You are on page 1of 20

Minja Bojani

IPKIN DIM

(Duodrama, ili...)

Lica:
Adam, jo ivahan za svojih skoro devedeset godina i uglaen ovjek koji solidno govori svatara-varijantu
zapadnobalkanskog jezika s primjetnim amerikim i njemakim naglaskom.
Eva, jo armantna skulptorica, no nepristojno je dami pominjati godine.

No je punog mjeseca u galeriji hotela bilo gdje na primorju. Izloba skulptura s postavkom jedanaest glava prirodne veliine
uraenih u bijelom poliesteru, meu kojima se istie proprsje ene sa naglaenim andjeoskim krilima. Amfiteatralno su
postavljene na crnim postamentima. Ambijentu su jo nune dvije crvene polufotelje na tokiima i klupski stoi. Kao i
muzika instrumentala koja dopire izvana... Konano, polumrak je u kome se nazire Adam. Sjedei u stolici vozika se izmeu
skulptura po kojima kucka metalnim tapom. Potom kljocne brava, bljesne svjetlo i ulazi Eva...

EVA (Zateeno)
Moj Boe!!!?
ADAM (Ravnoduno)
Previsoko je...
EVA
Ali, otkud vi tu, gospodine?!
ADAM
Pao s Marsa.
EVA
Nije mi do ale...
ADAM
Ni meni.
EVA
Jeste gost hotela?
ADAM
Gost sam ja i kod kue.
EVA
Zato ste ostali u galeriji?
ADAM
Da svedem raune s mrakom... I mjeseinom.
EVA
Manite jeftine ifre, gospodine! ao mi je, ja urim... Hoete izai?
ADAM
Neu! Ba uivam u ovom vaem sranju... Gluve pjesme.
EVA
Gluve pjesme?!
ADAM
Priznajem, ovi stalci su vam najbolji.
EVA

Vie pristojnosti vam ne bi bilo na odmet! (Nervozno pali cigaretu.) I, sad vas najljubaznije molim da napustite galeriju!
ADAM
Nipoto! Pae mi ova vaa naiva. Glava do glave... Zvee kao prazan ajnik.
EVA
ajnik!?... Ma, ko ste vi, uopte, gospodine?
ADAM
Onaj koga ste ovdje zakljuali dok je piao u toaletu... Prostata.
EVA
Gospodin Prostata?!
ADAM
Na vaem mjestu bio bih obazriviji, draga damo. Moda sam doao i da vas zaprosim... To bi vam bio etvrti brak!
EVA
Trei!...
ADAM
etvrti!
EVA
Uostalom, zato ja s neznancem i raspravljam? Hoete konano izai?!
ADAM
iv, ne!
(Uz jednu od skulptura zazvoni mobilni. Eva ga uzima, javlja se...)
EVA
Da, zaboravila sam ga ovde, uz glavu sedam mili... Pouriu, al' imam neki problem...Ma, objasniu ti kad siem... Pusa Kiki!
ADAM
Ki-ki-ki!? (Smije se.)
EVA
to je tu smeno?
ADAM
Kiki!... Slinavi Edip koji je veeras onako patetino otvorio izlobu.
EVA
I to to vi jo znate o tom oveku, a ja ne znam?
ADAM
Slinac koji je u vama konano naao mamu.
EVA
To je vae miljenje...
ADAM
...Kao i miljenje veine onih koji su veeras doli na otvaranje... Ustvari, niko vam, osim mene, ovo i nije pogledao. Svi su samo
piljili u tue perje i sendvie. Ogovarali se, tiskali pred kamere. Pa poput termita opustoili i vedski sto. Pie badava, takodje,
iskapili do zadnje i - utekli. Kao da bjee s groblja... Elitna umjetnost! I Kiki?... Nikad ni centa od tog ga-le-ri-sta neete vidjeti
draga damo! Kaite, kad ste zadnji put prodali neki rad?
EVA
to se to vas tie?
ADAM
Pa, moda sam ja pravi kupac.
EVA
Muterija za ovo moje sranje?!
ADAM
Sve je sranje osim pianja, mila damo.
EVA
Lepo od vas, zaista!. A, zato biste ba vi imali moju skulpturu?
ADAM
Iz iste samilosti... Recimo da ste dotakli samo dno, umjetnice...
EVA
Dno?!
ADAM
Duplo! Jer ste i veeras obuli duboke izme da sakrijete rupu na arapama, poto za nove nemate novaca. akalicom ste
upali i mrvice istroenog rua ticijan, da prekrijete svoje draesne usne...

EVA
akalicom?!
ADAM
Tono!.. Obukli ste potom i haljinu, kupljenu na buvljaku za tri eura. Istina, pokojnica je bila za dva broja vea. I u zrelim
godinama izlaete po jefitnim provincijskim hotelima. Kao akademski cvrak, da badava premostite zimu. Presreni i to vam
brkati ef sale stalno nudi dupli dezert i mjerka vae gladno dupe... Ba porazno!
EVA (Ve ljutito.)
E, sad mi je svega dosta, gospo'n upianko... Van, ili u da zovem obezbeenje!... Napolje! (Gura Adama sa stolicom prema
izlazu. On se hvata za jednu od skulptura koju obori skupa s postamentom. Eva zastaje, uspravlja skulpturu. )
ADAM
Zboga, zato se ljutite?... Kaalj i siromatvo ne mogu se skriti, gospoo umjetnice!
EVA
Baraba matora, uniti mi devetku!
ADAM
Ako, platiu.
EVA (Podrugljivo.)
Vi ete nekom platiti?!
ADAM
I suvim zlatom!... A i nije vam neki materijal. Smola i plastika, blaeni moj Leonardo! Od toga ste i dobili hronini bronhitis...
Plus vae puenje.
EVA
Moda matorac eli i da mu popuim?!
ADAM
Odavno je to kod mene opuak... I emu tolika srdba? Nije to nimalo damski. Mislite i na va ten!
EVA
Ma, ko ste vi, ovee?!
ADAM
Narodni heroj. (Namjerno obori jo jednu skulpturu.)
EVA (Podie skulpturu.)
Zbilja, ovo je da ovek naisto popizdi!... uj; narodni heroj?!... Luak, bre!
ADAM
I rezervni pukovnik!... A prije toga; saksofonist, skija, majstorski kandidat u ahu... Pa prvoborac, tuma, pijun, meetar na
berzi... Trgovac prakama za odrasle, kolekcionar, padobranac...
EVA
Mister Saksofon?
ADAM
Od djetinjstva. I sad je sa mnom spava, gore, u apartmanu... Trideset devete s njim sam i utekao iz Minhena... Spasavao mi je
ovu ludu tintaru...
EVA
Nijemac?
ADAM
I Kristov dunik... Moda i idov po majci. Ali nije nauno dokazano.
EVA
Indijana Dons!...Padobranac! I veeras vam se padobran ba ovde otvorio?
ADAM
Due od pola vijeka treniram ja za ovaj poasni skok.
EVA
A ta ja imam s tim nebeskim sportom?
ADAM
Za sad, nita. (tapom obori i treu skulpturu.)
EVA
Idiot! (Vraa skulpturu.) to da normalan ovek ini s matorom budalom?
ADAM
Ova matora budala jedinstven je kviz u kome vam je unaprijed osiguran glavni dobitak... Laka i sjajna zarada!
EVA
Bingo?!

