You are on page 1of 1

Declaraţie de confomitate

Nr: 1049
Noi,

S.C.General-Security.S.R.L
Cluj-Napoca, J12/1732/1998
Str. Avram Iancu nr 36
asigurăm, garantăm si declarăm pe propria răspundere, conform
prevederilor art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul
produselor şi servicilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea
muncii şi protecţia mediului, că produsele:
MTX 7010IR, MTX 1030IR, MTX 7030IR, MTX 7032IR, MTX 1200HQ,
MTX 1000HQ, MTX 960H-WDR, MTX 900HQ, MTX 1200IR, MTX
1000IR, MTX 1212VIR, MTX 1000DIR, MTX D603, MTX IR603,
700DIR, 701DIR
la care se referă această declaraţie nu pun în pericol viaţa, sănătatea,
securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului şi sunt în
conformitate cu:
SR EN 60950 + A1 :1996; SR EN 60950 + A1 :1996/A2 1997; SR EN + A1 :1996/A3 :1997;
STAS 12318/1-85; ST AS 6535-83; STAS6692-83; SR EN 60068-2-1; SR CEI
60038+A1/C1/1997/C1/1998; EN 55022/A1:2000; EN 61000-2-1/A14:2000; EN 61000-33/A1:2001; EN 55024:2000; EN 60950:2000.

Produsele corespund documentaţiilor de execuţie ale fabricantului şi sunt
în conformitate cu standardele europene ISO / IEC 22 şi EN 45014 emise de
laboratoarele autorizate şi declaraţiei de conformitate a producătorului.

Dpl.Ing. BOGOS Dan
Cluj-Napoca

12.09.2013