You are on page 1of 172

MESYUARAT

KALI PERTAMA
HAL EHWAL MURID
30 Disember
2014

AGENDA MESYUARAT
1. Ucapan Pengerusi.
2. Membentang dan mengesahkan
Minit Mesyuarat HEM Kali ke 4 2014.
3. Perkara-perkara Berbangkit.
4. Dasar-Dasar Pengurusan HEM 2015
5. Takwim HEM 2015
6. Senarai JK HEM 2015
7. Taklimat Merit Demerit
8. Hal-Hal Lain

BACAAN DOA

. • Pencapaian prestasi berkualiti pengurusan HEM boleh membantu menghasilkan sekolah berkesan serta boleh mencapai visi dan misi sekolah ke arah kegemilangan.AGENDA 2 : UCAPAN PENGERUSI • Pengurusan HEM adalah aspek utama untuk membantu pengurusan sekolah.

APDM : 14hari selepas persekolahan.Disiplin : SSDM (kes serius sahaja).AGENDA 2 : UCAPAN PENGERUSI • Sistem ‘Online’/hantaran (mesti mematuhi tarikh yang dikehendaki oleh PPD. KPM) : 1. Data SMM/APDM sehingga 31 Jan 2015 dihantar ke PPD sebelum 5 Februari 2015 . JPN. 2.

KWAPM Borang rumusan dan borang selengkap hantar ke PPD sebelum 21 Januari 2015. KPM) : 3. JPN.AGENDA 2 : UCAPAN PENGERUSI • Sistem ‘Online/hantaran’ (mesti mematuhi tarikh yang dikehendaki oleh PPD. -hard copy (2 salinan saiz A3) -soft copy emel kepada Tn Syed Razak PPD .

e-spbt pesanan buku.maklumat penerimaan buku.mengesan buku kurang @ lebih. JPN. ( pesanan buku untuk 2016 : online pada 2 – 13 Feb 2015 .SPBT : e-Mateks. e-bulk.AGENDA 2 : UCAPAN PENGERUSI • Sistem ‘Online’/hantaran (mesti mematuhi tarikh yang dikehendaki oleh PPD. KPM) : 4.

buku tender dan salinan hantar ke PPD pada 10 Januari 2015 . .laporan kendiri kantin pada 5 hb setiap bulan. KPM) : 5.Kantin . . JPN.AGENDA 2 : UCAPAN PENGERUSI • Sistem ‘Online’/hantaran (mesti mematuhi tarikh yang dikehendaki oleh PPD.

KPM) : 6. JPN. .laporan Minggu Anti Dadah hantar ke PPD 7.JK PPDa. Borang KSK 101 hantar pada 14 Jan 2015 .AGENDA 2 : UCAPAN PENGERUSI • Sistem ‘Online’/hantaran (mesti mematuhi tarikh yang dikehendaki oleh PPD.

JPN.AGENDA 2 : UCAPAN PENGERUSI • Sistem ‘Online’/hantaran (mesti mematuhi tarikh yang dikehendaki oleh PPD.Dan lain-lain mengikut keperluan semasa. KPM) : 8. .Laporan Aedes ke PPD (borang kuning) & Pejabat Kesihatan (borang KD 2 Pindaan 2004) 9.e-Kasih 10.

AGENDA 3 : MEMBENTANG DAN MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT HEM KALI KE EMPAT 2014 •Pembentangan •Pengesahan .

AGENDA 4 : PERKARA-PERKARA BERBANGKIT .

Dasar Pengurusan Disiplin C. Dasar Kebajikan Murid D.AGENDA 5 : DASAR PENGURUSAN HEM A. Dasar Pengurusan Kelas B. Dasar Kebersihan dan Kesihatan E. Dasar Keselamatan Sekolah .

A. Kebersihan Kelas . Pendaftaran Murid Baru 5. Buku Jadual Kedatangan Murid (BJKM) 2. Murid “Bukan Warga Negara” (MBWN) 3. Fail Peribadi Murid 4.DASAR PENGURUSAN MURID 1. Pengurusan & Organisasi Kelas 7. Murid Keluar/Bertukar/Berpindah 6.

1. ii. . Perlu mengambil salinan kad pengenalan dan surat beranak perlu. BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID (BJKM) a) Semua butiran murid hendaklah dilengkapkan dalam bulan pertama persekolahan (Januari). Guru kelas i. Sila pastikan nombor talipon ibubapa/penjaga adalah benar.hubungi untuk kepastian.

BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID (BJKM) b) Menandakan BJKM pada setiap hari persekolahan sebelum 8.1. (Guru kelas tiada. .30 pagi.Penyelaras tingkatan uruskan) c) Murid yang datang lewat dikira sebagai hadir.

1. BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID (BJKM) d) BJKM hendaklah ditandakan seperti simbol-simbol berikut : Bil Simbol Maksud 1 / Murid hadir 2 O Tidak hadir tanpa sebab 3 S Tidak hadir kerana sakit (dengan dokumen sokongan) 4 K Bersebab yang telah diberi kebenaran oleh Pengetua(dikira tidak hadir) .

1. BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID (BJKM) Bil 5 Simbol Maksud L Murid lewat ke sekolah (tanda dalam bulatan dan murid dikira hadir) 6 W Murid mewakili sekolah (tanda dalam bulatan dan murid dikira hadir) 7 G Murid digantung persekolahan (tanda dalam bulatan dan murid dikira tidak hadir) .

. Segala kesilapan hendaklah dipotong dan ditandatangani ringkas. BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID (BJKM) d) Guru Kelas bertanggungjawab dalam memastikan kebersihan.1. Cecair pemadam dan ‘correction tape’ tidak boleh digunakan. kekemasan dan keselamatan BJKM.

BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID (BJKM) e) Semua BJKM hendaklah sentiasa berada di pejabat sekolah untuk memudahkan PK HEM merekodkan data kehadiran.1. .

Guru kelas dengan dibantu oleh Ketua kelas mesti menghantar kehadiran pelajar dalam kelas sebelum 8.30 pagi setiap hari persekolahan. (Guru kelas tiada. BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID (BJKM) f) Sistem e-Hadir secara atas talian (online). .1.Penyelaras tingkatan uruskan) Data perlu dihantar kepada Pn Nor Haslina bt Hassan di pejabat.

. senarai nama pelajar disusun semula mengikut abjad. BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID (BJKM) g) BJKM hendaklah ditutup pada setiap akhir bulan. ( 2 tempat perpuluhan ) h) Untuk bulan berikut. jika ada kemasukan/ pengeluaran pelajar.1.

