You are on page 1of 58

ASAL

No:
1300

Didi Plastik Sdn.Bhd
No.880, Bandar Putih,
21001,Johor

Tarikh: 08/10/2015
INVOIS
Kepada:
Syarikat A4 Sdn, Bhd,
No.5591, Taman Sijil,
20918, Pontian Johor

Kuantiti
20
20

Harga

Jumlah (RM)

Seunit (RM)
50.00
20.00

1000.00
400.00

Butir
Meja
Kerusi

Jumlah Kasar
Tolak Diskaun Niaga
Jumlah Bersih

1400.00
1400.00

Ringgit Malaysia : Satu Ribu Empat Ratus Ringgit Sahaja

Serahan: Angkutan dibayar K&KDK

Penerima

Pengurus

ASAL

No:
1301

Moonstar Sdn Bhd
No.200, Bandar Bahagia,
21001,Johor

Tarikh: 10/10/2015
INVOIS
Kepada:
Syarikat A4 Sdn, Bhd.
No.5591, Taman Sijil,
20918, Pontian Johor

Kuantiti
10
30

Harga

Jumlah (RM)

Seunit (RM)
50.00
20.00

500.00
600.00

Butir
Meja
Kerusi

Jumlah Kasar
Tolak Diskaun Niaga
Jumlah Bersih

1100.00
1100.00

Ringgit Malaysia : Satu Ribu Satu Ratus Ringgit Sahaja

Serahan: Angkutan dibayar K&KDK

Penerima

Pengurus

No:
1302

ASAL
Borong Plastik & Dapur Sdn. Bhd
No.820, Bandar Maju,
21001,Johor

Tarikh: 16/10/2015
INVOIS
Kepada:
Syarikat A4 Sdn, Bhd,
No.5591, Taman Sijil,
20918, Pontian Johor

Kuantiti
30
30

Harga

Jumlah (RM)

Seunit (RM)
50.00
20.00

1500.00
600.00

Butir
Meja
Kerusi

Jumlah Kasar
Tolak Diskaun Niaga
Jumlah Bersih

2100.00
2100.00

Ringgit Malaysia : Dua Ribu Satu Ratus Ringgit Sahaja

Serahan: Angkutan dibayar K&KDK

Penerima

Pengurus

SALINAN

No:
2103

Syarikat A4 Sdn, Bhd
No.5591, Taman Sijil,
20918, Pontian Johor

Tarikh: 2/10/2015
INVOIS
Kepada:
Plaztic Sdn. Bhd.
No.611, Bandar Ultra,
21000,Johor

Kuantiti
35
15

Harga

Jumlah (RM)

Seunit (RM)
20.00
15.00

700.00
225.00

Butir
Tupperware
Baldi Plastik

Jumlah Kasar
Tolak Diskaun Niaga
Jumlah Bersih

925.00
925.00

Ringgit Malaysia : Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ringgit Sahaja

Serahan: Angkutan dibayar K&KDK

Penerima

SALINAN

Pengurus

No:
2104

Syarikat A4 Sdn, Bhd
No.5591, Taman Sijil,
20918, Pontian Johor

Tarikh: 3/10/2015
INVOIS
Kepada:
Tosh & Bosh Sdn. Bhd.
No.115, Bandar Baru Jantan,
06500, Pahang.

Kuantiti
35
10

Harga

Jumlah (RM)

Seunit (RM)
5.00
10.00

175.00
100.00

Butir
Tag Nama Plastik
Botol Plastik

Jumlah Kasar
Tolak Diskaun Niaga
Jumlah Bersih

175.00
175.00

Ringgit Malaysia : Satu Ratus Tujuh Puluh Lima Ringgit Sahaja

Serahan: Angkutan dibayar K&KDK

Penerima

SALINAN

Pengurus

No:
2105

Syarikat A4 Sdn, Bhd
No.5591, Taman Sijil,
20918, Pontian Johor

Tarikh: 7/10/2015
INVOIS
Kepada:
Perniagaan Ah Keong & Family
No.700, Bandar Raya,
05401, Perlis.

