You are on page 1of 8

UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS 

Fakulteti i Shkencave të Zbatuara

Programi Studimor: Ndërtimtari
Lënda: Mbrojtja Ne Pune Ne Ndertimtari

Mësimdhënësi:
Studenti:
Prof.Dr.Sulejman Meta
Arben Ajredini

Tetovë 2014

mirpo pas disa javësh hulumtimi kishin ardhur në përfundim se shkaktar kryesor i zjarrit kishte qenë pakujdesia e të punësuarve në atë fabrikë. të cilët janë vënë në veprim të menjëhershëm për vënien nën kontroll të situatës. Pas alarmit të dhënë në vendgjarje kanë mberritur forca të shumta zjarrefikëse dhe të policisë. Zjarri është paraqitur në një sallë në të cilën ka pasur mbi 100 fuci të mbushura me benzinë që është hsfrytëzuar për disa nga makinat e fabrikës. Menjëhere më pas ka njoftuar policine dhe punonjësit që ndodheshin aty. Në këtë punim seminarik do të përshkruajmë arsyen e paraqitjes sq zjarrit dhe masat të cila do të duhej të merren për mosparaqitjen e rasteve të këtilla ku si pasojë mund të ketë dëme të mëdhan materiale dhe mbi të gjitha rezikohet edhe jeta e njeriut.HYRJE Në këtë punim si temë shqyrtimi këemi zgjedhur një rast për të cilin pata rastin ta dëgjoj në një program televiziv për pasojat dhe mënyeat e mbrojtjes dhe parandalimin e përsëritjes së rasteve të këtilla. punonjës i hëkurudhës rreth orëve të mëngjësit i cili ka parë të dilnin flakë në anën e pasme të. dhe si pasoj ishin lënduardisa punëtor të fabrikës. Sic tregonte pronari i fabrikës dëmi ishte shumë i madh dhe kalonte shifren mbi 2 mil euro. . Bëhet fjalë për një rast i cili ka ndodhur ne Shqipëri kur një një fabrikë amerikane për prodhimin e paisjeve hidrosanitare dhe materialeve të ndërtimit e kapluan flakë të mëdha zjerri. SHKAKU I PARAQITJE SE ZJARRIT Ditën kur kishte ndodhur ngjarja arsyet e shkaktimit të zjarit nuk diheshin saktësisht. Zjarri është konstatuar së pari nga një fabrikës.

ne te cilin kishin hedhur mbeturina te shytura me benzene.dhe material nga goma te cilat e kane nxitur edhe me teper perhapjen e shpejte te zjarrit.Edhe pse ne vendin e ngjarjes kane qene dhjetra zjarrfikes.Njeri nga punetoret e fabrikes ka pire duhan brenda ne ambientet e salles ne fjale gje kjo per te cilen pronari I fabrikes tregon se puntori nuk I kan respektuar rregullat pasi qe sic tregonte ai ishte e ndaluar pirja e duhanit ne at sale.Puntori I cili ka treguar pakujdesin e tij ka pire duhan pa menduat fare kishte hedhur mbetjen e duhanit ne nje nga vendet per hedhjen e mbeturinave.ka qene e veshtire per te vene flaket nen kontroll. .Makinat e fabrikes.Sic kishin treguar dheshmitaret flaket e zjarrit per disa caste kishin mbuluar tere sallen. PERHAPJA E ZJARRIT Zjarri ishte shperndar ne menyr te menjehershme duke shkrumbuar dy kate te ndertesese Brenda pak oreve.

Permasat e medha te zjarrit kane bere qe ne vendngjarje te shkojne edhe forca te shumta pilicie dhe nje ambulance.Zjarri ka shkaktuar deme te medha qe vlersohen ne sia miliona euro.per shkak se kufizohej me pak metra me dy prej pikave te shitjes me shumice te gazit.i nxisnin edhe me teper flaket.por ato ishin perhapur me shpejtesi ne nje rreze prej afro kater mije metra katror. Filimisht kur pane flaken dhe tymin qe kishte mbuluar qiellin.te gjithe punonjes te fabrikes se pajisjeve hidrosanitare.paniku ka qene i madhe sodomos tek banoret e zones qe rrezikoheshin nga flaket.per shkak se matrialet hidrosanitare qe gjendeshin ne object.Disa nga to kane mare lendime nga flaket dhe tymi.mirepo shume shpejt u kuptua se nuk kishte pasi qe me te shpejte ishin evakuuar.qe mund te perbenin nje problem serioz. RREZIKU Flaket e zjarrit kishin rrezikuar dhe ndertesat ngjitur me magazinen qe u shkrumbua nga flaket dhe ndodhej afer nje stacioni elektrik keshtu qe punonjesit e stacionit elektrit kishin .nese do te perfshiheshin nga flaket.Mesohet se ne godine ishin 40 persona. EVAKUIMI Me te mberritur ne vendin e ngjarjes punonjesit e zjarrfikesve kane evakuuar punonjesit e fabrikes.Zjarri ka perfshir fillimisht magazine e shoqeris.Zjarri ka patur rrezikshmeri teper te laret.nuk e dinin nese brenda asaj sale te cilen me se pari ishte hapur zjarri kishte puntor brenda.Nga zjarri jane demtuar dhe objektet e disa kompanive private qe ndodhen perreth vatres.