MURID ‘BUKAN WARGA NEGARA’ (MBWN) a) Bagi murid ‘Bukan Warga Negara’ (MBWN). Yuran Warga Asing RM 240 bagi sekolah menengah setiap tahun wajib dibayar di Unit Akaun Jabatan Pelajaran sebelum didaftar sebagai murid sekolah.2. Resit bayaran mesti ditunjukkan kepada PK HEM. .

2. .MURID ‘BUKAN WARGA NEGARA’ (MBWN) b) Rujuk Sektor Pengurusan Sekolah – surat kebenaran sekolah bagi bukan warga.

FAIL PERIBADI MURID a) Semua murid yang berdaftar di sekolah wajib mempunyai fail peribadi. tahun dan nama Guru Kelas hendaklah ditulis pada fail ini.3. . b) Nama penuh murid. kelas.

Peperiksaan Dalaman. . kad pengenalan. d) Buku Rekod Kesihatan Murid yang diuruskan oleh AJK Kesihatan disimpan di Bilik Kesihatan.3. slip keputusan peperiksaan yang berkaitan disimpan dalam fail ini.FAIL PERIBADI MURID c) Semua maklumat peribadi murid seperti salinan surat beranak.

. Lengkapkan untuk tahun semasa sahaja.(pelajar boleh dapatkan di koperasi sekolah).FAIL PERIBADI MURID e) Kad 001 perlu diisi untuk setiap murid. Kad yang hilang perlu diwujudkan semula.3. Disimpan dalam fail peribadi murid.

3.FAIL PERIBADI MURID f) Fail peribadi hendaklah diserahkan kepada murid apabila murid telah menamatkan. g) Semua fail perlu disimpan dalam ‘loker’ berlabel di bilik Bimbingan & Kaunseling. .

(senarai semak) .3.FAIL PERIBADI MURID h) Fail Guru Kelas.  Fail Guru Kelas akan disemak pada setiap akhir bulan secara rawak oleh PK HEM.  PK HEM akan menyediakan dokumen penyemakan fail guru kelas .  Perlu ada senarai nama pelajar dan diletakkan di bahagian depan.

3.FAIL PERIBADI MURID

Semua surat yang berkaitan dengan
murid seperti sijil sakit, surat ibu
bapa/penjaga bagi memaklumkan
ketidakhadiran murid, salinan surat
amaran ponteng dan salinan surat
gantung / buang sekolah yang
dikeluarkan, surat makluman kepada
ibubapa perlu disimpan dalam
Fail Guru Kelas.

4.PENDAFTARAN
MURID BARU
a) Murid baru diuruskan oleh Penyelaras
Tingkatan dan dimaklumkan kepada PK
HEM. Guru kelas menerima murid baru
daripada penyelaras tingkatan. Status
kewarganegaraan perlu dikenal pasti
oleh penyelaras dan memaklumkan
kepada PK HEM.

4.PENDAFTARAN
MURID BARU
b) Guru Kelas hendaklah memastikan
Borang Maklumat Murid (Borang SMM)
dilengkapkan oleh ibu bapa/penjaga
pada masa itu juga. Jika murid
membawa SMM dari sekolah asal, sila
pastikan maklumat adalah lengkap dan
terkini.

PENDAFTARAN MURID BARU c) d) Guru Kelas akan memasukkan data muridmurid baru.4. guru-guru hanya mengemaskin data SMM yang telah dibuat dan menyerahkan ‘hard copy’ kepada guru SMM/ guru data. . Bagi murid asal. Guru Kelas hendaklah menyemak jika murid berkenaan menerima sebarang bentuk biasiswa/ bantuan dan melaporkan kepada Guru Biasiswa/ Guru Kebajikan.

murid miskin. oku dll). serta melaporkan kepada PK HEM untuk tindakan lanjut. .4.PENDAFTARAN MURID BARU e) Guru Kelas perlu selalu mengambil inisiatif mengenal pasti murid berkeperluan khas dan yang memerlukan bantuan khas (anak yatim.

Folio Kemahiran Hidup. Penilaian Amali Fardu Ain (PAFA).PENDAFTARAN MURID BARU f) Penyelaras tingkatan perlu mendapatkan laporan disiplin. Penilaian Kemahiran Amali(PEKA). .4. Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dan lain-lain berkaitan kerja kursus dari sekolah terdahulu jika tidak dibawa bersama semasa mendaftar. Ujian Lisan Berasaskan Sekolah(ULBS).

4.PENDAFTARAN MURID BARU g) Penyelaras tingkatan diminta berhubung dengan Pn Nor Haslina bt Hassan di pejabat bagi urusan surat rasmi ke sekolah lama murid. h) Guru kelas perlu memasukkan semua dokumen yang berkaitan ke dalam fail murid dan satu salinan dokumen berkenaan hendaklah diserahkan kepada guru mata pelajaran. .

PENDAFTARAN MURID BARU i) Guru kelas perlu mengisi butiran dalam borang SMM di komputer. Proses kemasukan akan dibantu oleh guru SMM/Guru Data.4. .

Guru kelas dan penyelaras perlu rujuk ke pejabat sekolah.MURID KELUAR/ BERTUKAR/ BERPINDAH a) Perlu ada surat rasmi. b) Guru kelas perlu mancatatkan maklumat/butiran perpindahan dalam BJKM kelas.5. .

. d) Bagi pertukaran dalam negeri.MURID KELUAR/ BERTUKAR/ BERPINDAH c) Bagi pertukaran keluar negeri.5. guru kelas diminta merekodkan judul buku yang akan dibawa ke sekolah baru dan menyerahkan kepada Guru SPBT untuk rekod dan tindakan lanjut. semua buku teks dipulangkan dan diserahkan kepada Guru SPBT.

Satu salinan diserahkan kepada penyelaras.5. Penyerahan bahan kepada pelajar perlu dibuat secara hitam putih dan ditandatangani oleh pelajar sebagai rekod penerimaan. .MURID KELUAR/ BERTUKAR/ BERPINDAH e) Semua fail yang berkaitan dengan murid perlu diserahkan kepada murid untuk rujukan pihak sekolah baru kecuali fail sulit akan dihantar ke sekolah baru.