ADAM
Vaa ansa milenijuma.
EVA
I u krevet da poem s vama? Hoete i to?!
ADAM
Boe sauvaj i hrem k'o traktor!... A i vi ste odavno mogli postati babuskara. U veselijim narodima i prabaka... Iskreno, takve
ba ne preferiram.
EVA
Opa, poeli smo i da se vreamo?!... Sluajte ovee, ja zbilja vie nemam ivaca, a ni vremena da se s vama tu nateem...
Izvolite van!
ADAM
Nateete? Ba ljubazno od vas... Stvarno, vi svoju zlatnu pticu neete noas da zgrabite za rep?!
EVA
Kasnim, ovee, na veeru! Prijatelji ekaju.
ADAM
Nemate prijatelja, uopte! Osim mene... Dakle, da ujem koliko ovo kota?
EVA
Ovo moje sranje?
ADAM
Da, ipkin dim... Sve glave kupujem.
EVA
Ba sve?! A, zato?
ADAM
Moda i da ih polupam. K'o uskrnja jaja... Sve da potucam, osim jedne.
EVA
Koje? (Sjeda.)
ADAM
Eee, to je moja tajna.
EVA
Prvo, nemate vi te novce... A tek ovo to me ve celu venost cimate!? Ni govora!
ADAM
Sve ima svoju cijenu, mila damo. Kao to i svaka roba nae svoju budalu... Koliko?
EVA
Nije na prodaju, ovee i zdraaa-vo! (Demonstrativno se die, dok Adam ponovo obara skulpturu. Ona ju podie.) Ba ste udav!
I mene ste nali?
ADAM
Ne, vi ste nali mene!... Ponavljam; koliko traite za ovih jedanaest punoglavaca? ek, ke, svejedno mi je. Samo recite!
EVA
O'ladite ovee! (Javi se na mobilni koji zazvoni.)...Da, Kiki duo, strpi se sekund, evo dooolziiim!
ADAM
Koliko?
EVA
Ma, lepo vam kaem i nemate vi te novce, pobogu, ovee!
ADAM (Vadi ekovnu karticu iz depa.)
A ovo? Na to vam ovo lii?
EVA
Kartica, pa to?
ADAM
Tek jedna iz moje zbirke. Junion benk Njujork! Zlatna... I ti e meni?!
EVA
Da, ja u tebi... A, otkad smo to nas dvoje na ti?
ADAM
Jo od prolog vijeka, ludo!
EVA (Sjeda.)
Al' se i astimo!... I ba iz Njujorka ova zapucao po moje tintare?

ADAM
Da, sa presjedanjem u Frankfurtu.
EVA
Ma vi ste elemenatrna nepogoda, gospodine!
ADAM
Zar nismo i dalje na ti?
EVA
Meni za to treba vremena...(Sjeda.) Dakle, narodni heroj, pa jo Amer, zapraio da kupi ovo moje sranje od smole? itav ipkin
dim... Ne blefirajte!
ADAM
Ti blefira!.. Pazarim sve do jedne!
EVA
Zato?
ADAM
Moda, i da umrem meu njima...
EVA
Primite moje sauee, unapred!
ADAM
Odavno i hodam na poek... Devet banki primaklo.
EVA
Priznajem, niko vam i ne bi dao te godine.
ADAM
Ne bih ni uzeo. Ali su i bez pitanja stigle.
EVA (Ustaje.)
Stvarno, muite me ovee.
ADAM
Dobro, pa idi na tu veeru, da tvoj Kiki vie ne eka cuclu. I zaboravi ovu staru kornjau koja je pola bijelog svijeta prela da
stigne na tvoju izlobu u ovom balkanskom upku. Mada je svijet, zbilja, postao selo veselo...
EVA
Veseo, kao pokajanje!
ADAM
Istina, im sam na internetu ugledao ovo tvoje...
EVA
...Sranje!
ADAM
Ma, samo sam se alio!... Tvoj ipkin dim zgrabio me otprve... Kao popodnevni san...
EVA
Samo vi sanjajte, ovee, ali bez mene!
ADAM
...Zato me moja tamna strana sunca, bie, i dovela ovdje. Moda u ba veeras tu da otegnem papke, dina umjetnice!?...
EVA
Pa, umrite! Vaa smrt, vaa stvar! Nemam nita protiv... Ali nije smrt na dugme.
ADAM
...A ni pet bajpasa u mojim grudima nisu vjeni... Ba sino sam usnio svoju sahranu.
EVA
San narodnog heroja s onog svijeta?!... Bajka! Sad ste i Egziperi?
ADAM
Sprda se, samo sprda sa neznancem... Znam, nema logike, ali ja sam etrdeset este zaista proglaen narodnim herojem.
Istina, zabunom...
EVA
...Jebo lud zbunjenog!
ADAM
...Zbilja, nee da saslua kako sam uoi krvave ofanzive svoje nove izme posudio ludom bombau koga je raznijela granata
pred vapskim bunkerom...
EVA

Pa vi ste jo i bomba!? Nemogue!...


ADAM
Sve je na ovom suludom svijetu mogue, mila damo!
EVA
I, kad konano nameravate da poginete?
ADAM
...Ustvari, kao i svi opjevani epski junaci, mogue da sam i ja tek solidan izdajnik. No moji su stoposto bili ubijeeni da sam
poginuo u toj ofanzivi. Ono, kad su nas vabe rasturili po bosanskim i crnogrskim vukojebinama... Neki su se suborci kleli i da
sam ak junaki pao...
EVA
U Holivudu!
ADAM
...Ima to u svim itankama za etvrti, stranica ezdeset etiri...
EVA
He, he, dragi moj bomba! alim, kad smo to uili, bila sam bolesna...
ADAM
...Dakle, te etrdeset tree, pao sam u ake vabama...
EVA
...Koji su vas potom, kao svog idova i pobegulju smestili u hotel s pet zvezdica! Ma, ne zanima me vaa bajka, ni pod razno!
ADAM
Nema ti pojma o ratu! To je samo krvava trgovina i nita vie... Bio sam dragocjen iv jezik.
EVA
ivi jezik na kiselo?!
ADAM
...I propjevao pod batinama, kao i svi junaci... Jer rat je i zbirka udesa, mila moja... Maja etrdeset pete, kao ivog kostura, iz
logora su me zgrabili Ameri. Pa nakljukali ljekovima, pothranili, preparirali, prefarbali...
EVA
Dakle, postali ste i punjena ptica?
ADAM
I njima sam jo vrijedio kao ivi jezik. Pa, svjedok i tuma. A, ostalo se u biografijama inae fuka...
EVA
Fuka?
ADAM
I dalje debelo sumnja?
V
Ne! Verujem vam sve, na asnu pionirsku re. A, zato pre niste propevali i ispravili greku?
ADAM
Nisam imao primjedbi!... I nije zdravo vraati se iz mrtvih.
EVA
Ba ste veseljak, ovee?!
ADAM
I dalje sumnja?!... Pa dobro, da ve sjutra krenemo i da se sama uvjeri kako ime Josipa Adamia i danas nose ulice u tri grada!
ak i jedna izdavaka kua!
EVA
Kua narodnog heroja, bombaa Josipa Adamia?!
ADAM
Da, to mi je bilo prekrteno ime. umsko...
EVA
Oigledno, krstili su vas i levom i desnom!... uj, njegovi trgovi i ulice!?
ADAM
I taj izlet u da finansiram, ve sjutra, ako hoe...
EVA
Ukoliko se mrtav ne probudite!
ADAM
Lijepo reeno!...Krenuemo da vidi kako i sad moje biste po parkovima podjednako zapiavaju i otmjena paad i dukele.

