You are on page 1of 4

Infiintarea unui cabinet

medical
Cojocaru Iulian

An 4,Grupa 4,AMG Bacau

Un cabinet medical este un spatiu unde se acorda
asistenta
medicala sau mai poate fi definit ca o unitate
medicala care
intruneste condiţiile prevazute de reglementarile in
vigoare
pentru a fi autorizata sa acorde ingijiri medicale in
regim de
ambulator.
Dupa modul de infiintare ,exista doua categorii de
unitati medicale:
-cabinete medicale fara personalitate juridica,care pot
fi inffintate de medici:de exmplu:cabinete medicale
individuale,cabinete medicale grupate si cabinete
medicale asociate
-cabinele medicale cu personalitate juridica:de
exemplu:unitati medico-sanitare,cabinete medicale
organizate in structura organizatiilor de drept privat
fara scop patrimonial.
Pentru intiintarea unei unitati medicale private

Indiferent de forma de înfiinţare şi funcţionare a .Actul de infiintare a cabinetelor medicale este certificatul de inregistrare in Registrul unic al Cabinetelor Medicale. In acelasi spatiu cu destinatia de cabinet medical nu pot fi infiintate mai mult de doua cabinete .supraspecializate si competentele definite conform normelor legale in vigoare Societatile comerciale trebuie sa aiba obiect de activitate unic.care se intocmeste de catre DSPMB 5.Spatiul sau Locatia : Activitatea medicala se desfasoara intr-o locatie avizata si acreditata ca atare de catre forurile competente .Obiectul de activitate: Unitatile medicale sunt avizate sa desfasoare activitati medicale in specialitati medicale.supraspecializarile si competentele dobandite.este necesara precizarea urmatoarelor elemente: 1. 4. 2.Solicitantul trebuie sa prezinte dovada detinerii legale a spatiului care urmeaza sa functioneze cabinetul medical.Medicul este liber sa isi schimbe forma de exercitare a profesiunii sau sa isi modifice obiectul de activitate al cabinetului in functie de specialitatile .constand in furnizarea de servicii medicale. 3.cu sau fara activitati conexe acestora.Cabinete medicale fara personalitate juridica se pot infiinta si vor furniza servicii medicale numai in specialitatile si competentele medicului titular sau ale asociatiilor.

cabinetelor medicale. activitatea în cadrul acestor unităţi medicale se va organiza şi se va desfăşura cu respectarea următoarelor principii fundamentale: a) au dreptul să lucreze în cabinetele medicale medici şi personal medical autorizat. b) medicului i se vor respecta independenţa profesională şi dreptul de iniţiativă. e) în cabinetul medical se vor desfăşura numai acele activităţi pentru care a fost autorizat cabinetul medical f) soluţionarea litigiilor legate de exercitarea profesiei de medic este de competenţa comisiei de litigii din cadrul Colegiului Medicilor din România. d) activitatea medicală se desfăşoară conform reglementărilor în vigoare. c) raporturile de subordonare privesc doar aspectele legate de organizarea funcţională şi administrativă a unităţii medicale. Reguli de functionare a cabinetului medical (I) Elaborarea și însușirea unor principiiși valori privind cultura organizației Programarea orelor de consultatie si eventual a orelor pentru rezolvarea unor urgente solicitate de pacienti. . ordinea interioară şi de disciplina la locul de muncă. Regulamentului Colegiului Medicilor din România şi Codului de deontologie medicală.

Evitarea infectiilor asociate actului medical prin respectarea normelor de igiena.Respectarea programului. . Stabilirea planurilor de plata a ingrijirilor oferite consumatorilor. Mentinerea performantei serviciului medical prin formarea si dezvoltarea personalului in raport cu nevoile. Reguli de functionare a cabinetului medical (II) Limitarea ariilor de practica in concordanta cu specializarea obtinuta de fiecare medic Inlocuirea unui medic care nu este disponibil de catre un alt membru al echipei. Stabilirea unui numar de pacienti care pot fi rezolvati in conditii optime intr-o perioada de timp.