MURID KELUAR/ BERTUKAR/ BERPINDAH f) Sijil berhenti sekolah hanya diberikan kepada murid tingkatan 3 yang diterima masuk ke Kolej Vokasional dan Sekolah Berasrama Penuh atau ke mana-mana institusi pendidikan bukan di bawah KPM. Tingkatan 5 dan Tingkatan 6 Atas.5. serta murid yang telah lama berhenti sekolah dengan kerelaan sendiri untuk tujuan pekerjaan. .

pihak sekolah tidak dibenarkan mengeluarkan sijil berhenti sekolah selain yang dinyatakan di bahagian (f) selagi murid itu dalam lingkungan umur pendidikan wajib.5. . Sijil Berhenti Sekolah hanya dikeluarkan jika permohonan menyertakan dokumen sokongan daripada ibu bapa/penjaga jika berumur kurang daripada 17 tahun.MURID KELUAR/ BERTUKAR/ BERPINDAH g) h) Bagi kes berhenti sekolah. Merujuk Dasar Pendidikan Wajib.

      Jawatankuasa Kelas terdiri daripada : Ketua Kelas Penolong Ketua Kelas Bendahari AJK Kebersihan AJK Keceriaan AJK Matapelajaran (mengikut mata pelajaran yang ditawarkan) .6. PENGURUSAN & ORGANISASI KELAS 1.

iii. PENGURUSAN & ORGANISASI KELAS Guru Kelas hendaklah menyelaras penyediaan perkara berikut : Pada papan kenyataan kelas di tepi pintu masuk utama kelas Carta Organisasi Kelas Jadual Waktu Inventori Kelas Misi & Visi Sekolah dan Moto Sekolah. i. . 6. ii. Jadual Tugas Kebersihan Pelan Laluan Kecemasan sewaktu kebakaran. iv.2. v. vi. a.

Info Semasa . Info Bimbingan dan Kaunseling viii. Pada papan kenyataan kelas di tepi tingkap i. Keputusan Ujian/ Peperiksaan. Info Kurikulum v. PENGURUSAN & ORGANISASI KELAS b. Info Ko-kurikulum vi. iv. Moto kelas iii.6. Senarai nama pelajar ii. Info Disiplin vii.

Pada papan kenyataan di belakang kelas : Maklumat Mata Pelajaran. d. Tempoh Selesai : 2 Minggu Pemantauan : Minggu ke 3 . ( guna 4 buah meja dan 2 hingga 4 buah kerusi ) Guru kelas perlu membantu dan membimbing pelajar menguruskan papan kenyataan kelas. PENGURUSAN & ORGANISASI KELAS c. Sudut Bahan Bacaan.6.

Akan Diuruskan oleh MKT : Pn Masziana bt Mostor. . Bilangan kehadiran harian mesti ditulis di penjuru papan tulis ( sebelah pintu utama ) penjuru bahagian atas. Langsir kelas akan diselaraskan mengikut blok.6. f. PENGURUSAN & ORGANISASI KELAS e.

PENGURUSAN & ORGANISASI KELAS g.6. Guru kelas dengan dibantu oleh Ketua Kelas memastikan kerusi meja yang berlebihan diletakkan di bahagian belakang ( berhampiran pintu kelas ) .

PENGURUSAN & ORGANISASI KELAS Organisasi Kelas boleh dipilih oleh guru kelas tanpa undian.6. .

6. sebatang bulu ayam/’feather duster’ dan sebuah pemadam. sebuah penyodok sampah. sebuah bakul sampah. . PENGURUSAN & ORGANISASI KELAS  Semua kelas akan diberi 2 batang penyapu.

.6. : sekolah akan ganti.  Jika hilang  Jika rosak : pelajar perlu ganti. PENGURUSAN & ORGANISASI KELAS Guru kelas perlu mengingatkan para pelajar menjaga peralatan kelas dengan baik.

KEBERSIHAN KELAS • • AJK Kebersihan hendaklah memastikan kelas dibersihkan setiap hari persekolahan. . Jadual Bertugas sementara mesti disediakan pada hari pertama dan ditampal pada papan kenyataan.7.

.7. KEBERSIHAN KELAS • 3 hingga 5 minit yang pertama : Setiap guru yang masuk ke kelas mesti memastikan keadaan dalam kelas sentiasa bersih dan teratur sebelum mula mengajar atau menggantikan guru dan juga sebelum keluar dari kelas berkenaan.

7. . Sebelum meninggalkan kelas semua murid hendaklah memastikan kerusi dan meja dalam keadaan kemas dan teratur. KEBERSIHAN KELAS • • AJK Kebersihan Kelas hendaklah memastikan sampah di dalam laci meja murid dan bakul sampah dibuang pada waktu akhir setiap hari.

Ketua Kelas hendaklah memastikan pintu kelas ditutup.7. . KEBERSIHAN KELAS • • Ketua Kelas hendaklah memastikan suis lampu dan kipas dimatikan sebelum meninggalkan kelas.

KEBERSIHAN KELAS • • Peralatan kebersihan akan dibekalkan pada awal tahun. . Adalah menjadi tanggungjawab ketua kelas untuk melaporkan kepada guru kelas jika hilang atau rosak.7.

kipas dan lampu serta suisnya dalam keadaan baik dan selamat digunakan . KEBERSIHAN KELAS • Guru Kelas hendaklah mengambil perhatian terhadap perkara berikut : a) Menentukan wayar elektrik.7.

KEBERSIHAN KELAS b) Melaporkan perabot dan peralatan elektrik yang rosak kepada pihak pentadbir. . c) Membimbing dan menyelia Jawatankuasa Kelas yang dilantik menjalankan tugas.7.

5. 8. 3. Ponteng Sekolah Buku Kawalan Kelas (BKK) Pas Keluar Disiplin Murid Kawalan/Tanggungjawab Guru Dasar Umum Disiplin Pemeriksaan Mengejut Kaedah Mengatasi Disiplin . DASAR PENGURUSAN DISIPLIN 1.B. 4. 2. 7. 6.

. PONTENG SEKOLAH • Murid adalah dianggap ponteng sekolah sekiranya tidak hadir sekolah dan tidak membawa surat daripada ibubapa/penjaga atau surat sakit pada keesokan harinya.1.

PONTENG SEKOLAH • Jadual penghantaran surat kes Ponteng sekolah adalah seperti berikut Tindakan Ponteng Berterusan Ponteng Berkala/ Tidak Berterusan Amaran I 3 hari berturut-turut 10 hari Amaran II 7 hari selepas surat Amaran I 10 hari selepas Surat Amaran I Amaran III 7 hari selepas surat Amaran II 20 hari selepas Surat Amaran II Buang Sekolah 14 hari selepas surat Amaran III 20 hari selepas Surat Amaran III Jumlah Keseluruhan 31 hari 60 hari .1.