Kuantiti
5
10

Harga

Jumlah (RM)

Seunit (RM)
20.00
5.00

100.00
50.00

Butir
Tupperware
Tag Nama Plastik

Jumlah Kasar
Tolak Diskaun Niaga
Jumlah Bersih

150.00
150.00

Ringgit Malaysia : Satu Ratus Lima Puluh Sahaja

Serahan: Angkutan dibayar K&KDK

Penerima

Pengurus

SALINAN

Syarikat A4 Sdn. Bhd.

No:

No.5591, Taman Sijil,

2099

20918, Pontian Johor

Tarikh: 28/10/2015
BIL TUNAI
Kepada:
Perniagaan Ah Keong & Family
No.700, Bandar Raya,
05401, Perlis.

Kuantiti
10
20

Harga

Jumlah (RM)

Seunit (RM)
5.00
20.00

50.00
100.00

Butir
Tag Nama Plastik
Tupperware

Jumlah Kasar
Tolak Diskaun Niaga
Jumlah Bersih

150.00
150.00

Ringgit Malaysia : Satu Ratus Lima Puluh Ringgit Sahaja

Tunai / Nombor Cek

:

Penerima

Pengurus

SALINAN No: Tarikh: BIL TUNAI Kepada Harga Kuantiti Jumlah (RM) Butir Seunit (RM) Jumlah Kasar Tolak Diskaun Niaga Jumlah Bersih Ringgit Malaysia : Tunai / Nombor Cek : Penerima Pengurus .

00 0.00 Butir Tupperware Sudu Plastik Jumlah Kasar Tolak Diskaun Niaga Jumlah Bersih 310.00 310. Taman Sijil. Pontian Johor Kuantiti 15 20 Harga Jumlah (RM) Seunit (RM) 20.5591. No.. Bandar Bahagia.00 Ringgit Malaysia : Tiga Ratus Sepuluh Ringgit Sahaja Tunai / No Cek : Penerima Pengurus . 21001.50 300.200. 20918.00 10. Bhd.Johor Tarikh: 3/10/2015 BIL TUNAI Kepada: Syarikat A4 Sdn.ASAL No: 2001 Moonstar Sdn Bhd No.

ASAL No: 2002 Borong Plastik & Dapur Sdn.00 Ringgit Malaysia : Dua Ratus Lima Puluh Ringgit Sahaja Tunai / No Cek : Penerima Pengurus .00 250. Taman Sijil.00 Butir Sudu Plastik Cawan Plastik Jumlah Kasar Tolak Diskaun Niaga Jumlah Bersih 250.50 250. Bhd No. Bhd.Johor Tarikh: 3/10/2015 BIL TUNAI Kepada: Syarikat A4 Sdn.50 0. 21001. Pontian Johor Kuantiti 500 500 Harga Jumlah (RM) Seunit (RM) 0. No.5591. Bandar Maju. 20918.00 250.820.

ASAL No: Tarikh: BIL TUNAI Kepada Kepada Harga Kuantiti Jumlah (RM) Butir Kuantiti Seunit (RM) Jumlah Kasar Tolak Diskaun Niaga Jumlah Bersih Jumlah Kasar Tolak Diskaun Niaga Jumlah Bersih Ringgit Malaysia : Tunai / No Cek Ringgit Mala : Tunai / No Cek Penerima Pengurus .

Tarikh: BIL TUNAI Kepada Kepada Harga Kuantiti Jumlah (RM) Butir Kuantiti Seunit (RM) Jumlah Kasar Tolak Diskaun Niaga Jumlah Bersih Jumlah Kasar Tolak Diskaun Niaga Jumlah Bersih Ringgit Malaysia : Tunai / No Cek Ringgit Malaysia : : Tunai / No Cek Penerima Pengurus : .

Tarikh: BIL TUNAI Kepada Kepada Harga Kuantiti Jumlah (RM) Butir Kuantiti Seunit (RM) Jumlah Kasar Tolak Diskaun Niaga Jumlah Bersih Jumlah Kasar Tolak Diskaun Niaga Jumlah Bersih Ringgit Malaysia : Tunai / No Cek Ringgit Malaysia : : Tunai / No Cek Penerima Pengurus : .

