You are on page 1of 20

LITERASI PPD KOTA TINGGI – SET L1

LATIHAN BERTULIS
LITERASI TAHUN 3
2012
MAKLUMAT MURID:
NAMA

:

……………………………………………………….……………..

KELAS

:

…………………………………………………..………………….

JANTINA

:

LELAKI (

HAK CIPTA PPD KOTA TINGGI 2012

)

PEREMPUAN (

)

1

LITERASI PPD KOTA TINGGI – SET L1

Tulis jawapan berdasarkan perkataan yang diberi.
1.

Bapa membeli ____________

ini.

2.

_____________

Abu luka.

3.

Sanusi membela ____________

HAK CIPTA PPD KOTA TINGGI 2012

ini.

2

______________ HAK CIPTA PPD KOTA TINGGI 2012 itu di atas meja. 6. 3 . 5.LITERASI PPD KOTA TINGGI – SET L1 4. Ibu membeli ____________ di pasar. Tikus suka makan _____________ .

Adik suka bermain _________________ . 8. ______________ HAK CIPTA PPD KOTA TINGGI 2012 suka makan pisang. 4 .LITERASI PPD KOTA TINGGI – SET L1 7. Kakak membeli sekotak _____________ . 9.

5 .LITERASI PPD KOTA TINGGI – SET L1 10. 12. Bapa membeli _____________ HAK CIPTA PPD KOTA TINGGI 2012 baharu. ______________ itu sangat berat. Lili simpan barang di dalam ___________ . 11.

Ada ikan di dalam ______________ . 2.LITERASI PPD KOTA TINGGI – SET L1 1. ________________ ini sudah mati. _________________ HAK CIPTA PPD KOTA TINGGI 2012 ini rasa masam. 6 . 3.

7 . Ramli suka makan _______________ HAK CIPTA PPD KOTA TINGGI 2012 rebus. 6.LITERASI PPD KOTA TINGGI – SET L1 4. Kasim petik buah __________________ . 5. ________________ kakak cantik.

__________________ ibu tajam. ________________ itu bersih dan indah.LITERASI PPD KOTA TINGGI – SET L1 7. 8 . Lili mendapat _______________ HAK CIPTA PPD KOTA TINGGI 2012 yang besar. 9. 8.

Marina memetik ________________ raya. 11. 9 . Adik __________________ di atas katil. 12. _______________ HAK CIPTA PPD KOTA TINGGI 2012 bapa sangat kemas.LITERASI PPD KOTA TINGGI – SET L1 10.

mereka pulang ke _____________. Abu bermain ________________ bersama kawan. HAK CIPTA PPD KOTA TINGGI 2012 10 .LITERASI PPD KOTA TINGGI – SET L1 Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. guli rumah Selasa bermain Pada hari _______________. Mereka _______________ guli di padang. Selepas bermain guli. Abu bermain guli.

Gopal pergi ke sungai. Di sungai ada banyak ________________. Gopal ________________ mendapat banyak ikan. HAK CIPTA PPD KOTA TINGGI 2012 11 . ikan Rabu gembira memancing Pada hari ____________.LITERASI PPD KOTA TINGGI – SET L1 Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. Gopal __________________ ikan di sungai itu.

Didi pergi ke ______________________. Dia ada ramai _____________________ di sekolah. Mereka selalu _______________________ bersama-sama.LITERASI PPD KOTA TINGGI – SET L1 Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. kawan baik sekolah belajar Pada setiap hari. Kawan-kawan Didi ______________________ hati. HAK CIPTA PPD KOTA TINGGI 2012 12 .

Mona pergi ke Melaka. Di Melaka ada Taman __________________. Buaya suka _____________________ di dalam kolam. Buaya berendam cuti gembira Pada _______________ sekolah.LITERASI PPD KOTA TINGGI – SET L1 Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. HAK CIPTA PPD KOTA TINGGI 2012 13 . Mona sungguh ______________________ pergi ke sana.

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 3. 1.LITERASI PPD KOTA TINGGI – SET L1 Bina tiga ayat berpandukan gambar di bawah. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ HAK CIPTA PPD KOTA TINGGI 2012 14 . ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 2.

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ HAK CIPTA PPD KOTA TINGGI 2012 15 . ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 3.LITERASI PPD KOTA TINGGI – SET L1 Bina tiga ayat berpandukan gambar di bawah. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 2. 1.

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 3.LITERASI PPD KOTA TINGGI – SET L1 Bina tiga ayat berpandukan gambar di bawah. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 2. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ HAK CIPTA PPD KOTA TINGGI 2012 16 . 1.

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ HAK CIPTA PPD KOTA TINGGI 2012 17 . ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 3.LITERASI PPD KOTA TINGGI – SET L1 Bina tiga ayat berpandukan gambar di bawah. 1. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 2.

1. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 3.LITERASI PPD KOTA TINGGI – SET L1 Bina tiga ayat berpandukan gambar di bawah. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 2. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ HAK CIPTA PPD KOTA TINGGI 2012 18 .

1. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 3.LITERASI PPD KOTA TINGGI – SET L1 Bina tiga ayat berpandukan gambar di bawah. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ HAK CIPTA PPD KOTA TINGGI 2012 19 . ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 2.

1.LITERASI PPD KOTA TINGGI – SET L1 Bina tiga ayat berpandukan gambar di bawah. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ HAK CIPTA PPD KOTA TINGGI 2012 20 . ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 2. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 3.