1. PONTENG SEKOLAH • Guru Kelas hendaklah merekodkan semua proses tindakan di atas dalam borang Rekod Ponteng Sekolah dan merekod hantaran surat kepada ibubapa/penjaga (dalam fail kelas) .

dan 3 mesti diisi dalam 3 salinan dan ditandatangani oleh : • Amaran 1 ditandatangani oleh GPKHEM • Amaran 2 ditandatangani oleh GPKHEM • Amaran 3 ditandatangani oleh GPKHEM • Buang Sekolah ditandatangani oleh Pengetua . PONTENG SEKOLAH • Surat Amaran 1.1.2.

Surat Buang Sekolah diisi dalam 4 salinan dan ditandatangani oleh Pengetua.1. . PONTENG SEKOLAH • • Salinan 1 adalah untuk ibubapa/penjaga. salinan 2 untuk dimasukkan ke dalam fail Rekod Salah Laku dan salinan 3 untuk dimasukkan ke dalam fail kelas guru kelas.

PONTENG SEKOLAH • Catatan dibuat dalam Buku Kedatangan Murid untuk surat-surat seperti berikut : – – – – AP: Amaran Pertama AK: Amaran Kedua AT: Amaran Terakhir BS: Buang Sekolah .1.

. PONTENG SEKOLAH • Sekiranya murid hadir ke sekolah selepas sesuatu tindakan telah dibuat. peraturan berikut hendaklah dipatuhi : – Selepas surat Amaran 1. murid hendaklah membawa surat jawapan daripada ibubapa/penjaga.1.

murid mestilah datang ke sekolah bersama-sama ibubapa/penjaga dan berjumpa pengetua. murid hendaklah membawa surat jawapan daripada ibubapa/penjaga masingmasing dan berjumpa dengan PKHEM terlebih dahulu. PONTENG SEKOLAH – – Selepas surat Amaran 2. . Selepas Amaran 3.1.

. Murid hanya boleh dibenarkan bersekolah semula setelah membuat rayuan dan diluluskan oleh pihak JPN. PONTENG SEKOLAH • • Murid hanya dibenarkan masuk ke kelas setelah Pengetua berpuas hati dengan jaminan yang diberi oleh ibubapa/penjaga melalui surat aku janji.1.

Buku Kawalan Kelas (BPK) • • Semua Guru Kelas mesti memastikan kelas mereka mempunyai BKK setiap hari.2. . Guru diminta mencatatkan bilangan murid yang berada di dalam kelas dan tahap kebersihan dan keceriaan pada masa PdP.

2. Buku Kawalan Kelas (BPK)

Adalah menjadi tanggungjawab setiap
Ketua Kelas untuk memulangkan BKK
ke meja Guru Kelas selepas tamat
waktu persekolahan setiap hari.
BKK hendaklah sentiasa berada
dengan Ketua Kelas dan diserahkan
kepada guru yang masuk pada setiap
waktu.

2. Buku Kawalan Kelas (BPK)

Bagi kelas yang berada di luar
bilik darjah seperti mata pelajaran
PJK, Pendidikan Moral, ERT,
KHB, Sains, Sains Tulen dan
Pendidikan Jasmani ,sila catat
bilangan pelajar yang mengikut
PdP pada masa tersebut.

2. Buku Kawalan Kelas (BPK)

Guru juga mestilah mencatatkan
nama-nama murid yang keluar
kelas/lambat masuk kelas/
ponteng kelas dan mempunyai
masalah disiplin semasa guru
mengajar.

. Buku Kawalan Kelas (BPK) • Setiap guru yang memasuki kelas mesti memastikan keadaan kelas bersih dan teratur sebelum menandatangani BKK.2. Kehadiran dan tahap kebersihan & keceriaan dicatat sebelum PdP berjalan.

Jika kes berat yang memerlukan tindakan segera.2. buat catatan dalam BKK dan terus maklumkan kepada Ketua Guru Disiplin/ PK HEM . Buku Kawalan Kelas (BPK) • • Semua kes salah laku murid yang ringan atau sederhana mesti diambil tindakan oleh guru berkenaan semasa waktu PdPnya.

.2. Buku Kawalan Kelas (BPK) • Ketua Guru Disiplin (Penyelaras BKK) akan menyemak BKK setiap hari dan mengambil nama murid yang bermasalah untuk tindakan selanjutnya pada keesokkannya.

Buku Kawalan Kelas (BPK) • Penyelaras BKK hendaklah menjaga BKK dengan baik dan sempurna mengikut susunan minggu dan bulan dan diserahkan kepada PKHEM pada setiap akhir penggal.2. .

Ketua Kelas hendaklah melaporkan kepada Guru Kelas dan Ketua Guru Disiplin sekolah dengan segera.2. . Buku Kawalan Kelas (BPK) • Sekiranya BKK hilang.

Pas Keluar • • Semua guru dan guru kelas hendaklah mendapatkan pas kebenaran keluar daripada PK HEM pada awal tahun. berjumpa guru dan sebagainya mesti memakai pas berkenaan. Mana-mana murid yang ingin keluar untuk ke tandas.3. .

3. . Pas Keluar • Guru-guru berhak menahan dan meminta murid balik ke kelas untuk mendapatkan pas daripada guru berkenaan atau guru yang berasa di kelas sebelahnya jika tiada guru.

Guru-guru mestilah memberi nasihat dan teguran jika mereka dapati seseorang murid itu melakukan kesalahan disiplin. Oleh itu. guru-guru mestilah memastikan murid mematuhi semua peraturan sekolah setiap masa.4. . Disiplin Murid • • SEMUA GURU ADALAH GURU DISIPLIN.

4. Disiplin Murid • Guru-guru mestilah memaklumkan kesalahankesalahan disiplin murid yang berat kepada Ketua Guru Disiplin atau PK HEM. .

4. Disiplin Murid

Hukuman yang dikenakan
mestilah mematuhi prosedur yang
telah ditetapkan oleh KPM serta
setimpal dengan kesalahan murid.
Ini bertujuan supaya murid tidak
terasa teraniaya dan akan
menerima hukuman dengan rela
hati.

• Hukuman berbentuk deraan
ditegah sama sekali.
1. Jemur Tengah Panas
2. Lompat Katak
3. Public Canning
4.
Ketuk Ketampi
5. Merotan Murid Perempuan
6. Body contact –
tumbuk/tampar

1.