EVA
Vae biste?
ADAM
Da!... I sve ih je izvajao tvoj profesor sa akademije, onaj kilavi nosonja, Oto... Taj epeto je i lijepu vilu u Dubrovniku stekao na
mom liku i nedjelu.
EVA
epeto?! A vi ste, bie, Minhauzenov potomak?
ADAM
Moda!... A kao Amer, mila moja, ak sam sklapao i lijepe poslove sa firmom koja je nosila moje herojsko ime. Proizvodili su ti
dobri Bosanerosi prvoklasnu municiju... Boe moj, koliko sam samo te smrti po svijetu rasprodao... Istina, taj pogon za
municiju u brdima bio je maskiran kao tvornica ukrasne dugmadi narodni heroj...
EVA
...Koji obilazi svoje spomenike!?... Ma, hajte, molim vas! Sad mi nudite i naunu fantatstiku, bestseler?!... Da se predbiljeim za
nobelovu?
ADAM
Samo je Biblija bestseler. Sve ostalo, samo jalove kopije. Ni istorija ni povjest ne postoje, milice moja... Sve je samo goli
marketing...
EVA
Jel' vi zbilja mislite da ova lujka pada na vau bajku?
ADAM (Vadi fotografiju iz depa.)
Ako lae jarac, ne lae rog! Pa, ko je onda ovaj ovjek u bronzi posaen na crnom mermeru?... Ko?! Marko Kraljevi? Ili sam to,
evo mrtav-'ladan, ja?... Kiparica si, prosudi!
EVA (Zagleda naizmjenino fotogafiju i Adama.
Moram da se utinem! Zaista liite!... Ali, to ne znai... (Oglasi se mobilni, Eva ga energino iskljui.) Zaboga, u kome si ovo
sad filmu, Eva?
ADAM
U Adamovom!
EVA
Sad mi jo samo recite da vam je to krteno ime!?
ADAM
Ba tako, A-dam! Adam Valfert!
EVA
Da ti uzvratim vaku?
ADAM
Bolje i to, no s Kikijem na veeru?... I da nastavimo ovu pogodbu? Eto, nudim i blanko ek, pa sama upii cifru... Ba koliko
zine!
EVA (Unosi mu se srdito u lice, zijeva)
Evo, zevam, aaa! I da hou, nikad ne bih prodala svih jedanaest. Za neke sam jako vezana... Kao deca su mi...
ADAM
Koje nikad nisi imala.
EVA
Otkud ste i to iskopali?
ADAM
Intuicija! (Opet obori jednu od skulptura, Eva je ne podie.)
EVA
Pobogu, pa imate li vi srca? Kakva vam je ovo igra?
ADAM
I srce mi je odavno preparirano! Rekao sam, imam itavu zbirku bajpasa.
EVA
Zaradili ste i ogrlicu oko srca?
ADAM
Ali i merak jo imam, to bi rekli Bosanci.
EVA
Merak sa mojom mukom... Dve godine sam u ovo spizdila, ovee, a vi to obarate k'o olovne vojnike...
ADAM
Olovni vojnici? Ma sve su ovo tvoji dezerteri!
EVA

...Hiljade skica, crtea. Dani i meseci lepljenja, sklapanja, bruenja, a vi tako?!


ADAM
Dve godine u ipkin dim?... A, to te ba inspirisalo za ove glavonje?
EVA
Glavonje!? Pa i vaa je kao kolski globus!...
ADAM
Zato je onda ovdje nema?
EVA
Sreom, niste bili sluajni eta iz moje ulice. Oni su mi inspiracija... Ponekog sam fotografisala, neke skicirala na brzaka i nakupilo se.
ADAM
Ba se nakupilo?
EVA
Ako vas ve zanima, izazov je bila i ova stakloplastika... Volim da menjam materijale, gos'n Indijana.
ADAM
I mueve!...Iskreno, kod tebe mi se najvie dopadala faza u kojoj si ovo pravila od starih kaika i viljuaka. Ono, kad si nabasala
na rasprodaju starog escajga u hotelu koji su ruili... Boe, kako je samo srebro u tvojim rukama lijepo pjevalo! A glad ti bila u
podsvijesti...
EVA
Sad ste i teoretiar umetnosti?
ADAM
Nipoto, samo hronino znatieljan smrtnik... Bio sam ti i na toj izlobi u Beu, prije petnaestak godina. Dan ranije morala si
hitno kui, mati je ve bila na samrti...
EVA (Kao za sebe.)
Boe moj, utini se opet, Eva!
ADAM
...Da, ravno dva sata ostao sam pod onim kaikama u krilima anela. Bijae li ono Gabrijel? Djelovao je mono. No, prije mene
ugrabio ga je onaj beki konjuar...
EVA
Vlasnik carske ergele.
ADAM
Konj!... Lipicaner koji ti je takoe nudio atelje u Beu i tobo brak. A, i ovaj ti je sluajni eta? (Obori opet skulpturu.) Prolaznik?
EVA
Zaista ste beutnik!
ADAM
A ti laljivica!...
EVA
Jesi lud, ovee?!
ADAM
Zaboga, otkud kod vas umjetnika ta patoloka potreba da laete? I sebe i druge...
EVA
Laem?!
ADAM
Debelo! I zato krije da je ovo, ustvari, tvoj porodini krug?... Potonji od ovih mrdeknuo je prole godine.
EVA ( Ipak zateeno.)
Moja familija? Svata!... Jo ete da me nasmijete.
ADAM
Ne, pokuau da te rasplaem.
EVA
Teka sam na suzi, nee ii.
ADAM
Znam i to.
EVA
Vidovit gospodin! Moda i Raspuinov roak?!
ADAM
Samo dobro obavijeten... A, kad neto gledam, ja to stvarno i vidim... Istina, svakoj od ovih glava darovala si i trunku svog lica.