forcat zjarrfikese kishin arritur te vene me ne fund nen kontroll flaket gjigante qe pushtuan fabriken per prodhimin e mjeteve hidrosanitare. MBROJTJA Cdo individ eshte i obliguar qe me rastin e perdorimit te matrialeve te nxehtesise dhe llojeve tjera te energjise si dhe me rastin e perdorimit te materialeve tjera ndezese dhe ekspozimeve te veproje me kujdes me qellim te mbrojtjes se jetes se njerzeve dhe pasurise nga rreziku i paraqitjes se zjarrit.nderprere energjin elektrike jo vetem per fabriken por per gjithe zonen per arsye sigurie. Te gjitha vendet e punes ne te cilat ekziston rreziku i paraqitjes se zjarrit duhet te jene te pajisura me shenja dhe mjete mbrojtese. .te hartojne plane te mbrojtjes ne baze te vlersimit te shkalles se rrezikshmerise dhe jane te obliguar ti detyrojne puntoret ne respektinim e rregullave per mbrojtje. Pronaret jane te obliguar per marrjen e masave per mbrojtjen kunder zjarrit.Pas me shume se 8 oresh lufte me zjarrin.

Per parandalimin e rasteve te ketilla te zjarrit ne vendet e punes te gjithe pjesemarresit ne vendin e punes do te duhej te respektonin dhe te zbatonin rregullat per mbrojtjen e kunder zjarrit sic jane: -zbulimi dhe hulumtimi i rreziqeve nga fatkeqesit e zjarrit -parandalimi I fatkeqesive te zjarrit -vetembrojtja dhe ndihma ndaj te tjereve -aktivizimi I mjeteve mbrojtese .Te punesuarit duhet te jene te trajnuart per perdorim te drejte te mjeteve mbrojtese dhe ne raste emergjente te veprohet sipas planit per evakuim.

Ato duhet te vehen ne funksion permes aktivitetit te punedhenesit dhe punetorit dhe keshtu puntori eshte i obliguar ti respektoj masat e ndermara per siguri ne pune dhe mbrojtje te ambientit te punes pasi qe keto masa punetorin nuk e vene ne kurfare obligimi financiar. Projektet.ekzistojn edhe shume faktor tjere qe shkaktojne rreziqe mirepo duhet te behen nje organizim sa me i mire per mosparaqitjen apo parandalimin e ketyre rreziqeve. Zjarri nuk eshte faktor i vetem qe shkakton rrezikun ne vende te punes. Ne pune cdo here duhet ti kushtohet kujdes i vecante pajisjeve elektrike.per te gjitha llojet e ndertimeve. Siguria ne pune mbrojtja e shendetit te te punesuarve dhe e ambientit te punes eshte pjese perberse e organizmit te punes dhe e procesit te punes.kabllove.pasi qe pajisjet elektrike jane shkaktar me i shpeshte i zjarreve.perfshijne edhe projektin e mbrojtjes nga zjarrin dhe per . Gjitashtu punedhenesi duhet ta informoje puntorin per rreziqet e puneve te cilat do ti kryej ai.-te gjitha objektet duhet patjeter te jene te pajisura me shkallet emergjente -puna me zjarr te hapur dhe aparate per saldim mund te behet vetem ateher pasi jane te siguruar mjetet per shuarjen e tij -hyjret daljet dhe shkallet neper objekte duhet te jene gjithmone te hapura per kalim.dhe ne vendin e punes nese behet fjale per ndonje ndermarje me te madhe te ker alarme per lajmerimin e zjarrit.Gjithashtu duhet tu kushtohet kujdes i vecante materialeve te ndryshme qe lehte i kap zjarri qe ruhen neper depo.

shpetimin.ndertimi. .Dhe pergjjegjesi e cdo puntori eshte ti respektoj keta ligje dhe rregulla.rrjetit rrugor elektrik.Projektimi.si dhe me rregullat e percaktuara ne dispozita te vecanta.behen ne perputhje edhe me kerkesat e ketij ligji.ujesjelles-kanalizimeve etj.ndertesave.me normat dhe rregulloret dhe normat nderkombetare teknike.rikonstruksioni dhe venia ne shfrytezim e veprave dhe e objekteve te ndryshme.