DISIPLIN PELAJAR DENDA YANG POSITIF
Membuat nota

2.

Cuci kelas/ cuci tingkap

3.

Membuat latihan kerja rumah

4.

Kerja bertulis yang sesuai

5.

Melaksanakan kerja kursus/
PBS

6.

Membaca Quran/ Solat Dhuha

Disiplin Murid • • Tiada sentuhan badan kepada murid atau tingkah laku negatif guru yang boleh menimbulkan prasangka kepada murid Semua guru perlu menjadi role model-contoh teladan yang baik kepada murid-murid .4.

Kawalan/ Tanggungjawab Guru • • Guru mestilah mengenali setiap nama murid mereka. (Amalan Budaya Penyayang) .5. Ini dianggap sebagai satu usaha bahawa guru mempunyai sikap keprihatinan dan mengenali mereka sebagai seorang individu.

. Kawalan/ Tanggungjawab Guru • Guru hendaklah memahami dan mengenali mana-mana murid yang sering menimbulkan masalah disiplin dan memberikan tumpuan yang lebih terhadap mereka bagi mendapatkan kerjasama.5.

Kawalan/ Tanggungjawab Guru • Mulakan proses PdP apabila murid-murid telah memberi tumpuan atau tidak bising dan bercakap sesama sendiri.5. .

Pelajar tidak dibenarkan duduk di atas kerusi dan meja guru. (Adab pelajar dan guru) . Kawalan/ Tanggungjawab Guru • • Pelajar tidak dibenarkan berkumpul di hadapan meja guru sedangkan muridmurid lain dibiarkan bising di tempat mereka atau di belakang kelas.5.

5. Kawalan/ Tanggungjawab Guru • Guru haruslah memeriksa kebersihan kelas termasuk bahagian kaki lima kelas dan melaporkan kepada pentadbir sekolah untuk mengambil tindakan lanjut .

5. Cuba kenal pasti sebab-sebabnya dan ambil tindakan yang sewajarnya . Kawalan/ Tanggungjawab Guru • • Guru-guru haruslah mengambil perhatian terhadap murid-murid yang selalu tidak membuat kerja rumah atau tugasan dalam kelas.

6. Peraturan sekolah perlu difahami dan dipatuhi. Dasar Umum Disiplin • • • Setiap murid wajib memiliki buku peraturan sekolah dan mesti dibawa ke sekolah pada setiap hari. Setiap murid wajib memiliki buku nota dan wajib dibawa bersama sewaktu perhimpunan .

murid akan diberi penjelasan dan penerangan tentang peraturan sekolah dan tindakan-tindakan disiplin yang dikuatkuasakan . Dasar Umum Disiplin • Pada awal tahun permulaan semasa persekolahan.6.

Dasar Umum Disiplin • Penerangan dan penjelasan mengenai peraturan disiplin sekolah juga disampaikan kepada murid-murid dari semasa ke semasa .6.

Pemeriksaan Mengejut • Pemeriksaan mengejut boleh dijalankan dari semasa ke semasa ke atas murid semasa berada di kelas atau tapak perhimpunan atas arahan pihak pentadbir .7.

7. Pemeriksaan Mengejut • Guru disiplin/guru bertugas bersama guru kelas atau guru mata pelajaran dengan bantuan pengawas akan menjalankan pemeriksaan mengejut dengan disaksikan oleh murid berkenaan. .

.7. Pemeriksaan Mengejut • Barang larangan akan dirampas dan maklumat murid tersebut akan direkod oleh guru berkenaan dalam Buku Rekod Salah Laku Barang Rampasan yang disimpan oleh Ketua Guru Disiplin/PK HEM.

Pemeriksaan Mengejut • • Barangan larangan akan disimpan di dalam bilik PK HEM Barang rampasan yang mahal (seperti telefon bimbit) hanya boleh dituntut balik oleh ibubapa/penjaga murid selepas berjumpa dengan PK HEM dan menandatangani surat perjanjian .7.

Kehilangan barang-barang berharga adalah di bawah tanggungjawab murid-murid .7. Pemeriksaan Mengejut • • Barang rampasan yang tidak dituntut selepas tiga tahun akan dilupuskan setelah diputuskan dalam mesyuarat AJK Lembaga disiplin & AJK PIBG.

sederhana dan berat kepada : – Semua guru – Kelas-kelas(untuk dipamerkan di papan kenyataan) – Bilik-bilik khas Tindakan : En Nor Hisham b Hashim . Kaedah Mengatasi Disiplin • Edarkan senarai kesalahan ringan.8.

Kaedah Mengatasi Disiplin • Kes-kes disiplin kesalahan ringan semua guru perlu menanganinya secara berhemat dengan kadar segera sebelum ianya menjadi kes kesalahan disiplin yang lebih berat .8.

. Kaedah Mengatasi Disiplin • Guru mata pelajaran/guru kelas hendaklah : – Merekod kesalahan murid di buku kawalan kelas.8. – Guru disiplin akan mengumpulkan rekod kesalahan dan seterusnya membawa ke mesyuarat disiplin mengikut keperluan.

8. Walaupun tidak hadir. Kaedah Mengatasi Disiplin • Senaraikan nama murid dan pamer di papan kenyataan : – Kedatangan penuh – 2 kali setahun – Sijil Sifar Ponteng – Kelas yang berjaya mengekalkan sifar ponteng akan diberikan sijil setiap bulan. ianya mesti bersebab – Murid yang mengekalkan sifar ponteng akan diberikan sijil dan anugerah pada akhir tahun .

. Kaedah Mengatasi Disiplin • Pengurusan Perhimpunan – – – Perhimpunan diadakan sekurangkurangnya sekali seminggu (Isnin).8. kemudian dalam jadual waktu induk dan kelas Perhimpunan akan diuruskan oleh Pn Nor Fadhilah bt Abdullah dan Lembaga pengawas sekolah. Masa perhimpunan 40 minit untuk sekolah menengah.

8. Kaedah Mengatasi Disiplin • Pengurusan Perhimpunan – Semua guru dan murid wajib menghadiri perhimpunan kecuali tidak sihat atau sakit .

2. 3. Pengurusan Skim Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Pengurusan Biasiswa dan Bantuan Lain Khidmat Bimbingan dan Kaunseling Dasar Kebajikan Murid .C. 4.DASAR KEBAJIKAN MURID 1.