EVA
Autorski rukopis i moje pravo.
ADAM
Rukopis?... Ovo je tek tvoja zbirka trauma.
EVA
Jesi moda i Frojdov roak?
ADAM
Zapravo, ti eta svoje pokojnike ije bi posmrtne maske da utrapi kao visoku umjetnost... ista nekrofilija.
EVA
I, to je time oboavatelj Agate Kristi htio rei?
ADAM
Da mene ne mora i ne moe da lae! Jer si i ovo napravila od ostataka tvoje nesuene jedrilice. One kojom ste ti i tvoj trei
nesretnik namjeravali da oplovite svijet. Sa tvojim izlobama na vodi... Svira druge violine u simfonijskom nagovorio te da
gradite vau Arku.
EVA
ak i ime broda znate?!
ADAM
Da, Arka! A, kad je zgotovio barku, zdimio je taj guslar bez pozdrava sa onom dvostruko mlaom i pojebljivom harfisticom. Tebi
su ostale samo ove krpice stakloplastike i oskorua u grlu. emer... Kao i uvijek, nakon tri zakonita i bezbroj tvojih volontera u
krevetu...
EVA
emu onda vaa ponuda, sveznajui gospodine?
ADAM
Milosre. I mogu priziv savjesti...
EVA
Vaa savjest?
ADAM
Da! Jaa naroito otkako sam zamirisao zemljom.
EVA
A, to vam ja tu mogu?
ADAM
Moe, da ukljui taj mobitel, pozove restoran i porui nam veeru. Da proslavimo dil... Svakako, da noas otkai i svog Kiki-ja!
EVA
ao mi je, sad vie i ne mogu da jedem.
ADAM
Mora!... Oslabila si mnogo u odnosu na prolu godinu.
EVA
Otkud vi znate i kako sam izgledala prolo leto?
ADAM
Javila mi 'tica-rugalica... Moda si opet ozbiljno oboljela...
EVA
ovek Rentgen, jebote! (Krsti se, ukljuuje mobitel, bira broj.)
ADAM; (Opet obara figuru koju je prvu i naeo.) Pih!
EVA
Skot! (U mobitel.) Halo, Eva iz sobe 203. Restoran molim!...Halo! Dobro vee, restoran?...Eva je... Jesam... ekaju.... ao mi je...
Najljubaznije molim, kaite im da jo ne mogu da im se pridruim... Via sila...
ADAM
Velesila!
EVA ( I dalje u mobitel.)
Da, saekajte samo as!... (Adamu.) A, to bi gospodin za veeru?
ADAM
Neto ve gotovo... Ma, daj mi to udo! (Eva mu dodaje mobitel.) Da, da, onu riblju patetu za dvoje, molim!... I, dosta
prepeenca... Koji ampanjac imate, gospodine?... Moe... Ne, u galeriju to donesite...Raun stavite na apartman A-3...Tenks!...
I, pourite!
EVA (Podie skulpture.)

Pobogu, zato ste tako okomili na ove moje jadnike? I to vam je ba ovaj skrivio?
ADAM
Usrani Prokopije... Idiot!
EVA (Krsti se.)
A po emu ba podsea na Prokopija?
ADAM
Po smradu!... I sad mu bazdi iz usta. upak pod nosinom. Taj bi slagao i prije no zine.
EVA
Moja devetka...
ADAM
Pravi broj!... Prokopije, propali fudbaler Udarnika. Centarfor... Istina, solidan konobar, pa servilni ef sale. Nakon rata vjeni
direktor hotela Bristol. Delegat svih kongresa i vlasnik cipela broj 49... Kurir Ka-Pe-Ju, koji je futrolu mog saksofona koristio za
ilegalnu potu... To sam tek kasnije, u Americi, saznao.
EVA
Proka?
ADAM
Da, da, tvoj ujak, lisac Prokopije...Hvalisao se, nakon rata, po svim novinama. (Tue ga tapom.) Uho pod kiriju... Koliko je samo
glava platilo njegovu usranu guzicu?!
EVA
Tek sad nita ne razumem!?
ADAM
...Naredio govnar da opljakam i tetkinu zlataru, u Zmajevoj... Dobre moje Fride, Bog da joj duu prosti. Mora, za nau stvar, je
l' tako bilo, Prokopije? Mazni tetki zlato, pa brii u umu! Partija to od tebe oekuje, Adame... I on ti je, veli, neki pro-laz-nik?
EVA
A, vi ste sad i kao pisac mog porodinog stabla?... Frida?
ADAM
Tetka i prva susjeda tvojih. Udomila me kad sam zbrisao od ludog Adolfa... Njene glave nema tu?
EVA
Eto, priznajem, tog imena seam se samo iz maminih pria.
ADAM
etrdeset druge jo si bila u mami. Kad je i moju Fridu prodao Prokopije. Trampio je sa vabama, za nekog ilegalca, jebivjetra...
im sam zamakao u umu, Fridu je otpremio u Auvic, na tuiranje.
EVA
Da i tu vaku progutam ?!... Ujka Proka provala?
ADAM
Provakae ti jo tota. Tvoj Prokopije radio je i na struju i na baterije...
EVA
Zihera?
ADAM
Kao i veina tvojih glava ovdje.
EVA
A, vi ste, ak i u devetoj deceniji, jo nevin narodni heroj?
ADAM
Samo je magarac narodni heroj.
EVA
Adam, na ova iz Amerike, kome su izme sluajno uetale u aleju velikana?... Jebote, pa ko je ovde blesav?
ADAM
Oboje!
(Vani se oglasi konobar, Adam ustaje i na kolicima dovozi veeru i vino. Odmah laa ampanjca, otvara flau, sipa. I kao
zavodniki je zagleda ispod oka. )
EVA
Ma, kazala sam ve, prestara sam vam ja za sponzoruu, Gospodine Saksafon!... Vama treba piletina...
ADAM
Piletina?!... Nije ova govedina zbog tog veeras ovdje. I bolje da nazdravimo i objavimo primirje! (Prua joj au sa
ampanjecm. Kucnu se.)
EVA
Ve sam dosta popila.

ADAM
Ha, ima ti dobar cug!.. Da nisi roena u znaku ribe, sigurno bi bila muko, prava bearina.
EVA
I to!?
ADAM
Sto-posto!
EVA
Svevidei ovek! Tree oko, jebote!?... Virtuelac?!
ADAM
Ja sam samo zrno praine usranog ovjeanstva koje i sad svjetlosnom brzinom juri natrag, u peinu!
EVA
ak i nevidljivi filozof?!
ADAM
Samo sjena, odavno... to misli i kako si ula na akademiju?
EVA
Lepo, na vrata!... Jel' i za to treba vama da zahvalim?
ADAM
Ne mora.
EVA
Ili da zakljuim kako ste, kao nevidljivi pedofil, opet i bezbadeno zaljubljeni u mene jo od vrtia?... Ma, da nisam tako
vaspitana, odavno bih vas ja otpremila u...
ADAM
...U tri materine!?
EVA (Ve pomalo pjanski.)
Da, u lepu - pizdu materinu!... I vas i vae kartice s priom i padobranom! Davite, ovee, k'o zmija abu. to vi, zapravo
hoete od mene, legendo sa izmama?! Striptiz!?... Evo, i to zadovoljstvo! (Energino pone da se skida.)
ADAM
Ne, zaboga, ne to! (Ustaje, obgrli Evu i namjeta joj odjeu, pokuava zakopati dugmad. Potom je sjeda u stolicu. Oboje
sjedaju, zaute.)
EVA (Sipa ampanjac i ispija.)
I, ta sad?!... Koja je vaa naredna perverzija gospodine Minhauzen?... Da ujem elju?!
ADAM
Jo jednom da me poalje u...
EVA
...Pizdu materinu!... U peinu, matori!
ADAM
To!...Moe li jo jednom!
EVA
Ma, goni se, bre, u sto piaka materinih!
ADAM
Tooo!... Bravisimooo! (Smije se.) Odavno mi neto tako sono uhu nije leglo! Balkanie cutende... (Ustaje, njeno je zagrli i
poljubi. Sjeda.)
EVA
Opa, a jel' sad peting na redu?!...Senilni perverznjak...
ADAM
Perverzija?!... Ma, nikad ti nisi imala smisla za marketing i zato ti je tako kako jeste...
EVA
Ma jok, ovee, ti si!
ADAM
I koko kad snese jaje kokodae pola sata, da je itavo selo uje... A ti opet zaborvalja i da sam ozbiljan kupac tvojih
punoglavaca...
EVA (Ustaje, oponaa koko, mae.)
Ko-ko-da, ko-ko-da, kooo-ko-daaa! (Nehotice obara i ona figuru.)
ADAM (Slavodobitno.)
Braaavooo! Obori i ti Kristu!

