You are on page 1of 31

PLK UUM

1

BAB 5:
PENILAIAN
PELABURAN AWAM
GMGF3013

Oleh: Prof. Madya Dr Sallahuddin

PENDAHULUAN
2

Sesuatu cadangan projek
kerajaan mesti dianalisis secara
menyeluruh sebelum diterima
untuk dilaksanakan.
Kerajaan mesti mengetahui
maklumat kewangan berhubung
dengan segala kos dan faedah
(pulangan).
PLK UUM

GMGF3013 Pelaburan Awam

PENDAHULUAN
3

Faedah (pulangan) terdiri
daripada pulangan hasil
kewangan dan bukan
kewangan.
Kos terdiri daripada kos
kewangan dan bukan
kewangan.
PLK UUM

GMGF3013 Pelaburan Awam

membantu kerajaan mencari faktor kecekapan sumber di mana kombinasi input berkos paling rendah digunakan untuk menyediakan projek awam (Hyman. PLK UUM GMGF3013 Pelaburan Awam .PENDAHULUAN 4  Tujuan analisis kewangan adalah untuk:   menentu kemampuan kewangan projek daripada sudut kos dan faedah yang dinilai mengikut harga pasaran. 1990).

Semenjak tahun 1990an.USA.SEJARAH CBA 5   Analisis kos faedah (CBA) mula dikembangkan oleh Kementerian Pertahanan. para jurutera tentera USA (Army Corps of Engineers) telah menggunakan kaedah CBA untuk menilai alternatif projek sumber air. PLK UUM GMGF3013 Pelaburan Awam .

DEFINISI CBA 6   CBA juga dipanggil sebagai project appraisal. CBA adalah satu teknik praktikal untuk membuat pentaksiran kewangan dan bukan kewangan bagi kos dan faedah sesuatu projek. PLK UUM GMGF3013 Pelaburan Awam .

Menentu kelebihan berbanding sesuatu projek untuk satu tempoh tertentu.TUJUAN CBA 7   Memperoleh maklumat penting bagi membuat keputusan terhadap projek-projek kerajaan. PLK UUM GMGF3013 Pelaburan Awam .

PLK UUM GMGF3013 Pelaburan Awam . Menyumbang kepada kecekapan dengan mempastikan projekprojek baru menghasilkan faedah sosial marginal mengatasi kos sosial marginal.TUJUAN CBA 8   Membantu kerajaan membuat pilihan beberapa alternatif projek pelaburan awam.

Mengelak daripada projek awam yang siap tidak dapat beroperasi kerana faktor kos tidak nampak tidak diambil kira di peringkat awal dan menjadi penghalang projek bila (hampir) siap. PLK UUM GMGF3013 Pelaburan Awam .   Impak/kesan yang kurang nampak seperti apa-apa risiko yang dapat mempengaruhi kejayaan atau kegagalan projek.LANGKAH-LANGKAH CBA 9  Langkah Pertama:  Mengenalpasti semua faedah dan kos.

Faedah Dan Kos 10 PLK UUM GMGF3013 Pelaburan Awam .

Kos Projek 11   Kos langsung – kos berkaitan dengan perbelanjaan modal dan operasi sesuatu projek. PLK UUM GMGF3013 Pelaburan Awam . upah. bahan mentah. Contoh kos langsung:     tanah. jentera.

Kos Projek 12   Kos Tidak Langsung . PLK UUM GMGF3013 Pelaburan Awam .kos yang tiada kaitan dengan operasi utama projek atau kos lepas. Contoh:   Peningkatan kes jenayah awam di sekitar kawasan perniagaan adalah kos tidak langsung kepada projek pembangunan kawasan bandar. Kehilangan pendapatan petani akibat ambil-alih tanah oleh kerajaan.

arkitek. pakar – juru ukur. Kos Lesap Penggunaan harta modal daripada projek lain. pembelian peralatan (pinjaman atau pembiayaan kerajaan). alat ganti. penyediaan tapak. Modal Kerja Stok (bahan mentah). jurutera dan perunding. . tenaga buruh. wangPLK tunai dalamGMGF3013 tangan untuk Pelaburan Awam UUM membayar bil-bil.Kos Projek 13 Jenis-Jenis Kos Contoh Modal Tanah. Operasi Bahan mentah. bahan bekalan Perbelanjaan PraProjek Perbelanjaan perkhidmatan .

Faedah Projek 14  Faedah adalah impak atau pulangan positif yang diperoleh daripada perlaksanaan sesuatu projek. PLK UUM GMGF3013 Pelaburan Awam .

Faedah Projek 15   Faedah langsung . Pendapatan petani akan meningkat. Contoh:  Projek pengairan sawah padi meningkatkan penanaman padi dua kali setahun. PLK UUM GMGF3013 Pelaburan Awam .pulangan yang diperoleh secara langsung oleh kumpulan sasar daripada perlaksanaan projek awam samada dalam jangka pendek atau jangka panjang.

faedah yang diperoleh secara tidak langsung oleh kumpulan bukan sasar/pihak lain yang tidak terlibat dalam sesuatu projek awam.Faedah Projek 16   Faedah tidak langsung . PLK UUM GMGF3013 Pelaburan Awam . Contoh:  Projek pembangunan kawasan bandar akan meningkatkan aktiviti pelancongan.

Faedah Dan Kos 17  Semua faedah dan kos dapat dibahagi kepada dua iaitu:    Nampak Tidak Nampak Contoh:  Projek pembinaan pusat latihan di atas bendang sawah padi. PLK UUM GMGF3013 Pelaburan Awam .