C.DASAR KEBAJIKAN MURID • Semua bentuk bantuan dan kebajikan murid mesti merujuk kepada data Sistem Maklumat Murid (SMM) yang sentiasa dikemaskini .

28(24)-17 Mac 2008) . Pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) • • Memastikan semua murid mendapatkan buku teks yang mencukupi selewat-lewatnya hari pertama sesi baru persekolahan Melaksanakan arahan perpindahan Murid Bersama Buku Teks Dalam Zon yang Sama (Ruj:K/P.BT.1.8945/Jld.

Maklumkan pada pelajar. Pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) • • • Guru Kelas mesti memastikan semua buku teks yang diterima oleh murid dibalut kemas dan ditulis nama. pemantauan buku teks akan dibuat. .1. Pada minggu kedua persekolahan.

. Pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) • Guru Kelas juga mesti memastikan mana-mana muridnya yang ingin bertukar sekolah ke negeri lain memulangkan semula buku SPBT tersebut dengan mengikut tatacara yang telah ditetapkan.1.

1. Murid “Bukan Warga Negara” (BWN) tidak layak menerima buku SPBT . Pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) • • Guru SPBT mestilah mengumpulkan semua buku teks pada akhir tahun mengikut tarikh yang ditetapkan serta membuat senarai murid yang tidak memulangkannya.

2. Pengurusan Biasiswa dan Bantuan Lain • Guru biasiswa mestilah memastikan murid yang berjaya menerima surat tawaran dan membuka akaun simpanan di Bank Simpanan Nasional • Guru Kelas juga boleh meminta mana-mana murid layak untuk memohon biasiswa .

. • Seorang murid hanya boleh menerima satu biasiswa sahaja.2. • Ibubapa/ penjaga dilarang sama sekali mengambil buku akaun murid. Pengurusan Biasiswa dan Bantuan Lain • Buku simpanan bank hendaklah diserahkan kepada guru biasiswa dan pengeluaran wang yang dibuat mestilah dikawal agar tidak disalahgunakan oleh murid berkenaan.

satu surat pemberitahuan perlu dihantar kepada pihak penaja. • Bagi penerima bantuan Biasiswa Baitulmal. Guru Biasiswa berkenaan mestilah mengenalpasti jika ada muridmurid baru terutamanya murid Tingkatan Satu yang pernah menerima bantuan tersebut semasa mereka di sekolah rendah.2. Pengurusan Biasiswa dan Bantuan Lain • Jika mendapat lebih daripada satu biasiswa. .

2. • Murid “Bukan Warga Negara” (BWN) tidak layak menerima biasiswa dan bantuanbantuan lain. (Bantuan persekolahan RM100) . Pengurusan Biasiswa dan Bantuan Lain • Guru biasiswa perlu menyimpan rekod prestasi akademik murid penerima biasiswa.

– Peningkatan disiplin diri murid. . – Pendidikan kerjaya murid. Khidmat Bimbingan dan Kaunseling • Guru Bimbingan dan Kaunseling(GBK) mestilah memberikan tumpuan kepada empat fokus utama iaitu : – Pembangunan sahsiah diri murid. – Psikososial dan kesejahteraan mental murid.3.

Khidmat Bimbingan dan Kaunseling • Unit Bimbingan dan Kaunseling harus diuruskan mengikut etikanya.3. • Segala maklumat murid adalah dianggap sulit dan hanya boleh didedahkan kepada pihak yang berkenaan sahaja. demi memelihara hak murid. • GBK boleh membantu murid-murid dengan memberi bimbingan dan saranan sama ada secara individu atau kelompok .

• GBK mestilah mengatur masa untuk memberi khidmat kaunseling kepada murid yang telah diberi surat maran ponteng pertama. kedua dan ketiga.3. Khidmat Bimbingan dan Kaunseling • GBK harus membimbing murid dalam membuat pemilihan kerjaya mereka. . terutamanya calon-calon lepasan SPM yang ingin membuat pemilihan kursus di IPTA atau IPTS.

Khidmat Bimbingan dan Kaunseling • Bagi murid yang telah digantung/dibuang sekolah dan diterima bersekolah semula.3. . sesi kaunseling perlu dilakukan selama enam bulan dan laporannya dihantar kepada PK HEM setiap bulan.

• GBK hanya boleh menjalankan tugas di luar sekolah dengan kadar 10% daripada hari persekolahan setahun . Khidmat Bimbingan dan Kaunseling • Guru Disiplin mahupun Guru Kelas boleh merujuk kepada GBK tentang murid yang memerlukan bantuan kaunseling ataupun murid yang menghadapi masalah disiplin.3.

. Dasar Kebajikan Murid • Guru Kelas hendaklah mengenalpasti maklumat berdasarkan SMM : – Bilangan anak yatim di dalam kelas.4. – Bilangan murid yang terdiri daripada keluarga berpendapatan rendah.

Dasar Kebajikan Murid • Guru kelas hendaklah menguruskan hal-hal berkaitan bantuan yang boleh dipohon oleh murid-murid berkenaan dan merekodkan murid yang berjaya menerima bantuan ke dalam SMM seperti : Biasiswa.Kumpulan Wang Amanah Murid Miskin (KWAMP) dan Derma Kebajikan .4.

Kebersihan Kelas . Kebersihan dan Keceriaan Sekolah 6. Murid Sakit 5. DASAR KEBERSIHAN DAN KESIHATAN 1. Rekod Kesihatan Murid 2. Surat Rawatan Murid 4.D. Kantin Sekolah 7. Kad Pergigian Murid 3.

• Ia akan dibawa dan diteruskan penggunaanya sehinggalah ke sekolah menengah . Rekod Kesihatan Murid • Guru Kelas mestilah memastikan setiap muridnya mempunyai Buku Rekod Kesihatan • Buku Rekod Kesihatan ini selalunya di perolehi sewaktu murid berada di sekolah rendah lagi.1.

Rekod Kesihatan Murid • Jika Guru Kelas mendapati muridnya tidak mempunyai atau kehilangan buku tersebut. murid boleh mendapatkannya daripada PK HEM • Buku Rekod Kesihatan wajib dimiliki oleh setiap murid kerana buku ini diperlukan apabila pemeriksaan kesihatan dibuat ataupun semasa suntikan imunisasi ATT(untuk Tingkatan Tiga sahaja) diberikan kepada murid oleh pegawai kesihatan .1.

1. Rekod Kesihatan Murid • Buku Rekod Kesihatan wajib dibawa bersama oleh murid yang bertukar sekolah dan disertakan bersama Fail Peribadi murid berkenaan .

