You are on page 1of 3

SNTFM

„CFR MARFA” SA

SMI
Evidenta gestiunii deseurilor
Instructiuni privind deseurile

Codul: F-1/IP446-deseuri
Editia/Revizia:
2/00
Nr. exemplar:

CFR Marfa/CZM/SO…………………
EVIDENTA GESTIUNII DESEURILOR
Agent economic: SNTFM „CFR Marfa” SA
Anul: .............................................
Tipul de deseu ............................. cod ................. (conform codificarii HG 856/2002)
Starea fizica:.................................
Unitatea de masura: ....................

CAPITOLUL 1
Generarea deseurilor
Nr.
crt.

Luna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total

Generate

Cantitatea de deseuri
din care:
valorificata
eliminata final

ramasa in stoc

CAPITOLUL 2
Stocarea provizorie, tratarea si transportul deseurilor
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Luna

Comp.

Stocare
Cantitatea Tipul1)

Cantitatea

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total

1/3

Tratare
Modul 2)

Scopul3)

Transport
Mijlocul4)
Destinatia5)

incinta acoperita RL = recipient din lemn A = altele 5)Destinatia DO = depozitul de gunoi al orasului/comunei. neacoperit VA = in vrac. valorificata conform Legii nr. 211/ 2011 1 Ianuarie 2 Februarie 3 Martie 4 Aprilie 5 Mai 6 Iunie 7 Iulie 8 August 9 Septembrie 10 Octombrie 11 Noiembrie 12 Decembrie Total 2/3 Agentul economic care efectueaza operatia de valorificare . autorizati P = utilizare materiala sau energetica in propria intreprindere VE = valorificare energetica prin agenti economici autorizati A = altele CAPITOLUL 3 Valorificarea deseurilor Nr. HP = halda proprie HC = halda industriala comuna I = incinerarea in scopul eliminarii Vr = valorificare prin agenti ec.SNTFM „CFR MARFA” SA SMI Evidenta gestiunii deseurilor Instructiuni privind deseurile 1)Tipul de stocare 2)Modul de tratare 3) Scopul tratarii RM = recipient metalic V = pentru valorificare CT = container transportabil CF = container fix TM = tratare mecanica TC = tratare chimica TMC = trat. exemplar: 4)Mijlocul de transport AS = autospeciale AN = auto nespeciale H = transport hidraulic CF = cale ferata A = altele VN = in vrac. Luna Cantitatea de deseu Operatia de valorificare.chimica TB = tratare biochimica D = deshidratare S = saci TT = tratare termica PD = platforma de deshidratare A = altele RP = recipient plastic BZ = bazin decantor E = in vederea eliminarii Codul: F-1/IP446-deseuri Editia/Revizia: 2/00 Nr. mecano. crt.

......... .............. exemplar: CAPITOLUL 4 Eliminarea deseurilor Nr... prenume..... semnatura) 3/3 ............... (nume....... crt. Luna Cantitatea de deseu eliminata Operatia de eliminare...... 211/2011 Agentul economic care efectueaza operatia de eliminare 1 Ianuarie 2 Februarie 3 Martie 4 Aprilie 5 Mai 6 Iunie 7 Iulie 8 August 9 Septembrie 10 Octombrie 11 Noiembrie 12 Decembrie Total Intocmit......SNTFM „CFR MARFA” SA SMI Evidenta gestiunii deseurilor Instructiuni privind deseurile Codul: F-1/IP446-deseuri Editia/Revizia: 2/00 Nr. Data ultimei actualizari ........... conform Legii nr......