EVA
I Kristinu si poznavao?!... Svata!
ADAM (Vraa skulpturu na postament, sjeda.)
Starija sestra tvoje majke i andar u suknji. Beznadeno je bila zaljubljena u mene, etrdesete... No, previe je derala i
velianstveno prdila... Nakon tri pasulja, mogla je i soliter da srui, pokoj joj dui!
EVA
Vidi, vidi, pa jo si i pesnik!? I ne klima ti se ova rima... (Krsti se.) Dakle, ti mi sad dodje i kao nesueni tetak iz Amerike?!
ADAM
Nikad se ne zna.
EVA
Moja dalja familija!... Joj, to te sve noas snae, luda Evo!?
ADAM
Nema noas lueg od mene.
EVA
Moda si i mafija, mama mia?... Mafijai inae oboavaju umetnike i, kobajagi, umetnost. Tako valjda nadoknauju hronini
nedostatk emocije.
ADAM
Pojma ti nema o mafiji. A i umjetnost je tek jalov pokuaj utjehe, misiz... No, da mi neto ipak prezalogajimo!? (Nutka je
prepeencem i ribljom patetom u papirnatoj salveti.)
EVA
Nisam beba, bre, umem i sama da uzmem!
ADAM
Hajde, uini mi ljubav, uzmi! Uzmi ovaj put iz moje ruke! Lijepo sam ih oprao u toaletu... Hajde, da vidim kako i to udo izgleda.
EVA
Zbilja si preverznjak!? Pa, hajde, neka ti i to bude. (Zubima hitro zgrabi zalogaj.)
ADAM
Tako, pametnice!... Pa, to lijepo zalijmo vincem.
EVA
In vino veritas!... A, poznavao si jo nekog od ovih mojih?
ADAM
Gotovo sve... Ovaj brkati ti je stric, gluvi Antonije. (Obara ga, Eva vie i ne podie skulpture.) Raspop, pa noni portir...
EVA
Za ivota sebi tampao osmrtnice. Svoj ovek... Ostavio samo prazninu za datum smrti i sahrane...
ADAM
...I odapeo ba u tampariji.
EVA
Pobogu, ima li ita to ti ne zna?!
ADAM
Nema!...To o Antoniju prenijele su i svjetske novine...
EVA
Sanjao je da postane svetski ahist, velemajstor.
ADAM
Ali, nikud dalje od majstorskog kandidata. Pacer!
EVA
Ipak, proslavio se tim posmrtnim matom... Zaista, tek kad im se zatvori grob, otvore se velike i male tajne pokojnika... Lai,
prevare, podlosti, licemjerje. Njihov paralelni ivot... Al' sam noas pametna, jebote! (Iskapi au, naliva jo. Zatim prolazi
Adamu iza lea, stopom ae kucka ga po tjemenu, no ovaj na to i ne reaguje.)
ADAM
Kao i moj i tvoj, svaki ivot ima svoj paralelni kolosijek.
EVA
I sad e mi i za ovog mlaeg ujaka rei da je bio kreten?
ADAM
Duu si mu prelijepo izvajala... No, Ivan je bio budala. Tua srea i slijepac uz oba oka.
EVA
Moj uja Vanja?... Jel' zato to je oenio opersku pevaicu i predratnu dvorsku damu?
ADAM

I nju mu je smjestio usrani Prokopije... (Zagleda skulpturu o kojoj je rije, ali ne obara je.) Priznajem, dobro si pogodila i veselu
Mariju... Pri-ma-do-na! Mada bi joj bolje pristajalo ime Radojka... Imala je jo deblji vrat, kao blavor...
EVA
...Bila je, bre, i prvi sopran Balkana! Nema opere gde nije gostovala, roena dama... Istina, prialo se da ju je Proka spasao
bajbukane, jer je za vreme rata pevala Nemcima. Gadovi su govorkali da je i njemu u krilu pevala na uvce, u Kasini...
ADAM
vabama sam svirao i ja!... Ali, tvoja ujna, svjesna primadona, namjerno je falirala okupatorima! Bar tako je uvenu pjevaicu
branio tvoj Proka, pred visokom partijskom komisijom...
EVA
A; emu ono Radojka?!... Zbog one crnuge s kojim se spetljala u Njujorku?
ADAM
Crnac je bio svaki u njenom krevetu. ak i Proka... Nakon rata u njenog crnca je proizveo i roenog brata. Naredio mu enidbu
kao partijski zadatak... Istina, progurao ga i za upravnika pozorita. Mada je Ivan bio tek solidan uster...
EVA
Pozoritem je zato drmala ona.
ADAM
Vanja se i nije previe mijeao u svoj posao... Bio sam im sponzor i kad su prvi put gostovali u Americi, ezdeset i neke...
EVA
Nikad o tom nisu priali?!
ADAM
Nisu ni znali ko im iza tog izleta preko bare stoji.
EVA
Pa jesi ti od krvi i mesa, ili si sav sazdan od tajni, ovee!?
ADAM
Samo kona vrea puna govana i vode, mila moja, to je svaki od nas!... Kao i ovi tvoji lanjaci, ovdje, sad spokojni, edni i
bezbrini u bijelom...
EVA
...Sjeba me tvoja pria, matori! Ba me spizdi... Nita mi tu nije jasno. Nit' si mi rod, niti pomozbog, a oseam se pred tobom k'o
ulogirana koko!?... Porodinu sapunicu mi napria ovek!?
ADAM
Tek prvi nastavak...
EVA
Ima jo?
ADAM
Ihihiiii!
EVA
Eheheee!... Pa ubrzaj ovee! Dokolji! (Sipa jo vina, iskapi. I, naravno, pali cigeretu, jednu o drugu.)
ADAM
Gdje ti se sad uri?
EVA
U moju svetlu prolost... U pizdu materinu!
ADAM
Boli?
EVA
Ma zabole me za sve ona stvar!... Nego, koliko ree da daje za ovo moje, pa da se lepo razilazimo?... Pikit' i spavat'!
ADAM
Polako! Dil se ne lomi preko koljena... Znai, pristaje da proda ?
EVA
Sad da!... Kompletno moje groblje ti prodajem! Koliko nudi, padobranac?... I, gde e da smesti ovaj mali muzej madam Eve?
ADAM
Meu uspomene. U moj apartman na 26 spratu, Medison Skver Garden...
EVA
Lepa gajba i svetska adresa. Ba tamo eli svoju zbirku balkanskih uzoraka... Moje bele ptiice...
ADAM
Ima tu svake ptiurine, od vrapca do orluine... I nema te krvi koja im nije kolala u venama. Od praslavenske, vizantijske,
otomanske, ruske, sve do vapske, jevrejske...