• Guru Kelas mestilah memastikan kad ini diedarkan kepada ibubapa/ penjaga murid untuk mendapatkan kebenaran bagi menjalankan pemeriksaan gigi terhadap anak/anak jagaanya. Kad Pergigian Murid • Setiap murid sekolah mempunyai kad pergigian yang dibekalkan setiap tahun.2. .

2. Kad Pergigian Murid • Kad ini hendaklah diserahkan kepada pegawai kesihatan yang berkenaan dan pemeriksaan akan dijalankan pada satu tempoh yang ditetapkan oleh Jabatan Kesihatan berkenaan. .

.3. • Surat ini digunakan oleh murid apabila ingin mendapatkan khidmat rawatan di mana-mana hospital atau klinik kerajaan. Surat Rawatan Murid • Murid boleh mendapatkan surat rawatan ini di pejabat sekolah • Surat rawatan ini hendaklah ditandatangani oleh Pengetua atau manamana Penolong kanan.

Murid Sakit • Guru Kelas mestilah prihatin jika ada dalam kalangan murid kelasnya yang sakit atau kurang sihat pada hari tersebut • Jika murid berkenaan ingin meminta izin untuk pulang.4. Guru Bertugas atau Guru Kelas boleh menghubungi ibubapa/penjaga berkenaan untuk menjemputnya di sekolah .

4. Murid Sakit • Guru bertugas atau Guru Kelas tidak boleh membenarkan murid berkenaan pulang sendiri ke rumah walau pun rumahnya berhampiran dengan sekolah. .

kenderaan sekolah atau menghubungi ambulan. .4. Murid Sakit • Jika keadaan kesihatan murid serius atau berlaku kes-kes kecemasan atau kecederaan. guru bertugas mestilah menghubungi ibubapa/penjaga dan menghantar murid berkenaan ke klinik atau hospital terdekat samada menggunakan kenderaan sendiri.

4. . Murid Sakit • Guru bertugas mestilah merekodkan butiran murid yang dibenarkan pulang dalam Buku Laporan Bertugas dan Buku Rekod Keluar Murid.

tandas. bangunan dan kawasan sekolah. kantin. • Guru kelas mestilah sentiasa mengingatkan murid-murid kelasnya supaya menjaga kebersihan dan keceriaan kelas masingmasing. kelas. . Kebersihan dan Keceriaan Sekolah • Semua guru bertanggungjawab bagi memastikan murid-murid menjaga kebersihan diri.5. bilik-bilik khas.

5. ceria dan kondusif bagi memudah dan membantu dalam proses PdP. . Kebersihan dan Keceriaan Sekolah • Guru Kelas bertanggungjawab mengambil inisiatif untuk menghias kelas mereka agar kelihatan kemas dan teratur. • Guru kelas/ Guru Mata pelajaran memastikan kelas dibersihkan setiap hari iaitu 5 minit sebelum waktu pertama persekolahan.

. Kebersihan dan Keceriaan Sekolah • Semua guru yang masuk mengajar bertanggungjawab memastikan kelas dalam keadaan bersih sebelum memulakan PdP.5. (Buku Kawalan Kelas) • Murid-murid dikehendaki menaikkan kerusi di atas meja amasing-masing sebelum meninggalkan kelas pada waktu akhir persekolahan.

6. penjualan dan menjaga seluruh kawasan kantin. . Kantin Sekolah • Guru Penyelaras Kantin bertanggungjawab memastikan bahawa pengusaha kantin mengamalkan kebersihan dalam penyediaan. • Guru Penyelaras Kantin perlu membuat laporan harian kepada PK HEM dengan menyemak Buku Pemeriksaan Kendiri yang dibekalkan oleh JPN.

.6. Kantin Sekolah • Guru Penyelaras Kantin perlu membuat laporan kepada PK HEM atau pentadbir lain jika berlakunya kes keracunan makanan di kantin sekolah.

• Bawa murid ke hospital/ klinik berdekatan.Apa Yang Perlu Dibuat? JIKA BERLAKU KES KERACUNAN MAKANAN : • Kenalpasti murid terlibat. • Maklumkan kes ke JPN/PPD. • Hentikan jualan kantin dan ambil sampel makanan. • Hubungi ibu bapa / penjaga muris. • Laporkan ke jabatan /pegawai kesihatan (05-8072027 : Hospital Taiping). • Sediakan laporan keracunan ke JPN/PPD (ikut Format 1:3:7) . • Pastikan pengurusan makanan hari berikutnya.

• Guru Disiplin serta Guru Bertugas Harian hendaklah berada di kantin bersama-sama pengawas bertugas untuk mengawal disiplin murid semasa waktu rehat. . Kantin Sekolah • Guru-guru juga bertanggungjawab menasihatkan para muridnya supaya mengamalkan pemakanan seimbang dan tidak mengalakkan murid membeli makanan daripada penjual di luar kawasan sekolah.6.

Kantin Sekolah • Murid tidak dibenarkan membeli makanan/minuman di luar waktu rehat kecuali dengan kebenaran khas .6.

• Tong sampah : waktu pertama. • Cermin : cermin angkat . Kebersihan Kelas • Murid mesti membersihkan kelas (lantai. kerusi meja dan cermin ): Isnin : 10 minit sebelum menghadiri perhimpunan pagi.40ptg. • Papan putih : sebelum guru memulakan pengajaran.7. • Isnin –Jumaat : Selepas 2.

5 minit pada awal PdP.7. Kebersihan Kelas • Guru mata pelajaran hendaklah memeriksa kelas 2. • Guru bertugas harian hendaklah membuat pemeriksaan setiap hari pada bila-bila masa sepanjang minggu bertugas. .

Pondok Kawalan Keselamatan. . Kakitangan dan Pelawat.DASAR KESELAMATAN SEKOLAH 1. 3. 2.E. Latihan Kecemasan Kebakaran. Kenderaan Murid. 4. Polisi Keselamatan Sekolah.

E. . Keselamatan) • Keselamatan murid sentiasa dilindungi sepenuhnya sepanjang mereka berada di kawasan sekolah dari 6.Dasar Keselamatan Sekolah • Semua sekolah wajib melaksanakan Program 3K (Kebersihan. Kesihatan.30 pagi hingga tamat sesi persekolahan.

E.Dasar Keselamatan Sekolah • Sekolah perlu memastikan semua murid memiliki insuran perlindungan kemalangan dan digalakkan membeli Skim Insuran Takaful. .