Tarikh: BIL TUNAI Kepada Kepada Harga Kuantiti Jumlah (RM) Butir Kuantiti Seunit (RM) Jumlah Kasar Tolak Diskaun Niaga Jumlah Bersih Jumlah Kasar Tolak Diskaun Niaga Jumlah Bersih Ringgit Malaysia : Tunai / No Cek Ringgit Malaysia : : Tunai / No Cek Penerima Pengurus : .

Tarikh: BIL TUNAI Kepada Harga Kuantiti Jumlah (RM) Butir Seunit (RM) Jumlah Kasar Tolak Diskaun Niaga Jumlah Bersih Ringgit Malaysia : Tunai / No Cek : Penerima Pengurus .

Bandar Baru Jantan.00 30. Bhd. Pontian Johor Tarikh: 24/10/2015 NOTA KREDIT Kepada: Tosh & Bosh Sdn. Taman Sijil. 06500. Bhd. No.00 Bil. Invois 13645 Butir Harga Jumlah (RM) Seunit (RM) 15. No. 20918.115.00 Ringgit Malaysia : Tiga Puluh Ringgit Sahaja Penerima Pengurus .SALINAN No: 1967 Syarikat A4 Sdn. Pahang.5591.00 Jumlah Kasar Tolak Diskaun Niaga Jumlah Bersih 30. No. Baldi Plastik (Sebahagian Baldi Plastik Rosak) 2.00 30.

Taman Sijil.Johor Tarikh: 18/11/2015 NOTA KREDIT Kepada: Syarikat A4 Sdn.00 Ringgit Malaysia : Satu Ratus Dua Puluh Ringgit Penerima Pengurus . No.00 120. 6.00 Jumlah Kasar Tolak Diskaun Niaga Jumlah Bersih 120. 20918.00 Bil.880. 21001. Invois 14022 Butir Tupperware (Rosak) Harga Jumlah (RM) Seunit (RM) 20.00 120.5591. Pontian Johor No. Bhd. Bandar Putih.ASAL No: 2810 Didi Plastik Sdn.Bhd No.

9108 20918. Bhd. Cek: Pengurus .5591. No: No.SALINAN Syarikat A4 Sdn.00 Tunai / No. Bhd. Taman Sijil. : Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Sahaja : Menjelaskan invois 2103 RM 925. Pontian Johor Tarikh: 20/12/2015 RESIT RASMI Diterima daripada Ringgit Untuk bayaran : Plaztic Sdn.

9109 20918.SALINAN Syarikat A4 Sdn. Cek: Pengurus . Pontian Johor Tarikh: 24/12/2015 RESIT RASMI Diterima daripada Ringgit Untuk bayaran : Tosh & Bosh Sdn.00 Tunai / No.5591. Taman Sijil. Bhd. No: No. Bhd : Satu Ratus Tujuh Puluh Lima Sahaja : Menjelaskan invois 2104 RM 175.

Cek: Pengurus .SALINAN No: Tarikh: RESIT RASMI Diterima daripada Ringgit Untuk bayaran : : : (Diskaun tunai RM ) RM Tunai / No.

SALINAN No: Tarikh: RESIT RASMI Diterima daripada Ringgit Untuk bayaran : : : (Diskaun tunai RM ) RM Tunai / No. Cek: Pengurus .

Cek : Pengurus No: Tarikh: BAUCER PEMBAYARAN Kepada: Bil Butir Jumlah(RM) Tandatangan Ringgit Malaysia : Tunai / No.No: Tarikh: BAUCER PEMBAYARAN Kepada: Bil Butir Jumlah(RM) Tandatangan Ringgit Malaysia : Tunai / No. Cek : Pengurus .

.

Cek : Pengurus No: Tarikh: BAUCER PEMBAYARAN Kepada: Bil Butir Jumlah(RM) Tandatangan Ringgit Malaysia : Tunai / No. Cek : Pengurus .No: Tarikh: BAUCER PEMBAYARAN Kepada: Bil Butir Jumlah(RM) Tandatangan Ringgit Malaysia : Tunai / No.

No: Tarikh: BAUCER PEMBAYARAN Kepada: Bil Butir Jumlah(RM) Tandatangan Ringgit Malaysia : Tunai / No. Cek : Pengurus No: Tarikh: BAUCER PEMBAYARAN Kepada: Bil Butir Jumlah(RM) Tandatangan Ringgit Malaysia : Tunai / No. Cek : Pengurus .

