You are on page 1of 2

SMK TANDEK KOTA MARUDU

PELAPORAN PELAKSANAAN DASAR 1 MURID 1 SUKAN TAHUN 2015
Sila tandakan ( / ) pada kotak yang berkaitan
1. Nama Sekolah

SMK TANDEK

2. Daerah

KOTA MARUDU

3. Alamat Sekolah

SMK TANDEK PETI SURAT 153,89108 KOTA MARUDU

4. Kod sekolah

XEA5101

5. No. Tel /Faks

088-661173/088-663180

6. Nama Pengetua

JAINIM BIN SAMARON

7. Enrolmen Sekolah
Bumi

8. Bil. Guru

Cina

Lelaki

Lelaki
India

Lain

Jumlah Bumi

Perempuan
Cina India Lain

Perempuan

9. Pecahan bilangan murid dalam keahlian Kelab Sukan dan Permainan
bagi pelaksanaan program Dasar 1 Murid 1 Sukan
Bil Kelab Sukan
Lelaki
Bumi
Cina
India
Lain Jumlah Bumi
1 Olahraga
2 Bola Sepak
3 Bola Jaring
4 Badminton
5 Bola Tampar
6 Sepak Takraw
7 Catur
8 Ping Pong
9 Hoki
10 Bola Keranjang
11 Sofbol
12
13
14
JUMLAH

Perempuan
Cina India Lain

10. Kaedah Pelaksanaan
Hari
Masa
Bilangan Jam
Disediakan oleh
…………………

Disahkan oleh
………………….

N 2015 an Jumlah an h Jumlah Jumlah L P .