Faedah Dan Kos 18 Kategori Faedah dan Kos Contoh Faedah langsung nampak Pelatih mendapat latihan kemahiran Faedah langsung tidak nampak Kemahiran yang dimiliki pelatih Faedah tidak langsung nampak Pembangunan sekitar Faedah tidak langsung tidak nampak Peningkatan kualiti kehidupan masyarakat Kos langsung nampak Kos pembinaan pusat latihan Kos langsung tidak nampak Kehilangan pendapatan petani GMGF3013 Pelaburan Awam PLK UUM .

LANGKAH-LANGKAH CBA 19  Langkah Kedua  Menentu nilai kewangan bagi semua faedah dan kos bagi membolehkan CBA yang lebih berkesan.  segala kos dan faedah berbentuk kewangan yang objektif sifatnya dan bukan kewangan yang subjektif dapat ditukar kepada nilai wang. PLK UUM GMGF3013 Pelaburan Awam .

20 Pengukuran Kos Tidak Langsung  Kos tidak langsung bagi kenaikan jenayah diukur berdasarkan nilai pampasan insuran kepada firma-firma yang dirompak boleh dijadikan ukuran mengukur kos tidak langsung. PLK UUM GMGF3013 Pelaburan Awam .

Pendidikan ? PLK UUM GMGF3013 Pelaburan Awam .21 Pengukuran Faedah Tidak Langsung   Faedah pembangunan boleh dikira dengan mengambil kira potensi bilangan pelancong dan perbelanjaan yang dibuat oleh mereka seperti sewa hotel and makan.

LANGKAH-LANGKAH CBA 22  Langkah Ketiga:  Menganggar dan menaksir kos dan faedah dalam nilai wang PLK UUM GMGF3013 Pelaburan Awam .

Faedah bersih (R) diperoleh dengan mencari perbezaan antara faedah (F) dan kos (K) iaitu F – K.LANGKAH-LANGKAH CBA 23  Langkah Keempat:   Mendiskaunkan jangkaan faedah bersih (R) masa hadapan bagi sesuatu projek awam. PLK UUM GMGF3013 Pelaburan Awam .

R2.. R1.... RT adalah faedah bersih. .LANGKAH-LANGKAH CBA 24  Nilai kini R bagi sesuatu projek awam diperoleh dengan menggunakan formula berikut: R1 R2 RT PV  R0    .  2 T   1  r     1  r 1  r di mana R0. PLK UUM GMGF3013 Pelaburan Awam ..

LANGKAH-LANGKAH CBA 25  Garisan masa Tahun 0 1 2 3 4 5 Aliran Faedah R0 R1 R2 R3 R4 R5 PLK UUM GMGF3013 Pelaburan Awam .

26 Pengiraan Nilai Kini Faedah Bersih Tahu n 0 Nilai FB (RM) R0 Faktor Diskaun 1 Nilai Kini (PV) R0 1 R1 (1+r) R1/(1+r) 2 R2 (1+r)2 R2/(1+r)2 . . RT . . . . . RT/(1+r)T PLK UUM GMGF3013 Pelaburan Awam . (1+r)T . T . . . .

864 66.000 64.000 80.746 .000.000 50.000 0.698. 00) 11.00 0.424.000 30.000 PLK UUM 22.00 GMGF3013 Pelaburan Awam 0.814.000 0 92.00 13.000 16.000 0.784 15.824.000 (100.412.000 12.00 100.952 78.27 Pengiraan Nilai Kini Faedah Bersih Tahu n 0 1 2 3 4 5 T Faeda h Kos Nilai FB (RM) Faktor Nilai Kini Diskau (PV) n 1.000 56.907 72.000 18.000 44.000 22.00 0.000 20.00 12.000 14.000 0.00 16.000 100.000 48.680.823 14.

PLK UUM GMGF3013 Pelaburan Awam .LANGKAH-LANGKAH CBA 28  Langkah Kelima    Membanding faedah bersih satu projek dengan projek lain untuk membuat pilihan projek. Susunan keutamaan projek boleh dibuat berdasarkan kepada:  Faedah Bersih  Nisbah Faedah dan Kos (B/C) Katakan peruntukan untuk membina jalan raya adalah RM700.000. Tujuh alternatif projek boleh dipilih.

0 2 2 3 4 145 80 50 175 104 125 30 24 75 1.1 0.3 2.8 3 6 7 PLK UUM GMGF3013 Pelaburan Awam .4 1.5 5 4 1 5 6 7 300 305 125 420 330 100 120 25 -25 1.Pilihan Projek 29 Projek Kos (C) RM Faeda Faeda h (B) h RM Bersih (FB) B/C Kedudu kan B/C 1 200 400 200 2.2 1.

sains. matematik dan senibina. Kos dan faedah perlu ditinjau dan diandai daripada maklumat pasaran dan sumber yang lain. kejuruteraan. pemasaran.KEPERLUAN CBA 30  Kemahiran beberapa bidang seperti:        ekonomi. PLK UUM GMGF3013 Pelaburan Awam .

PLK UUM GMGF3013 Pelaburan Awam . Setiap sektor mengambilkira:   kesesuaian jenis-jenis impak dalam pengiraan kos dan faedah bagaimana impak tersebut dinilai dalam bentuk kewangan.KEPERLUAN CBA 31   Pertimbangan kos dan faedah adalah berbeza mengikut sektor ekonomi dan sosial.