AKAUN RM50 Butir Tunai Dimasukkan RM10 RM5 RM2 RM1 Jumlah (RM) Ringgit : Disahkan oleh .BANK BORANG TUNAI MASUK Tarikh : NAMA RM100 NO.

BANK BORANG TUNAI MASUK Tarikh : NAMA RM100 NO. AKAUN RM50 Butir Tunai Dimasukkan RM10 RM5 RM2 RM1 Jumlah (RM) Ringgit : Disahkan oleh .

Tarikh: MEMO bernilai RM Pengurus .

Tarikh: MEMO bernilai RM Pengurus .

Tarikh: MEMO bernilai RM Pengurus .

Tarikh: MEMO bernilai RM Pengurus .

Tarikh: MEMO bernilai RM Pengurus .

Tarikh: MEMO bernilai RM Pengurus .

Tarikh: MEMO bernilai RM Pengurus .

Tarikh: MEMO bernilai RM Pengurus .

ASAL No: Tarikh: NOTA DEBIT Kepada Harga Kuantiti Jumlah (RM) Butir Seunit (RM) Jumlah Kasar Tolak Diskaun Niaga Jumlah Bersih Ringgit Malaysia : Syarat: 2.5% 7 hari Serahan: Angkutan dibayar K&KDK Penerima Pengurus .

SALINAN No: Tarikh: NOTA DEBIT Kepada Harga Kuantiti Jumlah (RM) Butir Seunit (RM) Jumlah Kasar Tolak Diskaun Niaga Jumlah Bersih Ringgit Malaysia : Syarat: 2.5% 7 hari Serahan: Angkutan dibayar K&KDK Penerima Pengurus .

Cek: Pengurus .ASAL No: Tarikh: RESIT RASMI Diterima daripada : Ringgit : Untuk bayaran : (Diskaun tunai RM ) RM Tunai / No.

ASAL No: Tarikh: RESIT RASMI Diterima daripada : Ringgit : Untuk bayaran : (Diskaun tunai RM ) RM Tunai / No. Cek: Pengurus .

Cek: Pengurus .ASAL No: Tarikh: RESIT RASMI Diterima daripada : Ringgit : Untuk bayaran : (Diskaun tunai RM ) RM Tunai / No.

Cek: Pengurus .ASAL No: Tarikh: RESIT RASMI Diterima daripada : Ringgit : Untuk bayaran : (Diskaun tunai RM ) RM Tunai / No.

Cek : Baki terakhir Dimasukkan Jumlah Cek ini Baki KERATAN CEK Ringgit KERATAN CEK Sen Baki terakhir Baki terakhir Dimasukkan Jumlah Cek ini Baki No. Cek : Sen KERATAN CEK . Cek : Tarikh : Penerima : Kerana : Tarikh : Penerima : Kerana : Ringgit Sen Baki terakhir Dimasukkan Jumlah Cek ini Baki No. Cek : Sen KERATAN CEK Ringgit KERATAN CEK Sen Baki terakhir Dimasukkan Jumlah Cek ini Baki No. Cek : Tarikh : Penerima : Kerana : Tarikh : Penerima : Kerana : Ringgit No.Tarikh Tarikh : : Penerima : Penerima : Kerana Kerana : Ringgit : Sen Baki terakhir Ringgit KERATAN CEK Dimasukkan Dimasukkan Jumlah Jumlah Cek ini Cek ini Baki Baki No. Cek : No.

