You are on page 1of 4

CURRICULUM VITAE

Sekolah :SEKOLAH KEBANGSAAN DESA BAKTI
FOTO
Daerah :TEMERLOH
Negeri :PAHANG

1.

BUTIR PERIBADI

1.1

Nama Seperti Dalam Kad Pengenalan :NOR HALIMATON BINI KAMARUDIN

1.2

Nombor Kad Pengenalan :(a) Lama : -

1.3

Tarikh Lahir: 21 JULAI 1982 Jantina(L/P) :PEREMPUAN

1.4

Taraf Perkahwinan :BERKAHWIN

1.5

Nama WarisTerdekat :HELMI RIZA BIN ADNAN

1.6

Alamat Rumah / Tetap :NO. 26, TAMAN CHATIN INDAH, 28400 MENTAKAB, PAHANG.

1.7

No. Telefon : (R)09-277 0262

1.8

Emel : maton80@yahoo.com

2.

BUTIR PERKHIDMATAN

2.1

Nombor Fail Peribadi JPN :TIADA

2.2

Skim Perkhidmatan :SSM

2.3

Tarikh Lantikan Pertama :02 JANUARI 2013

2.4

Tarikh Pengesahan Lantikan Pertama :02 JANUARI 2014

2.5

Tarikh Lantikan ke Jawatan Hakiki Sekarang :02 JANUARI 2013

2.6

Tarikh Pengesahan Jawatan Hakiki Sekarang : 02 JANUARI 2014

2.7

Tarikh Kenaikan Pangkat ke Jawatan Sekarang :-

2.8

Tarikh Pengesahan Kenaikan Pangkat ke Jawatan Sekarang :-

2.9

Gelaran Jawatan Sekarang :PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH

2.10

Tarikh Bersara :21 JULAI 2042

3.

KELULUSAN AKADEMIK
Bil.
1.
2.

b) Baru :820721-06-5044

(Hubungan): SUAMI

H/P):019-954 4246

KelulusanAkademik
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)
IJAZAH SARJANA MUDA KEPUJIAN BIOTEKNOLOGI

Gred Hakiki :DG 41

TahunDiperolehi
1999
2004

1

1. ARTIKEL. KELULUSAN IKHTISAS Bil. MENTAKAB Jawatan Tempoh (Dari– Hingga) GSTT (DC41) 2008-2009 GSTT (DC41) 2010-2012 GST (DG41) 2013. JURNAL DAN MODUL YANG TELAH DITERBITKAN / DIBINA SEMENJAK LIMA TAHUN KEBELAKANGAN : SENARAIKAN MENGIKUT PERINGKAT (ANTARABANGSA. NEGERI DAN DAERAH) Bil. KEBANGSAAN. 2. Nama Institusi / Jabatan dan Lokasi (Bandar atau Luar Bandar) SMK ABU BAKAR. TEMERLOH SK DESA BAKTI. 5. TahunDiperolehi 2012 PENGALAMAN BERTUGAS SEJAK MULA BERKHIDMAT SEBAGAI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN Bil. 3. 6. MENTAKAB SK DESA BAKTI.KINI SILA TANDAKAN (√) PADA RUANG BERKENAAN MENGENAI TAHAP PENGETAHUAN TENTANG KOMPUTER Perkara TidakTahu PemprosesanPerkataan (Word Processing) Pangkalan Data (Data Base) LembaranKerja (Spread Sheet) PersembahanMenggunakanKomputer (Power Point) Aplikasi Internet 7. Nama Buku / Bahan Bacaan (tajuk) Yang Telah Diterbitkan Peringkat Tahun Diterbitkan 2 . 1.4. KelulusanIkhtisas DIPLOMA PERGURUAN (KPLI-KDC) PENDIDIKAN KHAS TahuSedikit Tahu Sederhana Mahir √ √ √ √ √ NYATAKAN BUKU.

BENGKEL. SEMINAR. KEBANGSAAN. SENARAIKAN MENGIKUT PENYERTAAN (ANTARABANGSA. NEGERI DAN DAERAH) Bil. Tajuk Kursus / Seminar / Bengkel & Penganjur Tugas&Peringkat Tarikh 3 . SENARAIKAN MENGIKUT PENYERTAAN (ANTARABANGSA. 9. NYATAKAN PROGRAM LATIHAN DARI TAHUN 2012 (KURSUS. PERSIDANGAN DAN LAIN-LAIN) YANG TELAH DIIKUTI SEBAGAI PESERTA SEMENJAK LIMA TAHUN KEBELAKANGAN.8. NEGERI DAN DAERAH) Bil. Tajuk Kursus / Seminar / Bengkel & Penganjur Peringkat Tarikh NYATAKAN CERAMAH / KURSUS / SEMINAR / BENGKEL / PERSIDANGAN YANG TELAH DISERTAI SEBAGAI PEMBENTANG KERTAS KERJA / PENCERAMAH / FASILITATOR DARI TAHUN 2012. KEBANGSAAN.

12. Tahun Darjah Kebesaran / Surat Kepujian / Penghargaan Daripada Tahun NYATAKAN KEGIATAN DAN SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI SEPERTI SUKAN / PERTUBUHAN / SUMBANGAN KREATIF DI PERINGKAT ANTARABANGSA / KEBANGSAAN / JABATAN / DAERAH / BAHAGIAN / UNIT TAMAN PERUMAHAN / KAMPUNG YANG MENDATANGKAN FAEDAH KEPADA INSTITUSI / MASYARAKAT / NEGARA SEMENJAK LIMA TAHUN KEBELAKANGAN Bil. Pencapaian Tahun Peringkat 4 .10. Tugas&Peringkat NYATAKAN DARJAH KEBESARAN / SURAT KEPUJIAN / PENGHARGAAN YANG PERNAH DITERIMA Bil. 11. NYATAKAN KESATUAN / PERTUBUHAN / PERSATUAN YANG DISERTAI DARI TAHUN 2012 Bil. 13. Kesatuan / Pertubuhan / Persatuan SenaraiKegiatan / Aktiviti / Sumbangan Jawatan Peringkat KEJAYAAN-KEJAYAAN SEKOLAH YANG SEDANG DAN PERNAH DIPIMPIN (sejak 2012) Bil.