EVA (S oba kaiprsta iskosi oi, ustaje i pdrugljivomu se unosi u lice.)


...I kineske?!
ADAM
Svakako, i kineske! Jer ova ti je sestra od tetke, praunuka kineskog trgovca svilom iz hiljaduosamstotina i neke... Prienio se
odamh kosooki siroticom, uz pristanite na Dunavu... Nikad se nisi zapitala otkud toj kleptomanki i uiteljici plesa sitne kose
oi?
EVA
Moja Ida lopua?! Ba si ubre!... Ona je, bre, bila svetica, pokoj joj dui!
ADAM
I neizljeiva lopua!... Specijalitet su joj bili sapunii, toalet papir, pasta za zube i ostale triarije. Prevladao bakin balkanski
gen.
EVA
...etke za ve-ce, amponi, spuve, dodaj i to!... Istina, bila je bolesna istunica, ali lopov - ne! Znala bih bar za to?!
ADAM
Za to su znali samo njen njen Timotije i poslovoe po trgovinama... Iao je sirotan za Idom i poteno plaao. ak i ono to ne bi
maznula.
EVA (Sjeda, pali cigaretu. Doliva vino, ali kane tek koja kap iz ve prazne flae.)
Pa s kim sam to ja ivela, ovee?... Sa duhovima i vamprima, jebote!? I od ega je Timotije mogao da to keira kad je bio go
ko pitolj? Samo sitni bankarski inovnik...
ADAM; Honorano je timario neku bogatu babuskaru. I povremeno krckao s njenog iro-rauna. Otkrili ga tek kad je gospoa
preselila na onaj svijet...
EVA; Sad mi jo samo reci da je i to opet popeglao na svemoni Prokopije?!
ADAM; Bravo!... Napreduje u logici...
EVA
A, zato su Timotija onako tiho i ekspresno utnuli u invalidsku?... Uz prvu penziju opalila ga srka. Trei infarkt i, adio Timotije!...
(Obara i njegovu skulpturu.) Pih! Piam ti se i u takav ivot... (Kriom ali nespretno, da Adam ne vidi, vadi iz torbice metalnu
plosku, naginje i pije.)
ADAM
Dopunski doping?... Zato i to krije od mene? Da poruimo jo jednu bocu ampanjca?
EVA
Neu! Nita vie od tebe neu. Iskopae jo koju ranu. Samo ke hou!... Ili da noas i ja ubijem tebe, narodnog heroja?
Bombaa, kapitalca! (Kaiprstom oponaa pitolj.) Ta-ta, i gotov si pukovnie...
ADAM
Ra-ta-ta!... Predajem se...
EVA
itavo vee moje testerie, a o sebi ni rei? Pa ko si ti, konano, pika ti materina?
ADAM
Hvala lijepo! Ja sam i dalje ozbiljan kupac i poliglota!
EVA
Pojasni!
ADAM
Mojih pet jezika i saksafon uvijek su me i vodili i vadili u ivotu...
EVA
Dakle, dok su jezici ovdje lomili kosti, tebi su svuda spasavali dupe?!
ADAM
Definitivno! A posebno mi je valjao ovaj va ljuti balkanski svatara. Savladao sam ak i ijekavicu, uje li?... Ma, jezici su
blago, madam. Jo ako se zatee u pravi tren na pravom mjestu...
EVA
A ti si, oito, uvek znao za to pravo mesto? Tebi ni Dems Bond nije do kolena... Znai, ti si matora pijunina?!
ADAM
Po potrebi ak i to.
EVA
A, za koga si radio?... CIA, KGB, MI5...?!
ADAM
Ko je bolje plaao...
EVA
...I gde je bio bolji viski, pa lepe pojebulje, jel?!... Bio si muka Mata Hari?

ADAM
Lupa opet. Najvie sam prevodio...
EVA
...edne preko vode!
ADAM
Prevodio sam komunistima i faistima, jo u ratu. Pa Istoku i Zapadu... U svakoj prilici bio sam samo most.... Savjetovao sam,
lobirao za kompanije...
EVA
Preveslao si ti mnoge. Kao i mene veeras?
ADAM
Grijei! Tek, unovio sam ono to mi je Bog podario. Mnogi i danas imaju brdo novaca, ali i propuh u glavi...
EVA
A ti si im taj propuh epio?!
ADAM
Moe se i tako rei. Ugraivao sam se gdje god je bilo prilike.
EVA
Kao Mister Deset Posto?
ADAM
Nekad i vie. Naplaivao sam samo neznanje bogatih, sujetnih i oholih...
EVA
I pohlepnih?
ADAM
E takve sam najslae derao, do kosti!
EVA
Jo e ispasti i Robin Hud!... Ma, zbilja, ko si ti? Minhauzen?! Jesi enjen?
ADAM
Ne... Ali sam se uvijek enio pomalo.
EVA
Potomostvo?
ADAM
Niko mi se ne javlja...
EVA
Moda si sebian ovek?
ADAM
Priznajem, mogue je i to, na prvi pogled.
EVA
A na drugi? Sebino si bjeao od odgovornosti, zar ne?
ADAM
Samo sam se hronino bojao siromatva.
EVA
Da ne napravi grijeh pravei sirotinju u krevetu? A, vidi, mati mi je priala da je moj ale elio bar desetoro?
ADAM
Tvoj otac je bio plemenit ovjek.
EVA
I njega si poznavao?
ADAM
Vie iz pria...
EVA
Da ujem?... Bila sam u drugom osnovne kad je umro.
ADAM
Skorman i usluan predratni bakalin iz Glavne ulice. I mati ti je, kao djevojka, u toj bakalnici bila trgovaki pomonik. (Eva
ustaje, zagrli skulpturu oca, zagleda ju kao da je vidi prvi put. I opet potegne iz ploske.)
EVA
Nemoj mi smao rei da je i mog Gulu sredio Prokopije?

