangunan luar bandar semakin meningkat dari setahun ke setahun.Penglibatan dan Pelibatan Penglihatan dan Pelihatan •Penglibatan sukarelawan Malaysia dalam kerja mencari dan menyelamatkan mangsa gempa bumi di Jawa Tengah telah mendapat pujian penduduk tempatan.

• Perkataan “penglibatan” dan “penglihatan” merupakan bentuk yang mantap dan digunakan secara meluas •Perkataan “pelibatan” dan”pelihatan” dianggap betul dari segi rumus tatabahasa walaupun jarang-jarang digunakan.Huraian •Kedua-dua bentuk imbuhan peN-…-an di atas adalah betul dari segi tatabahasa dan boleh digunakan secara bertukar ganti dalam ayat. 50 .

51 . •Perletakan batu asas di pusat pelancongan itu telah disempurnakan oleh YAB Menteri Besar semalam.Perlantikan atau Pelantikan •Encik Muhammad telah menerima surat perlantikan sebagai pengurus syarikat perabot itu. •Berita perlucutan jawatan pengerusi syarikat multinasional itu telah diumumkan tengah hari tadi. •Perlaksanaan program pembangunan luar bandar telah banyak membantu meningkatkan taraf hidup penduduk.

perkataan “bergaduh” boleh menerima imbuhan peR-…-an menjadi pergaduhan. •Oleh sebab itu. perletakan. Contohnya. tidak wujud bentuk kata nama perlantikan. “berlaksana”. 52 .akan membentuk kata nama terbitan peN-…-an. • Hal ini demikian kerana tidak terdapat perkataan “berlantik”.akan membentuk kata nama terbitan peR-…an. dan perlucutan. •Manakala imbuhan meN. dan “berlucut”. perlaksanaan. “berletak”.Huraian •Imbuhan beR.

4. Kebanyakkan ahli sukan di negara ini kurang menguasai aspek sains sukan. 2. Ayah dimasakan oleh ibu rendang daging. 53 .PEMBALAKAN ATAU PEMBALAKKAN 1. 3.Sektor pembalakkan merupakan satu sektor penting di negara ini. Ibu bapa saya sering mengalakan saya agar belajar bersungguh-sunguh.

kata dasar galak menerima apitan meN-…kan • Dalam ayat 4. •Dalam ayat 1. Bagi menyelesaikan masalah tersebut. kata dasar masak menerima apitan di-…kan seperti ayat-ayat yang berikut: 54 . kata dasar banyak diapitkan dengan apitan ke-…-an. •Dalam ayat 3.Huraian : •Masalah yang timbul dalam ayat yang dikemukakan di atas ialah penggunaan k atau kk. • Sementara itu. kita perlu memahami pembentukan kata terbitannya. pembalakan terhasil apabila apitan peN-…an diapitkan dengan kata dasar balak. dalam ayat 2.

• kata dasar yang menerima apitan meN-…-kan atau di-…-kan akan membentuk kata kerja terbitan. menggalakkan atau dimasakkan. kebanyakan . • Perkataan itu perlu ditukarkan kepada pembalakan . • penggunaan pembalakkan dan kebanyakkan menyalahi ejaan yang tepat.• semua kata dasar yang menerima apitan peN…-an atau ke-…-an akan membentuk kata nama terbitan. 55 .

SEKIAN 56 .