JADUAL PENGIRAAN STOK BERAKHIR JENIS BARANG BIL TARIKH MASUK KUANTITI HG SEUNIT KELUAR AMAUN KUANTITI HG SEUNIT BAKI AMAUN KUANTITI HG SEUNIT AMAUN JENIS BARANG BIL TARIKH MASUK KUANTITI HG SEUNIT KELUAR AMAUN KUANTITI HG SEUNIT AMAUN KUANTITI HG SEUNIT BAKI AMAUN KUANTITI HG SEUNIT AMAUN KUANTITI HG SEUNIT AMAUN JENIS BARANG BIL TARIKH MASUK KUANTITI HG SEUNIT KELUAR 0 BAKI 0 AMAUN 0 JENIS BARANG BIL TARIKH MASUK KUANTITI HG SEUNIT KELUAR AMAUN KUANTITI HG SEUNIT BAKI AMAUN KUANTITI HG SEUNIT AMAUN JENIS BARANG BIL TARIKH MASUK KUANTITI HG SEUNIT KELUAR AMAUN KUANTITI HG SEUNIT BAKI AMAUN KUANTITI HG SEUNIT AMAUN .

JENIS BARANG BIL TARIKH MASUK KUANTITI HG SEUNIT KELUAR AMAUN KUANTITI HG SEUNIT AMAUN KUANTITI HG SEUNIT AMAUN KUANTITI HG SEUNIT AMAUN KUANTITI HG SEUNIT BAKI AMAUN KUANTITI HG SEUNIT AMAUN KUANTITI HG SEUNIT AMAUN KUANTITI HG SEUNIT AMAUN KUANTITI HG SEUNIT AMAUN JENIS BARANG BIL TARIKH MASUK KUANTITI HG SEUNIT KELUAR BAKI AMAUN JENIS BARANG BIL TARIKH MASUK KUANTITI HG SEUNIT KELUAR BAKI AMAUN JENIS BARANG BIL TARIKH MASUK KUANTITI JENIS BARANG HG SEUNIT KELUAR BAKI AMAUN .

00 .BIL TARIKH MASUK KUANTITI HG SEUNIT JUMLAH KESELURUHAN KELUAR AMAUN KUANTITI HG SEUNIT BAKI AMAUN KUANTITI HG SEUNIT AMAUN 0.

Tarikh Butir Disk. Tunai Buku Tunai Bank Tarikh Butir Disk. Tunai Bank .

.

Jurnal Am Tarikh Butir Debit Kredit .

00 .Tarikh 2010 Jun 4 Jurnal Belian Butir 5 5 30 Akaun Belian folio No Invois Jumlah Dt 0.

.

00 .Tarikh 2010 Jun 6 Jurnal Jualan Butir 10 30 Akaun Jualan No Invois Jumlah Kt 0.

.

Tarikh Jurnal Pulangan Belian/Pulangan Keluar Butir folio No Nota Kredit 2010 Jun 7 Ladang Buah Hamid 30 Akaun Pulangan Belian Jumlah 1029 Kt 0.00 .

80 .Tarikh Jurnal Pulangan Jualan/Pulangan Masuk Butir No Nota Kredit 2010 Jun 13 Kedai Runcit Cantik 30 Akaun Pulangan Jualan 1001 Dt Jumlah 156.80 156.

.

00 30 50 Tarikh Butir .Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir 20.00 30 Baki 50 Tarikh Butir Folio Jumlah 20.

Folio Jumlah 10 10 h/b 20 Folio Jumlah 20 10 30 .

00 16.00 20.Kedai Buah-buah Norman Imbangan Duga pada 30 Jun 2010 BUTIR DT KT 10.00 20.00 .00 50.00 6.00 10.

Kedai Buah-buahan Norman Penyata Pendapatan bagi bulan berakhir berakhir 30 Jun 2010 Jualan Tolak: Pulangan Jualan Jualan Bersih Tolak: Kos Jualan Belian Tolak: Pulangan Belian Belian bersih Tambah: Angkutan masuk Tolak: Stok Akhir Kos Jualan Untung kasar Tambah: Hasil Diskaun diterima Sewa diteriima Komisen diterima Tolak: Belanja Kadar bayaran Diskaun diberi Alat tulis Belanja am Sewa dibayar Gaji Untung bersih .

Kedai Buah-buahan Norman Kunci Kira-kira pada 30 Jun 2010 Aset Bukan Semasa RM Kelengkapan Perabot Aset Semasa Stok akhir Penghutang Tunai Bank Tolak: Liabiliti Semasa Pemiutang Modal Kerja Ekuiti Pemilik: Modal awal Tambah: Untung bersih Tolak Ambilan Modal akhir Liabiliti Bukan Semasa Pinjaman bank RM .