Dasar Keselamatan Sekolah • Setiap aktiviti yang dilaksanakan di luar kawasan sekolah perlu mendapat kebenaran daripada pihak sekolah/Jabatan Pelajaran dan ibubapa/penjaga murid • Penglibatan murid dalam mana-mana aktiviti luar sekolah perlu diiringi oleh guru pada nisbah 10 orang murid dan seorang guru pengiring.E. .

Dasar Keselamatan Sekolah • Sekiranya terdapat seorang murid perempuan atau lebih dalam jumlah 10 murid berkenaan maka guru pengiringnya hendaklah seorang guru perempuan .E.

E.Dasar Keselamatan Sekolah • Aspek-aspek keselamatan dan kebajikan murid wajib diberi keutamaan oleh semua pihak terutama semasa sebelum dan semasa selepas sesuatu program/aktiviti dilaksanakan. .

• Sekolah mesti memastikan alat pencegahan kebakaran mencukupi dan berfungsi.1. Latihan Kecemasan Kebakaran • Sekolah mesti memastikan bahawa latihan kebakaran (fire drill) dijalankan 2 kali setahun. .

• Murid-murid khas atau OKU hendaklah dibantu keluar oleh guru mereka. Latihan Kecemasan Kebakaran • Guru-guru mestilah memastikan murid-murid meninggalkan kelas/bilik khas dengan segera.1. tetapi secara teratur apabila isyarat kebakaran dibunyikan. .

Latihan Kecemasan Kebakaran • Guru-guru mesti memastikan suis lampu. . • Buku Jadual Kedatangan Murid (BJKM) dibawa keluar dari pejabat oleh staf pejabat ke tempat berkumpul.1. kipas atau peralatan elektrik yang lain serta bekalan gas ditutup sebelum keluar.

Latihan Kecemasan Kebakaran • Guru Tingkatan mestilah mengambil BJKM kelas masing-masing di tempat berkumpul dan mengira bilangan murid dengan segera.1. . • Mana-mana murid yang tiada hendaklah dimaklumkan kepada Pentadbir dengan serta-merta.

Polisi mengelakkan Gangguan Seksual iii. Polisi Keselamatan Sekolah • Pihak sekolah perlu mengamalkan tiga polisi utama dalam aspek keselamatan sekolah iaitu: i. Polisi Keselamatan Pergi dan balik dari Sekolah ii. Polisi Keselamatan Menjalankan Aktiviti Kokurikulum .2.

2. Polisi Keselamatan Sekolah • Semua guru bertanggungjawab bagi memastikan polisi-polisi ini dipatuhi dan diamalkan setiap masa demi mewujudkan iklim sekolah yang selamat kepada semua warga sekolah (sila rujuk surat pekeliling iktisas) .

Kenderaan Murid.3. Kakitangan dan Pelawat • Guru. murid dan pelawat mesti memastikan kenderaan diletakkan di tempat yang telah dikhaskan dan tidak mengganggu laluan masuk • Guru-guru dan para murid diingatkan supaya berhati-hati memandu kenderaan mereka dalam kawasan sekolah untuk mengelakkan sebarang kemalangan .

3. Kakitangan dan Pelawat • Murid-murid yang memandu kenderaan ke sekolah mesti memiliki lesen memandu dan insuran kenderaan bermotor . Kenderaan Murid.

.4. Pondok Kawalan Keselamatan • Guru-guru hendaklah memaklumkan kepada pentadbir sekolah sekiranya mereka mendapati tiada pengawal keselamatan yang bertugas di pintu pagar sekolah.

5. . Pondok Kawalan Keselamatan • Pintu pagar sekolah mestilah sentiasa ditutup dan mana-mana pelawat yang ingin berurusan dengan pihak sekolah mesti menandatangani Buku Rekod Pelawat dan mendapatkan Pas Pelawat terlebih dahulu.

AGENDA 5 : TAKWIM HEM 2015 rujuk TAKWIM HEM BUKU PENGURUSAN ms 97 HARI : SELASA .

AGENDA 6 : JAWATAN KUASA INDUK HAL EHWAL MURID 17 buah JK HEM rujuk BUKU PENGURUSAN (ms 43 hingga 48) .

Melibatkan guru-guru dalam meningkatkan kebajikan sekolah dengan memberi fikiran dan pandangan melalui perbincangan dalam menggubal peraturanperaturan sekolah dan mengkaji semula dari masa ke masa.SENARAI TUGAS JAWATANKUASA HEM 1. .

SENARAI TUGAS
JAWATANKUASA HEM
2. Kes-kes disiplin yang berat perlu
dirujuk kepada Pengetua sebelum
tindakan diambil ke atas pelajar
berkenaan.
3. Membincangkan masalah kebajikan
murid dengan tujuan untuk
membimbing dan membantu dalam
menangani masalah tersebut.

SENARAI TUGAS
JAWATANKUASA HEM
4. Menimbangkan dan menerima
pandangan dan cadangan pada
pelajar, guru serta ibu bapa
mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan disiplin sekolah.
5. Memberi bimbingan dan panduan
dalam hal pelantikan pengawaspengawas sekolah.

SENARAI TUGAS
JAWATANKUASA HEM
6. Mesyuarat :6.1 Ada dua jenis mesyuarat
jawatankuasa ini iaitu mesyuarat
sidang penuh ( 4 kali setahun )
dan mesyuarat sidang kes
( diadakan dari masa ke masa
mengikut keperluan tertentu )

ahli jawatankuasa dikehendaki hadir.SENARAI TUGAS JAWATANKUASA HEM 6.3 Dalam semua mesyuarat sidang kes. .2 Minit mesyuarat bagi mesyuarat sidang penuh dan mesyuarat sidang kes perlu disediakan oleh setiausaha 6.

Dalam menangani KITA PERLU BERADA DALAM DISIPLIN PELAJAR … BAS YANG KITA SAMA UNTUK MENUJU KE DESTINASI YANG SAMA KITA TIDAK BOLEH HANYA MENUMPANG DI LUAR BAS – KERANA RISIKONYA AMAT TINGGI .

KITA SERING KELIRU DENGAN WAJAH SEBENAR MEREKA … .

Proses mendidik anak-anak murid kita hari ini memang sukar. salah sedikit kita akan terjerumus ke dalam palong dan kita akan tercedera. Boleh kita umpamakan membersih palong begini. … Palong tidak terjejas… .

AGENDA 7 : TAKLIMAT MERIT DEMIRIT .

AGENDA 7 : HAL-HAL LAIN .