ADAM
Na alost, da! Nakon to je 1942. Gula oenio tvoju majku, Proka ga je prisilio da prie ilegalnom pokretu.
EVA
Prialo se da je ale delio svima, sve do zadnjeg bonbona i bankrota...
ADAM
Ne, Proka mu opet nije dozvolio da bankrotira. Snabdijevao ga je deficitarnom robom koju je otimao ili dobijao od vaba. I
uzimao svoju pinku...Ako je i dijelio, otac ti je to inio od svog zalogaja...
EVA
Ni sad mi nije jasno kako je umro na slubenom putu?... Magla...
ADAM
Tvoj Gula je poginuo.
EVA
Otkud ti sad i ta vaka?!
ADAM
Zaboljee te, bojim se?
EVA
Neka boli!... Svakako me ak i cipele bole, jo od roenja...
ADAM
...Da, opet su to bile guste godine na Balkanu. A da bi dokazao svoju pravovjernost i odanost Partiji, Proka je, kao i mnogi,
morao da nae neprijatelja i meu svojima. U familiji, u svojoj kui...
EVA (utira Prokinu glavu, plae.)
Pih, ubre!
ADAM
...A na tvom sedmom roendanu ocu ti se otelo kako ruski tofovi nisu nita loiji od engleskih...
EVA
I zbog toga su ga gurnuli na Gola?
ADAM
Ne, nego u sjeu bosanskih uma. Kad na vrijeme nije htio u umu, neka ide sad, obrazloio je opet Proka na partijskom
sastanku. I otporemio Gulu na tri godine vaspitno-popravnog i drutveno korisnog rada... Samo dva mjeseca kasnije, skonao je
Gula pod oborenom bukvom. Ni groma ti otac uo nije...
EVA (Briui suze)
Proka je ba bio pizda! A moj Gula hteo destoro...
ADAM
...Zato to nije mogao da ima ni jedno.
EVA
Daj, ne seri vie, matori!... Pa, otkud onda ja, ovee?!... Padobranac, kao i ti?!
ADAM
To pitaj pticu rodu...Nego, da se mi vratimo naoj pogodbi. Koliko?
EVA
Ne budi i ti Proka, ne davi! I neu s tobom da se cenkam... Ma dotue me ovee, spizdi totalno!... Uostalom, gukni koliko nudi
ti!
ADAM
Milion! Za poetak.
EVA
ega?
ADAM
Dolara...
EVA
Milion zelembaa!? (Ljutito, gotovo nasrne na Adama.) Ne sprdaj se vie sa mnom, matori! Nisam ja takva lujka i kurvica, kako
ti misli!
ADAM
Milion i vila na Jamajki...
EVA
I dva majmuna da mi beru banane!?... A, koji bi mi moj i ta vila na Jamajki? Ti se ba lepo sprda sa mnom i mojim pocepanim
arapama. I ruom ticijan na akalici. Pa i debelim konobarom koji mi merka dupe!... Ma teraj se, bre, u sto pizdi materinih!
(Uzima torbu, demonstrativno polazi.) Monstrum!
ADAM

Pa, samo ti mati vrijedi vie od miliona!


EVA (Zastane.)
A to ti ima s mojom kevom?
ADAM
Mnogo...Sjedni i smiri se, dijete?
EVA
Dete?! Odavno ja vie nisam dete.
ADAM
Sjedni, kad te molim!
EVA (Vraa se i sjeda, pilji u Adama.)
I?! Sad e da mi traa kevu?! Da trkelja kako si i moju Melaniju poznavao?!
ADAM ( Ustaje, uzima skulpturu Melanije, pomiluje je i sjeda drei je u rukama.)
Pa, dobra moja Meli?...
EVA (Iznenaenao.)
A, je li, je li, to je i tvoja Meliii?!
ADAM
etiri najljepe godine u mom usranom ivotu... Hiljadudevetstotina trideset deveta hiljadu devet stotina etrdeset druga.
EVA
etrdeste druge sam ja roena!
ADAM
Neka si!... Nisam te za godine pitao.
EVA (Kao za sebe.)
Zapravo, krajem etrdeset druge.
ADAM
Zasluila je Meli ova aneoska krila... E, ona je tvoje remek-djelo, Eva!
EVA
Tek, nita sad ne razumem, narodni heroju!?... Knjavao si moda s mojom kevom?
ADAM
Da!... Zavolio sam Meli im sam stigao iz Minhena. Kod nje sam kupio i prvi evrek, dok sam vukao kofer sa stanice... Bila je to
zbilja ljubav na prvi pogled...
EVA
Na pogled kroz rupu u evreku?
ADAM
Nikad mi se to vie u mom vijeku kornjae ponovilo nije. Niti e... A, kako je smao prelijepo pjevala... Slavujek!
EVA
Slavujek?! I noas mi to kaae?! Ba si hulja... Sad e i svoju nesretnu ljubav da svali na Proku?!
ADAM
Ko kae da je bila nesretna?! Boe sauvaj! Samo je moje porijeklo bilo je prepreka... Muzikant, pa jo vabo da ue u uglednu
graansku kuu, nemogue! Tad nije bilo nikakve anse...
EVA
Ali ste nali ansu da se tucate... Vidi ti, vidi moje svetice, Melanije, ko bi rekao!? A ja mislila da sam plod bezgrenog zaea?...
Pa, gde ti zdimi, mangupe?
ADAM
...Proslijedili me na provjeru, u gerilu.
EVA
I ubrzo se tvoja Meli udala za Gulu?
ADAM
Tano. Iz oaja... Bila je ve trudna...
EVA
S mojim Gulom.
ADAM
Ne, sa mnom je ostala u drugom stanju!
EVA
A jesam se u drugom stanju, kao, praakala ja?!... Jel' i to hoe da mi kae, idiote?!...Zapravo, da sam ja tvoje kukaviije
jaje!? Pa da ti i to poverujem na asnu pukovniku re!? Pih!... Jebotebog, to ti je jo ovo trebalo, Eva, zato?! Tipian luak,
dokon matorac... Na ije uplje fore gubi jo jedno dragoceno vee.

(Oboje zaute, Eva nervozno etka meu postamentima, tek povremeno Adama oine pogledom. Jo bi potegla iz ploske, ali i u
njoj presuilo.)
ADAM
Vara se Eva, ti dobija...
EVA
to dobijam, stoko?! Ruiastu porodinu sapunicu?... I tvoju senti vaku! Pa, gde si bio do sad?!
ADAM
Lutao svijetom i okolinom...
EVA
Kurvo muka!... A, zato se nikad nisi javio mojoj kevi?
ADAM
Prvo, nisam htio da njoj i Guli kvarim sreu...
EVA
Srea nikad nije stanovala u naoj kui, idiote! Jesi svestan, ovee, to mi noas ini?! (Zaplae.) Sve mi porui, Hiroima!...
Jebotebog, ludu, Evaaa!
ADAM
Smiri se!
EVA
to da me smiri, matora budalo?!... I kako da ti bilo to poverujem?... Narodni heroj, pukovnik, bomba, padobranac, ivi jezik,
pijun, mlitava meina...I da te sad jo zovem; ta-ta, ta-ta, taticeee!?... Serem ti se u milion i tvoju Jamajku, kukavico!
ADAM
Jesam, priznajem, ja sam kukavica....Uvijek sam se najvie i bojao samog sebe.
EVA (Sjeda na patos, glavu pritie koljenima)
Zato si noas doao, ovee, zato ba noas?!
ADAM
Jednom je moralo da bude i ovo noas.
EVA
Sad e da mi ponudi i de-en-ka analizu, jel?
ADAM
Ne, nije potrebno... Pokuaj da se smiri. Ustani i sjedni do mene...
EVA
Ma ne mogu da te gledam, ni pod razno, ovee!
(Eva ipak ustaje, primie stolicu, sjeda do Adama, ali lea uz lea.)
ADAM
Tvoj smei pauk, mrlja u lijevom oku?
EVA
Pa ta?!
ADAM
I moj smei pauk, mrlja u lijevom oku... Okreni se, evo, pogledaj!
(Eva se nevoljko okree, dotaknu im se koljena i zabulje jedno u drugo.)
EVA
Pauak!
ADAM (Pokuava da zagrli Evu, koja se izmakne.)
Isti!
EVA
Na alost, u dlaku isti!... Ali, ja ti opet ne vjerujem.
ADAM
Mora... Misli da si sluajno dobila i ime, Eva?
EVA
Jebe mi se i za ime... I nita ja vie ne moram, nego umreti...
ADAM
Moe li da mi oprosti?
EVA
Za oprost prvo moli Melaniju i Gulu... Kad se sretnete gore, u pamuini iznad doblaka.
ADAM
Iznad oblaka?

