You are on page 1of 5

LAMPIRAN 1

KOD & NAMA
KURSUS

SRM 3033 ALJABAR ASAS

TUGASAN 2

KUMPULAN
UPSI 05

DISEDIAKAN
OLEH
NAMA

ARUN A/L NARAYANAN

NO. ID

D20102040841

NO. TELEFON

0134005326

NAMA TUTOR E-LEARNING: Dr. Nor'ashiqin binti Mohd Idrus
TARIKH : 28-04-2013

Tugasan 2 1(a)(i) Domain . ) Ran (f)= Domain g ialah Semua nilai Dom ) Ran ) 1(a)(ii) .Dom(f)= =(16.

.1(a)(iii) (1)(b)(i) ........................ .........

Bentuk piawai persamaan alips dengan pusat di c(0.2.0) dan paksi major mengufuk Pusat :c(0.0) Paksi major mengufuk Titik ² bucu : .

=2b = 2c .