EVA
Da!... Onda u da ti oprostim, kad i ja doprejam do vas... Odavno imam zbirku veselih tumoria... Samo ne znam gdje e ti
biti, jer prijatelje oito ima i u raju i paklu...
ADAM
Opet te molim, dijete...
EVA
...to da ti oprostim, ovee?!... Ako si mi pravi otac, gde si bio kad sam bolovala velike i male boginje i godinama pikila u
snu?! Pa kad sam operisala krajnike i prestravila se od prve menstruacije, gde si bio, bombau?!... Jesi jo jurio holivudske
babe kad sam ja gubila trdunoe i dok su moje neroene bebe oticale u kanalizaciju?!... I gde si bio, narodni heroju, kad su mi
prili tumor na desnoj dojci, kad sam umirla na rate?... Nije te nigde bilo, svinjski oe?! Moda su mi i tvoje bombe padale na
glavu... Kad si takva sveznalica, zato bar na sahranu Melaniji nisi doao?
ADAM
Stigao sam na prvo jutro.
EVA
Ilegalno, sa saksofonom u futroli!? I tako, kao umirio savjest onim mamutskim buketom orhideja, koji smo zatekli s potpisom od
Starog Prijatelja...Ti si kompletan idiot! unjao si se okolo, po belom svetu, dok smo mi jedva kraj s krajem sastavljale. I dok su
nas nesree presovale kao bilje u herbarijumu...
ADAM
Pokuavao sam, ali Meli nikad vie nije htjela ni da uje za mene...
EVA
Pa da, to je ono kad je prvi put pukla. I kad je kao odjebala nekog ludog roaka iz Amerike, pa doivela nervni slom... Mister
Iks, o kome su tek aputale sestrice- nesretnice, Krista i Melanija... Krista ti je bila saveznik?
ADAM
Kao vajcarski sef... Umjela je prda da uti. Moj ovjek donosio je Kristini i novce za vas...
EVA
A ona nam irokoduno donosila mrvice. Tobo, devize iz svog crnog fonda... Kurva matora!
ADAM
Nisam bio u prilici i da kontroliem Kristu...
EVA
Boe, uz kakve sam ja cveke i protuve ivela i ostala iva?!... Ti si, dakle, onaj duh koji se mojoj nesretnici stalno javljao s onog
sveta! Melanijin zloduh... A tetka Krista tvoj pacovski kanal!... Pa, jel' te imalo boli to je od velike tajne i rakije Meli presvisnula?
I skonala u luakoj koulji zbog tebe. A i zbog mene, to nikad nije mogla da mi pljune istinu u lice... Pukla keva ko zveka...
Kao to u i ja.
ADAM
Neemo to dozvoliti?
EVA
A ti e i s mojom duom da se pita?... Makar tu e bilo ni zrna istine, usrao si mi se noas u ivot, definitivno, ovee!
ADAM
Pa, evo pokuavam da popravim...
EVA
Da povue i pusti vodu?!... Nema te reke koja ti grehe moe saprati!
ADAM (Uzbuen, vadi koverat iz depa, prua joj.)
Evo, evo tu ti sve lijepo pie...
EVA
to jo lepo meni moe da se napie?
ADAM
Pa, pie da, sve to je do sad bilo moje, ostaje tvoje...
EVA
A koji e mi oka sve to tvoje? I to u ja s tim?! Da sad poludim kao i keva od tvojih miliona i jebene Jamajke?!... Prekasno,
ovee!
ADAM
Jo je ivota pred tobom...
EVA
Samo duga i tamna no je predamnom... I zbogom!... Zbogom zauvek Neznani Junae!
(Eva uzima torbu, i energino polazi. Za njom naglo ustaje Adam, potom se desnom rukom hvata za grudi i pada kao pokoen.
Pripovrati se i Eva, prodrmusa ve beivotno tijelo i odvlai u ugao do izlaza iz galerije. U polumraku tek svijetle onovi
Adamovih cipela, dok Eva bezuspjeno pokuava sa oivljavanjem. Usplahirena, s kovertom u ruci, vraa se potom meu
razbacane skulpture koje podie i ponovo namijeta. Otvara koverat, ovla baci pogled na sadraj.)
EVA

A u pizdu materinu! Zbilja, papir na moje ime!... Testament narodnog heroja!? ( Bira broj.) Devet etiri, devet etiri, devet...
Javite se, jebovasbog lenji vrai, javite se!!! ( Izgubljena, sumanuto i dalje bira broj i gotovo da vrisne.) Ljudi, ko je bio ovaj
ovek?!... Pauak u oku, smei... Pauak, tipni se opet, Eva?!... Boe moj, ko je bio ovaj lik?!... Ko si ti, ovee!!!... Ljudi, ko je
bio ovaj...?!
(Potonje reenice naizmjenino ponovi nekoliko puta. Sjeda, zabija glavu meu koljena i dugo plae. Ni Adamovi onovi sad se
vie ne vide. Mrak i zvuk saksofona.)

Herceg Novi, jul 2005

minja bojani
pisac opte prakse
roen je u mostaru 13 marta 1950
a da ni danas ne zna zato
nuno se kolovao u rodnom gradu i sarajevu
tokom potonje tri decenije jo nesabrana djela rasijao na stranicama
naih dana, osloboenja, svijeta, veernjih novina, dela, novog lista...
i
nakon velikog potopa 1992
udom pretekao i izronio u zaviaju bokekih predaka
do sada objavio dvije knjige
lelek
koju ine tri pozorina teksta
i knjigu odabranih kloumna
biseri koje nisu pojele svinje
uz pisanje
bavi se i likovnim disciplinama
imao nekoliko samostalnih izlobi
u mostaru, herceg novom i podgorici
na uslunoj adresi
herceg novi
orjenskog bataljona 21
uz telefone 00 381 88 326 669 mob 00 381 69 047 761
e-mail minjab@cg.yu
i povremeno
mostar
potoci 76 b
uz mantru da
kuni je prag je za ovjeka
zbilja
najvea planina